จอง Microsoft - คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เพิ่มชื่อเรื่อง

 1. ข้อความสั้นขั้นตอนต่อไปนี้

 2. ข้อความสั้นขั้นตอนต่อไปนี้

 3. ข้อความสั้นขั้นตอนต่อไปนี้

 4. ข้อความสั้นขั้นตอนต่อไปนี้

แทรกรูปภาพหรือวิดีโอต่อไปนี้

เพิ่มชื่อเรื่อง

 1. ข้อความสั้นขั้นตอนต่อไปนี้

 2. ข้อความสั้นขั้นตอนต่อไปนี้

 3. ข้อความสั้นขั้นตอนต่อไปนี้

 4. ข้อความสั้นขั้นตอนต่อไปนี้

แทรกรูปภาพหรือวิดีโอต่อไปนี้

เพิ่มชื่อเรื่อง

 1. ข้อความสั้นขั้นตอนต่อไปนี้

 2. ข้อความสั้นขั้นตอนต่อไปนี้

 3. ข้อความสั้นขั้นตอนต่อไปนี้

 4. ข้อความสั้นขั้นตอนต่อไปนี้

แทรกรูปภาพหรือวิดีโอต่อไปนี้

เพิ่มชื่อเรื่อง

 1. ข้อความสั้นขั้นตอนต่อไปนี้

 2. ข้อความสั้นขั้นตอนต่อไปนี้

 3. ข้อความสั้นขั้นตอนต่อไปนี้

 4. ข้อความสั้นขั้นตอนต่อไปนี้

แทรกรูปภาพหรือวิดีโอต่อไปนี้

เพิ่มชื่อเรื่อง

 1. ข้อความสั้นขั้นตอนต่อไปนี้

 2. ข้อความสั้นขั้นตอนต่อไปนี้

 3. ข้อความสั้นขั้นตอนต่อไปนี้

 4. ข้อความสั้นขั้นตอนต่อไปนี้

แทรกรูปภาพหรือวิดีโอต่อไปนี้

เท่านี้ก็เรียบร้อย!

เครื่องหมายถูก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×