ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
งานพื้นฐานเมื่อใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอใน Microsoft Teams

งานพื้นฐานเมื่อใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอใน Microsoft Teams

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูที่ หน้าแรกการสนับสนุนของ Office

ใช้ Microsoft Teams กับแป้นพิมพ์และเครื่องมืออ่านหน้าจอ JAWS เพื่อให้ทำงานร่วมกับทีมได้อย่างราบรื่น คุณสามารถเข้าดูการสนทนา การประชุม ไฟล์และบันทึกของทีมได้ในที่เดียว

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปยัง แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Teams

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ JAWS เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับ JAWS สำหรับ Windows ให้ดูคู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน JAWS สำหรับ Windows

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

ในหัวข้อนี้

ค้นหาและอ่านข้อความใหม่ในแชนเนล

 1. ภายในแชนเนล กดแป้น Tab หรือ Alt พร้อมกับแป้นลูกศรซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินเสียง: "แท็บการสนทนา ถูกเลือก"

 2. กดแป้น Tab จนกว่าจะได้ยินข้อความล่าสุด JAWS จะอ่านข้อความ

  หมายเหตุ: หากต้องการเปิดและตอบกลับเธรดล่าสุด ให้กดแป้น Alt พร้อมกับแป้นอักษร R

 3. เมื่อต้องการย้ายไปมาในรายการข้อความ ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง คุณจะได้ยินเนื้อหาและรายละเอียดข้อความเมื่อคุณมาอยู่ที่ข้อความ

นำทางและอ่านการสนทนาแบบเธรด

 1. หากคุณอยู่ในการสนทนาที่เป็นการสนทนาแบบเธรด คุณจะได้ยินเสียง: "การสนทนาแบบเธรดจาก <sender name>" หากต้องการเปิดการสนทนาแบบเธรดให้กดแป้น Enter คุณจะได้ยินข้อความแรกในเธรด

 2. เมื่อต้องการเคลื่อนที่ระหว่างข้อความในการสนทนาแบบเธรด ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง JAWS จะอ่านข้อความขณะที่คุณเคลื่อนผ่าน

 3. หากต้องการเปิดข้อความเพื่อกระทำต่อไป ให้กด Enter หากต้องการย้ายความสนใจกลับไปยังการสนทนาแบบเธรด ให้กด Esc

ถูกใจและบันทึกข้อความ

 1. ในการสนทนา ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงข้อความสุดท้ายในการสนทนา

 2. กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง จนกว่าคุณจะได้ยินข้อความที่คุณต้องการถูกใจหรือบันทึก

 3. กด Enter คุณจะได้ยินเสียง: "บันทึกข้อความนี้"

  หมายเหตุ: หากข้อความที่คุณต้องการบันทึกเป็นข้อความที่คุณส่งออกไปแล้ว คุณจะได้ยินเสียง "ตัวเลือกเพิ่มเติม" แทน กดแป้นลูกศรขวา คุณจะได้ยินเสียง: "ไม่ได้ถูกทำเครื่องหมาย บันทึกข้อความนี้ กล่องกาเครื่องหมาย"

  • หากต้องการบันทึกข้อความ ให้กดแป้น Spacebar

  • หากต้องการถูกใจข้อความ ให้กดแป้นลูกศรขวา คุณจะได้ยินเสียง: "ปุ่มถูกใจ" กดแป้น Spacebar

ค้นหาและอ่านข้อความที่บันทึกไว้

 1. หากต้องการเปิดเมนู การตั้งค่า ให้กดแป้น Alt พร้อมกับแป้นอักษร G คุณจะได้ยินเสียง: "เมนู, เปลี่ยนสถานะเมนูย่อยของคุณ" ความสนใจจะอยู่ที่สถานะปัจจุบัน

 2. กดแป้น Alt พร้อมกับแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยินเสียง "ข้อความที่ถูกบันทึกไว้" จากนั้นให้กดแป้น Enter รายการข้อความที่บันทึกไว้ของคุณจะเปิดออก ข้อความล่าสุดจะเป็นรายการแรก

 3. หากต้องการค้นดูในรายการข้อความที่บันทึกไว้ ให้กดแป้น Alt พร้อมกับแป้นลูกศรลงหรือขึ้น JAWS จะอ่านเนื้อหาและรายละเอียดข้อความเมื่อคุณอยู่ที่ข้อความ

โพสต์ข้อความไปยังแชนเนล

เขียนข้อความ

 1. ในแท็บ การสนทนา ให้กดแป้นอักษร C ความสนใจจะย้ายไปที่กล่องผู้แต่งข้อความ คุณจะได้ยินเสียง: "เขียนข้อความใหม่ แก้ไข"

  เคล็ดลับ: หากต้องการขยายกล่องเขียนข้อความเพื่อเข้าถึงการแก้ไขเพิ่มเติม ให้กดแป้น Alt พร้อมกับแป้นอักษร X หากต้องการยุบกล่อง ให้กดแป้น Alt พร้อมกับแป้นอักษร X อีกครั้ง

 2. พิมพ์ข้อความของคุณ คุณยังสามารถเพิ่มสิ่งที่แนบมา หรือแม้แต่อีโมจิ สติกเกอร์ หรือมีมเพื่อเพิ่มสีสันให้กับข้อความของคุณ

 3. หากต้องการส่งข้อความ ให้กดแป้น Ctrl พร้อมกับแป้น Enter.

เพิ่มสิ่งที่แนบมา

 1. กดแป้น Alt พร้อมกับแป้นอักษร A ตัวเก็บสิ่งที่แนบมาจะเปิดออก

 2. กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงตำแหน่งบน cloud ที่คุณต้องการดึงไฟล์ไปเพิ่ม จากนั้นให้กดแป้น Spacebar

 3. กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเคลื่อนที่ในรายการแฟ้มหรือไฟล์ และให้กดแป้น Enter เพื่อเปิดแฟ้ม

 4. เมื่อคุณได้ยินเสียงไฟล์ที่คุณต้องการแนบ ให้กดแป้น Enter ไฟล์จะถูกแนบไปกับข้อความของคุณ

แนบไฟล์จากภายในเครื่อง

 1. หากต้องการแนบไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณไปกับข้อความ ให้กดแป้น Alt พร้อมกับแป้นอักษร A

 2. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินเสียง "ปุ่มอัปโหลด" จากนั้นให้กดแป้น Enter คุณจะได้ยินเสียง : "เปิดกล่องโต้ตอบ ชื่อไฟล์" กล่องโต้ตอบ เปิด ของ Windows จะเปิดออก

 3. กดแป้น Tab เพื่อนำทางกล่องโต้ตอบ

 4. เมื่อคุณพบและเลือกไฟล์ของคุณแล้ว ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินเสียง "ปุ่มเปิด" จากนั้นให้กดแป้น Enter

เพิ่มอีโมจิ

 1. ในกล่องผู้เขียนข้อความ ให้กดแป้น Alt พร้อมกับแป้นอักษร Q

 2. กดแป้น Tab เพื่อเคลื่อนที่ภายในรายการอีโมจิ กดแป้นลูกศรขวาหรือซ้ายเพื่อเคลื่อนที่ในรายการ

