งานการปรับใช้หลังซิงค์ข้อมูลโรงเรียน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณได้ปรับใช้ซิงค์ข้อมูลโรงเรียน (SDS), มีตัวเลขของงาน follow-on ที่โรงเรียนเขตอาจต้องการใช้เพื่อให้ตรงกับความปลอดภัย การปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือใช้ข้อกำหนดตัวพิมพ์ใหญ่ หัวข้อนี้สรุปจำนวนหนึ่งได้ และโรงเรียนงานทั่วไปได้ดำเนินการปรับใช้ข้อความติดประกาศ ต่อไปนี้คืองานเพิ่มเติม แต่มีการระบุไว้สำหรับการอ้างอิงของคุณ

ในหัวข้อนี้

ซ่อนกลุ่ม Office 365 จาก GAL

โรงเรียนอาจจำเป็นต้องใช้ที่สร้างประเภทใหม่จะถูกซ่อนจากส่วนกลางอยู่รายการ (GAL) ในExchange Online คลาอาจถูกซ่อนผ่านทาง PowerShell ใช้คำแนะนำด้านล่างเพื่อซ่อนคลาที่สร้างขึ้น ด้วย SDS จาก GAL

คลาจะแสดงในOffice 365 เป็นกลุ่มOffice 365 ในExchange Online ซึ่ง GAL ถูกสร้างขึ้นโดย พวกเขาจะเรียกว่ากลุ่มส่วนรวม ใช้ cmdlet รับ/ชุด-UnifiedGroup เพื่อจัดการกลุ่มเหล่านี้ผ่านทาง PowerShell

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ cmdlet ดูUnifiedGroup ชุด

ซ่อนคลาสของเดียว

 1. เปิดใช้ PowerShell ในฐานะผู้ดูแลระบบ และเชื่อมต่อกับExchange Online ดังที่แสดงด้านล่าง

  $Cred = Get-Credential
  $Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $Cred -Authentication Basic -AllowRedirection
  Import-PSSession $Session
  
 2. เมื่อเชื่อมต่อ เรียกใช้คำสั่งด้านล่างกับกลุ่มคุณต้องการซ่อน

  Set-UnifiedGroup <groupname> -HiddenFromAddressListsEnabled $true

ซ่อนคลาทั้งหมดที่สร้างขึ้น โดย SDS

 1. เปิดใช้ PowerShell ในฐานะผู้ดูแลระบบ และเชื่อมต่อกับExchange Online ดังที่แสดงด้านล่าง

  $Cred = Get-Credential
  $Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $Cred -Authentication Basic -AllowRedirection
  Import-PSSession $Session
  
 2. เมื่อเชื่อมต่อ เรียกใช้คำสั่งด้านล่างกับกลุ่มสร้าง SDS ทั้งหมด

  Get-UnifiedGroup –ResultSize Unlimited | ? {$_.Name –like “Section_*”} | Set-UnifiedGroup <groupname> -HiddenFromAddressListsEnabled $true

เพิ่มสำหรับคุณครูที่รองคลาสของ

โรงเรียนอาจต้องการเพิ่มสำหรับคุณครูที่รองคลาสหรือส่วน กระบวนการทำให้ผู้ดูแลระบบ IT เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องมี และเพิ่มสำหรับคุณครูรองคลาสของ

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูการเป็นสมาชิกของ กลุ่มจัดการในศูนย์การจัดการ Office 365

เมื่อต้องการเพิ่มสมาชิกให้กับกลุ่ม

 1. เรียกดูOffice 365 ศูนย์การจัดการ

 2. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย ให้คลิก กลุ่ม

 3. เลือกกลุ่ม

 4. ในบานหน้าต่างรายละเอียดที่ด้านขวาของหน้าจอ ให้คลิก แก้ไขสมาชิกและผู้ดูแล

 5. คลิก เพิ่มสมาชิก

 6. ค้นหาหรือเลือกชื่อของสมาชิกที่คุณต้องการเพิ่ม

 7. คลิก เพิ่ม

เลื่อนระดับการเป็นสมาชิกเพื่อจัดการสถานะ

 1. เรียกดูOffice 365 ศูนย์การจัดการ

 2. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย ให้คลิก กลุ่ม

 3. เลือกกลุ่ม

 4. ในบานหน้าต่างรายละเอียดที่ด้านขวาของหน้าจอ ให้คลิก แก้ไขสมาชิกและผู้ดูแล

 5. เลือกสมาชิก

 6. ในบานหน้าต่างรายละเอียด ที่ด้านขวาของหน้าจอ ให้คลิก ให้สถานะผู้ดูแล

จำกัดความสามารถของอีเมลสำหรับนักเรียน

สถานการณ์นี้อีเมลที่มีการจำกัดคือ ตัวเลือกที่อนุญาตเขตโรงเรียนเพื่อให้กล่องจดหมาย Exchange Online นักเรียนทั้งหมดในขณะที่การประชุมข้อกำหนดของพวกเขาสามารถจำกัดความสามารถของอีเมลเพื่อนักเรียนเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิผล

