ค้นหา และทำงานกับไฟล์ OneDrive ใน iOS

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใช้แอป OneDrive เมื่อต้องการบันทึก ย้าย อัปโหลด หรือดาวน์โหลดไฟล์และรูปถ่าย

เพิ่มรูปถ่ายหรือวิดีโอ

 1. ในแอป OneDrive ให้แตะ เพิ่ม เพิ่มไอคอนในแอป OneDrive สำหรับ iOS ที่ด้านบนของหน้าจอ

 2. แล้วแตะเพื่อสร้างโฟลเดอร์ ถ่ายภาพหรือวิดีโอ หรืออัปโหลดจากที่มีอยู่

  สกรีนช็อตของเมนูเพิ่มในแอป OneDrive สำหรับ iOS

  • ถ้าคุณเลือก ถ่ายภาพหรือวิดีโอ แอปกล้องถ่ายรูปของอุปกรณ์ของคุณจะเปิดขึ้น ระบบอาจถาม ถ้าคุณต้องการให้ OneDrive เข้าถึงกล้องของคุณ ให้แตะ ใช่ เพื่ออนุญาตให้สามารถบันทึกภาพถ่ายไปยัง OneDrive ได้

   เคล็ดลับ: OneDrive ไม่สามารถอัปโหลดภาพถ่ายที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับ iCloud ได้ เมื่อต้องการปิดใช้งานการปรับให้เหมาะสม ให้แตะการตั้งค่า > iCloud > ภาพถ่าย และยกเลิกการเลือก ปรับที่เก็บข้อมูลให้เหมาะสม

  • ถ้าคุณแตะ เลือกจากที่มีอยู่ จะปรากฏลิงก์ไปยังแอปรูปถ่ายบนอุปกรณ์ของคุณ ค้นหาภาพถ่ายที่คุณต้องการอัปโหลด เลือกภาพถ่าย แล้วแตะ เสร็จสิ้น ที่แถบด้านบน

สร้างโฟลเดอร์

คุณสามารถเพิ่มโฟลเดอร์ในมุมมอง ไฟล์ หรือโฟลเดอร์อื่นๆ ใน OneDrive

 1. ในมุมมองหรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการโฟลเดอร์ใหม่ แตะ เพิ่ม เพิ่มไอคอนในแอป OneDrive สำหรับ iOS ที่ด้านบนของหน้าจอ จากนั้นแตะ สร้างโฟลเดอร์

 2. ภายใต้ ชื่อโฟลเดอร์ ให้แตะตำแหน่งที่มีคำว่า “โฟลเดอร์ใหม่” แล้วพิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ จากนั้นแตะ สร้าง

ย้ายไฟล์ไปยังโฟลเดอร์อื่นของ OneDrive

 1. เลือกไฟล์คุณต้องการย้าย แตะ เพิ่มเติม ไอคอนเพิ่มเติมในแอป OneDrive สำหรับ iOS ที่ด้านล่างของหน้าจอ แล้วแตะ ย้าย

  เคล็ดลับ: คุณสามารถย้ายโฟลเดอร์หนึ่งลงในอีกโฟลเดอร์หนึ่งได้ เช่นเดียวกับไฟล์แต่ละไฟล์

 2. รายการ ไฟล์ ของคุณจะปรากฏ แตะโฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้ายไฟล์ไป จากนั้นแตะ ย้าย

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่สำหรับไฟล์เหล่านี้ย้าย ที่ด้านล่างของรายการไฟล์ แตะโฟลเดอร์ใหม่ ใส่ชื่อสำหรับโฟลเดอร์ใหม่ จาก นั้นแตะที่สร้าง ไว้

ดาวน์โหลดรูปถ่ายหรือวิดีโอจาก OneDrive ไปยังอุปกรณ์ของคุณ

หมายเหตุ: คุณสามารถดาวน์โหลดได้ทีละภาพเท่านั้น

 1. เลือกรูปถ่าย จากนั้นที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้แตะ แชร์ > บันทึกรูปถ่าย

  ดาวน์โหลด OneDrive

 2. ค้าหารูปถ่ายที่ดาวน์โหลดไว้ในโฟลเดอร์ ม้วนฟิล์ม ของอุปกรณ์ของคุณ

ค้นหาไฟล์ที่คุณกำลังมองหา

คุณสามารถค้นหาข้อความภายในไฟล์ หรือแม้แต่ภาพถ่ายได้ ที่ด้านบนของมุมมองไฟล์อะไรก็ตาม ให้แตะกล่อง ค้นหา จากนั้นพิมพ์วลีค้นหาของคุณ

เคล็ดลับ: การค้นหารวมเฉพาะเนื้อหาของโฟลเดอร์ที่คุณเปิดอยู่เท่านั้น เช่น ถ้าโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Work Documents กำลังเปิดอยู่ การค้นหาจะหาไฟล์ในโฟลเดอร์ Work Documents เท่านั้น ถ้าต้องการค้นหาไฟล์ทั้งหมดของคุณในOneDrive ให้ใช้การค้นหาในมุมมอง ไฟล์

การกู้คืนไฟล์จากถังรีไซเคิล

ไฟล์ที่ถูกลบจาก OneDrive จะถูกเก็บไว้ในถังรีไซเคิลของ OneDrive เป็นเวลา 30 วัน สามารถคืนค่าไฟล์ไปยัง OneDrive ก่อนหน้านั้น หรือคุณสามารถลบไฟล์ถาวรจาก OneDrive ของคุณได้

