งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้อีเมลใน Outlook กับโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อทำงานพื้นฐานที่จำเป็น คุณสามารถสร้างและส่งอีเมลใหม่ อ่านและตอบกลับอีเมลที่ได้รับ ค้นหา กรอง และพิมพ์อีเมล ทำงานกับสิ่งที่แนบมา และอื่นๆ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้รวมไปถึงหมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งาน JAWS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวไับ JAWS สำหรับ Windows ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน JAWS สำหรับ Windows

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

ในหัวข้อนี้

อ่านและตอบกลับหรือส่งต่ออีเมล

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณและแป้นพิมพ์ลัดเพื่ออ่านและตอบกลับอีเมล คุณจะได้ยินเสียงเมื่อมีอีเมลใหม่

เปิดและอ่านอีเมล

 1. ใน กล่องขาเข้า ให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยินจดหมายแรกในรายการข้อความ โปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณจะประกาศผู้ส่ง ชื่อเรื่อง วันที่และเวลาที่ได้รับ และระบุว่าอีเมลเป็นแบบยังไม่ได้อ่านหรือไม่

  • เมื่อต้องการเรียกดูรายการข้อความ ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง

  • เมื่อต้องการเปิดอีเมล ให้กด Enter

  • เมื่อต้องการอ่านอีเมลจากบนลงล่าง กด Caps lock + M

  • เมื่อต้องการหยุดอ่าน ให้กด Ctrl

  • เมื่อต้องการย้ายไปยังอีเมลถัดไป ให้กด Alt+5

  • เมื่อต้องการย้ายไปยังอีเมลก่อนหน้า ให้กด Alt+4

 2. เมื่อคุณอ่านอีเมลเสร็จสิ้น เมื่อต้องการกลับไปยัง กล่องขาเข้า ให้กด Esc

ตอบกลับอีเมล

 1. ในอีเมลหรือบนอีเมลใน กล่องขาเข้า ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการตอบกลับถึงผู้ส่งเดิมเพียง กด Ctrl + R คุณได้ยินเสียง: "เ ตาม ด้วยชื่อเรื่องของข้อความ

  • ถ้าข้อความมีผู้รับหลายราย และคุณต้องการตอบกลับทั้งหมด ให้กด Ctrl+Shift+R

 2. อีเมลใหม่จะเปิดขึ้นโดยใช้ชื่อเรื่องเดียวกัน และตั้งค่าเพื่อตอบกลับไปยังเฉพาะผู้ส่ง หรือทุกคนที่รวมอยู่ในอีเมลต้นฉบับ โฟกัสจะอยู่ในเนื้อความของข้อความ พิมพ์ข้อความของคุณ

 3. เมื่อคุณเขียนข้อความเสร็จสิ้น ให้กด Alt+S เพื่อส่งอีเมล

ส่งต่ออีเมล

 1. ในอีเมล หรือ ในอีเมลในกล่องจดหมายเข้า กด Ctrl + F ได้อีกด้วย คุณได้ยินเสียง: "Fw ตาม ด้วยชื่อเรื่องของข้อความ

 2. โฟกัสจะอยู่บนเขตข้อมูล ถึง พิมพ์ชื่อของผู้รับ

 3. ถ้าคุณต้องการรวมข้อความ กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "Fw ตาม ด้วยข้อความชื่อเรื่อง และ"ข้อความการแก้ไข แล้ว พิมพ์ข้อความของคุณ

 4. เมื่อคุณเขียนข้อความเสร็จสิ้น ให้กด Alt+S เพื่อส่งอีเมล

สร้างและส่งอีเมล

 1. ในกล่องจดหมายเข้า กด Ctrl + N คุณได้ยินเสียง: "ไม่มีชื่อ ข้อความ ตาม ด้วยรูปแบบข้อความ และ"หน้าต่าง ถึง แก้ไข "

 2. โฟกัสจะอยู่บนเขตข้อมูล ถึง พิมพ์ชื่อของผู้รับ

 3. เมื่อต้องการส่งสำเนา ให้กดแป้น Tab คุณจะได้ยิน: "สำเนาถึง, กำลังแก้ไข" พิมพ์ชื่อของที่ติดต่อที่ได้รับสำเนา

 4. เมื่อต้องการส่งสำเนาที่ซ่อน ให้กดแป้น Tab คุณจะได้ยิน: "สำเนาลับถึง, กำลังแก้ไข" พิมพ์ชื่อของที่ติดต่อที่ได้รับสำเนา

  ถ้าคุณไม่ได้ยิน "สำเนาลับถึง, กำลังแก้ไข" เขตข้อมูล สำเนาลับถึง ถูกซ่อนอยู่ เมื่อต้องการยกเลิกการซ่อน ให้กด Alt+P, B

 5. เมื่อต้องการเพิ่มชื่อเรื่องสำหรับอีเมล ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ชื่อเรื่อง, กำลังแก้ไข” แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

 6. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความของคุณ กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยินชื่อเรื่องของอีเมล ตาม ด้วย " การแก้ไขข้อความ แล้ว พิมพ์ข้อความของคุณ

 7. เมื่อคุณเขียนข้อความเสร็จสิ้น ให้กด Alt+S เพื่อส่งอีเมล

ทำงานกับกล่องขาเข้าที่โฟกัส

ให้ความสนใจกับอีเมลที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ ตามค่าเริ่มต้น Outlook จะสร้างกล่องจดหมายเข้า ที่โฟกัส และกล่องขาเข้า อื่นๆ อีเมลที่สำคัญที่สุดของคุณจะถูกเรียงลำดับลงในกล่องจดหมายเข้า ที่โฟกัส ขณะที่อีเมลที่เหลือจะยังคงสามารถเข้าถึงได้ง่ายๆ แต่จะถูกย้ายไปอยู่ในกล่องขาเข้า อื่นๆ

สลับไปมาระหว่างกล่องขาเข้าที่โฟกัสและกล่องขาเข้าอื่นๆ

ตามค่าเริ่มต้น Outlook จะเปิดกล่องขาเข้า ที่โฟกัส

 1. กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน “ตาราง มุมมองตาราง” ตามด้วยจำนวนแถวในกล่องขาเข้าของคุณ

 2. กดแป้น Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มอื่นๆ” แล้วกด Enter

 3. เมื่อต้องการย้ายกลับไปยังกล่องขาเข้า ที่โฟกัส ให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน “ตาราง, มุมมองตาราง” แล้วกดแป้น Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “”ปุ่มที่โฟกัส” เมื่อต้องการเลือก ให้กด Enter

ย้ายอีเมลจากกล่องขาเข้าอื่นๆ ไปยังกล่องขาเข้าที่โฟกัส

 1. ในกล่องขาเข้า อื่นๆ ของคุณ ให้ไปที่อีเมลที่คุณต้องการย้ายไปยังกล่องจดหมายเข้า ที่โฟกัส

 2. เมื่อต้องการย้ายอีเมล ให้กด Shift+F10, V

ซ่อนกล่องขาเข้าที่โฟกัส

คุณสามารถซ่อนกล่องขาเข้า ที่โฟกัส และทำงานกับรายการเดียวของข้อความ

 1. เมื่อต้องการตรวจสอบว่า กล่องขาเข้า ที่โฟกัส ถูกแสดงงหรือถูกซ่อนอยู่หรือไม่ ให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน “ตาราง, มุมมองตาราง” ตามด้วยจำนวนแถวในกล่องขาเข้าของคุณ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าบานหน้าต่าง การอ่าน ปิดอยู่ ให้กดแป้น Tab หนึ่งครั้ง ถ้าคุณได้ยิน “ปุ่มที่โฟกัส” กล่องขาเข้า ที่โฟกัส จะแสดงขึ้น

  • ถ้าบานหน้าต่าง การอ่าน เปิดอยู่ ให้กดแป้น Shift+Tab สองครั้ง ถ้าคุณได้ยิน “ปุ่มอื่นๆ” กล่องขาเข้า ที่โฟกัส จะแสดงขึ้น

 2. เมื่อต้องการซ่อนกล่องขาเข้า ที่โฟกัส ให้กด Alt+V, W

ใช้การค้นหาและตัวกรองเพื่อค้นหาอีเมล

ไม่เสียเวลาในการค้นหาผ่านรายการหรือเก็บถาวรสำหรับอีเมลสำหรับคัญ ใช้การค้นหาและกรองเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณกำลังมองหาอย่างรวดเร็ว

ค้นหาอีเมล

 1. ใน กล่องขาเข้า ให้กด Ctrl+E โฟกัสจะย้ายไปยังเขตข้อมูลข้อความ ค้นหา คุณจะได้ยิน: "ค้นหา, กำลังแก้ไข, ค้นหากล่องจดหมายปัจจุบัน"

 2. เมื่อต้องการเปลี่ยนโฟลเดอร์ที่คุณต้องการค้นหา ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “กล่องจดหมายปัจจุบัน” แล้วกด Spacebar กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วกด Enter

 3. พิมพ์คำค้นหาของคุณ

 4. เมื่อต้องการเรียกดูคำแนะนำ ให้กดแป้นลูกศรลง เมื่อต้องการเลือกคำแนะนำ ให้กด Enter ผลลัพธ์การค้นหาจะแสดงในรายการข้อความ

 5. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินข้อความแรก เมื่อต้องการเรียกดูรายการ ให้กดแป้นลูกศรลง เมื่อต้องการเปิดอีเมล ให้กด Enter

 6. เมื่อต้องการล้างรายการผลลัพธ์การค้นหา ให้กด Esc

  เมื่อต้องการกลับไปยัง กล่องขาเข้า จากอีเมลที่เปิด และล้างรายการผลลัพธ์การค้นหา ให้กด Esc สองครั้ง

ใช้ตัวกรองเพื่อค้นหาอีเมล

 1. ในกล่องขาเข้า ให้กด Alt+H, L โฟกัสจะย้ายไปยังรายการแรกในรายการตัวเลือกตัวกรอง

 2. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วกด Enter คุณจะได้ยิน: "มุมมองตารางเสร็จสิ้นการโหลดแล้ว"

 3. เมื่อต้องการย้ายไปยังรายการอีเมลที่ตรงกับตัวกรอง ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินข้อความแรก เมื่อต้องการเรียกดูรายการ ให้กดแป้นลูกศรลง เมื่อต้องการเปิดอีเมล ให้กด Enter

