เขียนและแก้ไข

ค้นหาและแทนที่ข้อความ

ค้นหาและแทนที่ข้อความและข้อมูลอื่นในเอกสาร Word

Word มีหลายตัวเลือกสำหรับการค้นหาเนื้อหาที่ระบุในเอกสารของคุณ คุณสามารถค้นหาและแทนที่รายการ เช่น ข้อความ รูปภาพ คำอธิบายภาพ บุ๊กมาร์ก หรือการจัดรูปแบบบางชนิด เช่น ย่อหน้าหรือตัวแบ่งหน้า คุณสามารถใช้คำสั่ง ไปที่ เพื่อไปเพื่อไปที่ตัวอย่างเนื้อหาเฉพาะในเอกสารของคุณ และคุณยังสามารถขยายการค้นหาของคุณโดยใช้อักขระตัวแทน โค้ด หรือนิพจน์ทั่วไปเพื่อค้นหาคำหรือประโยคที่มีอักขระหรือการผสมผสานอักขระเฉพาะ

หมายเหตุ: 

 • ในตอนนี้ Word Online มีเฉพาะฟีเจอร์ค้นหาและแทนที่พื้นฐานเท่านั้น เปิดเอกสารของคุณในแอปพลิเคชัน Word บนเดสก์ท็อปเพื่อใช้ฟีเจอร์ค้นหาและแทนที่ขั้นสูง เช่น การค้นหาวัตถุ การค้นหาการจัดรูปแบบ การใช้ ไปที่ และการใช้อักขระตัวแทน โค้ด และนิพจน์ทั่วไป

 • เนื้อหาบางส่วนในหัวข้อนี้อาจไม่สามารถใช้กับบางภาษาได้

ค้นหาและแทนที่

คุณสามารถค้นหาการปรากฏของคำหรือประโยคที่ระบุได้อย่างรวดเร็ว

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้เลือก ค้นหา หรือกด Ctrl+F บนคีย์บอร์ดของคุณ

  ตัวเลือกการค้นหาบนแท็บหน้าแรก

  บานหน้าต่าง การนำทาง จะแสดงขึ้น

  บานหน้าต่างการนำทาง
 2. ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการค้นหา อินสแตนซ์ใดก็ตามของข้อความที่พบจะถูกเน้นในเอกสาร และแสดงในบานหน้าต่าง การนำทาง

  ผลลัพธ์ของการค้นหาที่ไฮไลต์ในเอกสารและบานหน้าต่างนำทาง
 3. เรียกดูผลลัพธ์โดยใช้ตัวควบคุมลูกศรขึ้นและลง

หมายเหตุ: ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงในเอกสารของคุณและผลลัพธ์การค้นหาหายไป ให้คลิกลูกศรลงทางด้านล่างของกล่องค้นหาเพื่อดูรายการผลลัพธ์อีกครั้ง

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้เลือก แทนที่ หรือกด Ctrl+H บนคีย์บอร์ดของคุณ

  ตัวเลือกแทนที่ถูกไฮไลต์บนแท็บหน้าแรก

 2. ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการค้นหาและแทนที่

 3. ในกล่อง แทนที่ด้วย ให้พิมพ์ข้อความที่จะใช้แทนที่

  ค้นหาและแทนที่ข้อความ

 4. เลือก ค้นหาถัดไป แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแทนที่ข้อความที่เน้น ให้คลิก แทนที่

  • เมื่อต้องการแทนที่อินสแตนซ์ทั้งหมดของข้อความในเอกสารของคุณ ให้คลิก แทนที่ทั้งหมด

  • เมื่อต้องการข้ามอินสแตนซ์ของข้อความนี้และดำเนินการไปยังอินสแตนซ์ถัดไป ให้คลิก ค้นหาถัดไป

  แท็บแทนที่ในกล่องโต้ตอบค้นหาและแทนที่

  หมายเหตุ: ใน Word Online จะไม่มีปุ่ม ค้นหาถัดไป เรียกดูผลลัพธ์โดยใช้ลูกศรขึ้นและลงเพื่อแทนที่อินสแตนซ์ของข้อความที่เน้น

เมื่อต้องการค้นหาวัตถุ เช่น ตาราง กราฟิก ข้อคิดเห็น เชิงอรรถ อ้างอิงท้ายเรื่อง หรือสมการ ให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก ค้นหา หรือกด Ctrl+F บนคีย์บอร์ดของคุณ

  ตัวเลือกการค้นหาบนแท็บหน้าแรก

  บานหน้าต่าง การนำทาง จะแสดงขึ้น

  บานหน้าต่างการนำทาง
 2. คลิกที่ลูกศรทางด้านขวาของกล่องค้นหา แล้วเลือกตัวเลือกจากรายการ

  รายการตัวเลือกสำหรับค้นหาวัตถุ

  ผลลัพธ์การค้นหาจะแสดงอยู่ทางด้านล่างในกล่องค้นหา

 3. เลือกผลลัพธ์เพื่อดูในเอกสารของคุณ หรือเรียกดูผลลัพธ์ทั้งหมดโดยการคลิกตัวควบคุมลกศร

กำลังค้นหากล่องโต้ตอบค้นหาและแทนที่ใช่ไหม

เมื่อต้องการทำการค้นหาขั้นสูงโดยใช้กล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้เลือกลูกศรที่อยู่ถัดจาก ค้นหา แล้วเลือก ค้นหาขั้นสูง

  หรือ

 • ในบานหน้าต่าง การนำทาง ให้คลิกที่ลูกศรทางด้านขวาของกล่องค้นหา แล้วเลือก การค้นหาขั้นสูง

ในกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ ให้คลิก เพิ่มเติม สำหรับตัวเลือกค้นหาโดยละเอียด

หมายเหตุ:  สำหรับชุดที่เล็กกว่าของตัวเลือกการค้นหาขั้นสูง เช่น ตรงกับตัวพิมพ์ หรือ ค้นหาทั้งคำเท่านั้น ใน การหน้าต่างการนำทาง ให้เลือกลูกศรทางด้านขวาของกล่องค้นหา แล้วเลือก ตัวเลือก