 3. เมื่อคุณได้ยินเสียงอีโมจิที่คุณต้องการเพิ่ม ให้กดแป้น Enter อีโมจิจะถูกเพิ่มเข้าไปในข้อความของคุณ

เพิ่มสติกเกอร์หรือมีม

 1. ในกล่องข้อความหรือกล่องผู้แต่ง ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินเสียง: "เมนู เมนูแอคชัน"

 2. กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "เลือกสติกเกอร์" จากนั้นให้กดแป้น Enter

 3. หากต้องการเคลื่อนที่ไปยังหน้าต่างประเภทสติกเกอร์และมีม ให้กดแป้น Shift พร้อมกับแป้น Tab หากต้องการเคลื่อนที่ภายในแถบ ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง หากต้องการเลือกแฟ้ม ให้กดแป้น Enter

 4. หากต้องการเคลื่อนที่ไปยังรายการสติกเกอร์และมีมภายในประเภท ให้กดแป้น Tab จากนั้นกดแป้นลูกศรซ้ายหรือขวาเพื่อเคลื่อนที่ภายในรายการ หากต้องการเลือก ให้กดแป้น Spacebar

 5. แก้ไขสติกเกอร์หรือข้อความมีมได้ตามชอบ และเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินเสียง "สำเร็จ" จากนั้นให้กดแป้น Spacebar

เพิ่มหรือเปิดไฟล์ในแชนเนล

อัปโหลดไฟล์จากภายในเครื่อง

 1. ภายในแชนเนล กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง "แท็บการสนทนาถูกเลือก" และจากนั้นกดแป้น Alt พร้อมกับแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยินเสียง: "แท็บไฟล์" จากนั้นกดแป้น Spacebar

 2. กดแป้น Shift พร้อมกับแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินเสียง: "ใหม่"

 3. กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยินเสียง "อัปโหลด" และจากนั้นให้กดแป้น Enter กล่องโต้ตอบ เปิดไฟล์ ของ Windows จะเปิดออก

  หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มไฟล์ได้ด้วยการใช้กล่องผู้เขียนข้อความ สำหรับคำแนะนำ ดูที่ เพิ่มสิ่งที่แนบมา

 4. กดแป้น Tab เพื่อนำทางกล่องโต้ตอบ

 5. เมื่อคุณพบและเลือกไฟล์ของคุณแล้ว ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินเสียง "ปุ่มเปิด" จากนั้นให้กดแป้น Enter

สร้างไฟล์ใหม่

 1. ภายในแชนเนล กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง "แท็บการสนทนาถูกเลือก" และจากนั้นกดแป้น Alt พร้อมกับแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยินเสียง: "แท็บไฟล์" จากนั้นกดแป้น Spacebar

 2. กดแป้น Shift พร้อมกับแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินเสียง "ใหม่" จากนั้นกดแป้น Enter

 3. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินชนิดของไฟล์ที่คุณต้องการสร้าง จากนั้นกดแป้น Enter

 4. พิมพ์ชื่อไฟล์ของคุณ จากนั้นกดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินเสียง: "สร้างปุ่ม"

 5. เพิ่มเนื้อหาในไฟล์ ไฟล์จะถูกบันทึกในแท็บ ไฟล์ ในแชนเนลโดยอัตโนมัติ

เปิดไฟล์

 1. ภายในแชนเนล กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง "แท็บการสนทนาถูกเลือก" และจากนั้นกดแป้น Alt พร้อมกับแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยินเสียง: "แท็บไฟล์" จากนั้นกดแป้น Spacebar

 2. ความสนใจจะอยู่ที่อันดับแรกในรายการ กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงไฟล์ที่คุณต้องการเปิด จากนั้นกดแป้น Enter ไฟล์จะเปิดใน โปรแกรมดูไฟล์ เมื่อคุณดูไฟล์เรียบร้อยแล้ว กดแป้น Tab จนกว่าจะได้ยินเสียง "ปุ่มปิด" และจากนั้นกดแป้น Enter

 3. หากต้องการแก้ไขไฟล์ใน โปรแกรมดูไฟล์ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินเสียง "แก้ไข" และกดแป้น Spacebar จะมีเมนูย่อยเปิดออก

 4. ในเมนูย่อย ให้กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงตัวเลือกที่คุณต้องการเลือก และจากนั้นกดแป้น Enter แก้ไขไฟล์ และการแก้ไขของคุณจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

  หมายเหตุ: เมื่อเปิดไฟล์ Office คุณจะได้รับแจ้งให้เปิดไฟล์ในเวอร์ชันออนไลน์ของผลิตภัณฑ์ Office

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างทีมใหม่ใน Microsoft Teams

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อส่งข้อความแบบส่วนตัวหรือสนทนาใน Microsoft Teams

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Teams

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Microsoft Teams โดยใช้คุณลักษณะการช่วยการเข้าถึง

ใช้ Microsoft Teams บน Mac พร้อมแป้นพิมพ์ และ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวสำหรับ Mac OS เพื่อทำงานกับสมาชิกในทีมของคุณอย่างราบรื่น คุณสามารถเข้าถึงการสนทนา การประชุม ไฟล์ และบันทึกย่อของทีมคุณได้ในที่เดียว

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Teams

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน macOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

ในหัวข้อนี้

ค้นหาและอ่านข้อความใหม่ในแชนเนล

 1. หากต้องการเข้าถึงข้อความล่าสุด ให้กดแป้น Option พร้อมแป้นตัวเลข 1 แท็บ กิจกรรม จะเปิดออก

 2. กดแป้น Tab จนกว่า VoiceOver จะกล่าวเรียกแท็บ หากคุณไม่ได้อยู่บนแท็บ การสนทนา กดแป้น Option พร้อมกับแป้นลูกศรซ้ายจนกว่า VoiceOver จะกล่าว: "การสนทนา แท็บ"

 3. กดแป้นTab จนกว่า VoiceOver จะอ่านข้อความล่าสุดในการสนทนา

นำทางและอ่านการสนทนาแบบเธรด

 1. หากต้องการเข้าถึงการสนทนาแบบเธรด ให้กดแป้น Option พร้อมแป้นตัวเลข 3 แท็บ ทีม จะเปิดออก

 2. หากต้องการไปยังการสนทนาแบบเธรด กดแป้น Tab จนกว่า VoiceOver จะกล่าวเรียกแท็บ หากคุณไม่ได้อยู่บนแท็บ การสนทนา กดแป้น Option พร้อมกับแป้นลูกศรซ้ายจนกว่า VoiceOver จะกล่าว: "การสนทนา แท็บ"

 3. กดแป้น Tab ซ้ำ ๆ เพื่อเคลื่อนที่ไปยังการสนทนาแบบเธรด ความสนใจจะเคลื่อนไปที่ขอบเขต ตอบกลับ ในการสนทนาล่าสุด VoiceOver จะกล่าว: "ตอบกลับ ถูกเลือก กลุ่มของปุ่ม ตอบกลับ"