 4. เมื่อต้องการล้างรายการผลลัพธ์และตัวกรอง ให้กด Esc

  เมื่อต้องการกลับไปยัง กล่องขาเข้า จากอีเมลที่เปิด และล้างรายการผลลัพธ์การค้นหา ให้กด Esc สองครั้ง

เปิดหรือเพิ่มสิ่งที่แนบมา

คุณสามารถเปิดและเพิ่มสิ่งที่แนบมาในอีเมลของคุณใน Outlook

เปิดสิ่งที่แนบมา

เมื่อคุณได้รับอีเมล โปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณจะประกาศว่า อีเมลมีสิ่งที่แนบมาหรือไม่ และจำนวนของไฟล์ที่แนบมา

 1. เปิดอีเมลที่มีสิ่งที่แนบมา โฟกัสจะอยู่บนเนื้อความ

 2. กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยินรายละเอียดของสิ่งที่แนบมา รวมถึงชื่อและชนิดของไฟล์

 3. เมื่อต้องการเปิดสิ่งที่แนบมา ให้กด Enter ไฟล์จะเปิดในแอปพลิเคชันที่เข้ากันได้

เพิ่มสิ่งที่แนบมา

คุณสามารถส่งไฟล์ เช่น ประวัติย่อ จดหมายข่าว หรือรูปภาพเป็นสำเนา หรือเป็นไฟล์ OneDrive

 1. ในอีเมล ให้กด Alt+N, A, F เมนูบริบทจะเปิดขึ้น

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแนบไฟล์ล่าสุด ให้กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินไฟล์ แล้วกด Enter

  • เมื่อต้องการแนบไฟล์จากตำแหน่งที่ตั้งเว็บ ให้กด W คุณจะได้ยินตำแหน่งที่ตั้งออนไลน์แรก ตัวอย่างเช่น "OneDrive" เมื่อต้องการเลือก ให้กด Enter กล่องโต้ตอบ แทรกไฟล์ จะเปิดขึ้น กดแป้น Tab และแป้นลูกศรจนกว่าคุณจะได้ยินไฟล์ที่คุณต้องการ แล้วกด Alt+S

  • เมื่อต้องการแนบไฟล์จากที่เก็บภายใน ตัวอย่างเช่น ฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ ให้กด B กล่องโต้ตอบ แทรกไฟล์ จะเปิดขึ้น กดแป้น Tab และแป้นลูกศรจนกว่าคุณจะได้ยินไฟล์ที่คุณต้องการ แล้วกด Alt+S

พิมพ์อีเมล

คุณสามารถพิมพ์อีเมลของคุณบนกระดาษหรือเป็นไฟล์ได้

 1. ในอีเมล หรือบนอีเมลใน กล่องขาเข้า ให้กด Ctrl+P กล่องโต้ตอบ พิมพ์ จะเปิดขึ้น

 2. เมื่อต้องการพิมพ์โดยใช้การตั้งค่าเริ่มต้น ให้กด Alt+F, P, P

เปิด หรือปิดการแจ้งเตือนที่มองเห็นได้หรือเสียง

เอฟเฟ็กต์เสียงหรือแบบเสมือนสามารถแจ้งเตือนคุณเมื่อได้รับข้อความอีเมลใหม่ ถ้าคุณต้องการทำงานอย่างต่อเนื่อง คุณสามารถปิดการแจ้งเตือน

 1. ใน กล่องขาเข้า ให้กด Alt+F, T หน้าต่าง ตัวเลือก Outlook จะเปิดขึ้น โฟกัสจะอยู่บนแท็บ ทั่วไป

 2. กด M แท็บ จดหมาย จะเปิดขึ้น

 3. กดแป้น Tab แล้วกด P คุณจะได้ยิน: "เลือกอยู่" หรือ "ไม่ได้เลือก" ตามด้วย "เล่นเสียง, กล่องกาเครื่องหมาย" เมื่อต้องการเลือก หรือยกเลิกการเลือกตัวเลือกนี้ ให้กด Spacebar

 4. เมื่อต้องการไปยังตัวเลือกการแจ้งเตือนอื่นๆ ให้กดแป้น Tab เมื่อต้องการเลือก หรือยกเลิกการเลือกตัวเลือก ให้กด Spacebar เมื่อคุณได้ยิน “เรียกดู, ปุ่ม” ไม่มีตัวเลือกการแจ้งเตือนเพิ่มเติมให้เลือก

 5. เมื่อต้องการยืนยันการเลือกของคุณ และออกจากหน้าต่าง ตัวเลือก Outlook ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตกลง” แล้วกด Enter

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับปฏิทินใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับการนำทางจดหมายใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางจดหมาย Outlook

ใช้อีเมลในOutlook for Mac กับสถานี ที่อยู่แล้วภายใน Mac OS โปรแกรมอ่านหน้าจอ เพื่อทำงานพื้นฐานจำเป็น คุณสามารถสร้าง และส่งอีเมลที่ใหม่ อ่าน และตอบกลับอีเมลที่ได้รับ ค้นหา กรอง และอีเม ลที่พิมพ์ ทำงานกับสิ่งที่แนบมา และอื่น ๆ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook for Mac

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Mac OS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

ในหัวข้อนี้

อ่านและตอบกลับหรือส่งต่ออีเมล

อ่านอีเมล

ตามค่าเริ่มต้น แอป Outlook จะแสดงรายการอีเมลล่าสุดก่อน

 1. ใน Outlook ให้กด Command+1 เพื่อเปิดมุมมองหลัก จดหมาย ในมุมมอง จดหมาย เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังรายการข้อความ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ตารางมุมมองเค้าร่างรายการข้อความ."

 2. เมื่อต้องการเรียกดูรายการข้อความ ให้กด Control+] (วงเล็บเหลี่ยมขวา) เพื่อไปยังข้อความถัดไป หรือ Control+[ (วงเล็บเหลี่ยมซ้าย) เพื่อไปยังข้อความก่อนหน้า

 3. VoiceOver จะอ่านข้อมูลเกี่ยวกับอีเมลใน กล่องขาเข้า ของคุณเมื่อคุณเลื่อน ตัวอย่างเช่น คุณจะได้ยินดังต่อไปนี้:

  • ชื่อของผู้ส่ง

  • ชื่อเรื่องของอีเมล

  • วันที่ส่ง

  • ถ้ามีสิ่งที่แนบมา

 4. เมื่อต้องการเปิดอีเมลเดียว หรือการสนทนาทางอีเมลที่มีหลายข้อความ ให้กด Command+O หน้าต่างข้อความจะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน: “เปิดข้อความ ขณะนี้ใน <ชื่อเรื่องของข้อความ>”

  เมื่อต้องการย้ายไปยังอีเมลถัดไปอย่างรวดเร็ว ให้กด Control+ วงเล็บเหลี่ยมเปิด ([) เมื่อต้องการย้ายไปยังอีเมลก่อนหน้า ให้กด Control+วงเล็บเหลี่ยมปิด (])

 5. เมื่อต้องการอ่านอีเมลหรือข้อความในการสนทนา ให้กดแป้นลูกศรขวาหรือซ้าย VoiceOver จะอ่านเขตข้อมูลข้อความเมื่อคุณเลื่อน

 6. เมื่อคุณเสร็จสิ้น หากต้องการปิดหน้าต่างข้อความ ให้กด Command+W หน้าต่างข้อความจะปิด และโฟกัสจะย้ายไปยังรายการข้อความของ กล่องขาเข้า

อ่านอีเมลจากศูนย์การแจ้งเตือน

ไปที่ ศูนย์การแจ้งเตือน บน MAc ของคุณเพื่ออ่านอีเมลล่าสุดจาก Outlook

 1. เมื่อต้องการไปที่เมนู Extras ในแถบเมนู ให้กด Control+Option+MM คุณจะได้ยิน: “เมนู Extras”

 2. เมื่อต้องการไปที่ ศูนย์การแจ้งเตือน ให้กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ศูนย์การแจ้งเตือน, เมนู Extra” แล้วกด Control+Option+Spacebar

 3. เมื่อต้องการไปที่ การแจ้งเตือน ใน ศูนย์การแจ้งเตือน ให้กด Control+Option+แป้นลูกศรขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “การแจ้งเตือน, ปุ่มตัวเลือก” แล้วกด Control+Option+Shift+แป้นลูกศรลง

 4. เมื่อต้องการเรียกดูการแจ้งให้ทราบรายการ กดแป้นลูกศรขวาหรือซ้าย เมื่อคุณเข้าสู่แจ้งOutlook สถานีอ่านการแจ้งเตือนเป็น "Microsoft Outlook ตาม ด้วยเวลาข้อความ เรื่อง ส่ง และเนื้อหาข้อความ เมื่อต้องการเปิดอีเมล กดส่งกลับ

ตอบกลับอีเมล

 1. ในข้อความอีเมล ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการตอบกลับผู้ส่งของข้อความ ให้กด Command+R

  • เมื่อต้องการตอบกลับทั้งหมด ให้กด Shift+Command+R

 2. อีเมลใหม่จะเปิดขึ้นโดยใช้ชื่อเรื่องเดียวกัน และตั้งค่าเพื่อตอบกลับไปยังเฉพาะผู้ส่ง หรือทุกคนที่รวมอยู่ในอีเมลต้นฉบับ โฟกัสจะอยู่ในเนื้อความของข้อความ พิมพ์ข้อความของคุณ

 3. เมื่อคุณเสร็จเรียบเรียงข้อความ การส่งอีเมล กดสั่ง + ส่งกลับ

ส่งต่ออีเมล

 1. ในข้อความอีเมล ให้กด Command+J

 2. โฟกัสจะอยู่บนเขตข้อมูล ถึง คุณจะได้ยิน: “ถึง, แก้ไขข้อความ” พิมพ์ชื่อของผู้รับแต่ละราย

 3. ถ้าคุณต้องการรวมข้อความ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ข้อความเอกสาร” แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

 4. เมื่อเสร็จเรียบเรียงข้อความ กดสั่ง + กลับไปยังส่งอีเมล

สร้างและส่งอีเมล

 1. ใน Outlook ให้กด Command+1 เพื่อเปิดมุมมองหลัก จดหมาย

 2. เมื่อต้องการสร้างอีเมลใหม่ ให้กด Command+N หน้าต่างข้อความใหม่จะเปิดขึ้นพร้อมด้วยโฟกัสจะอยู่บนเขตข้อมูล ถึง คุณจะได้ยิน: "หน้าต่าง (...) ไม่มีชื่อ, เพื่อแก้ไขข้อความ"

