งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับปฏิทินใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับปฏิทินใน Outlook

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้ปฏิทินในOutlook 2016 ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและผู้บรรยาย ที่อยู่แล้วภายใน Windows โปรแกรมอ่านหน้าจอ เพื่อทำงานพื้นฐานจำเป็น คุณยังสามารถใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ JAWS คุณสามารถเปิด และแก้ไขเหตุการณ์ปฏิทิน เข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์ และอื่น ๆ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้รวมไปถึงหมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งาน JAWS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวไับ JAWS สำหรับ Windows ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน JAWS สำหรับ Windows

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

ในหัวข้อนี้

ตั้งค่ามุมมองปฏิทินของคุณ

คุณสามารถตั้งค่าปฏิทินของคุณให้แสดงจำนวนวัน สัปดาห์ทำงาน สัปดาห์แบบเต็ม หรือเดือนที่เลือก ไม่ว่าวิธีใดก็ตามที่คุณต้องการในการทำงาน

 1. ใน Outlook ให้กด Ctrl+2 เพื่อเปิดปฏิทิน คุณจะได้ยินชื่อของมุมมองปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น “มุมมองสัปดาห์ทำงาน”

 2. ใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้เพื่อเลือกมุมมองปฏิทิน:

  • กดแป้น Alt + ตัวเลขเพื่อแสดงจำนวนวันตั้งแต่ 1 ถึง 10 โดยเริ่มต้นจากวันนี้ ตัวอย่างเช่น กด Alt+0 เพื่อแสดง 10 วัน

  • กด Ctrl+Alt+2 เพื่อแสดงมุมมองสัปดาห์ทำงาน

  • กด Ctrl+Alt+3 เพื่อแสดงมุมมองสัปดาห์แบบเต็ม

  • กด Ctrl+Alt+4 เพื่อแสดงมุมมองเดือน

เปิด อ่าน และแก้ไขกิจกรรมในปฏิทิน

 1. ใน Outlook ให้กด Ctrl+2 เพื่อเปิดปฏิทิน คุณจะได้ยินชื่อของมุมมองปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น “มุมมองสัปดาห์ทำงาน” ตามด้วยจำนวนของกิจกรรมในมุมมองนั้น

 2. กด Ctrl+เครื่องหมายมหัพภาค (.) เพื่อเรียกดูกิจกรรมในมุมมองปัจจุบัน สำหรับแต่ละกิจกรรม คุณจะได้ยินชื่อ เวลา และผู้จัดงาน กด Ctrl+เครื่องหมายจุลภาค (,) เพื่อย้ายไปยังกิจกรรมก่อนหน้า

 3. ใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้เพื่อย้ายไปมาในปฏิทิน:

  • กดแป้น Ctrl+ลูกศรขวาหรือซ้ายเพื่อย้ายไปยังวันถัดไปหรือวันก่อนหน้า

  • กดแป้น Ctrl+ลูกศรลงหรือขึ้นเพื่อย้ายไปยังสัปดาห์ถัดไปหรือสัปดาห์ก่อนหน้า

  • กดแป้น Alt+Page Down หรือ Page Up เพื่อย้ายไปยังเดือนถัดไปหรือเดือนก่อนหน้า

 4. ถ้าคุณต้องการแก้ไขกิจกรรมที่เลือกอยู่ ให้กด Enter แล้วใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

  • กด Alt+U เพื่อย้ายโฟกัสไปยังเขตข้อมูล เรื่อง แล้วใช้คีย์บอร์ดเพื่อแก้ไขข้อความ

  • กด Alt+I เพื่อย้ายโฟกัสไปยังเขตข้อมูล ตำแหน่งที่ตั้ง แล้วใช้คีย์บอร์ดเพื่อแก้ไขข้อความ

  • กด Alt+T เพื่อย้ายโฟกัสไปยังแถว เวลาเริ่มต้น เมื่อต้องการเปลี่ยนวันที่เริ่มต้น ให้กดแป้นลูกศรลงหรือลูกศรขึ้นเพื่อเลื่อนวันที่ไปข้างหน้าหรือย้อนหลังครั้งละวัน เมื่อต้องการเปลี่ยนเวลา ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “เวลาเริ่มต้น” แล้วกดแป้นลูกศรลงหรือขึ้นเพื่อเลื่อนเวลาไปข้างหน้าหรือย้อนหลังครั้งละครึ่งชั่วโมง

  • กด Alt+D เพื่อย้ายโฟกัสไปยังแถว เวลาสิ้นสุด เมื่อต้องการเปลี่ยนวันที่สิ้นสุด ให้กดแป้นลูกศรลงหรือลูกศรขึ้นเพื่อเลื่อนวันที่ไปข้างหน้าหรือย้อนหลังครั้งละวัน เมื่อต้องการเปลี่ยนเวลา ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “เวลาสิ้นสุด” แล้วกดแป้นลูกศรลงหรือขึ้นเพื่อเลื่อนเวลาไปข้างหน้าหรือย้อนหลังครั้งละครึ่งชั่วโมง

 5. เมื่อต้องการแก้ไขคำอธิบายของกิจกรรม ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ข้อความ, กำลังแก้ไข” แล้วใช้คีย์บอร์ดเพื่อแก้ไขข้อความ ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “บันทึกย่อ, แก้ไข”

 6. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลง ให้กด Alt+H, A แล้วกด V หน้าต่างกิจกรรมจะปิดและโฟกัสจะย้อนกลับไปยังปฏิทิน

เข้าร่วมการประชุม Skype for Business จากปฏิทิน Outlook

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเข้าร่วมการประชุม Skype for Business ดังที่อธิบายไว้ด้านล่าง ให้แน่ใจว่าคุณมี Skype for Business ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ และคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียนของคุณแล้ว

 1. ในOutlook กด Ctrl + 2 เพื่อเปิดมุมมองปฏิทิน

 2. โปรแกรมอ่านหน้าจอจะประกาศมุมมองที่เปิดขึ้น เช่น มุมมอง สัปดาห์ทำงาน หรือมุมมอง เดือน และจำนวนของรายการที่อยู่ในมุมมอง โฟกัสจะอยู่ที่วันนี้

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถนำทางเหตุการณ์ปฏิทินของวันนี้ในมุมมอง เดือน ได้ ดังนั้นถ้าคุณอยู่ในมุมมอง เดือน ให้เปลี่ยนเป็นมุมมองอื่นก่อน เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นมุมมองอื่น เช่น สัปดาห์ทำงาน ให้กด Ctrl+Alt+2

