งานพื้นฐานใน Publisher 2010

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

งานพื้นฐานบางอย่างที่คุณสามารถทำได้เพื่อช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีการใช้Microsoft Publisher 2010 ได้

Publisher คืออะไร

Microsoft Publisher 2010 ช่วยให้คุณสร้างสิ่งพิมพ์แบบมืออาชีพได้อย่างรวดเร็ว และง่ายดาย ด้วย Publisher คุณสามารถสร้าง ออกแบบ และเผยแพร่แบบมืออาชีพการตลาดและการติดต่อสื่อสารวัสดุพิมพ์ และ สำหรับอีเมลหรือจดหมายเวียน

ด้านบนของเพจ

การค้นหาและนำแม่แบบไปใช้

Publisher 2010 ช่วยให้คุณสามารถใช้เทมเพลตที่มีอยู่ภายใน เพื่อนำไปใช้แม่แบบกำหนดเองของคุณเอง และค้นหาจากเทมเพลตที่พร้อมใช้งานบนOffice.com ที่หลากหลาย Office.com มีการเลือกความกว้างของแม่แบบ Publisher ได้รับความนิยม รวมถึงจดหมายข่าวและใบปลิว

เมื่อต้องการค้นหา และใช้เทมเพลตในPublisher 2010 ทำต่อไปนี้:

 1. บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก สร้าง

 2. ภายใต้ แม่แบบที่มีอยู่ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการใช้แม่แบบที่คุณติดตั้งไว้แล้ว ให้คลิก แม่แบบของฉัน คลิกแม่แบบที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก สร้าง

  • เมื่อต้องการใช้แม่แบบที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งติดตั้งไว้ใน Publisher ภายใต้ ยอดนิยม หรือ แม่แบบเพิ่มเติม ให้คลิกประเภทที่คุณต้องการ จากนั้นคลิกแม่แบบที่คุณต้องการ แล้วคลิก สร้าง

  • เมื่อต้องการค้นหา และใช้เทมเพลตบนOffice.com ภายใต้นิยม หรือเพิ่มเติมเทมเพลต คลิกประเภทที่คุณต้องการ คลิกเทมเพลตที่คุณต้อง แล้ว คลิ กดาวน์โหลด

หมายเหตุ:  นอกจากนี้ คุณยังสามารถค้นหาแม่แบบใน Office.com จากภายใน Publisher ได้อีกด้วย ในกล่อง ค้นหาแม่แบบ ให้พิมพ์คำที่ใช้ค้นหาอย่างน้อยหนึ่งคำ แล้วคลิกปุ่มลูกศรเพื่อค้นหา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการนำแม่แบบไปใช้ ให้ดูที่ เริ่มต้นใช้งาน – การสร้างสิ่งพิมพ์

ด้านบนของเพจ

การสร้างสิ่งพิมพ์ใหม่

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก สร้าง

 2. ภายใต้ แม่แบบที่มีอยู่ ให้คลิกแม่แบบสิ่งพิมพ์เปล่า แล้วคลิก สร้าง

  หมายเหตุ:  ถ้าคุณไม่พบแม่แบบเปล่าที่มีขนาดที่คุณต้องการ ให้คลิก ขนาดของหน้าเปล่าเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างสิ่งพิมพ์ ให้ดูที่ เริ่มต้นใช้งาน – การสร้างสิ่งพิมพ์

ด้านบนของเพจ

การเปิดสิ่งพิมพ์

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม จากนั้นคลิก เปิด

 2. ในบานหน้าต่างซ้ายของกล่องโต้ตอบ เปิดสิ่งพิมพ์ ให้คลิกไดร์ฟหรือโฟลเดอร์ที่มีแฟ้มที่คุณต้องการ

 3. ในบานหน้าต่างด้านขวาของกล่องโต้ตอบ เปิดสิ่งพิมพ์ ให้เปิดโฟลเดอร์ที่มีสิ่งพิมพ์ที่คุณต้องการ

 4. คลิกแฟ้มที่คุณต้องการ แล้วคลิก เปิด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างสิ่งพิมพ์ ให้ดูที่

ด้านบนของเพจ

การบันทึกสิ่งพิมพ์

ตามค่าเริ่มต้น Publisher จะบันทึกแฟ้มในโฟลเดอร์การทำงานเริ่มต้น ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถระบุตำแหน่งที่ตั้งอื่นได้

 • คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก บันทึก

  หมายเหตุ: ถ้าคุณบันทึกแฟ้มเป็นครั้งแรก ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ภายในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อสำหรับสิ่งพิมพ์ของคุณ

  2. คลิก บันทึก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกสิ่งพิมพ์ ให้ดูที่ การบันทึกแฟ้ม

