ค้นหา และการถ่ายโอนไฟล์ข้อมูล Outlook จากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีก

ค้นหา และการถ่ายโอนไฟล์ข้อมูล Outlook จากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีก

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Outlook จะบันทึกข้อมูลสำรองในตำแหน่งที่ตั้งอื่นที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับชนิดของบัญชีผู้ใช้ที่คุณมี คุณสามารถสำรองอีเมลที่คุณ สมุดรายชื่อส่วนบุคคลของคุณ การตั้งค่าบานหน้าต่างนำทาง ลายเซ็นของคุณ เทมเพลต และข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft Exchange, Office 365 หรือบัญชีผู้ใช้ Outlook.com ข้อความอีเมลของคุณจะสำรองข้อมูลไว้บนเซิร์ฟเวอร์อีเมลของคุณ ในกรณีส่วนใหญ่ คุณจะไม่มีไฟล์โฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) สำหรับชนิดของบัญชีผู้ใช้เหล่านี้

เมื่อต้องดูไฟล์สำรองข้อมูลบางอย่างสำหรับ Outlook คุณจำเป็นต้องยกเลิกซ่อนโฟลเดอร์ระบบและนามสกุลไฟล์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำงาน ดูวิธีการยกเลิกซ่อนโฟลเดอร์และนามสกุลไฟล์

สำรองข้อมูลสำหรับบัญชีผู้ใช้ Office 365, Exchange หรือ Outlook.com

สำหรับบัญชีผู้ใช้ Office 365 บัญชีผู้ใช้ Exchange หรือ Outlook.com, Hotmail.com, Live.com บัญชีผู้ใช้ หรือไม่เข้าถึง POP หรือ IMAP คุณจะไม่มีไฟล์โฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) แต่คุณอาจยังไฟล์โฟลเดอร์แบบออฟไลน์ (.ost) ไฟล์ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ โดย Outlook โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมลใหม่ คุณไม่สามารถย้ายไฟล์จากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีก

สำหรับบัญชีผู้ใช้ Office 365 บัญชีผู้ใช้ Exchange หรือ Outlook.com, Hotmail.com, Live.com บัญชีผู้ใช้ หรือไม่เข้าถึง POP หรือ IMAP ข้อมูลต่อไปนี้สามารถถ่ายโอนจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีก

คุณสามารถค้นหาการตั้งค่าเหล่านี้ในหนึ่งตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:

 • Name.xml \AppData\Roaming\Microsoft\Outlook\profile ไดรฟ์: \Users\ <ชื่อผู้ใช้ > Windows 10   

 • Windows รุ่นที่เก่ากว่า   ไดร์ฟ: \Documents and name.xml Settings\user\Application Data\Microsoft\Outlook\profile

คุณสามารถค้นหาไฟล์ Outlprnt ในหนึ่งตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:

 • \AppData\Roaming\Microsoft\Outlook\Outlprnt ไดรฟ์: \Users\ <ชื่อผู้ใช้ > Windows 10   

 • Windows รุ่นที่เก่ากว่า   ไดร์ฟ: \Documents and Settings\user\Application Data\Microsoft\Outlook\Outlprnt

คุณสามารถค้นหาไฟล์ต่าง ๆ ที่ทำให้ค่าลายเซ็น Outlook ของคุณในหนึ่งตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:

 • \AppData\Roaming\Microsoft\Signatures ไดรฟ์: \Users\ <ชื่อผู้ใช้ > Windows 10   

 • Windows รุ่นที่เก่ากว่า   ไดร์ฟ: \Documents and Settings\user\Application Data\Microsoft\Signatures

สเตชันเนอรีสามารถเก็บไว้ในตำแหน่งที่ตั้งที่แตกต่างกันสองโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณมี Outlook ติดตั้งรุ่น 32 บิต หรือ 64 บิต คุณสามารถค้นหาไฟล์ต่าง ๆ ที่ทำให้ค่าสเตชันเนอรี Outlook ของคุณในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:

 • Windows รุ่นทั้งหมด   ไดร์ฟ: \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Stationery

 • Windows รุ่นทั้งหมด   ไดร์ฟ: \Program ไฟล์ (x86) \Common Files\ Microsoft Shared\Stationery

คุณสามารถค้นหาไฟล์ต่าง ๆ ที่ทำให้ค่าของฟอร์ม Outlook แบบกำหนดเองในหนึ่งตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:

