งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้ Word กับแป้นพิมพ์และโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อทำงานพื้นฐานที่จำเป็นทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Word บน Windows

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

ในหัวข้อนี้

เปิด Word แล้วเริ่มเอกสารใหม่

เริ่มต้นทำงานบนเอกสาร Word ใหม่

 1. กดแป้นโลโก้ Windows พิมพ์ “คำ” แล้วกด Enter Word จะเปิดขึ้น และโฟกัสจะอยู่บนแท็บ ไฟล์ ที่เลือกเทมเพลต “เอกสารเปล่า” ไว้ในแกลเลอรีเทมเพลตเอกสาร

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปิดเอกสารใหม่ที่เป็นเอกสารเปล่า ให้กด Enter

  • เมื่อต้องการเปิดเทมเพลตอื่นๆ ในแกลเลอรี ให้กดแป้นลูกศรจนกว่าคุณจะได้ยินเทมเพลตที่คุณต้องการ แล้วกด Enter

  • เมื่อต้องการเรียกดูเทมเพลตออนไลน์เพิ่มเติม ให้กด Alt+S จากนั้นพิมพ์ชนิดของเทมเพลตที่คุณต้องการ (เช่น รายงานของนักเรียน หรืองบประมาณ) แล้วกด Enter กดแป้นลูกศรจนกว่าคุณจะได้ยินเทมเพลตที่คุณต้องการ แล้วกด Enter

เปิดเอกสารล่าสุด

คุณจะพบเอกสารทั้งหมดที่คุณทำงานเมื่อเร็วๆ นี้ในที่เดียว

 1. หลังจากเปิด Word ให้กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของเอกสารล่าสุด

 2. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินเอกสารที่คุณต้องการ แล้วกด Enter

บันทึกเอกสาร

เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำลงในเอกสาร ให้กด Ctrl+S

 1. เมื่อต้องการบันทึกเอกสารด้วยชื่ออื่นหรือในตำแหน่งที่ตั้งหรือรูปแบบไฟล์อื่น ให้กด Alt+F, A.

 2. เมื่อต้องการเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่บันทึก ให้กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการ

 3. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ใส่ชื่อไฟล์ที่นี่” แล้วพิมพ์ชื่อคุณต้องการ

 4. กดแป้น Tab คุณจะได้ยิน: “บันทึกเป็นชนิดเอกสาร Word star dot docx”

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนชนิดไฟล์ ให้กด Spacebar แล้วกดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินชนิดไฟล์ที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเลือก ให้กด Enter

 6. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มบันทึก” แล้วกด Enter

อ่านเอกสาร

เมื่อต้องการใช้คำสั่งการอ่านข้อความ โฟกัสจะต้องอยู่ในบริเวณเนื้อหาของเอกสาร

 • เมื่อต้องการอ่านข้อความทั้งหมดจากตำแหน่งของเคอร์เซอร์จนถึงจุดสิ้นสุด ให้กด Caps Lock+M

 • เมื่อต้องการอ่านย่อหน้าปัจจุบัน ให้กด Caps lock+Ctrl+I

 • เมื่อต้องการอ่านบรรทัดถัดไปหรือก่อนหน้า ให้กดแป้นลูกศรลงหรือขึ้น

 • เมื่อต้องการอ่านคำถัดไปหรือก่อนหน้า ให้กดแป้น Ctrl+ลูกศรขวาหรือซ้าย

 • เมื่อต้องการหยุดอ่าน ให้กด Ctrl

นำทางด้วยหัวเรื่อง

คุณสามารถย้ายจากหัวเรื่องหนึ่งไปยังอีกหัวเรื่องหนึ่งโดยใช้ บานหน้าต่างการนำทาง

 1. เมื่อต้องการเปิด บานหน้าต่างการนำทาง ให้กด Alt+W, K คุณจะได้ยิน: “ค้นหาเอกสาร, แก้ไข”

 2. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “เลือกอยู่, รายการแท็บหัวเรื่อง”

 3. กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab เพื่อเรียกดูรายการหัวเรื่อง โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศหัวเรื่องเมื่อคุณเลื่อน

 4. เมื่อต้องการย้ายไปยังหัวเรื่อง ให้กด Enter โฟกัสจะย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของแถวหัวเรื่องในเนื้อความของเอกสาร

ใช้การติดตามการเปลี่ยนแปลง

เมื่อคุณเปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลงWord จะทำเครื่องหมายและแสดงการเปลี่ยนแปลงที่มีคนทำลงในเอกสารของคุณ คุณสามารถเปิดฟีเจอร์นี้โดยใช้แป้นพิมพ์ลัดโดยตรง หรือ Ribbon

เมื่อต้องการเปิด ติดตามการเปลี่ยนแปลง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการใช้แป้นพิมพ์ลัดโดยตรง บนคีย์บอร์ด ให้กด Ctrl+Shift+E

 • เมื่อต้องการใช้ Ribbon บนคีย์บอร์ด ให้กด Alt+R, G คุณจะได้ยิน: “ติดตามการเปลี่ยนแปลง, รายการเมนูแล้วที่ไม่ถูกเลือก” แล้วกด G

พิมพ์เอกสาร

ถ้าคุณต้องการเอกสารฉบับพิมพ์ของเอกสาร Word ของคุณ คุณสามารถพิมพ์ได้อย่างง่ายดาย

 1. เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารของคุณ ให้กด Ctrl+P กล่องโต้ตอบ พิมพ์ จะเปิดขึ้น เมื่อต้องการพิมพ์ด้วยการตั้งค่าเริ่มต้น ให้กด Enter

 2. เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์ ให้กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปตามตัวเลือกต่างๆ

