ค้นหาและการใช้คำสำคัญในศูนย์ eDiscovery

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คำสำคัญช่วยให้คุณจำกัดเนื้อหาบางอย่างที่คุณสร้างผ่านการส่งออกสำหรับกรณี eDiscovery ให้แคบลง ด้วยการสร้างการค้นหาแบบมุ่งเน้น คุณได้เพิ่มความเป็นไปได้ที่เนื้อหาจะสามารถใช้ได้กับกรณี และลดจำนวนเนื้อหาที่คุณจำเป็นต้องจัดการได้

องค์กรของคุณอาจสร้างกรณี eDiscovery ถ้าได้รับการร้องขอเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดี การตรวจสอบ หรือการสืบสวน

ตัวกรองและคิวรี

หลังจากที่คุณสร้างกรณี ให้คุณเพิ่มชุด eDiscovery ลงในกรณี ชุด eDiscovery มีแหล่งเนื้อหา เช่น ไซต์ย่อย SharePoint และกล่องจดหมาย Exchange ที่อาจเกี่ยวข้องกับกรณีอยู่ด้วย ตัวกรองจะช่วยคุณจำกัดขอบเขตของแหล่งข้อมูลให้แคบลง เช่น ด้วยการใช้คำสำคัญ ใช้ช่วงของวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด การใช้โดเมน หรือตามผู้เขียนหรือผู้ส่ง

เมื่อคุณระบุแหล่งข้อมูลที่เป็นไปได้ คิวรีจะช่วยปรับปรุงเนื้อหาที่คุณต้องการส่งออกเพื่อรีวิว หรือให้ข้อมูลคำปรึกษาและ/หรือการร้องขอจากผู้อื่น คุณสามารถสร้างตัวกรองของคุณโดยใช้คำสำคัญ ช่วงวันที่ ผู้เขียน/ผู้รับ โดเมน และการค้นหาโดยใช้ความใกล้เคียง

หมายเหตุ: ในลำดับสำหรับเนื้อหาจะพบ นั้นจะถูกตระเวน โดยการค้นหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดไฟล์เริ่มต้นที่ถูกตระเวน ดูบทความตระเวนนามสกุลไฟล์เริ่มต้น และแยกวิเคราะห์ชนิดไฟล์ใน SharePoint Server 2013

ตัวดำเนินการและความใกล้เคียงในคำสำคัญ

ตัวดำเนินการพิเศษ เช่น ตัวดำเนินการบูลีนและความใกล้เคียง สามารถใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคำสำคัญต่างๆ ได้ ตัวดำเนินการที่ต้องเขียนโดยใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด ถ้าคุณจำเป็นต้องใช้ตัวดำเนินการหลายตัว คุณสามารถจัดกลุ่มด้วยวงเล็บ เพื่อกำหนดลำดับที่แต่ละตัวจะถูกนำไปใช้

ตัวอย่างเช่น คุณอาจสามารถค้นหาเนื้อหา ด้วย executive คำ แต่คุณไม่ต้องการค้นหาคำปรากฏเมื่ออยู่ในชื่อเรื่องของรายงานที่ใช้บ่อยในองค์กรของคุณที่เรียกว่า Executive Summary เมื่อคุณใช้ executive วลีไม่สรุป คุณสามารถแคบลงจำนวนรายการที่ส่งกลับจาก 300 ไป 188 เนื่องจากคุณจะตัดเอกสารใด ๆ ที่ประกอบด้วยคำว่า Summary ได้

หมายเหตุ: เมื่อคำที่สองจะระบุ ด้วยตัวดำเนินการไม่ AND โดยนัยที่อยู่ ตัวอย่าง: หนอน wooly จะเหมือนกับหนอน AND wooly.

ให้ใช้

เมื่อต้องการ

ตัวอย่าง

AND

ค้นหาเนื้อหาที่มีคำทั้งหมดหรือวลีที่แยกคำ

risk AND value AND VARค้นหาเนื้อหาที่ประกอบด้วยคำทั้งสามคำ

OR

ค้นหาเนื้อหาที่มีคำใดคำหนึ่งหรือวลีที่แยกได้

risk OR VARค้นหาเนื้อหาทั้งหมดที่ประกอบด้วยคำใดคำหนึ่ง

NOT

ไม่รวมเนื้อหาที่มีคำๆ นั้นอยู่ในวลี

Executive NOT Summaryค้นหาเนื้อหาทั้งหมดที่ประกอบด้วยวลีผู้บริหาร ยกเว้นเนื้อหาประกอบด้วยคำว่า summary รวม

