งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Excel

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Excel

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้Excel ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและตัวอ่านหน้าจอเพื่อทำงานพื้นฐานในExcel เราจะทดสอบ ด้วยผู้บรรยาย JAWS และ NVDA แต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่น ๆ ตราบใดที่พวกเขาทำตามมาตรฐานการช่วยสำหรับการเข้าร่วมและเทคนิค คุณจะได้เรียนรู้วิธีการเริ่มแอป สร้างเวิร์กบุ๊กใหม่เพื่อแทรกข้อมูลของคุณ สร้างสูตรอย่างง่าย เรียงลำดับ หรือกรองข้อมูลของคุณ และเพิ่มแผนภูมิเพื่อแสดงนั่นหมายความว่า ข้อมูลของคุณ

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

เริ่ม Excel

เมื่อต้องการเริ่มต้นExcel ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • กดแป้นโลโก้ของ Windows พิมพ์Excelแล้ว กด Enter

 • บนอุปกรณ์ของคุณหรือจัดเก็บไฟล์ที่คุณกำลังใช้ นำทางไปยังเวิร์กบุ๊กExcel ที่คุณต้องการเปิด แล้วกด Enter เปิดเวิร์กบุ๊กในExcel เท่านั้น

สร้างเวิร์กบุ๊กใหม่

ไฟล์Excel จะเรียกว่าเวิร์กบุ๊ก แต่ละเวิร์กบุ๊กประกอบด้วยแผ่นงาน โดยทั่วไปจะเรียกว่าแผ่นงานหรือแผ่นงาน คุณสามารถเพิ่มแผ่นงานมาก ตามที่คุณต้องการไปยังเวิร์กบุ๊ก หรือคุณสามารถสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่เมื่อต้องการเก็บข้อมูลของคุณที่แยกต่างหาก

 1. ใน Excel เมื่อต้องการเริ่มสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่ ให้กด Alt+F, N

 2. เมื่อต้องการเปิดเวิร์กบุ๊กเปล่า ให้กด L

ใส่ข้อมูลของคุณ

ขณะที่คุณใส่ข้อมูลในแผ่นงาน คุณจะทำงานกับแถว คอลัมน์ และเซลล์ เซลล์ถูกอ้างอิงโดยตำแหน่งที่ตั้งของเซลล์ในแถวและคอลัมน์บนเวิร์กชีต ดังนั้นเซลล์ A1 จะอยู่ในแถวแรกของคอลัมน์ A ในแผ่นงานใหม่ เซลล์ A1 จะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น

 1. เมื่อต้องการเลือกเซลล์ว่างที่คุณต้องการเริ่มใส่ข้อมูลของคุณ กดแป้นลูกศร เมื่อคุณย้ายไปยังเซลล์ในเวิร์กบุ๊กใน JAWS ฟังเนื้อหาของเซลล์และการอ้างอิงเซลล์ เมื่อคุณเลือกเซลล์ว่าง ฟัง เช่น "ว่าง G4" ในโปรแกรมผู้บรรยาย ได้ยินการอ้างอิงเซลล์ ตามด้วย "เลือก สามารถแก้ไขได้" และเนื้อหาของเซลล์ ถ้ามี

 2. ในเซลล์ ให้พิมพ์ข้อความหรือตัวเลข

 3. เมื่อต้องการใส่เนื้อหาในเซลล์ และย้ายไปยังเซลล์ถัดไปในคอลัมน์ ให้กด Enter เมื่อต้องการย้ายไปยังเซลล์ถัดไปในแถว ให้กดแป้น Tab คุณสามารถใช้แป้นลูกศรได้ด้วยเช่นกัน

ใช้ ผลรวมอัตโนมัติ เพื่อรวมข้อมูล

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันผลรวมอัตโนมัติเพื่อบวกตัวเลขที่คุณใส่ในแผ่นงานของคุณอย่างรวดเร็ว

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการใส่ผลรวม โดยทั่วไปแล้วเซลล์นี้จะอยู่ทางด้านขวาหรือด้านล่างของตัวเลขที่คุณกำลังบวก

 2. เมื่อต้องการใส่ฟังก์ชันผลรวมอัตโนมัติในเซลล์ ให้กด Alt+H, U จากนั้นกด S

  เคล็ดลับ: คุณสามารถเปลี่ยนเซลล์ที่เลือกสำหรับฟังก์ชันผลรวมอัตโนมัติได้ เมื่อต้องการเลือกช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการบวก ให้กดแป้น Shift ค้างไว้แล้วกดแป้นลูกศร

 3. เมื่อคุณยืนยันได้ว่าฟังก์ชันผลรวมอัตโนมัติกำลังสร้างสูตรสำหรับเซลล์ที่คุณต้องการแล้ว ให้กด Enter ผลรวมอัตโนมัติจะบวกตัวเลขในเซลล์ที่เลือก และจะใส่ผลรวมลงในเซลล์ที่คุณกำหนด

 4. เมื่อต้องการฟังผลลัพธ์ของการคำนวณผลรวมอัตโนมัติ ให้ย้ายกลับไปยังเซลล์ที่มีฟังก์ชันผลรวมอัตโนมัติ คุณได้จะยินตัวเลข ข้อเท็จจริงที่ว่านี่คือผลลัพธ์ของสูตร และการอ้างอิงเซลล์ เช่น “538, มีสูตร, G6”

สร้างสูตรอย่างง่าย

คุณสามารถใส่สูตรอย่างง่ายเพื่อเพิ่ม ลบ คูณ หรือหารตัวเลขในเวิร์กชีตของคุณได้ คุณสร้างสูตรโดยรวมการอ้างอิงเซลล์ (เช่น B4 หรือ D6) ที่มีตัวเลขที่คุณต้องการคำนวณด้วยตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ตัวดำเนินการการคือเครื่องหมายบวก (+) สำหรับการบวก เครื่องหมายลบ (-) สำหรับการลบ เครื่องหมายดอกจัน (*) สำหรับการคูณ และเครื่องหมายทับ (/) สำหรับการหาร

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการใส่ผลลัพธ์ของสูตร โดยทั่วไปแล้วเซลล์นี้จะอยู่ทางด้านขวาหรือด้านล่างของตัวเลขที่คุณกำลังคำนวณ

 2. พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=) สูตร Excel จะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับเสมอ

 3. เมื่อต้องการสร้างสูตรของคุณ ให้พิมพ์การอ้างอิงเซลล์ (เช่น B4 หรือ D6) และตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ตัวอย่างเช่น =B4+B5, =B4-B5, =B4*B5 หรือ =B4/B5

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการทำการคำนวณอย่างรวดเร็ว คุณสามารถใส่ตัวเลขในสูตรของคุณแทนการอ้างอิงเซลล์ได้ ตัวอย่างเช่น =20+10, =20-10, =20*10 หรือ =20/10

 4. กด Enter ตัวเลขจะถูกคำนวณ และผลลัพธ์ถูกใส่ในเซลล์ที่คุณเลือก

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการให้เคอร์เซอร์คงอยู่บนเซลล์ที่ใช้งานอยู่ ให้กด Ctrl+Enter

นำรูปแบบตัวเลขไปใช้

เมื่อต้องการแยกความแตกต่างระหว่างตัวเลขชนิดต่างๆ ให้เพิ่มรูปแบบตัวเลข เช่น สกุลเงิน เปอร์เซ็นต์ หรือวันที่

 1. เลือกเซลล์ที่มีตัวเลขที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. เมื่อต้องการเปิดกล่องคำสั่งผสมรูปแบบตัวเลข ให้กด Alt+H, N

 3. เมื่อต้องการเรียกดูรูปแบบตัวเลขที่พร้อมใช้งาน กดลูกศรลง หรือแป้นลูกศรขึ้น

  เคล็ดลับ: ถ้ารูปแบบตัวเลขที่คุณต้องการไม่ได้อยู่ในรายการนี้ เช่นพิเศษ หรือกำหนดเอง เพื่อออกจากรายการของรูปแบบตัวเลข กด Esc เมื่อต้องการเปิดแท็บตัวเลข ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบเซลล์ กด Alt + H, O แล้ว E. เมื่อต้องการเรียกดูไปตามรายการของรูปแบบตัวเลขที่พร้อมใช้งาน กดแป้น Tab แล้วกดลูกศรลง หรือแป้นลูกศรขึ้น

 4. เมื่อต้องการนำรูปแบบตัวเลขที่เลือกไปใช้กับเซลล์ที่เลือก ให้กด Enter

กรองหรือเรียงลำดับข้อมูลในตาราง

เมื่อคุณสร้างตารางจากข้อมูลของคุณในแผ่นงาน คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้หลายวิธี รวมถึงการกรองหรือเรียงลำดับอย่างรวดเร็ว

 1. เมื่อต้องการเลือกกลุ่มข้อมูลที่คุณต้องการวิเคราะห์เป็นตาราง ให้เลือกเซลล์แรก จากนั้น เมื่อต้องการย้ายไปยังข้อมูลเซลล์สุดท้าย (โดยทั่วไปจะเป็นมุมตรงข้ามของกลุ่มเซลล์) ให้กดแป้น Shift ค้างไว้แล้วกดแป้นลูกศร หลังจากเลือกกลุ่มเซลล์แล้ว คุณจะได้ยินการอ้างอิงเซลล์และเนื้อหาของเซลล์แรกในช่วง และการอ้างอิงเซลล์และเนื้อหาของเซลล์สุดท้ายในช่วง (ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยินการอ้างอิงเซลล์และเนื้อหาของเซลล์แรกในช่วง)

 2. เมื่อต้องการเปิดเครื่องมือการวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว ให้กด Ctrl+Q

 3. เมื่อต้องการย้ายไปยังแท็บ ตาราง ให้กด T

 4. เมื่อต้องการเลือกเส้นตาราง แทรก ให้กดปุ่ม Tab แล้วกด Enter ข้อมูลที่คุณเลือกจะถูกจัดรูปแบบเป็นตาราง ส่วนหัวของคอลัมน์จะถูกเพิ่ม และแถวถูกจัดรูปแบบเป็นสีที่สลับกัน

 5. กรองตารางตามเนื้อหาของคอลัมน์

  1. ย้ายไปยังส่วนหัวของคอลัมน์ที่มีข้อมูลคุณต้องการกรองตาม

  2. เปิดเมนูดรอปดาวน์ตัวกรองอัตโนมัติ ด้วยการกด Alt + ลูกศร

  3. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "กรองด้วยตนเอง" โฟกัสอยู่บนทั้งหมดเลือก กล่องกาเครื่องหมาย ซึ่งมีการตรวจสอบตามค่าเริ่มต้น

  4. เมื่อต้องการยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่เลือกทั้งหมด กด Spacebar

  5. เมื่อต้อง การเรียกดูผ่านตัวกรอง กดแป้นลูกศรลง และเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่ประกอบด้วยข้อมูลคุณต้องการกรองตาม กด Spacebar กด Enter เพื่อนำการเลือกตัวกรอง

  6. เมื่อต้องการเอาตัวกรอง และแสดงข้อมูลทั้งหมดอีกครั้ง ทำซ้ำขั้นตอนจาก a ถึง c และเลือกกล่องกาเครื่องหมายเลือกทั้งหมด ด้วยการกด Spacebar กด Enter เพื่อนำการเลือกตัวกรอง

 6. เรียงลำดับตาราง

  1. ย้ายไปยังส่วนหัวของคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับตาม

