งานพื้นฐานใน Excel 2010

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

งานพื้นฐานบางอย่างที่คุณสามารถทำได้ในMicrosoft Excel 2010 ได้

ในบทความนี้

Excel คืออะไร

ค้นหา และใช้เทมเพลต

สร้างเวิร์กบุ๊กใหม่

บันทึกเวิร์กบุ๊ก

ใส่ข้อมูลในเวิร์กชีต

รูปแบบตัวเลข

นำเส้นขอบเซลล์

สร้างตาราง Excel

การแรเงาเซลล์

กรองข้อมูลของคุณ

เรียงลำดับข้อมูลของคุณ

สร้างสูตร

สร้างแผนภูมิจากข้อมูลของคุณ

พิมพ์แผ่นงาน

เปิดใช้งาน และใช้โปรแกรม add-in

Excel คืออะไร

Excel มีโปรแกรมสเปรดชีตในระบบ Microsoft Office คุณสามารถใช้ Excel เพื่อสร้าง และจัดรูปแบบเวิร์กบุ๊ก (คอลเลกชันของสเปรดชีต) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล และตัดสินใจแบบเพิ่มเติมทางธุรกิจ มอบ คุณสามารถใช้ Excel เพื่อติดตามข้อมูล สร้างตัวแบบสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล เขียนสูตรเพื่อทำการคำนวณข้อมูล pivot ข้อมูลในหลายวิธี และข้อมูลที่นำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ของแผนภูมิการค้นหาแบบมืออาชีพ

ตารางต่อไปนี้สรุปสถานการณ์สมมติทั่วไปสำหรับการใช้ Excel

สถานการณ์

คำอธิบาย

ตัวอย่าง

บัญชี

คุณสามารถใช้คุณลักษณะการคำนวณที่มีประสิทธิภาพของ Excel ในหลายบัญชีงบ

 • งบกระแสเงินสด

 • งบกำไรขาดทุน

 • งบกำไรขาดทุน

เรียกเก็บเงินและการขาย

Excel จะมีประโยชน์สำหรับการจัดการข้อมูลการเรียกเก็บเงิน และการขาย และคุณสามารถสร้างฟอร์มที่คุณต้องการได้อย่างง่ายดาย

 • ใบแจ้งหนี้การขาย

 • จัด

 • สั่งซื้อ

งบประมาณ

ว่าคุณต้องเป็นส่วนตัว หรือทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ คุณสามารถสร้างงบประมาณชนิดใดก็ได้ใน Excel

 • วางแผนงบประมาณตลาด

 • งบประมาณเหตุการณ์

 • งบประมาณเกษียณอายุ

การวางแผน

Excel เป็นเครื่องมืออย่างยิ่งสำหรับการสร้างแผนระดับมืออาชีพหรือการวางแผนมีประโยชน์

 • วางแผนชั้นเรียนรายสัปดาห์

 • วางแผนการค้นคว้าตลาด

 • วางแผนภาษีสิ้นปี

 • วางแผนเพื่อจัดระเบียบอาหาร ฝ่าย หรือวันหยุด

การรายงาน

คุณสามารถสร้างรายงานต่าง ๆ ใน Excel ซึ่งแสดงการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณ หรือสรุปข้อมูลของคุณ

 • รายงานที่วัดประสิทธิภาพของโครงการ

 • รายงานที่แสดงผลต่างระหว่างผลลัพธ์ที่คาดการณ์ และจริง

 • รายงานการคาดการณ์ข้อมูล

การติดตาม

คุณสามารถใช้ Excel เพื่อติดตามข้อมูลในแผ่นเวลาหรือรายการ

 • แผ่นเวลาสำหรับการติดตามการทำงาน

 • รายการสินค้าคงคลังเพื่อติดตามอุปกรณ์

ใช้ปฏิทิน

เนื่องจากพื้นที่ทำงานเหมือนกับเส้นตาราง Excel lends เองด้วยการสร้างปฏิทินชนิดใดก็

 • ปฏิทินปีการศึกษาเพื่อติดตามกิจกรรมในระหว่างปีที่โรงเรียน

 • ปฏิทินปีการติดตามเหตุการณ์ทางธุรกิจและหลักเป้าหมาย

ค้นหา และใช้เทมเพลต

Excel 2010 ให้คุณสามารถใช้เทมเพลอยู่แล้วภายใน เพื่อนำไปใช้แม่แบบกำหนดเองของคุณเอง และค้นหาจากเทมเพลบนOffice.com ที่หลากหลาย Office.com มีการเลือกความกว้างเป็นที่นิยม Excel เทมเพลต รวมถึงงบประมาณ