ตัวเลือกนี้ให้ผลลัพธ์ต่อไปนี้:

 • อีเมลที่มีการจำกัดกับรายการตัวกรองด้วยตนเอง

  • นักเรียนในรายการเท่านั้นสามารถยอมรับอีเมลจากนักเรียนคนอื่น ๆ ในคลาของพวกเขา

  • เฉพาะนักเรียนในรายการสามารถส่งอีเมแก่ผู้ใช้ภายในเดียวกันOffice 365 ผู้เช่า ถ้าผู้ใช้จะถูกส่งไปข้อจำกัดเดียวกันกับอีเมล ผู้รับจะได้รับข้อความเฉพาะถ้าอยู่ในหนึ่งคลาเดียวกัน

 • อีเมลที่ถูกจำกัด ด้วยแอตทริบิวต์แบบกำหนดเองและรายการแบบไดนามิก

  • นักเรียนสามารถ มีการตั้งค่าแอตทริบิวต์แบบกำหนดเองจะยอมรับอีเมลจากนักเรียนคนอื่น ๆ ในคลาของพวกเขาไว้เท่านั้น

  • นักเรียนสามารถ มีการตั้งค่าแอตทริบิวต์แบบกำหนดเองเท่านั้นสามารถส่งอีเมแก่ผู้ใช้ภายในเดียวกันOffice 365 ผู้เช่า ถ้าผู้ใช้ที่พวกเขาส่งให้เหมือนกับอีเมลข้อจำกัด ที่ผู้รับจะได้รับข้อความเฉพาะถ้าอยู่ในหนึ่งคลาเดียวกัน

วิธีการปรับใช้สถานการณ์ที่จำกัดอีเมล

ข้อกำหนดเบื้องต้นและการตั้งค่า

 • 1. สิทธิ์การใช้งานทั้งหมดในขอบเขตของนักเรียนด้วยExchange Online

 • 2. ซิงค์ทั้งหมดในขอบเขตของนักเรียน และต้องการของพวกเขาคลาสที่เกี่ยวข้องผ่าน SDS รวมเหล่านั้น

 • 3 การติดตั้งมอดูลAzure AD สำหรับ PowerShell และ Microsoft Online Services ลงชื่อเข้าใช้ผู้ช่วย

จำกัดอีเมขาเข้า

การจำกัดอีเมลที่ส่งเพื่อนักเรียนจำเป็นต้องใช้การตั้งค่าตัวเลือก AcceptMessagesOnlyFromMembersOrSenders บนแต่ละรายการของกล่องจดหมายของแต่ละรายการ พารามิเตอร์นี้ระบุที่ได้รับอนุญาตให้ส่งข้อความไปยังผู้รับหรือไม่ ข้อความจากผู้ส่งอื่น ๆ จะถูกปฏิเสธ คุณจะตั้งค่าแอตทริบิวต์การรวมแต่ละOffice 365 กลุ่มหรือกลุ่มส่วนรวมที่แสดงถึงคลาสที่สำหรับแต่ละนักเรียน

จำกัดอีเมขาเข้ากับรายการตัวกรองด้วยตนเองของผู้ใช้

 1. เชื่อมต่อกับAzure AD และExchange Online จากนั้น เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้

  1. Import-Module Msonline
  2. $Cred = Get-Credential
  3. $Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $Cred -Authentication Basic -AllowRedirection
  4. Import-PSSession $Session
  5. Connect-MsolService -credential $cred
 2. บันทึกสคริปต์ "Unified_Group_Membership.txt" เป็นไฟล์.ps1 ในไดเรกทอรี c:\temp ของคุณ

 3. เรียกใช้คำสั่งที่ด้านล่าง

  Set-Location c:\temp
 4. ส่งออกทั้งหมดกลุ่มและกลุ่มสมาชิกจากผู้เช่าของคุณ เรียกใช้คำสั่งที่ด้านล่าง

  .\Unified_Group_Membership.ps1
 5. เมื่อการส่งออกเสร็จสมบูรณ์ กรอง CSV ลงไปยังเฉพาะผู้ใช้และกลุ่มที่คุณต้องการจำกัด

 6. บันทึกสคริปต์ "Restrict_Acceptance_Permissions_List.txt" เป็นไฟล์.ps1 ในไดเรกทอรี c:\temp ของคุณ