คุณสามารถค้นหาและแทนที่หรือนำการจัดรูปแบบอักขระออกจากเอกสารของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถค้นหาคำหรือย่อหน้าที่ระบุและเปลี่ยนแปลงสีฟอนต์ หรือคุณสามารถค้นหาการจัดรูปแบบที่ระบุ เช่น ตัวหนาหรือการเน้น แล้วทำการเปลี่ยนแปลง

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้เลือก แทนที่ หรือกด Ctrl+H บนคีย์บอร์ดของคุณ

  ตัวเลือกแทนที่ถูกไฮไลต์บนแท็บหน้าแรก

 2. ถ้าคุณไม่เห็นปุ่ม จัดรูปแบบ ให้คลิก เพิ่มเติม

  ปุ่มเพิ่มเติม

 3. เมื่อต้องการค้นหาข้อความที่การจัดรูปแบบเฉพาะ ให้พิมพ์ข้อความในกล่อง สิ่งที่ค้นหา เมื่อต้องการค้นหาเฉพาะการจัดรูปแบบ ให้ปล่อยให้กล่องนี้ว่างไว้

 4. คลิก รูปแบบ แล้วเลือกรูปแบบที่คุณต้องการค้นหาและแทนที่ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการค้นหาข้อความที่เน้น ให้คลิก รูปแบบ > เน้น เมื่อต้องการค้นหาข้อความตัวหนา ให้คลิก รูปแบบ > ฟอนต์ จากนั้น ในกล่องโต้ตอบ ค้นหาฟอนต์ ให้เลือก ตัวหนา ในรายการ สไตล์ฟอนต์

 5. คลิกกล่อง แทนที่ด้วย คลิก รูปแบบ แล้วเลือกรูปแบบแทนที่ตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนที่ 4

  หมายเหตุ: ถ้าคุณยังต้องการแทนที่ข้อความ ให้พิมพ์ข้อความแทนที่ในกล่อง แทนที่ด้วย

 6. เมื่อต้องการค้นหาและแทนที่แต่ละอินสแตนซ์ของการจัดรูปแบบที่ระบุ ให้คลิก ค้นหาถัดไป แล้วคลิก แทนที่ เมื่อต้องการแทนที่อินสแตนซ์ทั้งหมดของการจัดรูปแบบที่ระบุ ให้คลิก แทนที่ทั้งหมด

คุณสามารถค้นหาและแทนที่อักขระพิเศษและองค์ประกอบของเอกสาร เช่น แท็บ เครื่องหมายย่อหน้า (ขึ้นบรรทัดใหม่) และตัวแบ่งหน้าด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถค้นหาการเว้นบรรทัดสองบรรทัดทั้งหมด (เครื่องหมายย่อหน้าสองครั้ง) แล้วแทนที่ด้วยการเว้นบรรทัดหนึ่งบรรทัด (เครื่องหมายย่อหน้าหนึ่งครั้ง)

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการแสดงสัญลักษณ์การจัดรูปแบบที่ซ่อนอยู่ เช่น ช่องว่าง เครื่องหมายย่อหน้า และตัวแบ่งหน้า ให้คลิก ในกลุ่ม ย่อหน้า บนแท็บ หน้าแรก

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก ค้นหา แล้วคลิก ค้นหาขั้นสูง

  ตัวเลือกการค้นหาขั้นสูงบนเมนูค้นหา

 2. ถ้าคุณไม่เห็นปุ่ม พิเศษ ให้คลิก เพิ่มเติม

  ปุ่มเพิ่มเติม

 3. คลิก พิเศษ แล้วคลิกรายการที่คุณต้องการ

 4. ถ้าคุณต้องการแทนที่รายการ ให้คลิกแท็บ แทนที่ แล้วพิมพ์สิ่งที่คุณต้องการใช้แทนที่ในกล่อง แทนที่ด้วย

 5. เมื่อต้องการค้นหาและแทนที่แต่ละอินสแตนซ์ของรายการที่ระบุ ให้คลิก ค้นหาถัดไป แล้วคลิก แทนที่ เมื่อต้องการแทนที่อินสแตนซ์ทั้งหมดของรายการที่ระบุ ให้คลิก แทนที่ทั้งหมด

ค้นหาโดยใช้ ไปที่

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิกลูกศรถัดจาก ค้นหา แล้วคลิก ไปที่

  ตัวเลือกไปที่บนเมนูค้นหา

 2. ในกล่อง ไปที่อะไร ให้คลิกชนิดของรายการ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการไปที่รายการที่ระบุ ให้พิมพ์ข้อมูลการระบุที่เหมาะสมสำหรับรายการในกล่อง ใส่ชนิดรายการ แล้วคลิก ไปที่

  • เมื่อต้องการไปที่รายการถัดไปหรือรายการก่อนหน้าของชนิดที่ระบุ ให้ปล่อยกล่อง ใส่ ให้ว่างไว้ แล้วคลิก ถัดไป หรือ ก่อนหน้า

ค้นหาโดยใช้อักขระตัวแทน

ใช้อักขระตัวแทนเพื่อค้นหาข้อความ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้อักขระพิเศษเครื่องหมายดอกจัน (*) เพื่อค้นหาสตริงของอักขระ (ตัวอย่างเช่น “s*d” จะค้นหา “sad” และ ”started”)

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก ค้นหา แล้วคลิก ค้นหาขั้นสูง

  ตัวเลือกการค้นหาขั้นสูงบนเมนูค้นหา

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้อักขระตัวแทน

  ถ้าคุณไม่เห็นกล่องกาเครื่องหมาย ใช้อักขระตัวแทน ให้คลิก เพิ่มเติม

  ปุ่มเพิ่มเติม

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเลือกอักขระตัวแทนจากรายการ ให้คลิก พิเศษ คลิกอักขระตัวแทน แล้วพิมพ์ข้อความเพิ่มเติมในกล่อง สิ่งที่ค้นหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูตาราง อักขระตัวแทนสำหรับรายการที่คุณต้องการค้นหาและแทนที่ ทางด้านล่าง