 3. เมื่อต้องการเปิดรายการตัวเลือก ให้กด Spacebar เมื่อต้องการย้ายในรายการตัวเลือก ให้กดแป้นลูกศร เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Enter

 4. เมื่อต้องการพิมพ์ด้วยการตั้งค่าใหม่ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มพิมพ์” จากนั้นกด Enter

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนแปลงข้อความใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Word

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Word บน Windows

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

Word 2016 for Mac ทำงานกับแป้นพิมพ์ลัดและ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Mac OS ซึ่งจะช่วยให้คุณทำงานพื้นฐานที่จำเป็นทั้งหมด

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน Word for Mac

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Mac OS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

 • เราขอแนะนำให้คุณอ่านและแก้ไขเอกสารใน มุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ VoiceOver อาจไม่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในโหมดมุมมองอื่น

ในหัวข้อนี้

เปิด Word แล้วเริ่มเอกสารใหม่

เริ่มต้นทำงานบนเอกสาร Word ใหม่ได้อย่างง่ายๆ ด้วย VoiceOver

 1. เมื่อต้องการไปที่รายการ แอปพลิเคชัน ใน Finder ให้กด Shift+Command+A

 2. พิมพ์ M เพื่อไปยังแอปพลิเคชันที่เริ่มต้นด้วยตัว “M” แล้วกดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “แอปพลิเคชัน Microsoft Word”

 3. เมื่อต้องการเปิด Word 2016 for Mac ให้กด Command+แป้นลูกศรลง

 4. เมื่อต้องการเริ่ม เอกสารใหม่ที่เป็นเอกสารเปล่า ให้กด Command+N

เปิดเอกสารล่าสุด

คุณจะพบเอกสารทั้งหมดที่คุณทำงานเมื่อเร็วๆ นี้ในที่เดียว

 1. หลังจากเปิด Word ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อบัญชี ตามด้วย “การตั้งค่าบัญชี, ปุ่มเมนู”

 2. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “ล่าสุด, ปุ่มตัวเลือก” จากนั้นกด Control+Option+Spacebar เพื่อเปิดรายการ ล่าสุด

 3. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อเอกสารแรกในรายการ ตามด้วยข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ ถ้าเอกสารแรกไม่ใช่เอกสารที่คุณต้องการ ให้กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะพบเอกสารที่คุณต้องการ

 4. กด Enter เพื่อเปิดเอกสารที่เลือก

บันทึกเอกสาร

เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำ ให้กด Command+S เมื่อต้องการบันทึกสำเนาของเอกสารด้วยชื่ออื่น ให้กด Shift+Command+S พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับเอกสาร และกด Enter เพื่อบันทึก

อ่านเอกสาร

เมื่อต้องการใช้คำสั่งการอ่านข้อความ โฟกัสจะต้องอยู่ในบริเวณเนื้อหาของเอกสาร

 • เมื่อต้องการอ่านข้อความทั้งหมดจากตำแหน่งของเคอร์เซอร์จนถึงจุดสิ้นสุด ให้กด Control+Option+A

 • เมื่อต้องการอ่านย่อหน้าปัจจุบัน ให้กด Control+Option+P

 • เมื่อต้องการอ่านบรรทัดถัดไปหรือก่อนหน้า ให้กดแป้นลูกศรลงหรือขึ้น

 • เมื่อต้องการอ่านคำถัดไปหรือก่อนหน้า ให้กดแป้นลูกศรขวาหรือซ้าย

เคล็ดลับ: ถ้าเอกสารที่คุณอ่านมีเชิงอรรถหรือความคิดเห็น ให้ใช้การนำทางแป้นลูกศรด้วย VoiceOver เพื่อค้นหารายการเหล่านั้น กด Control+Option+Shift+แป้นลูกศรลงเพื่อโต้ตอบกับพื้นที่เนื้อหาของเอกสาร จากนั้นนำทางไปรอบๆ เอกสารโดยการกด Control+Option+แป้นลูกศร ในทิศทางที่คุณต้องการย้ายไป

นำทางด้วยหัวเรื่อง

คุณสามารถย้ายจากหัวเรื่องไปยังหัวเรื่องได้อย่างรวดเร็วด้วยความช่วยเหลือจาก บานหน้าต่างนำทาง

เปิดบานหน้าต่างนำทาง

 1. กด Command+F6 จนกรพทั่งคุณได้ยินชื่อของแท็บที่คุณอยู่ เช่น "หน้าแรก เลือกอยู่ แท็บ"

 2. กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “มุมมอง, แท็บ” แล้วกด Control+Option+Spacebar

 3. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "บานหน้าต่างนำทาง, ไม่ได้เลือก, กล่องกาเครื่องหมาย" จากนั้น กด Control+Option+Spacebar เพื่อเปิดบานหน้าต่าง

ใช้บานหน้าต่างนำทาง

 1. เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังบานหน้าต่างนำทาง ให้กด Command+F6 จนกระทั่งคุณได้ยิน "บานหน้าต่างรูปขนาดย่อ, เลือกอยู่"

 2. กดแป้นลูกศรขวาหนึ่งครั้ง คุณจะได้ยิน: “ผังเอกสาร, แท็บ” จากนั้นกด Control+Option+Spacebar เพื่อเปิดแผนผังเอกสารในบานหน้าต่างการนำทาง

 3. กด Control+Option+แป้นลูกศรขวา จนกว่าคุณจะได้ยิน “ตาราง” จากนั้นกด Control+Option+แป้นลูกศรลงเพื่อเปิดตารางที่มีหัวเรื่องอยู่ในรายการ

