งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับปฏิทินใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับปฏิทินใน Outlook

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้ปฏิทินใน Outlook 2016 ด้วยคีย์บอร์ดและโปรแกรมผู้บรรยาย โปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Windows เพื่อทำงานพื้นฐานที่จำเป็น คุณยังสามารถใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ JAWS ได้ คุณสามารถสร้างเหตุการณ์ปฏิทินใหม่ อ่านและตอบกลับคำขอการประชุม และอื่นๆ

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

ตั้งค่ามุมมองปฏิทินของคุณ

คุณสามารถตั้งค่าปฏิทินของคุณให้แสดงจำนวนวัน สัปดาห์ทำงาน สัปดาห์แบบเต็ม หรือเดือนที่เลือก ไม่ว่าวิธีใดก็ตามที่คุณต้องการในการทำงาน

 1. ใน Outlook ให้กด Ctrl+2 เพื่อเปิดปฏิทิน คุณจะได้ยินชื่อของมุมมองปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น “มุมมองสัปดาห์ทำงาน”

 2. ใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้เพื่อเลือกมุมมองปฏิทิน:

  • กดแป้น Alt + ตัวเลขเพื่อแสดงจำนวนวันตั้งแต่ 1 ถึง 10 โดยเริ่มต้นจากวันนี้ ตัวอย่างเช่น กด Alt+0 เพื่อแสดง 10 วัน

  • กด Ctrl+Alt+2 เพื่อแสดงมุมมองสัปดาห์ทำงาน

  • กด Ctrl+Alt+3 เพื่อแสดงมุมมองสัปดาห์แบบเต็ม

  • กด Ctrl+Alt+4 เพื่อแสดงมุมมองเดือน

อ่านและแก้ไขกิจกรรมในปฏิทิน

 1. ใน Outlook ให้กด Ctrl+2 เพื่อเปิดปฏิทิน คุณจะได้ยินชื่อของมุมมองปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น “มุมมองสัปดาห์ทำงาน” ตามด้วยจำนวนของกิจกรรมในมุมมองนั้น

 2. กด Ctrl+เครื่องหมายมหัพภาค (.) เพื่อเรียกดูกิจกรรมในมุมมองปัจจุบัน สำหรับแต่ละกิจกรรม คุณจะได้ยินชื่อ เวลา และผู้จัดงาน กด Ctrl+เครื่องหมายจุลภาค (,) เพื่อย้ายไปยังกิจกรรมก่อนหน้า

 3. ใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้เพื่อย้ายไปมาในปฏิทิน:

  • กดแป้น Ctrl+ลูกศรขวาหรือซ้ายเพื่อย้ายไปยังวันถัดไปหรือวันก่อนหน้า

  • กดแป้น Ctrl+ลูกศรลงหรือขึ้นเพื่อย้ายไปยังสัปดาห์ถัดไปหรือสัปดาห์ก่อนหน้า

  • กดแป้น Alt+Page Down หรือ Page Up เพื่อย้ายไปยังเดือนถัดไปหรือเดือนก่อนหน้า

 4. ถ้าคุณต้องการแก้ไขกิจกรรมที่เลือกอยู่ ให้กด Enter แล้วใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

  • กด Alt+U เพื่อย้ายโฟกัสไปยังเขตข้อมูล เรื่อง แล้วใช้คีย์บอร์ดเพื่อแก้ไขข้อความ

  • กด Alt+I เพื่อย้ายโฟกัสไปยังเขตข้อมูล ตำแหน่งที่ตั้ง แล้วใช้คีย์บอร์ดเพื่อแก้ไขข้อความ

  • กด Alt+T เพื่อย้ายโฟกัสไปยังแถว เวลาเริ่มต้น เมื่อต้องการเปลี่ยนวันที่เริ่มต้น ให้กดแป้นลูกศรลงหรือลูกศรขึ้นเพื่อเลื่อนวันที่ไปข้างหน้าหรือย้อนหลังครั้งละวัน เมื่อต้องการเปลี่ยนเวลา ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “เวลาเริ่มต้น” แล้วกดแป้นลูกศรลงหรือขึ้นเพื่อเลื่อนเวลาไปข้างหน้าหรือย้อนหลังครั้งละครึ่งชั่วโมง

  • กด Alt+D เพื่อย้ายโฟกัสไปยังแถว เวลาสิ้นสุด เมื่อต้องการเปลี่ยนวันที่สิ้นสุด ให้กดแป้นลูกศรลงหรือลูกศรขึ้นเพื่อเลื่อนวันที่ไปข้างหน้าหรือย้อนหลังครั้งละวัน เมื่อต้องการเปลี่ยนเวลา ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “เวลาสิ้นสุด” แล้วกดแป้นลูกศรลงหรือขึ้นเพื่อเลื่อนเวลาไปข้างหน้าหรือย้อนหลังครั้งละครึ่งชั่วโมง

 5. เมื่อต้องการแก้ไขคำอธิบายของกิจกรรม ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ข้อความ, กำลังแก้ไข” แล้วใช้คีย์บอร์ดเพื่อแก้ไขข้อความ ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “บันทึกย่อ, แก้ไข”

 6. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลง ให้กด Alt+H, A แล้วกด V หน้าต่างกิจกรรมจะปิดและโฟกัสจะย้อนกลับไปยังปฏิทิน

อ่านและตอบกลับคำขอการประชุม

 1. ใน Outlook ให้กด Ctrl+1 เพื่อเปิดมุมมองจดหมาย

 2. ในรายการข้อความ ให้นำทางไปยังคำขอการประชุม

 3. เมื่อต้องการอ่านคำขอการประชุม ให้กด F6 โฟกัสจะย้ายไปอยู่ที่บานหน้าต่างการอ่าน กด Caps Lock+M เพื่อฟังการอ่านข้อความโดยโปรแกรมผู้บรรยาย ใน JAWS ให้กดแป้น Insert+ลูกศรลง

 4. เมื่อต้องการยอมรับคำขอเข้าร่วมประชุม ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มยอมรับ” แล้วกด Enter ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “แถบเครื่องมือ, ปุ่มยอมรับ” คุณสามารถยอมรับคำขอได้ด้วย 3 วิธีที่ต่างกัน

  • เมื่อต้องการแก้ไขการตอบกลับการที่จะส่ง ให้กด E คุณจะได้ยิน “โหมดความเข้ากันได้ของข้อความ, กำลังแก้ไข” พิมพ์การตอบกลับของคุณ แล้วกด Alt+S เพื่อส่ง

  • เมื่อต้องการส่งการตอบกลับโดยไม่แก้ไข ให้กด S

  • เมื่อต้องการเลือกที่จะไม่ส่งการตอบกลับ ให้กด D

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการปฏิเสธคำชอเข้าร่วมประชุม หลังจากที่คุณได้ยิน “ปุ่มยอมรับ” ให้กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มปฏิเสธ” แล้วกด Enter ตัวเลือกการตอบกลับเดียวกันจะพร้อมใช้งาน

จัดกำหนดการการประชุม

เมื่อคุณสร้างการประชุมใน Outlook คุณสามารถตรวจสอบว่าบุคคลที่คุณต้องการเชิญว่างในเวลาที่คุณเลือกหรือไม่ ดังนั้น คุณจะทราบได้ว่าคุณควรเลือกเวลาอื่น คุณยังสามารถสร้างการประชุมที่เป็นกิจวัตร ตัวอย่างเช่น เพื่อให้มีการประชุมโครงการด่วนในเวลาเดียวกันของทุกวันทำงาน

สร้างการประชุมใหม่

 1. เมื่อต้องการสร้างคำเชิญเข้าร่วมประชุมจากที่ใดก็ตามใน Outlook ให้กด Ctrl+Shift+Q คุณจะได้ยิน “ไม่มีชื่อ, การประชุม, ถึง, กำลังแก้ไข” และโฟกัสจะย้ายไปยังเขตข้อมูล ถึง ของคำเชิญใหม่ ใน JAWS คุณจะได้ยิน: "ไม่มีชื่อ, เส้นประ, การประชุม, เพื่อแก้ไข"

 2. เมื่อต้องการเชิญบุคคลให้เข้าร่วมการประชุม ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมล ถ้าคุณต้องเชิญบุคคลมากกว่าหนึ่งคน ให้ใช้เครื่องหมายอัฒภาคเพื่อแบ่งที่อยู่

 3. เมื่อต้องการตรวจสอบว่าบุคคลที่คุณเชิญว่างหรือไม่ ให้กด Alt+H แล้วกด U เพื่อเปิด ผู้ช่วยจัดกำหนดการ คุณจะได้ยิน: “ผู้เข้าร่วมทุกคน, กล่องรายการ” ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลงเพื่อเรียกดูผู้เข้าร่วมและฟังข้อมูลสถานะความพร้อมของพวกเขา ตัวอย่างเช่น “ว่าง” เมื่อต้องการย้อนกลับโฟกัสไปยังคำเชิญเข้าร่วมประชุมหลังจากตรวจสอบสถานะความพร้อมแล้ว ให้กด Alt+H, P แล้วกด P

