ค้นหาและแทนที่ข้อความ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ค้นหาและแทนทำงานทั่วไปเดียวกันใน Publisher ในโปรแกรม Office อื่น ๆ ส่วนใหญ่ - คุณใส่ข้อความเพื่อค้นหา คุณอาจเลือกใส่ข้อความที่จะแทนข้อความที่พบ และบอก Office ใดทิศทางเพื่อเริ่มการค้นหา (ไปข้างหน้า หรือข้างหลัง) อย่างไรก็ตาม บางขั้นสูงตัวเลือกที่พบใน Word จะไม่พร้อมใช้งานใน Publisher ยิ่งไปกว่า คุณอาจมีปัญหาถ้าคุณกำลังพยายามค้นหาข้อความภายในอักษรศิลป์

ขั้นสูงบางอย่างค้นหา และแทนที่ตัวเลือกที่คุณอาจจำได้จาก Word จะไม่พร้อมใช้งานใน Publisher

 • ไม่เท่ากันของ Wordค้นหา และแทน กล่องโต้ตอบไปที่ แท็บได้

 • ตัวเลือกข้อความจะจำกัดค่อนข้างเปรียบเทียบกับ Word ต่อไปนี้ค้นหาและแทนที่ตัวเลือกจะไม่พร้อมใช้งานใน Publisher:

  • แทนจัดรูปแบบหรืออักขระพิเศษ

  • ดำเนินการตัวแทนที่ตรงกัน

  • ฟอร์ม word ตรงกันพอดีหรือ homonyms

  • เครื่องหมายวรรคตอนข้ามและช่องว่างสีขาว

เป็นการแก้ไขปัญหาชั่วคราว พิจารณาค้นหา และแทนฟีเจอร์ตัด และวางข้อความจากผู้ประกาศลงใน Word แล้ว โดยใช้ Word ขั้นสูงเพิ่มเติม

ค้นหา และแทนใช้งานได้บนข้อความ รูปไม่

นั้นอาจไม่ชัดเจนข้อความคุณต้องการแทนเป็นจริงรูป

ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีสิ่งพิมพ์ที่ปรากฏเมื่อต้องการให้ลายน้ำข้อความเป็นตัวหนา คุณต้องการแทนข้อความนั้น แต่คุณจะไม่สามารถเลือกได้ ค้นหาและแทนมาค่า empty-handed เกินไป เป็นเช่นนั้นไม่ได้เห็น

ปัญหาอาจเป็นลายน้ำว่ารูปพื้นหลังของอักษรศิลป์ อักษรศิลป์ Word สามารถมีลักษณะคล้ายกับฟอนต์ปกติใน Publisher แต่คือความแตกต่างที่สำคัญ ที่อักษรศิลป์จะไม่เห็นสถานะเป็นข้อความ โดย Publisher - เพื่อค้นหาและแทนจริง ๆ ไม่สามารถมองเห็นได้

คุณไม่ยากที่จะตรวจสอบ - เพียงแค่ดูบนหน้าต้นแบบ

 1. บนแท็บออกแบบหน้า ในกลุ่มพื้นหลังของหน้า คลิกหน้าต้นแบบ แล้ว คลิ กแก้ไขหน้าต้นแบบ

 2. นั่นมักไม่เป็นจำนวนเท่าไหร่เนื้อหาบนหน้าต้นแบบ - อักษรศิลป์ควรชัดเจน คลิกอักษรศิลป์เพื่อแก้ไขข้อความนั้น

 3. หลังจากที่คุณแก้ไขเสร็จ คลิกปิดหน้าต้นแบบ บนแท็บหน้าต้นแบบ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×