 4. หากต้องการนำทางข้อความในการสนทนา ขั้นแรก ให้กดแป้น Control พร้อมกับแป้น Option แป้น Shift และแป้นลูกศรขึ้นเพื่อออกจากขอบเขต ตอบกลับ จากนั้นกดแป้นลูกศรซ้ายหรือขวา หากต้องการนำทางออกจากการสนทนา ให้กดแป้น Tab

ถูกใจและบันทึกข้อความ

 1. ไปยังข้อความที่คุณต้องการถูกใจหรือบันทึก และกดแป้นลูกศรซ้ายหรือขวาจนกว่า VoiceOver จะกล่าวว่า: "แถบเครื่องมือ" ให้กดแป้น Control พร้อมกับแป้น Option แป้น Shift และแป้นลูกศรลงเพื่อเลือกแถบเครื่องมือ

 2. หากต้องการนำทางตัวเลือก กดแป้นลูกศรขวาหรือซ้าย VoiceOver จะกล่าวเรียกตัวเลือกในขณะที่คุณเคลื่อนที่

 3. เมื่อคุณอยู่บนตัวเลือกที่คุณต้องการใช้ ให้กดแป้น Control พร้อมกับแป้น Option และแป้น Spacebar

 4. ให้กดแป้น Control พร้อมกับแป้น Option แป้น Shift และแป้นลูกศรลง เพื่อย้อนกลับไปที่ข้อความ

ค้นหาและอ่านข้อความที่บันทึกไว้

 1. หากต้องการเปิดเมนู การตั้งค่า ให้กดแป้น Option พร้อมแป้นอักษร G ความสนใจจะไปอยู่ที่ตัวเลือกสถานะ

 2. กดแป้น Control พร้อมกับแป้น Option และแป้นลูกศรขวาจนกว่า VoiceOver จะกล่าว: "ข้อความที่บันทึก" จากนั้นให้กดแป้น Control พร้อมกับแป้น Option และแป้น Spacebar เพื่อเลือก

  รายการข้อความที่บันทึกไว้ของคุณจะเปิดโดยมีข้อความล่าสุดอยู่ที่อันดับแรก

 3. กดแป้น Tab ซ้ำ ๆ จนกว่า VoiceOver จะกล่าวเรียกข้อความที่บันทึกไว้ หากต้องการค้นดูในรายการข้อความที่บันทึกไว้ ให้กดแป้นลูกศรขวาหรือซ้าย VoiceOver จะอ่านข้อความเมื่อคุณเคลื่อนที่ไปถึง

โพสต์ข้อความไปยังแชนเนล

เขียนข้อความ

 1. เมื่อคุณอยู่ในแท็บ การสนทนา ให้กดแป้นอักษร C ความสนใจจะย้ายไปอยู่ที่กล่องเขียนข้อความ VoiceOver จะกล่าว: "เขียนข้อความใหม่ แก้ไขข้อความ"

  เคล็ดลับ: 

  • หากต้องการขยายกล่องเขียนข้อความและเข้าถึงการแก้ไขเพิ่มเติม ให้กดแป้น Option พร้อมกับแป้นอักษร X

  • กล่องจะถูกยุบโดยอัตโนมัติเมื่อข้อความถูกส่งแล้ว คุณสามารถกดแป้น Tab หนึ่งครั้งเพื่อไปยังปุ่ม ยุบกล่องเขียนข้อความ จากนั้นให้กดแป้น Control พร้อมกับแป้น Option และแป้น Space เพื่อเลือก

 2. พิมพ์ข้อความของคุณ

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเพิ่มสิ่งที่แนบมา หรือแม้แต่อีโมจิ สติกเกอร์ หรือมีมเพื่อเพิ่มสีสันให้กับข้อความของคุณ หากต้องการนำทางไปยังเมนูอีโมจิหรือสติกเกอร์ ให้กดแป้น Tab หนึ่งครั้ง จากนั้นกดแป้นลูกศรขวาจนกว่าจะได้ยินเสียงเมนูที่คุณต้องการเปิด กดแป้น Enter เพื่อเปิดเมนู และจากนั้นให้พิมพ์สิ่งที่คุณต้องการค้นหา หรือกดแป้น Tab เพื่อตรงไปยังแกลเลอรี หากต้องการนำทางตัวเลือกในแกลเลอรี ให้ใช้ลูกศรขวาหรือซ้าย

 3. หากต้องการส่งข้อความ กดแป้น Control พร้อมกับแป้น Enter

  เคล็ดลับ: เมื่อกล่องเขียนข้อความไม่ได้ถูกขยาย คุณจะสามารถส่งข้อความได้โดยการกดแป้น Enter

เพิ่มสิ่งที่แนบมา

 1. ในกล่องเขียนข้อความ กด Option พร้อมแป้นอักษร A ตัวเก็บสิ่งที่แนบมาจะเปิดออก

 2. กดแป้นลูกศรขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงตำแหน่งบน cloud ที่คุณต้องการดึงไฟล์ไปเพิ่ม จากนั้นให้กดแป้น Control พร้อมกับแป้น Option และแป้น Spacebar เพื่อเลือกไฟล์

 3. กดแป้นลูกศรขวาหรือซ้ายเพื่อเคลื่อนที่ในรายการแฟ้มหรือไฟล์

 4. เมื่อคุณได้ยินเสียงไฟล์ที่คุณต้องการจะแนบ ให้กดแป้น Enter ไฟล์จะถูกเพิ่มเข้าไปและคุณสามารถหามันพบได้ในแท็บ ไฟล์

แนบไฟล์จากภายในเครื่อง

 1. หากต้องการแนบไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณไปกับข้อความ ให้กดแป้น Option พร้อมกับแป้นอักษร A

 2. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินเสียง "ปุ่มอัปโหลด" จากนั้นให้กดแป้น Control พร้อมกับแป้น Option และแป้น Spacebar กล่องโต้ตอบสำหรับเลือกไฟล์จะเปิดออก

 3. กดแป้น Tab เพื่อนำทางกล่องโต้ตอบ

 4. เมื่อคุณพบและเลือกไฟล์ของคุณแล้ว ให้กดแป้น Enter ไฟล์จะถูกเข้าไปในเธรด คุณยังสามารถหามันพบได้ในแท็บ ไฟล์

เพิ่มอีโมจิ

 1. ในกล่องเขียนข้อความ กดแป้น Option และแป้นอักษร Q

 2. กดแป้น Tab เพื่อเคลื่อนที่ภายในรายการอีโมจิ กดแป้นลูกศรขวาหรือซ้ายเพื่อเคลื่อนที่ในรายการ

 3. เมื่อคุณได้ยินเสียงอีโมจิที่คุณต้องการเพิ่ม ให้กดแป้น Control พร้อมกับแป้น Option และแป้น Spacebar อีโมจิจะถูกเพิ่มเข้าไปในข้อความของคุณ

เพิ่มสติกเกอร์หรือมีม

 1. ในกล่องเขียนข้อความ ให้กดแป้น Tab จนกว่า VoiceOver จะกล่าว: "สิ่งที่แนบมา รายการเมนู"

 2. กดแป้นลูกศรขวาจนกว่า VoiceOver จะกล่าวว่า "เลือกสติกเกอร์" ให้กดแป้น Control พร้อมกับแป้น Option และแป้น Spacebar เพื่อเปิดเมนู

