ค้นหา และแทนข้อความหรือการจัดรูปแบบใน Word for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถค้นหา และแทนข้อความ รวมถึงอักขระพิเศษ (เช่นเส้นประยาว) และองค์ประกอบของเอกสาร (เช่นตัวแบ่งหน้า) คุณสามารถค้นหาพิเศษจัดรูปแบบ (เช่นรูปแบบอักขระและย่อหน้า), สไตล์ และการเน้น และเปลี่ยนการจัดรูปแบบโดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อความ เมื่อคุณค้นหาข้อความ Word เน้นใด ๆ ที่ตรงกันในเอกสาร คุณยังสามารถใช้อักขระตัวแทนเพื่อค้นหา และแทนข้อความ

ที่มุมบนด้านขวาของเอกสาร ในการค้นหากล่อง ใส่ข้อความเพื่อค้นหาในเอกสาร พิมพ์คำหรือวลีที่คุณต้องการค้นหา นั้น Word จะเน้นอินสแตนซ์ทั้งหมดของคำหรือวลีตลอดทั้งเอกสาร

เมื่อต้องการแทนที่พบข้อความ:

 1. คลิกแว่นขยาย จากนั้นคลิก แทนที่

  ตัวเลือก แทนที่ ถูกเน้นในกล่องค้นหา

 2. ในกล่อง แทนที่ด้วย ให้พิมพ์ข้อความสำหรับแทนที่

 3. คลิก แทนที่ทั้งหมด หรือ แทนที่

  เคล็ดลับ: 

  • คุณยังสามารถเปิดพื้นฐานบานหน้าต่างการค้นหา และแทนที่ ด้วยแป้นพิมพ์ลัดควบคุม + H.

  • เมื่อคุณแทนที่ข้อความ เป็นความคิดที่ดีที่จะคลิกแทน แทนที่จะแทนทั้งหมด วิธีที่คุณสามารถตรวจทานแต่ละรายการก่อนที่จะแทนที่นั้น

คุณสามารถค้นหาข้อความที่ มีการจัดรูปแบบพิเศษ เช่นตัวหนา หรือ เน้น โดยใช้เมนูรูปแบบ

 1. คลิก มุมมอง > บานหน้าต่างนำทาง

  บนแท็บ มุมมอง บานหน้าต่างนำทางถูกเลือกเอาไว้

 2. ใน บานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกแว่นขยาย

 3. คลิกปุ่มการตั้งค่า จากนั้นคลิก ค้นหาขั้นสูง และ แทนที่

  ในกล่อง ค้นหาและแทนที่ การค้นหาขั้นสูง และ แทนที่ ถูกเน้นอยู่

  หมายเหตุ: 

  • คลิกลูกศรที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบค้นหา และแทนที่ จะแสดงตัวเลือกทั้งหมด

  • แสดงวิธีการเปิดเมนูป็อปอัพ จัดรูปแบบ

 4. บนเมนูจัดรูปแบบ คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  แสดงตัวเลือกการจัดรูปแบบ

  ถ้ากล่องโต้ตอบที่สองเปิด ตัวเลือกที่คุณต้องเลือก นั้นแล้ว คลิกตกลง

 5. ในกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ ให้คลิก ค้นหาถัดไป หรือ ค้นหาทั้งหมด

คุณสามารถค้นหา และแทนข้อความ ด้วยการจัดรูปแบบพิเศษ เช่นตัวหนา หรือ เน้น โดยใช้เมนูรูปแบบ

 1. คลิก มุมมอง > บานหน้าต่างนำทาง

  บนแท็บ มุมมอง บานหน้าต่างนำทางถูกเลือกเอาไว้

 2. ใน บานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกแว่นขยาย

 3. คลิกปุ่มการตั้งค่า จากนั้นคลิก ค้นหาขั้นสูง และ แทนที่

  ในกล่อง ค้นหาและแทนที่ การค้นหาขั้นสูง และ แทนที่ ถูกเน้นอยู่

 4. ที่ด้านบนของกล่องโต้ตอบ ให้คลิก แทนที่

  หมายเหตุ: 

  • คลิกลูกศรที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบค้นหา และแทนที่ จะแสดงตัวเลือกทั้งหมด

  • แสดงวิธีการเปิดเมนูป็อปอัพ จัดรูปแบบ

 5. ในกล่องค้นหาอะไร พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการค้นหา

 6. บนเมนูจัดรูปแบบ เลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการค้นหา

