ค้นหาและแทนที่ข้อความ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการค้นหาคำหรือวลีในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณแล้วแทนที่ด้วยคำหรือวลีอื่น ให้ทำดังนี้

  1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก ค้นหา

  2. ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา ให้ใส่ข้อความที่คุณต้องการค้นหาและแทนค่า

  3. ในกล่อง แทนที่ด้วย ให้ใส่ข้อความที่คุณต้องการใช้แทนที่

  4. เมื่อต้องการค้นหาข้อความที่ปรากฏถัดไป ให้เลือก ค้นหาถัดไป

  5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

    • เมื่อต้องการแทนที่ข้อความที่ปรากฏในปัจจุบันที่เลือกอยู่ ให้คลิก Replace

    • เมื่อต้องการแทนที่ข้อความนั้นทุกที่ที่ปรากฏอยู่ ให้เลือก แทนที่ทั้งหมด

เมื่อต้องการยกเลิกการค้นหาในระหว่างดำเนินการ ให้กด ESC

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

เปลี่ยนฟอนต์

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×