Office
งานพื้นฐานโดยใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอที่ ด้วย Office Lens

งานพื้นฐานโดยใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอที่ ด้วย Office Lens

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูที่ หน้าแรกการสนับสนุนของ Office

ใช้Office Lens กับสถานี โปรแกรมอ่านหน้าจอ iOS ที่สร้างใน เพื่อทำงานทั้งหมดจำเป็นพื้นฐาน เช่นเลือกโหมดการจับภาพ ถ่ายรูป แก้ไขรูปภาพ นำเข้าไฟล์ หรือบันทึกรูปภาพได้อย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

ในหัวข้อนี้

เลือกโหมดการจับภาพ

 1. ในOffice Lens ปัดขวาจนกว่าคุณได้ยิน "กล้องโหมด ตาม ด้วยโหมดที่เลือกในปัจจุบัน

 2. ปัดนิ้วขึ้น หรือลงด้วยการวนระหว่างโหมดการจับภาพ

ถ่ายภาพ

 1. ปัดนิ้วไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "การจับภาพปุ่ม"

 2. หวังกล้องที่เป้าหมายคุณต้องการถ่ายภาพของแล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "การประมวลผลเสร็จสมบูรณ์"

แก้ไขรูปภาพ

ครอบตัดรูปภาพ

 1. ครั้งเดียวคุณได้นำรูปภาพ ปัดขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ครอบตัดปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 2. วนระหว่างจุดจับครอบตัดรอบรูปโดยปัดนิ้วไปทางซ้าย หรือขวา แตะสองครั้ง และลากบนหน้าจอเมื่อต้องการย้ายจุดจับครอบตัด

 3. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "เสร็จแล้ว" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

หมุนรูปภาพ

 1. เมื่อคุณได้นำรูปภาพ ปัดขวาจน กว่าคุณได้ยิน "ปุ่มหมุน" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ รูปถูกหมุน 90 องศาตามเข็มนาฬิกา

 2. เมื่อต้องการหมุนรูปภาพเพิ่มเติมในเพิ่ม 90 องศา แตะสองครั้งหน้าจออีกครั้ง

นำเข้าไฟล์

 1. ในOffice Lens ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "เลือกรูปภาพจากไลบรารีปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ รูปถ่าย หน้าต่างเปิดขึ้น

 2. เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการนำเข้าไฟล์จาก โดยปัดนิ้วไปทางขวาจน กว่าคุณได้ยินเสียงชื่อของโฟลเดอร์ที่ถูกต้อง แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 3. เลือกไฟล์คุณต้องการนำเข้า โดยปัดนิ้วไปทางขวาจน กว่าคุณได้ยินเสียงของชื่อไฟล์ที่ถูกต้อง แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ เลือกไฟล์จะเปิดขึ้นในOffice Lens

บันทึกรูปภาพ

 1. เพียงครั้งเดียวคุณได้นำแอรูป ปัดขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่ม" และ แตะหน้าจอสองครั้ง

 2. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "ชื่อ" แตะหน้าจอสองครั้ง

 3. ใช้ตัวคีย์บอร์ดบนหน้าจอการตั้งชื่อไฟล์

 4. เมื่อต้องการเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกรูปภาพไปยัง ปัดขวาจนกว่าคุณได้ยินตำแหน่งที่ตั้งที่ คุณต้องการ แล้ว แตะสองครั้งเพื่อเลือกหน้าจอ คุณสามารถเลือกหลายตำแหน่ง

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทาง Office Lens

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้Office Lens กับ TalkBack โปรแกรมอ่านหน้าจอ Android อยู่แล้วภายใน เพื่อทำงานทั้งหมดจำเป็นพื้นฐาน เช่นเลือกโหมดการจับภาพ ถ่ายรูป แก้ไขรูปภาพ นำเข้าไฟล์ หรือบันทึกรูปภาพได้อย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายในของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

ในหัวข้อนี้

เลือกโหมดการจับภาพ

 1. ในOffice Lens ปัดขวาจนกว่าคุณได้ยิน "จับภาพโหมด ตาม ด้วยโหมดที่เลือกในปัจจุบัน

 2. ปัดนิ้วขึ้น หรือลง ด้วยนิ้วสองนิ้วเพื่อวนระหว่างโหมดการจับภาพ

ถ่ายภาพ

 1. ปัดนิ้วไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "การจับภาพปุ่ม"

 2. หวังกล้องที่เป้าหมายคุณต้องการถ่ายภาพของแล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 3. คุณได้ยิน "ประมวลผลรูป ตาม ด้วยหมายเลขของรูปในชุดปัจจุบัน

แก้ไขรูปภาพ

ครอบตัดรูปภาพ

 1. ครั้งเดียวคุณได้นำรูปภาพ ปัดขวาจน กว่าคุณได้ยิน "ครอบตัด" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 2. เมื่อต้องการวนระหว่างจุดจับครอบตัดรอบรูป ปัดไปทางซ้าย หรือขวา แตะสองครั้ง และลากบนหน้าจอเมื่อต้องการย้ายจุดจับครอบตัด

 3. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "เรียบร้อยปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

หมุนรูปภาพ

 1. ครั้งเดียวคุณได้นำรูปภาพ ปัดขวาจน กว่าคุณได้ยิน "หมุน" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ รูปถูกหมุน 90 องศาตามเข็มนาฬิกา

