งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูที่ หน้าแรกการสนับสนุนของ Office

ใช้สมุดบันทึกดิจิทัลOneNote ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและตัวอ่านหน้าจอเพื่อดำเนินการบันทึกย่อพื้นฐานที่ทำงาน เช่นการเปิดสมุดบันทึก เพิ่มหน้าและส่วน และการพิมพ์ข้อความ เราจะทดสอบ ด้วยผู้บรรยายและ JAWS แต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่น ๆ ตราบใดที่พวกเขาทำตามมาตรฐานการช่วยสำหรับการเข้าร่วมและเทคนิค คุณยังจะเรียนรู้วิธีการเพิ่มการจัดรูปแบบเป็นข้อความของคุณ ตรวจการสะกด หรือพิมพ์หน้า

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

เปิด OneNote

เมื่อต้องการเปิด OneNote ให้กดแป้นโลโก้ Windows+Shift+N

ลงชื่อเข้าใช้ OneNote

หลังจากเปิด OneNote คุณอาจต้องลงชื่อเข้าใข้

 1. เมื่อต้องการไปที่เมนู ไฟล์ ให้กด Alt+F ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน: “เมนูไฟล์” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “มุมมอง Backstage แท็บข้อมูลไฟล์"

 2. เมื่อต้องการไปยังบัญชีผู้ใช้ เมนู กด Y2 คุณได้ยินเสียง: "บัญชีผู้ใช้แท็บ"

 3. เมื่อต้องการลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ ให้กด S ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน: "หน้าต่างบัญชี พิมพ์อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “บัญชี ลงชื่อเข้าใช้ Office”

 4. พิมพ์อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ แล้วกด Enter ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน: “ลงชื่อเข้าใช้ PIN รหัสผ่าน แก้ไขข้อความ" ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “รหัสผ่าน แก้ไข ป้อนข้อความ”

 5. พิมพ์รหัสผ่านของคุณ แล้วกด Enter

เปิดสมุดบันทึกใน OneNote

 1. ใน OneNote ให้กด Ctrl+G เพื่อเปิดการนำทางในสมุดบันทึก

 2. เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างสมุดบันทึก ให้ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลง เมื่อต้องการเลือกสมุดบันทึก ให้กด Enter

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างสมุดบันทึกใหม่ ในสมุดบันทึกการนำทาง กด Shift + Tab ซ้ำ ๆ จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "สมุดบันทึกเพิ่มปุ่ม"

การสร้างส่วน

 1. ในสมุดบันทึก เมื่อต้องการสร้างส่วนใหม่ ให้กด Ctrl+T

 2. ส่วนจะถูกสร้างขึ้น เคอร์เซอร์จะอยู่บนแท็บส่วน และคุณสามารถพิมพ์ชื่อของส่วน

 3. เมื่อเสร็จแล้ว ให้กด Enter

  ส่วนจะถูกตั้งชื่อ และเคอร์เซอร์จะย้ายไปที่เขตข้อมูลชื่อเรื่องของหน้า

เพิ่มหน้า

 1. ถ้าคุณมีมากกว่าหนึ่งส่วนในสมุดบันทึก ให้กด Ctrl+Shift+G เพื่อไปที่การนำทางส่วน ใช้แป้นลูกศรเมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างส่วนต่างๆ โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศในชื่อส่วนเมื่อคุณเลื่อน กด Enter เพื่อไปยังส่วน

 2. เมื่อต้องการเพิ่มหน้าที่ส่วนท้ายของส่วน ให้กด Ctrl+N

 3. หน้าใหม่จะถูกสร้างขึ้น เคอร์เซอร์จะวางอยู่ในเขตข้อมูลชื่อเรื่องของหน้า และคุณสามารถพิมพ์ชื่อเรื่อง

เพิ่มข้อความ

ในสมุดบันทึก ให้เพิ่มหรือเปิดส่วนหรือหน้า แล้วเริ่มพิมพ์

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปิดการนำทางในสมุดบันทึก ให้กด Ctrl+G เมื่อต้องการเปิดการนำทางในส่วน ให้กด Ctrl+Shift+G เมื่อต้องการเปิดการนำทางในหน้า ให้กด Ctrl+Alt+G ใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายไปมาระหว่างรายการ แล้วกด Enter เพื่อเลือก

แก้ไขข้อความ

ข้อความที่จัดรูปแบบจะมีข้อมูลเพิ่มเติมและอ่านได้ง่ายกว่าข้อความธรรมดา งานต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการที่คุณสามารถใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความพื้นฐานใน OneNote วิธีการแก้ไขการสะกดในข้อความของคุณ และคำสั่งคีย์บอร์ดที่ใช้สำหรับงานแก้ไขข้อความพื้นฐานบางอย่าง

จัดรูปแบบข้อความ

 1. ใน OneNote ให้เลือกส่วนของข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. กด Alt+H เพื่อเปิดเมนู หน้าแรก

 3. เลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบ เช่น:

  • F, F สำหรับฟอนต์

  • F, S สำหรับขนาดฟอนต์

  • P สำหรับการจัดรูปแบบย่อหน้า เช่น ตัวเลือกการจัดแนวข้อความและระยะห่าง

  • 1 ตัวหนา

  เมื่อต้องการเรียกดูตัวเลือก ใช้แป้น Tab หรือแป้นลูกศร เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก กด Enter

เลิกทำหรือทำซ้ำการกระทำ

เมื่อต้องการเลิกทำการดำเนินการ ให้กด Ctrl+Z

เมื่อต้องการทำซ้ำการดำเนินการ ให้กด Ctrl+Y

คัดลอกและวางเนื้อหา

 1. ใน OneNote ให้เลือกส่วนของข้อความที่คุณต้องการคัดลอก

 2. เมื่อต้องการคัดลอก ให้กด Ctrl+C

 3. เมื่อต้องการวางเนื้อหาที่คัดลอก ให้กด Ctrl+V

แก้ไขข้อผิดพลาดการสะกดให้ถูกต้อง

 1. ในOneNote กด Alt + R, S เพื่อเปิดบานหน้าต่างการสะกด

 2. ในบานหน้าต่าง การสะกด ให้กด Shift+Tab ซ้ำๆ จนกว่าคุณจะได้ยินคำแนะนำการสะกด

 3. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเรียกดูคำแนะนำการสะกด โปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณทราบคำแนะนำเมื่อคุณย้าย

 4. เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Enter คำที่สะกดผิดจะถูกแก้ไขให้ถูกต้อง และคุณจะถูกย้ายไปยังคำที่สะกดผิดถัดไป ถ้ามี

 5. เมื่อตรวจการสะกดเสร็จสมบูรณ์ คุณฟัง: "ปุ่มตกลง" กด Spacebar เพื่อเลือก

พิมพ์หน้า

 1. บนหน้าที่คุณต้องการพิมพ์ ให้กด Ctrl+P

 2. กล่องโต้ตอบ พิมพ์ จะเปิดขึ้น และโปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศตัวเลือกเครื่องพิมพ์ปัจจุบัน เมื่อต้องการเปลี่ยนเครื่องพิมพ์ ให้ใช้แป้นลูกศร

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์ เช่น การพิมพ์แบบสองด้าน หรือเค้าโครงเหมือนพิมพ์ หรือแนวกระดาษ ให้กด Alt+R เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ กำหนดลักษณะการพิมพ์

 3. เมื่อต้องการเริ่มพิมพ์ ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ให้กด Alt+P

  ถ้าคุณเลือกอุปกรณ์เครื่องพิมพ์ หน้าจะถูกพิมพ์ออก

  ถ้าคุณเลือกการพิมพ์ไฟล์ กล่องโต้ตอบ บันทึกผลลัพธ์การพิมพ์เป็น จะเปิดขึ้น เคอร์เซอร์จะอยู่ในเขตข้อมูล ชื่อไฟล์

  • พิมพ์ชื่อไฟล์สำหรับพิมพ์ผลลัพธ์

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่จะบันทึกผลลัพธ์การพิมพ์ ให้ใช้ Shift+Tab และ Tab เพื่อย้ายไปด้านหลังและด้านหน้าในกล่องโต้ตอบ

   เมื่อต้องการเปิดโฟลเดอร์ หรือเลือกตำแหน่งที่ตั้งหรือปุ่มในกล่องโต้ตอบ ให้กด Enter