  แสดงตัวเลือกการจัดรูปแบบ

  ถ้าเปิดกล่องโต้ตอบที่สอง ตัวที่คุณต้องเลือก นั้นแล้ว คลิกตกลง

 7. คลิกในกล่องข้างๆ แทนที่ด้วย

 8. ในเมนู จัดรูปแบบ ให้เลือกการแทนที่การจัดรูปแบบ ถ้ากล่องโต้ตอบที่ 2 ปรากฏขึ้น ให้เลือกรูปแบบที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก ตกลง

 9. คลิก แทนที่แทนที่ทั้งหมด หรือ ค้นหาถัดไป

 1. คลิก มุมมอง > บานหน้าต่างนำทาง

 2. ใน บานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกแว่นขยาย

 3. คลิกปุ่มการตั้งค่า จากนั้นคลิก ค้นหาขั้นสูง และ แทนที่

  ในกล่อง ค้นหาและแทนที่ การค้นหาขั้นสูง และ แทนที่ ถูกเน้นอยู่

  หมายเหตุ: 

  • คลิกลูกศรที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบค้นหา และแทนที่ จะแสดงตัวเลือกทั้งหมด

  • แสดงวิธีการเปิดเมนูป็อปอัพ จัดรูปแบบ

 4. บนเมนูพิเศษ คลิกอักขระพิเศษที่คุณต้องการค้นหา

  ค้นหาอักขระพิเศษ

 5. คลิก ค้นหาถัดไป

 1. คลิก มุมมอง > บานหน้าต่างนำทาง

  บนแท็บ มุมมอง บานหน้าต่างนำทางถูกเลือกเอาไว้

 2. ใน บานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกแว่นขยาย

 3. คลิกปุ่มการตั้งค่า จากนั้นคลิก ค้นหาขั้นสูง และ แทนที่

  ในกล่อง ค้นหาและแทนที่ การค้นหาขั้นสูง และ แทนที่ ถูกเน้นอยู่

  หมายเหตุ: 

  • คลิกลูกศรที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบค้นหา และแทนที่ จะแสดงตัวเลือกทั้งหมด

  • แสดงวิธีการเปิดเมนูป็อปอัพ จัดรูปแบบ

 4. ที่ด้านบนของกล่องโต้ตอบค้นหา และแทน คลิกแทน และจากนั้นคลิกในกล่องค้นหาสิ่ง แต่ไม่ได้พิมพ์สิ่งมี เวอร์ชันที่ใหม่กว่า เมื่อคุณเลือกอักขระพิเศษ Word จะย้ายโค้ดอักขระในกล่องที่คุณ

  หมายเหตุ: คลิกลูกศรที่ด้านล่างกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ เพื่อแสดงตัวเลือกทั้งหมด
  แสดงวิธีการเปิดเมนูป็อปอัพ จัดรูปแบบ

 5. บนเมนูพิเศษ คลิกอักขระพิเศษที่คุณต้องการค้นหา

 6. คลิกในกล่อง แทนที่ด้วย

 7. บนเมนูพิเศษ คลิกอักขระพิเศษที่คุณต้องการใช้เป็นการแทนที่

 8. คลิก แทนที่ หรือ ค้นหาถัดไป

 1. คลิก มุมมอง > บานหน้าต่างนำทาง

  บนแท็บ มุมมอง บานหน้าต่างนำทางถูกเลือกเอาไว้

 2. ใน บานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกแว่นขยาย

 3. คลิกปุ่มการตั้งค่า จากนั้นคลิก ค้นหาขั้นสูง และ แทนที่

  ในกล่อง ค้นหาและแทนที่ การค้นหาขั้นสูง และ แทนที่ ถูกเน้นอยู่

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้อักขระตัวแทน

  ถ้าคุณไม่เห็นกล่องกาเครื่องหมายใช้อักขระตัวแทน คลิก ลูกศรสำหรับตัวเลือกเพิ่มเติมลง

 5. คลิกเมนูพิเศษ คลิกอักขระตัวแทน แล้ว พิมพ์ข้อความเพิ่มเติมในกล่องสิ่งที่ค้นหา

  ใช้อักขระตัวแทนในกล่องโต้ตอบค้นหาและแทน

 6. คลิก ค้นหาถัดไป

  เคล็ดลับ: 

  • เมื่อต้องการยกเลิกการค้นหาในความคืบหน้า กด คำสั่ง + งวด

  • คุณสามารถใส่อักขระตัวแทนได้โดยตรงในกล่อง สิ่งที่ค้นหา แทนการเลือกรายการจากเมนูป็อปอัพ พิเศษ