 • \AppData\Local\Microsoft\Forms ไดรฟ์: \Users\ <ชื่อผู้ใช้ > Windows 10   

 • Windows รุ่นที่เก่ากว่า   ไดร์ฟ: \Documents and Settings\user\Local Settings\Application Data\Microsoft\Forms

ไฟล์พจนานุกรมแบบกำหนดเองของคุณถูกเก็บไว้ในหนึ่งในสองตำแหน่ง:

 • \AppData\Roaming\Microsoft\UProof ไดรฟ์: \Users\ <ชื่อผู้ใช้ > Windows 10   

 • Windows รุ่นที่เก่ากว่า   ไดร์ฟ: \Documents and Settings\user\Application Data\Microsoft\UProof

เทมเพลตใด ๆ Outlook ที่คุณสร้างจะเก็บไว้ในหนึ่งในสองตำแหน่ง แม่แบบจะมีนามสกุล.oft

 • \AppData\Roaming\Microsoft\Templates ไดรฟ์: \Users\ <ชื่อผู้ใช้ > Windows 10   

 • Windows รุ่นที่เก่ากว่า   ไดร์ฟ: \Documents and Settings\user\Application อื่น

การส่ง และรับตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ที่จะตรวจสอบความถี่ใดที่รวมถึง คุณสามารถค้นหาของคุณส่ง และรับแฟ้มการตั้งค่าในหนึ่งตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้เท่านั้น ไฟล์จะมีนามสกุล.srs

 • \AppData\Roaming\Microsoft\Outlook ไดรฟ์: \Users\ <ชื่อผู้ใช้ > Windows 10   

 • Windows รุ่นที่เก่ากว่า   ไดร์ฟ: \Documents and Settings\user\Application Data\Microsoft\Outlook

อีเมล ปฏิทิน ติดต่อ และข้อมูลงานสำหรับบัญชีผู้ใช้ POP และ IMAP

ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้ POP หรือ IMAP ทั้งหมดของข้อมูลของคุณถูกเก็บไว้ในไฟล์โฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) คุณสามารถย้ายไฟล์นี้ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ และเก็บรักษาข้อมูลของคุณ ย้ายไฟล์.pst จากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกไม่ใหม่ของคุณตั้งค่าบัญชีผู้ใช้อีเมล ถ้าคุณต้องการตั้งค่า Outlook บนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ คัดลอกไฟล์.pst ของคุณจากคอมพิวเตอร์เก่า จาก นั้นตั้งค่าบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณบนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ของคุณ คุณสามารถเปิดไฟล์.pst จากคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่

ตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์.pst ของคุณขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Outlook เวอร์ชัน Windows ของคุณ และวิธีตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณ หรือสร้างไฟล์.pst ของคุณ คุณสามารถค้นหาไฟล์.pst ของคุณในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:

 • \AppData\Local\Microsoft\Outlook ไดรฟ์: \Users\ <ชื่อผู้ใช้ > Windows 10   

 • \Roaming\Local\Microsoft\Outlook ไดรฟ์: \Users\ <ชื่อผู้ใช้ > Windows 10   

 • Windows รุ่นที่เก่ากว่า   ไดร์ฟ: \Documents and Settings\ <ชื่อผู้ใช้ > settings\application Data\Microsoft\Outlook

หมายเหตุ: กำหนดค่าของคุณอาจไม่รวมทั้งหมดของไฟล์เหล่านี้เป็นบางอย่างจะถูกสร้างขึ้นเฉพาะเมื่อคุณปรับแต่งลักษณะการทำงานของ Outlook

ไม่สามารถค้นหาโฟลเดอร์ได้อย่างไร

บางโฟลเดอร์อาจเป็นโฟลเดอร์ที่ซ่อนอยู่ เมื่อต้องการแสดงโฟลเดอร์ที่ซ่อนใน Windows ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. คลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. เปิด ตัวเลือกโฟลเดอร์

  เมื่อต้องการค้นหาตัวเลือกโฟลเดอร์ ในกล่องค้นหาที่ด้านบนของหน้าต่าง พิมพ์ตัวเลือกโฟลเดอร์ ในตัวควบคุมแผงสำหรับ Windows XP พิมพ์ตัวเลือกโฟลเดอร์ในกล่องที่อยู่

 3. บนแท็บ มุมมอง ภายใต้การตั้งค่า ขั้นสูง ภายใต้ ไฟล์และโฟลเดอร์ ภายใต้ ไฟล์และโฟลเดอร์ที่ซ่อนอยู่ ให้เลือก แสดงไฟล์และโฟลเดอร์ที่ซ่อนอยู่

ไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst)

ไฟล์ข้อมูล outlook (.pst) ประกอบด้วยของข้อความอีเมล ปฏิทิน ติดต่อ งาน และบันทึกย่อ คุณต้องใช้ Outlook เพื่อทำงานกับรายการต่าง ๆ ในไฟล์.pst

เมื่อคุณเก็บถาวรข้อมูล Outlook รายการที่ถูกบันทึกไว้ในไฟล์.pst

หมายเหตุ: บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server บันทึกข้อมูลของคุณบนเซิร์ฟเวอร์จดหมาย เมื่อต้อง การใช้โหมด Exchange แบบแคช หรือเมื่อต้อง การทำงานแบบออฟไลน์ สำเนาของรายการของคุณถูกบันทึกไว้ในแอไฟล์ข้อมูล Outlook แบบออฟไลน์ (.ost) ดูส่วนไฟล์ข้อมูล Outlook (.ost) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ยัง บางองค์กรให้คุณสามารถส่งออก หรือเก็บถาวรรายการของคุณไปยังไฟล์.pst

วิธีการที่เร็วที่สุดในการเปิดโฟลเดอร์ที่มีไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst และ .ost) ของคุณบันทึกไว้มีดังต่อไปนี้

 1. ใน Outlook 2010 คลิกที่แท็บไฟล์

 2. คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

 3. บนแท็บข้อมูล คลิกที่รายการ แล้ว คลิ กเปิดตำแหน่งที่ตั้งโฟลเดอร์

ไฟล์ข้อมูล outlook (.pst) สร้างขึ้น โดยใช้ Outlook 2010 ถูกบันทึกไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณในโฟลเดอร์ไฟล์เอกสาร\ outlook ถ้าคุณกำลังใช้ Windows XP ไฟล์เหล่านี้จะถูกสร้างขึ้นในโฟลเดอร์ไฟล์เอกสาร\ outlook ของฉัน

ถ้าคุณอัปเกรดเป็น Outlook 2010 บนคอมพิวเตอร์ที่มีไฟล์ข้อมูลที่สร้างขึ้นใน Outlook เวอร์ชันก่อนหน้า ไฟล์เหล่านี้ถูกบันทึกไว้ในตำแหน่งที่ตั้งอื่นในโฟลเดอร์ที่ซ่อนอยู่

Windows 7 และ Windows Vista   ไดร์ฟ: \Users\user\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP   ไดร์ฟ: \Documents and Settings\user\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

เคล็ดลับ:  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับโฟลเดอร์ที่ถูกซ่อนใน Windows ให้ดูที่ บริการช่วยเหลือและวิธีใช้ของ Windows

ไฟล์ข้อมูล outlook (.ost)

ไฟล์.ost จะซิงโครไนซ์กับรายการต่าง ๆ บนเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้ Exchange เนื่องจากข้อมูลของคุณยังคงอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange คุณสามารถสร้างไฟล์.ost นี้บนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ของคุณใหม่ โดยไม่ต้องสำรองไฟล์.ost

Windows 7 และ Windows Vista   ไดร์ฟ: \Users\user\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP   ไดร์ฟ: \Documents and Settings\user\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

สมุดรายชื่อส่วนบุคคล (.pab)

Windows 7 และ Windows Vista   ไดร์ฟ: \Users\user\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP   ไดร์ฟ: \Documents and Settings\user\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

หมายเหตุ: สมุดรายชื่อส่วนบุคคล (.pab) ไม่ได้รับการสนับสนุนในOutlook 2010 เมื่อคุณอัปเกรดเป็นOutlook 2010 คุณจะได้รับพร้อมท์เพื่อนำเข้าไฟล์.pab ใด ๆ ลงในที่ติดต่อ ถ้าคุณเลือกที่ไม่นำเข้าไฟล์.pab เมื่อคุณเรียกใช้Outlook 2010 ก่อน คุณสามารถนำเข้าได้ในภายหลัง โดยใช้คำสั่งนำเข้า ในมุมมอง Microsoft Office Backstage

สมุดรายชื่อแบบออฟไลน์ (.oab)

สมุดรายชื่อแบบออฟไลน์ (.oab) ถูกใช้โดยบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server สมุดรายชื่อนี้จะมีข้อมูล เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ตำแหน่ง และที่ตั้งสำนักงาน จาก สมุดรายชื่อส่วนกลาง (GAL) บนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งาน Exchange

