จดหมายเวียนใน Word for Mac

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ไฟล์สามขั้นตอนมีอยู่ในการสร้าง และพิมพ์ตัวอักษร หรืออีเมลที่ หรือป้ายชื่อ หรือซองจดหมายที่ใช้กระบวนการจดหมายเวียน:

  • เอกสารหลัก
    เอกสารนี้ประกอบด้วยข้อความและกราฟิก (แผนโลโก้หรือรูป ตัวอย่าง) ที่เหมือนกันสำหรับแต่ละเวอร์ชันของเอกสารที่ผสาน ที่อยู่ผู้ส่งบนซองจดหมายหรือเนื้อความของข้อความอีเมลหรือตัวอักษรเป็นตัวอย่างของเนื้อหาที่เหมือนกันหรือไม่

  • รายชื่อผู้รับจดหมายของคุณ
    เอกสารนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารหลักของคุณ ตัวอย่างเช่น รายชื่อผู้รับจดหมายของคุณประกอบด้วยอยู่ที่จะพิมพ์บนซองจดหมาย

  • เอกสารของคุณที่ผสาน
    เอกสารนี้เป็นการรวมเอกสารหลักและรายชื่อผู้รับจดหมาย จดหมายเวียนดึงข้อมูลจากรายชื่อผู้รับจดหมาย และเติมข้อมูลในเอกสารของคุณหลัก เป็นผลลัพธ์ในเอกสารที่ผสาน — ตัวอักษร หรืออีเม หรือป้ายชื่อ หรือซองจดหมายที่เป็นแบบส่วนตัวไปให้บุคคลอื่นในรายชื่อผู้รับจดหมาย

คุณต้องการสร้างเอกสารส่งจดหมายเป็นกลุ่มแบบใด

ชนิดของเอกสารการส่งจดหมายเป็นกลุ่ม

Word for Mac 2011

Word for Mac 2016

จดหมาย

ใช้จดหมายเวียนเพื่อสร้างฟอร์มจดหมาย แต่ละตัวอักษรพิมพ์บนกระดาษที่แยกต่างหาก

สร้างและพิมพ์ชุดจดหมายที่ปรับแต่งสำหรับแต่ละบุคคลสำหรับทุกคนในรายชื่อผู้รับจดหมายของคุณ จดหมายแต่ละฉบับจะพิมพ์บนส่วนของกระดาษแยกกัน

อีเมล

ไม่มีฟีเจอร์นี้สำหรับ Word for Mac 2011

สร้างและส่งข้อความอีเมลสำหรับแต่ละคนในรายชื่อผู้รับจดหมายของคุณด้วยข้อมูลแบบกำหนดเองที่แทรกจากรายชื่อผู้รับจดหมาย

ซองจดหมาย

สร้างซองจดหมาย โดยใช้จดหมายเวียนใน Word for Mac

สร้างซองจดหมาย โดยใช้จดหมายเวียนใน Word for Mac

ป้ายผนึก

สร้างและพิมพ์ป้ายผนึกโดยใช้จดหมายเวียน

สร้างและพิมพ์ป้ายผนึกโดยใช้จดหมายเวียน ซึ่งป้ายผนึกแต่ละแผ่นจะมีที่อยู่ในการส่งจดหมายต่างกัน

คุณใช้รายชื่อผู้รับจดหมายชนิดใด

Word อาจดึงข้อมูลมาจากแหล่งข้อมู,ต่างๆ เพื่อทำการสร้างจดหมายเวียน ถ้าคุณไม่มีรายชื่อผู้รับ คุณสามารถสร้างได้ระหว่างกระบวนการจดหมายเวียนได้อย่างง่ายดาย นี่คือแหล่งข้อมูลง่ายๆ บางส่วนที่คุณสามารถใช้สำหรับจดหมายเวียน

เมื่อคุณเลือกเอกสารการส่งจดหมายเป็ฯกลุ่มของคุณและรายชื่อผู้รับจดหมายของคุณพร้อมแล้ว คุณสามารถดำเนินการสร้างจดหมายเวียน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×