ด้านบนของเพจ

การแทรกกล่องข้อความ

 1. บนแท็บแทรก คลิกวาดกล่องข้อความ รูปปุ่ม

 2. ในสิ่งพิมพ์ของคุณ ให้ชี้ไปที่ตำแหน่งที่คุณต้องการให้มุมหนึ่งของกล่องข้อความปรากฏขึ้น แล้วลากตามแนวทแยงมุมจนกว่ากล่องข้อความจะได้ขนาดที่คุณต้องการ

 3. คลิกภายในกล่องข้อความแล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

ด้านบนของเพจ

การแทรกและครอบตัดรูปภาพ

การแทรกรูปภาพ

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปภาพ

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ ให้คลิกโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพที่คุณต้องการ

 3. ในบานหน้าต่างด้านขวาของกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ ให้เปิดโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพที่คุณต้องการ

 4. คลิกรูปภาพ แล้วคลิก แทรก

ด้านบนของหน้า

การครอบตัดรูปภาพ

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการครอบตัด

 2. ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ครอบตัด ให้คลิก ครอบตัด

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเห็นแท็บรูปแบบ ของเครื่องมือรูปภาพ หรือ ไม่ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกรูปภาพ คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่รูปภาพเพื่อรับแท็บรูปแบบ การปรากฏ

 3. วางจุดจับครอบตัดเหนือขอบหรือมุม

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการครอบตัดด้านเดียว ให้ลากจุดจับกึ่งกลางบนด้านนั้น

  • เมื่อต้องการครอบตัดเท่ากันทั้งสองด้านพร้อมกัน ให้กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณลากจุดจับกึ่งกลาง

  • เมื่อต้องการครอบตัดทั้งสี่ด้านพร้อมกันและรักษาสัดส่วนเดิมของรูปภาพเอาไว้ ให้กด CTRL+SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณลากจุดจับมุม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการครอบตัดรูปภาพ ให้ดูที่ การครอบตัดรูปภาพ

ด้านบนของเพจ

การแทรกแบบเอกสารสำเร็จรูป

สำเร็จจะสามารถชิ้นของเนื้อหาเช่นข้อมูลทางธุรกิจ หัวเรื่อง ปฏิทิน เส้นขอบ และโฆษณาที่เก็บไว้ในแกลเลอรี Publisher 2010 มีหลากหลายสำเร็จอยู่แล้วภายในเพื่อให้คุณสามารถเลือกจาก หรือคุณสามารถดาวน์โหลดแบบเอกสารสำเร็จรูปจากOffice.com

เมื่อต้องการแทรกแบบเอกสารสำเร็จรูป ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. ในบานหน้าต่าง การนำทางในหน้า ให้เลือกหน้าในสิ่งพิมพ์ของคุณที่คุณต้องการแทรกแบบเอกสารสำเร็จรูป

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม แบบเอกสารสำเร็จรูป ให้คลิกแกลเลอรีแบบเอกสารสำเร็จรูปที่เหมาะสม

 3. เลื่อนลงเพื่อหาแบบเอกสารสำเร็จรูป หรือคลิก <ชื่อแกลเลอรี> เพิ่มเติม เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ ไลบรารีแบบเอกสารสำเร็จรูป

 4. คลิกแบบเอกสารสำเร็จรูปที่คุณต้องการจะแทรก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แบบเอกสารสำเร็จรูป ให้ดูที่ แบบเอกสารสำเร็จรูป

ด้านบนของเพจ

การพิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณ

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม และคลิก พิมพ์

 2. ในส่วน พิมพ์ ให้ใส่จำนวนสำเนาที่จะพิมพ์ใน จำนวนสำเนาของงานพิมพ์

 3. ในส่วน เครื่องพิมพ์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกเครื่องพิมพ์ที่ถูกต้องไว้

  หมายเหตุ:  คุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์เริ่มต้นจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ

 4. ในส่วน การตั้งค่า ให้ทำดังต่อไปนี้

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกช่วงของหน้าหรือส่วนที่ถูกต้องไว้แล้ว

  • เลือกรูปแบบสำหรับการวางหน้าของคุณลงบนแผ่นกระดาษ

  • ตั้งค่าขนาดกระดาษ

  • ตั้งค่าว่าจะพิมพ์พิมพ์ลงบนด้านเดียวหรือทั้งสองด้านของกระดาษ

  • ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณสามารถพิมพ์สีได้ ให้เลือกว่าคุณต้องการพิมพ์สีหรือระดับสีเทา

 5. คลิกปุ่ม พิมพ์ เมื่อคุณพร้อมที่จะพิมพ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการพิมพ์สิ่งพิมพ์ ให้ดูที่ พิมพ์

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×