  • พิมพ์อักขระตัวแทนโดยตรงในกล่อง สิ่งที่ค้นหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูตาราง อักขระตัวแทนสำหรับรายการที่คุณต้องการค้นหาและแทนที่ ทางด้านล่าง

 4. ถ้าคุณต้องการแทนที่รายการ ให้คลิกแท็บ แทนที่ แล้วพิมพ์สิ่งที่คุณต้องการใช้แทนที่ในกล่อง แทนที่ด้วย

 5. คลิก ค้นหาถัดไป หรือ ค้นหาทั้งหมด แล้วคลิก แทนที่ หรือคลิก แทนที่ทั้งหมด เพื่อแทนที่อินสแตนซ์ทั้งหมดของรายการ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการยกเลิกการดำเนินการการค้นหา ให้กด ESC

ใช้วงเล็บ ( ) เพื่อสร้างกลุ่มของอักขระตัวแทนและข้อความในกล่อง สิ่งที่ค้นหา แล้วใช้ \n ในกล่อง แทนที่ด้วย เพื่อใช้ผลลัพธ์ของแต่ละนิพจน์

คุณสามารถใช้อักขระตัวแทน \n เพื่อค้นหานิพจน์แล้วแทนที่ด้วยนิพจน์ที่จัดเรียงใหม่ได้ ตัวอย่างเช่น พิมพ์ (Ashton) (Chris) ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา และ \2 \1 ในกล่อง แทนที่ด้วย Word จะค้นหา Ashton Chris แล้วแทนที่ด้วย Chris Ashton

 • เมื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้อักขระตัวแทน อยู่ Word จะค้นหาเฉพาะข้อความที่คุณระบุ โปรดสังเกตว่ากล่องกาเครื่องหมาย ตรงกับตัวพิมพ์ และ ค้นหาทั้งคำเท่านั้น จะไม่พร้อมใช้งาน (เป็นสีจาง) เพื่อระบุว่าตัวเลือกเหล่านี้จะเปิดโดยอัตโนมัติ คุณไม่สามารถปิดตัวเลือกเหล่านี้

 • เมื่อต้องการค้นหาอักขระที่กำหนดให้เป็นอักขระตัวแทน ให้พิมพ์เครื่องหมายแบคสแลช (\) ไว้หน้าอักขระ ตัวอย่างเช่น พิมพ์ \? เพื่อค้นหาเครื่องหมายคำถามหรือ \\ เพื่อค้นหาอักขระเครื่องหมายแบคสแลช (ซึ่งมักจะเรียกว่า “อักขระหลีก”)

 • คุณสามารถใช้เครื่องหมายวงเล็บเพื่อจัดกลุ่มอักขระตัวแทนและข้อความ และเพื่อระบุลำดับของการประเมิน ตัวอย่างเช่น พิมพ์ <(pre)*(ed)> เพื่อค้นหา “presorted” และ “prevented”

เมื่อต้องการค้นหา

ประเภท

ตัวอย่าง

อักขระตัวเดียวใดก็ตาม จะมีช่องว่างและอักขระเครื่องหมายวรรคตอน

?

s?t จะค้นหา sat, set และ s t

หนึ่งในอักขระเหล่านี้

[ ]

w[io]n จะค้นหา win และ won

อักขระตัวเดียวใดๆ ในช่วง

[-]

[r-t]ight จะค้นหา right, sight และ tight ช่วงต้องเป็นตามลำดับตัวอักษร

จุดเริ่มต้นของคำ

<

<(inter) จะค้นหา interesting และ intercept แต่จะไม่ค้นหา splintered

จุดสิ้นสุดของคำ

>

(in)> จะค้นหา in และ within แต่จะไม่ค้นหา interesting

นิพจน์

()

Word จะจดจำผลลัพธ์ของการค้นหาเพื่อใช้ในการดำเนินการแทนที่

อักขระตัวเดียวใดก็ตาม ยกเว้นอักขระในช่วงภายในวงเล็บ

[!x-z]

t[!a-m]ck จะค้นหา tockและ tuck แต่จะไม่ค้นหา tack หรือ tick

จำนวนที่ n ปรากฏตามที่ระบุของอักขระหรือนิพจน์ก่อนหน้า

{n}

fe{2}d จะค้นหา feed แต่ไม่ค้นหา fed

จำนวนอย่างน้อยที่ n ปรากฏของอักขระหรือนิพจน์ก่อนหน้า

{n,}

fe{1,}d จะค้นหา fed และ feed

จำนวนที่ n ถึง m ปรากฏของอักขระหรือนิพจน์ก่อนหน้า

{n,m}

10{1,3} จะค้นหา 10, 100 และ 1000

การปรากฏหนึ่งครั้งหรือมากกว่าของอักขระหรือนิพจน์ก่อนหน้า

@

lo@t จะค้นหา lot และ loot

สตริงของอักขระใดก็ตาม จะมีช่องว่างและอักขระเครื่องหมายวรรคตอน

*

s*d จะค้นหา sad, started และ significantly altered

ใช้โค้ดเพื่อค้นหาตัวอักษร การจัดรูปแบบ เขตข้อมูล หรืออักขระพิเศษ

เมื่อต้องการค้นหา

ประเภท

เครื่องหมายย่อหน้า ( เครื่องหมายย่อหน้า )

^p (ไม่ทำงานในกล่อง สิ่งที่ค้นหา เมื่อตัวเลือก ใช้อักขระตัวแทน เปิดอยู่) หรือ ^13

อักขระแท็บ ( อักขระแท็บ )

