งานพื้นฐานใน OneNote Online

ด้วย OneNote Online คุณสามารถใช้เว็บเบราว์เซอร์บนพีซี Mac หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเพื่อสร้าง เปิด ดู แก้ไข จัดรูปแบบ และแชร์สมุดบันทึก OneNote ที่คุณจัดเก็บบน OneDrive

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

บทความนี้จะสรุปงานพื้นฐานและคำสั่งเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งาน OneNote Online ได้ ถ้าสิ่งที่คุณกำลังค้นหาไม่ได้แสดงอยู่ในรายการนี้ ให้ใช้กล่องค้นหาที่มุมขวาบนของหน้านี้

สร้างสมุดบันทึกใหม่

 1. ลงชื่อเข้าใช้ OneDrive ด้วย บัญชี Microsoft ฟรีเดียวกัน (Hotmail, Live, Outlook.com) ที่คุณต้องการใช้สำหรับ OneNote

 2. เมื่อลงชื่อเข้าใช้ OneDrive ให้นำทางไปยังโฟลเดอร์ที่คุณต้องการสร้างสมุดบันทึกใหม่ (ตัวอย่างเช่น เอกสาร)

 3. บนแถบเมนูด้านบน ให้คลิก + ใหม่ > สมุดบันทึก OneNote

 4. เมื่อได้รับพร้อมท์ ให้ใส่ชื่อสำหรับสมุดบันทึกใหม่ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ใช้ชื่อที่สื่อความหมายที่อธิบายชนิดของบันทึกย่อที่สมุดบันทึกมี

 5. เมื่อ OneNote สร้างสมุดบันทึกใหม่ ให้คลิกปุ่ม + ส่วน ส่วนจะมีหน้าในสมุดบันทึกของคุณที่คุณจดบันทึก

 6. ในกล่องโต้ตอบ ชื่อส่วน ให้พิมพ์คำอธิบายที่สื่อความหมายสำหรับส่วนใหม่ แล้วคลิก ตกลง

เมื่อส่วนและหน้าแรกถูกสร้างขึ้น คุณสามารถทำการแก้ไขต่อไปได้ในหน้าต่างเบราว์เซอร์ของคุณ หรือคลิก เปิดใน OneNote บนแถบเมนูด้านบนเพื่อสลับไปยังแอป OneNote แบบเต็มที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ เมื่อต้องการดาวน์โหลดแอป OneNote สำหรับระบบปฏิบัติการที่คุณกำลังใช้ ให้เปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่ แล้วไปที่ www.onenote.com/download

พิมพ์หรือเขียนบันทึกย่อในเบราว์เซอร์

OneNote Online จะช่วยให้คุณสามารถแก้ไขบันทึกย่อในเบราว์เซอร์ของคุณได้ด้วยการพิมพ์ที่ใดก็ได้บนหน้า นอกจากการพิมพ์และการจัดรูปแบบข้อความ คุณยังสามารถเพิ่มรูปภาพ ตาราง และไฟล์ที่แทรกในบันทึกย่อของคุณ

ไม่มีคำสั่ง บันทึก ใน OneNote เนื่องจากงานทั้งหมดของคุณจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติและอย่างต่อเนื่อง ถ้าคุณเปลี่ยนใจเกี่ยวกับสิ่งที่คุณได้พิมพ์ เพิ่ม หรือลบในบันทึกย่อของคุณ ให้กด Ctrl+Z (ใน Windows) หรือ ⌘+Z (ใน Mac) เพื่อยกเลิกการกระทำล่าสุดของคุณ

เพิ่มลิงก์

เมื่อใดก็ตามที่คุณพิมพ์ข้อความที่ OneNote Online ระบุว่าเป็นลิงก์ (หรือที่เรียกว่า ไฮเปอร์ลิงก์) แอปนี้จะจัดรูปแบบให้โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์ www.onenote.com ลงในบันทึกย่อ OneNote Online จะเปลี่ยนข้อความให้เป็นลิงก์ และการคลิกที่ลิงก์จะเปิดเว็บไซต์ของ OneNote ในเบราว์เซอร์ของคุณ