( )

จัดกลุ่มของคำหรือวลี เพื่อแสดงลำดับในการนำไปใช้

(Risk AND management) OR (VAR OR Value-at-risk)

NEAR(n)

ค้นหาคำที่อยู่ใกล้กัน โดยที่ n เท่ากับจำนวนของคำที่ห่างจากกัน ถ้าไม่มีจำนวนคำระบุไว้ ค่าเริ่มต้นของระยะห่าง คือ 8 คำ

Mid NEAR(5) การค้นหา office Mid และกลับ Office และ Office กลาง และ Mid ย้อนกลับ และ Office หน้า

การใช้อักขระตัวแทน

อักขระตัวแทนสามารถช่วยคุณขยายคำสำคัญของคุณ เพื่อรวมคำที่มีส่วนหนึ่งของคำสำคัญ หรือคำที่มีการสะกดแบบอื่นๆ ได้

ให้ใช้

เมื่อต้องการ

ตัวอย่าง

* ที่ส่วนท้ายของ word

ค้นหาคำใดๆ ที่มีรากคำแล้วตามด้วยตัวอักษรใดก็ได้

risk * ค้น risk, risks, risked, risking และ risky

กฏพื้นฐานการใช้คำสำคัญในคิวรีและการกรอง

  • สิ่งที่ใช้กรองหรือทำคิวรีอาจเป็นคำ วลีอ้างอิง และศัพท์ที่มีคำสำคัญและคุณสมบัติ คั่นคำที่ค้นหาด้วยช่องว่าง

  • คำที่มีทั่วไป เช่น the, it, by และเลขตัวเดียว จะถูกละเลย

  • เมื่อคุณใส่วลีในเครื่องหมายอัญประกาศ การค้นหาของคุณจะส่งกลับเนื้อหาภายในขอบเขตที่เลือกไว้ที่มีวลีตรงตามที่คุณพิมพ์ หากมีค่าความแปรปรวนใดก็ตามระหว่างวลีในเครื่องหมายอัญประกาศและเนื้อหาจริง ก็จะค้นไม่พบเนื้อหานั้น

  • ตัวดำเนินการ (ตัวอย่างเช่น เนินการบูลีน) – เช่นหรือและANDซึ่งควรเขียนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด

  • ถ้าคุณสมบัติของ SharePoint หรือ Exchange เนื้อหาไม่ได้แสดงอยู่ในเมนูดรอปดาวน์ระบุคุณสมบัติ คุณสามารถค้นหาได้ ด้วยคำสำคัญ ค่าคุณสมบัติคร่อมเครื่องหมายอัญประกาศเพื่อค้นหาข้อมูลตรง หรือออกจากค่าที่ไม่ตรงกันบางส่วนที่ขึ้นต้น ด้วยตัวอักษรพิมพ์ค้นหา ตัวอย่าง ถ้าคุณค้นหาชื่อไฟล์: "งบประมาณ" (มีเครื่องหมายอัญประกาศ), การค้นหาจะส่งกลับ "Budget.xlsx" ชื่อไฟล์ ค้นหา filename:budget (โดยไม่มีเครื่องหมายอัญประกาศ) จะส่งกลับไฟล์ "Budget_Current.xlsx" และ "Budget_Next.xlsx"

  • หมายเหตุ: คิวรีจะต้องรวมคำเพื่อค้นหา คิวรีที่มีเฉพาะคำที่ไม่รวมเพียงอย่างเดียวจะทำให้เกิดข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ตัวอย่างของการใช้กฏ

คำสำคัญ

ผลลัพธ์ตัวอย่าง

Executive Briefing

เนื้อหาใด ๆ ที่ประกอบด้วยทั้งคำว่า Executive และ Briefing ที่ใดก็ได้ในเอกสาร หน้า ข้อความ หรือ metadata

"Executive Briefing"

เนื้อหาใด ๆ ที่ประกอบด้วยวลี "Executive Briefing" ที่ใดก็ได้ในเอกสาร หน้า หรือข้อความ

"Executive Briefing" AND "Executive Summary"

เนื้อหาใด ๆ ที่ประกอบด้วยวลีทุกประการ "Executive Briefing" และ "Executive Summary" ที่ใดก็ได้ในเอกสาร หน้า ข้อความ หรือ metadata

filename:budget

ไฟล์ที่ มีงบประมาณในชื่อไฟล์ 2557.docx เช่นคำประมาณ ระดับความสำคัญงบประมาณ 2015 แผนงบประมาณ 2557.xlsx ทบทวนแผนงบประมาณ 2557.xlsx และอื่น ๆ

filename:2014 budget filetype:xlsx

แผ่นงาน Excel ที่ประกอบด้วยการวลีงบประมาณ 2557 เช่น "แผนงบประมาณ 2557.xlsx" และ "ทบทวนงบประมาณ 2557.xlsx"