^t หรือ ^9

อักขระ ASCII

^ nnn ซึ่ง nnn เป็นโค้ดอักขระ

ชุดอักขระ ANSI

^0 nnn ซึ่ง 0 คือเลขศูนย์และ nnn คือโค้ดอักขระ

เส้นขีดยาว ( — )

^+

เส้นขีดสั้น ( – )

^=

อักขระ Caret

^^

ตัวแบ่งบรรทัดแบบใส่ด้วยตนเอง ( ตัวแบ่งบรรทัดแบบใส่ด้วยตนเอง )

^l หรือ ^11

ตัวแบ่งคอลัมน์

^n หรือ ^14

ตัวแบ่งหน้าหรือส่วน

^12 (เมื่อแทนที่หรือแทรกตัวแบ่งหน้า)

ตัวแบ่งหน้าที่ใส่ด้วยตนเอง

^m (ค้นหาหรือแทนที่ตัวแบ่งส่วน เมื่อตัวเลือก ใช้อักขระตัวแทน เปิดอยู่)

ช่องว่างไม่แยก ( ช่องว่างไม่แยก )

^s

ยัติภังค์ไม่แยก ( ยัติภังค์ไม่แยก )

^~

ยัติภังค์เผื่อเลือก ( ยัติภังค์เผื่อเลือก )

^-

เมื่อต้องการค้นหา

ประเภท

อักขระใดก็ได้

^?

หลักใดก็ได้

^#

ตัวอักษรใดก็ได้

^$

รูปภาพหรือกราฟิก (แบบอินไลน์เท่านั้น)

^g

เครื่องหมายเชิงอรรถ

^f หรือ ^2

เครื่องหมายอ้างอิงท้ายเรื่อง

^e

เขตข้อมูล (เมื่อมองเห็นโค้ดของเขตข้อมูล)

^d หรือ ^19 หรือ ^21

ข้อคิดเห็น (เมื่อข้อคิดเห็นเป็นแบบอินไลน์)

^a หรือ ^5

ตัวแบ่งส่วน

^b

ช่องว่าง

^w (ช่องว่างใดก็ตามหรือการผสมผสานใดก็ตามของช่องว่างธรรมดาและช่องว่างไม่แยก และอักขระแท็บ)

เมื่อต้องการแทนที่ด้วย...

ประเภท

เนื้อหาของคลิปบอร์ด

^c

ข้อความในกล่องค้นหา

^&

ค้นหาและแทนที่ข้อความโดยใช้นิพจน์ (ขั้นสูง)

คุณสามารถทำงานค้นหาและแทนที่จำนวนมากให้เป็นแบบอัตโนมัติโดยใช้อักขระตัวแทนเพื่อสร้างนิพจน์ทั่วไป ซึ่งเป็นการผสมผสานของข้อความจริงและอักขระตัวแทน อักขระข้อความจริงจะระบุข้อความที่ต้องมีอยู่ในสตริงข้อความเป้าหมาย อักขระตัวแทนจะระบุข้อความที่อาจแตกต่างในสตริงเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้นิพจน์ทั่วไปเพื่อค้นหาและนำแถวที่ซ้ำกันออกจากตารางขนาดใหญ่หรือเปลี่ยนรายการของชื่อ (เปลี่ยนจาก “ชื่อ นามสกุล” เป็น “นามสกุล, ชื่อ”)

นี่คือตัวอย่างที่คุณสามารถลองทำได้ ขั้นตอนในส่วนนี้จะอธิบายวิธีการใช้นิพจน์ทั่วไปที่เปลี่ยนชื่อ โปรดจำไว้ว่าคุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ เพื่อเรียกใช้นิพจน์ทั่วไปของคุณได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ โปรดทราบว่าถ้านิพจน์ไม่ทำงานตามที่คาดการณ์ไว้ คุณสามารถกด CTRL+Z เพื่อเลิกทำการเปลี่ยนแปลงของคุณ แล้วลองใช้นิพจน์อื่น

 1. เริ่ม Word แล้วเปิดเอกสารเปล่าใหม่

 2. คัดลอกชื่อต่อไปนี้ลงในเอกสาร

  Josh Barnhill

  Doris Hartwig

  Tamara Johnston

  Daniel Shimshoni

 3. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก แทนที่ เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่

  ตัวเลือกแทนที่ถูกไฮไลต์บนแท็บหน้าแรก

 4. ถ้าคุณไม่เห็นกล่องกาเครื่องหมาย ใช้อักขระตัวแทน ให้คลิก เพิ่มเติม แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ถ้าคุณไม่ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย Word จะระบุอักขระตัวแทนเป็นข้อความ

 5. พิมพ์อักขระต่อไปนี้ในกล่อง สิ่งที่ค้นหาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใส่ช่องว่างระหว่างวงเล็บสองชุด และไม่ใส่ช่องว่างที่ส่วนท้าย

  (<*>) (<*>)

 6. ในกล่อง แทนที่ด้วย ให้พิมพ์อักขระต่อไปนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใส่ช่องว่างระหว่างเครื่องหมายจุลภาคและเครื่องหมายทับที่สอง

  \2, \1

 7. เลือกชื่อ แล้วคลิก แทนที่ทั้งหมด Word จะเปลี่ยนชื่อและคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ดังนี้:

  Barnhill, Josh

  Hartwig, Doris

  Johnston, Tamara

  Shimshoni, Daniel

เนื้อหาของเอกสารจะกำหนดการออกแบบส่วนใหญ่ (แต่ไม่ทั้งหมด) ของนิพจน์ทั่วไปของคุณ ในตัวอย่างข้างต้น แต่ละรายการ (ชื่อ) จะมีสองคำ ถ้ารายการมีสองคำและตัวอักษรแรกของชื่อกลาง คุณควรใช้นิพจน์อื่น

มาตรวจสอบแต่ละนิพจน์จากภายในไปยังภายนอก:

ในนิพจน์แรก (<*>) (<*>):