คุณยังสามารถแทรกลิงก์ลงในบันทึกย่อของคุณได้ด้วยตนเอง โดยทำดังนี้

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการให้เป็นลิงก์

 2. คลิก แทรก > ลิงก์

 3. พิมพ์ URL ปลายทางของลิงก์ลงในช่อง ที่อยู่ แล้วแตะ แทรก

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการแก้ไขหรือเอาลิงก์ออก ให้คลิกขวา (พีซี) หรือกด Control แล้วคลิก (Mac) ที่ลิงก์ แล้วคลิก แก้ไขลิงก์ หรือ นำลิงก์ออก

แทรกรูปภาพ

ด้วย OneNote Online คุณสามารถแทรกรูปภาพลงในบันทึกย่อของคุณได้อย่างง่ายดาย

 1. บนหน้าใดๆ ให้เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกรูปภาพ

 2. คลิก แทรก และเลือกทำสิ่งต่อไปนี้

  • คลิก รูปภาพ เพื่อแทรกไฟล์รูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

  • คลิก รูปภาพออนไลน์ เพื่อค้นหาและแทรกรูปภาพจาก Bing

หมายเหตุ: เมื่อคุณใช้คลิปอาร์ตและรูปภาพจาก Bing คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อบังคับด้านลิขสิทธิ์ สิทธิ์การใช้งานตัวกรองใน Bing จะช่วยคุณเลือกรูปภาพที่ใช้สามารถใช้ได้

วาดตาราง

ตารางเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการจัดระเบียบข้อมูลในบันทึกย่อของคุณ เมื่อต้องการสร้างตารางใน OneNote Online ให้เริ่มด้วยการวาดเส้นตารางแบบง่ายๆ

 1. คลิก แทรก > ตาราง

 2. เลื่อนตัวชี้เมาส์ไปบนเส้นตารางเพื่อเลือกขนาดของตารางที่คุณต้องการ แล้วคลิกปุ่มด้านซ้ายของเมาส์เพื่อสร้างตาราง ตัวอย่างเช่น การเลือกตารางขนาด 4X6 จะสร้างตารางที่มี 4 คอลัมน์และ 6 แถว

เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนตารางหรือส่วนใดส่วนหนึ่งอย่างรวดเร็ว ให้คลิกในเซลล์ใดๆ ของตาราง แล้วคลิกแท็บ เค้าโครง ที่ปรากฏขึ้นใน Ribbon เครื่องมือตารางที่คุณพบตรงนี้ช่วยให้คุณแทรกและเอาแถวและคอลัมน์ออก เลือกเซลล์และช่วงเซลล์ แสดงหรือซ่อนขอบตาราง และจัดแนวเซลล์ของตารางในแบบที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ:  เมื่อต้องการเลือกหรือปรับเปลี่ยนส่วนของตารางอย่างรวดเร็ว ให้คลิกขวา (พีซี) หรือกด Control แล้วคลิก (Mac) ที่เซลล์ใดก็ได้หรือช่วงของเซลล์ที่เลือก แล้วคลิกตัวเลือก ตาราง ทางด้านขวาของเมนูที่ปรากฏขึ้น (แรเงาเซลล์แทรกลบ หรือ เลือก)

เพิ่มหน้าใหม่

คุณสามารถเพิ่มหน้าได้เท่าที่ต้องการ เพื่อเพิ่มที่ว่างในส่วนต่างๆ ให้สมุดบันทึกของคุณ

 1. ที่ด้านล่างของรายการหน้า ให้คลิก + หน้า

 2. พิมพ์ชื่อลงในบริเวณส่วนหัวที่ด้านบนของหน้า แล้วกด Enter

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับของหน้าในรายการ ให้คลิกและลากชื่อของหน้าใดก็ได้ไปยังตำแหน่งใหม่

เพิ่มส่วนใหม่

เมื่อต้องการจัดระเบียบสมุดบันทึกของคุณลงในประเภทที่ต่างกันให้ดีกว่าเดิม คุณสามารถเพิ่มส่วนหลายส่วนเท่าที่คุณต้องการ

 1. ที่ด้านล่างของรายการส่วน ให้คลิก + ส่วน

 2. ในกล่องโต้ตอบ ชื่อส่วน ให้พิมพ์คำอธิบายที่สื่อความหมายสำหรับส่วนใหม่ แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับของส่วนในรายการ ให้คลิกและลากชื่อของส่วนใดก็ได้ไปยังตำแหน่งใหม่