  • เมื่อต้องการค้นหาอักขระที่กำหนดให้เป็นอักขระตัวแทน ให้พิมพเครื่องหมายแบคสแลช (\) ไว้หน้าอักขระ ตัวอย่างเช่น พิมพ์ \? เพื่อค้นหาเครื่องหมายคำถาม

  • คุณสามารถใช้เครื่องหมายวงเล็บเพื่อจัดกลุ่มอักขระตัวแทนและข้อความ และเพื่อระบุลำดับของการประเมิน ตัวอย่างเช่น ใส่ <(pre)*(ed)> เพื่อค้นหา “presorted” และ “prevented”

  • คุณสามารถค้นหานิพจน์และการใช้ตัว \nอักขระตัวแทนเพื่อแทนสตริงการค้นหา ด้วยนิพจน์วางได้ ตัวอย่างเช่น พิมพ์(Newman) (Belinda) ในกล่องสิ่งที่ค้นหา และ\2 \1 ในกล่องแทนที่ด้วย Word จะค้นหา "Newman Belinda" และแทนที่ ด้วย "Belinda Newman"

 7. เมื่อต้องการแทนที่พบข้อความ:

  1. คลิกแท็บ แทนที่ แล้วคลิกกล่อง แทนที่ด้วย

  2. คลิก พิเศษ คลิกอักขระตัวแทน แล้วพิมพ์ข้อความเพิ่มเติมลงในกล่อง แทนที่ด้วย

  3. คลิกแทนทั้งหมดแทน หรือค้นหาถัดไป

   เคล็ดลับ: เมื่อคุณแทนที่ข้อความ เป็นความคิดที่ดีที่จะคลิกแทน แทนที่จะแทนทั้งหมด วิธีที่คุณสามารถยืนยันแต่ละแทนการตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถูกต้อง

คุณสามารถปรับปรุงการค้นหา โดยใช้อักขระตัวแทนต่อไปนี้

เมื่อต้องการค้นหา

ใช้คำสั่งนี้

ตัวอย่าง

อักขระใดๆ หนึ่งตัว

?

s?t ค้นหา "sat" และ "set"

สตริงของอักขระใดๆ

*

s*d ค้นหา "sad" และ "started"

หนึ่งในอักขระที่ระบุไว้

[ ]

w[io]n ค้นหา "win" และ "won"

อักขระตัวเดียวใดๆ ในช่วง

[-]

[r-t]ight ค้นหา "right" และ "sight" และ "tight"

ช่วงต้องเป็นตามลำดับตัวอักษร

อักขระตัวเดียวใดๆ ยกเว้นอักขระภายในเครื่องหมายวงเล็บ

[!]

m[!a]st ค้นหา "mist" และ "most" แต่ไม่ใช่ "mast"

อักขระตัวเดียวใดๆ ยกเว้นอักขระในช่วงภายในเครื่องหมายวงเล็บ

[!x-z]

t[!a-m]ck ค้นหา "tock" และ "tuck" แต่ไม่ใช่ "tack" หรือ "tick"

ช่วงต้องเป็นตามลำดับตัวอักษร

จำนวนตามที่ระบุที่ n ปรากฎของอักขระหรือนิพจน์

{ n}

fe{2}d ค้นหา "feed" แต่ไม่ใช่ "fed"

จำนวนขั้นต่ำที่ n ปรากฎของอักขระหรือนิพจน์

{ n,}

fe{1,}d ค้นหา "fed" และ "feed"

ช่วงของจำนวนการปรากฎของอักขระหรือนิพจน์

{ n, n}

10{1,3} ค้นหา "10" "100" และ "1000"

การปรากฎหนึ่งครั้งหรือมากกว่าของอักขระหรือนิพจน์

@

lo@t ค้นหา "lot" และ "loot"

จุดเริ่มต้นของคำ

<

<(inter) ค้นหา "interesting" และ "intercept" แต่ไม่ใช่ "splintered"

จุดสิ้นสุดของคำ

>

(in)> ค้นหา "in" และ "within" แต่ไม่ใช่ "interesting."

 1. ในเขตข้อมูลค้นหา เขตข้อมูลการค้นหาใน Word พิมพคำหรือวลีที่ต้องการค้นหา

  Word จะเน้นอินสแตนซ์ทั้งหมดของคำหรือวลีในเอกสาร

 2. เมื่อต้องการแทนที่พบข้อความ:

  1. บนเมนูป็อปอัพแว่นขยาย คลิก แทนที่

   เมนูป็อปอัพการค้นหา

   หรือ ใช้แป้นพิมพ์ลัดสั่ง คำสั่ง + SHIFT + H.