 3. เมื่อต้องการนำทางเหตุการณ์ปฏิทินที่กำลังจะมาถึงสำหรับวันนี้ ให้กดแป้น Tab เมื่อต้องการนำทางไปยังรายการในอดีต ให้กด Shift+Tab

 4. เมื่อคุณได้ยินการประชุมที่คุณต้องการเข้าร่วม ให้กด Ctrl+O รายการปฏิทินจะเปิดขึ้น

 5. เมื่อต้องการเข้าร่วมการประชุม ให้กด Alt+H, Y หน้าต่างการประชุม Skype for Business จะเปิดขึ้น เมื่อต้องการเข้าร่วมพร้อมประสบการณ์วิดีโอและเสียงแบบเต็มตัว ให้กด Enter

  เคล็ดลับ: 

  • เมื่อต้องการปิดหรือเปิดเสียงไมโครโฟนของคุณ ให้กดแป้นโลโก้ Windows+F4

  • เมื่อต้องการวางสาย ให้กด Ctrl+Enter

พิมพ์กิจกรรมของคุณ

 1. ใน Outlook ให้กด Ctrl+2 เพื่อเปิดปฏิทิน คุณจะได้ยินชื่อของมุมมองปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น “มุมมองสัปดาห์ทำงาน” ตามด้วยจำนวนของกิจกรรมในมุมมองนั้น

 2. กด Ctrl+เครื่องหมายมหัพภาค (.) เพื่อเรียกดูกิจกรรมในมุมมองปัจจุบัน สำหรับแต่ละกิจกรรม คุณจะได้ยินชื่อ เวลา และผู้จัดงาน กด Ctrl+เครื่องหมายจุลภาค (,) เพื่อย้ายไปยังกิจกรรมก่อนหน้า

 3. ใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้เพื่อย้ายไปมาในปฏิทิน:

  • กดแป้น Ctrl+ลูกศรขวาหรือซ้ายเพื่อย้ายไปยังวันถัดไปหรือวันก่อนหน้า

  • กดแป้น Ctrl+ลูกศรลงหรือขึ้นเพื่อย้ายไปยังสัปดาห์ถัดไปหรือสัปดาห์ก่อนหน้า

  • กดแป้น Alt+Page Down หรือ Page Up เพื่อย้ายไปยังเดือนถัดไปหรือเดือนก่อนหน้า

 4. เมื่อต้องการเปิดกิจกรรมที่เลือกในปัจจุบัน ให้กด Enter

 5. กด Alt+F แล้วกด P เมนู พิมพ์ จะเปิดขึ้น

 6. เมื่อต้องการเลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้ ให้กด I ค้นหาเครื่องพิมพ์ด้วยแป้นลูกศรขึ้นและลง แล้วกด Enter

 7. เมื่อต้องการพิมพ์กิจกรรม ให้กด Alt+P แล้วกด P

 8. ถ้าคุณกำลังพิมพ์ไปยังไฟล์ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการแปลงกิจกรรมเป็นรูปแบบ PDF ให้พิมพ์ชื่อไฟล์ แล้วกด Enter เพื่อสร้างไฟล์

  เมนู พิมพ์ จะปิดและโฟกัสจะย้อนกลับไปยังหน้าต่างกิจกรรม

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่ออ่านและตอบกลับการคำขอการประชุมใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอที่จัดกำหนดการการนัดหมายหรือการประชุมใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับการนำทางปฏิทินใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางปฏิทิน Outlook

ใช้ปฏิทินในOutlook 2016 for Mac กับสถานี ที่อยู่แล้วภายใน Mac OS โปรแกรมอ่านหน้าจอ เพื่อทำงานพื้นฐานจำเป็น คุณสามารถเปิด และแก้ไขเหตุการณ์ปฏิทิน เข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์ และอื่น ๆ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook for Mac

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Mac OS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

ในหัวข้อนี้

ตั้งค่ามุมมองปฏิทินของคุณ

คุณสามารถตั้งค่าปฏิทินของคุณให้แสดงวันที่เลือก สัปดาห์ทำงาน สัปดาห์แบบเต็ม หรือเดือน ไม่ว่าวิธีใดก็ตามที่คุณต้องการในการทำงาน

 1. ใน Outlook ให้กด Command+2 เพื่อเปิดปฏิทิน คุณจะได้ยินกรอบเวลาที่แสดงขึ้น

 2. ใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้เพื่อเลือกมุมมองปฏิทิน:

  • กด Control+Command+1 เพื่อแสดงมุมมองวัน

  • กด Control+Command+2 เพื่อแสดงมุมมองสัปดาห์ทำงาน

  • กด Control+Command+3 เพื่อแสดงมุมมองสัปดาห์แบบเต็ม

  • กด Control+Command+4 เพื่อแสดงมุมมองเดือน

เปิด อ่าน และแก้ไขกิจกรรมในปฏิทิน

เมื่อต้องการติดตามกำหนดการที่วุ่นวายของคุณ คุณสามารถอ่านและแก้ไขรายละเอียดกิจกรรมได้อย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ: คุณสามารถแก้ไขได้เฉพาะกิจกรรมที่คุณสร้างขึ้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถแก้ไขคำขอการประชุมที่คุณได้รับจากผู้อื่นได้

 1. ใน Outlook ให้กด Command+2 เพื่อเปิดปฏิทิน คุณจะได้ยินช่วงเวลา และระบุว่ามีกิจกรรมที่จัดกำหนดการหรือไม่

 2. ขึ้นอยู่กับมุมมองของคุณ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ในปฏิทิน:

  • เมื่อต้องการย้ายไปยังวัน สัปดาห์ หรือเดือนถัดไป ให้กดแป้น Command+ลูกศรขวา

  • เมื่อต้องการย้ายไปยังวัน สัปดาห์ หรือเดือนก่อนหน้า ให้กดแป้น Command+ลูกศรซ้าย

 3. ในมุมมองใดก็ได้ ให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab เพื่อเรียกดูกิจกรรมสำหรับช่วงเวลาที่แสดง เมื่อคุณเลื่อน VoiceOver จะประกาศกิจกรรมเป็น “<วันที่>, <ชั่วโมง>, <ชื่อกิจกรรม>, <สถานที่ของกิจกรรม>”

 4. เมื่อต้องการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมของกิจกรรม ให้กด Spacebar เหตุการณ์จะเปิดขึ้นในหน้าต่างใหม่ เมื่อต้องการปิดหน้าต่าง ให้กด Esc