  2. เปิดเมนูดรอปดาวน์ตัวกรองอัตโนมัติ ด้วยการกด Alt + ลูกศร

  3. เมื่อต้องการเลือก เรียงลำดับน้อยที่สุดไปหามากที่สุด (สำหรับตัวเลข) หรือ เรียงลำดับจาก ก ถึง ฮ (สำหรับข้อความ) ให้กด S เมื่อต้องการเลือก เรียงลำดับมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด หรือ เรียงลำดับจาก ฮ ถึง ก ให้กด O

คำนวณตัวเลขในตาราง

เมื่อใช้เครื่องมือการวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว คุณจะสามารถคำนวณตัวเลขของคุณได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นผลรวม ค่าเฉลี่ย หรือนับจำนวน Excel จะแสดงผลการคำนวณใต้หรือถัดจากตัวเลขของคุณตลอดทั้งตาราง

 1. เมื่อต้องการเลือกกลุ่มข้อมูลที่คุณต้องการคำนวณเป็นตาราง ให้เลือกเซลล์แรก จากนั้น เมื่อต้องงการย้ายไปยังข้อมูลเซลล์สุดท้าย (โดยทั่วไปจะเป็นมุมตรงข้ามของกลุ่มเซลล์) ให้กดแป้น Shift ค้างไว้แล้วกดแป้นลูกศร

 2. เมื่อต้องการเปิดเครื่องมือการวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว ให้กด Ctrl+Q

 3. เมื่อต้องการย้ายไปยังแท็บ ผลรวม ให้กด O แล้วกดแป้น Tab

 4. เมื่อต้องการเรียกดูผ่านตัวเลือกการคำนวณ ซึ่งรวมถึงSum, Average, Count%ผลรวม และทำงานอยู่ สำหรับข้อมูลตามแนวนอนหรือแนวตั้งข้อมูล กดแป้นลูกศรขวา

 5. เลือกตัวเลือกการคำนวณ แล้วกด Enter กลุ่มข้อมูลที่เลือกจะถูกคำนวณตามที่ระบุ

 6. เมื่อต้องการฟังผลลัพธ์ ให้เลือกเซลล์มีสูตรทีละเซลล์ คุณจะได้ยินผลลัพธ์ของสูตร ข้อเท็จจริงที่ว่าเซลล์มีสูตร และการอ้างอิงเซลล์

จัดรูปแบบหรือไฮไลต์ข้อมูลของคุณเป็นตาราง

การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขหรือใช้เส้นแบบประกายไฟสามารถเน้นข้อมูลที่สำคัญที่สุดของคุณ หรือแสดงแนวโน้มของข้อมูลได้ คุณสามารถใช้เครื่องมือการวิเคราะห์อย่างรวดเร็วเพื่อนำไฮไลต์เหล่านี้ไปใช้อย่างรวดเร็ว

 1. เมื่อต้องการเลือกกลุ่มข้อมูลที่คุณต้องการไฮไลต์ด้วยการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขหรือเส้นแบบประกายไฟ ให้เลือกเซลล์แรก จากนั้น เมื่อต้องงการย้ายไปยังข้อมูลเซลล์สุดท้าย (โดยทั่วไปจะเป็นมุมตรงข้ามของกลุ่มเซลล์) ให้กดแป้น Shift ค้างไว้แล้วกดแป้นลูกศร

 2. เมื่อต้องการเปิดเครื่องมือการวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว ให้กด Ctrl+Q

 3. เมื่อต้องการย้ายไปยังแท็บ จัดรูปแบบ ให้กด F เมื่อต้องการย้ายไปยังเมนู เส้นแบบประกายไฟ ให้กด S เมื่อต้องการย้ายไปยังตัวเลือกแท็บ ให้กดแป้น Tab

 4. เมื่อต้องการเรียกดูตัวเลือกการจัดรูปแบบหรือเส้นแบบประกายไฟ ให้กดแป้นลูกศรขวาหรือแป้นลูกศรซ้าย ตัวเลือกการจัดรูปแบบสำหรับตัวเลขประกอบด้วย แถบข้อมูลสีชุดไอคอน และอื่นๆ อีกมาก ตัวเลือกการจัดรูปแบบสำหรับข้อความประกอบด้วย ข้อความประกอบด้วยค่าที่ซ้ำกันค่าที่ไม่ซ้ำเท่ากับ และ ล้างรูปแบบ ตัวเลือกเส้นแบบประกายไฟประกอบด้วย เส้นคอลัมน์ และ ชนะ/แพ้ และจะพร้อมใช้งานเมื่อเลือกตัวเลขอยู่เท่านั้น

 5. เลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบหรือเส้นแบบประกายไฟ แล้วกด Enter กลุ่มข้อมูลที่คุณเลือกจะถูกจัดรูปแบบตามที่ระบุ

หมายเหตุ: เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์แนวโน้มในข้อมูลโดยใช้เส้นแบบประกายไฟ

แสดงข้อมูลของคุณในแผนภูมิ

เครื่องมือการวิเคราะห์อย่างรวดเร็วจะแนะนำแผนภูมิที่เฉพาะเจาะจง และสร้างงานนำเสนอแบบเป็นภาพของข้อมูลของคุณอย่างรวดเร็ว

 1. เมื่อต้องการเลือกกลุ่มตัวเลขและป้ายชื่อที่คุณต้องการแสดงเป็นแผนภูมิ ให้เลือกเซลล์แรก จากนั้น เมื่อต้องงการย้ายไปยังข้อมูลเซลล์สุดท้าย (โดยทั่วไปจะเป็นมุมตรงข้ามของกลุ่มเซลล์) ให้กดแป้น Shift ค้างไว้แล้วกดแป้นลูกศร

 2. เมื่อต้องการเปิดเครื่องมือการวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว ให้กด Ctrl+Q

 3. เมื่อต้องการย้ายไปยังแท็บ แผนภูมิ ให้กด C แล้วกดแป้น Tab

 4. เมื่อต้องการเรียกดูผ่านตัวเลือกแผนภูมิ กดแป้นลูกศรซ้ายหรือขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงของตัวเลือกที่คุณต้องการ

 5. กด Enter เพื่อเลือกชนิดแผนภูมิ แผนภูมิแสดงถึงกลุ่มของคุณเลือกจะถูกเพิ่มไปยังแผ่นงานเป็นวัตถุฝังตัว

หมายเหตุ: เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีอื่น ๆ ในการสร้างแผนภูมิ ด้วยแผนภูมิที่แนะนำ

บันทึกงานของคุณ

 1. กด Ctrl + S เพื่อบันทึกเวิร์กบุ๊กของคุณ ถ้านี่เป็นครั้งแรกที่คุณกำลังบันทึกเวิร์กบุ๊กนี้ มุมมอง Backstageบันทึกเป็น เปิด ช่วยให้คุณสามารถเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่เก็บข้อมูลสำหรับเวิร์กบุ๊ก และตั้งชื่อ

 2. เมื่อต้องการย้ายไปยังตัวเลือกตำแหน่งที่ตั้ง บันทึกเป็น ให้กดแป้น Tab

 3. เมื่อต้องการเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่เก็บข้อมูลสำหรับเวิร์กบุ๊ก เช่นOneDrive หรือพีซีนี้ กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณได้ยินเสียงคุณต้องการ หรืออีกวิธีหนึ่ง เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น กดแป้นลูกศรลงจน กว่าคุณได้ยิน "เรียกดู" แล้ว กด Enter ได้อีกด้วย

 4. เมื่อต้องการเรียกดูไปยังโฟลเดอร์ภายในตำแหน่งที่ตั้งของคุณจัดเก็บข้อมูลที่เลือก กดแป้น Tab เมื่อต้องการย้ายไปยังโฟลเดอร์ที่สูงกว่าในลำดับชั้น เลือกนำทางขึ้น เมื่อต้องการย้ายไปยังรายการโฟลเดอร์ กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "รายการ ตาม ด้วยชื่อของโฟลเดอร์แรก เมื่อต้องการย้ายไปตามรายการ กดขึ้น หรือแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยินเสียงคุณต้องการ เมื่อต้องการเลือกโฟลเดอร์ กด Enter

 5. เมื่อต้องการตั้งชื่อไฟล์ กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ใส่ชื่อไฟล์ต่อไปนี้" และพิมพ์ชื่อ

 6. เมื่อต้องการบันทึกไฟล์ กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "บันทึกปุ่ม" และกด Enter

พิมพ์งานของคุณ

 1. เมื่อต้องการเปิด พิมพ์ ในมุมมอง Backstage ให้กด Ctrl + P

 2. กดแป้น Tab และ Shift + Tab เพื่อเรียกดูการตั้งค่าการพิมพ์ รวมถึงคุณสมบัติพิมพ์พิมพ์หนึ่งหน้าแนวระยะขอบปกติ และตั้งค่าหน้ากระดาษ เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าตัวเลือก กด Enter เมื่อต้องการเลือกการตั้งค่าต่าง ๆ กดลูกศรลง หรือแป้นลูกศรขึ้นแล้ว กด Enter

 3. เมื่อตั้งค่าการพิมพ์เป็นไปตามคุณต้อง เพื่อเลือกพิมพ์ กด Shift + Tab จนกว่าคุณได้ยิน "พิมพ์" และกด Enter แล้ว เครื่องพิมพ์ของคุณพิมพ์เวิร์กบุ๊ก

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกตารางในเวิร์กชีต Excel

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างแผนภูมิและเลือกแผนภูมิใน Excel

แป้นพิมพ์ลัดใน Excel สำหรับ Windows

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำทางใน Excel

ใช้Excel for Mac ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและสถานี โปรแกรมอ่านหน้าจอ macOS อยู่แล้วภายใน เพื่อทำงานพื้นฐาน สร้างเวิร์กบุ๊กใหม่เช่น ใส่ข้อมูลในตาราง สร้างสูตรอย่างง่าย และพิมพ์งานของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับคีย์ลัด ไปที่คีย์ลัดใน Excel for Mac

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Mac OS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

ในหัวข้อนี้

เริ่ม Excel

ใช้ค้นหาและสถานีเพื่อเริ่มExcel for Mac ได้อย่างง่ายดาย

 1. เมื่อต้องการไปที่รายการ แอปพลิเคชัน ใน Finder ให้กด Shift+Command+A

 2. พิมพ์Mเพื่อไปยังแอปพลิเคชันที่ขึ้นต้น ด้วย "M" แล้ว กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง โดยตรง: "Microsoft Excel แอปพลิเคชัน"

 3. เมื่อต้องการเปิดExcel for Mac กดแป้นลูกศรสั่ง + ลง

สร้างเวิร์กบุ๊กใหม่

ไฟล์Excel จะเรียกว่าเวิร์กบุ๊ก และแต่ละมีอย่าง น้อยหนึ่งเวิร์กชีต เมื่อต้องการสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่ในExcel for Mac กดสั่ง + ตอนเหนือExcel เปิดเวิร์กบุ๊กเปล่าในหน้าต่างที่แยกต่างหาก วางโฟกัสในเซลล์แรกในแผ่นงาน คุณได้ยินเสียง: "Excel พร้อม"

ใส่ข้อมูลของคุณ

ขณะที่คุณใส่ข้อมูลลงในเวิร์กชีต คุณทำงานกับแถว คอลัมน์ และเซลล์ เซลล์ถูกอ้างอิง โดยตำแหน่งที่ตั้งของแถวและคอลัมน์บนแผ่นงาน ดังนั้นเซลล์ A1 อยู่ในแถวแรกของคอลัมน์ a บนแผ่นงานใหม่ เซลล์ A1 คือ การเลือกค่าเริ่มต้น

 1. เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างเซลล์ กด + เลือกตัวควบคุม + แป้นลูกศร คุณได้ยินชื่อเซลล์ ตามที่คุณเลื่อนไปมาระหว่างเหล่านั้น ถ้าเซลล์มีข้อความในนั้น สถานีอ่านข้อความนั้น

