ค้นหาเซลล์ที่ซ่อนอยู่ในเวิร์กชีต

เมื่อคุณต้องการยกเลิกการซ่อนเซลล์ในแถวหรือคอลัมน์ที่ซ่อนอยู่ในเวิร์กชีต การค้นหาเซลล์เหล่านั้นอาจทำได้ยาก การค้นหาและเลือกเซลล์ที่มองเห็นได้ทั้งหมดในเวิร์กชีตจะช่วยให้คุณสามารถเจอแถวและคอลัมน์ที่ซ่อนอยู่ได้ง่ายขึ้น

  1. คลิกเวิร์กชีตที่มีแถวและคอลัมน์ที่ซ่อนอยู่ที่คุณต้องการค้นหา

  2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก ค้นหาและเลือก

    รูป Ribbon ของ Excel

  3. คลิก ไปที่แบบพิเศษ

  4. ภายใต้ เลือก ให้คลิก เซลล์ที่มองเห็นเท่านั้น แล้วคลิก ตกลง

    เซลล์ที่มองเห็นได้ทั้งหมดจะถูกเลือกและเส้นขอบของแถวและคอลัมน์ที่อยู่ติดกับแถวหรือคอลัมน์ที่ซ่อนอยู่จะมีเส้นขอบสีขาว

หมายเหตุ: การคลิกที่ใดที่หนึ่งในเวิร์กชีตจะเป็นการยกเลิกการเลือกเซลล์ที่มองเห็นได้ ถ้าเซลล์ที่ซ่อนอยู่ที่คุณต้องการยกเลิกการซ่อนนั้นอยู่ภายนอกพื้นที่เวิร์กชีตที่มองเห็นได้ ให้ใช้แถบเลื่อนเพื่อดูทั้งเอกสารจนกว่าจะมองเห็นแถวหรือคอลัมน์ที่ซ่อนอยู่ที่มีเซลล์เหล่านั้น

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×