 5. เมื่อต้องการเปิดและแก้ไขกิจกรรม ให้กด Command+O หน้าต่างกิจกรรมจะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน: “ขณะนี้อยู่ใน <ชื่อกิจกรรม>, <การนัดหมาย/การประชุม>”

 6. เมื่อต้องการเรียกดูรายละเอียดของเหตุการณ์และตัวเลือก ให้กดแป้น Tab แล้ว VoiceOver จะประกาศรายละเอียดและตัวเลือกเมื่อคุณเลื่อน

 7. เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณกำลังแก้ไขการประชุม ให้กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มส่งการอัปเดต" แล้วกด Spacebar

  • ถ้าคุณกำลังแก้ไขการนัดหมาย ให้กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มบันทึกและปิด” แล้วกด Spacebar

 8. กิจกรรมจะถูกเปลี่ยนแปลง และโฟกัสจะย้ายไปยัง ปฏิทิน

เข้าร่วมการประชุม Skype for Business จากปฏิทิน Outlook

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเข้าร่วมการประชุม Skype for Business ดังที่อธิบายไว้ด้านล่าง ให้แน่ใจว่าคุณมี Skype for Business for Mac ติดตั้งไว้ใน Mac ของคุณ และคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียนของคุณแล้ว

 1. ในOutlook กดคำสั่ง + 2 เพื่อเปิดมุมมองปฏิทิน

 2. โปรแกรมอ่านหน้าจอจะประกาศมุมมองที่เปิดขึ้น และจำนวนของรายการที่อยู่ในมุมมอง เมื่อต้องการนำทางเหตุการณ์ ให้กดแป้น Tab เมื่ออยู่ที่เหตุการณ์ที่คุณต้องการเปิด ให้กด Command+O

 3. กดแป้น Tab เพื่อนำทางในกล่องโต้ตอบเหตุการณ์ เมื่อคุณไปถึงพื้นที่ข้อความ VoiceOver จะประกาศว่า: "เอกสาร ข้อความ" หรือ "ข้อความ แก้ไขข้อความ"

 4. ลิงก์สำหรับการเข้าร่วมประชุมจะอยู่ภายในข้อความ กด Control+Option+Shift+ลูกศรลง เพื่อไปยังพื้นที่ข้อความ

 5. กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อนำทางในข้อความ เมื่อคุณได้ยิน "ลิงก์ เข้าร่วมประชุมออนไลน์" ให้กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือก

 6. ถ้าคุณได้ยิน "ตอนนี้คุณอยู่ที่องค์ประกอบข้อความ" เบราว์เซอร์อาจขออนุญาตคุณเพื่อเปิดหน้าต่างการประชุม Skype for Business เมื่อต้องการอนุญาต ให้ใช้ตัวเลือกรายการเพื่อนำทางไปยังปุ่ม อนุญาต เมื่อต้องการเปิดตัวเลือกรายการ ให้กด Control+Option+I จากนั้นกดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน: "อนุญาตให้ใช้ปุ่มสลับ" กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลื่อนโฟกัสไปยังปุ่ม กด Control+Option+Spacebar อีกครั้งเพื่อกดปุ่ม

 7. กล่องโต้ตอบ เข้าร่วมเสียงการประชุม จะเปิดขึ้น เมื่อต้องการเข้าร่วมพร้อมประสบการณ์วิดีโอและเสียงแบบเต็มตัว ให้กด Enter

 8. กล่องโต้ตอบ เข้าร่วมเสียงการประชุม จะปิดลง แล้วหน้าต่างการประชุม Skype for Business จะเปิดขึ้น และคุณจะเชื่อมต่อกับการประชุม

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการปิดหรือเปิดเสียงไมโครโฟนของคุณ ให้กด Shift+Command+M เมื่อต้องการวางสาย ให้กด Shift+Command+E

พิมพ์ปฏิทินของคุณ

พิมพ์วัน สัปดาห์ หรือเดือนปฏิทินที่เลือกใน Outlook

 1. ใน Outlook ให้กด Command+2 เพื่อเปิดปฏิทิน คุณจะได้ยินช่วงเวลาที่แสดง และระบุว่ามีกิจกรรมที่จัดกำหนดการหรือไม่

 2. ตั้งค่าให้ปฏิทินแสดงมุมมองที่คุณต้องการพิมพ์ (วันสัปดาห์ทำงานสัปดาห์ หรือ เดือน) แล้วนำทางไปยังวัน สัปดาห์ หรือเดือนที่คุณต้องการใส่ในการพิมพ์

 3. เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบการพิมพ์ ให้กด Command+P แล้วกล่องโต้ตอบจะเปิดขึ้น คุณจะได้ยินชื่อของเครื่องพิมพ์เริ่มต้น

 4. เมื่อต้องการเลือกเครื่องพิมพ์ ให้กด Spacebar แล้วกดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้ เมื่อต้องการเลือก ให้กด Spacebar

 5. กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab เพื่อเรียกดูตัวเลือกการพิมพ์อื่นๆ เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุุ่มพิมพ์เริ่มต้น” แล้วกด Spacebar ปฏิทินจะถูกพิมพ์

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่ออ่านและตอบกลับการคำขอการประชุมใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอที่จัดกำหนดการการนัดหมายหรือการประชุมใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook for Mac

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางปฏิทิน Outlook

ใช้ปฏิทินในOutlook สำหรับ iOS กับสถานี โปรแกรมอ่านหน้าจอ iOS อยู่แล้วภายใน เพื่อทำงานพื้นฐานจำเป็น คุณสามารถเปิด และแก้ไขเหตุการณ์ปฏิทิน เข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์ และอื่น ๆ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ให้ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ iPhone การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับ iPad

ในหัวข้อนี้

ตั้งค่ามุมมองปฏิทินของคุณ

คุณสามารถเลือกระหว่างสามตัวเลือกในการดูปฏิทิน มุมมอง วาระการประชุมวัน หรือ 3 วัน ตัวเลือกเริ่มต้นคือ วาระการประชุม

 1. ปัดนิ้วขวาหรือซ้ายจน กว่าคุณได้ยินเสียงของมุมมองปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น "วาระการประชุมมุมมอง แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 2. รายการของตัวเลือกมุมมองเปิดขึ้น ปัดนิ้วขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณได้ยินเสียงตัวเลือกที่คุณต้อง แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