คุณไม่จำเป็นต้องสำรองข้อมูล หรือคืนค่าไฟล์นี้ นี่คือ ไฟล์ถูกสร้างขึ้น และปรับปรุงโดยอัตโนมัติ

Windows 7 และ Windows Vista   ไดร์ฟ: \Users\user\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP   ไดร์ฟ: \Documents and Settings\user\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

การตั้งค่า บานหน้าต่างนำทาง (.xml)

ไฟล์นี้มีข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาของบานหน้าต่างนำทาง

Windows 7 และ Windows Vista   ไดร์ฟ: \Users\user\AppData\Roaming\Outlook\profile name.xml

Windows XP   ไดร์ฟ: \Documents and name.xml Settings\user\Application Data\Microsoft\Outlook\profile

ส่วนขยาย Microsoft Exchange ที่ลงทะเบียน (.dat)

Windows 7 และ Windows Vista   ไดร์ฟ: \Users\user\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP   ไดร์ฟ: \Documents and Settings\user\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

รายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติของที่ติดต่อ outlook

รายการการทำให้เสร็จสมบูรณ์โดยอัตโนมัติเป็นคุณลักษณะที่แสดงข้อเสนอแนะสำหรับชื่อและที่อยู่อีเมลเมื่อคุณเริ่มพิมพ์ค่าลงไป คำแนะนำเหล่านี้จะเป็นไปได้ที่ตรงกันจากรายการของชื่อและที่อยู่อีเมลจากข้อความอีเมลที่คุณส่ง

ใน Outlook 2007 ไฟล์รายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ (.nk2) ถูกเก็บไว้ในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:

ไดรฟ์: \Users\user\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook Windows Vista   

Windows XP   ไดร์ฟ: \Documents and Settings\user\Application Data\Microsoft\Outlook

ใน Outlook 2010 ถูกยกเลิกทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติรายการไฟล์ (ชนิด.nk2) ทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติรายการจะถูกบันทึกในขณะนี้ ในกล่องจดหมาย Microsoft Exchange Server ของคุณ หรือ ใน ไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) สำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ

บัญชีผู้ใช้ Exchange Server

ถ้าคุณกำลังใช้บัญชีผู้ใช้ Exchange Server รายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติของคุณถูกบันทึกไว้ในกล่องจดหมายของคุณบนเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้ Exchange ซึ่งช่วยให้รายการของคุณทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติเพื่อใช้จากคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่คุณใช้ Outlook กับบัญชีผู้ใช้ Exchange ของคุณ

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าฉันมีบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server หรือไม่

คลิกแท็บ ไฟล์ คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ บนแท็บ อีเมล รายชื่อบัญชีผู้ใช้จะแสดงชนิดของบัญชีผู้ใช้แต่ละบัญชี

ตัวอย่างของบัญชีผู้ใช้ Exchange ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

บัญชีผู้ใช้ POP3

รายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติถูกบันทึกในไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ดูส่วนไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst)สำหรับข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง

บัญชีผู้ใช้ IMAP และ Outlook.com

รายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติถูกบันทึกในไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) สำหรับชนิดของบัญชีผู้ใช้เหล่านี้แตกต่างจากไฟล์อื่น ๆ ข้อมูล Outlook (.pst) ใน Outlook ไฟล์เหล่านี้จะใช้เป็นสำเนาของข้อมูลบนบัญชีผู้ใช้เซิร์ฟเวอร์จดหมายของคุณ และไม่ต้องการย้าย หรือคืนค่า ไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ใหม่ถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณกำหนดค่าแอ IMAP หรือบัญชีผู้ใช้ Outlook.com (ชื่อเดิมคือ Hotmail) ในโปรไฟล์ Outlook อื่น หรือ บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น รายการของคุณทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ จึง ไม่ซ้ำกันไปยังคอมพิวเตอร์ และโปรไฟล์ที่มีตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ และรายการไม่ปรากฏในโปรไฟล์อื่น หรือคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้

กฎ (.rwz)

Windows 7 และ Windows Vista   ไดร์ฟ: \Users\user\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Windows XP   ไดร์ฟ: \Documents and Settings\user\Application Data\Microsoft\Outlook

