จดหมายเวียน: จับคู่เขตข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า Word สามารถค้นหาคอลัมน์ในไฟล์ข้อมูลของคุณที่สอดคล้องกับทุกอยู่หรือองค์ประกอบอวยพร คุณอาจต้องตรงกับเขตข้อมูลจดหมายเวียนใน Word คอลัมน์ในไฟล์ข้อมูลของคุณ

เมื่อคุณคลิกจับคู่เขตข้อมูล ในกลุ่มเขียนและแทรกเขตข้อมูล ของแท็บการส่งจดหมาย เปิดกล่องโต้ตอบจับคู่เขตข้อมูล

กล่องโต้ตอบ จับคู่เขตข้อมูล

องค์ประกอบของอยู่และคำทักทายจะแสดงทางด้านซ้าย ส่วนหัวของคอลัมน์จากไฟล์ข้อมูลของคุณจะแสดงทางด้านขวา

Word ค้นหาคอลัมน์ที่ตรงกับองค์ประกอบแต่ละรายการ ในภาพประกอบ Word จับคู่คอลัมน์ชื่อเรื่องของไฟล์ข้อมูลชื่อเรื่องคำนำหน้า โดยอัตโนมัติ แต่ Word ไม่ให้ตรงกับองค์ประกอบอื่น ๆ จากไฟล์นี้ข้อมูล ตัวอย่างเช่น Word ไม่ตรงกับชื่อกลาง

ในรายการทางด้านขวา คุณสามารถเลือกคอลัมน์จากไฟล์ข้อมูลของคุณที่ตรงกับองค์ประกอบทางด้านซ้าย มีคำนำหน้าชื่อ นั้นเรียบร้อยซ้ำ ไม่ตรงกัน ป้ายชื่อจดหมายเวียนของคุณไม่จำเป็นต้องใช้ทุกเขตข้อมูล ถ้าคุณเพิ่มเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลจากไฟล์ข้อมูลของคุณ จะปรากฏในเอกสารที่ผสานเป็นพื้นที่ที่สำรองไว้ว่างซึ่งมักจะบรรทัดว่างไว้หรือเขตข้อมูลซ่อนอยู่

ด้านบนของหน้า

เมื่อต้องการแมปเขตข้อมูล คลิกจับคู่เขตข้อมูล ในกลุ่มเขียนและแทรกเขตข้อมูล ของแท็บการส่งจดหมาย

ใน Word บนแท็บการส่งจดหมาย กลุ่มเขียนและแทรกเขตข้อมูล

กล่องโต้ตอบจับคู่เขตข้อมูล เปิดขึ้น

กล่องโต้ตอบ จับคู่เขตข้อมูล

องค์ประกอบของอยู่และคำทักทายอยู่ทางด้านซ้าย ส่วนหัวของคอลัมน์จากไฟล์ข้อมูลของคุณจะแสดงทางด้านขวา

Word ค้นหาคอลัมน์ที่ตรงกับองค์ประกอบแต่ละรายการ ในภาพประกอบ Word จับคู่คอลัมน์นามสกุลไฟล์ข้อมูลนามสกุล โดยอัตโนมัติ แต่ Word ไม่ให้ตรงกับองค์ประกอบอื่น ๆ จากไฟล์นี้ข้อมูล ตัวอย่างเช่น Word ไม่ตรงกับชื่อ

ในรายการทางด้านขวา คุณสามารถเลือกคอลัมน์จากไฟล์ข้อมูลของคุณที่ตรงกับองค์ประกอบทางด้านซ้าย ในภาพประกอบ คอลัมน์ชื่อตรงกับชื่อ เดี๋ยวนี้ ไม่เป็นไรว่าคำนำหน้าชื่อซ้ำ และชื่อกลาง ไม่ตรงกัน เอกสารจดหมายเวียนของคุณไม่จำเป็นต้องใช้ทุกเขตข้อมูล ถ้าคุณเพิ่มเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลจากไฟล์ข้อมูลของคุณ จะปรากฏในเอกสารที่ผสานเป็นพื้นที่ที่สำรองไว้ว่างซึ่งมักจะบรรทัดว่างไว้หรือเขตข้อมูลซ่อนอยู่

กล่องโต้ตอบ จับคู่เขตข้อมูล

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×