เปิด อ่าน และแก้ไขกิจกรรมในปฏิทิน

เมื่อต้องการติดตามกำหนดการที่วุ่นวายของคุณ คุณสามารถอ่านและแก้ไขรายละเอียดกิจกรรมได้อย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ: คุณสามารถแก้ไขได้เฉพาะกิจกรรมที่คุณสร้างขึ้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถแก้ไขคำขอการประชุมที่คุณได้รับจากผู้อื่นได้

 1. ในมุมมองใดก็ได้ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินกิจกรรมแรกของวัน เมื่อต้องการเรียกดูกิจกรรมอื่นๆ ในอนาคต ให้ปัดขึ้น VoiceOver จะประกาศชื่อกิจกรรม วันที่และเวลา สถานที่ และระยะเวลา เมื่อคุณเลื่อนไปตามเหตุการณ์

 2. เมื่อต้องการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมของกิจกรรม ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอเมื่ออยู่บนกิจกรรม เหตุการณ์จะเปิดขึ้นในหน้าต่างใหม่

 3. เมื่อต้องการได้ยินรายละเอียดเหตุการณ์ ปัดขวา หรือซ้าย หรือภาพนิ่งหนึ่งนิ้วลงหน้าต่างรายละเอียดเหตุการณ์

 4. เมื่อต้องการแก้ไขเหตุการณ์ เหตุการณ์ในหน้าต่างรายละเอียด ปัดขวา หรือซ้ายจนกว่าคุณฟัง "แก้ไข" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ หน้าต่างแก้ไขเหตุการณ์ เปิดขึ้น

 5. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินรายละเอียดกิจกรรมที่คุณต้องการแก้ไข แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ และทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

 6. เมื่อเสร็จ สิ้น ปัดขวา หรือซ้ายจนกระทั่ง คุณได้ยิน "เสร็จแล้ว" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอเท่านั้น

เข้าร่วมการประชุม Skype for Business จากปฏิทิน Outlook

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเข้าร่วมการประชุม Skype for Business ดังที่อธิบายไว้ด้านล่าง ให้แน่ใจว่าคุณมีแอป Skype for Business สำหรับ iOS ติดตั้งไว้ในโทรศัพท์ของคุณ แอปกำลังทำงานอยู่ และคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียนของคุณแล้ว เมื่อต้องการเข้าร่วมการประชุมโดยไม่ใช้บัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียน ให้ดู เข้าร่วมการประชุมเป็นผู้เยี่ยมชม

 1. ในปฏิทินOutlook ปัดนิ้วไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "วาระการประชุม วันนี้ <วันของวันนี้ > " ถ้าคุณมีเพียงหนึ่งเหตุการณ์สำหรับวันนี้ เพียงแค่แตะสองครั้งหน้าจอเพื่อเปิดเหตุการณ์ ถ้าคุณมีเหตุการณ์เพิ่มเติม คุณสามารถเรียกดูได้ โดยปัดนิ้วขึ้น หรือลง เมื่อเหตุการณ์คุณต้องการเปิด แตะสองครั้งหน้าจอ

 2. ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยินว่า "ปุ่ม เข้าร่วม" แล้วแตะสองครั้งที่หน้าจอ Skype for Business จะเปิดขึ้น คุณจะได้ยินเสียงกริ่งและคุณจะเชื่อมต่อกับการประชุม

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลื่อนระหว่างปุ่มในหน้าต่างการประชุม ให้ปัดขวาหรือซ้าย เมื่อต้องการกดปุ่ม ให้แตะสองครั้งที่หน้าจอ

เข้าร่วมประชุมเป็นผู้เยี่ยมชม

คุณสามารถเข้าร่วมการประชุม Skype for Business เป็นผู้เยี่ยมชมได้ หมายความว่าคุณไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้ Skype for Business ด้วยข้อมูลประจำตัวของบัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียน แต่คุณยังต้องมีแอป Skype for Business ติดตั้งไว้ในโทรศัพท์ของคุณ

 1. ไปที่ปฏิทินOutlook แล้วปัดนิ้วขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "วาระการประชุม วันนี้ <วันของวันนี้ > " ถ้าคุณมีเพียงหนึ่งเหตุการณ์สำหรับวันนี้ เพียงแค่แตะสองครั้งหน้าจอเพื่อเปิดเหตุการณ์ ถ้าคุณมีเหตุการณ์เพิ่มเติม คุณสามารถเรียกดูได้ โดยปัดนิ้วขึ้น หรือลง เมื่อเหตุการณ์คุณต้องการเปิด แตะสองครั้งหน้าจอ

 2. ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยินว่า "ปุ่ม เข้าร่วม" แล้วแตะสองครั้งที่หน้าจอ Skype for Business จะเปิดขึ้น

 3. ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยินว่า "ปุ่ม เข้าร่วมการประชุม" แล้วแตะสองครั้งที่หน้าจอ

 4. ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อพิมพ์ชื่อของคุณตามที่ต้องการให้ปรากฏในการประชุม เมื่อทำเสร็จสิ้น ให้ไปยังปุ่ม ย้อนกลับ ที่มุมขวาล่างของหน้าจอ แล้วแตะสองครั้งที่หน้าจอ คุณจะได้ยินเสียงกริ่งและคุณจะเชื่อมต่อกับการประชุม

ตอบสนองต่อตัวเตือนเหตุการณ์

ถ้าคุณมีเหตุการณ์ที่จัดกำหนดการในแอปOutlook ถ้าคุณเปิดใช้งานการแจ้งเตือน และสถานีอยู่บน คุณจะได้ยินตัวเตือนของเหตุการณ์ในเวลาก่อนเหตุการณ์กำหนดไว้ล่วงหน้า เหตุการณ์ตัวเตือนป็อปอัพบนหน้าจอ ภาพนิ่งนิ้วของคุณลงในตัวเตือนที่ป็อปอัพเพื่อฟังข้อความของเหตุการณ์ ด้านล่างนี้ข้อความเหตุการณ์เป็นปุ่มที่ มีตัวเลือกต่าง ๆ สำหรับการตอบสนองต่อเหตุการณ์ ปุ่มแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของบัญชีผู้ใช้อีเมลที่คุณกำลังใช้ โดยปกติ คุณเห็นน้อย:

