ค้นหาและแทนที่ข้อความหรือการจัดรูปแบบใน Word for Mac

คุณสามารถค้นหาและแทนที่ข้อความ รวมถึงอักขระพิเศษ (เช่น เส้นประยาว) และองค์ประกอบของเอกสาร (เช่น ตัวแบ่งหน้า) คุณยังสามารถค้นหาการจัดรูปแบบพิเศษ (เช่น รูปแบบอักขระและย่อหน้า) สไตล์ และการเน้น และเปลี่ยนการจัดรูปแบบโดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อความ เมื่อคุณค้นหาข้อความ Word จะเน้นคำที่ตรงกันใดๆ ในเอกสาร นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้อักขระตัวแทนค้นหาและแทนที่ข้อความได้อีกด้วย

ในมุมขวาบนของเอกสาร ในกล่องค้นหา ใส่ข้อความเพื่อค้นหาในเอกสาร ให้พิมพ์คำหรือวลีที่คุณต้องการค้นหา และ Word จะเน้นอินสแตนซ์ทั้งหมดของคำหรือวลีในเอกสาร

เมื่อต้องการแทนที่ข้อความที่พบ:

 1. คลิกแว่นขยาย จากนั้นคลิก แทนที่

  ตัวเลือก แทนที่ ถูกเน้นในกล่องค้นหา

 2. ในกล่อง แทนที่ด้วย ให้พิมพ์ข้อความสำหรับแทนที่

 3. คลิก แทนที่ทั้งหมด หรือ แทนที่

  เคล็ดลับ: 

  • คุณยังสามารถเปิดบานหน้าต่าง ค้นหาและแทน พื้นฐานด้วยแป้นพิมพ์ลัด CONTROL + H

  • เมื่อคุณแทนที่ข้อความ คุณควรคลิก แทนที่ แทนการคลิก แทนที่ทั้งหมด ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถตรวจสอบรายการแต่ละรายการก่อนแทนที่ได้

คุณสามารถค้นหาข้อความที่มีการจัดรูปแบบพิเศษ เช่น ตัวหนาหรือไฮไลต์ ด้วยการใช้เมนู รูปแบบ ได้

 1. คลิก มุมมอง > บานหน้าต่างนำทาง

  บนแท็บ มุมมอง บานหน้าต่างนำทางถูกเลือกเอาไว้

 2. ใน บานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกแว่นขยาย

 3. คลิกปุ่มการตั้งค่า จากนั้นคลิก ค้นหาขั้นสูง และ แทนที่

  ในกล่อง ค้นหาและแทนที่ การค้นหาขั้นสูง และ แทนที่ ถูกเน้นอยู่

  หมายเหตุ: 

  • คลิกลูกศรที่ด้านล่างกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ เพื่อแสดงตัวเลือกทั้งหมด

  • แสดงวิธีการเปิดเมนูป็อปอัพ จัดรูปแบบ

 4. บนเมนู จัดรูปแบบ ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  แสดงตัวเลือกการจัดรูปแบบ

  ถ้ากล่องโต้ตอบที่ 2 ปรากฏขึ้น ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก ตกลง

 5. ในกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ ให้คลิก ค้นหาถัดไป หรือ ค้นหาทั้งหมด

คุณสามารถค้นหา และแทนที่ข้อความด้วยการจัดรูปแบบพิเศษ เช่น ตัวหนาหรือไฮไลต์โดยใช้เมนู รูปแบบ ได้

 1. คลิก มุมมอง > บานหน้าต่างนำทาง

  บนแท็บ มุมมอง บานหน้าต่างนำทางถูกเลือกเอาไว้

 2. ใน บานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกแว่นขยาย

 3. คลิกปุ่มการตั้งค่า จากนั้นคลิก ค้นหาขั้นสูง และ แทนที่

  ในกล่อง ค้นหาและแทนที่ การค้นหาขั้นสูง และ แทนที่ ถูกเน้นอยู่

 4. ที่ด้านบนของกล่องโต้ตอบ ให้คลิก แทนที่

  หมายเหตุ: 

  • คลิกลูกศรที่ด้านล่างกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ เพื่อแสดงตัวเลือกทั้งหมด

  • แสดงวิธีการเปิดเมนูป็อปอัพ จัดรูปแบบ

 5. ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการค้นหา

 6. ในเมนู จัดรูปแบบ ให้เลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการค้นหา

  แสดงตัวเลือกการจัดรูปแบบ

  ถ้ากล่องโต้ตอบที่ 2 ปรากฏขึ้น ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก ตกลง