เมื่อต้องการค้นหาเทมเพลตใน Excel 2010
 1. เลือกไฟล์ >ใหม่

 2. ภายใต้เทมเพลตพร้อมใช้งาน ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการนำเทมเพลตที่คุณเพิ่งใช้ คลิกเทมเพลล่าสุด คลิกเทมเพลตที่คุณต้อง ทางแล้ว คลิกสร้าง

  • เมื่อต้องการใช้เทมเพลตของคุณเองที่คุณได้ติดตั้ง คลิกเทมเพลตของฉัน เลือกเทมเพลตที่คุณต้อง ทางแล้ว คลิกตกลง

  • เมื่อต้องการค้นหาเทมเพลตบนOffice.com ภายใต้เทมเพลต Office.com คลิกประเภท เทมเพลตที่คุณต้องเลือก ทางแล้ว คลิกดาวน์โหลด เพื่อดาวน์โหลดเทมเพลตจาก Office.com ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ: คุณยังสามารถค้นหาเทมเพลตบนOffice.com จากภายใน Excel ในกล่องค้นหา Office.com สำหรับเทมเพลต พิมพ์คำค้นหาอย่าง น้อยหนึ่ง และจากนั้น คลิกปุ่มลูกศรเพื่อค้นหา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการค้นหา และใช้เทมเพลต ดูที่การสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่

สร้างเวิร์กบุ๊กใหม่

 1. เลือกไฟล์ >ใหม่

 2. ภายใต้เทมเพลตที่พร้อมใช้งาน เลือกเวิร์กบุ๊กเปล่า

 3. เลือก Create

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างเวิร์กบุ๊ก ดูที่การสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่

บันทึกเวิร์กบุ๊ก

 1. เลือกไฟล์ >บันทึกเป็น

 2. ในบันทึกเป็น กล่องโต้ตอบ ในรายการบันทึกเป็นชนิด ให้เลือกเวิร์กบุ๊ก Excel

 3. ในกล่องชื่อไฟล์ พิมพ์ชื่อสำหรับเวิร์กบุ๊กของคุณ

 4. เลือกบันทึก เพื่อเสร็จสิ้น

กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ของ Excel

ใส่ข้อมูลในเวิร์กชีต

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการใส่ข้อมูล

 2. พิมพ์ข้อมูลในเซลล์

 3. กด Enter หรือ Tab เพื่อย้ายไปยังเซลล์ถัดไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการป้อนข้อมูล ดูข้อมูล Enter ในเวิร์กชีต

จัดรูปแบบตัวเลข

 1. เลือกเซลล์ต่างๆ ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มตัวเลข เลือกเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ถัดจากตัวเลข (หรือเพียงกด CTRL + 1)
  Dialog Box Launcher in Number group

 3. ในรายการประเภท คลิกรูปแบบที่คุณต้องการใช้ และปรับการตั้งค่า แล้ว ถ้าจำเป็น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังใช้รูปแบบสกุลเงิน คุณสามารถเลือกสัญลักษณ์สกุลเงินที่แตกต่างกัน แสดงขึ้น หรือลดตำแหน่งทศนิยม หรือเปลี่ยนลักษณะจะแสดงจำนวนลบ
  กล่องโต้ตอบการจัดรูปแบบเซลล์

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดรูปแบบตัวเลขและรูปแบบตัวเลขที่พร้อมใช้งาน ดูที่การจัดรูปแบบตัวเลขในเวิร์กชีต

นำเส้นขอบเซลล์

 1. เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการเพิ่มเส้นขอบ

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มฟอนต์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเส้นขอบ แล้ว คลิ กสไตล์เส้นขอบที่คุณต้องการ

  รูป Ribbon ของ Excel

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการนำการจัดรูปแบบลงในเวิร์กชีต ดูรูปแบบแผ่นงาน

สร้างตาราง Excel

 1. บนเวิร์กชีต ให้เลือกช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการรวมไว้ในตาราง เซลล์ดังกล่าวอาจเป็นเซลล์ว่างหรือมีข้อมูลก็ได้

 2. บนแท็บหน้าแรก กลุ่มสไตล์ ในเลือกการจัดรูปแบบเป็นตาราง จากนั้น เลือกสไตล์ของตารางที่คุณต้องการ