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณได้ยิน “ไม่มีข้อมูล” หลังจากที่อยู่อีเมลของผู้เข้าร่วม แสดงว่า Outlook ไม่สามารถรับข้อมูลปฏิทินของบุคคลนั้นได้ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ ถ้าบุคคลอยู่ในองค์กรอื่น

  • กำหนดการ จะทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจอผู้บรรยายเท่านั้น

 4. กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปยังเขตข้อมูล เรื่อง แล้วพิมพ์ชื่อเรื่องของการประชุม

 5. กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปยังเขตข้อมูล ตำแหน่งที่ตั้ง จากนั้นพิมพ์ตำแหน่งที่ตั้ง

 6. เมื่อต้องการระบุระยะเวลาของการประชุม ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “วันที่เริ่มต้น” พิมพ์วันที่ประชุม ตัวอย่างเช่น 15 มิถุนายน 2017 แล้วกด Enter

  หมายเหตุ: Outlook อาจใช้เวลาสักครู่ในการแปลงวันที่ที่คุณเขียนให้เป็นรูปแบบของโปรแกรม เมื่อคุณได้ยิน “เวลาเริ่มต้น” คุณสามารถดำเนินการได้

 7. พิมพ์เวลาเริ่มต้นของการประชุม แล้วกด Enter เมื่อต้องการข้ามตัวเลือกวันที่สิ้นสุด (ซึ่งตามค่าเริ่มต้น จะเป็นวันเดียวกับวันที่เริ่มต้นการประชุม) ให้กดแป้น Tab 2 ครั้ง คุณจะได้ยิน “เวลาสิ้นสุด”

 8. พิมพ์เวลาสิ้นสุดของการประชุม แล้วกด Enter

 9. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ข้อความ, กำลังแก้ไข” แล้วใช้คีย์บอร์ดเพื่อเขียนคำเชิญ ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “บันทึกย่อ, แก้ไข”

 10. เมื่อต้องการเพิ่มลิงก์ Skype for Business ของการประชุมของคุณ ให้กด Alt+H, O แล้วกด M ลิงก์จะถูกแทรกทางด้านล่างของตำแหน่งเคอร์เซอร์ปัจจุบัน

  หมายเหตุ: Skype for Business จะต้องทำงานอยู่ก่อนที่จะสามารถเพิ่มลิงก์ได้

 11. เมื่อต้องการส่งคำเชิญหารประชุม ให้กด Alt+S หน้าต่างจะปิดและโฟกัสจะย้อนกลับไปยังมุมมองก่อนหน้า

ทำให้การประชุมของคุณเป็นกิจวัตร

 1. เมื่อคุณเปิดคำเชิญเข้าร่วมประชุม ให้กด Alt+H, E เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ การนัดหมายที่เป็นกิจวัตร คุณจะได้ยิน: “การนัดหมายที่เป็นกิจวัตร, เริ่ม” นอกจากนี้คุณจะได้ยินเวลาเริ่มของการประชุม

 2. เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังพื้นที่ รูปแบบกิจวัตร ในกล่องโต้ตอบ การนัดหมายที่เป็นกิจวัตร ให้กดแป้น Tab 3 ครั้ง คุณจะได้ยินชื่อของรูปแบบที่เลือก ตัวอย่างเช่น “รายสัปดาห์”

 3. ใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้เพื่อเลือกรูปแบบกิจวัตร

  • เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก รายวัน ให้กด Alt+D ถ้าคุณต้องการให้การประชุมเกิดขึ้นซ้ำทุกๆ วันทำงาน ให้กด Alt+K

  • เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก รายสัปดาห์ ให้กด Alt+W

  • เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก รายเดือน ให้กด Alt+M

  • เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก รายปี ให้กด Alt+Y

 4. กด Enter เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ กิจวัตรการนัดหมาย

 5. เมื่อต้องการส่งคำเชิญหารประชุม ให้กด Alt+S หน้าต่างจะปิดและโฟกัสจะย้อนกลับไปยังมุมมองก่อนหน้า

การจัดกำหนดการการนัดหมาย

สร้างการนัดหมายใหม่

 1. ใน Outlook ให้กด Ctrl+2 เพื่อเปิดปฏิทิน คุณจะได้ยินชื่อของมุมมองปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น “มุมมองสัปดาห์ทำงาน” ตามด้วยจำนวนของกิจกรรมในมุมมองนั้น

 2. กด Alt+H แล้วกด N เพื่อเปิดหน้าต่างการนัดหมายว่างเปล่า ใน JAWS คุณต้องกด 1 หลังจากกด N โฟกัสจะอยู่ในเขตข้อมูล เรื่อง

 3. พิมพ์ชื่อเรื่องของการนัดหมาย แล้วกดแป้น Tab เพื่อย้ายโฟกัาไปยังเขตข้อมูล ตำแหน่งที่ตั้ง

 4. พิมพ์ชื่อเรื่องของการนัดหมาย แล้วกดแป้น Tab เพื่อย้ายโฟกัาไปยังเขตข้อมูล วันที่เริ่มต้น

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนวันที่เริ่มต้น ให้กดแป้นลูกศรลงหรือลูกศรขึ้นเพื่อเลื่อนวันที่ไปข้างหน้าหรือย้อนหลังครั้งละวัน เมื่อต้องการเปลี่ยนเวลา ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “เวลาเริ่มต้น” แล้วกดแป้นลูกศรลงหรือขึ้นเพื่อเลื่อนเวลาไปข้างหน้าหรือย้อนหลังครั้งละครึ่งชั่วโมง

 6. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “วันที่สิ้นสุด” เมื่อต้องการเปลี่ยนวันที่สิ้นสุด ให้กดแป้นลูกศรลงหรือลูกศรขึ้นเพื่อเลื่อนวันที่ไปข้างหน้าหรือย้อนหลังครั้งละวัน เมื่อต้องการเปลี่ยนเวลา ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “เวลาสิ้นสุด” แล้วกดแป้นลูกศรลงหรือขึ้นเพื่อเลื่อนเวลาไปข้างหน้าหรือย้อนหลังครั้งละครึ่งชั่วโมง

 7. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ข้อความ, กำลังแก้ไข” แล้วใช้คีย์บอร์ดเพื่อพิมพ์ข้อมูลใดก็ตามที่คุณต้องการสำหรับการนัดหมาย ใน JAWS คุณจะได้ยิน “บันทึกย่อ, แก้ไข”

 8. เมื่อต้องการบันทึกการนัดหมายของคุณ ให้กด Alt+H, A แล้วกด V หน้าต่างการนัดหมายจะปิดและโฟกัสจะย้อนกลับไปยังปฏิทิน

อนุญาตให้ผู้อื่นทราบเวลาว่างของคุณ

คุณสามารถเพิ่มตัวบ่งชี้สถานะลงในการนัดหมายของคุณเพื่อให้ผู้อื่นทราบเวลาว่างของคุณได้ ถ้าบางคนพยายามจัดกำหนดการประชุมกับคุณ พวกเขาจะทราบว่าคุณว่างหรือยุ่งอยู่

 1. เมื่อคุณเปิดการนัดหมาย ให้กด Alt+H, B เพื่อเปิดเมนู แสดงเป็น

 2. กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเรียกดูตัวเลือกสถานะความพร้อม

  • ฟรี

  • การทำงานที่อื่น

  • ไม่แน่นอน

  • ไม่ว่าง

  • ไม่อยู่ที่สำนักงาน

  กด Enter เพื่อเลือกตัวเลือก แล้วปิดเมนู แสดงเป็น

 3. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้กด Alt+H กด A แล้วกด V หน้าต่างการนัดหมายจะปิดและโฟกัสจะย้อนกลับไปยังปฏิทิน

พิมพ์กิจกรรมของคุณ

 1. ใน Outlook ให้กด Ctrl+2 เพื่อเปิดปฏิทิน คุณจะได้ยินชื่อของมุมมองปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น “มุมมองสัปดาห์ทำงาน” ตามด้วยจำนวนของกิจกรรมในมุมมองนั้น

 2. กด Ctrl+เครื่องหมายมหัพภาค (.) เพื่อเรียกดูกิจกรรมในมุมมองปัจจุบัน สำหรับแต่ละกิจกรรม คุณจะได้ยินชื่อ เวลา และผู้จัดงาน กด Ctrl+เครื่องหมายจุลภาค (,) เพื่อย้ายไปยังกิจกรรมก่อนหน้า

 3. ใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้เพื่อย้ายไปมาในปฏิทิน:

  • กดแป้น Ctrl+ลูกศรขวาหรือซ้ายเพื่อย้ายไปยังวันถัดไปหรือวันก่อนหน้า

  • กดแป้น Ctrl+ลูกศรลงหรือขึ้นเพื่อย้ายไปยังสัปดาห์ถัดไปหรือสัปดาห์ก่อนหน้า

  • กดแป้น Alt+Page Down หรือ Page Up เพื่อย้ายไปยังเดือนถัดไปหรือเดือนก่อนหน้า

 4. เมื่อต้องการเปิดกิจกรรมที่เลือกในปัจจุบัน ให้กด Enter

 5. กด Alt+F แล้วกด P เมนู พิมพ์ จะเปิดขึ้น

 6. เมื่อต้องการเลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้ ให้กด I ค้นหาเครื่องพิมพ์ด้วยแป้นลูกศรขึ้นและลง แล้วกด Enter

