ค้นหาและแทนที่ข้อความ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

ค้นหาข้อความ

 1. ในการค้นหาเขตข้อมูล เขตข้อมูลการค้นหาใน PowerPoint พิมพ์คำหรือวลีที่คุณต้องการค้นหา

  PowerPoint เน้นอินสแตนซ์แรกของคำหรือวลีในงานนำเสนอ

 2. เมื่อต้องการไปที่อินสแตนซ์ถัดไป หรือก่อนหน้า คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเขตข้อมูลการค้นหา

แทนข้อความ

 1. ในการค้นหาเขตข้อมูล เขตข้อมูลการค้นหาใน PowerPoint พิมพ์คำหรือวลีที่คุณต้องการค้นหา

  PowerPoint เน้นอินสแตนซ์แรกของคำหรือวลีในงานนำเสนอ

 2. บนเมนูป็อปอัพแว่นขยาย คลิก แทนที่

 3. ในกล่อง แทนที่ด้วย ให้พิมพ์ข้อความสำหรับการแทนที่

 4. คลิกค้นหาถัดไป แล้ว คลิ กแทน

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการแทนอินสแตนซ์ทั้งหมดของข้อความ คลิกแทนทั้งหมด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×