 4. เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างหัวเรื่อง ให้กดแป้นลูกศรลงหรือขึ้นจนกว่าคุณจะพบหัวเรื่องที่คุณต้องการ จากนั้นกด Control+Option+Spacebar เพื่อเปิดเอกสาร

ใช้การติดตามการเปลี่ยนแปลง

ตัวเลือก ติดตามการเปลี่ยนแปลง จะทำเครื่องหมายทุกการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในเอกสาร เพื่อให้ผู้เขียนคนอื่นสามารถเห็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

 1. กด Command+F6 จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อแท็บปัจจุบัน เช่น “หน้าแรก, เลือกอยู่, แท็บ”

 2. กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “รีวิว, แท็บ” จากนั้นกด Control+Option+Spacebar เพื่อเปิด Ribbon

 3. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ติดตามการเปลี่ยนแปลง, ไม่ได้เลือก, กล่องกาเครื่องหมาย” จากนั้นกด Control+Option+Spacebar เพื่อเปิด

พิมพ์เอกสาร

เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารปัจจุบัน ให้กด Command+P เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ พิมพ์ กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “พิมพ์, ปุ่ม” จากนั้นกด Enter เพื่อส่งเอกสารไปยังเครื่องพิมพ์เริ่มต้นของคุณ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Word

แป้นพิมพ์ลัดใน Word for Mac

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน iOS เพื่อทำงานพื้นฐานที่จำเป็นทั้งหมดใน Word for iOS เช่น เปิดและบันทึกเอกสาร อ่าน ติดตามการเปลี่ยนแปลง หรือพิมพ์

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับความสามารถของระบบสัมผัสใน Word for iOS ให้ไปที่ คู่มือระบบสัมผัสของ Word for iPhone

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ให้ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ iPhone การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับ iPad

 • เราขอแนะนำให้คุณอ่านและแก้ไขเอกสารใน มุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ VoiceOver อาจไม่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในโหมดมุมมองอื่น

ในหัวข้อนี้

เปิด Word แล้วเริ่มเอกสารใหม่

เริ่มต้นทำงานบนเอกสาร Word ใหม่ได้อย่างง่ายๆ ด้วย VoiceOver

 1. บน iPhone ของคุณ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายด้วยสามนิ้วเพื่อไปที่หน้าจอหน้าแรกที่แอป Word for iOS อยู่

 2. ปัดไปทางขวาด้วยนิ้วเดียวจนกว่า VoiceOver จะประกาศแอป

 3. แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดแอป

 4. Word จะเปิดขึ้น ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า “ปุ่มใหม่” แล้วแตะบนหน้าจอสองครั้ง แท็บ ใหม่ จะเปิดขึ้น และเลือกเทมเพลต “เอกสารเปล่า” ไว้ในแกลเลอรีเทมเพลตเอกสาร

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปิดเอกสารเปล่าใหม่ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอเมื่อคุณได้ยิน: “เอกสารเปล่า”

  • เมื่อต้องการเปิดเทมเพลตอื่นๆ ในแกลเลอรี ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินเทมเพลตที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เปิดเอกสารล่าสุด

คุณจะพบเอกสารทั้งหมดที่คุณทำงานเมื่อเร็วๆ นี้ในที่เดียว

 1. หลังจากเปิด Word for iOS ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มล่าสุด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินเอกสารที่คุณต้องการ เมื่อคุณเลื่อน VoiceOver จะประกาศเอกสารล่าสุดเป็น “<ชื่อไฟล์>, <ตำแหน่งที่ตั้ง>”

 3. เมื่อต้องการเปิดเอกสาร ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอเมื่ออยู่บนเอกสาร

บันทึกเอกสาร

Word for iOS จะบันทึกเอกสารของคุณโดยอัตโฯมัติบน OneDrive เมื่อคุณทำงาน ดังนั้น คุณจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการบันทึก ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเอกสารได้อย่างง่ายดาย

 1. ในมุมมอง การแก้ไข ของเอกสาร Word ของคุณ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่า VoiceOver จะประกาศ: “ปุ่มไฟล์” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก เมนู ไฟล์ จะเปิดขึ้น

 2. เมื่อต้องการตั้งชื่อเอกสาร ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ชื่อ” พิมพ์ชื่อสำหรับเอกสารโดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ เมื่อต้องการไปยังคีย์บอร์ด ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “Q”

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถค้นหาคีย์บอร์ดโดยสำรวจรายการบนหน้าจอ เมื่อต้องการสำรวจ ให้วางนิ้วบนหน้าจอแล้วลากไปรอบๆ VoiceOver จะประกาศรายการเมื่อคุณอยู่บนสไลด์ เมื่อต้องการเลือกรายการ ให้ยกนิ้วแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะพบตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึก เช่น โทรศัพท์ของคุณ หรือโฟลเดอร์บน OneDrive VoiceOver จะประกาศตำแหน่งที่ตั้งเมื่อคุณเลื่อน เมื่ออยู่บนตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึก ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ ถ้ามีโฟลเดอร์ที่ต้องการเปิด ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะอยู่บนโฟลเดอร์ แล้วแตะสองครั้งเพื่อเปิด

 4. เมื่อต้องการบันทึกเอกสาร ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “บันทึก, ปุ่ม” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก เอกสารของคุณจะถูกบันทึก

ถ้าคุณต้องการบันทึกสำเนาเอกสารบนอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถทำได้อย่างง่ายดายด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณ

 1. ในเอกสาร ให้เปิดเมนู ไฟล์ แล้วปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มบันทึกสำเนา” แล้วแตะบนหน้าจอสองครั้ง