 7. เมื่อต้องการพิมพ์กิจกรรม ให้กด Alt+P แล้วกด P

 8. ถ้าคุณกำลังพิมพ์ไปยังไฟล์ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการแปลงกิจกรรมเป็นรูปแบบ PDF ให้พิมพ์ชื่อไฟล์ แล้วกด Enter เพื่อสร้างไฟล์

  เมนู พิมพ์ จะปิดและโฟกัสจะย้อนกลับไปยังหน้าต่างกิจกรรม

ดูเพิ่มเติม

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับการนำทางปฏิทินใน Outlook

เรียนรู้วิธีนำทางใน Outlook โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ปฏิทินใน Outlook 2016 for Mac กับ VoiceOver โปรแกรมอ่าหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Mac OS เพื่อทำงานพื้นฐานที่จำเป็น คุณสามารถสร้างเหตุการณ์ปฏิทินใหม่ อ่านและตอบกลับคำขอการประชุม และอื่นๆ

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

ตั้งค่ามุมมองปฏิทินของคุณ

คุณสามารถตั้งค่าปฏิทินของคุณให้แสดงวันที่เลือก สัปดาห์ทำงาน สัปดาห์แบบเต็ม หรือเดือน ไม่ว่าวิธีใดก็ตามที่คุณต้องการในการทำงาน

 1. ใน Outlook ให้กด Command+2 เพื่อเปิดปฏิทิน คุณจะได้ยินกรอบเวลาที่แสดงขึ้น

 2. ใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้เพื่อเลือกมุมมองปฏิทิน:

  • กด Control+Command+1 เพื่อแสดงมุมมองวัน

  • กด Control+Command+2 เพื่อแสดงมุมมองสัปดาห์ทำงาน

  • กด Control+Command+3 เพื่อแสดงมุมมองสัปดาห์แบบเต็ม

  • กด Control+Command+4 เพื่อแสดงมุมมองเดือน

เปิด อ่าน และแก้ไขกิจกรรมในปฏิทิน

เมื่อต้องการติดตามกำหนดการที่วุ่นวายของคุณ คุณสามารถอ่านและแก้ไขรายละเอียดกิจกรรมได้อย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ: คุณสามารถแก้ไขได้เฉพาะกิจกรรมที่คุณสร้างขึ้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถแก้ไขคำขอการประชุมที่คุณได้รับจากผู้อื่นได้

 1. ใน Outlook ให้กด Command+2 เพื่อเปิดปฏิทิน คุณจะได้ยินช่วงเวลา และระบุว่ามีกิจกรรมที่จัดกำหนดการหรือไม่

 2. ขึ้นอยู่กับมุมมองของคุณ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ในปฏิทิน:

  • เมื่อต้องการย้ายไปยังวัน สัปดาห์ หรือเดือนถัดไป ให้กดแป้น Command+ลูกศรขวา

  • เมื่อต้องการย้ายไปยังวัน สัปดาห์ หรือเดือนก่อนหน้า ให้กดแป้น Command+ลูกศรซ้าย

 3. ในมุมมองใดก็ได้ ให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab เพื่อเรียกดูกิจกรรมสำหรับช่วงเวลาที่แสดง เมื่อคุณเลื่อน VoiceOver จะประกาศกิจกรรมเป็น “<วันที่>, <ชั่วโมง>, <ชื่อกิจกรรม>, <สถานที่ของกิจกรรม>”

 4. เมื่อต้องการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมของกิจกรรม ให้กด Spacebar เหตุการณ์จะเปิดขึ้นในหน้าต่างใหม่ เมื่อต้องการปิดหน้าต่าง ให้กด Esc

 5. เมื่อต้องการเปิดและแก้ไขกิจกรรม ให้กด Command+O หน้าต่างกิจกรรมจะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน: “ขณะนี้อยู่ใน <ชื่อกิจกรรม>, <การนัดหมาย/การประชุม>”

 6. เมื่อต้องการเรียกดูรายละเอียดของเหตุการณ์และตัวเลือก ให้กดแป้น Tab แล้ว VoiceOver จะประกาศรายละเอียดและตัวเลือกเมื่อคุณเลื่อน

 7. เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณกำลังแก้ไขการประชุม ให้กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มส่งการอัปเดต" แล้วกด Spacebar

  • ถ้าคุณกำลังแก้ไขการนัดหมาย ให้กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มบันทึกและปิด” แล้วกด Spacebar

 8. กิจกรรมจะถูกเปลี่ยนแปลง และโฟกัสจะย้ายไปยัง ปฏิทิน

อ่านและตอบกลับคำขอการประชุม

คุณสามารถยอมรับ ยอมรับอย่างไม่แน่ใจ หรือปฏิเสธคำเชิญโดยตรงได้อย่างง่ายดายจาก ปฏิทิน ใน Outlook 2016 for Mac VoiceOver จะประกาศคำขอการประชุมใหม่เมื่อมาถึง

 1. เรียกดูการประชุมตามที่แนะนำใน เปิด อ่าน และแก้ไขกิจกรรมในปฏิทิน แล้วกด Command+O

 2. เมื่อต้องการตอบกลับคำเชิญ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องยอมรับ ให้กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มเมนูยอมรับ” แล้วกด Spacebar

  • เมื่อต้องปฏิเสธ ให้กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มเมนูปฏิเสธ” แล้วกด Spacebar

  • ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณสามารถเข้าร่วมได้ ให้กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มเมนูไม่แน่นอน” แล้วกด Spacebar

 3. รายการของตัวเลือกการตอบกลับจะเปิดขึ้น เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการตอบกลับพร้อมข้อคิดเห็น ให้กดแป้นลูกศรลง คุณจะได้ยิน: “ตอบกลับพร้อมข้อคิดเห็น” แล้วกด Spacebar เพื่อเลือก หน้าต่างการตอบกลับจะเปิด และโฟกัสจะอยู่ในเขตข้อมูลข้อความข้อคิดเห็น พิมพ์ข้อคิดเห็น แล้วกด Command+Enter การตอบกลับถูกส่ง

  • เมื่อต้องการตอบกลับโดยไม่มีข้อคิดเห็น ให้กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “ตอบกลับโดยไม่มีข้อคิดเห็น” แล้วกด Spacebar การตอบกลับถูกส่ง

จัดการหนดการนัดหมายหรือการประชุมใหม่

ให้โปรแกรมอ่านหน้าจอช่วยจัดกำหนดการการนัดหมายการประชุมให้คุณ

 1. Outlook กด Control+Option+M คุณจะได้ยิน: "แถบเมนู Apple" กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ไฟล์” กด Control+Option+Spacebar เพื่อเปิดเมนูไฟล์

 2. เมื่อต้องการเปิดเมนูย่อย ใหม่ ให้กดแป้นลูกศรลง แล้วกด Control+Option+Spacebar

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการสร้างการนัดหมายใหม่ ให้กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “การนัดหมาย” แล้วกด Enter หน้าต่างการนัดหมายใหม่จะเปิดขึ้น และโฟกัสจะอยู่ในเขตข้อมูลข้อความ เรื่อง

  • เมื่อต้องการสร้างการประชุมใหม่ ให้กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “การประชุม” แล้วกด Enter หน้าต่างการประชุมใหม่จะเปิด และโฟกัสจะอยู่ในเขตข้อมูลข้อความ ถึง:

 4. เมื่อต้องการเรียกดูตัวเลือกการนัดหมายหรือการประชุม ให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab

  • ถ้าคุณกำลังสร้างการประชุม ให้พิมพ์ที่ติดต่อในเขตข้อมูลข้อความ ถึง:

  • เมื่อต้องการตั้งชื่อกิจกรรม ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “หัวข้อ, แก้ไขข้อความ” แล้วพิมพ์ชื่อของกิจกรรม

  • เมื่อต้องการตั้งสถานที่สำหรับการประชุม ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ข้อความแก้ไขสถานที่” แล้วพิมพ์สถานที่ที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการตั้งค่าวันที่และเวลาเริ่มต้นของกิจกรรม ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการเปลี่ยนค่า ให้พิมพ์ค่าใหม่

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างกิจกรรมทั้งวัน ให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “กิจกรรมทั้งวัน, กล่องกาเครื่องหมายที่ไม่ได้เลือก” แล้วกด Spacebar

  • เมื่อต้องการตั้งเวลาแจ้งเตือนของกิจกรรม ให้กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มป็อปอัพตัวเตือน” แล้วกด Spacebar กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วกด Spacebar

  • เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม ตัวอย่างเช่น วาระการประชุม ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ข้อความเอกสาร” แล้วพิมพ์รายละเอียดที่คุณต้องการ

 5. เมื่อคุณเพิ่มรายละเอียดกิจกรรมเสร็จแล้ว ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณกำลังสร้างการนัดหมาย ให้กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มบันทึกและปิด” แล้วกด Spacebar

  • ถ้าคุณกำลังสร้างการประชุม ให้กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มส่ง” แล้วกด Spacebar

