ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ค้นหาและแทนที่ข้อความหรือตัวเลขใน Excel for Mac

Excel มีฟีเจอร์การค้นหาที่มีประสิทธิภาพ คุณสามารถค้นหาข้อความและเลือกแทนที่ข้อความได้ ในคำค้นหาของคุณคุณสามารถใส่อักขระตัวแทนเช่นเครื่องหมายคำถาม tildes และเครื่องหมายดอกจันหรือตัวเลขได้ คุณสามารถค้นหาตามแถวและคอลัมน์ค้นหาภายในข้อคิดเห็นหรือค่าและค้นหาภายในเวิร์กชีตหรือทั้งเวิร์กบุ๊ก

หมายเหตุ: เนื้อหาบางส่วนในหัวข้อนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ในบางภาษา

ค้นหาข้อความหรือตัวเลข

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. คลิกเซลล์ใดก็ได้เพื่อค้นหาทั้งแผ่นงานหรือเลือกช่วงของเซลล์ที่ต้องการค้นหา

 2. ในเขตข้อมูลค้นหา กล่องค้นหา พิมพข้อความหรือตัวเลขที่ต้องการค้นหา

  เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้อักขระตัวแทน—เครื่องหมายคำถาม (?), เครื่องหมายดอกจัน (*), tilde (~) ในเกณฑ์การค้นหาของคุณ

  • ใช้เครื่องหมายคำถาม (?) เมื่อต้องการค้นหาอักขระตัวใดตัวหนึ่งตัวอย่างเช่น s? t จะค้นหา "sat" และ "set"

  • ใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) เพื่อค้นหาจำนวนอักขระตัวอย่างเช่น s * d จะค้นหา "เศร้า" และ "เริ่มต้น"

  • ใช้ tilde (~) ตามด้วยหรือ ~ เพื่อค้นหาเครื่องหมายคำถามเครื่องหมายดอกจันหรืออักขระตัวหนอนอื่นๆเช่น fy91? ~ ค้นหา "fy91??"

 3. กดแป้นReturn

 4. เมื่อต้องการระบุตัวเลือกการค้นหาอื่นๆ ให้ทำดังนี้:

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  ค้นหาแผ่นงานหรือทั้งเวิร์กบุ๊ก

  ในเขตข้อมูลค้นหา คลิกแว่นขยาย แล้วคลิก ค้นหาในแผ่นงาน หรือ ค้นหาในเวิร์กบุ๊ก

  ค้นหาตามแถวหรือตามคอลัมน์

  ในเขตข้อมูลค้นหา คลิกแว่นขยายแล้วคลิก การค้นหาขั้นสูง จากนั้นคลิกเมนป็อปอัพ ค้นหา แล้วคลิก แถว หรือ คอลัมน์

  ค้นหาเฉพาะชนิดข้อมูลที่ระบุ

  ในเขตข้อมูลค้นหา คลิกแว่นขยายแล้วคลิก การค้นหาขั้นสูง จากนั้นคลิกเมนป็อปอัพ มองหาใน แล้วคลิก สูตร, ค่า หรือ ข้อคิดเห็น

  ค้นหาเนื้อหาตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

  ในเขตข้อมูลค้นหา คลิกแว่นขยายแล้วคลิก การค้นหาขั้นสูง จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

  ค้นหาตรงกับเงื่อนไขทุกประการ

  ในเขตข้อมูลค้นหา คลิกแว่นขยายแล้วคลิก การค้นหาขั้นสูง จากนั้นเลือก ค้นหาทั้งเซลล์เท่านั้น

 5. เมื่อต้องการค้นหาอินสแตนซ์ถัดไปของรายการที่คุณกำลังค้นหาให้คลิกในเขตข้อมูลการค้นหาแล้วกดReturnหรือในกล่องโต้ตอบค้นหาให้คลิกค้นหาถัดไป

  เคล็ดลับ: คุณสามารถยกเลิกการค้นหาที่กำลังดำเนินการได้โดยการกดESC

แทนที่ข้อความหรือตัวเลข

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. คลิกเซลล์ใดก็ได้เพื่อค้นหาทั้งแผ่นงานหรือเลือกช่วงของเซลล์ที่ต้องการค้นหา

 2. ในเขตข้อมูลค้นหา กล่องค้นหา พิมพข้อความหรือตัวเลขที่ต้องการค้นหา

  เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้อักขระตัวแทน—เครื่องหมายคำถาม (?), เครื่องหมายดอกจัน (*), tilde (~) ในเกณฑ์การค้นหาของคุณ

  • ใช้เครื่องหมายคำถาม (?) เมื่อต้องการค้นหาอักขระตัวใดตัวหนึ่งตัวอย่างเช่น s? t จะค้นหา "sat" และ "set"

  • ใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) เพื่อค้นหาจำนวนอักขระตัวอย่างเช่น s * d จะค้นหา "เศร้า" และ "เริ่มต้น"

  • ใช้ tilde (~) ตามด้วยหรือ ~ เพื่อค้นหาเครื่องหมายคำถามเครื่องหมายดอกจันหรืออักขระตัวหนอนอื่นๆเช่น fy91? ~ ค้นหา "fy91??"

 3. ในเขตข้อมูลค้นหา คลิกแว่นขยาย แล้วคลิก แทนที่

  เมื่อต้องการระบุตัวเลือกการค้นหาอื่นๆ ให้ทำดังนี้:

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  ค้นหาแผ่นงานหรือทั้งเวิร์กบุ๊ก

  บนเมนป็อปอัพ ภายใน คลิก แผ่นงาน หรือ เวิร์กบุ๊ก

  ค้นหาตามแถวหรือตามคอลัมน์

  บนเมนป็อปอัพ ค้นหา คลิก แถว หรือ คอลัมน์

  ค้นหาเนื้อหาตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

  เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

  ค้นหาตรงกับเงื่อนไขทุกประการ

  เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ค้นหาทั้งเซลล์เท่านั้น

 4. ในช่อง แทนที่ด้วย ให้พิมพ์ตัวอักษรที่จะแทนที่

  เมื่อต้องการแทนที่อักขระในเขตข้อมูลการค้นหาที่ไม่มีสิ่งใดให้ปล่อยเขตข้อมูลแทนที่ด้วยว่างไว้

 5. คลิก ค้นหาถัดไป

 6. เมื่อต้องการแทนที่จำนวนที่ไฮไลต์ ให้คลิก แทนที่

  เมื่อต้องการแทนที่จำนวนอักขระทั้งหมดในแผ่นงานโดยไม่ตรวจสอบก่อน ให้คลิก แทนที่ทั้งหมด

  เคล็ดลับ: ยกเลิกการค้นหาที่กำลังดำเนินการเพียงโดยการกดESC

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×