ค้นหาเซลล์ที่มีกฎการตรวจสอบข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถค้นหาเซลล์ในเวิร์กบุ๊กที่ประกอบด้วยการตรวจสอบข้อมูล โดยใช้กล่องโต้ตอบไปที่แบบพิเศษ

 1. ในเมนู แก้ไข ให้ชี้ไปที่ ค้นหา จากนั้นคลิก ไปที่

 2. คลิก พิเศษ

 3. เลือกการตรวจสอบข้อมูล

 4. เมื่อต้องการค้นหาเซลล์ทั้งหมดที่ มีการตรวจสอบข้อมูล เลือกทั้งหมด แล้ว คลิ กตกลง

  เมื่อต้องการค้นหาเซลล์ที่มีกฎการตรวจสอบเดียวกันเป็นเซลล์อื่น เลือกเดียวกัน ทางแล้ว คลิกตกลง

 1. บนเมนูแก้ไข คลิกไป

 2. คลิก พิเศษ

 3. เลือกการตรวจสอบข้อมูล

 4. เมื่อต้องการค้นหาเซลล์ทั้งหมดที่ มีการตรวจสอบข้อมูล เลือกทั้งหมด ทางแล้ว คลิกตกลง

  เมื่อต้องการค้นหาเซลล์ที่มีกฎการตรวจสอบเดียวกันเป็นเซลล์อื่น เลือกเดียวกัน ทางแล้ว คลิกตกลง

ดูเพิ่มเติม

ตรวจสอบข้อมูลการนำไปใช้กับเซลล์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×