ค้นหาในรายการเขตข้อมูล PivotTable ใน Excel 2016 สำหรับ Windows

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถค้นหาเขตข้อมูลคุณกำลังค้นหาในรายการความยาวของเขตข้อมูลโดยไม่ต้องเลื่อน โดยใช้การค้นหาใหม่ใน PivotTable หน้าที่การใช้งานอย่างรวดเร็ว

  1. คลิกที่ PivotTable ที่มีเขตข้อมูลคุณต้องการค้นหา

  2. ในบานหน้าต่างเขตข้อมูล PivotTable ใส่ชื่อเขตข้อมูลการค้นหา

    กล่อง ค้นหา ในกล่องเขตข้อมูล PivotTable

    ตอนนี้เขตข้อมูลคุณกำลังค้นหาจะแสดงที่ด้านบนสุดของรายการ

    บานหน้าต่างเขตข้อมูล PivotTable แสดงผลลัพธ์การค้นหา

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

สร้าง PivotTable เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลของแผ่นงาน

เรียงลำดับข้อมูลใน PivotTable

กรองข้อมูลใน PivotTable

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×