 • มุมมอง เมื่อต้องการเปิดเหตุการณ์ ให้แตะสองครั้ง

 • เลื่อนเตือน เมื่อต้องการปิดตัวเตือนจนกว่าถึงเวลาของเหตุการณ์ ให้แตะสองครั้ง

 • ปิด เมื่อต้องการปิดตัวเตือนโดยไม่ต้องทำการกระทำ ให้แตะสองครั้ง

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่ออ่านและตอบกลับการคำขอการประชุมใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอที่จัดกำหนดการการนัดหมายหรือการประชุมใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางปฏิทิน Outlook

ใช้ปฏิทินใน Outlook สำหรับ Android ด้วย TalkBack โปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Android เพื่อทำงานพื้นฐานที่จำเป็น คุณสามารถสร้างเหตุการณ์ปฏิทินใหม่ อ่านและตอบกลับคำขอการประชุม เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ และอื่นๆ ได้

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ระบบ Android การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ต Android

ในหัวข้อนี้

ตั้งค่ามุมมองปฏิทินของคุณ

คุณสามารถเลือกระหว่างสามตัวเลือกในการดูปฏิทิน มุมมอง วาระการประชุมวัน หรือ 3 วัน ตัวเลือกเริ่มต้นคือ วาระการประชุม

 1. ปัดนิ้วขวาหรือซ้ายจน กว่าคุณได้ยิน "สลับจาก <มุมมองปัจจุบัน >" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 2. รายการของตัวเลือกมุมมองเปิดขึ้น ปัดนิ้วขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณได้ยินเสียงตัวเลือกที่คุณต้อง แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

เปิด อ่าน และแก้ไขกิจกรรมในปฏิทิน

เมื่อต้องการติดตามกำหนดการที่วุ่นวายของคุณ คุณสามารถอ่านและแก้ไขรายละเอียดกิจกรรมได้อย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ: คุณสามารถแก้ไขได้เฉพาะกิจกรรมที่คุณสร้างขึ้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถแก้ไขคำขอการประชุมที่คุณได้รับจากผู้อื่นได้

 1. ในมุมมองใดก็ได้ ให้ปัดหนึ่งนิ้วข้ามหน้าจอจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อกิจกรรมที่คุณต้องการเปิด แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ กิจกรรมจะเปิดในหน้าต่างใหม่ ที่แสดงรายละเอียดกิจกรรม

 2. เมื่อต้องการได้ยินเสียงของชื่อเรื่องเหตุการณ์ วัน วัน เวลา ตำแหน่งที่ ตั้ง และอื่น ๆ ข้อมูล ปัดขวา หรือซ้าย หรือภาพนิ่งหนึ่งนิ้วลงหน้าต่างรายละเอียดเหตุการณ์

 3. เมื่อต้องการแก้ไขเหตุการณ์ เหตุการณ์ในหน้าต่างรายละเอียด ปัดขวา หรือซ้ายจนกว่าคุณฟัง "แก้ไข" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ เปิดหน้าต่างแก้ไขเหตุการณ์ ด้วยการเปิดคีย์บอร์ดบนหน้าจอ

  ปัดนิ้วขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณได้ยินรายละเอียดเหตุการณ์ที่คุณต้อง การแก้ไข แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ ทำการเปลี่ยนแปลงคุณต้องการ เมื่อเสร็จ สิ้น ปัดขวา หรือซ้ายจนกระทั่ง คุณได้ยิน "บันทึก" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอเท่านั้น

 4. เมื่อต้องการปิดหน้าต่างรายละเอียดเหตุการณ์ ปัดขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณฟัง "กลับปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

เข้าร่วมการประชุม Skype for Business จากปฏิทิน Outlook

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเข้าร่วมการประชุม Skype for Business ดังที่อธิบายไว้ด้านล่าง ให้แน่ใจว่าคุณมีแอป Skype for Business for Android ติดตั้งไว้ในโทรศัพท์ของคุณ แอปกำลังทำงานอยู่ และคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ Skype for Business for Android ด้วยบัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียนของคุณแล้ว เมื่อต้องการเข้าร่วมการประชุมโดยไม่ใช้บัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียน ให้ดู เข้าร่วมการประชุมเป็นผู้เยี่ยมชม

 1. ไปยังOutlook ปฏิทินของคุณ โฟกัสอยู่บนวันนี้ และเหตุการณ์ของวันนี้อยู่รอบตรงกลางของหน้าจอ ถ้ามีหลายเหตุการณ์ คุณสามารถเรียกดูพวกเขา โดยปัดนิ้วขึ้นลงด้วยนิ้วสองนิ้ว เมื่อต้องการไปยังเหตุการณ์ วางนิ้วของคุณบนหน้าจอ แล้วลากจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงของเหตุการณ์คุณต้องการ และ แตะหน้าจอสองครั้ง รายละเอียดการประชุมดูเปิดขึ้น

 2. ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน: "ปุ่ม เข้าร่วม" แตะสองครั้งที่หน้าจอ

 3. แอป Skype for Business จะเปิดขึ้น และ TalkBack ประกาศว่า: "Skype for Business" และคุณจะเชื่อมต่อกับการประชุม

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลื่อนระหว่างปุ่มในหน้าต่างการประชุม ให้ปัดขวาหรือซ้าย เมื่อต้องการกดปุ่ม ให้แตะสองครั้งที่หน้าจอ

เข้าร่วมประชุมเป็นผู้เยี่ยมชม

คุณสามารถเข้าร่วมการประชุม Skype for Business เป็นผู้เยี่ยมชมได้ หมายความว่าคุณไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้ Skype for Business ด้วยข้อมูลประจำตัวของบัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียน แต่คุณยังต้องมีแอป Skype for Business ติดตั้งไว้ในโทรศัพท์ของคุณ

 1. ไปยังOutlook ปฏิทินของคุณ โฟกัสอยู่บนวันนี้ และเหตุการณ์ปัจจุบัน หรือถัดไปจะอยู่ตรงกลางของหน้าจอ เมื่อต้องการไปยังเหตุการณ์ วางนิ้วของคุณบนหน้าจอ แล้วลากจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงการประชุม ถ้าคุณมีการประชุมหลาย ปัดนิ้วขึ้น ด้วยนิ้วสองนิ้วเพื่อเลื่อนดูรายการของการประชุม เมื่อการประชุม ที่คุณต้องการเข้าร่วม แตะสองครั้งหน้าจอเพื่อเปิดการประชุมรายละเอียดเกี่ยวกับมุมมอง

 2. ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน: "ปุ่ม เข้าร่วม" แตะสองครั้งที่หน้าจอ

 3. แอป Skype for Business จะเปิดขึ้น ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยินว่า "ปุ่ม เข้าร่วมการประชุม" แล้วแตะสองครั้งที่หน้าจอ