 2. เมื่อต้องการใส่หรือแทนที่ข้อความในเซลล์ ให้พิมพ์ข้อความ ตัวเลข หรือสูตร

 3. เมื่อต้องการย้ายไปยังเซลล์ถัดไป ให้กด Enter หรือแป้น Tab เพื่อย้ายไปยังเซลล์ถัดไป

ใช้ผลรวมอัตโนมัติเพื่อเพิ่มค่าตัวเลข

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันผลรวมอัตโนมัติจะบวกตัวเลขที่คุณใส่ในแผ่นงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว

 1. ย้ายโฟกัสไปยังเซลล์ที่อยู่ทางด้านขวาของตัวเลขที่คุณต้องการเพิ่มขึ้น หรือด้าน ล่างเหล่านั้น

 2. เมื่อต้องการแทรกสูตรผลรวมอัตโนมัติ ให้กด Command+Shift+T

ผลรวมอัตโนมัติจะรวมตัวเลขต่างๆ และวางผลลัพธ์ในเซลล์ที่คุณเลือกไว้

สร้างสูตรอย่างง่าย

คุณสามารถใส่สูตรอย่างง่ายเพื่อเพิ่ม ลบ คูณ หรือหารตัวเลขในเวิร์กชีตของคุณได้ คุณสร้างสูตรโดยรวมการอ้างอิงเซลล์ (เช่น B4 หรือ D6) ที่มีตัวเลขที่คุณต้องการคำนวณด้วยตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ตัวดำเนินการการคือเครื่องหมายบวก (+) สำหรับการบวก เครื่องหมายลบ (-) สำหรับการลบ เครื่องหมายดอกจัน (*) สำหรับการคูณ และเครื่องหมายทับ (/) สำหรับการหาร

 1. ย้ายไปยังเซลล์ แล้ว พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=), ซึ่งบอกExcel เซลล์นี้จะประกอบด้วยสูตร

 2. เมื่อต้องการสร้างสูตร ให้พิมพ์ตัวเลขและตัวดำเนินการการคำนวณรวมกัน เช่น เครื่องหมายบวก (+) สำหรับการบวก เครื่องหมายลบ (-) สำหรับการลบ เครื่องหมายดอกจัน (*) สำหรับการคูณ หรือเครื่องหมายทับ (/) สำหรับการหาร ตัวอย่างเช่น ใส่ =2+4, =4-2, =2*4, or =4/2

 3. เมื่อต้องการบันทึกสูตรและการเรียกใช้การคำนวณ ให้กด Enter หรือ หากต้องการเรียกใช้การคำนวณในขณะที่วางเคอร์เซอร์ไว้ในเซลล์ที่ใช้งานอยู่ ให้กด Ctrl+Enter

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการใส่ผลลัพธ์ของสูตร โดยทั่วไปแล้วเซลล์นี้จะอยู่ทางด้านขวาหรือด้านล่างของตัวเลขที่คุณกำลังคำนวณ

 2. พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=) สูตร Excel จะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับเสมอ

 3. เมื่อต้องการสร้างสูตรของคุณ ให้พิมพ์การอ้างอิงเซลล์ (เช่น B4 หรือ D6) และตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ตัวอย่างเช่น =B4+B5, =B4-B5, =B4*B5 หรือ =B4/B5

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการทำการคำนวณอย่างรวดเร็ว คุณสามารถใส่ตัวเลขในสูตรของคุณแทนการอ้างอิงเซลล์ได้ ตัวอย่างเช่น =20+10, =20-10, =20*10 หรือ =20/10

 4. กด Enter ตัวเลขจะถูกคำนวณ และผลลัพธ์ถูกใส่ในเซลล์ที่คุณเลือก

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการให้เคอร์เซอร์คงอยู่บนเซลล์ที่ใช้งานอยู่ ให้กด Ctrl+Enter

Excel จะทำการคำนวณและวางผลลัพธ์ในเซลล์

นำรูปแบบตัวเลขไปใช้

คุณสามารถแสดงชนิดของตัวเลขที่แตกต่างกันในExcel โดยใช้รูปแบบ เช่นสกุลเงิน เปอร์เซ็นต์ หรือวัน

 1. เลือกเซลล์หรือเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ เมื่อต้องการเลือกลำดับของเซลล์ กด Shift + แป้นลูกศรจนกว่าจะมีเลือกเซลล์ทั้งหมดที่คุณต้องการ

 2. เมื่อต้องการแสดงหน้าต่างจัดรูปแบบเซลล์ กดคำสั่ง + 1 คุณได้ยินเสียง: "จัดรูปแบบเซลล์"

 3. เมื่อต้องการเลื่อนไปตามรายการ ให้กดแป้น Tab

 4. เมื่อต้องการเรียกดูชนิดจัดรูปแบบ กดลูกศรขึ้น หรือแป้นลูกศรลง คุณได้ยินชื่อประเภท เช่นสกุลเงิน หรือวัน

 5. ประเภทบางอย่างมีรูปแบบที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกรูปแบบวันที่เฉพาะเจาะจงเช่นวันที่ 14/3/15 หรือ 15 14-มี.ค. เมื่อต้องการได้ยินเสียงชนิดของการจัดรูปแบบสำหรับประเภทที่ระบุ กดแป้น Tab เมื่อต้องการได้ยินเสียงของตัวเลือกการจัดรูปแบบ กดลูกศรขึ้นหรือแป้นลูกศรลง

 6. เมื่อต้องการเลือกรูปแบบเฉพาะเจาะจง แล้วนำไปใช้กับเซลล์ที่เลือก ให้กด Enter

บันทึกงานของคุณ

เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณไปยังไฟล์ที่คุณบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ กด Ctrl + S

ถ้านี่เป็นครั้งแรกที่คุณได้บันทึกไฟล์นี้ ให้ทำดังนี้

 1. กด Ctrl + S ย้ายโฟกัสไปยังบันทึกเป็น ข้อความเขตข้อมูล

 2. พิมพ์ชื่อคุณต้องการใช้สำหรับเวิร์กบุ๊กของคุณ จากแล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  1. เมื่อต้องการบันทึกไฟล์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ที่" จากนั้นกดควบคุม + เลือก + Spacebar และนำทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกเวิร์กบุ๊ก มีลูกศรขึ้นหรือแป้นลูกศรลง เมื่อต้องการยืนยันการเลือก กดควบคุม + เลือก + Spacebar

  2. เมื่อต้องการบันทึกไฟล์แบบออนไลน์ ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ตำแหน่งที่ตั้งออนไลน์ปุ่ม" กดตัวควบคุม + เลือก + Spacebar แล้วกดแป้นลูกศรควบคุม + เลือก + ขวาเพื่อย้ายไปยังพื้นที่ของรายการ เช่นรายการของตำแหน่งที่ตั้งOneDrive และSharePoint เมื่อต้องการย้ายไปตามรายการในรายการ กดลูกศรขึ้นหรือแป้นลูกศรลง เมื่อต้องการดูรายการภายในตำแหน่งที่ตั้งออนไลน์ กดแป้นลูกศรขวา เมื่อต้องการเลือกโฟลเดอร์หรือชื่อไฟล์ ใช้แป้นลูกศรลงหรือลูกศรขึ้น

 3. กด Enter เพื่อบันทึกไฟล์ในตำแหน่งที่ตั้งที่เลือก

พิมพ์งานของคุณ

 1. กด Command+P

 2. เมื่อต้องการเลือกเครื่องพิมพ์จากรายการของเครื่องพิมพ์ กดแป้นลูกศรควบคุม + เลือก + Right นั้นแล้ว กดแป้นลูกศรลงเพื่อฟังชื่อของเครื่องพิมพ์ที่อยู่ในรายการ

 3. เมื่อต้องการเลือกเครื่องพิมพ์ กด Enter

 4. กดแป้นลูกศรควบคุม + เลือก + ขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มพิมพ์" จากนั้น กดควบคุม + เลือก + Spacebar จะพิมพ์

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกตารางในเวิร์กชีต Excel

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างแผนภูมิและเลือกแผนภูมิใน Excel

แป้นพิมพ์ลัดใน Excel for Mac

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำทางใน Excel

ใช้Excel สำหรับ iOS กับสถานี โปรแกรมอ่านหน้าจอ iOS อยู่แล้วภายใน เพื่อทำงานพื้นฐาน เช่นเปิดแอป สร้างเวิร์กบุ๊ก หรือใส่ข้อมูลของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับความสามารถในการสัมผัสในExcel สำหรับ iOS ไปExcel for iPhone คู่มือการใช้งานแบบสัมผัส

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ให้ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

 • ความพร้อมใช้งานตัวเลือกการพิมพ์ที่อธิบายในหัวข้อนี้จะขึ้นอยู่กับฟีเจอร์ของเครื่องพิมพ์ของคุณ สำหรับรายละเอียด ให้ดูคู่มือของเครื่องพิมพ์

ในหัวข้อนี้

เปิด Excel

 1. บนหน้าจอหลักของ iPhone ลากนิ้วหนึ่งไปรอบ ๆ หน้าจอจน กว่าคุณได้ยิน "Excel" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

เมื่อคุณเริ่ม Excel เป็นครั้งแรกคุณอาจต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ของคุณ สำหรับคำแนะนำ ไปเมื่อต้องการลงชื่อเข้าใช้เมื่อใช้ครั้งแรก

เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ได้ไม่ได้ลงชื่อออกจากแอปExcel ครั้งสุดท้ายที่คุณใช้ แอปนั้นเปิดขึ้นโดยไม่ต้องพร้อมท์ให้คุณลงชื่อเข้าใช้

ลงชื่อเข้าใช้ใน Excel

คุณสามารถลงชื่อเข้าสู่เวลาExcel สำหรับ iOS แรกที่คุณเปิดแอป หรือในภายหลังได้ หลังจากที่คุณเข้าสู่ระบบExcel บัญชีผู้ใช้ของคุณจะพร้อมใช้งานในแอปOffice อื่น ๆ คุณสามารถใช้Excel โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้ เกินไป

ลงชื่อเข้าใช้เมื่อใช้ครั้งแรก

 1. เมื่อคุณเปิดExcel เป็นครั้งแรก แอปเริ่มต้นการตั้งค่าเริ่มต้น แล้ว คุณฟัง: "ใช้ Excel เดินทาง"

 2. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ เขตข้อมูลข้อความ แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 3. ใช้ตัวคีย์บอร์ดบนหน้าจอเมื่อต้องการพิมพ์ของคุณอีเมลที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ลากนิ้วหนึ่งไปรอบ ๆ หน้าจอจนกระทั่งคุณได้ยิน "ถัดไป ปุ่ม แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ ปุ่มถัดไป จะอยู่ตรงกลางของหน้าจอ

 4. ปัดนิ้วขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ใส่รหัสผ่าน รหัสผ่าน เขต ข้อมูลข้อความปลอดภัย จำเป็น แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 5. ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อพิมพ์รหัสผ่านของคุณ

 6. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ลากนิ้วหนึ่งไปรอบ ๆ หน้าจอจนกระทั่งคุณได้ยิน "ลงชื่อเข้าใช้ ปุ่ม แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ ปุ่มการลงชื่อเข้าใช้ อยู่ตรงกลางของหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "คุณกำลังตั้งค่าทั้งหมด"

  ถ้าคุณได้ยิน "ไม่พลาดสิ่ง ปัดนิ้วไปทางขวาจน กระทั่งคุณได้ยินเสียงของตัวเลือกที่คุณต้องการ "เปิดใช้งานการแจ้งให้ทราบ" หรือ"ไม่ได้ในขณะนี้" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