 3. หากต้องการเคลื่อนที่ไปยังหน้าต่างประเภทสติกเกอร์และมีม ให้กดแป้น Shift พร้อมกับแป้น Tab หากต้องการเคลื่อนที่ภายในแถบ ให้กดแป้นลูกศรซ้ายหรือขวา หากต้องการเลือกประเภท ให้กดแป้น Enter

 4. หากต้องการเคลื่อนที่ไปยังรายการสติกเกอร์และมีมภายในประเภท ให้กดแป้น Tab จากนั้นกดแป้นลูกศรซ้ายหรือขวาเพื่อเคลื่อนที่ภายในรายการ หากต้องการเลือก ให้กดแป้น Control พร้อมกับแป้น Option และแป้น Spacebar

 5. หากต้องการ คุณสามารถแก้ไขข้อความสติกเกอร์หรือมีมได้ เมื่อคุณพร้อม ให้กดแป้น Tab จนกว่า VoiceOver จะกล่าวว่า: "เสร็จเรียบร้อย ปุ่ม" กดแป้น Control พร้อมกับแป้น Option และแป้น Spacebar เพื่อเลือกปุ่ม

  สติกเกอร์หรือมีมจะถูกเพิ่มเข้าไปยังข้อความของคุณในกล่องเขียนข้อความ

เพิ่มหรือเปิดไฟล์ในแชนเนล

อัปโหลดไฟล์จากภายในเครื่อง

 1. ในแชนเนล กดแป้น Tab จนกว่า VoiceOver จะกล่าว: "การสนทนา แท็บ" จากนั้นให้กดแป้น Option พร้อมกับแป้นลูกศรขวา ความสนใจจะเคลื่อนไปยังแท็บ ไฟล์ และ VoiceOver จะเริ่มอ่านไฟล์แนบ

  หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณยังสามารถอัปโหลดไฟล์โดยใช้กล่องเขียนข้อความ สำหรับคำแนะนำโปรดดูที่ เพิ่มเอกสารแนบ

 2. กดแป้น Tab จนกว่า VoiceOver จะกล่าว: "ใหม่ สร้างโฟลเดอร์หรือไฟล์ใหม่"

 3. กดแป้นลูกศรขวาจนกว่า VoiceOver จะกล่าวว่า: "อัปโหลด อัปโหลดไฟล์และโฟลเดอร์" กดแป้น Control พร้อมกับแป้น Option และแป้น Spacebar เพื่อเลือกปุ่มอัปโหลด จากนั้นให้กดแป้น Enter เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ

 4. ในกล่องโต้ตอบ ให้กดแป้น Tab เพื่อนำทางเมนู

 5. เมื่อคุณพบและเลือกไฟล์แล้ว กดแป้น Enter

  ไฟล์จะถูกอัปโหลดและใช้งานได้บนแท็บ ไฟล์ ในแชนเนลของคุณ

สร้างไฟล์ใหม่

 1. ในแชนเนล กดแป้น Tab จนกว่า VoiceOver จะกล่าว: "การสนทนา แท็บ" จากนั้นให้กดแป้น Option พร้อมกับแป้นลูกศรขวา ความสนใจจะเคลื่อนไปยังแท็บ ไฟล์ และ VoiceOver จะเริ่มอ่านไฟล์แนบ

 2. กดแป้น Tab จนกว่า VoiceOver จะกล่าว: "ใหม่ สร้างโฟลเดอร์หรือไฟล์ใหม่" กดแป้น Enter เพื่อเปิดเมนู

 3. กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยินชนิดของไฟล์ที่คุณต้องการสร้าง จากนั้นกดแป้น Control พร้อมกับแป้น Option และแป้น Spacebar

 4. พิมพ์ชื่อไฟล์ของคุณ จากนั้นกดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินเสียง VoiceOver กล่าวว่า: "สร้าง ปุ่ม" กดแป้น Control พร้อมกับแป้น Option และแป้น Spacebar เพื่อเลือกปุ่ม

 5. เพิ่มเนื้อหาในไฟล์ ไฟล์จะถูกบันทึกในแท็บ ไฟล์ ในแชนเนลโดยอัตโนมัติ

เปิดไฟล์

 1. ในแชนเนล กดแป้น Tab จนกว่า VoiceOver จะกล่าว: "การสนทนา แท็บ" จากนั้นให้กดแป้น Option พร้อมกับแป้นลูกศรขวา ความสนใจจะเคลื่อนไปยังแท็บ ไฟล์ และ VoiceOver จะเริ่มอ่านไฟล์แนบ

 2. กดแป้น Tab จนกว่า VoiceOver จะเริ่มอ่านไฟล์แนบอีกครั้ง

 3. กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยินชนิดของไฟล์ที่คุณต้องการเปิด จากนั้นกดแป้น Control พร้อมกับแป้น Option และแป้น Spacebar เพื่อเลือก

  หมายเหตุ: เมื่อเปิดไฟล์ Office คุณจะได้รับแจ้งให้เปิดไฟล์ในเวอร์ชันออนไลน์ของผลิตภัณฑ์ Office และอาจจำเป็นต้องมีการลงชื่อเข้าใช้งานเพิ่มเติม

 4. หากต้องการแก้ไขไฟล์ใน โปรแกรมดูไฟล ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินเสียง"แก้ไข" และกดแป้น Control พร้อมกับแป้น Option และแป้น Spacebar เพื่อเลือก เมนูย่อยจะเปิดออก

 5. ในเมนูย่อย ให้กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงตัวเลือกที่คุณต้องการเลือก และจากนั้นกดแป้น Control พร้อมกับแป้น Option และแป้น Spacebar

 6. แก้ไขไฟล์ในตัวจัดการการแก้ไข การแก้ไขของคุณจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

 7. หากต้องการปิดไฟล์ ให้กดแป้น Command พร้อมกับแป้นอักษร Q

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างทีมใหม่ใน Microsoft Teams

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อส่งข้อความแบบส่วนตัวหรือสนทนาใน Microsoft Teams

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Teams

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานร่วมกับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Microsoft Teams โดยใช้คุณลักษณะการช่วยการเข้าถึง

ใช้ Microsoft Teams สำหรับ iOS พร้อม VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวสำหรับ iOS เพื่อทำงานกับสมาชิกในทีมของคุณอย่างราบรื่น คุณสามารถเข้าถึงการสนทนา การประชุม ไฟล์ และบันทึกย่อของทีมคุณได้ในที่เดียว

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ iPhone การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับ iPad

ในหัวข้อนี้

ค้นหาและอ่านข้อความใหม่ในแชนเนล

 • ใน Microsoft Teams ปัดหน้าจอไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินเสียง: "แถบการแจ้งเตือน" จากนั้นให้แตะหน้าจอสองครั้ง แท็บการแจ้งเตือนจะเปิดออก

 • หากต้องการค้นดูตัวดึงข้อมูลกิจกรรมล่าสุด ให้ปัดหน้าจอไปทางซ้าย VoiceOver จะกล่าวกิจกรรมล่าสุดในขณะที่คุณปัดผ่าน ข้อความใหม่จะถูกกล่าวดังนี้: "<team member> <activity> ใน <channel name>"