  กลุ่ม สไตล์ บนแท็บ หน้าแรก

 3. ถ้าช่วงที่เลือกประกอบด้วยข้อมูลที่คุณต้องการแสดงเป็นส่วนหัวของตาราง เลือกตารางของฉันมีส่วนหัว ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบเป็นตาราง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างตาราง ดูที่การสร้างตาราง Excel

การแรเงาเซลล์

 1. เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการแรเงา

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มฟอนต์ เลือกลูกศรถัดจากสีเติม รูปปุ่ม จากนั้น ภายใต้สีของธีม หรือสีมาตรฐาน เลือกสีที่คุณต้องการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการนำการจัดรูปแบบลงในเวิร์กชีต ดูรูปแบบแผ่นงาน

กรองข้อมูลของคุณ

 1. เลือกข้อมูลที่คุณต้องการกรอง

 2. บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มการเรียงลำดับและกรอง คลิกตัวกรอง

  กลุ่ม เรียงลำดับและกรอง บนแท็บ ข้อมูล

 3. คลิกลูกศร ลูกศรแบบดรอปดาวน์ของตัวกรอง ในส่วนหัวของคอลัมน์เพื่อแสดงรายการที่คุณสามารถเลือกตัวกรอง

 4. เมื่อต้องการเลือกตามค่า ในรายการ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมาย(เลือกทั้งหมด) นี้เอาเครื่องหมายจากกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมดของคุณ เลือกเฉพาะค่าคุณต้องการดู แล้วคลิกตกลง เพื่อดูผลลัพธ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกรองข้อมูล ดูข้อมูลตัวกรอง โดยใช้ตัวกรองอัตโนมัติ

เรียงลำดับข้อมูลของคุณ

เมื่อต้องการเรียงลำดับข้อมูลของคุณได้อย่างรวดเร็ว
 1. เลือกช่วงข้อมูล เช่น A1:L5 (หลายแถวและหลายคอลัมน์) หรือ C1:C80 (คอลัมน์เดียว) ช่วงอาจมีชื่อเรื่องที่คุณสร้างขึ้นเพื่อระบุคอลัมน์หรือแถว

 2. เลือกเซลล์ใดเซลล์หนึ่งในคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 3. คลิก คำสั่ง ก ถึง ฮ ใน Excel ซึ่งจะเรียงลำดับจาก ก ถึง ฮ หรือเรียงลำดับจากจำนวนที่น้อยที่สุดไปยังจำนวนที่มากที่สุด เพื่อทำการเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก (จาก ก ถึง ฮ หรือจำนวนน้อยที่สุดไปยังจำนวนมากที่สุด)

  ปุ่ม เรียงลำดับ ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง บนแท็บ ข้อมูล ใน Excel

 4. คลิก คำสั่ง ฮ ถึง ก ใน Excel ซึ่งจะเรียงลำดับจาก ฮ ถึง ก หรือเรียงลำดับจากจำนวนที่มากที่สุดไปยังจำนวนที่น้อยที่สุด เพื่อทำการเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย (จาก ฮ ถึง ก หรือจากจำนวนมากที่สุดไปยังจำนวนน้อยที่สุด)

เมื่อต้องการเรียงลำดับตามเกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง
 1. เลือกเซลล์ใดเซลล์หนึ่งในช่วงที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 2. บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มการเรียงลำดับและกรอง เลือกเรียงลำดับ

  คำสั่งเรียงลำดับในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ในแท็บ ข้อมูล

  กล่องโต้ตอบ เรียงลำดับ จะปรากฏขึ้น

 3. ในรายการ เรียงลำดับตาม ให้เลือกคอลัมน์แรกที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 4. ในรายการ เรียงลำดับ ให้เลือก ค่า, สีของเซลล์, สีฟอนต์ หรือ ไอคอนของเซลล์ อย่างใดอย่างหนึ่ง

 5. ในรายการ ลำดับ ให้เลือกลำดับที่คุณต้องการนำไปใช้กับการเรียงลำดับ ไม่ว่าจะเป็นการเรียงลำดับตามตัวอักษรหรือตัวเลขจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อย (สำหรับข้อความคือ จาก ก ถึง ฮ หรือจาก ฮ ถึง ก สำหรับตัวเลข คือ จากน้อยกว่าไปมากกว่า หรือจากมากกว่าไปน้อยกว่า)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเรียงลำดับข้อมูล ดูเรียงลำดับข้อมูล โดยใช้ตัวกรองอัตโนมัติ