 • เครื่องหมายดอกจัน (*) จะส่งกลับข้อความทั้งหมดในคำ

 • สัญลักษณ์น้อยกว่าหรือมากกว่า (< >) จะทำเครื่องหมายจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของแต่ละคำ ตามลำดับ ซึ่งทำให้แน่ใจได้ว่าการค้นหาจะส่งกลับคำเดียว

 • วงเล็บและช่องว่างระหว่างนั้นจะแบ่งคำเป็นกลุ่มที่แยกกัน: (คำแรก) (คำที่สอง) วงเล็บจะยังระบุลำดับที่คุณต้องการค้นหาเพื่อประเมินแต่ละนิพจน์

กล่าวคือ นิพจน์ระบุว่า: “ค้นหาทั้งสองคำ”

ในนิพจน์ที่สอง \2, \1:

 • เครื่องหมายทับ (\) ทำงานกับตัวเลขเพื่อทำหน้าที่เป็นพื้นที่ที่สำรองไว้ (คุณยังสามารถใช้เครื่องหมายทับเพื่อค้นหาอักขระตัวแทนอื่นๆ) ดูส่วนถัดไปสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)

 • เครื่องหมายจุลภาคที่อยู่หลังจากพื้นที่ที่สำรองไว้จะแทรกเครื่องหมายวรรคตอนที่ถูกต้องระหว่างชื่อที่เปลี่ยน

กล่าวคือ นิพจน์ระบุว่า: “เขียนคำที่สอง เพิ่มเครื่องหมายจุลภาค เขียนคำแรก”

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงบางวิธีการที่คุณสามารถใช้อักขระตัวแทนและนิพจน์ทั่วไปใน Word สำหรับรายการของอักระตัวแทนที่คุณสามารถใช้ได้ ให้ดูส่วน อักขระตัวแทนสำหรับรายการที่คุณต้องการค้นหาและแทนที่ ทางด้านบน

ตัวอย่างที่ 1: เปลี่ยนตำแหน่งชื่อที่มีตัวอักษรย่อของชื่อกลาง

ตัวอย่างที่ 2: การเปลี่ยนวันที่

ตัวอย่างที่ 3: เพิ่มระยะเวลาหรือนำระยะเวลาออกจากคำทักทาย

ตัวอย่างที่ 4: ค้นหาย่อหน้าหรือแถวที่ซ้ำกัน

ตัวอย่างที่ 1: เปลี่ยนตำแหน่งชื่อที่มีตัวอักษรย่อของชื่อกลาง

ตัวอย่างนี้จะใช้การผสมผสานของอักขระตัวแทนและโค้ดอักขระในการเปลี่ยนชื่อที่มีชื่อย่อตรงกลาง ถ้าคุณไม่คุ้นเคยกับโค้ดอักขระ ให้ดูส่วน ใช้โค้ดเพื่อค้นหาตัวอักษร การจัดรูปแบบ เขตข้อมูล หรืออักขระพิเศษ ทางด้านบน

คำนึงถึงข้อเท็จจริงเหล่านี้เมื่อคุณดำเนินการ:

 • เมื่อใดก็ตามที่คุณสามารถใช้นิพจน์นี้กับชื่อที่อยู่ในตาราง คุณต้องแปลงตารางนั้นให้เป็นข้อความก่อน

 • ถ้าตารางมีมากกว่าหนึ่งคอลัมน์ ให้คัดลอกคอลัมน์ที่มีชื่อไปยังเอกสารเปล่าและแปลงเป็นข้อความที่นั่น

 • หลังจากที่คุณเปลี่ยนชื่อ ให้แปลงข้อความกลับไปเป็นตาราง คุณจะสามารถลบคอลัมน์ต้นฉบับ แล้วแทนที่ด้วยข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงของคุณ

เตรียมตัวอย่างข้อมูลก่อน

 1. ถ้าคุณยังไม่ได้ทำเช่นนั้น ให้เริ่มต้น Word แล้วสร้างเอกสารเปล่าใหม่

 2. แทรกตารางเปล่าในเอกสาร ทำให้ตารางกว้าง 1 คอลัมน์และสูง 4 แถว

 3. คัดลอกชื่อเหล่านี้ทีละชื่อ แล้ววางแต่ละชื่อลงในเซลล์ตารางเปล่า:

  Joshua Quentin Barnhill
  Doris X. Hartwig
  Tamara Y. Johnston
  Daniel Shimshoni

  ตารางของคุณควรมีลักษณะดังนี้:

  Joshua Quentin Barnhill

  Doris X. Hartwig

  Tamara Y. Johnston

  Daniel Shimshoni

 4. เลือกตาราง จากนั้น บนแท็บ เค้าโครงเครื่องมือตาราง ในกลุ่ม ข้อมูล ให้คลิก แปลงเป็นข้อความ

 5. เลือก เครื่องหมายย่อหน้า เป็นตัวคั่นข้อความ แล้วคลิก ตกลง

เปลี่ยนตำแหน่งชื่อทันที:

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก แทนที่ เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้อักขระตัวแทน (คุณอาจต้องคลิก เพิ่มเติม เพื่อดูกล่องกาเครื่องหมาย) แล้วพิมพ์นิพจน์ต่อไปนี้ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา

  (*) ([! ]@)^13

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใส่ช่องว่างระหว่างวงเล็บสองชุด และหลังจากเครื่องหมายอัศเจรีย์แล้ว ถ้าคุณไม่เคยเห็น ^13 มาก่อน เราจะอธิบายการทำงานในส่วนถัดไป

 3. ในกล่อง แทนที่ด้วย ให้พิมพ์นิพจน์ต่อไปนี้:

  \2, \1^p

 4. เลือกรายการของชื่อ แล้วคลิก แทนที่ทั้งหมด Word จะเปลี่ยนชื่อและชื่อย่อตรงกลางหรือชื่อกลาง ดังนี้:

  Barnhill, Joshua Quentin
  Hartwig, Doris X.
  Johnston, Tamara Y.
  Shimshoni, Daniel