  • เมื่อพร้อม ให้กด Alt+S เพื่อบันทึก หน้าจะถูกพิมพ์ไปยังไฟล์

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกเนื้อหาลงในสมุดบันทึกใน OneNote

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์และทำงานร่วมกันบนสมุดบันทึกใน OneNote

แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote for Windows

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง OneNote โดยใช้ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึง

คุณสามารถใช้สมุดบันทึกดิจิทัลOneNote for Mac กับสถานี macOS อยู่แล้วภายในหน้าจอ reader เพื่อดำเนินงาน เช่นการเปิดสมุดบันทึก เพิ่มหน้าและส่วน และการพิมพ์ข้อความการจดบันทึกพื้นฐาน บนเรียน คุณอาจต้องการเพิ่มการจัดรูปแบบเป็นข้อความของคุณ ตรวจการสะกด หรือพิมพ์หน้า

OneNote for Mac ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับบุคคลที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ ด้วยลักษณะหน้าตาแบบใหม่ คุณสามารถนำทางในสมุดบันทึก ส่วน และหน้าได้ง่ายยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote for Mac

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Mac OS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

ในหัวข้อนี้

เปิด OneNote

 1. เมื่อต้องการเปิด OneNote ให้กด Command+F แล้วพิมพ์ onenote

 2. กดแป้น Tab คุณได้ยินเสียง: "Microsoft OneNote แอปพลิเคชัน"

 3. กด Command+แป้นลูกศรลง เมื่อต้องการเปิดแอปพลิเคชัน

  หมายเหตุ: ถ้าคุณมีรูปแบบคีย์บอร์ดมากกว่าหนึ่งภาษา และต้องการเข้าถึง OneNote ให้กด Command+Shift+A ในแอปพลิเคชัน ให้กด M จากนั้นกด Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน: “Microsoft OneNote” จากนั้นให้กด Command+แป้นลูกศรลงเพื่อเปิดแอป

 4. เมื่อต้องการไปที่แถบเมนู ให้กด Control+Option+M คุณจะได้ยิน "แถบเมนู Apple"

 5. กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "เมนู OneNote" กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "ลงชื่อเข้าใช้" จากนั้นกด Enter

 6. พิมพ์ที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ จากนั้นกด Enter คุณจะได้ยิน: "รหัสผ่าน, รักษาความปลอดภัยการแก้ไขข้อความ"

 7. พิมพ์รหัสผ่านของคุณ แล้วกด Enter คุณจะได้ยิน: “ปุ่ม เริ่มใช้ OneNote”

 8. กด Spacebar OneNote จะเปิดขึ้นในโหมดแก้ไข

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้บัญชีองค์กรของคุณที่ไม่ใช่บัญชี Microsoft ขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้อาจแตกต่างกันเล็กน้อย ตัวอย่างเช่น คุณอาจจำเป็นต้องใช้ PIN หรือสมาร์ทการ์ด

เปิดสมุดบันทึกใน OneNote

 1. ใน OneNote ให้กด Control+G เพื่อเปิดการนำทางในสมุดบันทึก

 2. เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างสมุดบันทึก กดลูกศรลงเพื่อเข้าสู่รายการของสมุดบันทึก จากนั้นกด Control+Option+Shift+ลูกศรลงหรือขึ้นเพื่อเลื่อนภายในรายการ เมื่อต้องการเลือกสมุดบันทึก ให้กด Enter หรือกด Control+Option+Spacebar

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างสมุดบันทึกใหม่ ให้กด Control+Command+N

การสร้างส่วน

 1. ในสมุดบันทึก เมื่อต้องการสร้างส่วนใหม่ ให้กด Command+T

 2. ส่วนจะถูกสร้างขึ้น เคอร์เซอร์จะอยู่ในเขตข้อมูลชื่อส่วน และคุณสามารถพิมพ์ชื่อของส่วนนั้นได้

 3. เมื่อเสร็จแล้ว ให้กด Enter ส่วนที่มีชื่อ

เพิ่มหน้า

 1. ถ้าคุณมีมากกว่าหนึ่งส่วนในสมุดบันทึก ให้กด Control+Shift+G เพื่อไปที่การนำทางส่วน

 2. ใช้ขึ้น หรือลงแป้นลูกศรเพื่อย้ายไปมาระหว่างส่วน สถานีทราบชื่อส่วน ตามที่คุณย้าย

  หมายเหตุ: ถ้าส่วนที่คุณต้องการเพิ่มหน้าจะอยู่ภายในส่วน กลุ่ม กด Spacebar เพื่อขยาย กลุ่มส่วน แล้วใช้ขึ้น หรือลงแป้นลูกศรเพื่อนำทางไปยังส่วนขวา

 3. เมื่ออยู่ในส่วนที่ต้องการแล้ว เพิ่มหน้าได้โดยกด Command+N

 4. จะมีการสร้างหน้าที่ไม่มีชื่อใหม่ขึ้น เคอร์เซอร์จะเลื่อนไปที่เขตข้อมูลชื่อของหน้า และคุณสามารถพิมพ์ชื่อหน้าได้

เพิ่มข้อความ

ในสมุดบันทึก ให้เพิ่มหรือเปิดส่วนหรือหน้า แล้วเริ่มพิมพ์

หมายเหตุ: จะมีการระบุพื้นที่ข้อความที่สามารถแก้ไขได้บนหน้าว่าเป็น "หน้าพื้นผิว OneNote” ประกอบด้วย "ชื่อหน้า” และ "วันที่ของหน้า" และ "บล็อกเนื้อหา" ด้านล่างชื่อหน้า

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปิดสมุดบันทึกการนำทาง กดควบคุม + G เมื่อต้องการเปิดการนำทางส่วน กดควบคุม + Shift + G เมื่อต้องการเปิดหน้าทาง กดควบคุม + สั่ง + G เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างสมุดบันทึกและหน้า กดแป้นลูกศรลงเพื่อใส่รายการของสมุดบันทึกหรือหน้า แล้วกดควบคุม + เลือก + Shift + ลูก หรือลงแป้นลูกศรเพื่อย้ายในรายการ เมื่อต้องการนำทางระหว่างส่วนต่าง ๆ ใช้ขึ้น หรือลูกศรลงแป้น และกด Enter เพื่อเลือก

แก้ไขข้อความ

ข้อความที่จัดรูปแบบจะมีข้อมูลเพิ่มเติมและอ่านได้ง่ายกว่าข้อความธรรมดา งานต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการที่คุณสามารถใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความพื้นฐานใน OneNote วิธีการแก้ไขการสะกดในข้อความของคุณ และคำสั่งคีย์บอร์ดที่ใช้สำหรับงานแก้ไขข้อความพื้นฐานบางอย่าง

จัดรูปแบบข้อความ

 1. ใน OneNote ให้เลือกส่วนของข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ เมื่อต้องการเลือกข้อความ ให้กด Shift ค้างไว้และใช้แป้นลูกศร เลื่อนเคอร์เซอร์

 2. เมื่อต้องการไปที่แถบเมนู ให้กด Control+Option+M

 3. กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "รูปแบบ"

 4. ให้กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการเลือก แล้วกด Control+Option+Spacebar

 5. เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังหน้า ให้กด Esc จนกว่าคุณจะได้ยิน: "พื้นที่ของหน้า, <page details>, ขณะนี้คุณอยู่ในพื้นที่แบบเลื่อนได้"

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความของคุณอย่างรวดเร็ว ให้ใช้แป้นพิมพ์ลัดหลังจากเลือกข้อความแล้ว ตัวอย่าง ใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการใช้รูปแบบตัวหนา ให้กด Command+B

 • เมื่อต้องการใช้รูปแบบตัวเอียง ให้กด Command+I

 • เมื่อต้องการใช้รูปแบบขีดเส้นใต้ ให้กด Command+U

 • เมื่อต้องการจัดแนวข้อความของคุณไปทางซ้าย ให้กด Command+L

 • เมื่อต้องการจัดแนวข้อความของคุณไปทางขวา ให้กด Command+R

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการล้างการจัดรูปแบบทั้งหมดในข้อความส่วนที่เลือก ในแถบเมนู ให้กดแป้นลูกศรขวาจนกระทั่งคุณได้ยินว่า "แก้ไข" จากนั้นจึงกด Control+Option+Spacebar ให้กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินว่า “ล้างการจัดรูปแบบทั้งหมด” แล้วกด Control+Option+Spacebar