จัดเก็บบันทึกย่อ

OneNote Online ไม่มีปุ่ม บันทึก เนื่องจากคุณไม่ต้องบันทึกงานของคุณใน OneNote

เมื่อคุณทำงานในสมุดบันทึกของคุณ OneNote Online จะบันทึกทุกอย่างให้คุณโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงบันทึกย่อของคุณมากน้อยแค่ไหน ซึ่งจะทำให้คุณไม่ต้องกังวลและมีเวลาให้กับโครงการ แผนงาน หรือแนวคิดของคุณ แทนที่จะต้องมาระแวงกับไฟล์ในคอมพิวเตอร์

ถ้าคุณเปลี่ยนใจเกี่ยวกับสิ่งที่คุณได้พิมพ์ เพิ่ม หรือลบในบันทึกย่อของคุณ ให้กด Ctrl+Z (บนพีซีของคุณ) หรือ ⌘+Z (บน Mac ของคุณ) เพื่อยกเลิกการกระทำล่าสุดของคุณ

แชร์บันทึกย่อแบบออนไลน์

สมุดบันทึกของคุณจะถูกเก็บไว้แบบออนไลน์ ดังนั้น คุณจึงสามารถแชร์กับผู้อื่นสำหรับการดูหรือแก้ไขได้อย่างง่ายดาย

 1. บริเวณมุมขวาบนใน OneNote Online ให้คลิก แชร์

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิก เชิญบุคคล เพื่อแชร์สมุดบันทึกกับผู้อื่น ใส่ที่อยู่อีเมลของพวกเขาและข้อความต้อนรับสั้นๆ เมื่อต้องการแชร์สมุดบันทึกที่ผู้อื่นสามารถปรับเปลี่ยน ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้รับสามารถแก้ไข แสดงอยู่ เมื่อต้องการแชร์สมุดบันทึกสำหรับดูเท่านั้น ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้รับสามารถดูเท่านั้น แสดงอยู่ คลิกข้อความสีน้ำเงินเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าปัจจุบัน

  • คลิก รับลิงก์ เพื่อสร้างลิงก์ไปยังสมุดบันทึกปัจจุบันที่คุณสามารถคัดลอกและวางในอีเมล โพสต์ในบล็อก หรือเว็บเพจด้วยตนเอง ในรายการ เลือกตัวเลือก ให้เลือก ดูเท่านั้น หรือ แก้ไข เพื่อตั้งค่าระดับสิทธิ์ แล้วคลิก สร้างลิงก์

ทำงานร่วมกันในสมุดบันทึก

การทำงานร่วมกันในสมุดบันทึกเป็นวิธีที่ดีในการระดมความคิดหรือการค้นคว้าสำหรับโครงการกลุ่ม

ถ้าคุณแชร์สมุดบันทึกของคุณกับผู้อื่นและคุณมอบหมายสิทธิ์ให้พวกเขาสามารถแก้ไขบันทึกย่อของคุณ OneNote Online สามารถแสดงการอัปเดตที่พวกเขาทำ และคุณสามารถดูบุคคลที่ปรับเปลี่ยนแต่ละส่วนของบันทึกย่อของคุณ

 • คลิก มุมมอง > แสดงผู้เขียน เพื่อดูชื่อของบุคคลล่าสุดที่ปรับเปลี่ยนหรือจัดรูปแบบบันทึกย่อหรือแทรกรายการบนหน้าใดก็ตาม

 • คลิก มุมมอง > แสดงผู้เขียน อีกครั้งเพื่อซ่อนชื่อผู้เขียนอีกครั้ง

OneNote จะซิงค์สมุดบันทึกทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงสมุดบันทึกที่คุณแชร์อยู่เสมอ แม้ว่าพวกเขาจะใช้อุปกรณ์ชนิดอื่น เพื่อน สมาชิกครอบครัว และเพื่อนร่วมงานของคุณสามารถใช้ OneNote Online, OneNote 2016, 2013 หรือ 2010, OneNote สำหรับ Windows 10 หรือ OneNote for iOS หรือ Android บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของพวกเขา

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×