แปลงข้อความที่เปลี่ยนแปลงกลับไปเป็นตาราง:

 1. เลือกรายชื่อที่เปลี่ยนตำแหน่ง

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก ตาราง แล้วคลิก แปลงข้อความเป็นตาราง

 3. ในกล่องโต้ตอบ แปลงข้อความเป็นตาราง ภายใต้ แยกข้อความที่ ให้คลิก ย่อหน้า แล้วคลิก ตกลง

การเปลี่ยนตำแหน่งที่มีตัวอักษรย่อของชื่อกลาง ทีละส่วน

ลองดูที่แต่ละส่วนของนิพจน์เพื่อดูวิธีการทำงาน โดยเริ่มต้นจากนิพจน์ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา

ทั้งนิพจน์จะค้นหารูปแบบสองกลุ่ม คือ ชื่อและตัวอักษรย่อตรงกลาง (หรือชื่อกลาง) และนามสกุล (*) ค้นหาชื่อทั้งหมด สังเกตว่ามีช่องว่างหลังจากนั้น

ส่วนนี้ของนิพจน์จะตรงกับนามสกุล:

([! ]@)^13

เครื่องหมายอัศเจรีย์จะยกเว้นอักขระที่ระบุในวงเล็บ ในกรณีนี้ [! ] หมายถึง “ค้นหาทุกอย่างยกเว้นช่องว่าง” ผลการทำงานคือการตัดแต่งช่องว่างตั้งแต่ด้านหน้าของนามสกุล

อักขระ @ จะค้นหาการปรากฏหนึ่งครั้งหรือมากกว่าของอักขระก่อนหน้า ดังนั้น จึงทำให้แน่ใจได้ว่าช่องว่างทั้งหมดที่อยู่ด้านหน้าของนามสกุลจะถูกนำออก

เราต้องการทราบจุดสิ้นสุดของนามสกุล ดังนั้น เราจึงใช้อักขระ ^13 เพื่อค้นหาเครื่องหมายย่อหน้าที่จุดสิ้นสุดของแต่ละบรรทัด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเราไม่มีแผนที่จะนำเครื่องหมายย่อหน้ากลับมาใช้ เราจึงล้อมรอบสิ่งอื่นๆ ด้วยวงเล็บ

คุณสามารถลองใช้ได้โดยการคัดลอกชื่อไปยังเอกสารทดสอบของคุณอีกครั้ง (ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแยกด้วยเครื่องหมายย่อหน้า) แล้วค้นหาโดยใช้ ([! ]@)^13 ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา ค้นหาค่าที่ตรงกับแต่ละนามสกุล

เนื่องจากการค้นหาจะเริ่มต้นที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดถัดไป เราจะใช้อักขระตัวแทนเครื่องหมายดอกจัน (*) เพื่อจับคู่ทุกอย่างตั้งแต่จุดนั้นถึงจุดเริ่มต้นของนามสกุลถัดไป

เนื่องจากเราไม่มีแผนที่จะนำช่องว่างด้านหน้านามสกุลมาใช้อีก เราจึงใช้วงเล็บเพื่อยกเว้นช่องว่างจากสองกลุ่ม

(*) ([! ]@)^13

สิ่งสำคัญ: ใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้โค้ดอักขระ ^13 โดยปกติ คุณสามารถใช้โค้ดอักขระ ^p เพื่อค้นหาเครื่องหมายย่อหน้า อย่างไรก็ตาม โค้ดนั้นจะไม่ทำงานในการค้นหาอักขระตัวแทน คุณต้องการโค้ด ^13 แทน แม้ว่าโค้ดอักขระ ^p จะไม่ทำงานในการค้นหาอักขระตัวแทน แต่คุณควรใช้ในการดำเนินการการแทนที่อักขระตัวแทนเนื่องจากมีข้อมูลการจัดรูปแบบ และอักขระ ^13 จะไม่มี นอกจากนี้ คุณจะไม่สามารถกำหนดข้อมูลสไตล์ให้กับอักขระ ^13 ได้ การใช้โค้ด ^13 ที่ไม่ถูกต้องในการดำเนินการการแทนที่อาจแปลงเอกสารของคุณเป็นไฟล์ที่คุณไม่สามารถจัดรูปแบบได้

นิพจน์ “แทนที่” (\2 \1) ทำการเปลี่ยนตำแหน่งจริง ในกล่อง แทนที่ด้วย อักขระ \2, จะบอกให้การค้นหาเขียนรูปแบบที่สองก่อนและเพิ่มเครื่องหมายจุลภาคหลังจากรูปแบบ อักขระ \1^p จะบอกการค้นหาถึงตำแหน่งที่จะเขียนรูปแบบแรก และให้เขียนเครื่องหมายย่อหน้าหลังจากรูปแบบนั้น

ตัวอย่างที่ 2: การเปลี่ยนวันที่

ตัวอย่างนี้จะใช้นิพจน์ทั่วไปเพื่อแปลงวันที่ในรูปแบบยุโรปเป็นวันที่ในรูปแบบ U.S.

 1. คัดลอกและวางวันที่ต่อไปนี้ลงในเอกสารของคุณ: 28 พฤษภาคม 2003

 2. เปิดกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ แล้วพิมพ์นิพจน์ต่อไปนี้ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา

  ([0-9]{1,2})([dhnrst]{2}) (<[ADFJMNOS]*>) ([0-9]{4})

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแทรกช่องว่างระหว่างวงเล็บเปิดและวงเล็บปิดต่อไปนี้: 2}) (<[ และ *>) ([0.