เลิกทำหรือทำซ้ำการกระทำ

 • เมื่อต้องการเลิกทำการกระทำ ให้กด Command+Z

 • เมื่อต้องการทำซ้ำการดำเนินการ ให้กด Command+Y

คัดลอกและวางเนื้อหา

 1. ใน OneNote ให้เลือกส่วนของข้อความที่คุณต้องการคัดลอก

 2. เมื่อต้องการคัดลอก ให้กด Command+C

 3. เมื่อต้องการวางเนื้อหาที่คัดลอก ให้กด Command+V

แก้ไขข้อผิดพลาดการสะกดให้ถูกต้อง

 1. เมื่อต้องการตรวจสอบการสะกดผิดบนทั้งหน้า ให้กด Shift+Command+L เพื่อเปิดบานหน้าต่างงาน การสะกดคำ

 2. ในบานหน้าต่างการสะกด กดแป้น Tab เพื่อไปยังตัวเลือก และเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เลือก ละเว้น เพื่อข้ามข้อความที่เลือกในปัจจุบัน แล้วไปต่อที่รายการถัดไป

  • เลือก เพิ่ม เพื่อเพิ่มข้อความที่เลือกในปัจจุบันลงในพจนานุกรมเพื่อไม่ให้ OneNote ตรวจว่าคำนั้นเป็นข้อผิดพลาดในอนาคต

  • เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งของคำแนะนำการสะกดในตารางคำแนะนำของ Word ใช้ขึ้น หรือลงแป้นลูกศรเพื่อเรียกดูคำแนะนำการสะกด สถานีทราบคำแนะนำเมื่อคุณย้าย เมื่อคำแนะนำที่คุณต้องการใช้ กดแป้น Tab คุณได้ยินเสียง: "การเปลี่ยนแปลงปุ่ม"

 3. เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกใดๆ ให้กด Spacebar คำที่สะกดผิดจะถูกแก้ไขให้ถูกต้อง และคุณจะถูกย้ายไปยังคำที่สะกดผิดถัดไป ถ้ามี

 4. เมื่อการตรวจสอบการสะกดเสร็จสมบูรณ์แล้ว VoiceOver จะประกาศว่า "การตรวจสอบการสะกดเสร็จสมบูรณ์แล้ว"

 5. หากต้องการพิมพ์บันทึกย่อของคุณต่อไป ให้กด Enter

  หมายเหตุ: เมื่อคุณพิมพ์คำหนึ่งๆ VoiceOver จะอ่านคำที่คุณเพิ่งพิมพ์ไป ถ้า OneNote ตรวจพบการสะกดผิด คุณอาจจะได้ยินว่า "สะกดผิด" ก่อนจะได้ยินคำนั้น

พิมพ์หน้า

 1. บนหน้าที่คุณต้องการพิมพ์ ให้กด Command+P

 2. เปิดกล่องโต้ตอบพิมพ์ และสถานีทราบ "พิมพ์" โฟกัสจะถูกวางในตัวเลือกเครื่องพิมพ์ปัจจุบัน เมื่อต้องการเปลี่ยนเครื่องพิมพ์ ใช้ขึ้น หรือแป้นลูกศรลง กด Spacebar เพื่อเลือก

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์ เช่นพิมพ์แบบสอง หรือย้อนกลับการวางแนวหน้ากระดาษ ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "แสดงรายละเอียด" แล้ว กด Spacebar เมื่อต้องการนำทางไปยังตัวเลือก กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงของตัวเลือกที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเลือก กด Spacebar

 4. เมื่อต้องการเริ่มพิมพ์ ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ปุ่มเริ่มต้นพิมพ์" แล้ว กด Spacebar เพื่อเริ่มพิมพ์

 5. ถ้าคุณต้องการพิมพ์เป็น PDF ในกล่องโต้ตอบพิมพ์ กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ปุ่มเมนู PDF" แล้ว กด Spacebar เพื่อขยายเมนู ใช้ลูกศรลงเพื่อเรียกดูบันทึกเป็น PDF... กล่องโต้ตอบเปิดขึ้น มีเคอร์เซอร์อยู่ในเขตข้อมูลชื่อไฟล์ เมื่อต้องการเลือกบันทึกตำแหน่งที่ตั้ง นำทางไปยังตำแหน่งที่ ป็อปอัพปุ่ม เมื่อต้องการบันทึก และกดสั่ง + S

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกเนื้อหาลงในสมุดบันทึกใน OneNote

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดระเบียบสมุดบันทึก ส่วน และหน้าใน OneNote

แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote for Mac

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง OneNote โดยใช้ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึง

ใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน iOS เพื่อสำรวจและสัมผัสประการณ์ใช้งาน OneNote for iOS พกพาบันทึกย่อของคุณไปด้วยทุกที่และบันทึกไอเดียเจ๋งๆ ได้ทันทีที่ไอเดียนั้นผุดขึ้นมา

OneNote for iOS ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับบุคคลที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ ด้วยลักษณะหน้าตาแบบใหม่ คุณสามารถนำทางในสมุดบันทึก ส่วน และหน้าได้ง่ายยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

ในหัวข้อนี้

เปิด OneNote

 1. บนหน้าแรกของโทรศัพท์ของคุณ ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาด้วยนิ้วเดียวจนกว่าคุณจะได้ยิน: "OneNote"

 2. เมื่อต้องการเปิดแอป ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: "OneNote, ปุ่มการตั้งค่า" โฟกัสจะอยู่บนรายการ สมุดบันทึก บนปุ่ม การตั้งค่า

หมายเหตุ: ถ้าคุณจำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้ OneNote ให้ใส่ข้อมูลประจำตัวของคุณเมื่อได้รับพร้อมท์

สำหรับคำแนะนำในการเปิดสมุดบันทึกใน OneNote for iOS โปรดดูที่ ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดระเบียบสมุดบันทึก ส่วน และหน้าใน OneNote

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการเปิดสมุดบันทึกของคุณในไคลเอ็นต์ OneNote จาก OneNote Online ในเบราว์เซอร์ของคุณ ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน: “ปุ่มแก้ไขใน OneNote” จากนั้นจึงแตะหน้าจอสองครั้ง แล้วทำตามคำแนะนำที่แสดงบนหน้าจอ

เพิ่มหน้า

เพิ่มหน้าใหม่เพื่อบันทึกแนวคิดของคุณ แล้วเริ่มสร้างเนื้อหาในสมุดบันทึก

หมายเหตุ: เมื่อต้องการนำทางไปยังรายการ หน้า จากพื้นที่หน้า ให้ปัดไปทางซ้ายจนคุณได้ยิน: "กลับไปรายการหน้าของ, <section name>, ปุ่มย้อนกลับ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ โฟกัสจะอยู่บนปุ่ม ย้อนกลับ ในมุมมองรายการหน้า

เพิ่มหน้าที่ไม่จัดรูปแบบ

 1. ในรายการ หน้า ของส่วน ให้ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน: "ปุ่มหน้าใหม่"

 2. แตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: "หน้าใหม่, ชื่อเรื่องของหน้า, เค้าร่าง, เขตข้อมูลข้อความ"

 3. แตะหน้าจอสองครั้ง แล้วพิมพ์ชื่อหน้า

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า "กลับ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ โฟกัสจะย้ายไปยังพื้นที่บนหน้า คุณจะได้ยิน: “บล็อกเนื้อหา”

เพิ่มหน้าที่มีรายการ

 1. ในรายการ หน้า ของส่วน ให้ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน: "ปุ่มหน้าใหม่ที่มีรายการ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ โฟกัสจะอยู่ในเขตข้อมูลข้อความของรายการแรกในหน้า

 2. ในการตั้งชื่อหน้า ให้ปัดไปทางซ้ายจน กว่าคุณได้ยินว่า "ส่วนหัวรายการที่ไม่มีชื่อ" แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง

 3. พิมพ์ชื่อของหน้า แล้วปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน: “เสร็จสิ้น” แตะสองครั้งบนหน้าจอ

เพิ่มหน้าที่มีรูปภาพ

 1. ในรายการ หน้า ในส่วน ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า "ปุ่มหน้าใหม่ที่มีรูปถ่าย" แล้วแตะบนหน้าจอสองครั้ง หน้าต่าง แทรกรูปภาพ จะเปิดขึ้น