 2. โฟกัสจะย้ายไปยังเขตข้อมูลข้อความชื่อไฟล์ใหม่ ถ้าคุณต้องการชื่อใหม่สำหรับเอกสาร ให้พิมพ์ชื่อโดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะพบตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึก เช่น iPhone ของคุณหรือโฟลเดอร์บน OneDrive

 4. เมื่อต้องการบันทึกสำเนาของเอกสาร ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “บันทึก, ปุ่ม” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก สำเนาจะถูกบันทึก

อ่านเอกสาร

เมื่อต้องการใช้ท่าทางการอ่านข้อความในมุมมอง การแก้ไข โฟกัสจะต้องอยู่ในบริเวณเนื้อหาของเอกสาร

 • เมื่อต้องการอ่านข้อความทั้งหมดบนหน้า ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “เนื้อหาหน้า <หมายเลขหน้า>” VoiceOver จะเริ่มอ่านทั้งหน้า

 • เมื่อต้องการอ่านบรรทัด ให้วางหนึ่งนิ้วบนหน้า แล้วลากลงด้านล่าง VoiceOver จะอ่านบรรทัดที่คุณอยู่

 • เมื่อต้องการหยุดอ่าน ให้แตะหน้าจอสองครั้งด้วยนิ้วสองนิ้ว

ใช้การติดตามการเปลี่ยนแปลง

ตัวเลือก ติดตามการเปลี่ยนแปลง จะทำเครื่องหมายทุกการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในเอกสาร เพื่อให้ผู้เขียนคนอื่นสามารถเห็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้จะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณมีการสมัครใช้งาน Office 365

 1. ในมุมมอง การแก้ไข ของเอกสาร Word ของคุณ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่า VoiceOver จะประกาศ: “แสดงปุ่ม Ribbon” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “แท็บ <ชื่อแท็บ Ribbon>”

 2. แตะหน้าจอสองครั้ง จากนั้นปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “แท็บรีวิว” เมื่อต้องการเลือก ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลง” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “เปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลง”

 4. เมื่อต้องการปิด Ribbon และย้ายโฟกัสไปยังเอกสารของคุณ ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มซ่อน Ribbon” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

พิมพ์เอกสาร

พิมพ์เอกสาร Word ของคุณโดยตรงจาก iPhone ของคุณไปยังเครื่องพิมพ์ที่สนับสนุน AirPrint เมื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AirPrint และเครื่องพิมพ์ที่ได้รับการสนับสนุน ให้ดู ใช้ AirPrint เพื่อพิมพ์จาก iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า iPhone ของคุณและเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกันผ่านเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน

 1. ในมุมมอง การแก้ไข ของเอกสารของคุณ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มไฟล์” จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้ง เมนู ไฟล์ จะเปิดขึ้น

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มพิมพ์” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ปัดไปทางขวาแล้วคุณจะได้ยิน: "AirPrint" แตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “ตัวเลือกเครื่องพิมพ์ ปุ่มยกเลิก”

 4. ปัดจนกว่าคุณจะได้ยิน: "เครื่องพิมพ์ ปุ่มเลือกเครื่องพิมพ์" แตะสองครั้งบนหน้าจอ รายเครื่องพิมพ์ AirPrint ที่พร้อมใช้งานจะเปิดขึ้น

 5. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการเลือก แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 6. เมื่อต้องการพิมพ์โดยใช้การตั้งค่าเริ่มต้น ในเมนู ตัวเลือกเครื่องพิมพ์ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มพิมพ์” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Android เพื่อทำงานพื้นฐานที่จำเป็นทั้งหมดใน Word for Android เช่น เปิดและบันทึกเอกสาร อ่าน ติดตามการเปลี่ยนแปลง หรือพิมพ์

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับความสามารถของระบบสัมผัสใน Word for Android ให้ไปที่ คู่มือระบบสัมผัสของ Word for Android

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ระบบ Android การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ต Android

ในหัวข้อนี้

เปิด Word แล้วเริ่มเอกสารใหม่

เริ่มต้นทำงานบนเอกสาร Word for Android ใหม่ได้อย่างง่ายๆ ด้วย TalkBack

 1. บนโทรศัพท์ของคุณ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายด้วยสองนิ้วเพื่อไปที่หน้าจอหน้าแรกที่แอป Word for Android อยู่

 2. ปัดไปทางขวาด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่า TalkBack จะประกาศแอป

 3. แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดแอป

 4. Word for Android จะเปิดขึ้น ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มใหม่" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนู ใหม่ จะเปิดขึ้น และเลือกเทมเพลต “เอกสารเปล่า” ไว้ในแกลเลอรีเทมเพลตเอกสาร

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปิดเอกสารเปล่าใหม่ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอเมื่อคุณได้ยิน “เอกสารเปล่า”

  • เมื่อต้องการเปิดเทมเพลตอื่นๆ ในแกลเลอรี ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินเทมเพลตที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เปิดเอกสารล่าสุด

คุณจะพบเอกสารทั้งหมดที่คุณทำงานเมื่อเร็วๆ นี้ในที่เดียว

 1. หลังจากเปิด Word for Android เอกสารที่เปิดล่าสุดของคุณจะแสดงขึ้น

 2. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินเอกสารที่คุณต้องการ เมื่อคุณเลื่อน VoiceOver จะประกาศเอกสารล่าสุดเป็น “<ชื่อไฟล์>, อยู่ใน <ตำแหน่งที่ตั้ง>”

 3. เมื่อต้องการเปิดเอกสาร ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอเมื่ออยู่บนเอกสาร

บันทึกเอกสาร

Word for Android จะบันทึกเอกสารของคุณโดยอัตโฯมัติบน OneDrive เมื่อคุณทำงาน ดังนั้น คุณจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการบันทึก ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเอกสารได้อย่างง่ายดาย