 6. หน้าต่างกิจกรรมใหม่จะปิด และโฟกัสจะย้ายไปยังมุมมอง Outlook ก่อนหน้า

ทำให้เป็นกิจวัตร

ถ้าคุณจัดกำหนดการ เช่น การประชุมรายสัปดาห์ คุณสามารถเปลี่ยนการประชุมให้เป็นการประชุมที่เป็นกิจวัตรได้อย่างง่ายๆ วิธีนี้คุณไม่ต้องเพิ่มการประชุมแยกสำหรับการประชุมในแต่ละสัปดาห์

 1. ในหน้าต่างกิจกรรม ให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มกิจวัตร” แล้วกด Spacebar หน้าต่างใหม่จะเปิดขึ้น ซึ่งคุณสามารถเลือกตัวเลือกสำหรับกิจกรรมที่เป็นกิจวัตร และโฟกัสจะอยู่บนปุ่มป็อปอัพ ทำซ้ำ

 2. เมื่อต้องการเลือกความถี่ของการประชุม ให้กด Spacebar แล้วกดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินความถี่ที่คุณต้องการให้มีการนัดหมาย (รายวันรายสัปดาห์รายเดือนรายปี) เมื่อต้องการเลือก ให้กด Spacebar

 3. เมื่อต้องการเรียกดูตัวเลือกอื่น ให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุุ่มตกลงเริ่มต้น” แล้วกด Spacebar

แสดงสถานะความพร้อม

แสดงสถานะความพร้อมของคุณระหว่างช่วงกิจกรรมให้ผู้อื่นทราบ

 1. ในหน้าต่างกิจกรรม ให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยินสถานะสถานะความพร้อมปัจจุบัน (ตัวอย่างเช่น “ยุ่ง”) และ “แสดงเป็น, ปุ่มป็อปอัพ” แล้วกด Spacebar

 2. เมื่อต้องการเลือกสถานะความพร้อม ให้กด Spacebar แล้วกดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินสถานะความพร้อมที่คุณต้องการแสดง เมื่อต้องการเลือก ให้กด Spacebar

เชิญบุคคลอื่นเพื่อเข้าร่วมการประชุม

เชิญบุคคลเพื่อเข้าร่วมและเปลี่ยนกำหนดการเป็นการประชุม

 1. ในหน้าต่างการนัดหมาย ให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มเชิญ” แล้วกด Spacebar เพื่อทำให้เป็นการประชุม

 2. โฟกัสจะย้ายไปยังเขตข้อมูลข้อความ ถึง ที่สร้างขึ้นใหม่ และคุณสามารถพิมพ์ที่ติดต่อที่คุณต้องการเชิญให้เข้าร่วมการประชุม

 3. เมื่อทำเสร็๗แล้ว ให้ส่งคำเชิญ กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มบันทึก" แล้วกด Spacebar

ตรวจสอบสถานะความพร้อมของผู้ถูกเชิญ

หลังจากที่คุณใส่ชื่อในคำเชิญการประชุม คุณสามารถตรวจสอบเพื่อดูว่าพวกเขาจะว่างเมื่อใด

 1. ในหน้าต่างการประชุม ให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “การจัดกำหนดการ, กล่องกาเครื่องหมายที่ไม่ได้เลือก” แล้วกด Spacebar เพื่อเปิดมุมมอง การจัดกำหนดการ

 2. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ตารางสถานะของผู้เข้าร่วม, แถวที่ 1 จาก (...), <ชื่อผู้จัดงาน>, <สถานะ>" เมื่อต้องการเียกดูสถานะของผู้ถูกเชิญ ให้กดแป้นลูกศรลง VoiceOver จะประกาศชื่อผู้ถูกเชิญและสถานะความพร้อมเมื่อคุณเลื่อน

 3. เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังมุมมอง การนัดหมาย ให้กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “การนัดหมาย, กล่องกาเครื่องหมายที่ไม่ได้เลือก” แล้วกด Spacebar

ทำให้เป็นการประชุม Skype

คุณสามารถเปลี่ยนการประชุมของคุณให้เป็นการประชุมออนไลน์ผ่าน Skype ได้อย่างง่ายดาย

 1. ในหน้าต่างการประชุม ให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “การประชุมออนไลน์, ปุ่มเมนู” แล้วกด Spacebar

 2. เมื่อต้องการสร้างลิงก์การประชุม Skype ให้กด Control+Option+Spacebar

 3. Outlook จะเพิ่มรายละเอียดการประชุมออนไลน์และลิงก์ในเขตข้อมูล คำอธิบาย

พิมพ์ปฏิทินของคุณ

พิมพ์วัน สัปดาห์ หรือเดือนปฏิทินที่เลือกใน Outlook

 1. ใน Outlook ให้กด Command+2 เพื่อเปิดปฏิทิน คุณจะได้ยินช่วงเวลาที่แสดง และระบุว่ามีกิจกรรมที่จัดกำหนดการหรือไม่

 2. ตั้งค่าให้ปฏิทินแสดงมุมมองที่คุณต้องการพิมพ์ (วันสัปดาห์ทำงานสัปดาห์ หรือ เดือน) แล้วนำทางไปยังวัน สัปดาห์ หรือเดือนที่คุณต้องการใส่ในการพิมพ์

 3. เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบการพิมพ์ ให้กด Command+P แล้วกล่องโต้ตอบจะเปิดขึ้น คุณจะได้ยินชื่อของเครื่องพิมพ์เริ่มต้น

 4. เมื่อต้องการเลือกเครื่องพิมพ์ ให้กด Spacebar แล้วกดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้ เมื่อต้องการเลือก ให้กด Spacebar

 5. กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab เพื่อเรียกดูตัวเลือกการพิมพ์อื่นๆ เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุุ่มพิมพ์เริ่มต้น” แล้วกด Spacebar ปฏิทินจะถูกพิมพ์

ดูเพิ่มเติม

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook for Mac

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Outlook โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ปฏิทินใน Outlook สำหรับ iOS กับ VoiceOver โปรแกรมอ่าหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน iOS เพื่อทำงานพื้นฐานที่จำเป็น คุณสามารถสร้างเหตุการณ์ปฏิทินใหม่ อ่านและตอบกลับคำขอการประชุม และอื่นๆ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ให้ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ iPhone การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับ iPad

ในหัวข้อนี้

ตั้งค่ามุมมองปฏิทินของคุณ

คุณสามารถเลือกระหว่างสามตัวเลือกในการดูปฏิทิน มุมมอง วาระการประชุมวัน หรือ 3 วัน ตัวเลือกเริ่มต้นคือ วาระการประชุม

 1. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินมุมมองปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น “มุมมองวาระการประชุม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. รายการของตัวเลือกมุมมองจะเปิดขึ้น ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เปิด อ่าน และแก้ไขกิจกรรมในปฏิทิน

เมื่อต้องการติดตามกำหนดการที่วุ่นวายของคุณ คุณสามารถอ่านและแก้ไขรายละเอียดกิจกรรมได้อย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ: คุณสามารถแก้ไขได้เฉพาะกิจกรรมที่คุณสร้างขึ้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถแก้ไขคำขอการประชุมที่คุณได้รับจากผู้อื่นได้

 1. ในมุมมองใดก็ได้ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินกิจกรรมแรกของวัน เมื่อต้องการเรียกดูกิจกรรมอื่นๆ ในอนาคต ให้ปัดขึ้น VoiceOver จะประกาศชื่อกิจกรรม วันที่และเวลา สถานที่ และระยะเวลา เมื่อคุณเลื่อนไปตามเหตุการณ์

 2. เมื่อต้องการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมของกิจกรรม ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอเมื่ออยู่บนกิจกรรม เหตุการณ์จะเปิดขึ้นในหน้าต่างใหม่

 3. เมื่อต้องการฟังรายละเอียดกิจกรรม ให้ปัดไปทางซ้ายหรือหรือปัดหนึ่งนิ้วลงไปยังหน้าต่างรายละเอียดกิจกรรม

 4. เมื่อต้องการแก้ไขกิจกรรม ในหน้าต่างรายละเอียดกิจกรรม ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แก้ไข” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ หน้าต่าง แก้ไขกิจกรรม จะเปิดขึ้น

 5. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินรายละเอียดกิจกรรมที่คุณต้องการแก้ไข แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ และทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

 6. เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้ปัดไปทางซ้ายหรือทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน “เสร็จสิ้น” จากนั้น แตะหน้าจอสองครั้ง

อ่านและตอบกลับคำขอการประชุม

คุณสามารถยอมรับ ยอมรับอย่างไม่แน่ใจ หรือปฏิเสธคำเชิญโดยตรงได้อย่างง่ายดายจาก ปฏิทิน ใน Outlook สำหรับ iOS VoiceOver จะประกาศคำขอการประชุมใหม่เมื่อมาถึง

 1. เปิดและอ่านกิจกรรมตามที่แนะนำใน เปิด อ่าน และแก้ไขกิจกรรมในปฏิทิน

 2. เมื่อต้องการตอบกลับคำเชิญ ในหน้าต่างรายละเอียดกิจกรรม ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่ม RSVP” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ รายการของตัวเลือกการตอบกลับจะเปิดขึ้น

 3. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนการตอบกลับของคุณ ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มแก้ไข RSVP” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปยังตัวเลือกใหม่ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