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เพิ่มรูปภาพจากแอปรูปถ่าย

  1. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินว่า "ปุ่มจากไลบรารี" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  2. ใน รูปถ่าย ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกอัลบั้มที่คุณต้องการเลือก แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  3. ในรายการรูปถ่าย ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณได้ยินรูปถ่ายที่คุณต้องการเลือก แล้วแตะบนหน้าจอสองครั้ง

  4. ปัดไปทางซ้ายจนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มเสร็จสิ้น" แตะสองครั้งบนหน้าจอ

  5. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินว่า: “ปุ่มใช้” แตะสองครั้งบนหน้าจอ โฟกัสจะย้ายไปยังหน้าใหม่

  6. หากต้องการตั้งชื่อหน้าใหม่ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า “ชื่อเรื่องของหน้า” จากนั้นจึงแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  7. พิมพ์ชื่อ แล้วปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า "กลับ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  ถ่ายภาพแล้วเพิ่มรูปภาพ

  1. เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพใหม่โดยตรงจากกล้องโทรศัพท์ ให้ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน: “ปุ่มถ่ายภาพ”

  2. แตะสองครั้งบนหน้าจอ แอปกล้องจะเปิดขึ้น

  3. เพื่อถ่ายภาพ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า "ปุ่มถ่ายภาพ" แล้วแตะบนหน้าจอสองครั้ง

  4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มใช้" แล้วแตะบนหน้าจอสองครั้ง โฟกัสจะย้ายไปยังหน้าใหม่

  5. หากต้องการตั้งชื่อหน้าใหม่ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า “ชื่อเรื่องของหน้า” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ พิมพ์ชื่อ จากนั้นให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า "กลับ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

การสร้างส่วน

เมื่อต้องการจัดระเบียบเนื้อหาของคุณ หรือสร้างบล็อกบันทึกย่อใหม่ในสมุดบันทึกของคุณ คุณสามารถสร้างส่วนใหม่

 1. ในรายการ ส่วน ของสมุดบันทึก ให้ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน: “ปุ่มส่วนใหม่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. พิมพ์ชื่อของส่วนใหม่ แล้วปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน: “เสร็จสิ้น” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการนำทางไปยังรายการ ส่วน จากรายการ หน้า หรือพื้นที่หน้า ให้ปัดไปทางซ้ายจนคุณได้ยิน: "กลับสู่ <previous list view>, ปุ่มย้อนกลับ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ทำซ้ำจนกว่าคุณจะได้ยิน: "<Notebook name>, กลับไปยังรายการสมุดบันทึก, ปุ่มย้อนกลับ" โฟกัสจะอยู่บนปุ่ม ย้อนกลับ ในมุมมองรายการ ส่วน เมื่อต้องการไปยังมุมมองรายการก่อนหน้า คุณสามารถปัดเป็นรูปตัว Z ด้วยสองนิ้ว

เพิ่มและแก้ไขข้อความ

พิมพ์ข้อความ หรือใช้การทำนายข้อความที่ป้อนเพื่อจดบันทึกย่อหรือทำการแก้ไขข้อความอย่างรวดเร็ว

 1. บนหน้า ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "บล็อกเนื้อหา, เค้าร่าง, บรรทัดใหม่, เขตข้อมูลข้อความ" แตะสองครั้งบนหน้าจอ ในตอนนี้คุณสามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อความในบล็อกเนื้อหาได้แล้ว

 2. เมื่อคุณพิมพ์เสร็จแล้ว ให้ปัดไปทางซ้ายจนกระทั่งคุณได้ยิน: “ซ่อนคีย์บอร์ด”

จัดรูปแบบข้อความ

เมื่อต้องการทำให้ข้อความของคุณอ่านง่าย คุณสามารถใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความพื้นฐานในแถบเมนูการดำเนินการด่วน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มรูปแบบรายการหัวข้อย่อยและรายการเรียงลำดับ ใช้ตัวหนา ตัวเอียง และขีดเส้นใต้ และสามารถเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์และสิ่งที่แนบมาได้

 1. นำทางไปยังบล็อกเนื้อหาที่คุณต้องการแก้ไขข้อความ แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง บล็อกเนื้อหาจะถูกเลือก และจะมีคีย์บอร์ดที่มีแถบเมนูการกระทำด่วนปรากฏขึ้น

  เคล็ดลับ: เพื่อเลือกข้อความ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • แตะหน้าจอสองครั้งด้วยสองนิ้ว จากนั้นให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า "เลือก" หรือ "เลือกทั้งหมด" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอด้วยนิ้วเดียว

  • เปิด VoiceOver เพื่อ "แก้ไข" จากนั้นปัดขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินว่า "เลือก" หรือ "เลือกทั้งหมด" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. บนบล็อกเนื้อหา ให้ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการเลือก เช่น "ปุ่มตัวหนา" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เปลี่ยนชนิดหรือขนาดฟอนต์เริ่มต้น

 1. นำทางรายการสมุดบันทึก ตามคำแนะนำใน ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดระเบียบสมุดบันทึก ส่วน และหน้าใน OneNote โฟกัสจะย้ายไปที่ปุ่ม การตั้งค่า บนมุมมองรายการ สมุดบันทึก

 2. แตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนู การตั้งค่า จะเปิดขึ้น

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มแก้ไขและดู” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้

  เปลี่ยนชนิดฟอนต์เริ่มต้น

  1. ปัดไปทางขวาจนกว่าจะได้ยินว่า "ฟอนต์เริ่มต้น<current default font type>” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  2. ในรายการฟอนต์ ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณได้ยินชนิดฟอนต์ที่คุณต้องการเลือก แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง คุณจะได้ยิน: "เลือกอยู่, <the font type>”

  3. เพื่ออกจากรายการฟอนต์ ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มย้อนกลับ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  เปลี่ยนฟอนต์เริ่มต้น

  1. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินว่า "ขนาดเริ่มต้น <current default size>”

  2. เพื่อปรับขนาด ให้ปัดขึ้นหรือลงด้วยนิ้วเดียว

 5. เมื่อต้องการออกจากการตั้งค่า แก้ไขและดู ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าจะได้ยิน: “ปุ่มย้อนกลับ” แตะสองครั้งบนหน้าจอ โฟกัสจะย้ายไปที่เมนูหลัก การตั้งค่า

 6. เพื่ออกจาก การตั้งค่า ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มปิด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ โฟกัสจะย้ายไปที่ปุ่ม การตั้งค่า บนมุมมองรายการ สมุดบันทึก

แก้ไขข้อผิดพลาดการสะกดให้ถูกต้อง

คุณสามารถหาและแก้ไขจุดที่สะกดผิดใน OneNote ได้อย่างรวดเร็ว และทำให้หน้าของคุณพร้อมที่จะแชร์กับผู้อื่น เปิดตัวตรวจสอบการสะกด แล้วฟังโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณประกาศส่วนที่สะกดผิดขณะที่คุณพิมพ์ หรืออ่านบล็อกเนื้อหา

เปิดตัวตรวจสอบการสะกด

 1. นำทางรายการสมุดบันทึก ตามคำแนะนำใน ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดระเบียบสมุดบันทึก ส่วน และหน้าใน OneNote โฟกัสจะย้ายไปที่ปุ่ม การตั้งค่า ในมุมมองรายการ สมุดบันทึก

 2. แตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนู การตั้งค่า จะเปิดขึ้น

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มแก้ไขและดู” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินว่า "ตรวจสอบการสะกด ปุ่มสลับ ปิด"

  หมายเหตุ: ถ้าตัวตรวจสอบการสะกดเปิดอยู่แล้ว คุณจะได้ยิน: "ตรวจสอบการสะกด, ปุ่มสลับ, เปิด" คุณสามารถไปต่อที่ขั้นตอนสุดท้ายได้

  แตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “เปิด”

 5. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มย้อนกลับ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “ปุ่มปิด” แตะสองครั้งบนหน้าจอ โฟกัสจะย้ายกลับไปที่ปุ่ม การตั้งค่า ในมุมมองรายการ สมุดบันทึก

ค้นหาและแก้ไขการสะกดผิด

 1. ในขณะที่เขียน ตัวตรวจสอบการสะกดจะประกาศการสะกดผิด คุณจะได้ยินว่า “<The typed word>, สะกดผิด”

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเปิดโรเตอร์ VoiceOver ของ คำ แล้วปัดลงในบล็อกเนื้อหาเพื่อค้นหาคำที่สะกดผิดได้