 2. เมื่อต้องการหมุนรูปภาพเพิ่มเติมในเพิ่ม 90 องศา แตะสองครั้งหน้าจออีกครั้ง

นำเข้าไฟล์

 1. ในOffice Lens ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มการนำเข้า" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ โฟลเดอร์ล่าสุดเปิด รูปถ่ายเพิ่มล่าสุดบนอุปกรณ์แสดงรายการ

 2. เมื่อต้องการเปลี่ยนโฟลเดอร์รากที่แสดง ปัดขวาจนกว่าคุณได้ยิน "แสดงรากปุ่ม แตะสองครั้งหน้าจอ นั้นแล้ว เลือกโฟลเดอร์ใหม่ โดยปัดนิ้วไปทางขวาจนกว่าคุณได้ยินเสียงถูกต้อง และเลือก โดยสำเร็จหน้าจออีกครั้ง

 3. เมื่อต้องการไปยังโฟลเดอร์ย่อยของโฟลเดอร์รากเลือก ปัดขวาจนกว่าคุณได้ยินชื่อถูกต้อง แล้วแตะสองครั้งหน้าจอเพื่อเปิดโฟลเดอร์นั้น

 4. เลือกไฟล์คุณต้องการนำเข้า โดยปัดนิ้วไปทางขวาจน กว่าคุณได้ยินเสียงของไฟล์ถูกต้อง แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 5. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "เสร็จแล้ว" แล้ว แตะหน้าจอสองครั้ง เลือกไฟล์จะเปิดขึ้นในOffice Lens

บันทึกรูปภาพ

 1. เมื่อคุณได้นำแอรูป ปัดขวาจนกว่าคุณได้ยิน "บันทึกรูปปุ่ม" และ แตะหน้าจอสองครั้ง

 2. ปัดนิ้วไปทางขวาจนกว่าคุณได้ยินวัน และเวลาที่รูปภาพถูกใช้ตาม ด้วย "Office Lens กล่องแก้ไข" และ แตะสองครั้งหน้าจอ

 3. ใช้ตัวคีย์บอร์ดบนหน้าจอการตั้งชื่อไฟล์

 4. ปัดนิ้วไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "บันทึกไปยัง"

 5. เมื่อต้องการเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกรูปภาพไปยัง ปัดขวาจนกว่าคุณได้ยินตำแหน่งที่ตั้งที่ คุณต้องการ แล้ว แตะสองครั้งเพื่อเลือกหน้าจอ คุณสามารถเลือกหลายตำแหน่ง

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทาง Office Lens

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้Office Lens ด้วยผู้บรรยาย ที่อยู่แล้วภายใน Windows โปรแกรมอ่านหน้าจอ เพื่อทำงานทั้งหมดจำเป็นพื้นฐาน เช่นเลือกโหมดการจับภาพ ถ่ายรูป แก้ไขรูปภาพ นำเข้าไฟล์ หรือบันทึกรูปภาพได้อย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

เลือกโหมดการจับภาพ

 1. ในOffice Lens ปัดนิ้วไปทางซ้ายจน กว่าคุณได้ยิน "เปลี่ยนปุ่มโหมดกล้อง" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 2. ปัดนิ้วไปทางซ้าย หรือขวาจนกว่าคุณได้ยินโหมดจับภาพคุณต้องการ แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

ถ่ายภาพ

 1. ปัดนิ้วไปทางซ้าย หรือขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "การจับภาพปุ่ม"

 2. หวังกล้องอุปกรณ์ที่เป้าหมายที่ต้องการ จากนั้น แตะหน้าจอคู่

แก้ไขรูปภาพ

เพิ่มคำอธิบายภาพ

 1. เมื่อคุณได้นำรูปภาพ ปัดนิ้วไปทางซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "เพิ่มคำอธิบาย ปุ่มแถบแอป แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 2. ใช้ตัวคีย์บอร์ดบนหน้าจอให้พิมพ์คำอธิบายภาพสำหรับรูป

 3. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "ปุ่มตกลง" แล้ว ดับเบิลคลิแตะหน้าจอ

นำเข้าไฟล์

 1. ในOffice Lens ปัดนิ้วไปทางขวาจนกว่าคุณได้ยิน "เมนูปุ่ม" และแตะสองครั้งแล้วหน้าจอ

 2. ปัดนิ้วขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มการนำเข้า" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 3. ปัดนิ้วขวาเพื่อเลือกแอปที่จะนำเข้าไฟล์จากนั้น เมื่อคุณได้ยินเสียงชื่อของแอปที่คุณต้อง แตะสองครั้งหน้าจอ

 4. เลือกไฟล์คุณต้องการนำเข้าในแอปคุณเลือก เลือกไฟล์จะเปิดขึ้นในOffice Lens

บันทึกรูปภาพ

 1. เมื่อคุณได้นำรูปภาพ ปัดนิ้วไปทางซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "บันทึก และปุ่มแถบแอป แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 2. ปัดนิ้วไปทางซ้ายจน กว่าคุณได้ยิน "ชื่อเรื่อง ข้อความที่สามารถแก้ไขได้ แตะหน้าจอสองครั้ง

 3. ใช้ตัวคีย์บอร์ดบนหน้าจอให้พิมพ์ชื่อสำหรับไฟล์

 4. เมื่อต้องการเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกรูปภาพไปยัง ปัดขวาจนกว่าคุณได้ยินตำแหน่งที่ตั้งที่ คุณต้องการ แล้ว แตะสองครั้งเพื่อเลือกหน้าจอ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทาง Office Lens

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×