จดหมายเวียนใน Word for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ไฟล์สามขั้นตอนมีอยู่ในการสร้าง และพิมพ์ตัวอักษร หรืออีเมลที่ หรือป้ายชื่อ หรือซองจดหมายที่ใช้กระบวนการจดหมายเวียน:

  • เอกสารหลัก
    เอกสารนี้ประกอบด้วยข้อความและกราฟิก (แผนโลโก้หรือรูป ตัวอย่าง) ที่เหมือนกันสำหรับแต่ละเวอร์ชันของเอกสารที่ผสาน ที่อยู่ผู้ส่งบนซองจดหมายหรือเนื้อความของข้อความอีเมลหรือตัวอักษรเป็นตัวอย่างของเนื้อหาที่เหมือนกันหรือไม่

  • รายชื่อผู้รับจดหมายของคุณ
    เอกสารนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารหลักของคุณ ตัวอย่างเช่น รายชื่อผู้รับจดหมายของคุณประกอบด้วยอยู่ที่จะพิมพ์บนซองจดหมาย

  • เอกสารของคุณที่ผสาน
    เอกสารนี้เป็นการรวมเอกสารหลักและรายชื่อผู้รับจดหมาย จดหมายเวียนดึงข้อมูลจากรายชื่อผู้รับจดหมาย และเติมข้อมูลในเอกสารของคุณหลัก เป็นผลลัพธ์ในเอกสารที่ผสาน — ตัวอักษร หรืออีเม หรือป้ายชื่อ หรือซองจดหมายที่เป็นแบบส่วนตัวไปให้บุคคลอื่นในรายชื่อผู้รับจดหมาย

คุณต้องการสร้างเอกสารส่งจดหมายเป็นกลุ่มแบบใด

ชนิดของเอกสารการส่งจดหมายเป็นกลุ่ม

Word for Mac 2011

Word for Mac 2016

จดหมาย

ใช้จดหมายเวียนเพื่อสร้างแบบฟอร์มจดหมาย จดหมายแต่ละฉบับจะพิมพ์บนส่วนของกระดาษแยกกัน

สร้างและพิมพ์ชุดจดหมายที่ปรับแต่งสำหรับแต่ละบุคคลสำหรับทุกคนในรายชื่อผู้รับจดหมายของคุณ จดหมายแต่ละฉบับจะพิมพ์บนส่วนของกระดาษแยกกัน

อีเมล

ไม่มีฟีเจอร์นี้สำหรับ Word for Mac 2011

สร้างและส่งข้อความอีเมลสำหรับแต่ละบุคคลในรายชื่อผู้รับจดหมายของคุณที่มีข้อมูลแบบกำหนดเองที่แทรกจากรายชื่อผู้รับจดหมาย

ซองจดหมาย

สร้างซองจดหมาย โดยใช้จดหมายเวียนใน Word for Mac

สร้างซองจดหมาย โดยใช้จดหมายเวียนใน Word for Mac

ป้ายผนึก

สร้างและพิมพ์ป้ายผนึกโดยใช้จดหมายเวียน

สร้างและพิมพ์ป้ายผนึกโดยใช้จดหมายเวียน ซึ่งป้ายผนึกแต่ละแผ่นจะมีที่อยู่ในการส่งจดหมายต่างกัน

คุณใช้รายชื่อผู้รับจดหมายชนิดใด

Word อาจดึงข้อมูลมาจากแหล่งข้อมู,ต่างๆ เพื่อทำการสร้างจดหมายเวียน ถ้าคุณไม่มีรายชื่อผู้รับ คุณสามารถสร้างได้ระหว่างกระบวนการจดหมายเวียนได้อย่างง่ายดาย นี่คือแหล่งข้อมูลง่ายๆ บางส่วนที่คุณสามารถใช้สำหรับจดหมายเวียน

เมื่อคุณเลือกเอกสารการส่งจดหมายเป็ฯกลุ่มของคุณและรายชื่อผู้รับจดหมายของคุณพร้อมแล้ว คุณสามารถดำเนินการสร้างจดหมายเวียน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×