 3. ในเขตข้อมูล ถึง ให้พิมพ์ชื่อของผู้รับแต่ละราย

 4. เมื่อต้องการส่งสำเนา ให้กดแป้น Tab เพื่อไปยังเขตข้อมูล สำเนาถึง คุณจะได้ยิน: "สำเนาถึง แก้ไขข้อความ" พิมพ์ชื่อของที่ติดต่อที่คคุณต้องการได้รับสำเนา

  เมื่อต้องการส่งสำเนาที่ซ่อน ให้กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ข้อความ, แท็บที่เลือก" แล้วกดแป้นลูกศรขวา และคุณจะได้ยิน "แท็บตัวเลือก" กด Control+Option+Spacebar เพื่อเปิดแท็บ ตัวเลือก กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “กล่องกาเครื่องหมาย ยกเลิกการเลือก สำเนาลับถึง” แล้วกด Spacebar เขตข้อมูล สำเนาลับถึง จะถูกเพิ่มลงในข้อความ กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "สำเนาลับถึง, แก้ไขข้อความ" แล้วพิมพ์ชื่อที่ติดต่อ

 5. เมื่อต้องการพิมพ์ชื่อเรื่องสำหรับอีเมล ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ชื่อเรื่อง, แก้ไขข้อความ” แล้วพิมพ์ชื่อเรื่องที่คุณต้องการ

 6. เมื่อต้องการพิมพ์ข้อความของคุณ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ข้อความเอกสาร” แล้วพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

 7. เมื่อเสร็จเรียบเรียงข้อความ กดสั่ง + กลับไปยังส่งอีเมล

ใช้ค้นหาและกรองเพื่อค้นหาอีเมล

ไม่เสียเวลาในการค้นหาผ่านรายการหรือเก็บถาวรสำหรับอีเมลสำคัญ ใช้ตัวเลือกการค้นหาและตัวกรองเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณกำลังมองหาอย่างรวดเร็ว

ค้นหาอีเมล

 1. ในมุมมองจดหมาย กดเลือก + สั่ง + F เพื่อค้นหาโฟลเดอร์ปัจจุบัน คุณได้ยินเสียง: "Search เขตข้อมูลข้อความค้นหา" พิมพ์คำค้นหา นั้นแล้ว กดส่งกลับ

 2. เมื่อต้องการไปที่รายการของผลลัพธ์การค้นหา ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ตารางมุมมองเค้าร่างรายการข้อความ."

 3. เมื่อต้องการเรียกดูผลลัพธ์การค้นหา กดขึ้น หรือลูกศรลง เมื่อคุณย้าย สถานีทราบข้อความตามเรื่องของข้อความ และส่งวัน

 4. เมื่อต้องการเปิดอีเมล ให้กด Command+O เมื่อต้องการปิดหน้าต่างอีเมล และกลับไปยังมุมมอง จดหมาย ให้กด Command+W

 5. เมื่อเสร็จสิ้น ในมุมมอง จดหมาย หากต้องการออกจาก การค้นหา ให้กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ค้นหา, เขตข้อมูลข้อความค้นหา” แล้วกด Esc

ใช้ตัวกรองเพื่อค้นหาอีเมล

 1. ในมุมมอง จดหมาย ให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “กรองอีเมล, ปุ่มเมนู”

 2. เมื่อต้องการเปิดรายการตัวเลือกการกรอง ให้กด Control+Option+Shift+M กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกการกรองที่คุณต้องการ แล้วกด Control+Option+Spacebar โฟกัสจะย้ายไปยังรายการข้อความที่มีอีเมลที่ตรงกับตัวกรอง

 3. เมื่อต้องการเรียกดูอีเมลที่ตรงกับตัวกรอง ให้กด Control+] (วงเล็บเหลี่ยมขวา) เพื่อไปยังข้อความถัดไป หรือ Control+[ (วงเล็บเหลี่ยมซ้าย) เพื่อไปยังข้อความก่อนหน้า VoiceOver จะอ่านรายละเอียดข้อความเมื่อคุณเลื่อนผ่านรายการ

 4. เมื่อต้องการเปิดอีเมล ให้กด Command+O

 5. เมื่อต้องการเอาตัวเลือกการกรองออก ในมุมมอง จดหมาย ให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “กรองอีเมล, ปุ่มเมนู” แล้วกด Control+Option+Shift+M กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “ล้างตัวกรองทั้งหมด” แล้วกด Spacebar

เปิดหรือเพิ่มสิ่งที่แนบมา

คุณสามารถเปิด และเพิ่มสิ่งที่แนบมาในอีเมลอาจของคุณในOutlook for Mac

เปิดสิ่งที่แนบมา

VoiceOver จะประกาศว่าอีเมลที่ได้รับมีสิ่งที่แนบมาหรือไม่

 1. เปิดอีเมลที่มีสิ่งที่แนบมาอย่างน้อยหนึ่งรายการ

 2. กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab จนกว่าคุณได้ยิน "สิ่งที่แนบมา ตาม ด้วยชื่อไฟล์และขนาด และกด Spacebar สิ่งที่แนบมาเปิดในแอปได้รับการสนับสนุน

เพิ่มสิ่งที่แนบมา

คุณสามารถส่งไฟล์ เช่น ประวัติย่อ รูปถ่าย หรือการเชิญให้ร่วมการประชุมเป็นสิ่งที่แนบมา

การแนบไฟล์

 1. เมื่อคุณเขียนข้อความ ในหน้าต่างอีเมลใหม่ ให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "แนบไฟล์, ปุ่ม" แล้วกด Spacebar กล่องโต้ตอบจะเปิดขึ้น และคุณสามารถเรียกดูไฟล์ที่คุณต้องการแนบ ตัวอย่างเช่น จาก เอกสาร ของคุณหรือ iCloud

 2. เรียกดูไฟล์ที่คุณต้องการ แล้วกด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือก

 3. ไฟล์จะแนบไปกับอีเมลของคุณ และโฟกัสจะย้ายกลับไปยังหน้าต่างอีเมลใหม่

แทรกรูปหรือรูปภาพ

 1. เมื่อคุณเขียนข้อความ ในหน้าต่างอีเมลใหม่ ให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มเมนู รูปภาพ” แล้วกด Spacebar เพื่อขยายเมนูย่อย รูปภาพ

 2. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “รูปภาพจากไฟล์” แล้วกด Spacebar กล่องโต้ตอบจะเปิดขึ้น และคุณสามารถเรียกดูไฟล์รูปที่คุณต้องการแนบ

 3. เรียกดูรูปที่คุณต้องการ แล้วกด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือก

 4. รูปหรือรูปภาพจะถูกแทรกในเนื้อความ

พิมพ์อีเมล

คุณสามารถพิมพ์อีเมลของคุณบนกระดาษหรือเป็นไฟล์ได้

 1. ใน Outlook ให้เลือกอีเมลที่คุณต้องการพิมพ์

 2. กดสั่ง + P เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบพิมพ์ เมื่อต้องการพิมพ์อีเมล กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน " เริ่มต้นปุ่มพิมพ์ จากนั้น กดกลับไปยังส่งเอกสารไปยังเครื่องพิมพ์เริ่มต้นของคุณ

เปิด หรือปิดการแจ้งเตือนที่มองเห็นได้หรือเสียง

คุณสามารถเปิด หรือปิดการแจ้งเตือนได้อย่างรวดเร็ว

 1. ใน Outlook ให้กด Command+เครื่องหมายจุลภาค (,) เพื่อเปิด การกำหนดลักษณะ Outlook คุณจะได้ยิน: “การกำหนดลักษณะ, ปุ่มแสดงทั้งหมด”

 2. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มการแจ้งเตือนและเสียง” แล้วกด Spacebar หน้าต่าง การแจ้งเตือนและเสียง จะเปิดขึ้น

 3. เมื่อต้องการเปิดหรือปิดการแจ้งเตือน ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “แสดงการแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปของฉัน” แล้วกด Spacebar เพื่อเปิด (“เลือกอยู่”) หรือปิด (“ยกเลิกการเลือก”) การตั้งค่า

 4. เมื่อต้องการเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนด้วยเสียง ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ข้อความใหม่” หรือ “ตัวเตือน” แล้วกด Spacebar เพื่อเปิด (“เลือกอยู่”) หรือปิด (“ยกเลิกการเลือก”) การแจ้งเตือนด้วยเสียงสำหรับข้อความใหม่หรือตัวเตือน

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับปฏิทินใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook for Mac

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางจดหมาย Outlook

ใช้อีเมลใน Outlook สำหรับ iOS กับ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน iOS เพื่อทำงานพื้นฐานที่จำเป็น คุณสามารถสร้างและส่งอีเมลใหม่ อ่านและตอบกลับอีเมลที่ได้รับ ค้นหาและกรองอีเมล และทำงานกับข้อความที่โฟกัสและสิ่งที่แนบมา

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ให้ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ iPhone การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับ iPad

ในหัวข้อนี้

อ่านและตอบกลับหรือส่งต่ออีเมล

อ่านอีเมล

ตามค่าเริ่มต้น แอป Outlook จะแสดงรายการอีเมลล่าสุดก่อน

เคล็ดลับ: เมื่อคุณอยู่ในรายการข้อความและอยู่บนอีเมล ให้ปัดขึ้นหรือลงเพื่อฟังการกระทำที่เกี่ยวข้องกับข้อความที่คุณสามารถทำได้ เมื่อต้องการดำเนินการ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอทันทีที่คุณได้ยินตัวเลือก

 1. เมื่อต้องการฟัง VoiceOver อ่านอีเมลใน กล่องขาเข้า ของคุณ ในรายการข้อความ ให้ปัดไปทางขวา หรือเลื่อนนิ้วของคุณลงไปตามรายการ ตัวอย่างเช่น คุณจะได้ยินดังต่อไปนี้:

  • ชื่อของผู้ส่ง

  • ชื่อเรื่องของอีเมล

  • วันที่ส่ง

  • สิ่งที่แนบมา (ถ้ามี)

  • สองสามบรรทัดแรกของข้อความอีเมล

  • จำนวนของข้อความในการสนทนา

 2. เมื่อต้องการเปิดอีเมลเดียว หรือการสนทนาทางอีเมลที่มีหลายข้อความ ให้แตะสองครั้งบนหน้า