 7. ตั้งค่าข้อจำกัดด้านบนกล่องจดหมายเหล่านั้น เรียกใช้คำสั่งที่ด้านล่าง

  .\Restrict_Acceptance_Permissions_List.ps1

จำกัดอีเมขาเข้ากับแอตทริบิวต์แบบกำหนดเองในการระบุเป้าหมายผู้ใช้

 1. เชื่อมต่อกับAzure AD และExchange Online แล้ว เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้

  1. Import-Module Msonline
  2. $Cred = Get-Credential
  3. $Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $Cred -Authentication Basic -AllowRedirection
  4. Import-PSSession $Session
  5. Connect-MsolService -credential $cred
 2. บันทึกสคริปต์ "Unified_Group_Membership.txt" เป็นไฟล์.ps1 ในไดเรกทอรี c:\temp ของคุณ

 3. เรียกใช้คำสั่งที่ด้านล่าง

  Set-Location c:\temp
 4. ส่งออกทั้งหมดกลุ่มและกลุ่มสมาชิกจากผู้เช่าของคุณ เรียกใช้คำสั่งที่ด้านล่าง

  .\Unified_Group_Membership.ps1
 5. หลังจากที่ส่งออกเสร็จสมบูรณ์ ตั้ง CustomAttribute1 ไปเป็น "จำกัด" บนผู้ใช้ทั้งหมดใน AAD ที่คุณต้องการจำกัด

 6. บันทึกสคริปต์ "Restrict_Acceptance_Permissions_Attribute.txt" เป็นไฟล์.ps1 ในไดเรกทอรี c:\temp ของคุณ

 7. ตั้งค่าข้อจำกัดด้านบนกล่องจดหมายเหล่านั้น เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

  .\Restrict_Acceptance_Permissions_Attribute.ps1

จำกัดอีเมขาออก

สคริปต์จำกัดขาออกเหล่านี้ถือว่า คุณได้ทำผ่านกระบวนจำกัดอีเมขาเข้าสอดคล้องกันจากส่วนต่าง ๆ ข้างบน ผู้ใช้ประโยชน์จากผลลัพธ์ของไฟล์และเส้นทางสถานที่เกี่ยวข้องกับการ Unified_Group_Membership.ps1 โดยไม่ต้องทำให้เสร็จสมบูรณ์สองข้อจำกัดขาเข้ากระบวนการต่าง ๆ ข้างบนหนึ่ง สคริปต์เหล่านี้จะไม่เสร็จสมบูรณ์

จำกัดอีเมขาออกกับรายการตัวกรองด้วยตนเองของผู้ใช้

 1. บันทึกสคริปต์ "CreateStaticDL_and_TransportRule.txt" เป็นไฟล์.ps1 ในไดเรกทอรี c:\temp ของคุณ

 2. สร้าง กลุ่มความปลอดภัยใหม่ เพิ่มสมาชิกทั้งหมดจากไฟล์ CSV ถูกกรอง และสร้างกฎการนำส่งเพื่อจำกัดอีเมขาออก เรียกใช้คำสั่งที่ด้านล่าง

  .\CreateStaticDL_and_TransportRule.ps1

จำกัดขาออก ด้วยแอตทริบิวต์แบบกำหนดเองในการระบุเป้าหมายผู้ใช้

 1. บันทึกสคริปต์ "CreateStaticDL_and_TransportRule.txt" เป็นไฟล์.ps1 ในไดเรกทอรี c:\temp ของคุณ

 2. สร้าง กลุ่มการแจกจ่ายแบบไดนามิก เพิ่มสมาชิกทั้งหมดจากไฟล์ CSV ถูกกรอง และสร้างกฎการนำส่งเพื่อจำกัดจดหมายขาออก เรียกใช้คำสั่งที่ด้านล่าง

  .\CreateDDL_and_TransportRule.ps1

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ภาพรวมของการซิงค์ข้อมูลโรงเรียน
ไฟล์ CSV สำหรับการซิงค์ข้อมูลโรงเรียน
ซิงค์ข้อมูลโรงเรียนจำเป็นต้องมีแอตทริบิวต์สำหรับการซิงค์ PowerSchool
วิธีในการปรับใช้โรงเรียนซิงค์ข้อมูล โดยใช้ไฟล์ CSV
วิธีในการปรับใช้โรงเรียนซิงค์ข้อมูล โดยใช้ซิงค์ PowerSchool
วิธีในการปรับใช้โรงเรียนซิงค์ข้อมูล โดยใช้ซิงค์ Clever
ข้อผิดพลาดในการซิงค์ข้อมูลโรงเรียนและการแก้ไขปัญหา

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×