จัดการหนดการนัดหมายหรือการประชุมใหม่

ให้โปรแกรมอ่านหน้าจอช่วยจัดกำหนดการการนัดหมายการประชุมให้คุณ

 1. ปักไปทางซ้ายหรือทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มสร้างกิจกรรม" จากนั้น แตะหน้าจอสองครั้ง หน้าต่าง กิจกรรมใหม่ จะเปิดขึ้น โฟกัสอยู่ในเขตข้อมูลข้อความ ชื่อเรื่อง และคีย์บอร์ดบนหน้าจอจะอยู่ที่ครึ่งล่างของหน้าจอ

 2. พิมพ์ชื่อของกิจกรรม

 3. เมื่อต้องการตั้งค่าวันที่และเวลาเริ่มต้นของกิจกรรม ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการเปลี่ยนค่า ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วปัดขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินค่าที่คุณต้องการ เมื่อต้องการยืนยันส่วนที่เลือก ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มเสร็จสิ้น” แล้วแตะบนหน้าจอสองครั้ง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างกิจกรรมทั้งวัน ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ทั้งวัน, ปุ่มสวิตช์, ปิด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. เมื่อต้องการตั้งสถานที่ประชุม ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มสถานที่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เริ่มพิมพ์ตำแหน่งที่ตั้ง รายการตำแหน่งที่ตั้งที่แนะนำจะอัปเดตเมื่อคุณพิมพ์ เมื่อต้องการเลือกตำแหน่งที่ตั้ง ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. เมื่อต้องการตั้งค่าเวลาแจ้งเตือนของกิจกรรม ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แจ้งเตือน, <ค่าแจ้งเตือนปัจจุบัน>” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ จากนั้น แตะหน้าจอสองครั้ง

 6. เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม ตัวอย่างเช่น วาระการประชุม ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มคำอธิบาย” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คีย์บอร์ดบนหน้าจอจะอยู่ที่ครึ่งล่างของหน้าจอ พิมพ์รายละเอียด เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “เสร็จสิ้น” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 7. เมื่อคุณเพิ่มรายละเอียดกิจกรรมเสร็จแล้ว ให้ปัดไปทางซ้ายหรือทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน “ปุ่มเสร็จสิ้น” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เชิญบุคคลอื่นเพื่อเข้าร่วมการประชุม

เชิญบุคคลเพื่อเข้าร่วมและเปลี่ยนกำหนดการเป็นการประชุม

 1. เมื่อคุณกำลังแก้ไขหรือสร้างกิจกรรม ในหน้าต่าง แก้ไขกิจกรรม หรือ กิจกรรมใหม่ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มบุคคล” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  หน้าต่าง บุคคล จะเปิดขึ้น โฟกัสจะอยู่บนเขตข้อมู฿ลข้อความที่แก้ไขได้ และคีย์บอร์ดบนหน้าจอจะอยู่ที่ครึ่งล่างของหน้าจอ

 2. เริ่มพิมพ์ชื่อที่ติดต่อ รายการของที่ติดต่อที่แนะนำจะถูกอัปเดตเมื่อคุณพิมพ์ เมื่อต้องการเลือกที่ติดต่อ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ทำซ้ำสิ่งนี้สำหรับที่ติดต่อทั้งหมดที่คุณต้องการเชิญ

 3. เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “เสร็จสิ้น” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ทำให้เป็นการประชุม Skype

คุณสามารถเปลี่ยนการประชุมของคุณให้เป็นการประชุมออนไลน์ผ่าน Skype ได้อย่างง่ายดาย

 1. เมื่อคุณกำลังแก้ไขหรือสร้างกิจกรรม ในหน้าต่าง แก้ไขกิจกรรม หรือ กิจกรรมใหม่ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “โทรด้วย Skype, ปุ่มสวิตช์, ปิด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลง ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “เสร็จสิ้น” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  Outlook จะเพิ่มรายละเอียดการประชุมออนไลน์และลิงก์ในเขตข้อมูล คำอธิบาย

 3. เมื่อต้องการเข้าร่วมการประชุม Skype ให้เปิดกิจกรรม แล้วปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มเข้าร่วม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ดูเพิ่มเติม

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Outlook โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ปฏิทินใน Outlook สำหรับ Android กับ TalkBack โปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Android เพื่อทำงานพื้นฐานที่จำเป็น คุณสามารถสร้างเหตุการณ์ปฏิทินใหม่ อ่านและตอบกลับคำขอการประชุม และอื่นๆ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ระบบ Android การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ต Android

ในหัวข้อนี้

ตั้งค่ามุมมองปฏิทินของคุณ

คุณสามารถเลือกระหว่างสามตัวเลือกในการดูปฏิทิน มุมมอง วาระการประชุมวัน หรือ 3 วัน ตัวเลือกเริ่มต้นคือ วาระการประชุม

 1. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “สลับออกจาก <มุมมองปัจจุบัน>” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. รายการของตัวเลือกมุมมองจะเปิดขึ้น ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เปิด อ่าน และแก้ไขกิจกรรมในปฏิทิน

เมื่อต้องการติดตามกำหนดการที่วุ่นวายของคุณ คุณสามารถอ่านและแก้ไขรายละเอียดกิจกรรมได้อย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ: คุณสามารถแก้ไขได้เฉพาะกิจกรรมที่คุณสร้างขึ้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถแก้ไขคำขอการประชุมที่คุณได้รับจากผู้อื่นได้

 1. ในมุมมองใดก็ได้ ให้ปัดหนึ่งนิ้วข้ามหน้าจอจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อกิจกรรมที่คุณต้องการเปิด แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ กิจกรรมจะเปิดในหน้าต่างใหม่ ที่แสดงรายละเอียดกิจกรรม

 2. เมื่อต้องการฟังชื่อกิจกรรม วัน วันที่ เวลา สถานที่ และข้อมูลอื่นๆ ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาหรือปัดหนึ่งนิ้วลงไปยังหน้าต่างรายละเอียดกิจกรรม

 3. เมื่อต้องการแก้ไขกิจกรรม ในหน้าต่างรายละเอียดกิจกรรม ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แก้ไข” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ หน้าต่าง แก้ไขกิจกรรม จะเปิดขึ้นพร้อมกับคีย์บอร์ดบนหน้าจอ

  ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินรายละเอียดกิจกรรมที่คุณต้องการแก้ไข แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ทำการเปลี่ยนแปลงตามต้องการ เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้ปัดไปทางซ้ายหรือทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน “บันทึก” จากนั้น แตะหน้าจอสองครั้ง

 4. เมื่อต้องการปิดหน้าต่างรายละเอียดกิจกรรม ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มย้อนกลับ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

อ่านและตอบกลับคำขอการประชุม

คุณสามารถยอมรับ ยอมรับอย่างไม่แน่ใจ หรือปฏิเสธคำเชิญโดยตรงได้อย่างง่ายดายจาก ปฏิทิน ใน Outlook สำหรับ Android คุณจะได้ยินเสียงเมื่อคำขอการประชุมใหม่มาถึง

 1. เปิดและอ่านกิจกรรมตามที่แนะนำใน เปิด อ่าน และแก้ไขกิจกรรมในปฏิทิน

 2. เมื่อต้องการตอบกลับคำเชิญ ในหน้าต่างรายละเอียดกิจกรรม ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่ม RSVP” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ รายการของตัวเลือกการตอบกลับจะเปิดขึ้น

 3. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนการตอบกลับของคุณ ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มแก้ไข RSVP” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปยังตัวเลือกใหม่ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

จัดการหนดการนัดหมายหรือการประชุมใหม่

ให้โปรแกรมอ่านหน้าจอช่วยจัดกำหนดการการนัดหมายการประชุมให้คุณ

 1. ปักไปทางซ้ายหรือทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มเพิ่มกิจกรรมใหม่" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ หน้าต่าง กิจกรรมใหม่ จะเปิดขึ้น โฟกัสอยู่บนเขตข้อมูลข้อความ ชื่อเรื่อง และคีย์บอร์ดบนหน้าจอจะอยู่ที่ครึ่งล่างของหน้าจอ

 2. พิมพ์ชื่อของกิจกรรม

 3. เมื่อต้องการตั้งค่าวันที่และเวลาเริ่มต้นของกิจกรรม ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงคต่า ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อต้องการยืนยันส่วนที่เลือก ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตกลง” แล้วแตะบนหน้าจอสองครั้ง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างกิจกรรมทั้งวัน ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “กิจกรรมทั้งวัน” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. เมื่อต้องการตั้งสถานที่ประชุม ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “สถานที่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อต้องการพิมพ์ชื่อสถานที่ที่คุณต้องการใช้ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอแล้วเริ่มพิมพ์ รายการตำแหน่งที่ตั้งที่แนะนำจะอัปเดตเมื่อคุณพิมพ์ เมื่อต้องการเลือกตำแหน่งที่ตั้ง ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. ถ้าคุณใช้ปฏิทินหลายรายการ คุณสามารถระบุปฏิทินที่จะเพิ่มกิจกรรมใหม่ได้ ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปฏิทิน <บัญชีปฏิทินปัจจุบัน>” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินปฏิทินที่คุณต้องการ จากนั้น แตะหน้าจอสองครั้ง