 2. แตะหน้าจอสองครั้งด้วยสองนิ้ว เมนูบริบทจะเปิดขึ้น

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า "เลือกรายการเมนู" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอด้วยนิ้วเดียว คำที่สะกดผิดจะถูกเลือก

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า "แสดงรายการเพิ่มเติม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอด้วยนิ้วเดียว

 5. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินว่า "แทนที่จุดไข่ปลา" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอด้วยนิ้วเดียว รายการของคำแนะนำการแก้ไขจะเปิดขึ้น

 6. เพื่อเรียกดูรายการ ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณได้ยินการแก้ไขที่คุณต้องการเลือก แล้วแตะหน้าจอสองครั้งด้วยนิ้วเดียว

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการปิดเมนูบริบท ให้ถูหน้าจอไปมาด้วยสองนิ้ว

เลิกทำหรือทำซ้ำการกระทำ

ถ้าคุณเพิ่งจัดรูปแบบข้อความของคุณ แล้วเกิดเปลี่ยนใจ เพียงเขย่าโทรศัพท์ของคุณเพื่อเลิกทำหรือทำซ้ำการกระทำ

 1. เขย่าโทรศัพท์ของคุณ แล้วคุณจะได้ยิน: "การแจ้งเตือน, เลิกทำ"

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เพื่อเลิกทำการกระทำ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า “เลิกทำ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  • เพื่อทำซ้ำการกระทำ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า “ทำซ้ำ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

คัดลอกและวางเนื้อหา

ถ้าคุณต้องการย้ายส่วนหนึ่งของข้อความไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น คุณสามารถคัดลอกข้อความ แล้ววางที่อื่นได้

คัดลอก แล้ววางข้อความ

 1. บนบล็อกเนื้อหาที่คุณต้องการคัดลอกข้อความมา ให้แตะหน้าจอด้วยสองนิ้วสองครั้ง เมนูบริบทจะเปิดขึ้น

 2. เพื่อเลือกข้อความ ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า "เลือก" หรือ "เลือกทั้งหมด" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอด้วยนิ้วเดียว

 3. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า "คัดลอก" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอด้วยนิ้วเดียว

 4. ย้ายไปยังบล็อกเนื้อหาที่คุณต้องการวางข้อความที่คัดลอกมา แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง

 5. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า "วาง" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอด้วยนิ้วเดียว

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการปิดเมนูบริบท ให้ถูหน้าจอด้วยสองนิ้ว

คัดลอกและวางรูป

 1. บนบล็อกเนื้อหา ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน VoiceOver ประกาศรูปนั้น

 2. แตะหน้าจอสองครั้งด้วยสองนิ้ว เมนูบริบทจะเปิดขึ้น

 3. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “คัดลอก” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอด้วยนิ้วเดียว

 4. ย้ายไปยังบล็อกเนื้อหาที่คุณต้องการวางข้อความที่คัดลอกมา แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง

 5. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า "วาง" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอด้วยนิ้วเดียว

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์และทำงานร่วมกันบนสมุดบันทึกใน OneNote

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกเนื้อหาลงในสมุดบันทึกใน OneNote

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง OneNote โดยใช้ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึง

คุณสามารถใช้สมุดบันทึกดิจิทัล OneNote กับ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Android เพื่อทำงานจดบันทึกย่อพื้นฐาน เช่น เปิดสมุดบันทึก เพิ่มหน้าและส่วน และพิมพ์ข้อความ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายในของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปิด TalkBack ก่อนที่จะเปิดใช้ OneNote for Android

ในหัวข้อนี้

เปิด OneNote

หมายเหตุ: คุณต้องมีบัญชี Microsoft หรือบัญชีของที่ทำงานหรือโรงเรียนเพื่อลงชื่อเข้าใช้ OneNote

 1. บนโทรศัพท์ของคุณ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายด้วยสองนิ้วเพื่อไปที่หน้าจอหน้าแรกที่มีแอป OneNote for Android

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “OneNote” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “ใส่อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์ หรือชื่อ Skype ของคุณ, กล่องแก้ไข” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดแอป

 3. ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อพิมพ์ที่อยู่อีเมลของบัญชีที่คุณต้องการใช้

 4. นำทางไปยังปุ่ม ถัดไป ที่มุมขวาล่างของคีย์บอร์ดบนหน้าจอ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “กำลังเชื่อมต่อ”

 5. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “รหัสผ่าน, กล่องแก้ไข” หรือ “รหัสผ่าน, ใส่รหัสผ่าน” โดยขึ้นอยู่กับชนิดบัญชีของคุณ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 6. ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อพิมพ์รหัสผ่านของคุณ

 7. นำทางไปยังปุ่ม ไป ที่มุมขวาล่างของคีย์บอร์ดบนหน้าจอ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณได้ยิน “อนุญาตให้ OneNote เข้าถึงที่ติดต่อของคุณ” ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มอนุญาต” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณได้ยิน “ป้าย OneNote” ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มภายหลัง” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 8. เมื่อคุณได้ยิน “ปุ่มนำทางขึ้น” แสดงว่าการลงชื่อเข้าใช้สำเร็จแล้วและ OneNote จะเปิดรายการบันทึกย่อของคุณ แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อย้ายโฟกัสไปยังมุมมองหลักของแอป OneNote for Android

เปิดสมุดบันทึก

เมื่อต้องการเปิดหน้าหรือส่วนของสมุดบันทึกที่ใช้ล่าสุด ในมุมมองหลัก ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เลือกบันทึกย่อล่าสุด, ในรายการ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ จากนั้น ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินส่วนที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิด

เมื่อต้องการเปิดสมุดบันทึกที่ต้องการ ในมุมมองหลัก ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ส่วนหัวสมุดบันทึก” ปัดไปทางซ้ายเรื่อยๆ จนกว่าคุณจะพบสมุดบันทึกที่ต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

สร้างส่วน

จัดระเบียบสมุดบันทึกของคุณโดยการแบ่งออกเป็นส่วน

 1. หลังจากเปิดสมุดบันทึก ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มส่วนใหม่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “สร้างส่วนใหม่, ชื่อส่วน, กล่องแก้ไข”

 2. ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อพิมพ์ชื่อสำหรับส่วน

 3. นำทางไปยังปุ่ม เสร็จสิ้น ที่มุมขวาล่างของคีย์บอร์ดบนหน้าจอ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มสร้าง” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “สร้างส่วนแล้ว, OneNote”

  ส่วนใหม่จะถูกเพิ่มเป็นส่วนสุดท้ายของสมุดบันทึก และมีหน้าที่ไม่มีชื่อหนึ่งหน้า

 5. เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังมุมมองหลัก ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มนำทางขึ้น” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เพิ่มข้อความลงในหน้า

 1. หลังจากเปิดสมุดบันทึก ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อส่วนที่คุณต้องการเขียน แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะพบหน้าที่คุณต้องการเพิ่มข้อความ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม” ปัดไปทางขวาอีกครั้ง แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อเขียนข้อความบนหน้า

 5. ปัดลงแล้วลากไปทางซ้ายเพื่อปิดคีย์บอร์ด

 6. เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังมุมมองส่วน ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มนำทางขึ้น” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังมุมมองสมุดบันทึก ให้แตะสองครั้งบนหน้าจออีกครั้ง

เพิ่มหน้า

เพิ่มหน้าอื่นๆ ลงในส่วนแทนที่จะทำให้หน้าแรกยาวเกินไป

 1. หลังจากเปิดสมุดบันทึก ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อส่วนที่คุณต้องการเพิ่มหน้า แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มหน้าข้อความใหม่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: "เพิ่มหน้าใหม่แล้ว"

 3. โฟกัสจะอยู่บนหน้าที่คุณเพิ่ม ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อเขียนข้อความบนหน้า

 4. ปัดลงแล้วลากไปทางซ้ายเพื่อปิดคีย์บอร์ด

 5. เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังมุมมองส่วน ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มนำทางขึ้น” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังมุมมองสมุดบันทึก ให้แตะสองครั้งบนหน้าจออีกครั้ง

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่ออ่านหน้าใน OneNote

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกเนื้อหาลงในสมุดบันทึกใน OneNote

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดระเบียบสมุดบันทึก ส่วน และหน้าใน OneNote

