งานพื้นฐานในฐานข้อมูลเปรียบเทียบ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

สมมติว่า คุณมีฐานข้อมูลเดสก์ท็อป Access สอง หรืออาจสองเวอร์ชันของฐานข้อมูลเดียวกัน และคุณต้องการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการออกแบบแบบสอบถาม ฟอร์ม หรือรายงานการค้นหา หรือคุณอาจต้องการค้นหาความแตกต่างใน Visual Basic for Applications (VBA) โค้ดโม ถ้าคุณมี Microsoft Office Professional Plus 2013 หรือ 2016 คุณสามารถใช้การเปรียบเทียบฐานข้อมูล Microsoft เพื่อเรียกใช้รายงานความแตกต่างที่พบ

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้ฐานข้อมูลเปรียบเทียบกับ Access web apps

เปรียบเทียบเปิดฐานข้อมูล

ใน Windows 7    บนเมนูของ Windowsเริ่ม ภายใต้เครื่องมือOffice 2013 คลิกเปรียบเทียบฐานข้อมูล ถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft Office 2013 ถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft Office 2016 เลือกDatabase Compare ภายใต้เครื่องมือ 2016 Office

ใน Windows 8    บนหน้าจอเริ่มต้น คลิกเปรียบเทียบฐานข้อมูล

ใน Windows 10    ค้นหาDatabase Compareและเลือกเวอร์ชันของคุณติดตั้ง

นอกเหนือจากฐานข้อมูล Compare คุณจะพบโปรแกรมตัวช่วยเพิ่มเติมสำหรับ Excel- Microsoft Spreadsheet Compare นอกจากนี้ต้องมี Office Professional Plus 2013 (ใน Windows 8 พิมพ์Spreadsheet Compareเพื่อค้นหา)

คุณยังสามารถเปิดเครื่องมือการเปรียบเทียบฐานข้อมูลผ่านทาง Windows Explorer คุณจำเป็นต้องค้นหาไฟล์ปฏิบัติการ และตำแหน่งที่ตั้งที่อาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับหลายเงื่อนไขสำหรับดังกล่าว ว่าคุณกำลังใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 32 บิตหรือ 64 บิต หรือ ถ้าคุณกำลังใช้ Office 365 รุ่นสมัครใช้งาน ต่อไปนี้คือบางตำแหน่งที่ตั้งสามารถทดลองใช้

ถ้าคุณกำลังใช้ Office 2016 ลองใช้หนึ่งในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:

 • C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\DCF\DATABASECOMPARE EXE

 • \Microsoft Office\Office16\DCF\DATABASECOMPARE ไฟล์ (x86) C:\Program EXE

ถ้าคุณกำลังใช้ Office 365 ลองทำอย่างใดอย่างหนึ่งของตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:

 • C:\Program Files\Microsoft Office\Root\Office16\DCF\DATABASECOMPARE EXE

 • \Microsoft Office\root\Office16\DCF\DATABASECOMPARE ไฟล์ (x86) C:\Program EXE

เปรียบเทียบไฟล์ฐานข้อมูล Access ที่สอง

 1. เรียกดูเพื่อค้นหาฐานข้อมูลคุณต้องการใช้เป็น "หลัก" (หรือเวอร์ชันก่อนหน้า) ด้วยการคลิกปุ่มเรียกดูทางด้านขวาของตัวกล่องเปรียบเทียบ


  กล่อง เปรียบเทียบ และกล่อง ถึง และตัวเลือกรายงาน

 2. เรียกดูเพื่อค้นหาฐานข้อมูลที่เป็น "การเปลี่ยนแปลง" (หรือเวอร์ชันล่าสุด) ด้วยการคลิกปุ่มทางด้านขวาของกล่องถึง

 3. ภายใต้ตัวเลือกรายงาน เลือกวัตถุฐานข้อมูลหรือรายการ (ตารางแบบสอบถามแมโครมอดูลตัวรายงานฟอร์ม หรือหลายหน้า ) คุณต้องการเปรียบเทียบ โดยเลือกกล่องถัดไป พวกเขา

 4. ภายใต้ค่าของรายงานเลือกทั้งหมดเพื่อดูรายงานรายละเอียดเพิ่มเติมในการเปลี่ยนแปลง หรือย่อสำหรับรายงานช่วงเวลาสั้น ๆ ผลลัพธ์แบบเดียวกันจะรายงาน มีตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่ง แต่รายงานจะอยู่ในรูปแบบที่กระชับมากถ้าคุณเลือกโดยย่อ

 5. ที่ด้านล่างของหน้าต่าง คลิกเปรียบเทียบ การเรียกใช้รายงาน

 6. หลังจากรายงาน หมดเสร็จแล้วคุณสามารถ คุณสามารถคลิกแท็บผลลัพธ์เมื่อต้องการดูหน้าต่างใหม่ ด้วยการเปรียบเทียบลึก ละบรรทัดสำหรับรายการ

