จดหมายเวียน: จับคู่เขตข้อมูล

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า Word สามารถค้นหาคอลัมน์ในไฟล์ข้อมูลของคุณที่สอดคล้องกับทุกอยู่หรือองค์ประกอบอวยพร คุณอาจต้องตรงกับเขตข้อมูลจดหมายเวียนใน Word คอลัมน์ในไฟล์ข้อมูลของคุณ

เมื่อคุณคลิกจับคู่เขตข้อมูล ในกลุ่มเขียนและแทรกเขตข้อมูล ของแท็บการส่งจดหมาย เปิดกล่องโต้ตอบจับคู่เขตข้อมูล

กล่องโต้ตอบ จับคู่เขตข้อมูล

องค์ประกอบของอยู่และคำทักทายจะแสดงทางด้านซ้าย ส่วนหัวของคอลัมน์จากไฟล์ข้อมูลของคุณจะแสดงทางด้านขวา

Word ค้นหาคอลัมน์ที่ตรงกับองค์ประกอบแต่ละรายการ ในภาพประกอบ Word จับคู่คอลัมน์ชื่อเรื่องของไฟล์ข้อมูลชื่อเรื่องคำนำหน้า โดยอัตโนมัติ แต่ Word ไม่ให้ตรงกับองค์ประกอบอื่น ๆ จากไฟล์นี้ข้อมูล ตัวอย่างเช่น Word ไม่ตรงกับชื่อกลาง

ในรายการทางด้านขวา คุณสามารถเลือกคอลัมน์จากไฟล์ข้อมูลของคุณที่ตรงกับองค์ประกอบทางด้านซ้าย มีคำนำหน้าชื่อ นั้นเรียบร้อยซ้ำ ไม่ตรงกัน ป้ายชื่อจดหมายเวียนของคุณไม่จำเป็นต้องใช้ทุกเขตข้อมูล ถ้าคุณเพิ่มเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลจากไฟล์ข้อมูลของคุณ จะปรากฏในเอกสารที่ผสานเป็นพื้นที่ที่สำรองไว้ว่างซึ่งมักจะบรรทัดว่างไว้หรือเขตข้อมูลซ่อนอยู่

เมื่อต้องการแมปเขตข้อมูล คลิกจับคู่เขตข้อมูล ในกลุ่มเขียนและแทรกเขตข้อมูล ของแท็บการส่งจดหมาย

ใน Word บนแท็บการส่งจดหมาย กลุ่มเขียนและแทรกเขตข้อมูล

กล่องโต้ตอบจับคู่เขตข้อมูล เปิดขึ้น

กล่องโต้ตอบ จับคู่เขตข้อมูล

องค์ประกอบของอยู่และคำทักทายจะแสดงทางด้านซ้าย ส่วนหัวของคอลัมน์จากไฟล์ข้อมูลของคุณจะแสดงทางด้านขวา

Word ค้นหาคอลัมน์ที่ตรงกับองค์ประกอบแต่ละรายการ ในภาพประกอบ Word จับคู่คอลัมน์นามสกุลของไฟล์ข้อมูลนามสกุล โดยอัตโนมัติ แต่ Word ไม่ให้ตรงกับองค์ประกอบอื่น ๆ จากไฟล์นี้ข้อมูล ตัวอย่างเช่น Word ไม่ตรงกับชื่อ

ในรายการทางด้านขวา คุณสามารถเลือกคอลัมน์จากไฟล์ข้อมูลของคุณที่ตรงกับองค์ประกอบทางด้านซ้าย ในภาพประกอบ คอลัมน์ชื่อตรงกับชื่อ เดี๋ยวนี้ ไม่เป็นไรว่าคำนำหน้าชื่อซ้ำ และชื่อกลาง ไม่ตรงกัน เอกสารจดหมายเวียนของคุณไม่จำเป็นต้องใช้ทุกเขตข้อมูล ถ้าคุณเพิ่มเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลจากไฟล์ข้อมูลของคุณ จะปรากฏในเอกสารที่ผสานเป็นพื้นที่ที่สำรองไว้ว่างซึ่งมักจะบรรทัดว่างไว้หรือเขตข้อมูลซ่อนอยู่

กล่องโต้ตอบ จับคู่เขตข้อมูล

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×