 3. เมื่อต้องการอ่านอีเมลหรือข้อความในการสนทนา ให้ปัดไปทางขวาหรือเลื่อนนิ้วจากด้านบนของหน้าจอลงไปตามรายการของอีเมล คุณจะได้ยินชื่อเรื่อง ชื่อผู้ส่ง ข้อความ และจำนวนข้อความที่มีอยู่ในการสนทนา

 4. ถ้าการสนทนายาว คุณอาจจำเป็นต้องเปิดข้อความทั้งหมดเพื่อฟัง หลังจากอ่านข้อความแรก ให้ปัดไปทางขวา ถ้าคุณได้ยิน “ปุ่มเปิดข้อความทั้งหมด” แสดงว่ายังมีข้อความเพิ่มเติมในการสนทนา เมื่อต้องการเปิด ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

  เมื่อต้องการกลับไปยังมุมมองข้อความที่ถูกยุบ ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มปิด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. เมื่อต้องการย้ายไปยังอีเมลถัดไปอย่างรวดเร็ว ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มข้อความถัดไป" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อต้องการย้ายไปยังอีเมลก่อนหน้า ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มข้อความก่อนหน้า" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 6. เมื่อคุณอ่านข้อความเสร็จสิ้น เมื่อต้องการกลับไปยัง กล่องขาเข้า ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มย้อนกลับ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ตอบกลับอีเมล

 1. ในอีเมล ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตอบกลับ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. คุณจะได้ยิน: “แจ้งเตือน, ปุ่มตอบกลับ” เมื่อต้องการตอบกลับเฉพาะผู้ส่งเดิม ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ ถ้าข้อความมีผู้รับหลายราย และคุณต้องการตอบกลับทั้งหมด ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่ม ตอบกลับทั้งหมด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. อีเมลใหม่จะเปิดขึ้นโดยใช้ชื่อเรื่องเดียวกัน และตั้งค่าเพื่อตอบกลับไปยังเฉพาะผู้ส่ง หรือทุกคนที่รวมอยู่ในอีเมลต้นฉบับ โฟกัสอยู่บนเนื้อหาของข้อความ และแป้นพิมพ์บนหน้าจอจะอยู่ที่ครึ่งล่างของหน้าจอ พิมพ์ข้อความของคุณ

 4. เมื่อคุณเขียนข้อความเสร็จสิ้น ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่ม ส่ง” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ส่งต่ออีเมล

 1. ในอีเมล ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มส่งต่อ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. คุณจะได้ยิน: “ถึง, เขตข้อมูลข้อความ, กำลังแก้ไข” โฟกัสจะอยู่ในเขตข้อมูล ข้อความ และแป้นพิมพ์บนหน้าจอจะอยู่ที่ครึ่งล่างของหน้าจอ พิมพ์ชื่อของผู้รับแต่ละราย

 3. ถ้าคุณต้องการรวมข้อความ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เขตข้อมูลข้อความหลายบรรทัด” แล้วแตะสองครั้ง พิมพ์ข้อความของคุณ

 4. เมื่อคุณเขียนข้อความเสร็จสิ้น ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่ม ส่ง” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ทำงานกับข้อความที่โฟกัส

โฟกัสจะอยู่บนอีเมลที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ ตามค่าเริ่มต้น Outlook จะสร้างกล่องขาเข้า ที่โฟกัส และกล่องขาเข้า อื่นๆ อีเมลที่สำคัญที่สุดของคุณจะเรียงลำดับลงในกล่องขาเข้า ที่โฟกัส ในขณะที่อีเมลที่เหลือจะยังสามารถเข้าถึงได้ง่าย แต่จะถูกย้ายออกไปอยู่ในกล่องขาเข้า อื่นๆ

ตามค่าเริ่มต้น Outlook จะเปิดกล่องขาเข้า ที่โฟกัส เมื่อต้องการสลับไปยังกล่องขาเข้า อื่นๆ

 1. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “อื่นๆ , ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. เมื่อต้องการย้ายกลับไปยังกล่องขาเข้า ที่โฟกัส ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ที่โฟกัส, ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เมื่อต้องการย้ายอีเมลจากกล่องขาเข้า อื่นๆ ไปยังกล่องขาเข้า ที่โฟกัส

 1. นำทางไปยังข้อความที่คุณต้องการย้าย แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “การกระทำของการสนทนาเพิ่มเติม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ย้ายไปยังกล่องขาเข้าที่โฟกัส, ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. คุณจะได้ยินการแจ้งเตือน ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เมื่อต้องการปิดใช้งานกล่องขาเข้า ที่โฟกัส และทำงานกับรายการเดียวของข้อความ

 1. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “การตั้งค่า, แท็บ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “กล่องขาเข้าที่โฟกัส, ปุ่มสลับ, เปิด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ขณะนี้ Outlook จะแสดงกล่องขาเข้าเดียว

สร้างและส่งอีเมล

 1. ในรายการข้อความ ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มเขียน” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. หน้าต่าง ข้อความใหม่ จะเปิดขึ้น โฟกัสอยู่บนเขตข้อมูล ถึง และแป้นพิมพ์บนหน้าจอจะอยู่ที่ครึ่งล่างของหน้าจอ พิมพ์ชื่อของผู้รับ

 3. เมื่อต้องการส่งสำเนาหรือสำเนาที่ซ่อน ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มส่งสำเนา/สำเนาลับถึง” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “เขตข้อมูลข้อความส่งสำเนา, กำลังแก้ไข” พิมพ์ชื่อของที่ติดต่อที่ได้รับสำเนา

  เมื่อต้องการส่งสำเนาที่ซ่อน ให้ปัดไปทางขวา คุณจะได้ยิน: “สำเนาลับถึง, ศูนย์กับช่องว่าง, เขตข้อมูลข้อความ” แตะสองครั้งบนหน้าจอ แล้วพิมพ์ชื่อที่ติดต่อ

 4. เมื่อต้องการพิมพ์ชื่อเรื่องสำหรับอีเมล ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ชื่อเรื่อง, เขตข้อมูลข้อความ” แตะสองครั้งบนหน้าจอ แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

 5. เมื่อต้องการพิมพ์ข้อความของคุณ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เขตข้อมูลข้อความหลายบรรทัด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 6. เมื่อคุณเขียนข้อความเสร็จสิ้น ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่ม ส่ง” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ใช้ค้นหาและกรองเพื่อค้นหาอีเมล

ไม่เสียเวลาในการค้นหาผ่านรายการหรือเก็บถาวรสำหรับอีเมลสำหรับคัญ ใช้การค้นหาและกรองเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณกำลังมองหาอย่างรวดเร็ว

ค้นหาอีเมล

 1. ในรายการข้อความ ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มค้นหา” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. โฟกัสจะย้ายไปยังเขตข้อมูล ค้นหาจดหมาย เริ่มพิมพ์คำค้นหาของคุณ รายการผลลัพธ์การค้นหาจะอัปเดตเมื่อคุณพิมพ์

 3. เมื่อต้องการเรียกดูผลลัพธ์การค้นหา ให้ปัดไปทางขวา VoiceOver จะอ่านรายละเอียดและข้อความเมื่อคุณเลื่อนผ่านรายการ

 4. เมื่อคุณได้ยินอีเมลที่คุณต้องการเปิด ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. เมื่อต้องการออกจาก การค้นหา ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มยกเลิก” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ใช้ตัวกรองเพื่อค้นหาอีเมล

 1. ในรายการข้อความ ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตัวกรอง” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกการกรองที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. เมื่อต้องการเรียกดูอีเมลที่ตรงกับตัวกรอง ให้ปัดไปทางขวา VoiceOver จะอ่านรายละเอียดและข้อความเมื่อคุณเลื่อนผ่านรายการ

 4. เมื่อคุณได้ยินอีเมลที่คุณต้องการเปิด ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. เมื่อต้องการเอาตัวเลือกการกรองออก ในกล่องขาเข้า ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มยกเลิกตัวกรอง” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เปิดหรือเพิ่มสิ่งที่แนบมา

คุณสามารถเปิดและเพิ่มสิ่งที่แนบมาในอีเมลของคุณใน Outlook สำหรับ iOS

เปิดสิ่งที่แนบมา

VoiceOver จะประกาศว่าอีเมลที่ได้รับมีสิ่งที่แนบมาหรือไม่

 1. เปิดอีเมลที่มีสิ่งที่แนบมาอย่างน้อยหนึ่งรายการ

 2. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยินเสียงของชนิดไฟล์สิ่งที่แนบมา ตาม ด้วย "สิ่งที่แนบ มา และชื่อไฟล์ และ ขนาด แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ สิ่งที่แนบมาเปิดขึ้นในโปรแกรมประยุกต์ได้รับการสนับสนุน

เพิ่มสิ่งที่แนบมา

คุณสามารถส่งไฟล์ เช่น ประวัติย่อ รูปถ่าย หรือการเชิญให้ร่วมการประชุมเป็นสิ่งที่แนบมา

การแนบไฟล์

 1. เมื่อคุณเขียนข้อความ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แนบไฟล์หรือรูปถ่าย, ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “แนบไฟล์” แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. เรียกดูไฟล์ที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แนบไฟล์” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

แนบรูปถ่าย

 1. เมื่อคุณเขียนข้อความ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แนบไฟล์หรือรูปถ่าย, ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เมื่อต้องการถ่ายรูปด้วยกล้องถ่ายรูปเพื่อแนบ:

 1. ปัดไปทางขวา คุณจะได้ยิน: “ถ่ายรูป, ปุ่ม”

 2. แตะสองครั้งบนหน้าจอ กล้องจะเปิดใช้งาน

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ถ่ายรูป, ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ใช้รูปถ่าย” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เมื่อต้องการแนบรูปถ่ายล่าสุด ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ใช้รูปถ่ายล่าสุด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เมื่อต้องการแนบรูปจาก รูปถ่าย:

 1. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เลือกรูปถ่ายจากไลบรารี” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. เรียกดูรูปที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

แนบการเชิญให้ร่วมการประชุม

 1. เมื่อคุณเขียนข้อความ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แนบกาประชุม, ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. คุณจะได้ยิน: “ส่งความพร้อมใช้งาน, ปุ่ม” เมื่อต้องการส่งตำแหน่งเวลาแรกที่พร้อมใช้งานสำหรับการประชุมให้คุณ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

  อีกวิธีหนึ่ง เมื่อต้องการสร้างคำเชิญใหม่ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “สร้างคำเชิญ, ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ หน้าต่างเหตุกาณ์ Outlookปฏิทิน ใหม่จะเปิดขึ้น สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีสร้างคำเชิญการประชุม ให้ดู งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับปฏิทินใน Outlook