ลงชื่อเข้าใช้หลังจากใช้ครั้งแรก

เมื่อคุณตัดสินใจที่จะทำให้มากที่สุดของเวิร์กบุ๊กของคุณ คุณสามารถลงชื่อเข้าสู่Excel สำหรับ iOS แม้ว่าคุณได้ใช้แอปโดยไม่ มีการลงชื่อเข้าใช้

 1. เปิด Excel

 2. ใช้นิ้วลากหนึ่งรอบด้านล่างซ้ายของหน้าจอจนกว่าคุณได้ยิน "บัญชีผู้ใช้ปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 3. ปัดนิ้วไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ลงชื่อเข้าใช้ ปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 4. ลากนิ้วหนึ่งไปรอบ ๆ หน้าจอจนกว่าคุณได้ยิน "อีเมล โทรศัพท์ หรือ Skype เขตข้อมูลข้อความ จำเป็น แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 5. ใช้ตัวคีย์บอร์ดบนหน้าจอเมื่อต้องการพิมพ์ของคุณที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หรือชื่อSkype เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ลากนิ้วหนึ่งไปรอบ ๆ หน้าจอจนกระทั่งคุณได้ยิน "ถัดไป ปุ่ม แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ ปุ่มถัดไป จะอยู่ในศูนย์กลางของหน้าจอ

 6. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "รหัสผ่าน เขตข้อมูลข้อความปลอดภัย แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 7. ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อพิมพ์รหัสผ่านของคุณ

 8. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ลากนิ้วหนึ่งไปรอบ ๆ หน้าจอจนกระทั่งคุณได้ยิน "ลงชื่อเข้าใช้ ปุ่ม ยกนิ้วของคุณออกจากหน้าจอแล้ว ปุ่มการลงชื่อเข้าใช้ อยู่ตรงกลางของหน้าจอ

เปิดเวิร์กบุ๊ก

เปิดเวิร์กบุ๊กล่าสุด

 1. เปิด Excel

 2. เมื่อต้องการเปิดเวิร์กบุ๊กล่าสุด ลากนิ้วหนึ่งรอบด้านล่างของหน้าจอจน กว่าคุณได้ยิน "ปุ่มล่าสุด" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 3. ปัดนิ้วขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงของไฟล์คุณต้องการ แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

เปิดสมุดงานเก่า

 1. เปิด Excel

 2. เมื่อต้องการเปิดเวิร์กบุ๊กที่เก่ากว่า ลากนิ้วหนึ่งรอบด้านล่างของหน้าจอจนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มเปิด" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 3. ปัดนิ้วขวาจนกว่าคุณได้ยินตำแหน่งที่ตั้งไฟล์ที่คุณต้องการ แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 4. นำทางไปยังไฟล์ และ แตะสองครั้งเพื่อเปิดหน้าจอ

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังทำงานบนเวิร์กบุ๊กแล้ว และต้องการเปิดอื่น ลากนิ้วหนึ่งรอบส่วนบนสุดของหน้าจอจนกระทั่งคุณได้ยิน "ปิดไฟล์ ปุ่ม แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ เมื่อต้องการเปิดล่าสุดหรือเวิร์กบุ๊กที่เก่ากว่า ทำตามขั้นตอนด้านบน

สร้างเวิร์กบุ๊กใหม่

ไฟล์Excel จะเรียกว่าเวิร์กบุ๊ก แต่ละเวิร์กบุ๊กประกอบด้วยแผ่นงาน โดยทั่วไปจะเรียกว่าแผ่นงานหรือแผ่นงาน คุณสามารถเพิ่มแผ่นงานมาก ตามที่คุณต้องการไปยังเวิร์กบุ๊ก หรือคุณสามารถสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่เมื่อต้องการเก็บข้อมูลของคุณเป็นระเบียบ

 1. เปิด Excel

 2. ลากนิ้วหนึ่งรอบด้านล่างของหน้าจอจนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มใหม่ แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "เวิร์กบุ๊กเปล่า"

 3. เมื่อต้องการเปิดเวิร์กบุ๊กเปล่า แตะสองครั้งหน้าจอ เมื่อต้องการใช้เทมเพลตอื่น ปัดขวาจนกว่าคุณได้ยินชื่อของเทมเพลตเวิร์กบุ๊กคุณต้องการ แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังทำงานบนเวิร์กบุ๊กแล้ว และต้องการสร้างคิวรีใหม่ ลากนิ้วหนึ่งรอบส่วนบนสุดของหน้าจอจนกระทั่งคุณได้ยิน "ปิดไฟล์ ปุ่ม แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ เมื่อต้องการสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่ ทำตามขั้นตอนที่ 2-3 ด้านบน

สร้างเวิร์กชีตใหม่ในเวิร์กบุ๊ก

 1. ในเวิร์กบุ๊ก ลากนิ้วของคุณรอบขอบล่างของหน้าจอจน กว่าคุณได้ยิน "เพิ่มแผ่นงานปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ เปิดแผ่นงานใหม่ นั้นยังคงโฟกัสบนปุ่มเพิ่มแผ่นงาน

 2. เมื่อต้องการย้ายโฟกัสกลับไปยังแผ่นงาน ลากนิ้วของคุณไปรอบ ๆ หน้าจอจน กว่าคุณได้ยินเสียงชื่อของเซลล์ ตัวอย่างเช่น "คอลัมน์ B แถว 3, B3 แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

ใส่ข้อมูลของคุณ

ขณะที่คุณใส่ข้อมูลในแผ่นงาน คุณจะทำงานกับแถว คอลัมน์ และเซลล์ เซลล์ถูกอ้างอิงโดยตำแหน่งที่ตั้งของเซลล์ในแถวและคอลัมน์บนเวิร์กชีต ดังนั้นเซลล์ A1 จะอยู่ในแถวแรกของคอลัมน์ A ในแผ่นงานใหม่ เซลล์ A1 จะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น

 1. บนแผ่นงานของคุณ ลากนิ้วหนึ่งไปรอบ ๆ หน้าจอเพื่อค้นหาเซลล์คุณต้องการทำงาน

 2. แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยิน "ที่เลือก ตาม ด้วยรายละเอียดของเซลล์ จะมีเลือกเซลล์

 3. เมื่อต้องการเปิดตัวบนหน้าจอคีย์บอร์ด แตะสองครั้งหน้าจออีกครั้ง ใช้ตัวคีย์บอร์ดบนหน้าจอให้พิมพ์ตัวเลขหรือข้อความที่คุณต้องการ

 4. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ลากนิ้วหนึ่งรอบด้านบนขวาของหน้าจอจนกว่าคุณได้ยิน "ใส่ปุ่ม" จากนั้น แตะสองครั้งหน้าจอ

นำรูปแบบตัวเลขไปใช้

คุณสามารถแสดงตัวเลขชนิดต่างๆ โดยการนำรูปแบบไปใช้กับเซลล์ เช่น สกุลเงิน เปอร์เซ็นต์ หรือวันที่

 1. บนแผ่นงาน ลากนิ้วของคุณไปรอบ ๆ หน้าจอเพื่อค้นหาเซลล์คุณต้องการทำงาน แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอเพื่อเลือกเซลล์

 2. เมื่อต้องการปิดตัวบนหน้าจอคีย์บอร์ด แตะสองครั้งหน้าจออีกครั้ง

 3. ลากนิ้วหนึ่งรอบส่วนบนสุดของหน้าจอจนกว่าคุณได้ยิน "แสดงปุ่ม ribbon" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินแท็บปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น "ข้อมูล แท็บ"

 4. ถ้าจำเป็น เพื่อไปยังแท็บหน้าแรก แตะสองครั้งหน้าจอ แล้ว ปัดนิ้วไปทางซ้ายจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "แท็บหน้าแรก" จากนั้น แตะสองครั้งหน้าจอ

 5. ปัดนิ้วขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มรูปแบบตัวเลข" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "รูปแบบตัวเลข"

 6. ลากนิ้วหนึ่งหน้าจอลงจนกว่าคุณได้ยินเสียงรูปแบบคุณต้องการเช่นสกุลเงินเวลา หรือเปอร์เซ็นต์

 7. เมื่อต้องการเลือกรูปแบบ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

  เคล็ดลับ: ตัวเลือกการจัดรูปแบบบางอย่างยังมีเมนูย่อยที่มีตัวเลือกเพิ่มเติม เมื่อต้องการตรวจสอบว่า มีเป็นย่อย ปัดขวาจากตัวเลือก ถ้าตัวเลือกมีเมนูย่อย คุณฟัง: "รายละเอียดเพิ่มเติม" เมื่อต้องการเปิดเมนูย่อย แตะสองครั้งหน้าจอ

บันทึกงานของคุณ

Excel สำหรับ iOS จะบันทึกงานของคุณ แต่คุณสามารถเปลี่ยนชื่อของไฟล์ และเลือกตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์

บันทึกสำเนาของไฟล์ของคุณ ด้วยชื่อใหม่

 1. ในแผ่นงานExcel ลากนิ้วหนึ่งรอบส่วนบนสุดของหน้าจอจนกว่าคุณได้ยิน "ไฟล์ปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 2. ปัดนิ้วขวาจนกว่าคุณได้ยินรายการเมนู "บันทึกสำเนาปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "บันทึกเป็น ชื่อไฟล์ เขตข้อมูลข้อความ" การเปิดคีย์บอร์ดบนหน้าจอ

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์ ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอให้พิมพ์ชื่อไฟล์ใหม่

 4. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ลากนิ้วหนึ่งรอบมุมขวาล่างของหน้าจอจน กว่าคุณได้ยิน "เสร็จแล้ว" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอเพื่อบันทึกไฟล์

เลือกตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ของคุณ

 1. ในแผ่นงานExcel ลากนิ้วหนึ่งรอบส่วนบนสุดของหน้าจอจนกว่าคุณได้ยิน "ไฟล์ปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 2. ปัดนิ้วขวาจนกว่าคุณได้ยิน "บันทึกสำเนาปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "บันทึกเป็น ชื่อไฟล์ เขตข้อมูลข้อความ"

 3. ปัดนิ้วขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงของตำแหน่งที่ตั้งที่จะบันทึกไฟล์ เช่นOneDrive หรือiPhone แตะสองครั้งหน้าจอเพื่อเลือกตำแหน่งที่ตั้งไว้

 4. ในตัวเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่ คุณเลือก ปัดไปทางซ้าย หรือขวาจนกว่าคุณได้ยินเสียงโฟลเดอร์ที่เป็นไปได้หรือตำแหน่งที่ตั้งอื่นย่อยคุณต้อง แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 5. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มบันทึก" แล้วแตะสองครั้งเพื่อบันทึกไฟล์ลงในตำแหน่งที่ตั้งที่เลือก

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณพยายามบันทึกไฟล์ด้วยชื่อที่มีอยู่แล้ว คุณจะได้ยิน "แทนที่ไฟล์หรือไม่" ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มยกเลิก" หรือ "ปุ่มแทนที่” ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการทำ แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อยืนยันตัวเลือกของคุณ

พิมพ์งานของคุณ

พิมพ์แผ่นงานของคุณได้โดยตรงจาก iPhone ของคุณไปยังเครื่องพิมพ์ที่สนับสนุน AirPrint เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AirPrint และเครื่องพิมพ์ที่ได้รับการสนับสนุน อ้างถึงAirPrint ใช้เมื่อต้องการพิมพ์จาก หรือของคุณ iPhone, iPad, iPod touch

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า iPhone ของคุณและเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกันผ่านเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน

 2. ในไฟล์แบบExcel ลากนิ้วหนึ่งรอบส่วนบนสุดของหน้าจอจนกว่าคุณได้ยิน "ไฟล์ปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 3. ปัดนิ้วไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "พิมพ์ ปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "แฟ้ม กลับปุ่ม"

 4. ปัดนิ้วที่ถูกต้องและคุณได้ยินเสียง: " AirPrint ปุ่ม" แตะสองครั้งหน้าจอ ตัวเลือกเค้าโครง หน้าเปิดขึ้น

 5. ลากนิ้วหนึ่งลงในหน้าจอเพื่อเรียกดูรายการของตัวเลือกเค้าโครง เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก แตะสองครั้งหน้าจอ

 6. เมื่อต้องการเลือกเครื่องพิมพ์ ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "Next ปุ่ม" ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้อนุญาตการแปลงไฟล์แบบออนไลน์ ปัดขวาจน กว่าคุณได้ยิน "อนุญาต" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ หน้าตัวเลือกเครื่องพิมพ์ เปิดขึ้น

 7. เมื่อต้องการเลือกเครื่องพิมพ์ของคุณ ปัดขวาจน กว่าคุณได้ยิน "เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์เลือก ปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ ปัดนิ้วขวาจนกว่าคุณได้ยินเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการ แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ โฟกัสส่งกลับไปยังหน้าตัวเลือกเครื่องพิมพ์

 8. เมื่อต้องการตั้งค่าจำนวนสำเนาที่จะพิมพ์ ปัดขวาจนกว่าคุณได้ยิน "สำเนาหนึ่ง" หรือส่วนที่เลือกปัจจุบัน เมื่อต้องการเปลี่ยนจำนวนสำเนา ปัดขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ลด" หรือ "เพิ่ม" ปัจจุบัน แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 9. ปัดนิ้วไปทางซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มพิมพ์" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการทำงานพิมพ์ขั้นสูงยิ่งขึ้น ไปที่การใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอในการพิมพ์สมุดงาน Excel

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อพิมพ์เวิร์กบุ๊ก Excel

ใช้คีย์บอร์ดภายนอกกับ Excel for iPhone

ใช้คีย์บอร์ดภายนอกกับ Excel for iPad

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำทางใน Excel

ใช้Excel กับ TalkBack โปรแกรมอ่านหน้าจอ Android อยู่แล้วภายใน เพื่อทำงานพื้นฐาน เช่นสร้าง แก้ไข หรือพิมพ์เวิร์กบุ๊ก

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับความสามารถของระบบสัมผัสใน Excel for Android ให้ไปที่ คู่มือระบบสัมผัสของ Excel for Android

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

ในหัวข้อนี้

เปิด Excel for Android

 1. บนหน้าจอหลักของอุปกรณ์ของคุณ Android ลากนิ้วหนึ่งไปรอบ ๆ หน้าจอจน กว่าคุณได้ยิน "แอป" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ ไอคอนจะอยู่บนกึ่งกลางด้านล่างของหน้าจอ

 2. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "Excel" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

เมื่อคุณเริ่มExcel เป็นครั้งแรกคุณอาจต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ของคุณ สำหรับคำแนะนำ ไปเมื่อต้องการลงชื่อเข้าใช้เมื่อใช้ครั้งแรก

เคล็ดลับ: ถ้าคุณได้เปิดใช้งานการตรวจหาข้อความเสียงGoogle ตกลง ในแอปGoogle คุณสามารถระบุว่า "Ok Google, เปิดExcel "

เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ได้ไม่ได้ลงชื่อออกจากแอปExcel ครั้งสุดท้ายที่คุณใช้ แอปนั้นเปิดขึ้นโดยไม่ต้องพร้อมท์ให้คุณลงชื่อเข้าใช้

ลงชื่อเข้าใช้ใน Excel

คุณสามารถลงชื่อเข้าสู่เวลาExcel แรกที่คุณเปิดแอป หรือในภายหลังได้ หลังจากที่คุณเข้าสู่ระบบExcel บัญชีผู้ใช้ของคุณจะพร้อมใช้งานในแอป Office อื่น ๆ คุณสามารถใช้Excel โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้ เกินไป

ลงชื่อเข้าใช้เมื่อใช้ครั้งแรก

 1. เมื่อคุณเปิดExcel เป็นครั้งแรก แอปเริ่มต้นการตั้งค่าเริ่มต้น แล้ว คุณฟัง: "ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft "

 2. ปัดนิ้วขวาจนกว่าคุณได้ยิน "กล่อง Enter your อีเมล โทรศัพท์ หรือ Skype แก้ไข" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 3. ใช้ตัวคีย์บอร์ดบนหน้าจอเมื่อต้องการพิมพ์ของคุณที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หรือชื่อ Skype เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ลากนิ้วหนึ่งบนหน้าจอจนกว่าคุณได้ยิน "ไป ปุ่ม จากนั้น ให้ยกนิ้วของคุณออกจากหน้าจอ ปุ่มไป จะอยู่ที่มุมขวาล่างของหน้าจอ

 4. ปัดนิ้วไปทางขวาจนกว่าคุณได้ยิน "รหัสผ่าน กล่องแก้ไข แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 5. ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อพิมพ์รหัสผ่านของคุณ

 6. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ลากนิ้วหนึ่งบนหน้าจอจนกว่าคุณได้ยิน "ไป ปุ่ม จากนั้น ให้ยกนิ้วของคุณออกจากหน้าจอ ปุ่มไป จะอยู่ที่มุมขวาล่างของหน้าจอ

ลงชื่อเข้าใช้หลังจากใช้ครั้งแรก

เมื่อคุณตัดสินใจที่จะทำให้มากที่สุดของเวิร์กบุ๊กของคุณ คุณสามารถลงชื่อเข้าสู่Excel แม้ว่าคุณได้ใช้แอปโดยไม่ มีการลงชื่อเข้าใช้

 1. เปิดExcel

 2. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "ลงชื่อเข้าใช้" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "รับสิ่งต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้วเดินทาง ลงชื่อเข้าใช้"

 3. ปัดนิ้วไปทางขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ลงชื่อเข้าใช้ปุ่ม แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ ลงชื่อเข้าใช้ หน้าต่างเปิดขึ้น

 4. ปัดนิ้วขวาจนกว่าคุณได้ยิน "กล่อง Enter your อีเมล โทรศัพท์ หรือ Skype แก้ไข" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 5. ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อพิมพ์ของคุณที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หรือชื่อ Skype เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว rag นิ้วหนึ่งบนหน้าจอจนกว่าคุณได้ยิน "ไป ปุ่ม จากนั้น ให้ยกนิ้วของคุณออกจากหน้าจอ ปุ่มไป จะอยู่ที่มุมขวาล่างของหน้าจอ

 6. ปัดนิ้วไปทางขวาจนกว่าคุณได้ยิน "รหัสผ่าน กล่องแก้ไข แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 7. ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อพิมพ์รหัสผ่านของคุณ

 8. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ลากนิ้วหนึ่งบนหน้าจอจนกว่าคุณได้ยิน "ไป ปุ่ม จากนั้น ให้ยกนิ้วของคุณออกจากหน้าจอ ปุ่มไป จะอยู่ที่มุมขวาล่างของหน้าจอ

เปิดเวิร์กบุ๊ก

เมื่อเปิดExcel คุณสู่บนหน้าExcel จะแสดงรายการของคุณเวิร์กบุ๊กล่าสุด คุณสามารถเปิดอย่างใดอย่างหนึ่งของพวกเขาหรือสมุดงานเก่า

 • เมื่อต้องการเปิดเวิร์กบุ๊กล่าสุด ลากนิ้วหนึ่งบนหน้าจอจนกว่าคุณได้ยินไฟล์คุณต้องการ แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 • เมื่อต้องการเปิดสมุดงานเก่า ปัดไปทางซ้าย หรือขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มเปิด" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยินเสียงของตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์หน้าจอการ แตะสองครั้ง นำทางไปยังไฟล์ และ แตะสองครั้งเพื่อเปิดหน้าจอ

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังทำงานบนเวิร์กบุ๊กแล้ว และต้องการเปิดอีกหนึ่ง ปัดลงซ้ายนั้น คุณเข้ามาบนหน้าExcel เมื่อต้องการเปิดล่าสุดหรือเวิร์กบุ๊กที่เก่ากว่า ทำตามขั้นตอนด้านบน

สร้างเวิร์กบุ๊กใหม่

ไฟล์Excel จะเรียกว่าเวิร์กบุ๊ก แต่ละเวิร์กบุ๊กประกอบด้วยแผ่นงาน โดยทั่วไปจะเรียกว่าแผ่นงานหรือแผ่นงาน คุณสามารถเพิ่มแผ่นงานมาก ตามที่คุณต้องการไปยังเวิร์กบุ๊ก หรือคุณสามารถสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่เมื่อต้องการเก็บข้อมูลของคุณเป็นระเบียบ

 1. เปิดExcel

 2. ปัดนิ้วไปทางซ้าย หรือขวาจน กว่าคุณได้ยิน "ใหม่" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "ใหม่ เวิร์กบุ๊กเปล่า"

 3. เมื่อต้องการเปิดเวิร์กบุ๊กเปล่า แตะสองครั้งหน้าจอ เมื่อต้องการใช้เทมเพลตอื่น ปัดขวาจนกว่าคุณได้ยินชื่อของเทมเพลเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการใช้ แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังทำงานบนเวิร์กบุ๊กแล้ว และต้องการสร้างการปัดหนึ่ง ใหม่ลงซ้ายนั้น คุณเข้ามาบนหน้าExcel เมื่อต้องการสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่ ทำตามขั้นตอน 2-3 ด้านบน

สร้างเวิร์กชีตใหม่ในเวิร์กบุ๊ก

ในเวิร์กบุ๊ก ให้ลากนิ้วของคุณไปรอบๆ บริเวณด้านล่างซ้ายของหน้าจอจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มเพิ่มแผ่นงาน" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ใส่ข้อมูลของคุณ

ขณะที่คุณใส่ข้อมูลในแผ่นงาน คุณจะทำงานกับแถว คอลัมน์ และเซลล์ เซลล์ถูกอ้างอิงโดยตำแหน่งที่ตั้งของเซลล์ในแถวและคอลัมน์บนเวิร์กชีต ดังนั้นเซลล์ A1 จะอยู่ในแถวแรกของคอลัมน์ A ในแผ่นงานใหม่ เซลล์ A1 จะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น

 1. บนแผ่นงาน ลากนิ้วของคุณไปรอบ ๆ หน้าจอเพื่อค้นหาเซลล์คุณต้องการทำงาน

 2. เมื่อต้องการเปิดเมนูบริบท แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "ตัดปุ่ม"

 3. ปัดนิ้วขวาจนกว่าคุณได้ยิน "แก้ไขปุ่ม" จากนั้น แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยิน "แสดง <ภาษาของคีย์บอร์ด > ตัวอย่างเช่น "ภาษาอังกฤษเรา คีย์บอร์ด"

 4. ใช้ตัวคีย์บอร์ดบนหน้าจอให้พิมพ์ตัวเลขหรือข้อความที่คุณต้องการ

 5. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ลากนิ้วของคุณไปรอบ ๆ มุมบนขวาของหน้าจอจนกว่าคุณได้ยิน "ใส่ปุ่ม" จากนั้น แตะสองครั้งหน้าจอ

นำรูปแบบตัวเลขไปใช้

คุณสามารถแสดงตัวเลขชนิดต่างๆ โดยการนำรูปแบบไปใช้กับเซลล์ เช่น สกุลเงิน เปอร์เซ็นต์ หรือวันที่