หมายเหตุ: ถ้าคุณอัปเกรดเป็นOutlook 2010 จาก Outlook เวอร์ชันเก่ากว่า Microsoft Outlook 2002 คุณอาจมีแฟ้ม.rwz บนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ ไฟล์.rwz ไม่จำเป็นต้องใช้ และรายละเอียดเกี่ยวกับกฎคือเดี๋ยวนี้ถูกเก็บไว้ บนเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้ Microsoft Exchange และ ใน ไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) สำหรับPOP3 และบัญชีผู้ใช้อีเมล IMAP คุณสามารถลบไฟล์

ถ้าคุณใช้คุณลักษณะการนำเข้ากฎและส่งออก ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นสำหรับไฟล์.rwz คือ โฟลเดอร์เอกสาร ของคุณ

สไตล์การพิมพ์ (Outlprnt ที่ไม่มีส่วนขยาย)

ไดรฟ์: \Users\user\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook Windows Vista   

Windows XP   ไดร์ฟ: \Documents and Settings\user\Application Data\Microsoft\Outlook

ลายเซ็น (.rtf, .txt, .htm)

Windows 7 และ Windows Vista   ไดร์ฟ: \Users\user\AppData\Roaming\Microsoft\Signatures

Windows XP   ไดร์ฟ: \Documents and Settings\user\Application Data\Microsoft\Signatures

เครื่องเขียน (.htm)

Windows 7 และ Windows Vista   ไดร์ฟ: \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Stationery

Windows 7 และ Windows Vista แบบ 64 บิตด้วยOutlook 2010 แบบ 32 บิต   ไดร์ฟ: \Program ไฟล์ (x86) \Common Files\Microsoft Shared\Stationery

Windows XP   ไดร์ฟ: \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Stationery

ฟอร์มแบบกำหนดเอง

Windows 7 และ Windows Vista   ไดร์ฟ: \Users\user\AppData\Local\Microsoft\Forms

Windows XP   ไดร์ฟ: \Documents and Settings\user\Local Settings\Application Data\Microsoft\Forms

พจนานุกรม (.dic)

Windows 7 และ Windows Vista   ไดร์ฟ: \Users\user\AppData\Roaming\Microsoft\UProof

Windows XP   ไดร์ฟ: \Documents and Settings\user\Application Data\Microsoft\UProof

เทมเพลต (.oft)

Windows 7 และ Windows Vista   ไดร์ฟ: \Users\user\AppData\Roaming\Microsoft\Templates

Windows XP   ไดร์ฟ: \Documents and Settings\user\Application อื่น

การตั้งค่า ส่ง/รับ (.srs)

Windows 7 และ Windows Vista   ไดร์ฟ: \Users\user\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Windows XP   ไดร์ฟ: \Documents and Settings\user\Application Data\Microsoft\Outlook

ข้อความ (.msg, .htm, .rtf)

Windows 7 และ Windows Vista   ไดร์ฟ: \Users\user\Documents

ไดรฟ์: \Documents Windows XP   และแสดงเพจที่เอกสาร

วิธียกเลิกการซ่อนโฟลเดอร์และนามสกุลของชื่อไฟล์

บางโฟลเดอร์อาจเป็นโฟลเดอร์ที่ซ่อนอยู่และ Windows อาจมีนามสกุลของชื่อไฟล์ (เช่น .pst, .ost, .pab) ที่ปิดใช้งานไว้ เมื่อต้องการแสดงโฟลเดอร์ที่ถูกซ่อนและนามสกุลของชื่อไฟล์ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. เปิด แผงควบคุม

  • ใน Windows 10 คลิกขวาปุ่มเริ่ม แล้ว คลิ กแผงควบคุม

  • ใน Windows 8 ให้กดปุ่ม WINDOWS + X แล้วคลิก แผงควบคุม

  • ใน Windows 7 ให้คลิก เริ่ม > แผงควบคุม

 2. ในรายการ แสดงตาม ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไอคอนขนาดใหญ่ หรือ ไอคอนขนาดเล็ก ถูกเลือกไว้เพื่อให้คุณสามารถดูไอคอนทั้งหมดในแผงควบคุมได้

 3. คลิก ตัวเลือกโฟลเดอร์

 4. คลิกแท็บ มุมมอง

 5. ในกล่อง การตั้งค่าขั้นสูง ให้ทำดังนี้

  1. ภายใต้ ไฟล์และโฟลเดอร์ ให้ยกเลิกการเลือกกล่อง ซ่อนส่วนขยายสำหรับชนิดไฟล์ที่รู้จัก

  2. ภายใต้ ไฟล์และโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้ ให้คลิกปุ่ม แสดงไฟล์, โฟลเดอร์ และไดรฟ์ที่ซ่อนไว้

  3. คลิก ตกลง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×