งานพื้นฐานโดยใช้ตัวอ่านหน้าจอ ด้วย OneDrive for Business ใน Windows

งานพื้นฐานโดยใช้ตัวอ่านหน้าจอ ด้วย OneDrive for Business ใน Windows

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

คุณสามารถใช้ผู้บรรยาย การโปรแกรมอ่านหน้าจอ Windows อยู่แล้วภายใน และแป้นพิมพ์ลัดเมื่อต้องการเก็บ และแชร์ไฟล์ในโฟลเดอร์OneDrive for Business ของคุณบนคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อใดก็ ตามที่คุณกำลังออนไลน์OneDrive for Business ไฟล์ของคุณกำลังซิงค์กับโฟลเดอร์นี้โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับคีย์ลัด ไปที่คีย์ลัดสำหรับ OneDrive for Business ใน Windows

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

ในหัวข้อนี้

เปิดโฟลเดอร์ OneDrive for Business ของคุณ

แอป OneDrive for Business มีอยู่ภายใน สำหรับ Windows 10 และโฟลเดอร์จะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติในรายการไฟล์เมื่อคุณใช้แถบค้นหา Cortana หรือ File Explorer

ใน Windows เวอร์ชันอื่นๆ หากต้องการให้โฟลเดอร์ OneDrive for Business ของคุณปรากฏในแถบค้นหาหรือ File Explorer คุณต้องซิงค์ OneDrive for Business กับพีซีของคุณก่อน หลังจากที่คุณซิงค์ OneDrive for Business ของคุณแล้ว โฟลเดอร์จะถูกเพิ่มลงในพีซีของคุณ ชื่อโฟลเดอร์ OneDrive จะมีชื่อ Office 365 สำหรับองค์กรของคุณอยู่ด้วย เช่น OneDrive - Contoso หรือ OneDrive@Contoso.com

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อซิงค์ OneDrive for Business ใน Windows

เปิดรารี OneDrive for business โฟลเดอร์จากแถบค้นหา Cortana

 1. เมื่อต้องการเลือกแถบค้นหา Cortana ให้กดแป้นโลโก้ Windows

 2. เมื่อคุณได้ยิน "Cortana" ให้พิมพ์ OneDrive for Business (ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน "หน้าต่าง Cortana กล่องค้นหา")

 3. เมื่อคุณได้ยิน "OneDrive for Businessแอปบนเดสก์ท็อป" หรือ "โฟลเดอร์ไฟล์ OneDrive for Business" ให้กด Enter

เปิดรารี OneDrive for Business โฟลเดอร์จาก File Explorer

 1. เมื่อต้องการเปิด File Explorer ให้กดแป้น Windows + E File Explorer จะเปิดขึ้นพร้อมกับโฟกัสบนมุมมอง รายการ

 2. ใช้แป้นลูกศรจนกระทั่งคุณได้ยิน "เส้นประ OneDrive" และชื่อขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับโฟลเดอร์ จากนั้นกด Enter

เคล็ดลับ: ถ้าโฟลเดอร์ OneDrive ของคุณไม่แสดงอยู่ในมุมมอง รายการ หากต้องการเลือกโฟลเดอร์นั้น ให้เปลี่ยนไปเป็นมุมมองแบบทรีในบานหน้าต่างการนำทาง กด Shift+F6 หรือ Shift+Tab กดแป้นลูกศรลงจนกระทั่งคุณได้ยิน "เส้นประ OneDrive" และชื่อขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับโฟลเดอร์ จากนั้นกด Enter

เปิดรายการ

เลือกรายการคุณต้องการเปิด แล้วกด Enter

เคล็ดลับ:  เมื่อต้องการเลือกแอปที่คุณต้องการใช้เพื่อเปิดรายการ ให้เลือกรายการ แล้วกด Alt+H และ P+E ในรายการแอป หากต้องการเลือกแอปในรายการหรือตัวเลือก เลือกแอปอื่น ให้กดแป้นลูกศรลง จากนั้นกด Enter

อัปโหลดรายการ

คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ไปยัง OneDrive จาก File Explorer หรืออัปโหลดไฟล์โดยการบันทึกลงใน OneDrive

อัปโหลดไฟล์จาก File Explorer

 1. เมื่อต้องการเปิด File Explorer ให้กดแป้นโลโก้ Windows+E

 2. เลือกโฟลเดอร์หรือไฟล์ที่คุณต้องการอัปโหลดไปยัง OneDrive จากนั้นกด Shift+F10 เมนูบริบทจะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน "เมนูบริบท”

 3. กด N N หรือกดแป้นลูกศรลง จนกว่าคุณจะได้ยิน "ส่งไปยัง" แล้วกด Enter เมนูย่อย ส่งไปยัง จะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน "ส่งไปยังเมนูย่อย อุปกรณ์ Bluetooth " (ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน "อุปกรณ์ Bluetooth ส่งไปยังเมนูย่อย")

 4. กดแป้นลูกศรลง จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของโฟลเดอร์ OneDrive for Business ของคุณ แล้วกด Enter

ไฟล์ถูกอัปโหลดไปยัง OneDrive ของคุณ

บันทึกไฟล์ไปยัง OneDrive for Business โฟลเดอร์ของคุณ

 1. เปิดไฟล์ที่คุณต้องการอัปโหลด แล้วกด Alt+F มุมมอง Backstage จะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน "มุมมอง Backstage แท็บข้อมูล" (ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน "ที่เลือก แท็บข้อมูล")