 • หากต้องการเปิดการสนทนา เมื่อคุณอยู่ตรงข้อความที่ต้องการแล้ว ให้แตะหน้าจอสองครั้ง การสนทนา จะเปิดออก หากต้องการอ่านข้อความใหม่ ให้ปัดหน้าจอไปทางขวาจนกว่า VoiceOver จะอ่านข้อความให้คุณ คุณจะได้ยินเสียง: "ข้อความจาก <team member>, <date>, <message>"

 • หากต้องการปิด การสนทนา ให้ปัดหน้าจอไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินเสียง "ปุ่มกลับ" จากนั้นให้แตะหน้าจอสองครั้ง

นำทางและอ่านการสนทนาแบบเธรด

 1. ใน Microsoft Teams หากต้องการไปที่แชนเนลของทีม ให้ปัดหน้าจอไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินเสียง: "แถบทีม" จากนั้นให้แตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือก แท็บทีมจะเปิดออก หากต้องการค้นดูแชนเนล ให้ปัดหน้าจอไปทางซ้าย ในขณะที่คุณปัด VoiceOver จะกล่าวเรียกชื่อแชนเนลตามด้วย "ปุ่ม"

 2. เมื่อคุณอยู่ที่แชนเนลที่ต้องการจะอ่าน ให้แตะหน้าจอสองครั้ง แชนเนลจะเปิดออก

 3. หากต้องการดูการสนทนาแบบเธรดล่าสุด ดูให้แน่ใจว่าแท็บ การสนทนา นั้นเปิดอยู่ หากต้องการเปิดแท็บ การสนทนา ให้ปัดหน้าจอไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินเสียง "แท็บการสนทนา" และจากนั้นให้แตะหน้าจอสองครั้ง

 4. หากต้องการไปที่การสนทนาแบบเธรดล่าสุด ให้ปัดหน้าจอไปทางขวา VoiceOver จะกล่าวการสนทนาแบบเธรดล่าสุด การสนทนาจะถูกกล่าวดังนี้: "ข้อความจาก <team member>, <date>, <message>" หากต้องการค้นดูการสนทนาก่อนหน้า ให้ปัดหน้าจอไปทางซ้าย

 5. หากต้องการเปิดการสนทนา เมื่ออยู่ตรงข้อความที่ต้องการแล้ว ให้แตะหน้าจอสองครั้ง การสนทนา จะเปิดออก

 6. หากต้องการตอบกลับการสนทนา ให้ปัดหน้าจอไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินเสียง "ตอบกลับ ช่องข้อความ" จากนั้นให้แตะหน้าจอสองครั้ง ใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอเพื่อพิมพ์ข้อความของคุณ หากต้องการไปที่แป้นพิมพ์ ให้ปัดหน้าจอไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินเสียง: "Q" หากต้องการส่งข้อความของคุณ ให้ปัดหน้าจอไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินเสียง "ส่ง" และแตะหน้าจอสองครั้ง

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถค้นหาคีย์บอร์ดโดยสำรวจรายการบนหน้าจอ เมื่อต้องการสำรวจ ให้วางนิ้วบนหน้าจอแล้วลากไปรอบๆ VoiceOver จะประกาศรายการเมื่อคุณอยู่บนสไลด์ เมื่อต้องการเลือกรายการ ให้ยกนิ้วแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 7. หากต้องการปิด การสนทนา ให้ปัดหน้าจอไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินเสียง "ปุ่มกลับ" และแตะหน้าจอสองครั้ง

ถูกใจและบันทึกข้อความ

 1. ใน การสนทนา หากต้องการถูกใจหรือบันทึกข้อความในการสนทนาแบบเธรด ให้ปัดหน้าจอไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงข้อความที่คุณต้องการ ข้อความจะถูกกล่าวดังนี้: "ข้อความจาก <team member>, <date>, <message>"

  หมายเหตุ: ขณะที่คุณค้นดูระหว่างข้อความ คุณยังจะได้ยินเสียง "รูปโปรไฟล์จาก <team member>" และ "ตัวเลือกข้อความ"

 2. เมื่อคุณอยู่ตรงข้อความที่ต้องการแล้ว หากต้องการไปที่ตัวเลือกข้อความ ให้ปัดหน้าจอไปทางขวา คุณจะได้ยินเสียง: "ตัวเลือกข้อความ" ให้แตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือก

 3. เมนูตัวเลือกข้อความจะเปิดออก และคุณจะได้ยินเสียง: "ปุ่มถูกใจ" ให้ทำหนึ่งในวิธีต่อไปนี้:

  • หากต้องการถูกใจข้อความ ให้แตะหน้าจอสองครั้ง

  • หากต้องการบันทึกข้อความ ให้ปัดหน้าจอไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินเสียง "ปุ่มบันทึก" และแตะหน้าจอสองครั้ง

 4. เมนูจะปิด และความสนใจจะย้ายไปอยู่ที่ การสนทนา

ค้นหาและอ่านข้อความที่บันทึกไว้

 1. ใน Microsoft Teams หากต้องการเปิดแท็บ เพิ่มเติม ให้ปัดหน้าจอไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินเสียง "แถบเพิ่มเติม" จากนั้นให้แตะหน้าจอสองครั้ง

 2. ในแท็บ เพิ่มเติม ปัดหน้าจอไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินเสียง "ปุ่มได้รับการบันทึก" จากนั้นให้แตะหน้าจอสองครั้ง รายการข้อความที่บันทึกไว้ของคุณจะเปิดโดยมีข้อความล่าสุดอยู่ที่อันดับแรก

 3. หากต้องการนำทางข้อความที่บันทึกไว้ ให้ปัดหน้าจอไปทางขวา VoiceOver จะกล่าวเรียกข้อความที่บันทึกไว้ในขณะที่คุณปัดผ่าน

 4. หากต้องการเปิดการสนทนาที่มีข้อความที่บันทึกไว้เป็นส่วนประกอบ ให้แตะหน้าจอสองครั้งเมื่ออยู่ในข้อความ

โพสต์ข้อความไปยังแชนเนล

เขียนข้อความ

 • ในแชนเนลที่คุณต้องการเขียนข้อความ ในแท็บการสนทนา ให้ปัดหน้าจอไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินเสียง "เริ่มการสนทนาใหม่ ช่องข้อความ" แตะหน้าจอสองครั้ง

 • พิมพ์ข้อความของคุณโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ หากต้องการไปยังแป้นพิมพ์ ให้ปัดหน้าจอไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินเสียง: "Q"

 • หลังจากพิมพ์แล้ว หากต้องการส่งข้อความ ให้ปัดหน้าจอไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินเสียง "ปุ่มส่ง" และจากนั้นให้แตะหน้าจอสองครั้ง