 6. เมื่อต้องการตั้งค่าเวลาแจ้งเตือนของกิจกรรม ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แจ้งเตือน, <ค่าแจ้งเตือนปัจจุบัน>” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ จากนั้น แตะหน้าจอสองครั้ง

 7. เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม ตัวอย่างเช่น วาระการประชุม ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “คำอธิบาย” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คีย์บอร์ดบนหน้าจอจะแสดงอยู่ที่ครึ่งล่างของหน้าจอ พิมพ์รายละเอียด เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เสร็จสิ้น” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 8. เมื่อคุณเพิ่มรายละเอียดกิจกรรมเสร็จแล้ว ให้ปัดไปทางซ้ายหรือทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน “บันทึก” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เชิญบุคคลอื่นเพื่อเข้าร่วมการประชุม

เชิญบุคคลเพื่อเข้าร่วมและเปลี่ยนกำหนดการเป็นการประชุม

 1. เมื่อคุณกำลังแก้ไขหรือสร้างกิจกรรม ในหน้าต่าง แก้ไขกิจกรรม หรือ กิจกรรมใหม่ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “บุคคล” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  หน้าต่าง เพิ่มบุคคล จะเปิดขึ้น โฟกัสจะอยู่บนเขตข้อมู฿ลข้อความที่แก้ไขได้ และคีย์บอร์ดบนหน้าจอจะอยู่ที่ครึ่งล่างของหน้าจอ

 2. เริ่มพิมพ์ชื่อที่ติดต่อ รายการของที่ติดต่อที่แนะนำจะอัปเดตเมื่อคุณพิมพ์ เมื่อต้องการเลือกที่ติดต่อ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ทำซ้ำสิ่งนี้สำหรับที่ติดต่อทั้งหมดที่คุณต้องการเชิญ

 3. เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เสร็จสิ้น” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ทำให้เป็นการประชุม Skype

คุณสามารถเปลี่ยนการประชุมของคุณให้เป็นการประชุมออนไลน์ผ่าน Skype ได้อย่างง่ายดาย

 1. เมื่อคุณกำลังแก้ไขหรือสร้างกิจกรรม ในหน้าต่าง แก้ไขกิจกรรม หรือ กิจกรรมใหม่ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “Skype” “การประชุม Skype” หรือ “สวิตช์ปิด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลง ให้ปัดไปทางซ้ายหรือทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน “บันทึก” จากนั้น แตะหน้าจอสองครั้ง

  Outlook จะเพิ่มรายละเอียดการประชุมออนไลน์และลิงก์ในเขตข้อมูล คำอธิบาย

 3. เมื่อต้องการเข้าร่วมการประชุม Skype ให้เปิดกิจกรรม แล้วปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินคำอธิบาย ตามด้วย URL ของการประชุม Skype แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเมื่อต้องการแทรกรูปภาพหรือรูปใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอด้วยอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Outlook โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ ปฏิทิน Outlook กับโปรแกรมผู้บรรยาย โปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Windows เพื่อทำงานพื้นฐานที่จำเป็น คุณสามารถสร้างเหตุการณ์ปฏิทินใหม่ อ่านและตอบกลับคำขอการประชุม และอื่นๆ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ที่ใช้ Windows การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ตหรือพีซี

ในหัวข้อนี้

ตั้งค่ามุมมองปฏิทินของคุณ

คุณสามารถเลือกระหว่างห้าตัวเลือกในการดูปฏิทิน มุมมอง วาระการประชุมวันสัปดาห์เดือน หรือ ปี ตัวเลือกเริ่มต้นคือ วาระการประชุม

 1. ปัดขึ้นหรือลงบนหน้าจอด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน “รายการ” แล้วปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มมุมมองยุบอยู่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. รายการของตัวเลือกมุมมองจะเปิดขึ้น ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ จากนั้น แตะหน้าจอสองครั้ง

เปิด อ่าน และแก้ไขกิจกรรมในปฏิทิน

เมื่อต้องการติดตามกำหนดการที่วุ่นวายของคุณ คุณสามารถอ่านและแก้ไขรายละเอียดกิจกรรมได้อย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ: คุณสามารถแก้ไขได้เฉพาะกิจกรรมที่คุณสร้างขึ้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถแก้ไขคำขอการประชุมที่คุณได้รับจากผู้อื่นได้

 1. ในมุมมอง วาระการประชุม ให้ปัดขึ้นหรือลงบนหน้าจอด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน “รายการ” แล้วปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินกิจกรรมแรก เมื่อต้องการเรียกดูกิจกรรมอื่นๆ ในอนาคต ให้ปัดไปทางขวา โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศชื่อกิจกรรม วันที่และเวลา สถานที่ และผู้จัดงาน เมื่อคุณเลื่อนไปตามเหตุการณ์

 2. เมื่อต้องการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมของกิจกรรม ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอเมื่ออยู่บนกิจกรรม เหตุการณ์จะเปิดขึ้นในหน้าต่างใหม่

 3. เมื่อต้องการฟังรายละเอียดของกิจกรรม ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้าย

 4. เมื่อต้องการแก้ไขกิจกรรม ในหน้าต่างรายละเอียดกิจกรรม ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มแก้ไข” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินรายละเอียดกิจกรรมที่คุณต้องการแก้ไข แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ และทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

 5. เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณกำลังแก้ไขการประชุม ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มส่งการอัปเดต” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  • ถ้าคุณกำลังแก้ไขการนัดหมาย ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มบันทึกและปิด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 6. กิจกรรมถูกเปลี่ยนแปลงแล้ว หน้าต่างกิจกรรมจะปิดลง และโฟกัสจะย้ายไปยังมุมมอง วาระการประชุม

อ่านและตอบกลับคำขอการประชุม

คุณสามารถยอมรับ ยอมรับอย่างไม่แน่ใจ หรือปฏิเสธคำเชิญโดยตรงได้อย่างง่ายดายใน ปฏิทิน Outlook

 1. เปิดและอ่านกิจกรรมตามที่แนะนำใน เปิด อ่าน และแก้ไขกิจกรรมในปฏิทิน

 2. เมื่อต้องการตอบกลับคำเชิญ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการยอมรับ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มยอมรับยุบอยู่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  • เมื่อต้องการปฏิเสธ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มปฏิเสธยุบอยู่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  • ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณสามารถเข้าร่วมได้ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มไม่แน่นอนยุบอยู่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. เมื่อต้องการส่งการตอบกลับ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ส่งการตอบกลับทันที” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. การตอบกลับถูกส่งแล้ว หน้าต่างกิจกรรมจะปิดลง และโฟกัสจะย้ายไปยังมุมมอง วาระการประชุม

จัดการหนดการนัดหมายหรือการประชุมใหม่

ให้โปรแกรมอ่านหน้าจอช่วยจัดกำหนดการการนัดหมายการประชุมให้คุณ

 1. ในมุมมองใดก็ได้ ให้ปัดขึ้นหรือลงบนหน้าจอด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน “รายการ” แล้วปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มใหม่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ หน้าต่างกิจกรรมใหม่จะเปิดขึ้น

 2. เมื่อต้องการตั้งชื่อกิจกรรม ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ชื่อกิจกรรม” แตะสองครั้งบนหน้าจอ แล้วพิมพ์ชื่อสำหรับกิจกรรมโดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ

  เคล็ดลับ: คุณสามารถค้นหาคีย์บอร์ดโดยสำรวจรายการบนหน้าจอ เมื่อต้องการสำรวจ ให้วางนิ้วบนหน้าจอแล้วลากไปรอบๆ โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศรายการเมื่อคุณอยู่บนสไลด์ เมื่อต้องการเลือกรายการ ให้ยกนิ้วแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. เมื่อต้องการตั้งสถานที่ประชุม ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ข้อความสถานที่ที่สามารถแก้ไขได้” แตะสองครั้งบนหน้าจอ แล้วพิมพ์สถานที่โดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ

 4. เมื่อต้องการตั้งค่าวันที่และเวลาเริ่มต้นของกิจกรรม ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินวันที่หรือเวลาเริ่มต้น เมื่อต้องการเปลี่ยนค่า ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินวันที่หรือชั่วโมงที่คุณต้องการ จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือกค่า

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างกิจกรรมทั้งวัน ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “กล่องกาเครื่องหมายกิจกรรมทั้งวันที่ไม่ได้เลือก” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “คำอธิบายกิจกรรม, ข้อความที่สามารถแก้ไขได้” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ แล้วพิมพ์ข้อมูลเพิ่มเติมโดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ

 6. ถ้าคุณกำลังสร้างการประชุม เมื่อต้องการเชิญบุคคล ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เชิญบุคคล ข้อความที่สามารถแก้ไขได้” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อต้องการเพิ่มที่ติดต่อ ให้พิมพ์ที่ติดต่อโดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ แล้วปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “Enter” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 7. เมื่อต้องการตั้งเวลาแจ้งเตือนของกิจกรรม ให้ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติมยุบอยู่" จากนั้น แตะหน้าจอสองครั้ง ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตัวเตือน” แตะสองครั้งบนหน้าจอ แล้วปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ แตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือก

 8. เมื่อคุณเพิ่มรายละเอียดกิจกรรมเสร็จแล้ว ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณกำลังสร้างการนัดหมาย ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มบันทึกและปิด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  • ถ้าคุณกำลังสร้างการประชุม ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มส่ง” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 9. หน้าต่างกิจกรรมใหม่จะปิด และโฟกัสจะย้ายกลับไปยังมุมมองปฏิทิน

ทำให้เป็นกิจวัตร

ถ้าคุณจัดกำหนดการ เช่น การประชุมรายสัปดาห์ คุณสามารถเปลี่ยนการประชุมให้เป็นการประชุมที่เป็นกิจวัตรได้อย่างง่ายๆ วิธีนี้คุณไม่ต้องเพิ่มการประชุมแยกสำหรับการประชุมในแต่ละสัปดาห์

 1. ในหน้าต่างกิจกรรม ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติมยุบอยู่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปิด, ปุ่มทำซ้ำ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ แท็บใหม่จะเปิดขึ้น ซึ่งคุณสามารถเลือกตัวเลือกสำหรับกิจกรรมที่เป็นกิจวัตร

 2. เมื่อต้องการเลือกความถี่ของการประชุม ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ทำซ้ำรูปแบบรายสัปดาห์” ถ้าคุณต้องการความถี่ที่ไม่ใช่ รายสัปดาห์ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ แล้วปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินความถี่ที่คุณต้องการให้มีการประชุม เมื่อต้องการเลือก ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. เมื่อต้องการเรียกดูตัวเลือกอื่น ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้าย โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศตัวเลือกเมื่อคุณเลื่อน

แสดงสถานะความพร้อม

แสดงสถานะความพร้อมของคุณระหว่างช่วงกิจกรรมให้ผู้อื่นทราบ

 1. ในหน้าต่างกิจกรรม ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติมยุบอยู่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มแสดงเป็น" จากนั้น แตะหน้าจอสองครั้ง เมนู บันทึกเป็น จะเปิดขึ้น

 2. เมื่อต้องการเลือกสถานะความพร้อม ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินสถานะความพร้อมที่คุณต้องการแสดง เมื่อต้องการเลือก ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

เชิญบุคคลอื่นเพื่อเข้าร่วมการประชุม

เชิญบุคคลเพื่อเข้าร่วมและเปลี่ยนกำหนดการเป็นการประชุม

 1. เมื่อคุณกำลังแก้ไขหรือสร้างกิจกรรม ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “เชิญบุคคล ข้อความที่สามารถแก้ไขได้” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. เมื่อต้องการเพิ่มที่ติดต่อ ให้พิมพ์ที่ติดต่อโดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ แล้วปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “Enter” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ถ้าคุณต้องการเพิ่มที่ติดต่อเพิ่มเติม ให้ทำซ้ำสำหรับผู้ถูกเชิญรายอื่น

 3. เมื่อต้องกา่รส่งคำเชิญ ให้ปัดไปทางทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน “ปุ่มส่ง” แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง

พิมพ์ปฏิทินของคุณ

พิมพ์วัน สัปดาห์ หรือเดือนปฏิทินที่เลือกใน ปฏิทิน Outlook

 1. ในมุมมองปฏิทินใดก็ได้ ให้ปัดขึ้นหรือลงบนหน้าจอด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน “รายการ” แล้วปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติมยุบอยู่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มพิมพ์” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ กล่องโต้ตอบ มุมมองการพิมพ์ จะเปิดขึ้น และโฟกัสจะอยู่บนตัวเลือกมุมมองการพิมพ์ คุณจะได้ยิน: “<การเลือกมุมมองปัจจุบัน> กล่องคำสั่งผสมแบบอ่านอย่างเดียว”

 3. เมื่อต้องการเลือกมุมมองการพิมพ์ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ แล้วปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินมุมมองที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก

 4. เมื่อต้องการเลือกวันที่ที่มุมมองเริ่มต้น ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ตั้งแต่” และวันที่เริ่มต้น แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดปฏิทินแบบดรอปดาวน์ ปัดไปทางขวาหรือซ้ายเพื่อเรียกดูรายละเอียด แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก

 5. เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบการพิมพ์ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แสดงตัวอย่าง” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 6. ปัดไปทางขวาเพื่อเรียกดูตัวเลือกการพิมพ์ เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มพิมพ์” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ปฏิทินจะถูกพิมพ์

ดูเพิ่มเติม

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

เรียนรู้วิธีนำทางใน Outlook โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ปฏิทินใน Outlook บนเว็บ ด้วยโปรแกรมผู้บรรยาย โปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Windows เพื่อทำงานพื้นฐานที่จำเป็น คุณสามารถสร้างเหตุการณ์ปฏิทินใหม่ อ่านและตอบกลับคำขอการประชุม และอื่นๆ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน Outlook บนเว็บ

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

 • เนื่องจาก Outlook บนเว็บ ทำงานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดจึงแตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl+F6 แทน F6 สำหรับเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ แป้นพิมพ์ลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) ก็ใช้ได้กับเว็บเบราว์เซอร์ แต่ใช้ไม่ได้กับ Outlook บนเว็บ

ในหัวข้อนี้

ตั้งค่ามุมมองปฏิทินของคุณ

คุณสามารถตั้งค่าปฏิทินของคุณให้แสดงวันที่เลือก สัปดาห์ทำงาน สัปดาห์แบบเต็ม หรือเดือน ไม่ว่าวิธีใดก็ตามที่คุณต้องการในการทำงาน

 1. ใน Outlook ให้กด Ctrl+Shift+2 เพื่อเปิดปฏิทิน โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศว่า: “โหลด <จำนวนกิจกรรม> กิจกรรมในหนึ่งปฏิทินที่เลือกแล้ว”

 2. ใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้เพื่อเลือกมุมมองปฏิทิน:

  • กด Shift+Alt+1 เพื่อแสดงมุมมองวัน

  • กด Shift+Alt+2 เพื่อแสดงมุมมองสัปดาห์ทำงาน

  • กด Shift+Alt+3 เพื่อแสดงมุมมองสัปดาห์แบบเต็ม

  • กด Shift+Alt+4 เพื่อแสดงมุมมองเดือน

เปิด อ่าน และแก้ไขกิจกรรมในปฏิทิน

เมื่อต้องการติดตามกำหนดการที่วุ่นวายของคุณ คุณสามารถอ่านและแก้ไขรายละเอียดกิจกรรมได้อย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ: คุณสามารถแก้ไขได้เฉพาะกิจกรรมที่คุณสร้างขึ้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถแก้ไขคำขอการประชุมที่คุณได้รับจากผู้อื่นได้

 1. ใน Outlook ให้กด Ctrl+Shift+2 เพื่อเปิดปฏิทิน คุณจะได้ยิน: “โหลด <จำนวนกิจกรรม> กิจกรรมในหนึ่งปฏิทินที่เลือกแล้ว”

 2. ขึ้นอยู่กับมุมมองของคุณ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ในปฏิทิน:

  • เมื่อต้องการย้ายไปยังวัน สัปดาห์ หรือเดือนถัดไป ให้กดแป้น Ctrl+Shift+ลูกศรขวา

  • เมื่อต้องการย้ายไปยังวัน สัปดาห์ หรือเดือนก่อนหน้า ให้กดแป้น Ctrl+Shift+ลูกศรซ้าย

 3. ในมุมมองใดก็ได้ ให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab เพื่อเรียกดูกิจกรรมสำหรับช่วงเวลาที่แสดง เมื่อคุณเลื่อน โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศกิจกรรมเป็น "กิจกรรมตั้งแต่ <วันที่>, <ชั่วโมง>, <ชื่อกิจกรรม>, <สถานที่ของกิจกรรม>, <ผู้จัดงาน>"

 4. เมื่อต้องการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมของกิจกรรม หรือเปิดกิจกรรมเพื่อแก้ไข ให้กด Enter หน้าต่าง รายละเอียด กิจกรรมจะเปิดขึ้น คุณจะได้ยิน: “เพิ่มชื่อเรื่องสำหรับกิจกรรม”

 5. เมื่อต้องการเรียกดูรายละเอียดของเหตุการณ์และตัวเลือก ให้กดแป้น Tab โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศรายละเอียดและตัวเลือกเมื่อคุณเลื่อน

 6. เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณกำลังแก้ไขการประชุม ให้กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มส่ง” แล้วกด Enter

  • ถ้าคุณกำลังแก้ไขการนัดหมาย ให้กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มบันทึก” แล้วกด Spacebar

   ถ้าคุณไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยในกิจกรรม เมื่อต้องการปิดหน้าต่างรายละเอียดกิจกรรม ให้กด Esc

 7. กิจกรรมจะถูกเปลี่ยนแปลง และโฟกัสจะย้ายไปยัง ปฏิทิน

อ่านและตอบกลับคำขอการประชุม

คุณสามารถยอมรับ ยอมรับอย่างไม่แน่ใจ หรือปฏิเสธคำเชิญโดยตรงได้อย่างง่ายดายจาก ปฏิทิน ใน Outlook บนเว็บ

 1. เรียกดูการประชุมตามที่แนะนำใน เปิด อ่าน และแก้ไขกิจกรรมในปฏิทิน แล้วกด Enter หน้าต่าง รายละเอียด การประชุมจะเปิดขึ้น