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีการนำทางใน OneNote โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้สมุดบันทึกดิจิทัลOneNote ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและตัวอ่านหน้าจอเพื่อดำเนินการบันทึกย่อพื้นฐานที่ทำงาน เช่นการเปิดสมุดบันทึก เพิ่มหน้าและส่วน และการพิมพ์ข้อความ เราจะทดสอบ ด้วยผู้บรรยายและ JAWS แต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่น ๆ ตราบใดที่พวกเขาทำตามมาตรฐานการช่วยสำหรับการเข้าร่วมและเทคนิค คุณจะยังเรียนรู้วิธีการเพิ่มการจัดรูปแบบเป็นข้อความของคุณ หรือพิมพ์หน้า

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

เปิด OneNote

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft บนอุปกรณ์ของคุณแล้ว

 2. เมื่อต้องการเปิด OneNote for Windows 10 ให้กดแป้นโลโก้ Windows แล้วพิมพ์ onenote จากนั้นกดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง จนกว่าคุณจะได้ยิน: “OneNote แอป Microsoft Store ที่เชื่อถือได้” แล้วกด Enter

เปิดสมุดบันทึก

 1. ใน OneNote ให้กด Ctrl+G เพื่อเปิดการนำทางในสมุดบันทึก

 2. เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างสมุดบันทึก ให้ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลง เมื่อต้องการเลือกสมุดบันทึก ให้กด Enter

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างสมุดบันทึกใหม่ ในการนำทางในสมุดบันทึก ให้กด Shift+Tab ซ้ำๆ จนกว่าคุณจะได้ยินว่า “ปุ่มสมุดบันทึกใหม่”

การสร้างส่วน

 1. ในสมุดบันทึก เมื่อต้องการสร้างส่วนใหม่ ให้กด Ctrl+G เพื่อเปิดการนำทางในสมุดบันทึก แล้วกด Ctrl+T

 2. ในส่วนจะถูกสร้างขึ้น มีเคอร์เซอร์อยู่ในเขตข้อมูลชื่อส่วนใหม่ คุณได้ยินเสียง: "ส่วนชื่อกล่องข้อความ"

 3. พิมพ์ชื่อสำหรับส่วนนี้

 4. เมื่อเสร็จแล้ว ให้กด Enter ส่วนจะถูกตั้งชื่อ และเคอร์เซอร์จะย้ายไปที่การนำทาง

เพิ่มหน้า

 1. ถ้าคุณมีมากกว่าหนึ่งส่วนในสมุดบันทึก กด Ctrl + Shift + G เพื่อไปยังส่วนนำทาง กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยินเสียงชื่อของส่วน แล้วใช้ขึ้น หรือลงแป้นลูกศรเพื่อย้ายไปมาระหว่างส่วน ชื่อส่วนถูกประกาศเมื่อคุณย้าย

 2. เมื่อต้องการเพิ่มหน้าที่ส่วนท้ายของส่วน ให้กด Ctrl+N หน้าใหม่ที่ไม่มีชื่อจะถูกสร้างขึ้น

 3. เมื่อต้องการไปยังเขตข้อมูลชื่อเรื่องของหน้า และพิมพ์ชื่อหน้า กด Enter สองครั้ง คุณได้ยินเสียง: "หน้าชื่อเรื่อง"

เพิ่มข้อความ

ในสมุดบันทึก ให้เพิ่มหรือเปิดส่วนหรือหน้า แล้วเริ่มพิมพ์

หมายเหตุ: บนหน้า ชื่อเรื่องจะถูกระบุว่าเป็น “ชื่อหน้า” และบันทึกย่อื่วด้านล่างจะถูกระบุว่าเป็น “บล็อกเนื้อหา”

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปิดสมุดบันทึกการนำทาง กด Ctrl + G เมื่อต้องการเปิดการนำทางส่วน กด Ctrl + Shift + G เมื่อต้องการเปิดการนำทางหน้า กด Ctrl + Alt + G. ใช้ขึ้น หรือลงแป้นลูกศรเพื่อย้ายไปมาระหว่างรายการ และกด Enter เพื่อเลือก คุณยังสามารถใช้ F6 เพื่อย้ายไปมาระหว่างพื้นที่ในหน้าต่างOneNote

แก้ไขข้อความ

ข้อความที่จัดรูปแบบจะมีข้อมูลเพิ่มเติมและอ่านได้ง่ายกว่าข้อความธรรมดา งานต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการที่คุณสามารถใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความพื้นฐานใน OneNote for Windows 10 และคำสั่งคีย์บอร์ดที่ใช้สำหรับงานแก้ไขข้อความพื้นฐานบางอย่าง

จัดรูปแบบข้อความ

 1. ใน OneNote ให้เลือกส่วนของข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ เมื่อต้องการเลือกข้อความ ให้กด Shift ค้างไว้และใช้แป้นลูกศรในการเลื่อนเคอร์เซอร์

 2. กด Alt+H เพื่อเปิดเมนู หน้าแรก

 3. เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบ กดแป้นลูกศรลง แล้ว ใช้แป้นลูกศรเพื่อดูตัวเลือก เมื่อต้อง การขยายตัวเลือก หรือเลือก กด Spacebar คุณยังสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดเมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบเป็นข้อความของคุณได้อย่างรวดเร็ว:

  • กด Ctrl + Shift + ซ้ายมุมวงเล็บเหลี่ยม (>) เพื่อเพิ่มขนาด

  • กด Ctrl + Shift + ฉากวงเล็บเหลี่ยม (<) เพื่อลดขนาด

  • กด Ctrl + B เพื่อใช้ข้อความเป็นตัวหนา

  • กด Ctrl + ฉันเพื่อนำไปใช้ข้อความเป็นตัวเอียงออก

  • กด Ctrl + คุณเมื่อต้องการนำการขีดเส้นใต้ข้อความ

  • กด Ctrl + Shift + H เพื่อเน้นข้อความสีเหลือง

  • กด Ctrl + Shift + เครื่องหมายเท่ากับ (=) เพื่อนำการจัดรูปแบบตัวยกไปใช้

  • กด Ctrl + L เพื่อจัดแนวชิดซ้าย หรือ Ctrl + R ขวาเพื่อจัดแนวข้อความของคุณ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการล้างการจัดรูปแบบทั้งหมดในส่วนข้อความที่เลือก ให้กด Ctrl+Shift+N

เลิกทำการกระทำ

เมื่อต้องการเลิกทำการดำเนินการ ให้กด Ctrl+Z

คัดลอกและวางเนื้อหา

 1. ใน OneNote ให้เลือกส่วนของข้อความที่คุณต้องการคัดลอก

 2. เมื่อต้องการคัดลอก ให้กด Ctrl+C

 3. เมื่อต้องการวางเนื้อหาที่คัดลอก ให้กด Ctrl+V

พิมพ์หน้า

 1. บนหน้าที่คุณต้องการพิมพ์ ให้กด Ctrl+P

 2. เปิดกล่องโต้ตอบพิมพ์ และตัวเลือกเครื่องพิมพ์ปัจจุบันถูกประกาศ เมื่อต้องการเปลี่ยนเครื่องพิมพ์ ใช้ขึ้น หรือแป้นลูกศรลง

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนการพิมพ์วางแนวแนวตั้ง หรือแนวนอน กดแป้น Tab และใช้ขึ้น หรือแป้นลูกศรลง

 4. เมื่อต้องการเริ่มพิมพ์ ในกล่องโต้ตอบพิมพ์ ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ปุ่มพิมพ์" แล้ว กด Spacebar

 5. ถ้าคุณเลือกอุปกรณ์เครื่องพิมพ์ หน้าจะถูกพิมพ์ออก

  ถ้าคุณเลือกการพิมพ์ไฟล์ กล่องโต้ตอบ บันทึกผลลัพธ์การพิมพ์เป็น จะเปิดขึ้น เคอร์เซอร์จะอยู่ในเขตข้อมูล ชื่อไฟล์

  • พิมพ์ชื่อไฟล์สำหรับพิมพ์ผลลัพธ์

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่จะบันทึกผลลัพธ์การพิมพ์ ให้ใช้ Shift+Tab และ Tab เพื่อย้ายไปด้านหลังและด้านหน้าในกล่องโต้ตอบ เมื่อต้องการเปิดโฟลเดอร์ หรือเลือกตำแหน่งที่ตั้งหรือปุ่มในกล่องโต้ตอบ ให้กด Enter

  • เมื่อพร้อม ให้กด Alt+S เพื่อบันทึก หน้าจะถูกพิมพ์ไปยังไฟล์

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์และทำงานร่วมกันบนสมุดบันทึกใน OneNote