 3. ใส่นิพจน์ต่อไปนี้ในกล่อง แทนที่ด้วย:

  \3 \1, \4

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแทรกช่องว่างระหว่างแต่ละชุดอักขระ

 4. คลิก แทนที่ทั้งหมด

  ค้นหาการแทนที่ วันที่ 28 พฤษภาคม 2003 ด้วย 28 พฤษภาคม 2003

เปลี่ยนวันที่ ทีละส่วน

มาเริ่มต้นด้วยนิพจน์ในกล่อง สิ่งที่คนหา นิพจน์จะทำงานด้วยการแบ่งวันที่เป็นสี่รูปแบบ ซึ่งแสดงตามชุดวงเล็บ แต่ละรูปแบบจะมีคอมโพเนนต์ที่คุณพบในวันที่ที่เขียนทั้งหมดในสไตล์ที่คุณใช้ในตัวอย่าง การทำงานจากซ้ายไปขวา:

 • ช่วงตัวเลข [0-9] จะจับคู่ตัวเลขหลักเดียวในรูปแบบแรก เนื่องจากวันที่อาจมีสองตัวเลข เราจึงทำให้การค้นหาส่งกลับวันที่หนึ่งหลักหรือสองหลัก: {1,2} ผลลัพธ์คือรูปแบบแรก: ([0-9]{1,2})

  เลขลำดับสร้างรูปแบบที่สอง เลขลำดับจะมี “th” “nd” “st” และ “rd” ดังนั้น เราจึงเพิ่มตัวอักษรเหล่านั้นลงในช่วง [dhnrst] เนื่องจากเลขลำดับจะมีตัวอักษรสองตัวเสมอ เราจึงจำกัดจำนวนตัวอักษรไว้ที่สองตัว: ([dhnrst]{2})

 • จากนั้นจะเป็นช่องว่าง ตามด้วยอักขระจริงและอักขระตัวแทนที่ค้นหาชื่อเดือน ชื่อเดือนทั้งหมดจะขึ้นต้นด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่เหล่านี้: ADFJMNOS. เราไม่ทราบจำนวนของอักขระที่ต่อท้ายตัวอักษรพิมพ์ใหญ่แต่ละตัว ดังนั้น เราจึงต่อท้ายด้วยเครื่องหมายดอกจัน (*) เราสนใจเฉพาะชื่อเดือน ดังนั้น เราจึงใช้อักขระมากกว่าและน้อยกว่าเพื่อจำกัดผลลัพธ์ไปยังแต่ละคำ ผลลัพธ์คือรูปแบบที่สี่: (<[ADFJMNOS]*>)

 • สุดท้าย เราจะค้นหาปี เราจะใช้ช่วงตัวเลขเดียวกัน แต่ในครั้งนี้ เราจะจำกัดจำนวนเป็นสี่ตัวอักษร ([0-9]{4})

โปรดสังเกตว่า ในกล่อง แทนที่ด้วย เราเขียนเพียงสามจากสี่รูปแบบที่อยู่ เราจะละเลขลำดับ (“th”) จากวันที่ เนื่องจากวันที่ในรูปแบบ U.S. จะไม่ใช้เลขลำดับ ถ้าคุณต้องการปล่อยเลขลำดับไว้ในวันที่ ให้ใส่ \3 \1\2, \4 ในกล่อง แทนที่ด้วย ในกรณีนี้ คุณสามารถใส่ช่องว่างทั้งหลังจาก 3 และหลังเครื่องหมายจุลภาค และไม่ใส่ที่อื่นอีก

ในขั้นตอนนี้ คุณอาจสงสัยเกี่ยวกับวิธีการจัดการวันที่ที่ไม่มีการสะกดชื่อเดือน เช่น 28/05/03 คุณค้นหาโดยใช้นิพจน์นี้:

([0-9]{1,2})/([0-9]{1,2})/([0-9]{2})

คุณแทนที่โดยใช้นิพจน์นี้:

\3/\1/\2

ถ้าวันที่มีรูปแบบ 28/05/2003 คุณสามารถใช้ {4} ในรูปแบบสุดท้ายแทนที่จะใช้ {2}

เกี่ยวกับการใช้ตัวแบ่งรายการในนิพจน์ทั่วไป

ตัวอย่างก่อนหน้านี้จะใช้อาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้เพื่อค้นหาวันที่หนึ่งหลักหรือสองหลัก: {1,2} ในกรณีนี้ เครื่องหมายจุลภาคจะคั่นระหว่างสองค่า อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าภูมิภาคของคุณใน Windows จะควบคุมตัวคั่นรายการที่คุณใช้ ถ้าการตั้งค่าภูมิภาคของคุณระบุให้ใช้งานเครื่องหมายอัฒภาคเป็นตัวคั่นรายการ คุณต้องใช้เครื่องหมายอัฒภาคแทนเครื่องหมายจุลภาค

เมื่อต้องการค้นหาตัวคั่นรายการที่ระบบปฏิบัติการของคุณระบุ ให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. เปิดแผงควบคุม (คลิกขวาที่ปุ่มเริ่มของ Windows แล้วคลิก แผงควบคุม ใน Windows 8 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า ใน Windows 7 ให้คลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม)

 2. คลิก นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค

 3. คลิก เปลี่ยนวันที่ เวลา หรือรูปแบบตัวเลข แล้วคลิก การตั้งค่าเพิ่มเติม

 4. คลิกแท็บ ตัวเลข แล้วระบุตำแหน่งรายการ ตัวคั่นรายการ

ตัวอย่างที่ 3: เพิ่มระยะเวลาหรือนำระยะเวลาออกจากคำทักทาย

ในบางประเทศ คำนำหน้าชื่อยกย่อง (Mr., Mrs. และอื่นๆ) จะไม่มีเครื่องหมายมหัพภาค ตัวอย่างนี้แสดงวิธีการเพิ่มหรือนำเครื่องหมายมหัพภาคออกจากคำยกย่อง ตั้งแต่ขั้นตอนนี้ เราจะถือว่าคุณทราบวิธีการใช้กล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ แล้ว

นิพจน์นี้จะค้นหา Mr, Ms, Mrs และ Dr ที่ไม่มีเครื่องมหัพภาค:

<([DM][ rs ]{1,2})( )

โปรดสังเกตว่านิพจน์ที่ใช้รูปแบบที่สองจะมีช่องว่าง โดยปกติ ช่องว่างนั้นจะต่อท้ายคำยกย่อง ถ้าไม่มีเครื่องหมายมหัพภาพ นิพจน์นี้จะเพิ่มระยะเวลา:

\1.\2

เมื่อต้องการย้อนกลับ ให้ค้นหาโดยใช้นิพจน์นี้:

<([DM][ rs ]{1,2}).