สร้างสูตร

 1. ในเซลล์ใดเซลล์หนึ่ง ให้พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=) เพื่อเริ่มสูตร

 2. พิมพ์ตัวเลขและตัวดำเนินการรวมกัน ตัวอย่างเช่น 3+7

 3. ใช้เมาส์เพื่อเลือกเซลล์อื่นๆ (แทรกตัวดำเนินการระหว่างเซลล์) ตัวอย่างเช่น เลือก B1 แล้วพิมพ์เครื่องหมายบวก (+) เลือก C1 แล้วพิมพ์ + แล้วเลือก D1

 4. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการพิมพ์สูตรที่ทำให้เสร็จสมบูรณ์ให้กด Enter

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างสูตร โปรดดูสร้างสูตร

สร้างแผนภูมิจากข้อมูลของคุณ

 1. เลือกข้อมูลที่คุณต้องการใช้สร้างแผนภูมิ

 2. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มแผนภูมิ คลิกชนิดของแผนภูมิที่คุณต้องการใช้ แล้ว คลิ กชนิดย่อยของแผนภูมิ
  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ใช้เครื่องมือแผนภูมิ เมื่อต้อง การเพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิเช่นชื่อเรื่องและป้ายชื่อข้อมูล และ การเปลี่ยนแปลงการออกแบบ เค้าโครง หรือรูปแบบของแผนภูมิของคุณ
  เครื่องมือแผนภูมิ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างแผนภูมิ ดูข้อมูลของแผนภูมิ

พิมพ์เวิร์กชีต

 1. เลือกแผ่นงาน หรือเลือกแผ่นงานที่คุณต้องการแสดงตัวอย่าง

 2. เลือกไฟล์ >พิมพ์ (คุณยังสามารถกด CTRL + P)

  หมายเหตุ: หน้าต่างแสดงตัวอย่างจะแสดงเป็นขาวดำ โดยไม่คำนึงว่าที่ช่วงของคุณมีสี เว้นแต่ว่าคุณมีการกำหนดค่าการพิมพ์บนเครื่องพิมพ์สี

 3. เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างถัดไป และ หน้าก่อนหน้า ที่ด้านล่างของหน้าต่างแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ เลือกถัดไป และหน้าก่อนหน้า

 4. เมื่อต้องการตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์ ทำต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวพิมพ์ ใช้กล่องดรอปดาวน์ภายใต้พิมพ์ และเลือกพิมพ์ที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าหน้ากระดาษ รวมถึงการเปลี่ยนการวางแนวหน้ากระดาษ ขนาดกระดาษ ระยะขอบกระดาษ ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการภายใต้ การตั้งค่า

  • เมื่อต้องการปรับมาตราส่วนทั้งเวิร์กชีตให้พอดีกับการพิมพ์หน้าเดียว ภายใต้การตั้งค่า คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการในกล่องดรอปดาวน์ตัวเลือกระดับสี

 5. เมื่อต้องการพิมพ์เวิร์กบุ๊ก ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการพิมพ์บางส่วนของแผ่นงาน เลือกแผ่นงาน แล้ว เลือกช่วงของข้อมูลที่คุณต้องการพิมพ์

  • เมื่อต้องการพิมพ์แผ่นงานทั้งหมด เลือกแผ่นงานเมื่อต้องการเปิดใช้งาน

 6. คลิก พิมพ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการพิมพ์ ดูพิมพ์แผ่นงาน

เปิดใช้งาน และใช้โปรแกรม add-in

 1. บนแท็บไฟล์ เลือกตัวเลือก นั้นแล้ว เลือกกประเภทAdd-in

 2. ที่ใกล้ๆ ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Excel ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก Excel Add-in ไว้แล้วในกล่อง จัดการ จากนั้นให้คลิก ไป

 3. ในกล่องโต้ตอบAdd-in เลือกกล่องกาเครื่องหมายของ add-in ที่คุณต้องการใช้ แล้ว คลิ กตกลง

  ถ้า Excel แสดงข้อความที่ระบุว่า จะไม่สามารถเรียกใช้ add-in นี้ และพร้อมท์ให้คุณสามารถติดตั้ง คลิกใช่ เพื่อติดตั้งของ add-in

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ add-in ของ ดูเริ่มใช้งานด่วน: การเปิดใช้งาน และใช้โปรแกรม add-in

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×