ค้นหาเซลล์ที่ผสาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในบางครั้งเวิร์กชีตมีเซลล์ที่ผสานที่คุณไม่ทราบ นี้สามารถรับหงุดหงิดเนื่องจาก Excel ไม่สามารถเรียงลำดับข้อมูลในคอลัมน์ที่มีเซลล์ที่ผสาน แต่คุณสามารถพบเซลล์ที่ผสานทั้งหมดในเวิร์กชีตของคุณกับคำสั่ง Find แล้วยกเลิกผสานเซลล์เหล่านั้น

  1. คลิก หน้าแรก > ค้นหาและเลือก > ค้นหา

  2. คลิก ตัวเลือก>รูปแบบ

กล่องโต้ตอบ ค้นหา

  1. บนแท็บ การจัดแนว ภายใต้ การควบคุมข้อความ ให้เลือกกล่อง ผสานเซลล์ จากนั้นคลิก ตกลง

เลือกกล่อง ผสาน

  1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  2. คลิก ค้นหาถัดไป เพื่อค้นหาเซลล์ที่ผสานเซลล์ถัดไป

  3. คลิก ค้นหาทั้งหมด เพื่อดูรายการของเซลล์ที่ผสานทั้งหมดในเวิร์กชีตของคุณ

ค้นหาเซลล์ที่ผสานทั้งหมด

เมื่อคุณคลิกข้อมูลที่อยู่ในรายการ Excel จะเลือกเซลล์ที่ผสานในเวิร์กชีตของคุณ

หลังจากที่คุณพบเซลล์ที่ผสานในเวิร์กชีตของคุณแล้ว คุณอาจต้องการยกเลิกการผสานเซลล์เหล่านั้น

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×