งานพื้นฐานใน PowerPoint 2010

ต่อไปนี้เป็นงานพื้นฐานบางอย่างที่คุณสามารถดำเนินการเพื่อช่วยในการเรียนรู้วิธีการใช้ Microsoft Office PowerPoint 2010

 

ในบทความนี้

PowerPoint คืออะไร

การค้นหาและนำแม่แบบไปใช้

สร้างงานนำเสนอ

เปิดงานนำเสนอ

การบันทึกงานนำเสนอ

การแทรกภาพนิ่งใหม่

การเพิ่มรูปร่างในภาพนิ่ง

การดูการนำเสนอภาพนิ่ง

การพิมพ์งานนำเสนอ

เคล็ดลับสำหรับการสร้างงานนำเสนอที่มีประสิทธิผล

PowerPoint คืออะไร

PowerPoint 2010 คือโปรแกรมประยุกต์แบบภาพและกราฟิก ที่มีจุดประสงค์หลักในการใช้เพื่อสร้างงานนำเสนอ PowerPoint ทำให้คุณสามารถสร้าง ดู และแสดงการนำเสนอภาพนิ่งที่รวมข้อความ รูปร่าง รูปภาพ กราฟ ภาพเคลื่อนไหว แผนภูมิ วิดีโอ และอื่นๆ อีกมากมาย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของ PowerPoint 2010 ให้ดูที่ มีอะไรใหม่ใน PowerPoint 2010

ด้านบนของเพจ

การค้นหาและนำแม่แบบไปใช้

PowerPoint 2010 ทำให้คุณสามารถนำแม่แบบที่มีอยู่แล้วภายในหรือแม่แบบที่คุณกำหนดเองไปใช้ได้ ตลอดจนค้นหาแม่แบบที่หลากหลายได้จากแม่แบบของนักออกแบบที่มีอยู่บน Office.comOffice.com มีแม่แบบ PowerPoint ที่เป็นที่นิยมซึ่งมีให้เลือกอย่างหลากหลาย รวมถึงแม่แบบ งานนำเสนอ และ ภาพนิ่งการออกแบบ

เมื่อต้องการค้นหาแม่แบบใน PowerPoint 2010 ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก สร้าง

 2. ภายใต้ แม่แบบและชุดรูปแบบที่พร้อมใช้งาน ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการนำแม่แบบที่คุณได้ใช้ล่าสุดไปใช้ใหม่ ให้คลิก แม่แบบล่าสุด คลิกแม่แบบที่คุณต้องการ แล้วคลิก สร้าง

  • เมื่อต้องการใช้แม่แบบที่คุณได้ติดตั้งไว้แล้ว ให้คลิก แม่แบบของฉัน จากนั้นเลือกแม่แบบที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

  • เมื่อต้องการใช้แม่แบบที่มีอยู่แล้วภายในแม่แบบใดแม่แบบหนึ่งที่ติดตั้งด้วย PowerPoint ให้คลิก แม่แบบตัวอย่าง คลิกแม่แบบที่คุณต้องการ แล้วคลิก สร้าง

  • เมื่อต้องการค้นหาแม่แบบบน Office.com ภายใต้ แม่แบบ Office.com ให้คลิกประเภทแม่แบบ แล้วเลือกแม่แบบที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก ดาวน์โหลด เพื่อดาวน์โหลดแม่แบบจาก Office.com ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ


   รายการแม่แบบในมุมมอง Backstage ของ PowerPoint

หมายเหตุ:  นอกจากนี้ คุณยังสามารถค้นหาแม่แบบใน Office.com จากภายใน PowerPoint ได้อีกด้วย ในกล่อง ค้นหาแม่แบบใน Office.com ให้พิมพ์คำที่ใช้ค้นหาอย่างน้อยหนึ่งคำ แล้วคลิกปุ่มลูกศรเพื่อค้นหา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการค้นหาและนำแม่แบบไปใช้ ให้ดูที่ การนำแม่แบบไปใช้กับงานนำเสนอของคุณ

ด้านบนของเพจ

การสร้างงานนำเสนอ

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก สร้าง

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 3. คลิก งานนำเสนอเปล่า แล้วคลิก สร้าง

 4. นำแม่แบบหรือชุดรูปแบบไปใช้ ไม่ว่าจะเป็นแม่แบบที่มีอยู่แล้วภายในของ PowerPoint 2010 หรือที่ดาวน์โหลดจาก Office.com โปรดดูที่ การค้นหาและนำแม่แบบไปใช้ ในบทความนี้

ด้านบนของเพจ

การเปิดงานนำเสนอ

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบ เปิด ให้คลิกไดรฟ์หรือโฟลเดอร์ที่มีงานนำเสนอที่คุณต้องการ