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกเนื้อหาลงในสมุดบันทึกใน OneNote

แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote สำหรับ Windows 10

เรียนรู้วิธีการนำทางใน OneNote โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้OneNote Online ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและตัวอ่านหน้าจอเพื่อสร้าง เปิด แก้ไข และจัดรูปแบบOneNote สมุดบันทึกที่คุณสร้างขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์ cloud ด้วยอุปกรณ์ใด ๆ ของคุณ เราจะทดสอบ ด้วยผู้บรรยาย แต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่น ๆ ตราบใดที่พวกเขาทำตามมาตรฐานการช่วยสำหรับการเข้าร่วมและเทคนิค

ถ้าองค์กรหรือโรงเรียนของคุณมีแอOffice 365 แผนหรือSharePoint ไซต์ เริ่มต้นใช้งานOneNote Online โดยการสร้าง หรือแชร์สมุดบันทึกไว้ในไลบรารีบนไซต์ของคุณ

OneNote Online ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับบุคคลที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ ด้วยลักษณะหน้าตาแบบใหม่ คุณสามารถนำทางในสมุดบันทึก ส่วน และหน้าได้ง่ายยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้ไปที่ วิธีการที่โปรแกรมอ่านหน้าจอทำงานกับ Microsoft Office

 • เมื่อคุณใช้ OneNote Online เราขอแนะนำให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เวอร์ของคุณ เนื่องจาก OneNote Online จะทำงานในเว็บเบราว์เวอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดจะแตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl+F6 แทน F6 ในการเรียกใช้คำสั่งและออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ ทางลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) จะนำไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ ไม่ได้ใช้กับ OneNote Online

 • เป็นทางลัดไปยังคำสั่ง กด Alt + Q เพื่อข้ามไปยัง Tell ฉันค้นหา แล้ว พิมพ์คำสั่งที่คุณต้องการ (ที่พร้อมใช้งานเฉพาะในมุมมองการแก้ไข ) เมื่อต้องการนำทางในรายการผลลัพธ์การค้นหา กดขึ้น หรือแป้นลูกศรลง และเลือกคำสั่ง กด Enter

ในหัวข้อนี้

เปิด OneNote

สำรวจและรับประสบการณ์ OneNote Online เพื่อพกพาบันทึกย่อไปกับคุณได้ทุกที่ และบันทึกไอเดียเจ๋งๆ ได้ทันที่ที่ไอเดียนั้นผุดขึ้นมา

 1. ในเบราว์เซอร์ของคุณ ไปonenote.com

 2. บนหน้าลงชื่อเข้าใช้ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ลงชื่อเข้าใช้" และกด Enter ลงชื่อเข้าใช้ ด้วยข้อมูลประจำตัวของคุณทำงาน หรือโรงเรียน หรือใช้บัญชี Microsoft ของคุณ

 3. เมื่อต้องการลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft ของคุณ ให้กด Alt+A เมื่อต้องการลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียน ให้กด Alt+N

เปิดสมุดบันทึก

คุณสามารถเปิดสมุดบันทึกที่ใช้ล่าสุดได้อย่างรวดเร็ว เพื่อที่งานที่คุณทำค้างไว้ คุณสามารถสำรวจและเปิดสมุดบันทึกส่วนตัวและสมุดบันทึกที่แชร์ได้

เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ OneNote Online แอปจะเปิดขึ้นในมุมมอง สมุดบันทึก แล้วแสดงรายการสมุดบันทึกล่าสุดของคุณ

 1. เมื่อต้องการเปิดสมุดบันทึก กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab จนกว่าคุณได้ยินเสียงชื่อของสมุดบันทึกคุณต้องการเปิด แล้ว กด Enter

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณกำลังทำงานบนสมุดบันทึกในมุมมองการแก้ไข แล้ว และต้องการเปิดสมุดบันทึกอื่น กด Ctrl + F6 จนกว่าคุณได้ยิน "ใช้แผงนี้เพื่อเลือกสมุดบันทึก ส่วน และหน้าต่าง ๆ " จากนั้น กด Enter คุณได้ยินเสียงชื่อของสมุดบันทึก กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยินสมุดบันทึกคุณต้อง จากนั้น กด Enter

เคล็ดลับ: ถ้าพร้อมใช้งาน เมื่อต้องการสร้างสมุดบันทึกใหม่ในมุมมองสมุดบันทึก กดแป้น Tab จน กว่าคุณได้ยิน "สมุดบันทึกของฉัน" แล้ว กด Enter ในสมุดบันทึกของฉัน ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ลิงก์ใหม่ แล้ว กด Enter

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้บัญชีผู้ใช้ทำงาน หรือโรงเรียน ขั้นตอนอาจแตกต่างกันเล็กน้อย

เปิดสมุดบันทึกในเวอร์ชันสมบูรณ์ของ OneNote

เวอร์ชันบนเดสก์ท็อปเต็มรูปแบบของOneNote จึงตัวเลือกเพิ่มเติมมากมายเมื่อทำงานกับไฟล์ของคุณ เป็นเรื่องง่ายที่จะเปิดเวอร์ชันสมบูรณ์จากOneNote Online

 1. ในOneNote Online เปิดสมุดบันทึกคุณต้องการใช้ในOneNote เวอร์ชันบนเดสก์ท็อปเต็มรูปแบบ

 2. กด Ctrl + F6 จนกระทั่งคุณได้ยิน "สินค้าแท็บหน้าแรก" จาก นั้นกดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "เปิดใน OneNote ปุ่ม, " แล้วกด Spacebar

 3. การเพราะคุณหมายความว่า เมื่อต้องการสลับแอปที่ได้อย่างไร เปิดกล่องโต้ตอบการแจ้งเตือน กดแป้นลูกศรซ้ายจน กระทั่งคุณได้ยิน "ใช่" แล้ว กด Spacebar

 4. ถ้ากล่องโต้ตอบการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยของ Microsoft OneNote เปิด กด Y ลงชื่อเข้าใช้ กล่องโต้ตอบเปิดขึ้น

 5. พิมพ์ในของอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ แล้วกด Enter คุณได้ยินเสียง: "ลงชื่อเข้าใช้ PIN รหัสผ่าน แก้ไขข้อความ"

 6. พิมพ์รหัสผ่านของคุณ แล้วกด Enter

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้บัญชีองค์กรของคุณที่ไม่ใช่บัญชี Microsoft ขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้อาจแตกต่างกันเล็กน้อย ตัวอย่างเช่น คุณอาจจำเป็นต้องใช้ PIN หรือสมาร์ทการ์ด

  เปิดสมุดบันทึกของคุณในOneNote เท่านั้น

การสร้างส่วน

เมื่อต้องการจัดระเบียบเนื้อหาของคุณ หรือสร้างบล็อกบันทึกย่อใหม่ในสมุดบันทึกของคุณ คุณสามารถสร้างส่วนใหม่

 1. ในสมุดบันทึก ให้กด Alt + Windows โลโก้คีย์ + N, s ให้ คุณได้ยินเสียง: "ส่วนชื่อ"

 2. พิมพ์ชื่อสำหรับส่วนใหม่ นั้นแล้ว กด Enter

  ส่วนมีชื่อว่า และย้ายโฟกัสไปยังหน้าชื่อเรื่องใหม่ คุณได้ยินเสียง: "หน้าชื่อเรื่อง พื้นที่แก้ไข ชื่อเรื่อง"

เพิ่มหน้า

เมื่อต้องการจดบันทึกย่อหรือแนวคิดใหม่ของคุณ คุณสามารถเพิ่มหน้าไว้บันทึกได้

 1. เมื่อต้องการนำทางไปยังส่วนที่คุณต้องเพิ่มหน้าใหม่ ให้กด Ctrl + F6 จนกว่าคุณได้ยินเสียง: "ใช้แผงนี้เพื่อเลือกสมุดบันทึก ส่วน และหน้าต่าง ๆ "

 2. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "ส่วนรายการ" แล้วตาม ด้วยชื่อของส่วน เมื่อต้องการเลือกส่วน ใช้ขึ้น หรือลงแป้นลูกศรจนกว่าคุณได้ยินเสียงชื่อของส่วนที่คุณต้องการเพิ่มหน้าใหม่ แล้ว กด Enter