 1. แตะไอคอนบุคคล ไอคอนบุคคลในแอป OneDrive สำหรับ iOS ด้านบนของหน้าจอ แตะที่ไอคอนข้อมูล ไอคอนข้อมูลในแอป OneDrive สำหรับ iOS ถัดจากบัญชีผู้ใช้ที่คุณกำลังใช้ จากนั้น แตะ ดูถังรีไซเคิล

 2. ในมุมมอง ถังรีไซเคิล ให้เลือกไฟล์ที่คุณต้องการคืนค่า

 3. ถ้าต้องการคืนค่าไฟล์ของคุณกลับไปยัง OneDrive ให้แตะ คืนค่า ไฟล์คืนค่าของ OneDrive แตะ ลบ ไฟล์ที่ลบของ OneDrive เพื่อลบไฟล์ถาวร

แชร์ไฟล์

ในแอป OneDrive ให้แตะกล่องกาเครื่องหมายตามไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแชร์ และแตะ แชร์ OneDrive แชร์

แชร์ใน OneDrive

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการแชร์ไฟล์ในรูปแบบอ่านเท่านั้น ให้แตะ ดูเท่านั้น ก่อนที่คุณจะเลือกวิธีแชร์

ถ้าคุณต้องการแชร์กับบุคคลจำนวนมาก เช่น สื่อทางสังคมหรือโพสต์ในบล็อก เลือก คัดลอกลิงก์

ถ้าคุณต้องการแชร์กับบุคคลเจาะจงที่น้อยลง เลือก เชิญบุคคลอีเมล หรือ ส่งไฟล์

คัดลอกลิงก์

 1. แตะแชร์ >คัดลอกลิงก์ นั้น OneDrive สร้าง URL สำหรับไฟล์ของคุณ แล้ววางลงในคลิปบอร์ดอุปกรณ์ของคุณ

 2. ไปที่ตำแหน่งที่คุณต้องการใส่ลิงก์ เช่น ในบล็อก เว็บเพจ หรือโพสต์ในสื่อสังคม แล้ววาง

เชิญบุคคลอื่นให้แชร์

 1. แตะ แชร์ > เชิญบุคคล

 2. ในบานหน้าต่าง เชิญบุคคล ที่ แชร์กับ ให้ใส่อีเมลแอดเดรสที่คุณต้องการ แตะ เพิ่มที่ติดต่อ เพิ่มผู้รับ เพื่อเพิ่มผู้รับจากรายการ ที่ติดต่อ ของคุณ

 3. ถ้าคุณต้องการให้ผู้รับสามารถเพิ่มการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไข ภายใต้ ตัวเลือก ให้เปิดสวิตช์ อนุญาติแก้ไขใช่หรือไม่ ปิดเมื่อต้องให้ไฟล์เป็นแบบอ่านอย่างเดียวสำหรับผู้รับ

 4. แตะ เพิ่ม ผู้รับจะได้รับข้อความอีเมลที่มีลิงก์ไปยังเอกสาร

หมายเหตุ: โปรดทราบว่า ใครก็ตามที่มีลิงก์สามารถเปิด ดาวน์โหลดและบันทึกเอกสาร และส่งต่อลิงก์ได้

ส่งลิงก์ในอีเมล

 1. แตะ แชร์ > อีเมลใน Outlook

  ถ้าคุณไม่มี Outlook สำหรับ iOS บนอุปกรณ์ของคุณ ให้แตะ แชร์ > จดหมาย จากนั้นใช้แอปเมล iOS หรือเลือกแอปที่คุณต้องการใช้

 2. ข้อความอีเมลจะเปิดขึ้น รวมถึงลิงค์เพื่อไปยังไฟล์ที่คุณแชร์ ใส่ที่อยู่ของบุคคลที่คุณต้องการแชร์ด้วย แล้วเพิ่มบันทึกย่อถ้าคุณต้องการ จากนั้นส่งข้อความ

แนบไฟล์ในอีเมล

 1. แตะ แชร์ > ส่งไฟล์

  เคล็ดลับ: การแชร์ไฟล์เป็นสิ่งที่แนบสามารถทำได้ทีละไฟล์เท่านั้น ถ้าคุณถ้าต้องแชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์หลายรายการ ให้ใช้ เชิญบุคคล หรือ คัดลอกลิงก์

 2. เลือกแอปที่คุณต้องการใช้สำหรับข้อความอีเมล จากนั้นแตะ

 3. ข้อความอีเมลจะเปิดขึ้น พร้อมกับไฟล์ที่คุณแชร์เป็นไฟล์ที่แนบ ใส่ที่อยู่ของบุคคลที่คุณต้องการแชร์ด้วย แล้วเพิ่มบันทึกย่อถ้าคุณต้องการ จากนั้นส่งข้อความ

วิธีใช้เพิ่มเติมสำหรับOneDrive

ในแอป OneDrive บนโทรศัพท์ของคุณ ให้เขย่าอุปกรณ์เพื่อรับความช่วยเหลือ หรือแชร์คำติชมบน OneDrive บนอุปกรณ์อื่นๆ รับความช่วยเหลือโดยส่งอีเมลไปที่ทีมสนับสนุน OneDrive

ตรวจสอบ ศูนย์วิธีใช้ OneDrive

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×