  2. ในกล่อง แทนที่ด้วย ให้พิมพ์ข้อความที่จะใช้แทนที่

  3. คลิก แทนที่ทั้งหมดแทนที่ หรือ ค้นหา

  เคล็ดลับ: 

  • เมื่อคุณแทนที่ข้อความ คุณควรคลิก แทนที่ แทนการคลิก แทนที่ทั้งหมด การทำเช่นนี้ คุณสามารถยืนยันการแทนที่แต่ละรายการเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง

  • เมื่อต้องการยกเลิกการค้นหาในความคืบหน้า กด คำสั่ง + งวด

 1. บนเมนู แก้ไข ชี้ไปที่ ค้นหา แล้วคลิก ค้นหาขั้นสูงและแทนที่

 2. บนเมนูป็อปอัพ รูปแบบ ให้คลิกรูปแบบที่คุณต้องการค้นหา

  หากคุณไม่เห็นเมนูป็อปอัพ รูปแบบ ให้คลิก ปุ่มลูกศร

 3. ถ้ากล่องโต้ตอบที่สองปรากฏขึ้น ให้เลือกรูปแบบที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก ตกลง

 4. คลิก ค้นหาถัดไป

  เคล็ดลับ: 

  • เมื่อต้องการเลือกการค้นหาก่อนหน้า ปุ่ม ค้นหาก่อนหน้า

  • เมื่อต้องการยกเลิกการค้นหาในความคืบหน้า กด คำสั่ง + งวด

 5. เมื่อต้องการแทนที่พบข้อความ:

  1. บนแบบ แทน แท็บ คลิกในกล่องอยู่ถัดจาก แทนด้วย

  2. บนแบบ รูป เมนูป็อปอัพ คลิกรูปแบบที่คุณต้องการแทน

  3. ถ้ากล่องโต้ตอบที่สองปรากฏขึ้น ให้เลือกรูปแบบที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก ตกลง

  4. คลิก แทนที่ทั้งหมดแทนที่ หรือ ค้นหา

   เคล็ดลับ: เมื่อคุณแทนที่ข้อความ คุณควรคลิก แทนที่ แทนการคลิก แทนที่ทั้งหมด การทำเช่นนี้ คุณสามารถยืนยันการแทนที่แต่ละรายการเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง

 1. บนแบบ มาตรฐาน แถบเครื่องมือ คลิ แสดงหรือซ่อนแถบด้านข้าง  ปุ่มแถบด้านข้าง

 2. บนแถบด้านข้าง คลิกค้นหาและแทน  ปุ่มค้นหาและแทนที่

 3. บนเมนูป็อปอัพตัวเลือกการค้นหา ปุ่ม ค้นหาตัวเลือก , คลิก ค้นหาขั้นสูงและแทน

 4. บนแบบ พิเศษ เมนูป็อปอัพ คลิอักขระพิเศษที่คุณต้องการ

  ถ้าคุณไม่เห็นตัว พิเศษ เมนูป็อปอัพ คลิ ปุ่มลูกศร

 5. คลิก ค้นหาถัดไป

  เคล็ดลับ: 

  • เมื่อต้องการเลือกการค้นหาก่อนหน้า ปุ่ม ค้นหาก่อนหน้า

  • เมื่อต้องการยกเลิกการค้นหาที่ความคืบหน้า กด คำสั่ง + งวด

 6. การแทนที่พบเครื่องหมายหรืออักขระ คลิกแทนทั้งหมดแทน หรือค้นหา

  เคล็ดลับ: เมื่อคุณแทนที่ข้อความ คุณควรคลิก แทนที่ แทนการคลิก แทนที่ทั้งหมด การทำเช่นนี้ คุณสามารถยืนยันการแทนที่แต่ละรายการเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง

 1. บนเมนู แก้ไข ชี้ไปที่ ค้นหา แล้วคลิก ค้นหาขั้นสูงและแทนที่

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้อักขระตัวแทน

  ถ้าคุณไม่เห็นกล่องกาเครื่องหมาย ใช้อักขระตัวแทน ให้คลิก ปุ่มลูกศร

 3. บนเมนูป็อปอัพ พิเศษ ให้คลิกอักขระตัวแทน แล้วพิมพ์ข้อความเพิ่มเติมในกล่อง สิ่งที่ค้นหา

 4. คลิก ค้นหาถัดไป

  เคล็ดลับ: 