 1. ในมุมมอง การแก้ไข ของเอกสาร Word ของคุณ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่า TalkBack จะประกาศ: “ปุ่มไฟล์” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก เมนู ไฟล์ จะเปิดขึ้น

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่า TalkBack จะประกาศ: “ปุ่มบันทึก” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก คุณจะได้ยิน: “บันทึก “เมนูไฟล์จะปิด”

 3. เมื่อต้องการตั้งชื่อเอกสาร ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มเปลี่ยนชื่อไฟล์นี้” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ พิมพ์ชื่อสำหรับเอกสารโดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ เมื่อต้องการบันทึกชื่อใหม่ ให้ลากนิ้วของคุณบนคีย์บอร์ดจนกว่าคุณจะได้ยิน “เสร็จสิ้น” แล้วยกนิ้วขึ้น (แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ถ้าจำเป็น) ไฟล์ถูกเปลี่ยนชื่อ

  เคล็ดลับ: คุณสามารถค้นหาคีย์บอร์ดโดยสำรวจรายการบนหน้าจอ เมื่อต้องการสำรวจ ให้วางนิ้วบนหน้าจอแล้วลากไปรอบๆ TalkBack จะประกาศรายการเมื่อคุณอยู่บนสไลด์ เมื่อต้องการเลือกรายการ เมื่ออยู่บนรายการ ให้ยกนิ้วของคุณ โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ คุณอาจต้องแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อแทรกอักขระ

ถ้าคุณต้องการบันทึกสำเนาเอกสารบนอุปกรณ์ของคุณหรือตำแหน่งที่ตั้งอื่นบน OneDrive คุณสามารถทำได้อย่างง่ายดายด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณ

 1. ในเอกสาร ให้เปิดเมนู ไฟล์ แล้วปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มบันทึกเป็น” แล้วแตะบนหน้าจอสองครั้ง เมนู บันทึกเป็น จะเปิดขึ้น และโฟกัสจะอยู่บนเขตข้อมูลชื่อ

 2. โฟกัสจะย้ายไปยังเขตข้อมูลข้อความชื่อไฟล์ใหม่ ถ้าคุณต้องการชื่อใหม่สำหรับเอกสาร ให้พิมพ์ชื่อโดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ

 3. ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะพบตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึก เช่น โทรศัพท์ของคุณหรือโฟลเดอร์บน OneDrive

 4. เมื่อต้องการบันทึกสำเนาของเอกสาร ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มบันทึก” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก สำเนาจะถูกบันทึก

อ่านเอกสาร

เมื่อต้องการใช้ท่าทางการอ่านข้อความในมุมมอง การแก้ไข โฟกัสจะต้องอยู่ในบริเวณเนื้อหาของเอกสาร

 • เมื่อต้องการอ่านเนื้อหาทั้งหมดบนหน้า ให้ปัดไปทางขวาเพื่อย้ายไปยังกล่องข้อความ รูปภาพ หรือลิงก์แรกของหน้า TalkBack จะเริ่มอ่านเนื้อหา

  เมื่อต้องการอ่านกล่องข้อความ รูปภาพ หรือลิงก์ถัดไป ให้ปัดไปทางขวา

 • เมื่อต้องการหยุดอ่าน ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอด้วยนิ้วเดียว

ใช้การติดตามการเปลี่ยนแปลง

ตัวเลือก ติดตามการเปลี่ยนแปลง จะทำเครื่องหมายทุกการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในเอกสาร เพื่อให้ผู้เขียนคนอื่นสามารถเห็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้จะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณมีการสมัครใช้งาน Office 365

 1. ในมุมมอง การแก้ไข ของเอกสาร Word ของคุณ เมื่อต้องการไปยัง Ribbon ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่า TalkBack จะประกาศ: “ไม่ได้เลือกขยายสวิตช์” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยินชื่อของแท็บ Ribbon และ “เลือกเมนูแท็บ <ชื่อแท็บ> แล้ว”

 2. แตะหน้าจอสองครั้ง จากนั้นปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “แท็บรีวิว” เมื่อต้องการเลือก ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ไม่ได้เลือกสวิทช์ติดตามการเปลี่ยนแปลง” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “เปิด”

 4. เมื่อต้องการปิด Ribbon ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เลือกสวิตช์ขยายอยู่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

พิมพ์เอกสาร

พิมพ์เอกสารของคุณโดยตรงจากโทรศัพท์ Android ของคุณไปยังเครื่องพิมพ์ Wi-Fi ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์และเครื่องพิมพ์ของคุณเชื่อมต่อกันผ่านเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน

 1. ในมุมมอง การแก้ไข ของเอกสาร Word ของคุณ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มไฟล์” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก เมนู ไฟล์ จะเปิดขึ้น

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มพิมพ์" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  หมายเหตุ: ถ้านี่เป็นครั้งแรกที่คุณพิมพ์เอกสาร Word จากโทรศัพท์ของคุณ กล่องโต้ตอบจะเปิดขึ้นและขออนุญาตเชื่อมต่อไปยังบริการออนไลน์ที่เตรียมพร้อมไฟล์สำหรับการพิมพ์ เมื่อต้องการดำเนินการต่อ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า “ปุ่มอนุญาต” แล้วแตะบนหน้าจอสองครั้ง กล่องโต้ตอบเครื่องพิมพ์จะเปิดขึ้น และ TalkBack จะประกาศ: “กล่องโต้ตอบพิมพ์”