 4. ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อพิมพ์ชื่อของคุณตามที่ต้องการให้ปรากฏในการประชุม เมื่อทำเสร็จสิ้น ให้ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน: "ปุ่ม ดำเนินการต่อ" แล้วแตะสองครั้งที่หน้าจอ TalkBack จะประกาศว่า "Skype for Business" และคุณจะเชื่อมต่อกับการประชุม

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลื่อนระหว่างปุ่มในหน้าต่างการประชุม Skype for Business ให้ปัดขวาหรือซ้าย เมื่อต้องการกดปุ่ม ให้แตะสองครั้งที่หน้าจอ

ตอบสนองต่อตัวเตือนเหตุการณ์

ถ้าคุณมีการแจ้งให้ทราบในการเปิดใช้งานสำหรับเหตุการณ์ต่าง ๆ ของคุณปฏิทิน Outlook และถ้า TalkBack อยู่บน คุณจะได้ยินเสียงตัวเตือนเหตุการณ์ในเวลาก่อนเหตุการณ์กำหนดไว้ล่วงหน้า

 1. เมื่อต้องการนำค่าตัวเตือนเหตุการณ์ ปัดนิ้วลงมาจากด้านบนของหน้าจอด้วยนิ้วสองนิ้วเพื่อเปิดการแรเงาแจ้งให้ทราบ

 2. ปัดนิ้วขวาซ้ำ ๆ จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงรายละเอียดเหตุการณ์

 3. เมื่อต้องการเปิดเหตุการณ์ แตะสองครั้งหน้าจอ

  เมื่อต้องการยกเลิกตัวเตือนโดยไม่มีการกระทำใด ๆ วางนิ้วสองนิ้วบนหน้าจอเคียงข้าง และปัดนิ้วไปทางขวาตามแนวนอน

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่ออ่านและตอบกลับการคำขอการประชุมใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอที่จัดกำหนดการการนัดหมายหรือการประชุมใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอด้วยอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางปฏิทิน Outlook

ใช้ปฏิทิน Outlook ด้วยผู้บรรยาย ที่อยู่แล้วภายใน Windows โปรแกรมอ่านหน้าจอ เพื่อทำงานพื้นฐานจำเป็น คุณสามารถเปิด และแก้ไขเหตุการณ์ปฏิทิน เข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์ และอื่น ๆ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ที่ใช้ Windows การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ตหรือพีซี

ในหัวข้อนี้

ตั้งค่ามุมมองปฏิทินของคุณ

คุณสามารถเลือกระหว่างห้าตัวเลือกในการดูปฏิทิน มุมมอง วาระการประชุมวันสัปดาห์เดือน หรือ ปี ตัวเลือกเริ่มต้นคือ วาระการประชุม

 1. ปัดนิ้วขึ้น หรือลงบนหน้าจอด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าคุณได้ยิน "รายการ" จากนั้นให้ปัดนิ้วไปทางขวา หรือซ้ายจนกระทั่งคุณได้ยิน "ดูปุ่มยุบ" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 2. รายการของตัวเลือกมุมมองจะเปิดขึ้น ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ จากนั้น แตะหน้าจอสองครั้ง

เปิด อ่าน และแก้ไขกิจกรรมในปฏิทิน

เมื่อต้องการติดตามกำหนดการที่วุ่นวายของคุณ คุณสามารถอ่านและแก้ไขรายละเอียดกิจกรรมได้อย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ: คุณสามารถแก้ไขได้เฉพาะกิจกรรมที่คุณสร้างขึ้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถแก้ไขคำขอการประชุมที่คุณได้รับจากผู้อื่นได้

 1. ในมุมมอง วาระการประชุม ให้ปัดขึ้นหรือลงบนหน้าจอด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน “รายการ” แล้วปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินกิจกรรมแรก เมื่อต้องการเรียกดูกิจกรรมอื่นๆ ในอนาคต ให้ปัดไปทางขวา โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศชื่อกิจกรรม วันที่และเวลา สถานที่ และผู้จัดงาน เมื่อคุณเลื่อนไปตามเหตุการณ์

 2. เมื่อต้องการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมของกิจกรรม ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอเมื่ออยู่บนกิจกรรม เหตุการณ์จะเปิดขึ้นในหน้าต่างใหม่

 3. เมื่อต้องการฟังรายละเอียดของกิจกรรม ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้าย

 4. เมื่อต้องการแก้ไขเหตุการณ์ เหตุการณ์ในหน้าต่างรายละเอียด ปัดขวา หรือซ้ายจนกว่าคุณฟัง "แก้ไขปุ่ม" จากนั้น แตะสองครั้งหน้าจอ ปัดนิ้วไปทางซ้ายจนกว่าคุณได้ยินรายละเอียดเหตุการณ์ที่คุณต้องการ แก้ไข แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ และทำการเปลี่ยนแปลงคุณต้องการ

 5. เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณกำลังแก้ไขการประชุม ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มส่งการอัปเดต” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  • ถ้าคุณกำลังแก้ไขการนัดหมาย ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มบันทึกและปิด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 6. กิจกรรมถูกเปลี่ยนแปลงแล้ว หน้าต่างกิจกรรมจะปิดลง และโฟกัสจะย้ายไปยังมุมมอง วาระการประชุม

เข้าร่วมการประชุม Skype for Business จากปฏิทิน Outlook

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเข้าร่วมการประชุม Skype for Business ดังที่อธิบายไว้ด้านล่าง ให้แน่ใจว่าคุณมีแอป Skype for Business ติดตั้งไว้ในโทรศัพท์ของคุณ แอปกำลังทำงานอยู่ และคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ Skype for Business ด้วยบัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียนของคุณแล้ว เมื่อต้องการเข้าร่วมการประชุมโดยไม่ใช้บัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียน ให้ดู เข้าร่วมการประชุมเป็นผู้เยี่ยมชม

 1. ไปยังแอป ปฏิทิน Outlook ในโทรศัพท์ของคุณ

 2. ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยินวันที่ของวันนี้ แล้วแตะสองครั้งที่หน้าจอ

 3. ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเหตุการณ์การประชุมที่คุณต้องการเปิด แล้วแตะสองครั้งที่หน้าจอ

 4. มุมมองรายละเอียดการประชุมจะเปิดขึ้นและคุณจะได้ยิน: "แท็บ รายละเอียด รายการ เลือกแล้ว" ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยินว่า "ลิงก์ เข้าร่วมออนไลน์" แล้วแตะสองครั้งที่หน้าจอ