 3. ในบานหน้าต่างด้านขวาของกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เปิดโฟลเดอร์ที่มีงานนำเสนอ

 4. คลิกงานนำเสนอ แล้วคลิก เปิด

  หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้นแล้ว PowerPoint 2010 จะแสดงเฉพาะงานนำเสนอ PowerPoint เท่านั้นในกล่องโต้ตอบ เปิด เมื่อต้องการดูแฟ้มชนิดอื่น ให้คลิก งานนำเสนอ PowerPoint ทั้งหมด และเลือกประเภทของแฟ้มที่คุณต้องการดู

  เปิดแฟ้ม PowerPoint 2010

ด้านบนของเพจ

การบันทึกงานนำเสนอ

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก บันทึกเป็น

 2. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม พิมพ์ชื่อสำหรับงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณ และคลิก บันทึก

  หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้นแล้ว PowerPoint 2010 จะบันทึกแฟ้มในรูปแบบแฟ้ม PowerPoint Presentation (.pptx) เมื่อต้องการบันทึกงานนำเสนอของคุณในรูปแบบอื่นนอกเหนือจาก .pptx ให้คลิกรายการ บันทึกเป็นชนิด แล้วเลือกรูปแบบแฟ้มที่คุณต้องการ

  บันทึกเป็นแฟ้มใน PowerPoint 2010

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างงานนำเสนอใหม่ ให้ดูที่ การตั้งชื่อและบันทึกงานนำเสนอของคุณ

ด้านบนของเพจ

การแทรกภาพนิ่งใหม่

เมื่อต้องการแทรกภาพนิ่งใหม่ในงานนำเสนอของคุณ ให้ทำดังต่อไปนี้

 • บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ภาพนิ่ง ให้คลิกลูกศรด้านล่าง สร้างภาพนิ่ง จากนั้นคลิกที่เค้าโครงภาพนิ่งที่คุณต้องการ

  แท็บ หน้าแรก ใน PowerPoint 2010 ให้ดูที่กลุ่ม ภาพนิ่ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มภาพนิ่งในงานนำเสนอของคุณ ให้ดูที่ การเพิ่ม การจัดเรียงใหม่ และการลบภาพนิ่ง

ด้านบนของเพจ

การเพิ่มรูปร่างในภาพนิ่ง

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม รูปวาด ให้คลิก รูปร่าง

  แท็บ หน้าแรก ใน PowerPoint 2010 ให้ดูที่กลุ่ม รูปวาด

 2. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการ แล้วคลิกที่ใดก็ได้ในภาพนิ่ง และลากเพื่อวางรูปร่างนั้น

  เมื่อต้องการสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลมที่สมบูรณ์ (หรือจำกัดขนาดของรูปร่างอื่น) ให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มรูปร่าง ให้ดูที่ การเพิ่ม การเปลี่ยนแปลง หรือการลบรูปร่าง

ด้านบนของเพจ

การดูการนำเสนอภาพนิ่ง

เมื่อต้องการดูงานนำเสนอของคุณในมุมมองการนำเสนอภาพนิ่งตั้งแต่ภาพนิ่งแรก ให้ทำดังต่อไปนี้

 • บนแท็บ การนำเสนอภาพนิ่ง ในกลุ่ม เริ่มการนำเสนอภาพนิ่ง ให้คลิก ตั้งแต่ต้น

  แท็บ การนำเสนอภาพนิ่ง ใน PowerPoint 2010 ให้ดูที่กลุ่ม เริ่มการนำเสนอภาพนิ่ง

เมื่อต้องการดูงานนำเสนอของคุณในมุมมองการนำเสนอภาพนิ่งตั้งแต่ภาพนิ่งปัจจุบัน ให้ทำดังต่อไปนี้

 • บนแท็บ การนำเสนอภาพนิ่ง ในกลุ่ม เริ่มการนำเสนอภาพนิ่ง คลิก จากภาพนิ่งปัจจุบัน

  แท็บ การนำเสนอภาพนิ่ง ใน PowerPoint 2010 ให้ดูที่กลุ่ม เริ่มการนำเสนอภาพนิ่ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดูการนำเสนอภาพนิ่ง ให้ดูที่ ควรใช้มุมมองใน PowerPoint 2010 เมื่อใดและอย่างไร

ด้านบนของเพจ

การพิมพ์งานนำเสนอ

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก พิมพ์

 2. ภายใต้ สิ่งที่พิมพ์ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการพิมพ์ภาพนิ่งทั้งหมด ให้คลิก ทั้งหมด

  • เมื่อต้องการพิมพ์เฉพาะภาพนิ่งซึ่งแสดงในปัจจุบันเท่านั้น ให้คลิกที่ ภาพนิ่งปัจจุบัน