ทำความเข้าใจผลลัพธ์

ตารางดั้งเดิมและตารางที่ปรับเปลี่ยน

ในตัวอย่างข้างต้น มีการเปลี่ยนแปลงการออกแบบของตาราง 1-จับและ LName เขตข้อมูลถูกเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อและนามสกุล เปลี่ยนชนิดข้อมูลของเขตข้อมูล Office จากตัวเลขเป็นข้อความสั้น และแผนกและวันจ้างคู่เขตข้อมูลถูกเพิ่มลงในตาราง ต่อไปนี้คือบางสิ่งที่คุณอาจต้องการทราบเมื่อคุณดูผลลัพธ์ของการเปรียบเทียบ:

 • เปลี่ยนชื่อวัตถุหรือคอมโพเนนต์ของวัตถุเช่น (คอลัมน์ในตาราง), หรือกล่องข้อความในฟอร์มแสดงค่าเป็น "เพิ่ม" และต้นฉบับแสดงค่าเป็น "ลบ"

 • เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของวัตถุ ว่า คุณสมบัติรายงานเป็น "การเปลี่ยนแปลง"

 • เมื่อมีความแตกต่างระหว่างการเข้าถึงแมโครหรือมอดูลโค้ด VBA รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงจะแสดงในคอลัมน์ที่สาม ข้อความต้นฉบับหรือโค้ดจะแสดงอยู่ในคอลัมน์ค่าเก่าข้อความใหม่กว่าหรือโค้ดจะแสดงอยู่ในคอลัมน์ค่าใหม่และข้อมูลทั่วไป เช่น "มอดูลเปลี่ยน" หรือ "การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดแมโคร" จะแสดงอยู่ในคอลัมน์คำอธิบายการเปลี่ยนแปลง

 • เมื่อต้องการดูการเปรียบเทียบบรรทัดเส้นของความแตกต่างในโค้ด VBA คลิกที่แท็บผลลัพธ์คลิกชื่อมอดูลที่ประกอบด้วยรหัส และคลิกรายละเอียดหรือดับเบิลคลิกที่มอดูลชื่อ หน้าต่างใหม่ปรากฏ ขึ้น แสดงในรายการที่มีพื้นหลังสีเหลืองโค้ดต้นฉบับ และปรับปรุงโค้ดในบรรทัด ด้วยพื้นหลังสีแดง คุณยังสามารถดูความแตกต่างในแบบสอบถามและมอดูล Access ด้วยวิธีนี้

การเปรียบเทียบฐานข้อมูลสามารถทำอะไร

ใช้การเปรียบเทียบฐานข้อมูลเพื่อค้นหาเปลี่ยนแปลงการออกแบบระหว่างฐานข้อมูลเดสก์ท็อป Access สองแฟ้มหรือสองเวอร์ชันของไฟล์เดียวกัน เปรียบเทียบฐานข้อมูลแจ้งเตือนคุณเมื่อต้องการเพิ่ม ลบ หรือการเปลี่ยนชื่อของวัตถุเช่นตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม รายงาน และมอดูล VBA ยังพบแม้แต่น้อยที่สุดเปลี่ยนแปลงดีไซน์ในวัตถุเหล่านั้น เช่นใหม่ เอาออก หรือเปลี่ยนชื่อ เขตข้อมูลในตาราง ใด ๆ ชนิดของ การเปลี่ยนแปลงลงในคิวรี การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของฟอร์ม หรือรายงาน หรือโค้ด VBA มีการปรับเปลี่ยน

เปรียบเทียบฐานข้อมูลไม่ค้นหาข้อมูลที่เก็บอยู่ในตารางการเปลี่ยนแปลง ได้ โดยการส่งออกตารางหรือผลลัพธ์ของคิวรีไปยังเวิร์กบุ๊ก Excel คุณสามารถเปรียบเทียบสองเวิร์กบุ๊กเหล่านั้นใน Spreadsheet Compare เรียนรู้วิธีการเข้าถึงการส่งออกข้อมูลเพื่อดูการอัปเดระเบียน

ขั้นตอนต่อไป

ถ้าคุณมีเวิร์กบุ๊ก Excel "ปฏิบัติสำคัญ" หรือฐานข้อมูล Access ในองค์กรของคุณ ให้พิจารณาติดตั้งของไมโครซอฟท์สเปรดชีตและฐานข้อมูลเครื่องมือการจัดการ  Microsoft Audit and Control Management Server มีฟีเจอร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับไฟล์ Excel และ Access และถูกเพิ่มเติม ด้วยการค้นหา Microsoft และการประเมินความเสี่ยง ซึ่งมีสินค้าและการวิเคราะห์ฟีเจอร์ ทั้งหมดชี้ไปที่ช่วยให้คุณ ลดความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือที่พัฒนาขึ้น โดยผู้ใช้ใน Excel และ Access

ภาพรวมของการเปรียบเทียบฐานข้อมูล

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×