 3. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “รายการดรอปดาวน์, เลือกเครื่องพิมพ์” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. เมื่อต้องการใช้เครื่องพิมพ์เริ่มต้น ให้แตะสองครั้งหน้าจอ เมื่อเลือกเครื่องพิมพ์แล้ว โฟกัสจะย้ายไปยังกล่องโต้ตอบพิมพ์

 5. เมื่อต้องการพิมพ์เอกสาร ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “พิมพ์เอกสาร” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เอกสารจะถูกพิมพ์และคุณจะย้อนกลับไปยังเอกสารของคุณ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Windows เพื่อทำงานพื้นฐานที่จำเป็นทั้งหมดใน Word Mobile เช่น เปิดและบันทึกเอกสาร อ่าน ติดตามการเปลี่ยนแปลง หรือพิมพ์เอกสาร

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับความสามารถของระบบสัมผัสใน Word สำหรับ Windows Phone 10 ให้ไปที่ คู่มือระบบสัมผัสของ Word Mobile for Windows 10

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ที่ใช้ Windows การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ตหรือพีซี

ในหัวข้อนี้

เปิด Word แล้วเริ่มเอกสารใหม่

เริ่มต้นทำงานบนเอกสาร Word Mobile ใหม่ได้อย่างง่ายๆ ด้วยโปรแกรมผู้บรรยาย

 1. บนโทรศัพท์ของคุณ ในรายการ แอปทั้งหมด ให้ปัดไปทางขวาด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าโปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศ Word

 2. แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดแอป

 3. เมื่อต้องการสร้างเอกสารใหม่ ให้ปัดขึ้นหรือลงบนหน้าจอด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน “รายการ” แล้วปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มใหม่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนู ใหม่ จะเปิดขึ้น และเลือกเทมเพลต “เอกสารเปล่า” ไว้ในแกลเลอรีเทมเพลตเอกสาร

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปิดเอกสารเปล่าใหม่ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอเมื่อคุณได้ยิน: “เอกสารเปล่า”

  • เมื่อต้องการเปิดเทมเพลตอื่นๆ ในแกลเลอรี ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินเทมเพลตที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เปิดเอกสารล่าสุด

คุณจะพบเอกสารทั้งหมดที่คุณทำงานเมื่อเร็วๆ นี้ในที่เดียว

 1. หลังจากเปิด Word Mobile ให้ปัดไปทางขวา เมื่อคุณเลื่อน โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศเอกสารล่าสุดเป็น “<ชื่อไฟล์>, อยู่ใน <ตำแหน่งที่ตั้ง>”

 2. เมื่อต้องการเปิด ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอเมื่ออยู่บนเอกสาร

บันทึกเอกสาร

Word Mobile จะบันทึกเอกสารของคุณโดยอัตโฯมัติบน OneDrive เมื่อคุณทำงาน ดังนั้น คุณจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการบันทึก ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเอกสารได้อย่างง่ายดาย

 1. ในมุมมอง การแก้ไข ของเอกสาร Word ของคุณ ให้ปัดขึ้นหรือลงบนหน้าจอด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน “รายการ” แล้วปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าโปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศ: “ปุ่มไฟล์” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก เมนู ไฟล์ จะเปิดขึ้น

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าโปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศ: “ปุ่มบันทึก” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก เมนู บันทึก จะเปิดขึ้น

 3. เมื่อต้องการตั้งชื่อเอกสาร ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มเปลี่ยนชื่อไฟล์นี้” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ พิมพ์ชื่อสำหรับเอกสารโดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ เมื่อต้องการบันทึกชื่อใหม่ เมื่ออยู่บนคีย์บอร์ด ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “Enter” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ไฟล์ถูกเปลี่ยนชื่อ

  เคล็ดลับ: คุณสามารถค้นหาคีย์บอร์ดโดยสำรวจรายการบนหน้าจอ เมื่อต้องการสำรวจ ให้วางนิ้วบนหน้าจอแล้วลากไปรอบๆ โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศรายการเมื่อคุณอยู่บนสไลด์ เมื่อต้องการเลือกรายการ เมื่ออยู่บนรายการ ให้ยกนิ้วแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ถ้าคุณต้องการบันทึกสำเนาเอกสารบนอุปกรณ์ของคุณหรือตำแหน่งที่ตั้งอื่นบน OneDrive คุณสามารถทำได้อย่างง่ายดายด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณ

 1. ในเอกสาร ให้เปิดเมนู บันทึก แล้วปัดไปทางขวาจนกว่าโปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศ: “บันทึกสำเนาของไฟล์นี้” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก ป็อปอัพ เลือกแอป จะเปิดขึ้น

 2. เมื่อต้องการเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่บันทึก ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะพบตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึก เช่น โทรศัพท์ของคุณ (“อุปกรณ์นี้, 1 จาก 2”) หรือตำแหน่งที่ตั้งบน OneDrive “OneDrive, 2 จาก 2” โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศตำแหน่งที่ตั้งเมื่อคุณเลื่อน เมื่ออยู่บนตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึก ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ ถ้ามีโฟลเดอร์ที่ต้องการเปิด ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะอยู่บนโฟลเดอร์ แล้วแตะสองครั้งเพื่อเปิด

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ถัดไป ปุ่มแถบของแอป” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก

 4. เมื่อต้องการบันทึกไฟล์ ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “บันทึกสำเนา, ปุ่มแถบแอป” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ไฟล์จะถูกบันทึก และโฟกัสจะย้ายไปยังเอกสารของคุณ

อ่านเอกสาร

เมื่อต้องการใช้ท่าทางการอ่านข้อความในมุมมอง การแก้ไข โฟกัสจะต้องอยู่ในบริเวณเนื้อหาของเอกสาร