 3. ในส่วนที่เลือก ให้กด Alt + Windows โลโก้คีย์ + N, N. หน้าไม่มีชื่อใหม่จะถูกสร้างขึ้น และย้ายโฟกัสไปยังเขตข้อมูลชื่อเรื่องของหน้า

 4. พิมพ์ชื่อเรื่องสำหรับหน้าใหม่

เพิ่มข้อความ

ระหว่างที่สำรวจหน้า โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศชื่อเรื่องเป็น "ชื่อเรื่องของหน้า" และประกาศเนื้อหาด้านล่างเป็น "บล็อกเนื้อหา"

 1. เมื่อต้องการนำทางไปยังหน้าที่คุณต้องเพิ่มข้อความ ให้กด Ctrl + F6 จนกว่าคุณได้ยินเสียง: "ใช้แผงนี้เพื่อเลือกสมุดบันทึก ส่วน และหน้าต่าง ๆ "

 2. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "หน้า list" แล้วตาม ด้วยชื่อหน้า เมื่อต้องการเลือกหน้า ใช้ขึ้น หรือลงแป้นลูกศรจนกว่าคุณได้ยินเสียงชื่อของ หน้าที่คุณต้อง แล้ว กด Enter

 3. ย้ายโฟกัสไปยังเขตข้อมูลชื่อเรื่องของหน้า และคุณได้ยินเสียง: "หน้าชื่อเรื่อง พื้นที่แก้ไข ชื่อเรื่อง" เมื่อต้องการย้ายไปยังบล็อกเนื้อหา และเพิ่มข้อความ กดแป้น Tab และเริ่มพิมพ์บันทึกย่อของคุณ

แก้ไขและจัดรูปแบบข้อความ

เมื่อต้องการทำให้ข้อความของคุณอ่านง่าย คุณสามารถใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความพื้นฐานใน OneNote Online ด้วยคีย์บอร์ดของคุณ

 1. เพื่อเลือกส่วนของข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ ให้กด Shift ค้างไว้ แล้วกดแป้นลูกศรเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์

 2. เมื่อต้องการใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบอย่างรวดเร็ว ให้ใช้แป้นพิมพ์ลัดทางด้านล่าง:

  • เมื่อต้องการใช้รูปแบบตัวหนา ให้กด Ctrl+B

  • เมื่อต้องการใช้รูปแบบตัวหนา ให้กด Ctrl+I

  • เมื่อต้องการใช้รูปแบบขีดเส้นใต้ ให้กด Ctrl+U

  • เมื่อต้องการสร้างรายการสัญลักษณ์หัวข้อย่อย ให้กด Ctrl+เครื่องหมายมหัพภาค (.)

  • เมื่อต้องการสร้างรายการลำดับเลข ให้กด Ctrl+เครื่องหมายทับ หรือ Ctrl+Shift+O

  • เมื่อต้องการจัดแนวข้อความไปทางซ้าย ให้กด Ctrl+L

  • เมื่อต้องการจัดแนวข้อความไปทางขวา ให้กด Ctrl+R

  • เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้องข้อความ ให้กด Alt+Shift+ลูกศรขวา

  • เมื่อต้องการลดการเยื้องข้อความ ให้กด Alt+Shift+ลูกศรซ้าย

 3. เมื่อต้องการเรียกดูตัวเลือกการจัดรูปแบบเพิ่มเติม ให้กด Ctrl+F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน: “รายการแท็บหน้าแรก” แล้วกด Enter เปิดแท็บ หน้าแรก

  เมื่อต้องการเรียกดูตัวเลือกบนแท็บ กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab โปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณทราบตัวเลือก ตามที่คุณย้าย เมื่อต้องการขยายตัวเลือก ด้วยเมนูย่อย กด Enter เมื่อต้องการย้ายในตัวเลือกเมนูย่อย กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab

  บนแท็บ หน้าแรก คุณสามารถเปลี่ยนชนิดฟอนต์ สีฟอนต์ หรือเพิ่มสไตล์ล่วงหน้าในข้อความของคุณ และอื่นๆ

เลิกทำหรือทำซ้ำการกระทำ

คุณสามารถเลิกทำหรือทำซ้ำการกระทำได้ง่ายๆ ด้วยคีย์บอร์ดของคุณ เช่น ถ้าคุณเพิ่งจัดรูปแบบข้อความของคุณ แล้วเกิดเปลี่ยนใจ เพียงกด Ctrl+Z เพื่อเลิกทำการจัดรูปแบบ เมื่อต้องการทำซ้ำการดำเนินการ ให้กด Ctrl+Y

คัดลอกและวางเนื้อหา

ถ้าคุณต้องการย้ายส่วนหนึ่งของข้อความไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น คุณสามารถคัดลอกข้อความ แล้ววางที่อื่นได้

 1. บนหน้า OneNote ให้เลือกส่วนของเนื้อหาที่คุณต้องการคัดลอกตามที่แนะนำใน แก้ไขและจัดรูปแบบข้อความ

 2. เมื่อต้องการคัดลอกส่วนที่เลือก ให้กด Ctrl+C

 3. เมื่อต้องการวางเนื้อหาที่คัดลอก ให้กด Ctrl+V

ตรวจการสะกด

คุณสามารถหาและแก้ไขจุดที่สะกดผิดได้อย่างรวดเร็ว และทำให้หน้าของคุณพร้อมที่จะแชร์กับผู้อื่น

 1. บนหน้า OneNote ให้กด Alt+F7 คำที่สะกดผิดจะถูกเน้นในข้อความ โฟกัสจะย้ายไปยังเมนูบริบทที่มีคำแนะนำสำหรับการสะกดที่ถูกต้อง

 2. กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปตามคำแนะนำ เมื่อคุณได้ยินเสียงของคำแนะนำที่คุณต้องการใช้ กด Enter

  ถ้าคุณไม่ต้องการเปลี่ยนการสะกดปัจจุบัน กดแป้น Tab จน กระทั่งคุณได้ยิน "ละเว้นเมื่อ" แล้ว กด Enter

 3. เมื่อต้องการย้ายไปยังคำที่สะกดผิดคำถัดไป ให้กด Alt+F7

พิมพ์หน้า

ถ้าคุณต้องการสำเนาหน้า คุณสามารถพิมพ์ออกมาได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถพิมพ์หน้าไปยังไฟล์ และเก็บไฟล์บนอุปกรณ์ของคุณ

 1. บนหน้าที่คุณต้องการพิมพ์ ให้กด Ctrl+P

 2. เปิดกล่องโต้ตอบพิมพ์ และตัวเลือกเครื่องพิมพ์ปัจจุบันถูกประกาศ เมื่อต้องการเปลี่ยนเครื่องพิมพ์ กดขึ้น หรือแป้นลูกศรลง

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนการวางแนวหน้ากระดาษแนวตั้ง หรือแนวนอน กดแป้น Tab จน กระทั่งคุณได้ยิน "แนว แนวตั้ง กล่องคำสั่งผสม" แล้ว กด Enter

  กดขึ้น หรือแป้นลูกศรลง จนกว่าคุณได้ยินเสียงตัวเลือกที่ คุณต้องการเลือก

 4. เมื่อต้องการเริ่มพิมพ์ ในกล่องโต้ตอบพิมพ์ ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ปุ่มพิมพ์" แล้ว กด Enter

  ถ้าคุณเลือกอุปกรณ์เครื่องพิมพ์ หน้าจะถูกพิมพ์ออก

  ถ้าคุณได้เลือกพิมพ์ไปยังไฟล์ กล่องโต้ตอบบันทึกพิมพ์ผลลัพธ์เป็น เปิดขึ้น มีเคอร์เซอร์อยู่ในเขตข้อมูลชื่อไฟล์ พิมพ์ชื่อไฟล์สำหรับการพิมพ์ออก เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่พิมพ์ออกจะถูกบันทึก กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab และ Tab เพื่อย้ายไปข้างหน้า หรือข้างหลังในกล่องโต้ตอบ เมื่อต้อง การเปิดโฟลเดอร์ หรือ เพื่อเลือกตำแหน่งที่ตั้งหรือปุ่มในกล่องโต้ตอบ กด Enter เมื่อพร้อม กด Alt + S เพื่อบันทึก พิมพ์หน้าไปยังไฟล์

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกเนื้อหาลงในสมุดบันทึกใน OneNote

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์และทำงานร่วมกันบนสมุดบันทึกใน OneNote

แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote Online

เรียนรู้วิธีนำทาง OneNote โดยใช้ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึง

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×