 2. เมื่อต้องการเปิดแท็บ บันทึกเป็น ให้กด A A

 3. เมื่อคุณได้ยิน "บันทึกเป็นฟีเจอร์ เพิ่มสถาน" ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของ OneDrive for Business ของคุณ แล้วกด Enter (ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน "ที่เลือก เพิ่มสถานที่") โฟกัสจะย้ายไปที่กล่อง เลือกโฟลเดอร์ พร้อมกับเลือกปุ่ม OneDrive for Business

 4. เมื่อต้องการย้ายไปยังกล่อง พิมพ์ชื่อไฟล์ ให้กดแป้นลูกศรลง พิมพ์ชื่อสำหรับไฟล์ หรือ ถ้ารายการของชื่อไฟล์ก่อนหน้าปรากฏขึ้น หากต้องการเลือกชื่อไฟล์ ให้กดแป้นลูกศรลง

  • เมื่อต้องการบันทึกไฟล์ลงในโฟลเดอร์ OneDrive for Business หลักของคุณ ให้กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปยังปุ่ม บันทึก จากนั้นกด Enter

  • เมื่อต้องการบันทึกไฟล์ลงในโฟลเดอร์ย่อยบางโฟลเดอร์ในโฟลเดอร์ OneDrive for Business ของคุณ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินคำว่า "ชื่อปุ่ม" กดแป้นลูกศรลงเพื่อย้ายไปยังโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึกไฟล์ แล้ว กด Enter เมื่อคุณได้ยินชื่อของไฟล์แรกในโฟลเดอร์ (หรือ ถ้าไม่มีไฟล์ในโฟลเดอร์ คุณจะได้ยินชื่อโฟลเดอร์) หากต้องการย้ายไปยังปุ่ม บันทึก ให้กด Shift+Tab แล้ว กด Enter

ดาวน์โหลดรายการ OneDrive ไปยังอุปกรณ์

ตามค่าเริ่มต้น โฟลเดอร์ทั้งหมดในโฟลเดอร์ OneDrive ของคุณจะพร้อมใช้งานแบบออนไลน์และออฟไลน์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณใช้แอป OneDrive บนอุปกรณ์ของคุณและต้องการดาวน์โหลดรายการจาก OneDrive ลงในอุปกรณ์ของคุณ (กด Ctrl+C) ให้ย้ายไปยังโฟลเดอร์ที่คุณดาวน์โหลด และวาง (กด Ctrl+V)

แชร์รายการจาก OneDrive

แชร์รายการ

 1. เลือกโฟลเดอร์หรือไฟล์ที่คุณต้องกาแชร์ จากนั้นกด Shift+F10

 2. เมนูบริบทจะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน "เมนูบริบท เปิด”

 3. กด O O หรือกดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "OneDrive for Business" แล้วกด Enter

 4. เมื่อคุณได้ยิน "ไปยังเบราว์เซอร์ G” ให้กด S บานหน้าต่าง การแชร์ 'เอกสาร' จะเปิดขึ้นใน OneDrive for Business ในเบราว์เซอร์เริ่มต้นของคุณ คุณจะได้ยิน "ไฟล์ OneDrive" ชื่อของเบราว์เซอร์ของคุณ "แชร์" และชื่อของไฟล์ของคุณ

 5. บานหน้าต่างการแชร์ 'เอกสาร' จะเปิดขึ้นพร้อมเลือกแท็บ เชิญบุคคล และคุณจะได้ยิน "ใส่ชื่อหรือที่อยู่อีเมล" (ในโปรแกรมผู้บรรยาย ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ใส่ชื่อหรือที่อยู่อีเมล") แล้วพิมพ์ชื่อ

 6. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "เลือกกล่องคำสั่งผสมระดับสิทธิ์" (ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน "เลือกระดับสิทธิ์ สามารถแก้ไขกล่องคำสั่งผสมที่สามารถแก้ไขได้") เปิดกล่องคำสั่งผสมจะเปิดขึ้นพร้อมกับเลือกตัวเลือก สามารถแก้ไขได้ เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก สามารถดูได้ ให้กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยิน "สามารถดูได้"

 7. กดแป้น Tab และเมื่อคุณได้ยิน “รวมข้อความส่วนบุคคลไว้กับการเชิญนี้ วงเล็บหน้า วงเล็บหลังแบบไม่บังคับ” พิมพ์ข้อความหากคุณต้องการ

 8. กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปยังกล่องกาเครื่องหมาย จำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้ หากมี เมื่อต้องการล้าง ให้กด Spacebar

 9. กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปยังกล่องกาเครื่องหมาย ส่งอีเมล เมื่อต้องการล้าง ให้กด Spacebar

 10. กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปที่ปุ่ม แชร์ แล้วกด Enter

 11. กดแป้น Tab เพื่อปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์ แล้วกด Alt+F4

ในบานหน้าต่างการแชร์ 'เอกสาร' คุณสามารถเลือกตัวเลือกอื่นที่ไม่ใช่ เชิญบุคคล ได้

 • เมื่อต้องการรับ (และแก้ไข) ลิงก์เพื่อไปยังเอกสาร ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "รับลิงก์" จากนั้นกด Enter

 • เมื่อต้องการฟังว่ารายการแชร์กับผู้ใดบ้าง ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "แชร์กับ" แล้วกด Enter

หยุดการแชร์รายการ

 1. เลือกรายการที่คุณต้องการหยุดการแชร์

 2. กด Alt+S, S+S

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อซิงค์ OneDrive for Business ใน Windows

คีย์ลัดสำหรับ OneDrive for Business ใน Windows

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×