 3. เมื่อคุณจัดกำหนดการประชุมเสร็จสิ้น ในหน้าต่างเหตุการณ์ ปฏิทิน ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มเสร็จสิ้น” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับปฏิทินใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางจดหมาย Outlook

ใช้อีเมลใน Outlook สำหรับ Android กับ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Android เพื่อทำงานพื้นฐานที่จำเป็น คุณสามารถสร้างและส่งอีเมลใหม่ อ่านและตอบกลับอีเมลที่ได้รับ ค้นหาและกรองอีเมล และทำงานกับข้อความที่โฟกัสและสิ่งที่แนบมา และอื่นๆ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ระบบ Android การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ต Android

ในหัวข้อนี้

อ่านและตอบกลับหรือส่งต่ออีเมล

อ่านอีเมล

ตามค่าเริ่มต้น อีเมลล่าสุดจะแสดงรายการก่อน

 1. ในรายการข้อความ ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวา หรือเลื่อนนิ้วของคุณลงมาเพื่อฟัง TalkBack อ่านอีเมล คุณจะได้ยินข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละอีเมล รวมถึง:

  • ชื่อผู้ส่ง

  • วันที่หรือเวลาที่ได้รับข้อความ

  • หัวข้อ

  • สองสามบรรทัดแรกของเนื้อหาอีเมล

 2. เมื่อต้องการเปิดอีเมล ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ TalkBack จะเริ่มอ่านข้อความตั้งแต่เริ่มต้นโดยอัตโนมัติ

  อีกวิธีหนึ่ง เมื่อต้องการฟัง TalkBack อ่านข้อความอีเมลจากบนลงล่าง ให้ปัดนิ้วลงแล้วปัดไปทางขวา เมนูบริบทส่วนกลาง จะเปิดขึ้น ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แท็บอ่านจาก” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  เมื่อต้องการดูข้อความผ่านๆ ให้เลื่อนนิ้วของคุณลงจากด้านบนของหน้าจอ

  เมื่อต้องการเลื่อนข้อความลง ให้ปัดนิ้วสองนิ้วขึ้นด้านบน เมื่อต้องการเลื่อนขึ้น ให้ปัดนิ้วสองนิ้วลงด้านล่าง

 3. เมื่อคุณอ่านข้อความเสร็จสิ้น เมื่อต้องการกลับไปยังกล่องขาเข้า ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มนำทางขึ้น” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ตอบกลับอีเมล

 1. เมื่อเปิดอีเมล ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการตอบกลับเฉพาะผู้ส่งเดิม ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตอบกลับ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  • ถ้าข้อความมีผู้รับหลายราย ถ้าคุณต้องการตอบกลับทั้งหมด ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตอบกลับทั้งหมด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. อีเมลใหม่จะเปิดขึ้นโดยใช้ชื่อเรื่องเดียวกัน และตั้งค่าเพื่อตอบกลับไปยังผู้ส่ง หรือทุกคนที่รวมอยู่ในอีเมลต้นฉบับ โฟกัสอยู่บนเนื้อหาของข้อความ และแป้นพิมพ์บนหน้าจอจะอยู่ที่ครึ่งล่างของหน้าจอ พิมพ์ข้อความของคุณ

 3. เมื่อคุณเขียนข้อความเสร็จสิ้น ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ส่ง” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “ส่ง, Outlook, แป้นพิมพ์ถูกซ่อนอยู่”

ส่งต่ออีเมล

คุณสามารถส่งต่ออีเมลโดยใช้ TalkBack ได้อย่างง่ายดาย

 1. เมื่อเปิดข้อความอีเมล ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มส่งต่อ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ อีเมลใหม่จะเปิดขึ้นโดยใช้ชื่อเรื่องเดียวกัน โฟกัสจะอยู่บนเขตข้อมูล ข้อความ และแป้นพิมพ์บนหน้าจอจะอยู่ที่ครึ่งล่างของหน้าจอ

 2. พิมพ์ชื่อของผู้รับแต่ละราย

 3. เมื่อต้องการพิมพ์ข้อความ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เนื้อความ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ พิมพ์ข้อความของคุณ

 4. เมื่อคุณเขียนข้อความเสร็จสิ้น ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ส่ง” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ทำงานกับข้อความที่โฟกัส

โฟกัสจะอยู่บนอีเมลที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ ตามค่าเริ่มต้น Outlook จะสร้างกล่องขาเข้า ที่โฟกัส และกล่องขาเข้า อื่นๆ อีเมลที่สำคัญที่สุดของคุณจะอยู่ในกล่องขาเข้า ที่โฟกัส ในขณะที่อีเมลที่เหลือจะยังสามารถเข้าถึงได้ง่าย แต่จะถูกย้ายออกไปอยู่ในกล่องขาเข้า อื่นๆ

ตามค่าเริ่มต้น Outlook จะเปิดกล่องขาเข้า ที่โฟกัส เมื่อต้องการสลับไปยังกล่องขาเข้า อื่นๆ

 1. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “สลับไปยังจดหมายอื่น, สลับ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. เมื่อต้องการย้ายกลับไปยังกล่องขาเข้า ที่โฟกัส ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “สลับไปยังจดหมายที่โฟกัส, ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เมื่อต้องการย้ายอีเมลจากกล่องขาเข้า อื่นๆ ไปยังกล่องขาเข้า ที่โฟกัส

 1. นำทางไปยังข้อความที่คุณต้องการย้าย นั้นแล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "ที่เลือก ตาม ด้วยรายละเอียดข้อความ

 2. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ย้ายไปยังกล่องขาเข้าที่โฟกัส, ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. คุณจะได้ยินการแจ้งเตือน ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เมื่อต้องการปิดใช้งานกล่องขาเข้า ที่โฟกัส และทำงานกับรายการเดียวของข้อความ

 1. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “การตั้งค่า” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “กล่องขาเข้าที่โฟกัส, เปิด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ขณะนี้ Outlook จะแสดงกล่องขาเข้าเดียว

สร้างและส่งอีเมล

 1. ในรายการข้อความ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มเขียน” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ หน้าต่าง ข้อความใหม่ จะเปิดขึ้น โฟกัสอยู่บนเขตข้อมูล ถึง และแป้นพิมพ์บนหน้าจอจะอยู่ที่ครึ่งล่างของหน้าจอ

 2. พิมพ์ชื่อหรือที่อยู่อีเมลของผู้รับ รายการของที่ติดต่อที่ตรงกันจะอัปเดตเมื่อคุณพิมพ์

  หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ คุณอาจต้องปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ค้นหาไดเรกทอรี” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อค้นหาที่ติดต่อ

 3. เมื่อต้องการเลือกที่ติดต่อ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. เมื่อต้องการส่งสำเนาของข้อความไปยังผู้รับคนอื่นๆ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เขตข้อมูลสำเนาถึง” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เพิ่มผู้รับตามที่แนะนำในขั้นตอนก่อนหน้า

 5. เมื่อต้องการส่งสำเนาที่ซ่อนไปยังผู้รับคนอื่นๆ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เขตข้อมูลสำเนาลับถึง” ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ และเพิ่มผู้รับ

 6. เมื่อต้องการเพิ่มชื่อเรื่องสำหรับอีเมล ให้ปัดไปทางขวา คุณจะได้ยิน: “ชื่อเรื่อง กล่องแก้ไข” แตะสองครั้งบนหน้าจอ แล้วพิมพ์ชื่อเรื่อง

 7. เมื่อต้องการพิมพ์ข้อความของคุณ ให้ปัดไปทางขวา คุณจะได้ยิน: “เนื้อความ” แตะสองครั้งบนหน้าจอ แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

 8. เมื่อคุณเขียนข้อความเสร็จสิ้น ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ส่ง” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ใช้การค้นหาและตัวกรองเพื่อค้นหาอีเมล

ไม่เสียเวลาในการค้นหาผ่านรายการหรือเก็บถาวรสำหรับอีเมลสำหรับคัญ ใช้การค้นหาและกรองเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณกำลังมองหาอย่างรวดเร็ว

ค้นหาอีเมล

 1. ในรายการข้อความ ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ค้นหา” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. โฟกัสจะย้ายไปยังเขตข้อมูลข้อความ ค้นหาจดหมาย และแป้นพิมพ์บนหน้าจอจะอยู่ที่ครึ่งล่างของหน้าจอ เริ่มพิมพ์คำค้นหาของคุณ รายการผลลัพธ์การค้นหาจะอัปเดตเมื่อคุณพิมพ์

 3. เมื่อต้องการเรียกดูผลลัพธ์การค้นหา ให้ปัดไปทางขวา TalkBack จะอ่านรายละเอียดและข้อความเมื่อคุณเลื่อนผ่านรายการ

 4. เมื่อคุณได้ยินอีเมลที่คุณต้องการเปิด ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. เมื่อต้องการออกจาก การค้นหา ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มที่ถูกยุบ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ใช้ตัวกรองเพื่อค้นหาอีเมล

 1. ในรายการข้อความ ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตัวกรอง” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกการกรองที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. เมื่อต้องการเรียกดูอีเมลที่ตรงกับตัวกรอง ให้ปัดไปทางขวา TalkBack จะอ่านรายละเอียดข้อความเมื่อคุณเลื่อนผ่านรายการ

 4. เมื่อคุณได้ยินอีเมลที่คุณต้องการเปิด ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. เมื่อต้องการเอาตัวเลือกการกรองออก และดูอีเมลทั้งหมดในรายการข้อความ ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มล้างตัวกรองข้อความ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เปิดหรือเพิ่มสิ่งที่แนบมา

คุณสามารถเปิดและเพิ่มสิ่งที่แนบมาในอีเมลของคุณใน Outlook สำหรับ Android

เปิดสิ่งที่แนบมา

TalkBack จะประกาศว่าอีเมลที่ได้รับมีสิ่งที่แนบมาหรือไม่

 1. เปิดอีเมลที่มีสิ่งที่แนบมาอย่างน้อยหนึ่งรายการ

 2. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินชนิด ชื่อ และขนาดของไฟล์ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ถ้าคุณได้ยิน “เปิดด้วยแอปพลิเคชันต่อไปนี้” ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก

 3. เมื่อต้องการเปิดสิ่งที่แนบมาในแอปที่เลือก ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