 5. แอป Skype for Business จะเปิดขึ้น คุณจะได้ยิน "Skype for Business บานหน้าต่างเฟรมการเปลี่ยน" ตามด้วยเสียงกริ๊ง และคุณจะเชื่อมต่อกับการประชุม

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลื่อนระหว่างปุ่มในหน้าต่างการประชุม เช่น ปุ่มปิดเสียง เปิดเสียง และวางสาย ให้ปัดขวา เมื่อต้องการกดปุ่ม ให้แตะสองครั้งที่หน้าจอ

เข้าร่วมประชุมเป็นผู้เยี่ยมชม

คุณสามารถเข้าร่วมการประชุม Skype for Business เป็นผู้เยี่ยมชมได้ หมายความว่าคุณไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้ Skype for Business ด้วยข้อมูลประจำตัวของบัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียน แต่คุณยังต้องมีแอป Skype for Business ติดตั้งไว้ในโทรศัพท์ของคุณ

 1. เปิดแอป ปฏิทิน Outlook ในโทรศัพท์ของคุณ

 2. ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยินวันที่ของวันนี้ แล้วแตะสองครั้งที่หน้าจอ

 3. ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเหตุการณ์การประชุมที่คุณต้องการเปิด แล้วแตะสองครั้งที่หน้าจอ

 4. มุมมองรายละเอียดการประชุมจะเปิดขึ้นและคุณจะได้ยิน: "แท็บ รายละเอียด รายการ เลือกแล้ว" ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยินว่า "เข้าร่วมการประชุมออนไลน์" แล้วแตะสองครั้งที่หน้าจอ

 5. แอป Skype for Business จะเปิดขึ้น คุณจะได้ยิน: "Skype for Business บานหน้าต่างเฟรมการเปลี่ยน" ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยินว่า "ปุ่ม เข้าร่วมเป็นผู้เยี่ยมชม" แล้วแตะสองครั้งที่หน้าจอ

 6. ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยินว่า "ใส่ชื่อของคุณ" แล้วแตะสองครั้งที่หน้าจอ ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ พิมพ์ชื่อของคุณตามที่ต้องการให้ปรากฏในการประชุม

 7. เมื่อทำเสร็จสิ้น ให้ไปยังปุ่ม Enter ที่มุมขวาล่างของคีย์บอร์ด แล้วแตะสองครั้งที่หน้าจอ คุณจะได้ยินว่า "เฟรมการเปลี่ยน" ตามด้วยเสียงกริ๊ง และคุณจะเชื่อมต่อกับการประชุม

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลื่อนระหว่างปุ่มในหน้าต่างการประชุม ให้ปัดขวาหรือซ้าย เมื่อต้องการกดปุ่ม ให้แตะสองครั้งที่หน้าจอ

พิมพ์ปฏิทินของคุณ

พิมพ์วัน สัปดาห์ หรือเดือนปฏิทินที่เลือกใน ปฏิทิน Outlook

 1. ในมุมมองปฏิทินใดก็ได้ ให้ปัดขึ้นหรือลงบนหน้าจอด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน “รายการ” แล้วปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติมยุบอยู่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มพิมพ์” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ กล่องโต้ตอบ มุมมองการพิมพ์ จะเปิดขึ้น และโฟกัสจะอยู่บนตัวเลือกมุมมองการพิมพ์ คุณจะได้ยิน: “<การเลือกมุมมองปัจจุบัน> กล่องคำสั่งผสมแบบอ่านอย่างเดียว”

 3. เมื่อต้องการเลือกมุมมองการพิมพ์ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ แล้วปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินมุมมองที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก

 4. เมื่อต้องการเลือกวันที่ที่มุมมองเริ่มต้น ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ตั้งแต่” และวันที่เริ่มต้น แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดปฏิทินแบบดรอปดาวน์ ปัดไปทางขวาหรือซ้ายเพื่อเรียกดูรายละเอียด แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก

 5. เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบการพิมพ์ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แสดงตัวอย่าง” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 6. ปัดไปทางขวาเพื่อเรียกดูตัวเลือกการพิมพ์ เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มพิมพ์” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ปฏิทินจะถูกพิมพ์

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่ออ่านและตอบกลับการคำขอการประชุมใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอที่จัดกำหนดการการนัดหมายหรือการประชุมใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางปฏิทิน Outlook

ใช้ปฏิทินในOutlook Web App ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและผู้บรรยาย ที่อยู่แล้วภายใน Windows โปรแกรมอ่านหน้าจอ เพื่อทำงานพื้นฐานจำเป็น คุณสามารถเปิด และแก้ไขเหตุการณ์ปฏิทิน เข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์ และอื่น ๆ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน Outlook บนเว็บ

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

 • เมื่อคุณใช้ Outlook Web App เราขอแนะนำให้ใช้Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เพราะ Outlook Web App ทำงานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดจะต่างจากในโปรแกรมเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณใช้ Ctrl+F6 แทน F6 เพื่อเข้าและออกจากการสั่งงาน อีกทั้งแป้นพิมพ์ลัด F1 (ช่วยเหลือ) และ Ctrl+O (เปิด) จะเป็นการสั่งงานเว็บเบราว์เซอร์ ไม่ใช่สั่งงาน Outlook Web App

ในหัวข้อนี้

ตั้งค่ามุมมองปฏิทินของคุณ

คุณสามารถตั้งค่าปฏิทินของคุณให้แสดงวันที่เลือก สัปดาห์ทำงาน สัปดาห์แบบเต็ม หรือเดือน ไม่ว่าวิธีใดก็ตามที่คุณต้องการในการทำงาน

 1. ใน Outlook ให้กด Ctrl+Shift+2 เพื่อเปิดปฏิทิน โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศว่า: “โหลด <จำนวนกิจกรรม> กิจกรรมในหนึ่งปฏิทินที่เลือกแล้ว”

 2. ใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้เพื่อเลือกมุมมองปฏิทิน:

