งานพื้นฐานใน Word 2010

ต่อไปนี้เป็นงานพื้นฐานบางอย่างที่คุณสามารถดำเนินการเพื่อช่วยในการเรียนรู้วิธีการใช้ Microsoft Word 2010

ในบทความนี้

Word คืออะไร

ค้นหาและนำเทมเพลตไปใช้

สร้างเอกสารใหม่

เปิดเอกสาร

บันทึกเอกสาร

อ่านเอกสาร

ติดตามการเปลี่ยนแปลงและแทรกข้อคิดเห็น

พิมพ์เอกสารของคุณ

Word คืออะไร

Microsoft Word 2010 คือโปรแกรมประมวลผลคำที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้างเอกสารที่มีคุณภาพระดับมืออาชีพ ด้วยเครื่องมือจัดรูปแบบเอกสารที่ดีที่สุด Word จะช่วยให้คุณจัดระเบียบและเขียนเอกสารของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น Word ยังมีเครื่องมือการแก้ไขและการตรวจทานที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้คุณสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ง่าย

ด้านบนของหน้า

การค้นหาและนำเทมเพลตไปใช้

Word 2010 จะทำให้คุณนำเทมเพลตที่มีอยู่แล้วภายในไปใช้ เพื่อต้องการนำเทมเพลตแบบกำหนดเองของคุณไปใช้ และเพื่อค้นหาจากเทมเพลตต่างๆ ที่พร้อมใช้งานบนเว็บ

เมื่อต้องการค้นหาและนำเทมเพลตไปใช้ใน Word ให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. บนแท็บ ไฟล์ ให้คลิก ใหม่

 2. ภายใต้ เทมเพลตที่พร้อมใช้งาน ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการใช้หนึ่งในเทมเพลตที่มีอยู่แล้วภายใน ให้คลิก เทมเพลตตัวอย่าง ให้คลิกเทมเพลตที่คุณต้องการ แล้วคลิก สร้าง

  • เมื่อต้องการนำเทมเพลตที่คุณได้ใช้ล่าสุดไปใช้ใหม่ ให้คลิก เทมเพลตล่าสุด คลิกเทมเพลตที่คุณต้องการ แล้วคลิก สร้าง

  • เมื่อต้องการใช้เทมเพลตของคุณเองที่สร้างไว้ก่อนหน้า ให้เลือก เทมเพลตของฉัน คลิกเทมเพลตที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

  • เมื่อต้องการค้นหาแม่แบบบน Office.com ภายใต้ เทมเพลต Office.com ให้เลือกประเภทเทมเพลตที่คุณต้องการ คลิกเทมเพลตที่คุณต้องการ แล้วคลิก ดาวน์โหลด เพื่อดาวน์โหลดเทมเพลตจาก Office.com ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ:  คุณยังสามารถค้นหาเทมเพลตบน Office.com จากภายใน Word ได้ ในกล่อง ค้นหาเทมเพลตใน Office.com ให้พิมพ์คำที่ใช้ค้นหาหนึ่งคำหรือมากกว่า และคลิกปุ่มลูกศรเพื่อค้นหา

ด้านบนของหน้า

สร้างเอกสารใหม่

 1. คลิกแท็บ ไฟล์ แล้วคลิก ใหม่

 2. ภายใต้ เทมเพลตที่มีอยู่ ให้คลิก เอกสารเปล่า

 3. คลิก สร้าง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างเอกสารใหม่ ให้ดูสร้างเอกสาร

ด้านบนของหน้า

เปิดเอกสาร

 1. คลิกแท็บ ไฟล์ จากนั้นคลิก เปิด

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบ เปิด ให้คลิกไดรฟ์หรือโฟลเดอร์ที่มีเอกสาร

 3. ในบานหน้าต่างด้านขวาของกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เปิดโฟลเดอร์ที่มีรูปวาดที่คุณต้องการ

 4. คลิกเอกสาร แล้วคลิก เปิด

ด้านบนของหน้า

บันทึกเอกสาร

เมื่อต้องการบันทึกเอกสารเป็นรูปแบบที่ใช้โดย Word 2010 และ Word 2007 ให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิก บันทึกเป็น

 3. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้ใส่ชื่อเอกสารของคุณ

 4. คลิก บันทึก

เมื่อต้องการบันทึกเอกสารเพื่อให้เข้ากันได้กับ Word 2003 หรือเวอร์ชันก่อนหน้า ให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. เปิดเอกสารที่คุณต้องการใช้ใน Word 2003 หรือเวอร์ชันก่อนหน้า

 2. คลิกแท็บ แฟ้ม

 3. คลิก บันทึกเป็น

 4. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก เอกสาร Word 97-2003 จะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบไฟล์เป็น .doc

 5. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อเอกสาร

 6. คลิก บันทึก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างเอกสารที่เข้ากันได้กับ Word 2003 หรือเวอร์ชันก่อนหน้า ให้ดู สร้างเอกสารที่ใช้โดย Word เวอร์ชันก่อนหน้า

ด้านบนของหน้า

การอ่านเอกสาร

 1. เปิดเอกสารที่คุณต้องการอ่าน

 2. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองเอกสาร ให้คลิก อ่านแบบเต็มหน้าจอ

  Ribbon ของ Office 14

 3. เมื่อต้องการย้ายจากหน้าหนึ่งไปยังอีกหน้าหนึ่งในเอกสาร ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกลูกศรที่มุมด้านล่างของหน้า

  • กด PAGE DOWN และ PAGE UP หรือ SPACEBAR และ BACKSPACE บนคีย์บอร์ด

  • คลิกลูกศรการนำทางที่กึ่งกลางด้านบนของหน้าจอ

   เคล็ดลับ:  คลิก ตัวเลือกมุมมอง แล้วคลิก แสดงสองหน้า รูปปุ่ม เพื่อดูสองหน้า หรือหน้าจอ พร้อมๆ กัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดูเอกสาร ให้ดู อ่านเอกสารใน Word

ด้านบนของหน้า

ติดตามการเปลี่ยนแปลงและแทรกข้อคิดเห็น

 • เมื่อต้องการเปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลง บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การติดตาม ให้คลิก ติดตามการเปลี่ยนแปลง

  การติดตามกลุ่ม

 • เมื่อต้องการแทรกข้อคิดเห็น บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม ข้อคิดเห็น ให้คลิก ข้อคิดเห็นใหม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตามการเปลี่ยนแปลงที่ทำขึ้นขณะตรวจทาน ให้ดู ติดตามการเปลี่ยนแปลงและแทรกข้อคิดเห็น

ด้านบนของหน้า

พิมพ์เอกสารของคุณ

 1. คลิกแท็บ ไฟล์ และคลิก พิมพ์

 2. ทำดังต่อไปนี้

  • ภายใต้ พิมพ์ ในกล่อง สำเนา ให้ใส่จำนวนสำเนาที่คุณต้องการพิมพ์

  • ภายใต้ เครื่องพิมพ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการแล้ว

  • ภายใต้ การตั้งค่า การตั้งค่าการพิมพ์เริ่มต้นสำหรับเครื่องพิมพ์ถูกเลือกไว้ให้คุณแล้ว ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ให้คลิกการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการ

 3. เมื่อคุณพอใจกับการตั้งค่าแล้ว ให้คลิก พิมพ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการพิมพ์ไฟล์ ให้ดู ดูตัวอย่างและพิมพ์ไฟล์

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×