 7. คลิกในกล่องข้างๆ แทนที่ด้วย

 8. ในเมนู จัดรูปแบบ ให้เลือกการแทนที่การจัดรูปแบบ ถ้ากล่องโต้ตอบที่ 2 ปรากฏขึ้น ให้เลือกรูปแบบที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก ตกลง

 9. คลิก แทนที่แทนที่ทั้งหมด หรือ ค้นหาถัดไป

 1. คลิก มุมมอง > บานหน้าต่างนำทาง

 2. ใน บานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกแว่นขยาย

 3. คลิกปุ่มการตั้งค่า จากนั้นคลิก ค้นหาขั้นสูง และ แทนที่

  ในกล่อง ค้นหาและแทนที่ การค้นหาขั้นสูง และ แทนที่ ถูกเน้นอยู่

  หมายเหตุ: 

  • คลิกลูกศรที่ด้านล่างกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ เพื่อแสดงตัวเลือกทั้งหมด

  • แสดงวิธีการเปิดเมนูป็อปอัพ จัดรูปแบบ

 4. ในเมนู พิเศษ ให้คลิกอักขระพิเศษที่คุณต้องการค้นหา

  ค้นหาอักขระพิเศษ

 5. คลิก ค้นหาถัดไป

 1. คลิก มุมมอง > บานหน้าต่างนำทาง

  บนแท็บ มุมมอง บานหน้าต่างนำทางถูกเลือกเอาไว้

 2. ใน บานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกแว่นขยาย

 3. คลิกปุ่มการตั้งค่า จากนั้นคลิก ค้นหาขั้นสูง และ แทนที่

  ในกล่อง ค้นหาและแทนที่ การค้นหาขั้นสูง และ แทนที่ ถูกเน้นอยู่

  หมายเหตุ: 

  • คลิกลูกศรที่ด้านล่างกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ เพื่อแสดงตัวเลือกทั้งหมด

  • แสดงวิธีการเปิดเมนูป็อปอัพ จัดรูปแบบ

 4. ที่ด้านบนของกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ ให้คลิก แทนที่ จากนั้นคลิกกล่อง สิ่งที่ค้นหา แต่ไม่ต้องพิมพ์อะไรลงไป หลังจากนั้น เมื่อคุณเลือกอักขระพิเศษ Word จะใส่รหัสอักขระลงในกล่องให้คุณโดยอัตโนมัติ

  หมายเหตุ: คลิกลูกศรที่ด้านล่างกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ เพื่อแสดงตัวเลือกทั้งหมด
  แสดงวิธีการเปิดเมนูป็อปอัพ จัดรูปแบบ

 5. ในเมนู พิเศษ ให้คลิกอักขระพิเศษที่คุณต้องการค้นหา

 6. คลิกในกล่อง แทนที่ด้วย

 7. ในเมนู พิเศษ ให้คลิกอักขระพิเศษที่คุณต้องการใช้ในการแทนที่

 8. คลิก แทนที่ หรือ ค้นหาถัดไป

 1. คลิก มุมมอง > บานหน้าต่างนำทาง

  บนแท็บ มุมมอง บานหน้าต่างนำทางถูกเลือกเอาไว้

 2. ใน บานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกแว่นขยาย

 3. คลิกปุ่มการตั้งค่า จากนั้นคลิก ค้นหาขั้นสูง และ แทนที่

  ในกล่อง ค้นหาและแทนที่ การค้นหาขั้นสูง และ แทนที่ ถูกเน้นอยู่

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้อักขระตัวแทน

  ถ้าคุณไม่เห็นกล่องกาเครื่องหมาย ใช้อักขระตัวแทน ให้คลิก ลูกศรลงสำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม

 5. คลิกเมนู พิเศษ ให้คลิกอักขระตัวแทน แล้วพิมพ์ข้อความเพิ่มเติมในกล่อง สิ่งที่ค้นหา

  การใช้อักขระตัวแทนในกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่

 6. คลิก ค้นหาถัดไป

  เคล็ดลับ: 

  • เมื่อต้องการยกเลิกการค้นหาที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ให้กด คำสั่ง + เครื่องหมายมหัพภาค

  • คุณสามารถใส่อักขระตัวแทนได้โดยตรงในกล่อง สิ่งที่ค้นหา แทนการเลือกรายการจากเมนูป็อปอัพ พิเศษ

