ค้นหา และแทนข้อความใน PowerPoint 2016 for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการหาคำหรือวลีในงานนำเสนอของคุณPowerPoint 2016 for Mac และแทนที่ ด้วยคำหรือวลีอื่น ทำต่อไปนี้:

 1. ในมุมขวาล่างของหน้าต่าง PowerPoint คลิกลูกศรอยู่ถัดจากค้นหาในงานนำเสนอ

  ค้นหาในกล่องงานนำเสนอ

 2. เลือกแทน

  เลือกแทนที่บนเมนูการค้นหา

 3. ในกล่องค้นหาอะไร ใส่ข้อความคุณต้องการค้นหา และ ในกล่องแทนที่ด้วย ใส่ข้อความคุณต้องการใช้เป็นการแทนที่

  กล่องโต้ตอบแทน

 4. เมื่อต้องการค้นหาข้อความถัดไป ให้คลิก ค้นหาถัดไป

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแทนที่ข้อความปัจจุบันให้คลิก แทนที่

  • เมื่อต้องการแทนที่ข้อความนั้นทุกที่ที่ปรากฏอยู่ ให้คลิก แทนที่ทั้งหมด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×