เพิ่มสิ่งที่แนบมา

คุณสามารถส่งไฟล์ เช่น ประวัติย่อ รูปถ่าย หรือการเชิญให้ร่วมการประชุมเป็นสิ่งที่แนบมา

การแนบไฟล์

 1. เมื่อคุณเขียนข้อความ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แนบไฟล์” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “เลือกจากไฟล์”

 2. เมื่อต้องการเพิ่มไฟล์จาก Outlook ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อต้องการเพิ่มไฟล์จากอุปกรณ์ของคุณ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เลือกจากไฟล์อุปกรณ์” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. เรียกดูไฟล์ที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือกและแนบไฟล์

แนบรูปถ่าย

 1. เมื่อคุณเขียนข้อความ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แนบไฟล์” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เมื่อต้องการถ่ายรูปด้วยกล้องถ่ายรูปเพื่อแนบ

 1. ปัดไปทางขวา คุณจะได้ยิน: “ถ่ายรูป, ปุ่ม”

 2. แตะสองครั้งบนหน้าจอ กล้องจะเปิดใช้งาน

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มชัตเตอร์” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ถ่ายรูปแล้ว

 4. ถ้าคุณได้ยิน “เปิดใช้งานปุ่มชัตเตอร์แล้ว, เสร็จสิ้น” ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อแนบรูปถ่าย

  ถ้าคุณไม่ได้ยิน “เปิดใช้งานปุ่มชัตเตอร์แล้ว, เสร็จสิ้น” ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ตกลง, ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อแนบรูปถ่าย

เมื่อต้องการแนบรูปจาก รูปถ่าย:

 1. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เลือกจากรูปถ่าย” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. เรียกดูรูปที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ คุณอาจจำเป็นต้องเรียกดูตำแหน่งที่ตั้งที่รูปถ่ายถูกบันทึกไว้ก่อน

แนบการเชิญให้ร่วมการประชุม

 1. เมื่อคุณเขียนข้อความ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แนบการประชุม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. คุณจะได้ยิน: “ส่งความพร้อมใช้งาน” เมื่อต้องการส่งตำแหน่งเวลาแรกที่พร้อมใช้งานสำหรับการประชุมให้คุณ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. เมื่อต้องการสร้างคำเชิญใหม่ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “สร้างคำเชิญ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ Outlookปฏิทิน จะเปิดขึ้น สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีสร้างคำเชิญการประชุม ให้ดู จัดกำหนดการนัดหมายหรือการประชุมใหม่

 4. เมื่อคุณจัดกำหนดการประชุมเสร็จสิ้น ในหน้าต่างเหตุกาณ์ ปฏิทิน ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เสร็จสิ้น” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกรูปหรือภาพใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอด้วยอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางจดหมาย Outlook

ใช้ จดหมาย Outlook กับโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Windows เพื่อทำงานพื้นฐานที่จำเป็น คุณสามารถสร้างและส่งอีเมลใหม่ อ่านและตอบกลับอีเมลที่ได้รับ ค้นหาและกรองอีเมล ทำงานกับสิ่งที่แนบมา และอื่นๆ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ที่ใช้ Windows การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ตหรือพีซี

ในหัวข้อนี้

อ่านและตอบกลับหรือส่งต่ออีเมล

อ่านอีเมล

ตามค่าเริ่มต้น อีเมลล่าสุดจะแสดงรายการก่อน

 1. ในรายการข้อความ ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวา หรือเล่อนนิ้วของคุณลงมาเพื่อฟังโปรแกรมผู้บรรยายอ่านอีเมล คุณจะได้ยินข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละอีเมล รวมถึง:

  • ชื่อผู้ส่ง

  • วันที่หรือเวลาที่ได้รับข้อความ

  • หัวข้อ

  • บรรทัดแรกของเนื้อหาอีเมล

 2. เมื่อต้องการเปิดอีเมล ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “บานหน้าต่างการอ่าน, ข้อความ”

  เมื่อต้องการฟังโปรแกรมผู้บรรยายอ่านข้อความจากบนลงล่าง ให้ปัดขึ้นด้วยนิ้วสามนิ้ว

  เมื่อต้องการเลื่อนข้อความลง ให้ปัดนิ้วสองนิ้วขึ้นด้านบน เมื่อต้องการเลื่อนขึ้น ให้ปัดนิ้วสองนิ้วลงด้านล่าง

  เมื่อต้องการย้ายไปยังอีเมลถัดไปอย่างรวดเร็ว ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มใหม่กว่า" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อต้องการย้ายไปยังอีเมลก่อนหน้า ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มเก่ากว่า" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. เมื่อคุณอ่านข้อความเสร็จสิ้น เมื่อต้องการกลับไปยังกล่องขาเข้า ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มย้อนกลับ, ยุบอยู่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ตอบกลับอีเมล

 1. เมื่อเปิดข้อความอีเมล ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ตอบกลับ, ปุ่ม, ยุบอยู่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “ตอบกลับ, เมนู”

 2. เมื่อต้องการตอบกลับเฉพาะผู้ส่งเดิม ให้ปัดไปทางขวา คุณจะได้ยิน: “ปุ่มตอบกลับ” แตะสองครั้งบนหน้าจอ ถ้าข้อความมีผู้รับหลายราย และคุณต้องการตอบกลับทั้งหมด ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่ม ตอบกลับทั้งหมด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. อีเมลใหม่จะเปิดขึ้นโดยใช้ชื่อเรื่องเดียวกัน และตั้งค่าเพื่อตอบกลับไปยังผู้ส่ง หรือทุกคนที่รวมอยู่ในอีเมลต้นฉบับ คุณจะได้ยิน: “หน้าต่างจดหมาย Outlook” โฟกัสอยู่บนเนื้อความ และแป้นพิมพ์บนหน้าจอจะอยู่ที่ครึ่งล่างของหน้าจอ

 4. พิมพ์ข้อความของคุณ

 5. เมื่อคุณเขียนข้อความเสร็จสิ้น ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มส่ง” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ส่งต่ออีเมล

 1. เมื่ออีเมลเปิด ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ตอบกลับ, ปุ่ม, ยุบอยู่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “เมนูตอบกลับ”

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มส่งต่อ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. อีเมลใหม่จะเปิดขึ้นโดยใช้ชื่อเรื่องเดียวกัน โฟกัสจะอยู่บนเขตข้อมูล ข้อความ และแป้นพิมพ์บนหน้าจอจะอยู่ที่ครึ่งล่างของหน้าจอ

 4. พิมพ์ชื่อของผู้รับแต่ละราย

 5. เมื่อต้องการพิมพ์ข้อความ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ข้อความ, ข้อความที่สามารถแก้ไขได้”แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ พิมพ์ข้อความของคุณ

 6. เมื่อคุณเขียนข้อความเสร็จสิ้น ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มส่ง” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

จัดเรียงข้อความ

ตามค่าเริ่มต้น จดหมาย Outlook จะจัดกลุ่มข้อความตามการสนทนา ถ้าคุณต้องการแสดงอีเมลของคุณทีละครั้งตามลำดับเวลาแทน คุณสามารถเปลี่ยนวิธีจัดเรียงข้อความของคุณได้อย่างง่ายดาย

 1. ในกล่องขาเข้า ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม, ยุบอยู่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “ตัวเลือกเพิ่มเติม, เมนู”

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มการตั้งค่า” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน “การตั้งค่า, ปุ่มจัดการบัญชี”

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มการอ่าน” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ หน้าต่าง การอ่าน จะเปิดขึ้น

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เปิด, แสดงข้อความที่จัดเรียงตามการสนทนา, สลับ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. เมื่อต้องการออกจากหน้าต่าง การอ่าน ให้เลื่อนนิ้วหนึ่งนิ้วที่ด้านล่างของหน้าจอจนกว่าคุณจะได้ยิน "แถบการนำทาง, ปุ่มย้อนกลับถูกยุบอยู่" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “การตั้งค่า, ปุ่มการอ่าน”

 6. เมื่อต้องการออกจากหน้าต่าง การตั้งค่า และกลับไปยังกล่องขาเข้า ให้เลื่อนนิ้วหนึ่งนิ้วที่ด้านล่างของหน้าจอจนกว่าคุณจะได้ยิน "แถบการนำทาง, ปุ่มย้อนกลับถูกยุบอยู่" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

สร้างและส่งอีเมล

ให้โปรแกรมอ่านหน้าจอช่วยคุณสร้างอีเมลใหม่ และส่งออกข้อความของคุณ

 1. ในกล่องขาเข้า ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ชุดคำสั่ง, ปุ่มใหม่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ หน้าต่างใหม่ที่มีอีเมลว่างจะเปิดขึ้น โฟกัสจะอยู่บนเขตข้อมูล ถึง และแป้นพิมพ์บนหน้าจอจะอยู่ที่ครึ่งล่างของหน้าจอ

 2. พิมพ์ชื่อหรือที่อยู่อีเมลของผู้รับ รายการของที่ติดต่อที่ตรงกันจะอัปเดตเมื่อคุณพิมพ์ เมื่อต้องการเลือกที่ติดต่อ ให้เลื่อนนิ้วของคุณลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “รายการคำแนะนำ” ตามด้วยชื่อที่ติดต่อที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. เมื่อต้องการเพิ่มชื่อเรื่องสำหรับอีเมล ให้ปัดไปทางขวา คุณจะได้ยิน: “ชื่อเรื่อง, ข้อความที่แก้ไขได้” แตะสองครั้งบนหน้าจอ แล้วพิมพ์ชื่อเรื่อง

 4. เมื่อต้องการพิมพ์ข้อความของคุณ ให้ปัดไปทางขวา คุณจะได้ยิน: “ข้อความ, ข้อความที่แก้ไขได้” แตะสองครั้งบนหน้าจอ แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

 5. ถ้าคุณต้องการส่งสำเนาหรือสำเนาที่ซ่อนของข้อความ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติมยุบอยู่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มแสดงสำเนาถึงและสำเนาลับถึง” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “การกำหนดที่อยู่, การแก้ไขสำเนาถึง” เพิ่มผู้รับสำเนา

  เมื่อต้องการส่งสำเนาที่ซ่อน ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ข้อความที่แก้ไขได้สำเนาลับถึง” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เพิ่มผู้รับ

 6. เมื่อคุณเขียนข้อความเสร็จสิ้น ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มส่ง” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ใช้การค้นหาและตัวกรองเพื่อค้นหาอีเมล