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถส่งข้อความพร้อมรูปภาพที่บันทึกเอาไว้ในโทรศัพท์ของคุณได้ หากต้องการส่งรูปภาพ ในขณะที่พิมพ์ข้อความ ให้ปัดหน้าจอไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินเสียง: "แตะเพื่อแนบรูปภาพ" ให้แตะหน้าจอสองครั้ง ปัดหน้าจอไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินเสียง "ไลบรารีรูปภาพ" และแตะหน้าจอสองครั้ง จากนั้นให้เลือกรูปภาพจากไลบรารี รูปภาพ ของคุณ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อส่งข้อความหรือสนทนาแบบส่วนตัวใน Microsoft Teams

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อค้นหาการสนทนา บุคคล หรือไฟล์ใน Microsoft Teams

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Microsoft Teams โดยใช้คุณลักษณะการช่วยการเข้าถึง

ใช้ Microsoft Teams for Android ด้วย TalkBack ที่มีอยู่แล้วในตัว Android เพื่อให้สามารถทำงานกับสมาชิกในทีมของคุณได้อย่างลื่นไหล คุณสามารถเข้าถึงการสนทนา การประชุม ไฟล์ และบันทึกของทีมคุณได้ในที่เดียว

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายในของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ระบบ Android การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ต Android

ในหัวข้อนี้

ค้นหาและอ่านข้อความใหม่ในแชนเนล

 • ใน Microsoft Teams ปัดหน้าจอไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินเสียง: "แถบกิจกรรม" จากนั้นให้แตะหน้าจอสองครั้ง แท็บกิจกรรมจะเปิด

 • หากต้องการค้นดูตัวดึงข้อมูลกิจกรรมล่าสุด ให้ปัดหน้าจอไปทางซ้าย TalkBack จะกล่าวกิจกรรมล่าสุดในขณะที่คุณปัดผ่าน ข้อความใหม่จะถูกกล่าวดังนี้: "<team member>, <date>, <activity> ใน <channel name>"

 • หากต้องการเปิดการสนทนา เมื่อคุณอยู่ตรงข้อความที่ต้องการแล้ว ให้แตะหน้าจอสองครั้ง การสนทนา จะเปิดออก หากต้องการอ่านข้อความใหม่ ให้ปัดหน้าจอไปทางขวาจนกว่า TalkBack จะอ่านข้อความให้คุณ คุณจะได้ยินเสียง: "ข้อความจาก <team member>, <date>, <message>"

 • หากต้องการปิด การสนทนา ให้ปัดหน้าจอไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินเสียง "ปุ่มกลับ" จากนั้นให้แตะหน้าจอสองครั้ง

นำทางและอ่านการสนทนาแบบเธรด

 1. ใน Microsoft Teams หากต้องการไปที่แชนเนล ให้ปัดหน้าจอไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินเสียง: "แถบทีม" จากนั้นให้แตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือก แท็บทีมจะเปิดออก หากต้องการค้นดูแชนเนล ให้ปัดหน้าจอไปทางซ้าย ในขณะที่คุณปัด TalkBack จะกล่าวชื่อแชนเนลตามด้วย "แชนเนล"

 2. เมื่อคุณอยู่ที่แชนเนลที่ต้องการ หากจะอ่านข้อความ ให้แตะหน้าจอสองครั้ง แชนเนลจะเปิดออก

 3. หากต้องการไปที่การสนทนาแบบเธรดล่าสุด ให้ปัดหน้าจอไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงข้อความ ข้อความจะถูกกล่าวดังนี้: "<team member>, <date>, <message>" หากต้องการค้นดูการสนทนาก่อนหน้า ให้ปัดหน้าจอไปทางซ้าย TalkBack จะกล่าวการสนทนาในขณะที่คุณปัด

 4. หากต้องการเปิดการสนทนา ขณะที่อยู่บนข้อความในการสนทนา ให้แตะหน้าจอสองครั้ง การสนทนา จะเปิดออก

 5. หากต้องการตอบกลับการสนทนา ให้ปัดหน้าจอไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินเสียง "ตอบกลับ" ใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอเพื่อพิมพ์ข้อความของคุณ หากต้องการไปที่แป้นพิมพ์ ให้วางนิ้วลงบนหน้าจอแล้วลากไปรอบๆ จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงส่วนประกอบของแป้นพิมพ์ หากต้องการส่งข้อความของคุณ ให้ปัดหน้าจอไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินเสียง "ปุ่มส่งข้อความ" และจากนั้นให้แตะหน้าจอสองครั้ง

 6. หากต้องการปิด การสนทนา ให้ปัดหน้าจอไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินเสียง "ปุ่มกลับ" และแตะหน้าจอสองครั้ง

ถูกใจและบันทึกข้อความ

 1. ในแชนเนลหรือ การสนทนา หากต้องการถูกใจหรือบันทึกข้อความ ให้ปัดหน้าจอไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงข้อความที่คุณต้องการ ข้อความจะถูกกล่าวดังนี้: "ข้อความจาก <team member>, <date>, <message>"

  หมายเหตุ: ขณะที่คุณค้นดูระหว่างข้อความ คุณยังจะได้ยินเสียง "รูปโปรไฟล์จาก <team member>" และ "ตัวเลือกข้อความ"

 2. เมื่อคุณอยู่ตรงข้อความที่ต้องการแล้ว หากต้องการไปที่ตัวเลือกข้อความ ให้ปัดหน้าจอไปทางขวา คุณจะได้ยินเสียง: "ตัวเลือกข้อความ" ให้แตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือก

 3. เมนูตัวเลือกข้อความจะเปิดออก ให้ทำหนึ่งในวิธีต่อไปนี้:

  • หากต้องการถูกใจข้อความ ให้ปัดหน้าจอไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินเสียง "ปุ่มถูกใจ" และแตะหน้าจอสองครั้ง

  • หากต้องการบันทึกข้อความ ให้ปัดหน้าจอไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินเสียง "ปุ่มบันทึก" และแตะหน้าจอสองครั้ง

 4. เมนูจะปิด และความสนใจจะย้ายไปอยู่ที่ การสนทนา

ค้นหาและอ่านข้อความที่บันทึกไว้

 • ใน Microsoft Teams ปัดหน้าจอไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินเสียง "ปุ่มเพิ่มเติม" จากนั้นให้แตะหน้าจอสองครั้ง

 • ในแท็บ เพิ่มเติม ปัดหน้าจอไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินเสียง "เปิดบุ๊กมาร์กของฉันที่บันทึกไว้" และแตะหน้าจอสองครั้ง รายการข้อความที่บันทึกไว้ของคุณจะเปิดโดยมีข้อความล่าสุดอยู่ที่อันดับแรก คุณจะได้ยินเสียง "บันทึก"

 • หากต้องการนำทางข้อความที่บันทึกไว้ ให้ปัดหน้าจอไปทางขวา TalkBack จะกล่าวเรียกข้อความที่บันทึกไว้ในขณะที่คุณปัดผ่าน

 • หากต้องการเปิดการสนทนาที่มีข้อความที่บันทึกไว้เป็นส่วนประกอบ ค้นดูข้อความและแตะหน้าจอสองครั้ง

