จดบันทึกย่อด้วยลายมือของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้ OneNote เพื่อจดบันทึกย่อด้วยลายมือแทนการพิมพ์บนคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัสใดๆ ได้ วิธีนี้จะเป็นประโยชน์ถ้าคุณสามารถเขียนได้ดีกว่าหรือเร็วกว่าที่คุณสามารถพิมพ์ และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการประชุมหรือการสัมภาษณ์ที่เสียงพิมพ์บนคีย์บอร์ดอาจเป็นการไม่เหมาะสม

เมื่อต้องการจดบันทึกย่อด้วยลายมือ ให้ทำดังนี้

  1. บน Ribbon ให้คลิกแท็บ วาด

  2. ในกลุ่มเครื่องมือ คลิกสีปากกาหรือปากกาเน้นข้อความใด และเขียนบันทึกย่อบนหน้าจอแล้ว

  3. เมื่อต้องการหยุดการวาด ให้คลิกปุ่ม พิมพ์ บนแท็บ วาด

แปลงลายมือให้เป็นข้อความ

OneNote ยังมีเครื่องมือการแปลงที่ใช้งานได้สะดวกที่ช่วยให้คุณเปลี่ยนข้อความที่เขียนด้วยมือให้เป็นข้อความตัวพิมพ์ได้ วิธีนี้จะเป็นประโยชน์ถ้าคุณต้องการแชร์บันทึกย่อที่เขียนด้วยลายมือของคุณในรูปแบบที่อ่านได้ง่ายขึ้นกับบุคคลอื่น

เมื่อต้องการแปลงลายมือเขียนให้เป็นข้อความ ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. บนแท็บวาด คลิกปุ่มตัวเลือกแบบ Lasso

  2. บนหน้า ให้ลากการเลือกเหนือลายมือเขียนที่คุณต้องการแปลง

  3. บนแท็บ วาด ให้คลิก หมึกเป็นข้อความ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×