  • เมื่อต้องการยกเลิกการค้นหาในความคืบหน้า กด คำสั่ง + งวด

  • คุณสามารถใส่อักขระตัวแทนได้โดยตรงในกล่อง สิ่งที่ค้นหา แทนการเลือกรายการจากเมนูป็อปอัพ พิเศษ

  • เมื่อต้องการค้นหาอักขระที่กำหนดให้เป็นอักขระตัวแทน ให้พิมพเครื่องหมายแบคสแลช (\) ไว้หน้าอักขระ ตัวอย่างเช่น พิมพ์ \? เพื่อค้นหาเครื่องหมายคำถาม

  • คุณสามารถใช้เครื่องหมายวงเล็บเพื่อจัดกลุ่มอักขระตัวแทนและข้อความ และเพื่อระบุลำดับของการประเมิน ตัวอย่างเช่น ใส่ <(pre)*(ed)> เพื่อค้นหา “presorted” และ “prevented”

  • คุณสามารถค้นหานิพจน์และการใช้ตัว \nอักขระตัวแทนเพื่อแทนสตริงการค้นหา ด้วยนิพจน์วางได้ ตัวอย่างเช่น พิมพ์(Newman) (Belinda) ในกล่องสิ่งที่ค้นหา และ\2 \1 ในกล่องแทนที่ด้วย Word จะค้นหา "Newman Belinda" และแทนที่ ด้วย "Belinda Newman"

 5. เมื่อต้องการแทนที่พบข้อความ:

  1. คลิกแท็บ แทนที่ แล้วคลิกกล่อง แทนที่ด้วย

  2. คลิก พิเศษ คลิกอักขระตัวแทน แล้วพิมพ์ข้อความเพิ่มเติมลงในกล่อง แทนที่ด้วย

  3. คลิก แทนที่ทั้งหมดแทนที่ หรือ ค้นหา

   เคล็ดลับ: เมื่อคุณแทนที่ข้อความ คุณควรคลิก แทนที่ แทนการคลิก แทนที่ทั้งหมด การทำเช่นนี้ คุณสามารถยืนยันการแทนที่แต่ละรายการเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง

คุณสามารถปรับปรุงการค้นหา โดยใช้อักขระตัวแทนต่อไปนี้

เมื่อต้องการค้นหา

ใช้คำสั่งนี้

ตัวอย่าง

อักขระใดๆ หนึ่งตัว

?

s?t ค้นหา "sat" และ "set"

สตริงของอักขระใดๆ

*

s*d ค้นหา "sad" และ "started"

หนึ่งในอักขระที่ระบุไว้

[ ]

w[io]n ค้นหา "win" และ "won"

อักขระตัวเดียวใดๆ ในช่วง

[-]

[r-t]ight ค้นหา "right" และ "sight" และ "tight"

ช่วงต้องเป็นตามลำดับตัวอักษร

อักขระตัวเดียวใดๆ ยกเว้นอักขระภายในเครื่องหมายวงเล็บ

[!]

m[!a]st ค้นหา "mist" และ "most" แต่ไม่ใช่ "mast"

อักขระตัวเดียวใดๆ ยกเว้นอักขระในช่วงภายในเครื่องหมายวงเล็บ

[!x-z]

t[!a-m]ck ค้นหา "tock" และ "tuck" แต่ไม่ใช่ "tack" หรือ "tick"

ช่วงต้องเป็นตามลำดับตัวอักษร

จำนวนตามที่ระบุที่ n ปรากฎของอักขระหรือนิพจน์

{ n}

fe{2}d ค้นหา "feed" แต่ไม่ใช่ "fed"

จำนวนขั้นต่ำที่ n ปรากฎของอักขระหรือนิพจน์

{ n,}

fe{1,}d ค้นหา "fed" และ "feed"

ช่วงของจำนวนการปรากฎของอักขระหรือนิพจน์

{ n, n}

10{1,3} ค้นหา "10" "100" และ "1000"

การปรากฎหนึ่งครั้งหรือมากกว่าของอักขระหรือนิพจน์

@

lo@t ค้นหา "lot" และ "loot"

จุดเริ่มต้นของคำ

<

<(inter) ค้นหา "interesting" และ "intercept" แต่ไม่ใช่ "splintered"

จุดสิ้นสุดของคำ

>

(in)> ค้นหา "in" และ "within" แต่ไม่ใช่ "interesting."

ดูเพิ่มเติม

ค้นหา และแทนข้อความและข้อมูลอื่น ๆ ใน Word for Windows

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×