Office

ค้นหาเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าเวิร์กชีตของคุณมีเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข คุณสามารถคัดลอก เปลี่ยนแปลง หรือลบการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขได้รวดเร็ว ใช้คำสั่ง ไปที่ เพื่อหาเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเฉพาะเท่านั้น หรือหาเซลล์ทั้งหมดที่มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

ค้นหาเซลล์ทั้งหมดที่มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 1. ในเมนู แก้ไข ให้ชี้ไปที่ ค้นหา จากนั้นคลิก ไปที่

  (ใน Excel for Mac 2011 เพียงแค่คลิกไปยัง บนเมนูแก้ไข )

 2. คลิก พิเศษ

 3. เลือก รูปแบบตามเงื่อนไข แล้วเลือก ทั้งหมด

 4. คลิก ตกลง

  เซลล์ที่มีด้วยการจัดรูปแบบจะถูกเลือก

ค้นหาเซลล์ที่มีกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเดียวกันกับเซลล์อื่น

 1. ในเมนู แก้ไข ให้ชี้ไปที่ ค้นหา จากนั้นคลิก ไปที่

  (ใน Excel for Mac 2011 เพียงแค่คลิกไปยัง บนเมนูแก้ไข )

 2. บนเมนูแก้ไข คลิกไป

 3. คลิก พิเศษ

 4. เลือก รูปแบบตามเงื่อนไข แล้วเลือก เหมือนกัน

 5. คลิก ตกลง

  เซลล์ที่มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเป็นเซลล์ที่ถูกเลือก

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×