ไม่เสียเวลาในการค้นหาผ่านรายการหรือเก็บถาวรสำหรับอีเมลสำหรับคัญ ใช้การค้นหาและกรองเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณกำลังมองหาอย่างรวดเร็ว

ค้นหาอีเมล

 1. ในกล่องขาเข้า ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มค้นหา” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “ค้นหา, กำลังแก้ไข”

 2. โฟกัสจะย้ายไปยังเขตข้อมูลข้อความค้นหา และแป้นพิมพ์บนหน้าจอจะอยู่ที่ครึ่งล่างของหน้าจอ เริ่มพิมพ์คำค้นหาของคุณ รายการผลลัพธ์การค้นหาจะอัปเดตเมื่อคุณพิมพ์

 3. เมื่อต้องการเรียกดูผลลัพธ์การค้นหา ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินโปรแกรมผู้บรรยายอ่านรายละเอียดของข้อความเมื่อคุณเลื่อนผ่านรายการ

 4. เมื่อคุณได้ยินอีเมลที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเปิดอีเมลดังกล่าว ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. เมื่อต้องการออกจาก การค้นหา ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มปิดการค้นหา” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ใช้ตัวกรองเพื่อค้นหาอีเมล

 1. ในกล่องขาเข้า ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ตัวกรอง, ทั้งหมด, ปุ่มถูกยุบอยู่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกการกรองที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. เมื่อต้องการเรียกดูอีเมลที่ตรงกับตัวกรอง ให้ปัดไปทางขวา โปรแกรมอ่านหน้าจอจะอ่านรายละเอียดข้อความเมื่อคุณเลื่อนผ่านรายการ

 4. เมื่อคุณได้ยินอีเมลที่คุณต้องการเปิด ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. เมื่อต้องการเอาตัวเลือกการกรองออก และดูอีเมลทั้งหมดในรายการข้อความ ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ตัวกรอง, <ตัวกรองปัจจุบัน>, ปุ่มถูกยุบอยู่" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ทั้งหมด, ไม่ได้เลือกอยู่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เปิดหรือเพิ่มสิ่งที่แนบมา

คุณสามารถเปิดและเพิ่มสิ่งที่แนบมาในอีเมลของคุณโดยใช้โปรแกรมผู้บรรยาย

เปิดสิ่งที่แนบมา

โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศว่าอีเมลที่ได้รับมีสิ่งที่แนบมาหรือไม่

 1. เปิดอีเมลที่มีสิ่งที่แนบมาอย่างน้อยหนึ่งรายการ

 2. ปัดนิ้วไปทางซ้ายจน กว่าคุณได้ยิน "ข้อความหัวกระดาษ ดาวน์โหลด ตาม ด้วยชื่อไฟล์ และขนาด และ"สิ่งที่แนบมา" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 3. เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ คุณฟัง: "เปิด ตาม ด้วยชื่อไฟล์และขนาด และ: "สิ่งที่แนบมา " เมื่อต้องการเปิดสิ่งที่แนบมา แตะสองครั้งหน้าจอ

เพิ่มสิ่งที่แนบมา

คุณสามารถส่งไฟล์ เช่น ประวัติย่อ รูปถ่าย หรือการเชิญให้ร่วมการประชุมเป็นสิ่งที่แนบมา

การแนบไฟล์

 1. เมื่อคุณเขียนข้อความ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มแนบ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “เลือกแอป”

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแนบไฟล์ล่าสุด ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

  • เมื่อต้องการเพิ่มไฟล์จากอุปกรณ์ของคุณ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “อุปกรณ์นี้” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. เรียกดูไฟล์ที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก เมื่อต้องการแนบไฟล์ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เสร็จสิ้น, ปุ่มแถบแอป” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

แนบรูปถ่าย

 1. เมื่อคุณเขียนข้อความ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มแนบ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “เลือกแอป”

เมื่อต้องการถ่ายรูปด้วยกล้องถ่ายรูป:

 1. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “กล้อง” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ กล้องจะเปิดใช้งาน

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มถ่ายรูป” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เสร็จสิ้น, ปุ่มแถบแอป” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เมื่อต้องการแนบรูปจาก รูปถ่าย:

 1. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “รูปถ่าย” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. เรียกดูรูปที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เสร็จสิ้น, ปุ่มแถบแอป” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เปิด หรือปิดการแจ้งเตือนที่มองเห็นได้หรือเสียง

คุณสามารถเปิด หรือปิดการแจ้งเตือนได้อย่างรวดเร็ว

 1. ในกล่องขาเข้า ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “ตัวเลือกเพิ่มเติมจะป็อปอัพ, กำหนดเอง”

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มการตั้งค่า” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน “การตั้งค่า, ปุ่มจัดการบัญชี”

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “การตั้งค่า, ปุ่มการแจ้งเตือน” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ หน้าต่าง การแจ้งเตือน จะเปิดขึ้น

 4. เมื่อต้องการเปิด หรือปิดการแจ้งเตือนทั้งหมด ให้ปัดไทปางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แสดงการแจ้งเตือนในศูนย์การดำเนินการ” แล้วแตะสองครั้งเพื่อสลับเปิดหรือปิดการตั้งค่า

 5. เมื่อต้องการเปิด หรือปิดชนิดการแจ้งเตือนที่แยกต่างหาก ให้เปิดการแจ้งเตือนทั้งหมดตามที่แนะนำในขั้นตอนก่อนหน้า แล้วปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการเลือกหรือยกเลิกการเลือก และแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับปฏิทินใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางจดหมาย Outlook

ใช้ Outlook Web App กับแป้นพิมพ์ลัดและโปรแกรมผู้บรรยายของคุณ ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Windows เพื่อทำงานร่วมกับ จดหมาย คุณสามารถสร้างอีเมลใหม่ อ่านและตอบกลับอีเมลที่ได้รับแล้ว ค้นหา กรอง และพิมพ์อีเมล และทำงานกับสิ่งที่แนบมา

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน Outlook บนเว็บ

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณปิด บานหน้าต่างการอ่าน

 • เมื่อคุณใช้ Outlook Web App เราขอแนะนำให้ใช้Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เพราะ Outlook Web App ทำงานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดจะต่างจากในโปรแกรมเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณใช้ Ctrl+F6 แทน F6 เพื่อเข้าและออกจากการสั่งงาน อีกทั้งแป้นพิมพ์ลัด F1 (ช่วยเหลือ) และ Ctrl+O (เปิด) จะเป็นการสั่งงานเว็บเบราว์เซอร์ ไม่ใช่สั่งงาน Outlook Web App

ในหัวข้อนี้

อ่านและตอบกลับหรือส่งต่ออีเมล

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณและแป้นพิมพ์ลัดเพื่ออ่านและตอบกลับอีเมล คุณจะได้ยินเสียงเมื่อมีอีเมลใหม่

อ่านอีเมล

นำทางไปยังอีเมลในรายการข้อความใน จดหมาย และได้ยินโปรแกรมอ่านหน้าจออ่านอีเมลและรายละเอียดในอีเมล

 1. ในมุมมองจดหมาย หลัก กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยินเสียงจดหมายใหม่แรกในรายการข้อความ โปรแกรมผู้บรรยายทราบ: "ยังไม่ได้อ่าน ตาม ด้วยรายละเอียดอีเมลและข้อความ แล้ว: "ไม่ได้เลือกไว้ "

 2. เมื่อต้องการเปิดอีเมล กด Caps lock + Enter

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปิดอีเมลในหน้าต่างแยก ในจดหมายในรายการข้อควา ให้กด Shift+Enter

 3. เมื่อต้องการย้ายไปมาในรายการข้อความ ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง

 4. เมื่อต้องการอ่านผ่านอีเมลทั้งหมด กด Caps lock + M

 5. เมื่อต้องการได้ยินเสียงรายละเอียดของแต่ละเขตข้อมูลในอีเมล กด Caps lock + แป้นลูกศรซ้ายหรือขวา

ตอบกลับอีเมล

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณเพื่อตอบกลับอีเมลของคุณใน Outlook Web App อย่างเหมาะสม

 1. ในรายการข้อความหรือในอีเมลที่เปิดอยู่ ในอีเมลที่คุณต้องการตอบกลับ ให้กด Ctrl+R ถ้าคุณต้องการตอบกลับทั้งหมด ให้กด Ctrl+Shift+R คุณจะได้ยิน: “ข้อความเนื้อหา, กำลังแก้ไข”

 2. พิมพ์ข้อความตอบกลับของคุณ

 3. เมื่อต้องการส่งอีเมล ให้กด Ctrl+Enter คุณจะได้ยิน: “ข้อความที่ส่งแล้ว”

ส่งต่ออีเมล

คุณสามารถส่งต่ออีเมลได้อย่างง่ายๆ โดยใช้แป้นพิมพ์ลัดและโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณ

 1. ในรายการข้อความหรือในอีเมลที่เปิดอยู่ ในอีเมลที่คุณต้องการส่งต่อ ให้กด Ctrl+Shift+F คุณจะได้ยิน: “ถึง, กำลังแก้ไข” โฟกัสจะอยู่บนเขตข้อมูล ถึง ของอีเมล

 2. พิมพ์ที่อยู่อีเมลของผู้รับ เมื่อต้องการเพิ่มผู้รับจากรายชื่อผู้ติดต่อ ให้พิมพ์ชื่อผู้รับ จากนั้นกด Ctrl+K

 3. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “เนื้อความ” แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

 4. เมื่อต้องการส่งอีเมล ให้กด Ctrl+Enter

สร้างและส่งอีเมล

ให้โปรแกรมอ่านหน้าจอช่วยคุณสร้างอีเมลใหม่ และส่งออกข้อความของคุณ

 1. ในมุมมอง จดหมาย หลัก ให้กด Ctrl+N คุณจะได้ยิน: “ถึง, กำลังแก้ไข” โฟกัสจะอยู่บนเขตข้อมูล ถึง ของอีเมลใหม่

 2. พิมพ์ที่อยู่อีเมลของผู้รับ เมื่อต้องการเพิ่มผู้รับจากรายชื่อผู้ติดต่อ ให้พิมพ์ชื่อผู้รับ แล้วกด Ctrl+K

 3. กดแป้น Tab คุณจะได้ยิน: “สำเนาถึง, กำลังแก้ไข” โฟกัสจะย้ายไปยังเขตข้อมูล สำเนาถึง ถ้าต้องการ ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลของผู้รับสำเนา เมื่อต้องการเพิ่มผู้รับจากที่ติดต่อของคุณ ให้พิมพ์ชื่อผู้รับ แล้วกด Ctrl+K