ขอบเขตคิวรี

คิวรีสามารถนำไปใช้กับเนื้อหาทั้งหมดในกรณี เพื่อที่จะระบุชุด eDiscovery หรือแหล่งเนื้อหาเฉพาะใดๆ (เช่น เนื้อหาของเว็บ, บริการแชร์ไฟล์ หรือกล่องจดหมาย) ภายในชุด eDiscovery การจำกัดขอบเขตให้แคบลงอาจช่วยให้คุณระบุเนื้อหาที่ถูกต้อง โดยเฉพาะถ้ากรณีมีขนาดใหญ่ และผลลัพธ์การค้นหาในแหล่งข้อมูลอื่น หรือชุด eDiscovery ไม่สัมพันธ์กัน

สิ่งสำคัญ: เมื่อมีการเลือกตัวเลือก เลือกแหล่งที่มา ตัวกรองใดๆ ที่อาจถูกเพิ่มให้เป็นส่วนหนึ่งของชุด eDiscovery จะไม่ถูกรวมอยู่ด้วย

เมื่อต้องการตั้งค่าขอบเขตของคิวรี ให้คลิก ปรับเปลี่ยนขอบเขตของคิวรี แล้วเลือก เนื้อหากรณีทั้งหมดเลือกชุด eDiscovery หรือ เลือกแหล่งที่มา

ตัวเลือก เนื้อหากรณีทั้งหมด มีเนื้อหาทั้งหมดจากรายการของแหล่งที่มาต่างๆ พร้อมทั้งตัวกรองชุด eDiscovery ที่ถูกนำไปใช้อยู่ด้วย เมื่อตั้งค่าขอบเขตคิวรี คุณยังสามารถรวมตำแหน่งที่ตั้งเนื้อหาเพิ่มเติมและกล่องจดหมายได้ด้วย

การดูและการแก้ไขปัญหาคิวรี

หลังจากที่คุณเรียกใช้คิวรี คุณสามารถดูผลลัพธ์ SharePoint ตามความเกี่ยวข้องกับคิวรี หรือตามวันที่ที่เก่าที่สุดหรือใหม่ที่สุด คุณสามารถดูการแสดงตัวอย่างของเอกสารนั้น โดยการโฮเวอร์เหนือชื่อเรื่อง

เมื่อต้องการจำกัดรายการที่จะถูกส่งออก คุณสามารถปรับปรุงผลลัพธ์ได้ต่อไปอีก ตามนามสกุลของไฟล์ และตามคุณสมบัติ เช่น ผู้สร้าง หรือ ชื่อ ค่าการปรับปรุงที่นำไปใช้กับ SharePoint จะไม่ส่งผลต่อผลลัพธ์ Exchange และในทางกลับกันด้วย

คุณสามารถดูไวยากรณ์คิวรี และลดการซ้ำซ้อนกันของข้อมูล Exchange บนหน้าตัวเลือกคิวรีขั้นสูง

ในกล่องโต้ตอบคิวรี ให้คลิกลิงก์ ตัวเลือกคิวรีขั้นสูง คุณสามารถดูไวยากรณ์ของคิวรีต้นแบบสำหรับ Exchange และ SharePoint ของคุณ แหล่งเนือหารวมอยู่ในคิวรีของคุณ ตัวกรองสำหรับคิวรีของคุณ และการปรับปรุงใดๆ คุณยังสามารถตัดข้อมูล Exchange ที่ซ้ำซ้อนได้

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ eDiscovery

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณี eDiscovery ให้ดูบทความต่อไปนี้

สถานการณ์สมมติ: eDiscovery ใน SharePoint Server 2013 และ Exchange Server 2013

วางแผนและจัดการกรณีของ eDiscovery

เพิ่มเนื้อหาลงในกรณี eDiscovery และหยุดแหล่งข้อมูล

เริ่มต้นนามสกุลไฟล์ที่ตระเวน และแยกวิเคราะห์ชนิดไฟล์ใน SharePoint Server 2013

ภาพรวมของคุณสมบัติที่ตระเวน และใน SharePoint Server 2013

สร้างและเรียกใช้คิวรี eDiscovery

ส่งออกเนื้อหา eDiscovery และสร้างรายงาน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×