 1. บนแผ่นงาน ลากนิ้วของคุณไปรอบ ๆ หน้าจอเพื่อค้นหาเซลล์คุณต้องการทำงาน แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอเพื่อเปิดใช้งานเซลล์

 2. เมื่อต้องการปิดเมนูบริบท ปัดนิ้วไปทางซ้ายลงนั้น

 3. ปัดนิ้วไปทางซ้าย หรือขวาจน กว่าคุณได้ยิน "ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "แท็บเมนู <ปัจจุบันแท็บ > เลือก"

 4. ปัดนิ้วขวาจนกว่าคุณได้ยิน "เมนูรูปแบบตัวเลข" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "รูปแบบตัวเลข"

 5. ปัดนิ้วขวาจนกว่าคุณได้ยินเสียงรูปแบบคุณต้องการเช่นสกุลเงินเวลา หรือเปอร์เซ็นต์

 6. เมื่อต้องการเลือกรูปแบบ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

  เคล็ดลับ: ตัวเลือกการจัดรูปแบบบางตัวจะมีเมนูย่อย คุณจะได้ยิน ตัวอย่างเช่น: "เมนูตัวเลข" เมื่อต้องการเปิดเมนูย่อย ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

สร้างสูตรอย่างง่าย

คุณสามารถสร้างสูตรอย่างง่ายเพื่อบวก ลบ คูณ หรือหารตัวเลขต่างๆ ของคุณ

 1. บนแผ่นงาน ลากนิ้วของคุณไปรอบ ๆ หน้าจอเพื่อค้นหาเซลล์คุณต้องการทำงาน

 2. เมื่อต้องการเปิดเมนูบริบท แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "ตัดปุ่ม"

 3. ปัดนิ้วขวาจนกว่าคุณได้ยิน "แก้ไขปุ่ม" จากนั้น แตะสองครั้งหน้าจอเพื่อเปิดคีย์บอร์ดบนหน้าจอ

 4. เมื่อต้องการสร้างสูตร พิมพ์ตัวเลขและตัวดำเนินการคำนวณรวมกัน ด้วยการลากนิ้วของคุณไว้เหนือแป้นพิมพ์ และยกนิ้วของคุณในแบบคุณต้องการ

  พิมพ์เครื่องหมายบวก (+) สำหรับการบวก เครื่องหมายลบ (-) สำหรับการลบ เครื่องหมายดอกจัน (*) สำหรับการคูณ หรือเครื่องหมายทับ (/) สำหรับการหาร ตัวอย่างเช่น พิมพ์= 2 + 4, = 4-2, = 2 * 4หรือ= 4/2

 5. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ลากนิ้วของคุณไปรอบ ๆ มุมบนขวาของหน้าจอจนกว่าคุณได้ยิน "ใส่ปุ่ม" จากนั้น แตะสองครั้งหน้าจอ Excel เรียกใช้การคำนวณ และแทรกผลลัพธ์ในเซลล์

บันทึกงานของคุณ

Excel จะบันทึกงานของคุณโดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถเปลี่ยนชื่อของไฟล์และเลือกตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ได้

บันทึกสำเนาของไฟล์ของคุณ

 1. ในแฟ้มExcel เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อของแฟ้มของคุณ ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ไฟล์ปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "เมนูไฟล์เปิด"

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินรายการเมนู "ปุ่มบันทึกเป็น" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “ใส่ชื่อไฟล์”

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์ ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ยกเลิกเลือกปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอเพื่อยกเลิกเลือกชื่อของไฟล์ปัจจุบัน

 4. ปัดไปทางซ้ายจน กว่าคุณได้ยิน "ใส่ชื่อไฟล์ กล่องแก้ไข" แล้ว แตะสองครั้งเพื่อเปิดหน้าจอคีย์บอร์ดบนหน้าจอ

 5. พิมพ์ชื่อไฟล์ เพียงครั้งเดียวคุณทำเสร็จแล้ว ปัดขวาจนกว่าคุณได้ยิน "บันทึกปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งเพื่อบันทึกไฟล์

เลือกตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ของคุณ

 1. ในแฟ้มExcel เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มของคุณ ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ไฟล์ปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอเพื่อเปิดเมนูไฟล์ คุณได้ยินเสียง: "เมนูไฟล์เปิด"

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินรายการเมนู "ปุ่มบันทึกเป็น" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน “ใส่ชื่อไฟล์”

 3. ปัดนิ้วไปทางซ้าย หรือขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงของตำแหน่งที่ตั้งที่จะบันทึกไฟล์ เช่นOneDrive หรืออุปกรณ์นี้ แตะสองครั้งหน้าจอเพื่อเลือกตำแหน่งที่ตั้งไว้

 4. ในตัวเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่ คุณเลือก ปัดไปทางซ้าย หรือขวาจนกว่าคุณได้ยินเสียงโฟลเดอร์ที่เป็นไปได้หรือตำแหน่งที่ตั้งอื่นย่อยคุณต้อง แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 5. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มบันทึก" แล้วแตะสองครั้งเพื่อบันทึกไฟล์ลงในตำแหน่งที่ตั้งที่เลือก

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณพยายามบันทึกไฟล์ด้วยชื่อที่มีอยู่แล้ว คุณจะได้ยิน "แทนที่ไฟล์หรือไม่" ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มยกเลิก" หรือ "ปุ่มแทนที่” ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการทำ แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อยืนยันตัวเลือกของคุณ

พิมพ์งานของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณแล้ว

 1. ในไฟล์แบบExcel ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ไฟล์ปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอเพื่อเปิดเมนูไฟล์ คุณได้ยินเสียง: "เมนูไฟล์เปิด"

 2. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "พิมพ์" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "เค้าโครงตัวเลือก ปิดเมนูไฟล์" ตัวเลือกการพิมพ์ หน้าเปิดขึ้น

 3. เมื่อต้องการพิมพ์ ด้วยตัวเลือกเริ่ม ปัดนิ้วไปทางขวาจนกว่าคุณได้ยิน ปุ่มพิมพ์ แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 4. คุณได้ยินเสียง: "อนุญาตExcel ใช้บริการแบบออนไลน์จากไมโครซอฟท์เพื่อเตรียมไฟล์สำหรับ printing?" ปัดนิ้วไปทางขวาจนกว่าคุณได้ยิน "อนุญาตให้มีปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 5. ปัดนิ้วไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "รายการดรอปดาวน์ออก เลือกเครื่องพิมพ์" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 6. ปัดนิ้วขวาจนกว่าคุณได้ยินเสียงชื่อของเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการ และ แตะหน้าจอเพื่อเปิดใช้งานสองครั้ง

 7. ปัดนิ้วขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มพิมพ์" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการทำงานพิมพ์ขั้นสูงยิ่งขึ้น ไปที่การใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอในการพิมพ์สมุดงาน Excel

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกตารางในเวิร์กชีต Excel

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อพิมพ์เวิร์กบุ๊ก Excel

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำทางใน Excel

ใช้Excel ด้วยผู้บรรยาย ที่อยู่แล้วภายใน Windows โปรแกรมอ่านหน้าจอ เพื่อทำงานพื้นฐาน เช่นลงชื่อเข้าสู่Excel และเปิดเวิร์กบุ๊ก

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

เปิด Excel

 1. บนอุปกรณ์ของคุณ ในรายการแอปทั้งหมด ปัดขวาจนกว่าผู้บรรยายให้ทราบ "Excel"

 2. แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดแอป

หมายเหตุ: Excel ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft คุณได้ตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณด้วยโดยอัตโนมัติ คุณได้ยิน "หน้าเริ่มต้น แล้วตาม ด้วยชื่อบัญชีผู้ใช้ของคุณและ"ปุ่ม" ถ้าคุณลงชื่อออกจากแอปExcel ครั้งสุดท้ายที่คุณใช้ หรือ ถ้าคุณต้องการใช้บัญชีผู้ใช้อื่น อ้างอิงลงใน Excel

เคล็ดลับ: ถ้าคุณมีตรึงไทล์สำหรับExcel บนหน้าจอหลักของอุปกรณ์ของคุณ คุณยังสามารถเปิดแอปจากที่นั่น ปัดนิ้วขวาจนกว่าคุณได้ยิน "Excel ตาม ด้วยขนาดของไทล์ ตัวอย่างเช่น"เล็ก 1 ด้วย 1 " แตะสองครั้งหน้าจอ

ลงชื่อเข้าใช้ใน Excel

คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยบัญชี Microsoft เดียวกันคุณได้ตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณด้วย หรือเลือกแตกต่างกันของ Microsoft งาน หรือโรงเรียนบัญชีผู้ใช้

ลงชื่อเข้าใช้ ด้วยบัญชีผู้ใช้แนะนำ

 1. หลังจากเปิดExcel ปัดนิ้วไปทางขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ลงชื่อเข้าใช้ปุ่ม แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยิน "มาช่วยคุณลงชื่อเข้าใช้ ตาม ด้วยชื่อของคุณได้ตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณกับบัญชีผู้ใช้ Microsoft

 2. เมื่อต้องการใช้บัญชีผู้ใช้นี้ ปัดขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ต่อปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยิน "หน้าเริ่มต้น แล้วตาม ด้วยชื่อบัญชีผู้ใช้ของคุณและ"ปุ่ม"

  ตอนนี้คุณกำลังลงใน และโฟกัสอยู่บนหน้าเริ่มต้น

ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft

 1. หลังจากเปิดExcel ปัดนิ้วไปทางขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ลงชื่อเข้าใช้ปุ่ม แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยิน "มาช่วยคุณลงชื่อเข้าใช้ ตาม ด้วยชื่อของคุณได้ตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณกับบัญชีผู้ใช้ Microsoft

 2. เมื่อต้องการใช้บัญชี Microsoft บัญชีอื่น ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "บัญชี Microsoft, Outlook.com, Hotmail, Live.com, MSN แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 3. ปัดนิ้วขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ต่อปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "ใส่ของอีเมล โทรศัพท์ หรือ Skype"

 4. ใช้ตัวคีย์บอร์ดบนหน้าจอเมื่อต้องการพิมพ์ของคุณอีเมลที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือ ชื่อผู้ใช้ Skype ตำแหน่งโฟกัสไปยังแป้น Enter แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "ป้อนรหัสผ่าน"

 5. ใช้ตัวคีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อให้พิมพ์รหัสผ่านของคุณ วางโฟกัสไปยังแป้น Enter แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 6. ถ้าคุณได้ยิน "ปุ่มตกลง" คุณจำเป็นต้องเปิดใช้งานบัญชี Microsoft ของคุณ โดยการใส่ PIN ของอุปกรณ์ของคุณ แตะสองครั้งหน้าจอ แล้ว ใช้ตัวคีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อพิมพ์ PIN ของคุณ

 7. เมื่อคุณได้ยิน "หน้าเริ่มต้น ปุ่มใหม่Excel เสร็จแล้วคุณลงชื่อเข้าใช้ โฟกัสอยู่บนหน้าเริ่มต้น

ลงชื่อเข้าใช้ ด้วยบัญชีผู้ใช้ทำงาน หรือโรงเรียน

 1. หลังจากเปิดExcel ปัดนิ้วไปทางขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ลงชื่อเข้าใช้ปุ่ม แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยิน "มาช่วยคุณลงชื่อเข้าใช้ ตาม ด้วยชื่อของคุณได้ตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณกับบัญชีผู้ใช้ Microsoft

 2. เมื่อต้องการใช้บัญชีผู้ใช้อื่น ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ทำงาน หรือบัญชีผู้ ใช้ของโรงเรียน, " แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 3. ปัดนิ้วขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ต่อปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "ยกเลิกปุ่ม"