โพสต์ข้อความไปยังแชนเนล

เขียนข้อความ

 • ในแชนเนลที่คุณต้องการเขียนข้อความ ให้ปัดหน้าจอไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินเสียง: "ปุ่มพิมพ์ข้อความใหม่" แตะหน้าจอสองครั้ง

 • พิมพ์ข้อความของคุณโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ หากต้องการไปที่แป้นพิมพ์ ให้วางนิ้วลงบนหน้าจอแล้วลากไปรอบๆ จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงส่วนประกอบของแป้นพิมพ์

 • หลังจากพิมพ์แล้ว หากต้องการส่งข้อความ ให้ปัดหน้าจอไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินเสียง "ปุ่มส่งข้อความและแตะหน้าจอสองครั้ง

  เคล็ดลับ: ในข้อความของคุณ คุณยังสามารถส่งอีโมจิ ไฟล์ gif หรือรูปภาพที่บันทึกเอาไว้ในโทรศัพท์ของคุณได้ ในขณะที่พิมพ์ข้อความ ให้ปัดหน้าจอไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงตัวเลือกที่ต้องการ จากนั้นให้แตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือกตัวเลือก

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อส่งข้อความหรือสนทนาแบบส่วนตัวใน Microsoft Teams

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อค้นหาการสนทนา บุคคล หรือไฟล์ใน Microsoft Teams

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Microsoft Teams โดยใช้คุณลักษณะการช่วยการเข้าถึง

ใช้ Microsoft Teams บนเว็บ พร้อมแป้นพิมพ์ของคุณ และผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวสำหรับ Windows เพื่อทำงานกับสมาชิกในทีมของคุณอย่างราบรื่น คุณสามารถเข้าถึงการสนทนา การประชุม ไฟล์ และบันทึกย่อของทีมคุณได้ในที่เดียว

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้ผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

 • เมื่อคุณใช้ Microsoft Teams บนเว็บ เราขอแนะนำให้ใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เพราะ Microsoft Teams บนเว็บ ทำงานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดจะต่างจากในโปรแกรมเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณใช้ Ctrl+F6 แทน F6 เพื่อเข้าและออกจากการสั่งงาน อีกทั้งแป้นพิมพ์ลัด F1 (ช่วยเหลือ) และ Ctrl+O (เปิด) จะเป็นการสั่งงานเว็บเบราว์เซอร์ ไม่ใช่สั่งงาน Microsoft Teams บนเว็บ

ในหัวข้อนี้

ค้นหาและอ่านข้อความใหม่ในแชนเนล

เมื่อมีข้อความใหม่เข้ามาผู้บรรยายจะอ่านข้อความและรายละเอียดของข้อความ คุณสามารถค้นดูข้อความในแท็บ การสนทนา ของแชนเนล

 1. ภายในแชนเนล กดแป้น Tab หรือ Alt พร้อมกับแป้นลูกศรซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินเสียง "รายการแท็บการสนทนาที่เลือก"

 2. กดแป้น Tab จนกว่าจะได้ยินข้อความล่าสุด Narrator จะอ่านข้อความ

  หมายเหตุ: หากต้องการเปิดและตอบกลับเธรดล่าสุด ให้กดแป้น Alt พร้อมกับแป้นอักษร R

 3. เมื่อต้องการย้ายไปมาในรายการข้อความ ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง คุณจะได้ยินเนื้อหาและรายละเอียดข้อความเมื่อคุณมาอยู่ที่ข้อความ

นำทางและอ่านการสนทนาแบบเธรด

 1. หากคุณอยู่ในการสนทนาที่เป็นการสนทนาแบบเธรด คุณจะได้ยินเสียง: "การสนทนาแบบเธรดจาก <sender name>" หากต้องการเปิดการสนทนาแบบเธรดให้กดแป้น Enter คุณจะได้ยินข้อความแรกในเธรด

 2. หากต้องการเคลื่อนที่ระหว่างข้อความในการสนทนาแบบเธรด ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง Narrator จะเป็นผู้อ่านข้อความในขณะที่คุณเคลื่อนผ่านข้อความเหล่านั้น

 3. หากต้องการเปิดข้อความเพื่อกระทำต่อไป ให้กด Enter หากต้องการย้ายความสนใจกลับไปยังการสนทนาแบบเธรด ให้กด Esc

ถูกใจและบันทึกข้อความ

 1. ในการสนทนา ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงข้อความสุดท้ายในการสนทนา

 2. กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง จนกว่าคุณจะได้ยินข้อความที่คุณต้องการถูกใจหรือบันทึก

 3. กด Enter คุณจะได้ยินเสียง: "ไม่ได้ถูกทำเครื่องหมาย บันทึกข้อความนี้ กล่องกาเครื่องหมาย"

  หมายเหตุ: หากข้อความที่คุณต้องการบันทึกเป็นข้อความที่คุณส่งออกไปแล้ว คุณจะได้ยินเสียง "ตัวเลือกเพิ่มเติม" แทน กดแป้นลูกศรขวา คุณจะได้ยินเสียง: "ไม่ได้ถูกทำเครื่องหมาย บันทึกข้อความนี้ กล่องกาเครื่องหมาย"

  • หากต้องการบันทึกข้อความ ให้กดแป้น Spacebar

  • หากต้องการถูกใจข้อความ ให้กดแป้นลูกศรขวา คุณจะได้ยินเสียง "ปุ่มถูกใจ" ให้กดแป้น Spacebar

ค้นหาและอ่านข้อความที่บันทึกไว้

 1. หากต้องการเปิดเมนู การตั้งค่า ให้กดแป้น Alt พร้อมแป้นอักษร G คุณจะได้ยินเสียง "เปลี่ยนสถานะ รายการเมนู" ความสนใจจะไปอยู่ที่สถานะปัจจุบัน

 2. กดแป้น Alt พร้อมกับแป้นลูกศรลงจนกว่าจะได้ยินเสียง "ข้อความที่บันทึกไว้แล้ว" จากนั้นให้กดแป้น Enter รายการข้อความที่บันทึกไว้จะถูกเปิดโดยที่ข้อความล่าสุดจะอยู่เป็นอันดับแรก

 3. หากต้องการค้นดูในรายการข้อความที่บันทึกไว้ ให้กดแป้น Alt พร้อมกับแป้นลูกศรลงหรือขึ้น Narrator จะอ่านเนื้อหาและรายละเอียดของข้อความเมื่ออยู่ในข้อความ

โพสต์ข้อความไปยังแชนเนล

เขียนข้อความ

 1. ในแท็บ การสนทนา ให้กดแป้นอักษร C ความสนใจจะย้ายไปที่กล่องผู้แต่งข้อความ คุณจะได้ยินเสียง "เขียนข้อความใหม่ การแก้ไข"

  เคล็ดลับ: หากต้องการขยายกล่องเขียนข้อความเพื่อเข้าถึงการแก้ไขเพิ่มเติม ให้กดแป้น Alt พร้อมกับแป้นอักษร X หากต้องการยุบกล่อง ให้กดแป้น Alt พร้อมกับแป้นอักษร X อีกครั้ง

 2. พิมพ์ข้อความของคุณ คุณยังสามารถเพิ่มสิ่งที่แนบมา หรือแม้แต่อีโมจิ สติกเกอร์ หรือมีมเพื่อเพิ่มสีสันให้กับข้อความของคุณ

 3. หากต้องการส่งข้อความ ให้กดแป้น Ctrl พร้อมกับแป้น Enter.