  • กด Shift+Alt+1 เพื่อแสดงมุมมองวัน

  • กด Shift+Alt+2 เพื่อแสดงมุมมองสัปดาห์ทำงาน

  • กด Shift+Alt+3 เพื่อแสดงมุมมองสัปดาห์แบบเต็ม

  • กด Shift+Alt+4 เพื่อแสดงมุมมองเดือน

เปิด อ่าน และแก้ไขกิจกรรมในปฏิทิน

เมื่อต้องการติดตามกำหนดการที่วุ่นวายของคุณ คุณสามารถอ่านและแก้ไขรายละเอียดกิจกรรมได้อย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ: คุณสามารถแก้ไขได้เฉพาะกิจกรรมที่คุณสร้างขึ้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถแก้ไขคำขอการประชุมที่คุณได้รับจากผู้อื่นได้

 1. ใน Outlook ให้กด Ctrl+Shift+2 เพื่อเปิดปฏิทิน คุณจะได้ยิน: “โหลด <จำนวนกิจกรรม> กิจกรรมในหนึ่งปฏิทินที่เลือกแล้ว”

 2. ขึ้นอยู่กับมุมมองของคุณ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ในปฏิทิน:

  • เมื่อต้องการย้ายไปยังวัน สัปดาห์ หรือเดือนถัดไป ให้กดแป้น Ctrl+Shift+ลูกศรขวา

  • เมื่อต้องการย้ายไปยังวัน สัปดาห์ หรือเดือนก่อนหน้า ให้กดแป้น Ctrl+Shift+ลูกศรซ้าย

 3. ในมุมมองใดก็ได้ ให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab เพื่อเรียกดูกิจกรรมสำหรับช่วงเวลาที่แสดง เมื่อคุณเลื่อน โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศกิจกรรมเป็น "กิจกรรมตั้งแต่ <วันที่>, <ชั่วโมง>, <ชื่อกิจกรรม>, <สถานที่ของกิจกรรม>, <ผู้จัดงาน>"

 4. เมื่อต้องการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมของกิจกรรม หรือเปิดกิจกรรมเพื่อแก้ไข ให้กด Enter หน้าต่าง รายละเอียด กิจกรรมจะเปิดขึ้น คุณจะได้ยิน: “เพิ่มชื่อเรื่องสำหรับกิจกรรม”

 5. เมื่อต้องการเรียกดูรายละเอียดของเหตุการณ์และตัวเลือก ให้กดแป้น Tab โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศรายละเอียดและตัวเลือกเมื่อคุณเลื่อน

 6. เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณกำลังแก้ไขการประชุม ให้กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มส่ง” แล้วกด Enter

  • ถ้าคุณกำลังแก้ไขการนัดหมาย ให้กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มบันทึก” แล้วกด Spacebar

   ถ้าคุณไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยในกิจกรรม เมื่อต้องการปิดหน้าต่างรายละเอียดกิจกรรม ให้กด Esc

 7. กิจกรรมจะถูกเปลี่ยนแปลง และโฟกัสจะย้ายไปยัง ปฏิทิน

เข้าร่วมการประชุม Skype for Business จากปฏิทิน Outlook

 1. ใน Outlook บนเว็บ ให้กด Ctrl+Shift+2 เพื่อเปิดปฏิทิน

 2. กดแป้น Tab ซ้ำจนกระทั่งคุณได้ยินเหตุการณ์ที่คุณต้องการเข้าร่วม แล้วกด Enter เพื่อเปิดเหตุการณ์

 3. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "เข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์ ลิงก์" แล้วกด Enter

 4. กล่องโต้ตอบ เข้าร่วมเสียงการประชุม จะเปิดขึ้น

  เมื่อต้องการเข้าร่วมพร้อมประสบการณ์วิดีโอและเสียงแบบเต็มตัว ให้กด Enter กล่องโต้ตอบ เข้าร่วมเสียงการประชุม จะปิดลง และคุณจะเชื่อมต่อกับการประชุม

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการปิดหรือเปิดเสียงไมโครโฟนของคุณขณะอยู่ในการประชุม ให้กดแป้นโลโก้ Windows+F4 เมื่อต้องการวางสาย ให้กด Ctrl+Enter

ตั้งค่าตัวเลือกสำหรับปฏิทินของคุณ

ในการตั้งค่าปฏิทิน คุณสามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์ของปฏิทินของคุณ หรือเลือกเพื่อรับคำแจ้งเตือนได้ คุณยังสามารถปรับเปลี่ยนข้อความไม่อยู่ที่สำนักงาน และวิธีที่คุณต้องการส่งข้อความได้

 1. ใน Outlook เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่าง ตั้งค่า ให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ใช้ลูกศรลงเพื่อใช้บานหน้าต่างการตั้งค่า” แล้วกดแป้นลูกศรลง

 2. เมื่อต้องการนำทางระหว่างการตั้งค่าที่พร้อมใช้งานในบานหน้าต่าง ให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศการตั้งค่าเมื่อคุณย้ายผ่านบานหน้าต่าง

 3. เมื่อต้องการเลือกการตั้งค่าหรือเปิดตัวเลือกเพิ่มเติมจากการตั้งค่า ให้กด Enter เมื่อต้องการเคลื่อนย้ายระหว่างการตั้งค่า ให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab

 4. เมื่อทำเสร็จแล้ว เมื่อต้องการออกจากบานหน้าต่าง การตั้งค่า ให้กด Esc

พิมพ์ปฏิทินของคุณ

พิมพ์วัน สัปดาห์ หรือเดือนปฏิทินที่เลือกใน Outlook

 1. ใน Outlook ให้กด Ctrl+Shift+2 เพื่อเปิดปฏิทิน

 2. เลือกมุมมองปฏิทินที่คุณต้องการพิมพ์

 3. ในหน้าต่าง ปฏิทิน หลัก ให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มใหม่, ยุบอยู่” จากนั้นให้กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มพิมพ์” แล้วกด Spacebar มุมมองแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์จะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน: “พิมพ์”

 4. เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบการพิมพ์ ให้กด Spacebar กล่องโต้ตอบจะเปิดขึ้น และโฟกัสจะอยู่บนกล่องคำสั่งผสม เครื่องพิมพ์

 5. เมื่อต้องการเลือกเครื่องพิมพ์ ให้กด Spacebar แล้วกดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้ เมื่อต้องการเลือก ให้กด Spacebar

 6. กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab เพื่อเรียกดูตัวเลือกการพิมพ์อื่นๆ เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุุ่มพิมพ์” แล้วกด Spacebar ปฏิทินจะถูกพิมพ์

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่ออ่านและตอบกลับการคำขอการประชุมใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอที่จัดกำหนดการการนัดหมายหรือการประชุมใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดใน Outlook บนเว็บ

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางปฏิทิน Outlook

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×