และแทนที่โดยใช้นิพจน์นี้:

\1

ตัวอย่างที่ 4: ค้นหาย่อหน้าหรือแถวที่ซ้ำกัน

เมื่อคุณใช้นิพจน์นี้ คุณอาจต้องการเรียงลำดับรายการก่อนเพื่อวางแถวที่ซ้ำกันให้อยู่ติดกัน นอกจากนี้ คุณต้องนำเครื่องหมายย่อเปล่าเปล่าทั้งหมดออก กล่าวคือ ถ้าคุณใช้ย่อหน้าเปล่าในการแบ่งบล็อกข้อความ ดังนี้:

Joshua Quentin Barnhill¶

Joshua Quentin Barnhill¶

Doris X. Hartwig¶

คุณต้องนำย่อหน้าเหล่านั้นออก ดังนี้:

Joshua Quentin Barnhill¶
Joshua Quentin Barnhill¶
Doris X. Hartwig¶

คุณสามารถใช้วิธีที่คุณโปรดปรานเพื่อนำย่อหน้าเปล่าออก แต่นี่คือวิธีหนึ่งที่ค้นหาอักขณะย่อหน้าที่สองตัวที่อยู่ติดกัน ค้นหาโดยใช้นิพจน์นี้ (อักขระ @ ทำซ้ำการดำเนินการค้นหาและแทนที่ และนำบรรทัดว่างทั้งหมดออก)

(^13)\1@

คุณสามารถแทนที่ผลลัพธ์ด้วยนิพจน์นี้:

^p

ในตอนนี้ มาดูที่วิธีการแทนที่ข้อความ นิพจน์นี้จะค้นหาย่อหน้าที่เหมือนกันที่อยู่ติดกันสองย่อหน้า:

(*^13)\1

นิพจน์นี้ยังจับคู่ข้อความที่ซ้ำกันที่ยาวกว่าที่สิ้นสุดในย่อหน้า ตัวอย่างเช่น เรียกใช้นิพจน์กับรายการต่อไปนี้:

Joshua Quentin Barnhill¶
Doris X. Hartwig¶
Joshua Quentin Barnhill¶
Doris X. Hartwig¶
Tamara Y. Johnston¶

การค้นหาจะค้นหาสี่บรรทัดแรกและจะหยุดเมื่อรูปแบบโดยรวมเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ในทางกลับกัน ถ้าคุณใช้นิพจน์กับรายการนี้:

Joshua Quentin Barnhill¶
Joshua Quentin Barnhill
Doris X. Hartwig¶
Doris X. Hartwig¶

นิพจน์จะค้นหาเฉพาะสองย่อหน้าแรก 

เมื่อต้องการค้นหารายการที่เหมือนกันจำนวนมาก ให้เพิ่มพื้นที่ที่สำรองไว้เพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น นิพจน์นี้จะค้นหาย่อหน้าที่เหมือนกันที่อยู่ติดกันสามย่อหน้า:

(*^13)\1\1

คุณยังสามารถใช้วงเล็บเพื่อทำแบบเดียวกัน ตัวอย่างต่อไปนี้จะค้นหาย่อหน้าที่เหมือนกันสองและสามย่อหน้า ตามลำดับ:

(*^13){2} (*^13){3}

หรือ คุณสามารถค้นหาสองหรือสามย่อหน้าที่เหมือนกัน:

(*^13){2,3}

นอกจากนี้ คุณยังสามารถค้นหาย่อหน้าที่เหมือนกันสองย่อหน้าหรือมากกว่า

(*^13){2,}

คุณสามารถแทนที่นิพจน์เหล่านั้นด้วยสตริงต่อไปนี้:

\1

นอกจากนี้ คุณสามารถทำซ้ำการดำเนินการ ค้นหาและแทนที่ ได้ตามต้องการเพื่อแทนที่ย่อหน้าที่ซ้ำกันทั้งหมดในเอกสารของคุณ หรือคุณสามารถเพิ่มอักขระตัวแทน @ และให้นิพจน์ทำซ้ำการดำเนินการให้คุณ

(*^13)\1@

คุณยังสามารถใช้วิธีการนี้เพื่อแทนที่แถวที่ซ้ำกันในตาราง เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ก่อนอื่น ให้นำเซลล์ที่ผสานออก แล้วเรียงลำดับตารางเพื่อวางเซลล์ที่ซ้ำกันให้อยู่ติดกัน จากนั้น ให้แปลงตารางเป็นข้อความ (บนเมนู ตาราง ให้ชี้ไปที่ แปลง แล้วคลิก แปลงตารางเป็นข้อความ เมื่อได้รับพร้อมท์ ให้ใช้ตัวคั่นแท็บ) หลังจากที่คุณทำการแทนที่ของคุณแล้ว ให้แปลงข้อความกลับไปเป็นตาราง

ตัวอย่างเพิ่มเติม

สำหรับตัวอย่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้นิพจน์ทั่วไปใน Word ให้ดู การค้นหาและการแทนที่อักขระโดยใช้อักขระตัวแทน บนไซต์คำถามที่ถามบ่อยของ MVP

ดูเพิ่มเติม

กำหนดค่าหรือปิดการจัดรูปแบบข้อความอัตโนมัติ (การจัดรูปแบบอัตโนมัติ)

ลบหมายเลขหน้า

ลบหน้าใน Word

แทรกสัญลักษณ์

ค้นหาและแทนที่ข้อความหรือการจัดรูปแบบใน Word for Mac

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×