ค้นหาเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าเวิร์กชีตของคุณมีเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข คุณสามารถคัดลอก เปลี่ยนแปลง หรือลบการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขได้รวดเร็ว ใช้คำสั่ง ไปที่ เพื่อหาเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเฉพาะเท่านั้น หรือหาเซลล์ทั้งหมดที่มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

ค้นหาเซลล์ทั้งหมดที่มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 1. ในเมนู แก้ไข ให้ชี้ไปที่ ค้นหา จากนั้นคลิก ไปที่

  (ใน Excel for Mac 2011 เพียงแค่คลิกไปยัง บนเมนูแก้ไข )

 2. คลิก พิเศษ

 3. เลือก รูปแบบตามเงื่อนไข แล้วเลือก ทั้งหมด

 4. คลิก ตกลง

  เซลล์ที่มีด้วยการจัดรูปแบบจะถูกเลือก

ค้นหาเซลล์ที่มีกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเดียวกันกับเซลล์อื่น

 1. ในเมนู แก้ไข ให้ชี้ไปที่ ค้นหา จากนั้นคลิก ไปที่

  (ใน Excel for Mac 2011 เพียงแค่คลิกไปยัง บนเมนูแก้ไข )

 2. บนเมนูแก้ไข คลิกไป

 3. คลิก พิเศษ

 4. เลือก รูปแบบตามเงื่อนไข แล้วเลือก เหมือนกัน

 5. คลิก ตกลง

  เซลล์ที่มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเป็นเซลล์ที่ถูกเลือก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×