 4. ปัดนิ้วไปทางซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "อีเมลที่อยู่ ข้อความที่สามารถแก้ไขได้ แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 5. ใช้ตัวคีย์บอร์ดบนหน้าจอเมื่อต้องการพิมพ์ที่อยู่อีเมลของคุณ เลือก Enter และ แตะสองครั้งหน้าจอ

 6. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "รหัสผ่าน ข้อความที่สามารถแก้ไขได้ แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 7. ใช้ตัวคีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อให้พิมพ์รหัสผ่านของคุณ วางโฟกัสไปยังแป้น Enter แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 8. อุปกรณ์ของคุณขอให้ถ้า Windows ควรจำไว้ว่า บัญชีผู้ใช้นี้ ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่คุณต้อง ปัดขวาจน กว่าคุณได้ยิน "ข้ามในขณะนี้ ลิงก์" หรือ "ปุ่มใช่" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 9. คุณได้ยิน "บัญชีที่คุณเพิ่มแอปนี้ ตาม ด้วยข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของคุณ ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "ปุ่มปิด" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยิน "หน้าเริ่มต้น แล้วตาม ด้วยชื่อบัญชีผู้ใช้ของคุณและ"ปุ่ม"

เปิดเวิร์กบุ๊กล่าสุด

คุณสามารถค้นหาเวิร์กบุ๊กที่ใช้ล่าสุดของคุณบนหน้าเริ่มต้นExcel ไปทางขวา

 1. บนExcel เริ่มหน้า ปัดขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ล่าสุดที่เลือก" รายการของเวิร์กบุ๊กล่าสุดเริ่มต้นต่อไปนี้

 2. ปัดนิ้วขวาจนกว่าคุณพบเวิร์กบุ๊กที่คุณต้อง การเปิด แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

เรียกดูสำหรับเวิร์กบุ๊ก

 1. ถ้าเวิร์กบุ๊กที่คุณค้นหาค่าไม่ได้อยู่บนExcel เริ่มหน้า ปัดขวา หรือซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "เรียกดูปุ่ม" จากนั้น แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "เลือกแอป ล่าสุด"

 2. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณค้นหาตัวเลือกที่คุณต้อง ตัวอย่างOneDrive หรืออุปกรณ์นี้ แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 3. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณค้นหาโฟลเดอร์ขวา ตัวอย่างเช่นเอกสาร แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 4. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณค้นหาไฟล์ถูกต้อง แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "ดาวน์โหลด"

 5. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "เวิร์กบุ๊กเปิดปุ่มแถบแอป" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยิน "เปิด ตาม ด้วยชื่อของเวิร์กบุ๊ก

ดูเพิ่มเติม

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อพิมพ์เวิร์กบุ๊ก Excel

ใช้แป้นพิมพ์ลัดกับคีย์บอร์ดภายนอกใน Excel Mobile สำหรับ Windows 10

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำทางใน Excel

ใช้Excel Online ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและตัวอ่านหน้าจอเพื่อทำงานพื้นฐาน สร้างเวิร์กบุ๊กใหม่เช่น แก้ไขเวิร์กบุ๊ก และพิมพ์งานของคุณ เราจะทดสอบ ด้วยผู้บรรยาย JAWS และ NVDA แต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่น ๆ ตราบใดที่พวกเขาทำตามมาตรฐานการช่วยสำหรับการเข้าร่วมและเทคนิค

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณใช้โปรแกรมผู้บรรยายกับ Windows 10 Fall Creators Update คุณต้องปิดโหมดการสแกนเพื่อแก้ไขเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอด้วย Office Online สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ปิดโหมดเสมือนหรือโหมดเรียกดูในโปรแกรมอ่านหน้าจอใน Windows 10 Fall Creators Update

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้ไปที่ วิธีการที่โปรแกรมอ่านหน้าจอทำงานกับ Microsoft Office

 • เมื่อคุณใช้ Excel Online เราขอแนะนำให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก Excel Online ใช้งานในเว็บเบราว์เซอร์ แป้นพิมพ์ลัดนี้แตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl+F6 แทน F6 ในการเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ ทางลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) จะนำไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ – ไม่ได้ใช้กับ Excel Online

ในหัวข้อนี้

เปิด Excel แบบออนไลน์

 1. ไปยัง https://www.office.com

 2. กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ลงในบัญชีผู้ใช้ของคุณ" นั้นแล้วกด Enter หน้าต่างเลือกบัญชีผู้ใช้ เปิดขึ้น

 3. กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยินชื่อบัญชีผู้ใช้หรือผู้ใช้ที่คุณต้องการใช้ เพื่อลงชื่อเข้าใช้ แล้ว กด Enter คุณได้ยินเสียง: "ป้อนรหัสผ่าน แก้ไข"

  ถ้าคุณไม่ได้ยินบัญชีผู้ใช้คุณต้อง กดคีย์แท็บจนกว่าคุณได้ยิน "ใช้บัญชีผู้ใช้อื่น ปุ่ม" แล้วกด Enter พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลของบัญชีผู้ใช้ นั้นแล้ว กด Enter

 4. พิมพ์รหัสผ่านของคุณ นั้นแล้ว กด Enter คุณได้ยินเสียง: "Microsoft Office บ้าน"

 5. เมื่อต้องการเปิดExcel Online ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "ไปยังExcel ลิงก์, " แล้ว กด Enter Excel Online เปิดขึ้น

เปิดเวิร์กบุ๊ก

คุณสามารถเปิดไฟล์ที่คุณได้รับการทำงานบนล่าสุด หรือไปยังที่เก็บแบบออนไลน์ของคุณที่ต้องการเช่นOneDrive และเปิดไฟล์จากที่นั่น

เปิดเวิร์กบุ๊กเมื่อเริ่มต้น Excel Online

 1. เปิด และลงชื่อเข้าสู่Excel Online เปิดแอปและโฟกัสอยู่บนตัวเลือกเวิร์กบุ๊กเปล่าใหม่

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปิดไฟล์ล่าสุด กดแป้น Shift + Tab จนกว่าคุณได้ยินไฟล์ล่าสุดคุณต้อง จากนั้น กด Enter เปิดไฟล์ ในมุมมองการแก้ไข หรือมุมมองการอ่าน

  • เมื่อต้องการเปิดเอกสารจากแอเก็บ online ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "เปิดจากที่เก็บ online <the >, " แล้ว กด Enter นำทางไปยังไฟล์คุณต้อง นั้นแล้ว กด Enter เปิดไฟล์ในมุมมองการอ่าน

เปิดเวิร์กบุ๊กเมื่อทำงานใน Excel Online

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปิดเวิร์กบุ๊กเมื่อทำงานอยู่ในExcel Online คุณต้องอยู่ในมุมมองการแก้ไข ตัวเลือกที่จะไม่พร้อมใช้งานในมุมมองการอ่าน สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงมุมมองการแก้ไข ไปเพื่อสลับไปยังมุมมองการแก้ไข

 1. กดแป้นโลโก้ Alt + Windows โฟกัสย้ายลงใน ribbon

 2. เมื่อต้องการเปิดเมนูไฟล์ กด f คุณได้ยินเสียง: "ปิดเมนู รายการเมนู" ถ้าคุณไม่ได้ยินนี้ คุณไม่ได้อยู่ในมุมมองการแก้ไข

 3. เมื่อต้องการเปิดเมนูเปิด กด o ตามลำดับ

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยินล่าสุด เอกสารคุณต้อง แล้ว กด Enter เปิดไฟล์ ในมุมมองการแก้ไข หรือมุมมองการอ่าน

  • เมื่อต้องการเปิดเอกสารจากแอเก็บ online ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่เก็บ online <the >, " แล้ว กด Enter นำทางไปยังไฟล์คุณต้อง นั้นแล้ว กด Enter เปิดไฟล์ในมุมมองการอ่าน

เปิดเวิร์กบุ๊กใน Excel เวอร์ชันสมบูรณ์

ถ้าคุณมีเวอร์ชันเดสก์ท็อปเต็มรูปแบบExcel จะช่วยให้คุณตัวเลือกเพิ่มเติมมากมายเมื่อทำงานกับไฟล์ของคุณ เป็นเรื่องง่ายที่จะเปิดเวอร์ชันสมบูรณ์จากExcel Online

 1. ในExcel Online หลังจากเปิดเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการแก้ไข ด้วยเวอร์ชันสมบูรณ์ กด Ctrl + F6 จนกว่าคุณได้ยินเสียง: "ที่เลือก รายการของแท็บหน้าแรก"

 2. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "แก้ไขใน Excel ปุ่ม, " แล้ว กด Enter เพื่อเปิดเวิร์กบุ๊กในExcel คุณได้ยินเสียง "โต้ตอบ เรากำลังเปิดนี้ใน Microsoft Excel" ขณะกำลังโหลดโปรแกรม

 3. หลังจากที่มีเปิดExcel คุณอาจถูกขอให้ลงชื่อเข้าใช้ พิมพ์ที่อยู่อีเมลของคุณ และกด Enter แล้วพิมพ์รหัสผ่านของคุณ และกด Enter

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้การทำงาน หรือบัญชีผู้ใช้ที่โรงเรียน ขั้นตอนในการเข้าสู่อาจแตกต่างกันเล็กน้อย ตัวอย่างเช่น คุณอาจจำเป็นต้องใช้ PIN หรือสมาร์ทการ์ดเพื่อลงชื่อเข้าใช้

  ในExcel โฟกัสอยู่ในเซลล์แรกของแถวแรกของเวิร์กบุ๊กของคุณ

สลับไปยังมุมมองการแก้ไข

ถ้าคุณเปิดเวิร์กบุ๊กในมุมมองการอ่าน และต้องการแก้ไขไฟล์ คุณจำเป็นต้องสลับไปยังมุมมองการแก้ไข

 1. ในมุมมองการอ่าน กด Ctrl + F6 จนกว่าคุณได้ยินเสียงชื่อหรือชื่อผู้ใช้ของคุณ

 2. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "แก้ไขเวิร์กบุ๊ก ปุ่มยุบ" กด Enter เพื่อขยายเมนู

 3. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยิน "แก้ไขในเบราว์เซอร์" จากนั้น กด Enter เปิดไฟล์ในมุมมองการแก้ไข

สร้างเวิร์กบุ๊กใหม่

คุณสามารถสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่จากเทมเพลตหรือตั้งแต่เริ่มต้นได้

สร้างเวิร์กบุ๊กเมื่อเริ่มต้น Excel Online

 1. เปิด และลงชื่อเข้าสู่Excel Online เปิดแอปและโฟกัสอยู่บนตัวเลือกเวิร์กบุ๊กเปล่าใหม่ ตัวเลือกนี้เวิร์กบุ๊กไม่ประกอบด้วยการจัดรูปแบบกำหนดไว้ล่วงหน้า

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปิดเวิร์กบุ๊กเปล่าใหม่และเริ่มการทำงานกับเอกสาร กด Enter

  • เมื่อต้องการเรียกดูรายการของเทมเพลตที่พร้อมใช้งาน กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยินเทมเพลตที่คุณต้อง จากนั้น กด Enter

  เปิดเวิร์กบุ๊กใหม่ และโฟกัสอยู่บนเซลล์แรกในแผ่นงาน

สร้างเวิร์กบุ๊กเมื่อทำงานใน Excel Online

หมายเหตุ: เมื่อต้องการสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่เมื่อทำงานอยู่ในExcel Online คุณต้องอยู่ในมุมมองการแก้ไข ตัวเลือกที่จะไม่พร้อมใช้งานในมุมมองการอ่าน สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงมุมมองการแก้ไข ไปเพื่อสลับไปยังมุมมองการแก้ไข

 1. ถ้าคุณกำลังทำงานบนเวิร์กบุ๊กแล้ว และต้องการสร้างใหม่หนึ่ง กดแป้นโลโก้ Alt + Windows โฟกัสย้ายลงใน ribbon

 2. เมื่อต้องการเปิดเมนูไฟล์ กด f คุณได้ยินเสียง: "ปิดเมนู รายการเมนู" ถ้าคุณไม่ได้ยินนี้ คุณไม่ได้อยู่ในมุมมองการแก้ไข

 3. เมื่อต้องการเปิดเมนูใหม่ กด N.