 4. กดแป้น Tab คุณจะได้ยิน: “เพิ่มชื่อเรื่อง, แก้ไข” พิมพ์ชื่อเรื่องสำหรับอีเมล

 5. กดแป้น Tab คุณจะได้ยิน: “เนื้อความ, กำลังแก้ไข”

 6. พิมพ์ข้อความของคุณ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการย้ายไปยังตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ไม่เลือกกล่องกาเครื่องหมายฟอนต์” เมื่อต้องการย้ายไปยังเมนูตัวเลือกการจัดรูปแบบ ให้กดแป้นลูกศรซ้ายหรือขวา เมื่อต้องการเลือกหรือขยายเมนูย่อย ให้กด Spacebar

 7. เมื่อต้องการส่งอีเมล ให้กด Ctrl+Enter

ใช้ค้นหาและกรองเพื่อค้นหาอีเมล

ไม่เสียเวลาในการค้นหาผ่านรายการหรือเก็บถาวรสำหรับอีเมลสำหรับคัญ ใช้การค้นหาและกรองเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณกำลังมองหาอย่างรวดเร็ว

ค้นหาอีเมล

ใช้การค้นหาเพื่อค้นหาอีเมลเฉพาะในทันที

 1. ในมุมมอง จดหมาย หลัก ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ค้นหาจดหมายและบุคคล” นอกจากนี้ ให้กด Alt+Q (Outlook) หรือแป้นเครื่องหมายทับ (/) (Outlook.com)

 2. พิมพ์คำค้นหาของคุณ จากนั้นกด Enter โฟกัสจะย้ายไปยังรายการผลลัพธ์การค้นหา คุณจะได้ยินจำนวนรายการที่พบ

  เคล็ดลับ: คุณสามารถค้นหาตามชื่ออีเมล ผู้ส่ง หรือวันที่

 3. เมื่อต้องการนำทางระหว่างผลลัพธ์การค้นหา ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง คุณจะได้ยินผลลัพธ์ตามที่คุณย้ายไปในรายการ

 4. เมื่อต้องการปรับปรุงผลลัพธ์การค้นหาของคุณ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ค้นหา, ปรับปรุงและบานหน้าต่างนำทาง” คุณสามารถเปลี่ยนรายละเอียดการค้นหาต่อไปนี้:

  • โฟลเดอร์จากที่จะแสดงในผลลัพธ์

  • ข้อความของผู้ส่งที่แสดงในผลลัพธ์

  • เลือกว่าจะแสดงเฉพาะอีเมลที่มีไฟล์ที่แนบมาหรือไม่

  • วันที่ของรายการในผลลัพธ์

  เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างรายละเอียดในบานหน้าต่าง ให้กดแป้น Tab เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างตัวเลือกสำหรับรายละเอียดการค้นหา ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง เมื่อต้องการเลือก ให้กด Spacebar

 5. เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังมุมมอง จดหมาย หลัก ให้กด Esc

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถใช้การค้นหาใน Microsoft Edge เพื่อค้นหาข้อความเฉพาะในอีเมลที่เปิดได้ ในมุมมองใดๆ ใน จดหมาย ให้กด F3 หรือ Ctrl+F คุณจะได้ยิน: “ใส่ข้อความเพื่อค้นหา, กำลังแก้ไข”

กรองอีเมลของคุณ

เมื่อต้องการรายละเอียดอีเมลของคุณในวิธีที่มีจุดประสงค์มากขึ้น คุณสามารถกรองหรือจัดเรียงอีเมล เช่น ตามวันที่ ตามที่กล่าวถึง หรือตามผู้ส่ง

 1. ในรายการข้อความ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตัวกรอง” แล้วกด Spacebar คุณจะได้ยิน: “เมนูบริบท”

 2. เมื่อต้องการย้ายไปมาในเมนู ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการเลือก เมื่อต้องการขยายตัวเลือกเมนู ให้กด Spacebar เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Spacebar

 3. เมื่อต้องการเอาตัวกรอง กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงของตัวกรองปัจจุบัน ตาม ด้วย "ปุ่มยุบ ปิดใช้งาน แล้วกด Spacebar

เปิดหรือเพิ่มสิ่งที่แนบมา

คุณสามารถเปิดและเพิ่มสิ่งที่แนบในอีเมลของคุณใน Outlook Web App

เปิดสิ่งที่แนบมา

เมื่อโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณอ่านอีเมลในรายการข้อความและในบานหน้าต่างการอ่านแล้ว คุณจะได้ยินคำประกาศถ้าอีเมลมีไฟล์ที่แนบมา

 1. ในบานหน้าต่างการอ่าน ในอีเมล ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อและขนาดของสิ่งที่แนบมา

 2. กดแป้น Tab หนึ่งครั้ง คุณจะได้ยิน: “การดำเนินการเพิ่มเติม, ปุ่มถูกยุบอยู่”

 3. เมื่อต้องการขยายปุ่ม ให้กด Spacebar คุณจะได้ยิน: “เมนูบริบท”

 4. กดแป้นลูกศรลง คุณจะได้ยิน: “มุมมอง, รายการเมนู” กด Enter ไฟล์ที่แนบจะเปิดขึ้น

เพิ่มสิ่งที่แนบมา

คุณสามารถส่งไฟล์ เช่น ประวัติย่อ จดหมายข่าว หรือรูปภาพลูกแมวน่ารักเป็นสำเนาหรือเป็นไฟล์ OneDrive

เพิ่มไฟล์จาก OneDrive

 1. เมื่อคุณเขียนจดหมายใหม่ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มแทรก” แล้วกด Spacebar คุณจะได้ยิน: “กล่องโต้ตอบ เลือกไฟล์”

 2. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “เพิ่มไฟล์, กลุ่ม” โฟกัสจะอยู่บนโฟลเดอร์ OneDrive ของคุณ

 3. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยินเสียงตัวเลือกตำแหน่งที่ตั้งOneDrive ที่คุณต้องการเลือก จากนั้น กด Enter คุณได้ยิน "รายการไฟล์" และจำนวนของรายการ

 4. ในรายการไฟล์ ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อไฟล์ที่คุณต้องการแนบ ไฟล์จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ

 5. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มถัดไป” แล้วกด Enter

 6. เมื่อต้องการแนบไฟล์เป็นสำเนาหรือเป็นไฟล์ที่บันทึกไปยังโฟลเดอร์ สิ่งที่แนบมาในอีเมล บน OneDrive ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการเลือก แล้วกด Enter

เพิ่มตำแหน่งไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. เมื่อคุณเขียนจดหมายใหม่ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มแทรก” แล้วกด Spacebar คุณจะได้ยิน: “กล่องโต้ตอบ เลือกไฟล์”

 2. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “กลุ่ม” โฟกัสจะอยู่บนโฟลเดอร์ OneDrive ของคุณ

 3. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มเลือกไฟล์จากคอมพิวเตอร์” แล้วกด Enter คุณจะได้ยิน: “เปิดกล่องโต้ตอบ” กล่องโต้ตอบ เปิดไฟล์ ของ Windows จะเปิดขึ้น

 4. นำทางไปยังไฟล์ที่คุณต้องการแนบ

 5. เมื่อเลือกไฟล์อยู่ ให้กด Alt+O

พิมพ์อีเมล

คุณสามารถพิมพ์อีเมลของคุณบนกระดาษหรือเป็นไฟล์ได้

 1. ในบานหน้าต่างการอ่าน ในอีเมล ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มตอบกลับทั้งหมด”

 2. กดแป้น Tab หนึ่งครั้ง คุณจะได้ยิน: “การดำเนินการเพิ่มเติม, ปุ่มถูกยุบอยู่”

 3. เมื่อต้องการขยายปุ่ม ให้กด Spacebar คุณจะได้ยิน: “เมนูบริบท”

 4. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “พิมพ์ รายการเมนู” จากนั้นกด Enter คุณจะได้ยิน: “หน้าต่างการพิมพ์, เครื่องพิมพ์” กล่องโต้ตอบการพิมพ์จะเปิดขึ้น

 5. ในกล่องโต้ตอบ ให้เลือกตัวเลือกการพิมพ์ เมื่อต้องการนำทางระหว่างตัวเลือก ให้กดแป้น Tab เมื่อต้องการขยายเมนูตัวเลือก ให้กด Spacebar เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Enter

 6. เมื่อต้องการพิมพ์ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุุ่มพิมพ์” แล้วกด Enter

ร้องขออีเมลที่สามารถเข้าถึงได้

ในOutlook Web App คุณสามารถกำหนดให้ที่ติดต่อของคุณทราบว่า คุณต้องการให้สามารถเข้าถึงอีเมล

เมื่อใดก็ ตามผู้ส่งโดยใช้Outlook Web App เพิ่มคุณเป็นผู้รับสำหรับข้อความอีเม ผู้ส่งที่ได้รับการแจ้งให้ทราบว่า คุณต้องการเข้าถึงเนื้อหา และลิงก์เพื่อตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้า ถ้าตัวตรวจสอบการค้นหาปัญหาการเข้าถึงในอีเมล ปัญหาจะแสดงรายการ พร้อมกับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาเหล่านั้น

 1. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ใช้ลูกศรลงเพื่อใช้บานหน้าต่างการตั้งค่า” จากนั้นกดแป้นลูกศรลง

 2. ในบานหน้าต่าง ตั้งค่า ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ลิงก์จดหมาย” จากนั้นกด Enter

 3. กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ทั่วไป” จากนั้นกดแป้นลูกศรขวา

 4. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "การตั้งค่าการช่วยสำหรับการเข้าถึง" จากนั้นกด Enter

 5. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ไม่ได้เลือก, ขอให้ผู้ส่งส่งเนื้อหาที่สามารถเข้าถึงได้” จากนั้นกด Spacebar

 6. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มบันทึก” แล้วกด Enter

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการปิดฟีเจอร์นี้ ให้นำทางไปที่การตั้งค่าตัวช่วยสำหรับการเข้าถึงตามคำแนะนำด้านบน กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “เลือกอยู่, ขอให้ผู้ส่งส่งเนื้อหาที่สามารถเข้าถึงได้” จากนั้นกด Spacebar กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มบันทึก” แล้วกด Enter

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับปฏิทินใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดใน Outlook บนเว็บ

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางจดหมาย Outlook

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×