  • เมื่อต้องการพิมพ์ภาพนิ่งเฉพาะบางหน้า ให้คลิก ช่วงของภาพนิ่งแบบกำหนดเอง จากนั้นป้อนรายการภาพนิ่งแต่ละภาพ ช่วง หรือทั้งสองอย่าง

   หมายเหตุ: ใช้เครื่องหมายจุลภาคคั่นระหว่างตัวเลขโดยไม่ต้องเว้นวรรค ตัวอย่างเช่น 1,3,5-12

 3. ภายใต้ การตั้งค่าอื่นๆ ให้คลิกรายการ สี และเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการ

 4. เมื่อคุณทำการเลือกเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก พิมพ์

  แท็บ แฟ้ม ใน PowerPoint 2010 ให้ดูที่ พิมพ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพ์ ให้ดูที่ การพิมพ์ภาพนิ่งหรือเอกสารประกอบคำบรรยายสำหรับงานนำเสนอ

ด้านบนของเพจ

เคล็ดลับสำหรับการสร้างงานนำเสนอที่มีประสิทธิผล

พิจารณาเคล็ดลับต่อไปนี้เพื่อใช้สร้างงานนำเสนอที่โดดเด่นและดึงดูดผู้ชมของคุณ

ใช้ภาพนิ่งจำนวนน้อยๆ

เมื่อต้องการให้ข้อความมีความชัดเจนและทำให้ผู้ชมติดตามและตรึงความสนใจของผู้ชม ให้ใช้จำนวนภาพนิ่งในงานนำเสนอของคุณให้น้อยที่สุด

เลือกขนาดแบบอักษรที่ผู้ชมอ่านได้ง่าย

การเลือกขนาดแบบอักษรที่เหมาะสมจะช่วยให้การสื่อสารข้อความของคุณได้ผลมากยิ่งขึ้น โปรดระลึกไว้อยู่เสมอว่า ผู้ชมต้องสามารถอ่านภาพนิ่งของคุณจากระยะไกลได้ โดยทั่วไป ขนาดแบบอักษรที่เล็กกว่า 30 อาจทำให้มองเห็นได้ยาก

ข้อความในภาพนิ่งของคุณควรเรียบง่าย

คุณต้องการให้ผู้ชมฟังการนำเสนอข้อมูลของคุณแทนที่จะอ่านจากหน้าจอ ใช้สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือประโยคแบบสั้น และพยายามให้แต่ละประโยคอยู่ในบรรทัดเดียวกันโดยไม่มีการตัดข้อความ

เครื่องฉายภาพบางเครื่องจะครอบตัดภาพนิ่งที่ขอบ ทำให้ประโยคยาวๆ อาจถูกครอบตัดไปด้วย

ใช้ภาพเพื่อช่วยในการสื่อถึงข้อความของคุณ

รูปภาพ แผนภูมิ กราฟ และ กราฟิก SmartArt ช่วยในด้านการสื่อสารด้วยภาพที่ทำให้ผู้ชมของคุณสามารถจดจำได้ง่าย เพิ่มภาพที่มีความหมายเพื่อส่งเสริมเนื้อหาและข้อความบนภาพนิ่งของคุณ

อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับข้อความ ควรหลีกเลี่ยงการใช้สื่อด้านภาพจำนวนมากเกินไปในภาพนิ่งของคุณ

สร้างป้ายชื่อสำหรับแผนภูมิและกราฟที่เข้าใจได้ง่าย

ใช้ข้อความที่มีความยาวพอเหมาะที่ทำให้สามารถเข้าใจถึง องค์ประกอบป้ายชื่อในแผนภูมิหรือกราฟ ได้

ใช้พื้นหลังของภาพนิ่งที่เฉียบคมและสอดคล้อง

เลือก เทมเพลต หรือ ธีม ที่ดึงดูดและกลมกลืนกันโดยที่ไม่สะดุดตาเกินไป เนื่องจากคุณคงไม่ต้องการให้พื้นหลังหรือการออกแบบดึงความสนใจไปจากข้อความของคุณ

อย่างไรก็ตาม คุณควรเลือกสีของพื้นหลังและสีของข้อความที่ตัดกัน ชุดรูปแบบที่มีอยู่แล้วภายใน PowerPoint 2010 ตั้งค่าความคมชัดระหว่างพื้นหลังสีอ่อนและข้อความสีเข้ม หรือพื้นหลังสีเข้มและข้อความสีอ่อนโดยอัตโนมัติ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ชุดรูปแบบ ให้ดูที่ การใช้ชุดรูปแบบเพื่อเพิ่มสีและลักษณะให้กับงานนำเสนอของคุณ

ตรวจสอบการสะกดคำและไวยากรณ์

เพื่อให้ได้การยอมรับนับถือจากผู้ชม ให้ ตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ในงานนำเสนอของคุณ เสมอ

ด้านบนของเพจ

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×