จักกลุ่มหรือยกเลิกการจัดกลุ่มหน้า

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

จัดกลุ่มหน้าที่มีอยู่

  1. คลิกและลากแท็บของหน้าที่คุณต้องการให้เป็นหน้าหลักเพื่อให้หน้าดังกล่าวปรากฏขึ้นก่อนในรายการหน้าที่คุณต้องการจัดกลุ่ม

  2. กด CTRL หรือ SHIFT ค้างไว้ จากนั้นคลิกแท็บหน้าของหน้าที่คุณต้องการจัดกลุ่ม

  3. คลิกขวาหน้าที่คุณเลือก จากนั้นคลิก จัดกลุ่มหน้า

ยกเลิกการจัดกลุ่มหน้า

  • เมื่อต้องการแยกกลุ่มเพจเป็นแต่ละเพจย่อย ให้คลิกขวาแท็บหน้าหรือ แท็บหน้าย่อยใดก็ได้ แล้วคลิก ยกเลิกการจัดกลุ่มหน้า

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×