 • เมื่อต้องการอ่านเนื้อหาบนหน้า ให้นำทางไปยังหน้าที่คุณต้องการอ่าน แล้ววางนิ้วบนหน้าแล้วลากลงด้านล่าง โปรแกรมผู้บรรยายจะอ่านบรรทัด รูปภาพ หรือลิงก์เมื่อคุณเลื่อนไปถึง

ใช้การติดตามการเปลี่ยนแปลง

ตัวเลือก ติดตามการเปลี่ยนแปลง จะทำเครื่องหมายทุกการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในเอกสาร เพื่อให้ผู้เขียนคนอื่นสามารถเห็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

 1. ในมุมมอง การแก้ไข ของเอกสาร Word ของคุณ ให้ปัดขึ้นหรือลงบนหน้าจอด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน “รายการ” แล้วปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าโปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศ: “ตัวเลือกเพิ่มเติม” แตะสองครั้งบนหน้าจอ Ribbon จะเปิดขึ้น

 2. เมื่อต้องการไปที่แท็บ รีวิว ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ แล้วปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อแท็ฐ Ribbon แตะสองครั้งบนหน้าจอ แล้วปัดจนกว่าคุณจะได้ยิน: “แท็บรีวิว, 4 จาก 5” เมื่อต้องการเลือก ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปิด, ติดตามการเปลี่ยนแปลง” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “เปิด, ปุ่มติดตามการเปลี่ยนแปลง”

 4. เมื่อต้องการปิด Ribbon และย้ายโฟกัสไปยังเอกสารของคุณ ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ตัวเลือกเพิ่มเติม, ปุ่มขยายอยู่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

พิมพ์เอกสาร

พิมพ์เอกสารของคุณโดยตรงจากโทรศัพท์ Windows ของคุณไปยังเครื่องพิมพ์ Wi-Fi เมื่อต้องการตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ของคุณได้รับการสนับสนุนหรือไม่ ให้ดูรายการในบทความนี้: เครื่องพิมพ์ที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับ Windows 10 Mobile. นอกจากนี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์และเครื่องพิมพ์ของคุณเชื่อมต่อกันผ่านเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน

 1. ในมุมมอง การแก้ไข ของเอกสาร Word ของคุณ ให้ปัดขึ้นหรือลงบนหน้าจอด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน “รายการ” แล้วปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าโปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศ: “ปุ่มไฟล์” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก เมนู ไฟล์ จะเปิดขึ้น

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มพิมพ์” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ พิมพ์

 3. เมื่อต้องการตรวจสอบว่าคุณเลือกเครื่องพิมพ์ที่เหมาะสมหรือไม่ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "เครื่องพิมพ์, กล่องคำสั่งผสม” แตะสองครั้งบนหน้าจอ โปรแกรมผู้บรรยายจะอ่านชื่อของเครื่องพิมพ์ที่เลือก แล้วบอกจำนวนตัวเลือกที่มีอยู่ (ตัวอย่างเช่น “1 จาก 5”) เมื่อต้องการเลือกเครื่องพิมพ์ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. เมื่อต้องการพิมพ์เอกสาร ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มพิมพ์” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อส่งเอกสารไปยังเครื่องพิมพ์

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบการสะกดในเอกสารใน Word

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ Word Online กับแป้นพิมพ์และโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อทำงานพื้นฐานที่จำเป็นทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณใช้โปรแกรมผู้บรรยายกับ Windows 10 Fall Creators Update คุณต้องปิดโหมดการสแกนเพื่อแก้ไขเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอด้วย Office Online สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ปิดโหมดเสมือนหรือโหมดเรียกดูในโปรแกรมอ่านหน้าจอใน Windows 10 Fall Creators Update

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน Word Online

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

 • เมื่อคุณใช้ Word Online เราขอแนะนำให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก Word Online ใช้งานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดนี้แตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl + F6 แทน F6 ในการเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ ทางลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl + O (เปิด) จะนำไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ – ไม่ได้ใช้กับ Word Online

ในหัวข้อนี้

เปิด Word Online แล้วเริ่มเอกสารใหม่

ลงชื่อเข้าใช้ Word Online แล้วนำเอกสารของคุณไปกับคุณทุกที่

 1. ในเบราว์เซอร์ของคุณ ให้ไปที่ Office Online

 2. กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน “Word, ลิงก์” แล้วกด Enter

 3. เมื่อต้องการลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชี Microsoft ของคุณ ให้กด Alt+A เมื่อต้องการลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียน ให้กด Alt+N

 4. กด Enter พิมพ์ข้อมูลประจำตัวของคุณแล้วกด Enter

 5. Word Online จะเปิดขึ้น คุณจะได้ยิน: “Microsoft Word Online” โฟกัสจะอยู่บนแท็บ ไฟล์ และเลือกเทมเพลต “เอกสารเปล่าใหม่” ไว้ในแกลเลอรีเทมเพลตเอกสาร

 6. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปิดเอกสารใหม่ที่เป็นเอกสารเปล่า ให้กด Enter

  • เมื่อต้องการเปิดเทมเพลตอื่นๆ ในแกลเลอรี ให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยินเทมเพลตที่คุณต้องการ แล้วกด Enter

  • เมื่อต้องการเรียกเทมเพลตออนไลน์เพิ่มเติม ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ดูเทมเพลตเพิ่มเติม, ลิงก์” แล้วกด Enter คุณจะได้ยิน: “เทมเพลตสำหรับ Word” กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินประเภทเทมเพลตที่คุณต้องการ แล้วกด Enter กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินเทมเพลตที่คุณต้องการ แล้วกด Enter