เพิ่มสิ่งที่แนบมา

 1. กดแป้น Alt พร้อมกับแป้นอักษร A ตัวเก็บสิ่งที่แนบมาจะเปิดออก

 2. กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงตำแหน่งบน cloud ที่คุณต้องการดึงไฟล์ไปเพิ่ม จากนั้นให้กดแป้น Spacebar

 3. กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเคลื่อนที่ในรายการแฟ้มหรือไฟล์ และให้กดแป้น Enter เพื่อเปิดแฟ้ม

 4. เมื่อคุณได้ยินเสียงไฟล์ที่คุณต้องการแนบ ให้กดแป้น Enter ไฟล์จะถูกแนบไปกับข้อความของคุณ

แนบไฟล์จากภายในเครื่อง

 1. หากต้องการแนบไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณไปกับข้อความ ให้กดแป้น Alt พร้อมกับแป้นอักษร A

 2. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินเสียง "ปุ่มอัปโหลด" จากนั้นให้กดแป้น Enter คุณจะได้ยินเสียง "เปิดกล่องโต้ตอบ ชื่อไฟล์ การแก้ไขที่ทำได้" กล่องโต้ตอบ เปิด ของ Windows จะเปิดออก

 3. กดแป้น Tab เพื่อนำทางกล่องโต้ตอบ

 4. เมื่อคุณพบและเลือกไฟล์ของคุณแล้ว ให้กดแป้น Alt พร้อมกับแป้นอักษร O ไฟล์จะถูกแนบไปกับข้อความของคุณ

เพิ่มอีโมจิ

 1. ในกล่องผู้เขียนข้อความ ให้กดแป้น Alt พร้อมกับแป้นอักษร Q

 2. กดแป้น Tab เพื่อเคลื่อนที่ภายในรายการอีโมจิ กดแป้นลูกศรขวาหรือซ้ายเพื่อเคลื่อนที่ในรายการ

 3. เมื่อคุณได้ยินเสียงอีโมจิที่คุณต้องการเพิ่ม ให้กดแป้น Enter อีโมจิจะถูกเพิ่มเข้าไปในข้อความของคุณ

เพิ่มสติกเกอร์หรือมีม

 1. ในกล่องข้อความ กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินเสียง: "รายการเมนูสิ่งที่แนบมา"

 2. กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "เลือกสติกเกอร์" จากนั้นให้กดแป้น Enter

 3. หากต้องการเคลื่อนที่ไปยังหน้าต่างประเภทสติกเกอร์และมีม ให้กดแป้น Shift พร้อมกับแป้น Tab หากต้องการเคลื่อนที่ภายในแถบ ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง หากต้องการเลือกแฟ้ม ให้กดแป้น Enter

 4. หากต้องการเคลื่อนที่ไปยังรายการสติกเกอร์และมีมภายในประเภท ให้กดแป้น Tab จากนั้นกดแป้นลูกศรซ้ายหรือขวาเพื่อเคลื่อนที่ภายในรายการ หากต้องการเลือก ให้กดแป้น Spacebar

 5. แก้ไขสติกเกอร์หรือข้อความมีมได้ตามชอบ และเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินเสียง "ปุ่มสำเร็จ" จากนั้นให้กดแป้น Spacebar

เพิ่มหรือเปิดไฟล์ในแชนเนล

อัปโหลดไฟล์จากภายในเครื่อง

 1. ภายในแชนเนล กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง "เลือก รายการแท็บการสนทนา" และจากนั้นกดแป้น Alt พร้อมกับแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยินเสียง "รายการแท็บไฟล์" จากนั้นกดแป้น Enter

 2. กดแป้น Shift พร้อมกับแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินเสียง "ใหม่ สร้างโฟลเดอร์หรือไฟล์ใหม่"

 3. กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยินเสียง "อัปโหลด" และจากนั้นให้กดแป้น Enter กล่องโต้ตอบ เปิดไฟล์ ของ Windows จะเปิดออก

  หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มไฟล์โดยใช้กล่องผู้เขียนข้อความ สำหรับคำแนะนำ ให้ดูที่เพิ่มเอกสารแนบ

 4. กดแป้น Tab และแป้นลูกศรเพื่อนำทางกล่องโต้ตอบ

 5. เมื่อคุณพบและเลือกไฟล์ของคุณแล้ว ให้กดแป้น Alt พร้อมกับแป้นอักษร O

สร้างไฟล์ใหม่

 1. ภายในแชนเนล กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง "เลือก รายการแท็บการสนทนา" และจากนั้นกดแป้น Alt พร้อมกับแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยินเสียง "รายการแท็บไฟล์" จากนั้นกดแป้น Enter

 2. กดแป้น Shift พร้อมกับแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินเสียง "ใหม่ สร้างโฟลเดอร์หรือไฟล์ใหม่" จากนั้นให้กดแป้น Enter

 3. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินชนิดของไฟล์ที่คุณต้องการสร้าง จากนั้นกดแป้น Enter

 4. พิมพ์ชื่อไฟล์ของคุณ จากนั้นกดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินเสียง: "สร้างปุ่ม"

 5. เพิ่มเนื้อหาในไฟล์ ไฟล์จะถูกบันทึกในแท็บ ไฟล์ ในแชนเนลโดยอัตโนมัติ

เปิดไฟล์

 1. ภายในแชนเนล กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินเสียง "แท็บการสนทนา ถูกเลือก" และจากนั้นกดแป้น Alt พร้อมกับแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยินเสียง "รายการแท็บไฟล์" จากนั้นกดแป้น Enter

 2. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินชนิดของไฟล์ที่คุณต้องการเปิด จากนั้นกดแป้น Enter ไฟล์จะเปิดใน โปรแกรมดูไฟล์ เมื่อคุณดูไฟล์เรียบร้อยแล้ว กดแป้น Tab จนกว่าจะได้ยินเสียง "ปุ่มปิด" และจากนั้นกดแป้น Enter

 3. หากต้องการแก้ไขไฟล์ใน โปรแกรมดูไฟล์ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินเสียง "แก้ไข" และกดแป้น Spacebar จะมีเมนูย่อยเปิดออก

 4. ในเมนูย่อย กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงตัวเลือกที่คุณต้องการเลือก และจากนั้นกดแป้น Enter แก้ไขไฟล์ และการแก้ไขของคุณจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

  หมายเหตุ: เมื่อเปิดไฟล์ Office คุณจะได้รับแจ้งให้เปิดไฟล์ในเวอร์ชันออนไลน์ของผลิตภัณฑ์ Office

ดู ด้วย

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างทีมใหม่ใน Microsoft Teams

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อส่งข้อความแบบส่วนตัวหรือสนทนาใน Microsoft Teams

เรียนรู้วิธีนำทางใน Microsoft Teams โดยใช้คุณลักษณะการช่วยการเข้าถึง

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×