ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

จดหมายเวียน: แก้ไขผู้รับ

กล่องโต้ตอบแก้ไขผู้รับ

ใช้กล่องโต้ตอบนี้เพื่อเลือกผู้รับที่คุณต้องการส่งอีเมลของคุณ

รายชื่อผู้รับ    แสดงเรกคอร์ดทั้งหมดที่จะใช้ในจดหมายเวียนของคุณ แต่ละบรรทัดจะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น ล้างชื่อใดๆที่คุณไม่ต้องการส่งไป

แหล่งข้อมูล    เลือกแก้ไขเพื่อเปลี่ยนเขตข้อมูลแต่ละเขตหรือเพิ่มระเบียน ถ้าคุณสร้างหรือเป็นเจ้าของรายการคุณยังสามารถลบระเบียนหรือกำหนดคอลัมน์ในแหล่งข้อมูลได้ด้วย รีเฟรชจะอัปเดตรายการผู้รับถ้าจำเป็น

เรียง    เลือกเขตข้อมูลสูงสุดสามระดับเพื่อเรียงลำดับจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อย รายชื่อผู้รับจะแสดงใหม่เพื่อแสดงการเรียงลำดับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่กล่องโต้ตอบการเรียงลำดับตัวเลือกคิวรี

ตัวกรอง    เปรียบเทียบเขตข้อมูลของรายการและเปรียบเทียบกับสตริงในหนึ่งหรือหลายสตริงที่คุณให้ การเปรียบเทียบรวมถึง:

 • เท่ากับหรือไม่เท่ากับ

 • น้อยกว่าหรือมากกว่า

 • น้อยกว่าหรือเท่ากับหรือมากกว่าหรือเท่ากับ

 • ว่างเปล่าหรือไม่ว่างเปล่า

 • มีหรือไม่มี

การเปรียบเทียบไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กดังนั้นเมแกนที่ตรงกับเมแกน, เมแกนหรือเมแกน รายชื่อผู้รับจะแสดงขึ้นใหม่เพื่อแสดงผลลัพธ์ของตัวกรอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่กล่องโต้ตอบตัวกรองตัวเลือกคิวรี

ค้นหารายการที่ซ้ำกัน    สแกนและแสดงระเบียนที่ซ้ำกันโดยยึดตามนามสกุลและนามสกุล ในรายการคุณสามารถล้างกล่องสำหรับสิ่งที่คุณไม่ต้องการให้รวมไว้ในการส่งจดหมายได้ การล้างกล่องกาเครื่องหมายไม่ได้เป็นการเอาระเบียนออกจากรายชื่อผู้รับหลักเพียงล้างกล่องที่เชื่อมโยงกับชื่อ

ค้นหาผู้รับ    สแกนและเน้นระเบียนที่มีเขตข้อมูลที่ตรงกับข้อความที่คุณใส่ คุณสามารถสแกนเขตข้อมูลทั้งหมดในระเบียนหรือระบุได้เช่นเมืองหรือรัฐ เมื่อพบมากกว่าหนึ่งรายการและจุดแรกจะถูกเน้น เลือกค้นหาถัดไปเพื่อเลื่อนดูว่าตรงกันทั้งหมด

ตรวจสอบความถูกต้องของที่อยู่    ใช้เทคโนโลยีการตรวจสอบความถูกต้องของที่อยู่ของบริษัทอื่นเพื่อตรวจสอบที่อยู่ในแหล่งข้อมูลของคุณ ถ้าคุณไม่มีการตั้งค่าให้เลือกตัวเลือกนี้จะให้ตัวเลือกในการไปที่หน้าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณสามารถซื้อบริการได้

ตกลง    ออกจากกล่องโต้ตอบ การเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกไว้แล้วเมื่อคุณนำการเรียงลำดับตัวกรองหรือพารามิเตอร์อื่นๆไปใช้

กล่องโต้ตอบผู้รับแก้ไข

แก้ไขรายชื่อผู้รับจดหมายของคุณ

ไปที่การส่งจดหมาย>แก้ไขรายชื่อผู้รับเพื่อแก้ไขรายชื่อผู้รับ

แก้ไขรายการในรายการ    แสดงแหล่งข้อมูลหนึ่งระเบียนในแต่ละครั้ง เลือกและแก้ไขเขตข้อมูลใดก็ได้ การเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกถ้าคุณสลับไปยังระเบียนอื่นหรือเลือกตกลง