 2. เมื่อต้องการตอบกลับคำเชิญ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องยอมรับ ให้กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มยอมรับยุบอยู่” แล้วกด Spacebar กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “ส่งการตอบกลับทันที” แล้วกด Spacebar

  • เมื่อต้องการปฏิเสธ ให้กด Shift+Tab แล้วกดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มปฏิเสธยุบอยู่” กด Spacebar เพื่อเลือก จากนั้นให้กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “ส่งการตอบกลับทันที” แล้วกด Spacebar

  • ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณสามารถเข้าร่วมได้หรือไม่ ให้กด Shift+Tab แล้วกดแป้นลูกศรขวา คุณจะได้ยิน: “ปุ่มไม่แน่นอนยุบอยู่” กด Spacebar เพื่อเลือก กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “ส่งการตอบกลับทันที” แล้วกด Spacebar

  • เมื่อต้องการส่งการตอบกลับโดยละเอียดเพิ่มเติม ให้กด Shift+Tab แล้วกดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตอบกลับยุบอยู่” กด Spacebar เพื่อเลือก หน้าต่างการตอบกลับจะเปิดขึ้น และโฟกัสจะอยู่ในเขตข้อมูลข้อความเนิื้อความ พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการส่ง จากนั้นกดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มส่ง” แล้วกด Spacebar

 3. การตอบกลับจะถูกส่ง และโฟกัสจะย้ายกลับไปยัง ปฏิทิน

จัดการหนดการนัดหมายหรือการประชุมใหม่

ให้โปรแกรมอ่านหน้าจอช่วยจัดกำหนดการการนัดหมายการประชุมให้คุณ

 1. ใน Outlook ให้กด Ctrl+Shift+2 เพื่อเปิดปฏิทิน คุณจะได้ยิน “โหลด <จำนวนกิจกรรม> กิจกรรมในหนึ่งปฏิทินที่เลือกแล้ว”

 2. เมื่อต้องการสร้างกิจกรรมใหม่ ให้กด Ctrl+N หน้าต่าง รายละเอียด กิจกรรมใหม่จะเปิดขึ้น และโฟกัสจะอยู่บนเขตข้อมูลข้อความชื่อกิจกรรม คุณจะได้ยิน: “เพิ่มชื่อเรื่องสำหรับกิจกรรม”

 3. เมื่อต้องการเรียกดูตัวเลือกกิจกรรม ให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab

  • เมื่อต้องการตั้งชื่อกิจกรรม ให้พิมพ์ในเขตข้อมูลข้อความชื่อกิจกรรม

  • ถ้าคุณกำลังสร้างการประชุม ให้กดแป้น Tab คุณจะได้ยิน: “เพิ่มบุคคล, กำลังแก้ไข” เมื่อต้องการเพิ่มที่ติดต่อ ให้พิมพ์ที่ติดต่อ แล้วกด Enter

  • เมื่อต้องการตั้งสถานที่สำหรับการประชุม ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “กำลังแก้ไข” แล้วพิมพ์สถานที่ที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการตั้งค่าวันที่และเวลาเริ่มต้นของกิจกรรม ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการเปลี่ยนวันที่ เมื่ออยู่บนวันที่เริ่มต้นหรือสิ้นสุด ให้กด Spacebar เพื่อเปิดปฏิทินแบบดรอปดาวน์ แล้วใช้แป้นลูกศรเพื่อเรียกดูปฏิทินแบบดรอปดาวน์ แล้วกด Enter เพื่อเลือก เมื่อต้องการเปลี่ยนชั่วโมง ให้พิมพ์ค่าใหม่

  • เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “เนื่อความของกิจกรรม, กำลังแก้ไข” แล้วพิมพ์รายละเอียดที่คุณต้องการ

 4. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มส่ง” (สำหรับการประชุม) หรือ “ปุ่มบันทึก” (สำหรับการนัดหมาย) แล้วกด Spacebar

 5. หน้าต่างกิจกรรมใหม่จะปิด และโฟกัสจะย้ายไปยัง ปฏิทิน

เชิงบุคคลอื่นเข้าประชุม

เชิญบุคคลเพื่อเข้าร่วมและเปลี่ยนกำหนดการเป็นการประชุม

 1. ในหน้าต่าง รายละเอียดการนัดหมาย ให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “เพิ่มบุคคล, กำลังแก้ไข”

 2. เมื่อต้องการเพิ่มที่ติดต่อ ให้พิมพ์หรือวางที่อยู่อีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม จากนั้นกด Enter ทำซ้ำสำหรับผู้ร่วมประชุมคนอื่น

ตรวจสอบสถานะความพร้อมของผู้ถูกเชิญ

หลังจากที่คุณใส่ชื่อในคำเชิญการประชุม Outlook สามารถช่วยให้คุณเลือกเวลาเมื่อผู้ถูกเชิญทุกคนว่าง

 1. ในหน้าต่าง รายละเอียดการประชุม ให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยินคำแนะนำเวลาประชุม โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศว่า: “เวลาการประชุมที่แนะนำใน <วันที่กิจกรรม>, ตั้งแต่ <ชั่วโมง>”

 2. เมื่อต้องการเรียกดูเวลาที่แนะนำเพิ่มเติม ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินช่วงเวลาที่แนะนำที่คุณต้องการ โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศในเวลาที่แนะนำเมื่อคุณเลื่อน เมื่อต้องการเลือกเวลา ให้กด Spacebar

 3. ถ้าคุณไม่สามารถค้นหาเวลาที่พร้อมในวันที่ระบุได้ คุณสามารถตรวจสอบสถานะความพร้อมของผู้ถูกเชิญในวันอื่น เมื่อต้องการเรียกดูวันอื่น ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “เปิดตัวเลือกเดือน, ปุ่มยุบอยู่” แล้วกด Spacebar กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยินวันที่เลือกอยู่ แล้วใช้แป้นลูกศรเพื่อเรียกดูวัน เมื่อต้องการเลือกวัน ให้กด Enter

ทำให้เป็นการประชุม Skype

คุณสามารถเปลี่ยนการประชุมของคุณให้เป็นการประชุมออนไลน์ผ่าน Skype ได้อย่างง่ายดาย

 1. ในหน้าต่าง รายละเอียดการประชุม ให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มส่ง”

 2. กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มเพิ่มการประชุมทาง Skype” เมื่อต้องการสร้างการประชุมผ่าน Skype ให้กด Spacebar

 3. Outlook จะเพิ่มรายละเอียดการประชุมออนไลน์และลิงก์ในเนื้อความของกิจกรรมหลังจากส่งคำเชิญ

ตั้งค่าตัวเลือกสำหรับปฏิทินของคุณ

ในการตั้งค่าปฏิทิน คุณสามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์ของปฏิทินของคุณ หรือเลือกเพื่อรับคำแจ้งเตือนได้ คุณยังสามารถปรับเปลี่ยนข้อความไม่อยู่ที่สำนักงาน และวิธีที่คุณต้องการส่งข้อความได้

 1. ใน Outlook เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่าง ตั้งค่า ให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ใช้ลูกศรลงเพื่อใช้บานหน้าต่างการตั้งค่า” แล้วกดแป้นลูกศรลง

 2. เมื่อต้องการนำทางระหว่างการตั้งค่าที่พร้อมใช้งานในบานหน้าต่าง ให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศการตั้งค่าเมื่อคุณย้ายผ่านบานหน้าต่าง

 3. เมื่อต้องการเลือกการตั้งค่าหรือเปิดตัวเลือกเพิ่มเติมจากการตั้งค่า ให้กด Enter เมื่อต้องการเคลื่อนย้ายระหว่างการตั้งค่า ให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab

 4. เมื่อทำเสร็จแล้ว เมื่อต้องการออกจากบานหน้าต่าง การตั้งค่า ให้กด Esc

พิมพ์ปฏิทินของคุณ

พิมพ์วัน สัปดาห์ หรือเดือนปฏิทินที่เลือกใน Outlook

 1. ใน Outlook ให้กด Ctrl+Shift+2 เพื่อเปิดปฏิทิน

 2. เลือกมุมมองปฏิทินที่คุณต้องการพิมพ์

 3. ในหน้าต่าง ปฏิทิน หลัก ให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มใหม่, ยุบอยู่” จากนั้นให้กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มพิมพ์” แล้วกด Spacebar มุมมองแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์จะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน: “พิมพ์”

 4. เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบการพิมพ์ ให้กด Spacebar กล่องโต้ตอบจะเปิดขึ้น และโฟกัสจะอยู่บนกล่องคำสั่งผสม เครื่องพิมพ์

 5. เมื่อต้องการเลือกเครื่องพิมพ์ ให้กด Spacebar แล้วกดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้ เมื่อต้องการเลือก ให้กด Spacebar

 6. กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab เพื่อเรียกดูตัวเลือกการพิมพ์อื่นๆ เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุุ่มพิมพ์” แล้วกด Spacebar ปฏิทินจะถูกพิมพ์

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

คีย์ลัดใน Outlook บนเว็บ

เรียนรู้วิธีนำทางใน Outlook โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×