  • เมื่อต้องการค้นหาอักขระที่กำหนดให้เป็นอักขระตัวแทน ให้พิมพเครื่องหมายแบคสแลช (\) ไว้หน้าอักขระ ตัวอย่างเช่น พิมพ์ \? เพื่อค้นหาเครื่องหมายคำถาม

  • คุณสามารถใช้เครื่องหมายวงเล็บเพื่อจัดกลุ่มอักขระตัวแทนและข้อความ และเพื่อระบุลำดับของการประเมิน ตัวอย่างเช่น ใส่ <(pre)*(ed)> เพื่อค้นหา “presorted” และ “prevented”

  • คุณสามารถค้นหานิพจน์และใช้อักขระตัวแทน \n เพื่อแทนที่สตริงค้นหาด้วยนิพจน์ที่จัดเรียงใหม่ได้ ตัวอย่างเช่น พิมพ์ (Newman) (Belinda) ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา และ \2 \1 ในกล่อง แทนที่ด้วย Word จะค้นหา "Newman Belinda" และแทนที่ด้วย "Belinda Newman"

 7. เมื่อต้องการแทนที่ข้อความที่พบ:

  1. คลิกแท็บ แทนที่ แล้วคลิกกล่อง แทนที่ด้วย

  2. คลิก พิเศษ คลิกอักขระตัวแทน แล้วพิมพ์ข้อความเพิ่มเติมลงในกล่อง แทนที่ด้วย

  3. คลิก แทนที่ทั้งหมดแทนที่ หรือ ค้นหาถัดไป

   เคล็ดลับ: เมื่อคุณแทนที่ข้อความ คุณควรคลิก แทนที่ แทนการคลิก แทนที่ทั้งหมด ด้วยวิธีนี้คุณสามารถยืนยันการแทนที่แต่ละรายการเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง

คุณสามารถปรับปรุงการค้นหา โดยใช้อักขระตัวแทนต่อไปนี้

เมื่อต้องการค้นหา

ใช้คำสั่งนี้

ตัวอย่างเช่น

อักขระใดๆ หนึ่งตัว

?

s?t ค้นหา "sat" และ "set"

สตริงของอักขระใดๆ

*

s*d ค้นหา "sad" และ "started"

หนึ่งในอักขระที่ระบุไว้

[ ]

w[io]n ค้นหา "win" และ "won"

อักขระตัวเดียวใดๆ ในช่วง

[-]

[r-t]ight ค้นหา "right" และ "sight" และ "tight"

ช่วงต้องเป็นตามลำดับตัวอักษร

อักขระตัวเดียวใดๆ ยกเว้นอักขระภายในเครื่องหมายวงเล็บ

[!]

m[!a]st ค้นหา "mist" และ "most" แต่ไม่ใช่ "mast"

อักขระตัวเดียวใดๆ ยกเว้นอักขระในช่วงภายในเครื่องหมายวงเล็บ

[!x-z]

t[!a-m]ck ค้นหา "tock" และ "tuck" แต่ไม่ใช่ "tack" หรือ "tick"

ช่วงต้องเป็นตามลำดับตัวอักษร

จำนวนตามที่ระบุที่ n ปรากฎของอักขระหรือนิพจน์

{ n}

fe{2}d ค้นหา "feed" แต่ไม่ใช่ "fed"

จำนวนขั้นต่ำที่ n ปรากฎของอักขระหรือนิพจน์

{ n,}

fe{1,}d ค้นหา "fed" และ "feed"

ช่วงของจำนวนการปรากฎของอักขระหรือนิพจน์

{ n, n}

10{1,3} ค้นหา "10" "100" และ "1000"

การปรากฎหนึ่งครั้งหรือมากกว่าของอักขระหรือนิพจน์

@

lo@t ค้นหา "lot" และ "loot"

จุดเริ่มต้นของคำ

<

<(inter) ค้นหา "interesting" และ "intercept" แต่ไม่ใช่ "splintered"

จุดสิ้นสุดของคำ

>

(in)> ค้นหา "in" และ "within" แต่ไม่ใช่ "interesting."