หา    สแกนสำหรับการจับคู่กับสตริงที่คุณระบุสำหรับเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูลของคุณ ค้นหาไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กดังนั้นเมแกนจะค้นหาเมแกน, เมแกนและเมแกน ถ้ากล่องโต้ตอบค้นหาในเขตข้อมูลอยู่เหนือกล่องโต้ตอบการแก้ไขรายการของคุณคุณอาจต้องการย้ายไปจากวิธีการดูระเบียนที่ค้นหา เลือกค้นหาถัดไปเพื่อค้นหาต่อไป ป็อปอัพจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อ Word ได้ถึงจุดสิ้นสุดของฐานข้อมูลแหล่งข้อมูล

ดูแหล่งข้อมูล    นำเอกสารที่มีตารางของรายการในไฟล์แหล่งข้อมูลของคุณไปใช้ คุณสามารถใช้เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงหลายเขตข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว แท็บจากเขตข้อมูลไปยังเขตข้อมูล เมื่อต้องการเพิ่มระเบียนเราขอแนะนำให้คุณเลือกตารางแล้วเปิดใช้งานเส้นขอบ (หน้าแรก>เส้นขอบ) ไปที่เขตข้อมูลสุดท้ายของระเบียนสุดท้ายแล้วกด Tab การทำเช่นนี้จะสร้างระเบียนใหม่ นอกจากนี้คุณยังสามารถไปที่เค้าโครงถัดจากการออกแบบตารางและเลือกแทรกด้านบนหรือด้านล่างเพื่อเพิ่มระเบียนใหม่

ตกลง    ปิดกล่องโต้ตอบ

กล่องโต้ตอบผู้รับแก้ไข

เรียงลำดับรายชื่อเพื่อค้นหากลุ่ม

คุณสามารถเรียงลำดับรายชื่อผู้รับของคุณเพื่อจัดกลุ่มข้อมูลของคุณได้ด้วยวิธีการบางอย่างเช่นตามเมืองที่เฉพาะเจาะจง

 1. ไปที่การส่งจดหมาย>ตัวกรองผู้รับ

 2. เลือกเรียงลำดับระเบียน>เรียงลำดับตามและเลือกชื่อเขตข้อมูลที่คุณต้องการเรียงลำดับ

  คลิก เรียงลำดับระเบียน เพื่อเรียงลำดับรายการในจดหมายเวียน

  เมื่อต้องการเรียงลำดับตามเขตข้อมูลหลายเขตข้อมูลเช่นตามรัฐและตามเมืองให้เลือกแล้วเลือกเขตข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณต้องการเรียงลำดับ

  คลิกเพื่อเรียงลำดับตามเขตข้อมูลหลายรายการ

 3. เมื่อเขตข้อมูลทั้งหมดได้รับการเรียงลำดับตามที่คุณต้องการให้เลือกตกลง

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่กล่องโต้ตอบการเรียงลำดับตัวเลือกคิวรี

กรองรายชื่อเพื่อดูเฉพาะแถวที่คุณต้องการใส่

คุณสามารถกรองรายการเพื่อให้เห็นเฉพาะบุคคลหรือรายการที่คุณต้องการใส่ในจดหมายเวียน ตัวอย่างเช่น เฉพาะบุคคลที่อยู่ในเมืองที่ระบุหรือดูรายการสินค้าคงคลังที่มีราคาตามที่ระบุเท่านั้น

 1. เลือกการส่งจดหมาย>ตัวกรองผู้รับ

  คลิกเพื่อกรองรายการจดหมายเวียน

 2. ในระเบียนตัวกรองให้เลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการกรอง

  คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการกรอง

 3. เลือกการเปรียบเทียบและชนิดของการเปรียบเทียบที่คุณต้องการทำ

  คลิกตัวเลือก การเปรียบเทียบ ที่คุณต้องการตั้งค่า

 4. ในกล่องเปรียบเทียบกับให้พิมพ์ค่าสำหรับตัวกรอง

 5. เลือกและหรือหรือจากนั้นเพิ่มเงื่อนไขอื่นลงในตัวกรองของคุณถ้าคุณต้องการ ตัวอย่างเช่นเลือกหรือเลือกเมืองในรายการเขตข้อมูลให้เลือกเท่ากับแล้วพิมพ์ชื่อของเมืองที่สอง

 6. เลือก ตกลง

 7. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่กล่องโต้ตอบตัวกรองตัวเลือกคิวรี

ในตอนนี้คุณก็พร้อมที่จะแทรกเขตข้อมูลจดหมายเวียนในเอกสารที่คุณกำลังใช้สำหรับการผสานอีเมลหรือจดหมายเวียนใน Word

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×