เปิดเอกสารล่าสุด

คุณจะพบเอกสารทั้งหมดที่คุณทำงานเมื่อเร็วๆ นี้ในที่เดียว

 1. หลังจากเปิด Word Online ให้กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของเอกสารล่าสุด

 2. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินเอกสารที่คุณต้องการ แล้วกด Enter เอกสารจะเปิดขึ้นในมุมมอง การอ่าน

 3. เมื่อต้องการแก้ไขเอกสาร ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “แก้ไขเอกสาร, ปุ่มยุบอยู่” แล้วกด Spacebar

 4. กดแป้นลูกศรลง คุณจะได้ยิน: “แก้ไขในเบราว์เซอร์”

 5. กด Enter เอกสารจะเปิดขึ้นในมุมมอง การแก้ไข

บันทึกเอกสาร

Word Online จะบันทึกเอกสารของคุณโดยอัตโฯมัติบน OneDrive เมื่อคุณทำงาน ดังนั้น คุณจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการบันทึก ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเอกสารได้อย่างง่ายดาย

 1. ในมุมมอง การแก้ไข ให้กด Ctrl+F6 จนกว่าคุณจะได้ยินแท็บปัจจุบัน แล้วกด F คุณจะได้ยิน: “ปิดเมนู, รายการเมนู”

 2. กด A เมนู บันทึกเป็น จะเปิดขึ้น

 3. กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน “เปลี่ยนชื่อ” แล้วกด Enter กล่องโต้ตอบ เปลี่ยนชื่อ จะเปิดขึ้น

 4. พิมพ์ชื่อใหม่ของเอกสาร เมื่อคุณทำเส็รจแล้ว ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตกลง” แล้วกด Enter

ถ้าคุณต้องการบันทึกสำเนาของเอกสารบนอุปกรณ์ของคุณ จะใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอและแป้นพิมพ์ลัดได้ง่ายขึ้น คุณสามารถดาวน์โหลดเอกสารของคุณเป็นไฟล์ Word DOCX, PDF หรือ ODT

 1. ในมุมมอง การแก้ไข ให้กด Ctrl+F6 จนกว่าคุณจะได้ยินแท็บปัจจุบัน แล้วกด F คุณจะได้ยิน: “ปิดเมนู, รายการเมนู”

 2. กด A เมนู บันทึกเป็น จะเปิดขึ้น

 3. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ดาวน์โหลดสำเนา” แล้วกด Enter คุณจะได้ยิน: “คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด <รูปแบบการดาวน์โหลดที่เลือก>, ลิงก์” เมื่อต้องการเลือกลิงก์ ให้กด Caps Lock+Enter

 4. กด Caps Lock+แป้นลูกศรขวาหรือซ้าย จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มบันทึก” แล้วกด Enter ไฟล์ถูกดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์ของคุณแล้ว

อ่านเอกสาร

เมื่อต้องการใช้คำสั่งการอ่านข้อความในมุมมอง การแก้ไข โฟกัสจะต้องอยู่ในบริเวณเนื้อหาของเอกสาร

 • เมื่อต้องการอ่านข้อความทั้งหมดจากตำแหน่งของเคอร์เซอร์จนถึงจุดสิ้นสุด ให้กด Caps Lock+M

 • เมื่อต้องการอ่านย่อหน้าปัจจุบัน ให้กด Caps Lock+Ctrl+I

 • เมื่อต้องการอ่านบรรทัดถัดไปหรือก่อนหน้า ให้กดแป้น Ctrl+ลูกศรลงหรือขึ้น

 • เมื่อต้องการอ่านคำถัดไปหรือก่อนหน้า ให้กดแป้น Ctrl+ลูกศรขวาหรือซ้าย

 • เมื่อต้องการหยุดอ่าน ให้กด Ctrl

นำทางด้วยหัวเรื่อง

คุณสามารถย้ายจากหัวเรื่องหนึ่งไปยังอีกหัวเรื่องหนึ่งโดยใช้ บานหน้าต่างการนำทาง

 1. เมื่อต้องการเปิด บานหน้าต่างการนำทาง ในมุมมอง การแก้ไข ให้กด Ctrl+F6 จนกว่าคุณจะได้ยินแท็บปัจจุบัน แล้วกด W, K คุณจะได้ยิน: “ค้นหาเอกสารเพื่อ, แก้ไข”

 2. กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab เพื่อเรียกดูรายการหัวเรื่อง โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศหัวเรื่องเมื่อคุณเลื่อน

 3. เมื่อต้องการย้ายไปยังหัวเรื่อง ให้กด Enter โฟกัสจะย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของแถวหัวเรื่องในเนื้อความของเอกสาร

พิมพ์เอกสาร

ถ้าคุณต้องการเอกสารฉบับพิมพ์ของเอกสาร Word ของคุณ คุณสามารถพิมพ์ได้อย่างง่ายดาย

 1. เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารของคุณ ในมุมมอง การแก้ไข ให้กด Ctrl+P กล่องโต้ตอบ พิมพ์ จะเปิดขึ้น เมื่อต้องการพิมพ์ด้วยการตั้งค่าเริ่มต้น ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มพิมพ์” จากนั้นกด Enter

 2. เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์ ให้กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปตามตัวเลือกต่างๆ

 3. เมื่อต้องการเปิดรายการตัวเลือก ให้กด Spacebar เมื่อต้องการย้ายในรายการตัวเลือก ให้กดแป้นลูกศร เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Enter

 4. เมื่อต้องการพิมพ์ด้วยการตั้งค่าใหม่ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มพิมพ์” จากนั้นกด Enter

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

แป้นพิมพ์ลัดใน Word Online

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×