 1. ในเขตข้อมูลค้นหา เขตข้อมูลการค้นหาใน Word พิมพคำหรือวลีที่ต้องการค้นหา

  Word จะเน้นอินสแตนซ์ทั้งหมดของคำหรือวลีในเอกสาร

 2. เมื่อต้องการแทนที่ข้อความที่พบ:

  1. บนเมนูป็อปอัพแว่นขยาย คลิก แทนที่

   เมนูป็อปอัพการค้นหา

   หรือใช้แป้นพิมพ์ลัดคำสั่ง คำสั่ง +SHIFT + H

  2. ในกล่อง แทนที่ด้วย ให้พิมพ์ข้อความที่จะใช้แทนที่

  3. คลิก แทนที่ทั้งหมดแทนที่ หรือ ค้นหา

  เคล็ดลับ: 

  • เมื่อคุณแทนที่ข้อความ คุณควรคลิก แทนที่ แทนการคลิก แทนที่ทั้งหมด การทำเช่นนี้ คุณสามารถยืนยันการแทนที่แต่ละรายการเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง

  • เมื่อต้องการยกเลิกการค้นหาที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ให้กด คำสั่ง + เครื่องหมายมหัพภาค

 1. บนเมนู แก้ไข ชี้ไปที่ ค้นหา แล้วคลิก ค้นหาขั้นสูงและแทนที่

 2. บนเมนูป็อปอัพ รูปแบบ ให้คลิกรูปแบบที่คุณต้องการค้นหา

  หากคุณไม่เห็นเมนูป็อปอัพ รูปแบบ ให้คลิก ปุ่มลูกศร

 3. ถ้ากล่องโต้ตอบที่สองปรากฏขึ้น ให้เลือกรูปแบบที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก ตกลง

 4. คลิก ค้นหาถัดไป

  เคล็ดลับ: 

  • เมื่อต้องการเลือกการค้นหาก่อนหน้า ปุ่ม ค้นหาก่อนหน้า

  • เมื่อต้องการยกเลิกการค้นหาที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ให้กด คำสั่ง + เครื่องหมายมหัพภาค

 5. เมื่อต้องการแทนที่ข้อความที่พบ:

  1. บนแบบ แทน แท็บ คลิกในกล่องอยู่ถัดจาก แทนด้วย

  2. บนแบบ รูป เมนูป็อปอัพ คลิกรูปแบบที่คุณต้องการแทน

  3. ถ้ากล่องโต้ตอบที่สองปรากฏขึ้น ให้เลือกรูปแบบที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก ตกลง

  4. คลิก แทนที่ทั้งหมดแทนที่ หรือ ค้นหา

   เคล็ดลับ: เมื่อคุณแทนที่ข้อความ คุณควรคลิก แทนที่ แทนการคลิก แทนที่ทั้งหมด การทำเช่นนี้ คุณสามารถยืนยันการแทนที่แต่ละรายการเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง

 1. บนแบบ มาตรฐาน แถบเครื่องมือ คลิ แสดงหรือซ่อนแถบด้านข้าง  ปุ่มแถบด้านข้าง

 2. บนแถบด้านข้าง คลิกค้นหาและแทน  ปุ่มค้นหาและแทนที่

 3. บนเมนูป็อปอัพตัวเลือกการค้นหา ปุ่ม ค้นหาตัวเลือก , คลิก ค้นหาขั้นสูงและแทน

 4. บนแบบ พิเศษ เมนูป็อปอัพ คลิอักขระพิเศษที่คุณต้องการ

  ถ้าคุณไม่เห็นตัว พิเศษ เมนูป็อปอัพ คลิ ปุ่มลูกศร

 5. คลิก ค้นหาถัดไป

  เคล็ดลับ: 

  • เมื่อต้องการเลือกการค้นหาก่อนหน้า ปุ่ม ค้นหาก่อนหน้า

  • เมื่อต้องการยกเลิกการค้นหาที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ให้กด คำสั่ง + เครื่องหมายมหัพภาค

 6. เมื่อต้องการแทนที่เครื่องหมายหรืออักขระที่พบ ให้คลิก แทนที่ทั้งหมดแทนที่ หรือ ค้นหา

  เคล็ดลับ: เมื่อคุณแทนที่ข้อความ คุณควรคลิก แทนที่ แทนการคลิก แทนที่ทั้งหมด การทำเช่นนี้ คุณสามารถยืนยันการแทนที่แต่ละรายการเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง

 1. บนเมนู แก้ไข ชี้ไปที่ ค้นหา แล้วคลิก ค้นหาขั้นสูงและแทนที่

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้อักขระตัวแทน

  ถ้าคุณไม่เห็นกล่องกาเครื่องหมาย ใช้อักขระตัวแทน ให้คลิก ปุ่มลูกศร

 3. บนเมนูป็อปอัพ พิเศษ ให้คลิกอักขระตัวแทน แล้วพิมพ์ข้อความเพิ่มเติมในกล่อง สิ่งที่ค้นหา

 4. คลิก ค้นหาถัดไป

  เคล็ดลับ: 