 4. กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยินเทมเพลตัว เลือกที่คุณต้อง แล้ว กด Enter

แก้ไขเวิร์กบุ๊กของคุณ

เมื่อต้องการแก้ไขเวิร์กบุ๊กของคุณ คุณต้องอยู่ในมุมมองการแก้ไข สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงมุมมองการแก้ไข ไปเพื่อสลับไปยังมุมมองการแก้ไข

ใส่ข้อมูลของคุณ

 1. เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างเซลล์ กดแป้นลูกศร ตัวอ่านหน้าจอทราบเซลล์ ตามที่คุณย้าย โดยตำแหน่งที่ตั้งของแถวและคอลัมน์บนแผ่นงาน เซลล์ A1 อยู่ในแถวแรกของคอลัมน์ a ถ้าเซลล์มีข้อความในนั้น ตัวอ่านหน้าจออ่านข้อความ

 2. เมื่อต้องการใส่หรือแทนที่ข้อความในเซลล์ ให้พิมพ์ข้อความ ตัวเลข หรือสูตร

 3. เมื่อต้องการย้ายไปยังเซลล์ถัดไป ให้กด Enter หรือปุ่ม Tab

ใช้ผลรวมอัตโนมัติเพื่อรวมตัวเลขของคุณ

บวกตัวเลขในแผ่นงานของคุณ

 1. ย้ายไปยังเซลล์ทางด้านขวาสุด หรือด้าน ล่างตัวเลขที่คุณต้องการหาผลรวม

 2. กดแป้นโลโก้ Alt + Windows, s ให้ H, U เมื่อต้องการดำเนินการคำนวณ กด Enter

  Excel Online บวกตัวเลข และวางผลลัพธ์ในเซลล์คุณเลือกไว้

สร้างสูตรอย่างง่าย

คุณสามารถสร้างสูตรอย่างง่ายเพื่อบวก ลบ คูณ หรือหารตัวเลขต่างๆ ของคุณ

 1. ย้ายไปยังเซลล์ที่อยู่ทางด้านขวาหรือด้านล่างของตัวเลขที่คุณต้องการคำนวณ

 2. พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=) คุณได้ยินเสียง: "แก้ไข เครื่องหมายเท่ากับ"

 3. เมื่อต้องการสร้างสูตร พิมพ์ชุดของตัวเลขและตัวดำเนินการคำนวณ เช่นเครื่องหมายบวก (+) สำหรับการบวก เครื่องหมายลบ (-) สำหรับการลบ เครื่องหมายดอกจัน (*) สำหรับการคูณ หรือเครื่องหมายทับ (/) สำหรับการหาร ตัวอย่างเช่น พิมพ์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มหมายเลข พิมพ์= 2 + 4

  • เมื่อต้องการลบตัวเลข พิมพ์= 4-2

  • เมื่อต้องการคูณตัวเลข พิมพ์= 2 * 4

  • เมื่อต้องการหารตัวเลข พิมพ์= 4/2

 4. เมื่อต้องการทำการคำนวณ ให้กด Enter

Excel Online เรียกใช้การคำนวณ และแสดงผลลัพธ์ในเซลล์คุณเลือกไว้

นำรูปแบบตัวเลขไปใช้

คุณสามารถแสดงชนิดของตัวเลขที่แตกต่างกันในExcel Online โดยใช้รูปแบบ เช่นสกุลเงินเปอร์เซ็นต์ หรือวัน

 1. เลือกเซลล์หรือเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ เมื่อต้องการเลือกเซลล์ที่อยู่ติดกันหลาย ๆ กด Shift + ลูกศรคีย์

 2. เมื่อต้องการเปิดเมนูบริบท กด Shift + F10 คุณได้ยินเสียง: "ตัด รายการเมนู"

 3. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยิน "รูปแบบตัวเลข" จากนั้น กด Enter คุณได้ยินเสียง: "โต้ตอบ รูปแบบตัวเลข"

 4. เมื่อต้องการเลือกรูปแบบ กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยินเสียงรูปแบบคุณต้องการเช่น "สกุลเงิน" หรือ "วัน" แล้ว กด Enter เพื่อเลือก

สร้างตารางจากข้อมูลของคุณ

คุณสามารถสร้างตารางจากข้อมูลของคุณเพื่อให้คุณสามารถ ตัวอย่างเช่น ได้อย่างรวดเร็วกรอง หรือเรียงลำดับข้อมูล

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการรวมไว้ในตาราง เมื่อต้องการเลือกเซลล์ที่อยู่ติดกันหลาย ๆ กด Shift + ลูกศรคีย์

 2. เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบเป็นตาราง ให้กดแป้นโลโก้ของ Alt + Windows, H, T ประเภททั่วไป คุณได้ยินเสียง: "กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเป็นตาราง"

 3. กด Shift + Tab คุณได้ยิน "ตารางของฉันมีส่วนหัวของ และ ถ้ามีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย หรือไม่ เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงส่วนที่เลือก กด Spacebar

  หมายเหตุ: ใช้ส่วนหัวของตารางเพื่อทำให้ตารางของคุณเข้าถึงเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ โปรแกรมอ่านหน้าจอใช้ข้อมูลส่วนหัวทำให้เข้าใจวิธีการค้นหาตำแหน่งเซลล์ตาราง

 4. เมื่อต้องการสร้างตาราง กด Enter

เรียงลำดับหรือกรองข้อมูลในตาราง

 1. ในตาราง ที่คุณต้องการเรียงลำดับ หรือกรอง ย้ายไปยังเซลล์ด้วยเมนูดรอปดาวน์การเรียงลำดับและกรอง คุณได้ยินรายละเอียดเซลล์ ตาม ด้วย "มีเมนูดรอปดาวน์เรียงลำดับและกรอง"

 2. เมื่อต้องการเปิดเมนูดรอปดาวน์ กด Alt + ลูกศร

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับข้อมูล กดแป้นลูกศรลงจน กระทั่งคุณได้ยิน "เรียงลำดับจากน้อยไปมาก" หรือ "เรียงลำดับจากมากไปน้อย" แล้ว กด Enter

  • เมื่อต้องการนำตัวกรองอย่างง่าย กดแป้นลูกศรลงจน กว่าคุณได้ยิน "ตัวกรอง" แล้ว กด Enter กล่องโต้ตอบตัวกรอง เปิดขึ้น กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยินเสียงตัว เลือกที่คุณต้อง แล้ว กด Spacebar เพื่อเลือก หรือยกเลิกเลือกตัวเลือก เมื่อต้องการใช้ตัวกรอง กด Enter

  • เมื่อต้องการใช้ตัวกรองที่ซับซ้อน กดแป้นลูกศรลงจน กว่าคุณได้ยิน "ตัวกรองข้อความ" แล้ว กดแป้นลูกศรขวา เมนูของตัวกรองเปิดขึ้น กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยินเสียงตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วกด Enter แล้ว กล่องโต้ตอบเปิดขึ้น พิมพ์ค่าคุณต้องการ จากนั้น กด Enter

  • เมื่อต้องการล้างตัวกรอง กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยิน "ล้างตัวกรองจาก ตาม ด้วยชื่อเซลล์ถูกกรอง และการแล้ว กด Enter

แสดงการคำนวณตัวเลขของคุณ

 1. ในเซลล์ที่คุณต้องการให้ผลรวมปรากฏขึ้น ให้พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=)

 2. พิมพ์ชื่อของสูตรหรือฟังก์ชันที่คุณต้องการใช้เช่นผลรวมหรือค่าเฉลี่ย รายการฟังก์ชันที่เปิดขึ้น และจะปรับปรุงขณะที่คุณพิมพ์ คุณได้ยินฟังก์ชันแรกในรายการ

 3. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยินฟังก์ชันคุณต้อง จากนั้น กดแป้น Tab เพื่อเลือกตำแหน่งนั้น

 4. พิมพ์ช่วงของเซลล์หรือตัวเลขอื่น ๆ ที่คุณต้องการใช้ฟังก์ชันบน แล้วตาม ด้วยวงเล็บปิด จากนั้น กด Enter

บันทึกงานของคุณ

Excel Online จะบันทึกงานของคุณ โดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งหรือชื่อไฟล์ และคุณสามารถดาวน์โหลดสำเนาของไฟล์

บันทึกสำเนาแบบออนไลน์

 1. ในมุมมองการแก้ไข ให้กดแป้นโลโก้ของ Alt + Windows, F, A ก กล่องโต้ตอบบันทึกเป็น เปิดขึ้น

 2. พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับไฟล์ของคุณ

 3. กดแป้น Tab คุณได้ยิน "แทนไฟล์ที่มีอยู่ กล่องกาเครื่องหมาย" และถ้ามีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย หรือไม่ เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงส่วนที่เลือก กด Spacebar

 4. เมื่อต้องการบันทึกสำเนาของคุณแบบออนไลน์ และกด Enter

เปลี่ยนชื่อเวิร์กบุ๊ก

 1. ในมุมมองการแก้ไข ให้กดแป้นโลโก้ของ Alt + Windows, F, A, R. กล่องโต้ตอบเปลี่ยนชื่อ เปิดขึ้น

 2. พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับไฟล์ของคุณ

 3. กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มตกลง จากนั้น กด Enter

บันทึกสำเนาลงในคอมพิวเตอร์

 1. ในมุมมองการแก้ไข ให้กดแป้นโลโก้ของ Alt + Windows, F, A, C. โฟกัสย้ายไปแท็บที่ใช้งานอยู่ในเวิร์กบุ๊กของคุณ

 2. กด Ctrl + F6 จนกว่าคุณได้ยิน "เลือก ตาม ด้วยชื่อของแท็บปัจจุบัน

 3. กด Caps Lock +ลูกศรขวาหรือแป้นลูกศรซ้ายจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "ข้อความแจ้งให้ทราบ สิ่งที่คุณต้องการทำอะไรกับ <ชื่อไฟล์ > ออก"

 4. กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "บันทึกปุ่ม" จากนั้น กด Enter ไฟล์จะถูกดาวน์โหลดไปยังโฟลเดอร์ดาวน์โหลด บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

พิมพ์งานของคุณ

 1. ในมุมมองการแก้ไข ให้กดแป้นโลโก้ของ Alt + Windows, F, P แป้น p กล่องโต้ตอบการตั้งค่าการพิมพ์ เปิดขึ้น

 2. เมื่อต้องการพิมพ์โดยใช้การตั้งค่าเริ่มต้น กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มพิมพ์" จากนั้น กด Enter

สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการทำงานพิมพ์ขั้นสูงยิ่งขึ้น ไปที่การใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอในการพิมพ์สมุดงาน Excel

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มข้อคิดเห็นลงในเวิร์กชีต Excel

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อพิมพ์เวิร์กบุ๊ก Excel

แป้นพิมพ์ลัดใน Excel Online

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำทางใน Excel

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×