  • เมื่อต้องการยกเลิกการค้นหาที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ให้กด คำสั่ง + เครื่องหมายมหัพภาค

  • คุณสามารถใส่อักขระตัวแทนได้โดยตรงในกล่อง สิ่งที่ค้นหา แทนการเลือกรายการจากเมนูป็อปอัพ พิเศษ

  • เมื่อต้องการค้นหาอักขระที่กำหนดให้เป็นอักขระตัวแทน ให้พิมพเครื่องหมายแบคสแลช (\) ไว้หน้าอักขระ ตัวอย่างเช่น พิมพ์ \? เพื่อค้นหาเครื่องหมายคำถาม

  • คุณสามารถใช้เครื่องหมายวงเล็บเพื่อจัดกลุ่มอักขระตัวแทนและข้อความ และเพื่อระบุลำดับของการประเมิน ตัวอย่างเช่น ใส่ <(pre)*(ed)> เพื่อค้นหา “presorted” และ “prevented”

  • คุณสามารถค้นหานิพจน์และใช้อักขระตัวแทน \n เพื่อแทนที่สตริงค้นหาด้วยนิพจน์ที่จัดเรียงใหม่ได้ ตัวอย่างเช่น พิมพ์ (Newman) (Belinda) ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา และ \2 \1 ในกล่อง แทนที่ด้วย Word จะค้นหา "Newman Belinda" และแทนที่ด้วย "Belinda Newman"

 5. เมื่อต้องการแทนที่ข้อความที่พบ:

  1. คลิกแท็บ แทนที่ แล้วคลิกกล่อง แทนที่ด้วย

  2. คลิก พิเศษ คลิกอักขระตัวแทน แล้วพิมพ์ข้อความเพิ่มเติมลงในกล่อง แทนที่ด้วย

  3. คลิก แทนที่ทั้งหมดแทนที่ หรือ ค้นหา

   เคล็ดลับ: เมื่อคุณแทนที่ข้อความ คุณควรคลิก แทนที่ แทนการคลิก แทนที่ทั้งหมด การทำเช่นนี้ คุณสามารถยืนยันการแทนที่แต่ละรายการเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง

คุณสามารถปรับปรุงการค้นหา โดยใช้อักขระตัวแทนต่อไปนี้

เมื่อต้องการค้นหา

ใช้คำสั่งนี้

ตัวอย่างเช่น

อักขระใดๆ หนึ่งตัว

?

s?t ค้นหา "sat" และ "set"

สตริงของอักขระใดๆ

*

s*d ค้นหา "sad" และ "started"

หนึ่งในอักขระที่ระบุไว้

[ ]

w[io]n ค้นหา "win" และ "won"

อักขระตัวเดียวใดๆ ในช่วง

[-]

[r-t]ight ค้นหา "right" และ "sight" และ "tight"

ช่วงต้องเป็นตามลำดับตัวอักษร

อักขระตัวเดียวใดๆ ยกเว้นอักขระภายในเครื่องหมายวงเล็บ

[!]

m[!a]st ค้นหา "mist" และ "most" แต่ไม่ใช่ "mast"

อักขระตัวเดียวใดๆ ยกเว้นอักขระในช่วงภายในเครื่องหมายวงเล็บ

[!x-z]

t[!a-m]ck ค้นหา "tock" และ "tuck" แต่ไม่ใช่ "tack" หรือ "tick"

ช่วงต้องเป็นตามลำดับตัวอักษร

จำนวนตามที่ระบุที่ n ปรากฎของอักขระหรือนิพจน์

{ n}

fe{2}d ค้นหา "feed" แต่ไม่ใช่ "fed"

จำนวนขั้นต่ำที่ n ปรากฎของอักขระหรือนิพจน์

{ n,}

fe{1,}d ค้นหา "fed" และ "feed"

ช่วงของจำนวนการปรากฎของอักขระหรือนิพจน์

{ n, n}

10{1,3} ค้นหา "10" "100" และ "1000"

การปรากฎหนึ่งครั้งหรือมากกว่าของอักขระหรือนิพจน์

@

lo@t ค้นหา "lot" และ "loot"

จุดเริ่มต้นของคำ

<

<(inter) ค้นหา "interesting" และ "intercept" แต่ไม่ใช่ "splintered"

จุดสิ้นสุดของคำ

>

(in)> ค้นหา "in" และ "within" แต่ไม่ใช่ "interesting."

ดูเพิ่มเติม

ค้นหาและแทนที่ข้อความและข้อมูลอื่นใน Word สำหรับ Windows

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×