ค้นหาระเบียนที่มีวันล่าสุดน้อย หรือส่วนใหญ่

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บทความนี้อธิบายวิธีใช้แบบสอบถามค่าสูงสุดและผลรวมคิวรีเพื่อค้นหาวันเร็วที่สุด หรือล่าสุดในชุดของระเบียน ซึ่งจะช่วยคุณตอบคำถาม business เช่นเมื่อลูกค้าล่าสุดใบสั่ง หรือไตรมาสใดห้าได้ดีที่สุดของคุณเพื่อหายอดขาย ตามเมืองที่หลากหลาย

ในบทความนี้

ภาพรวม

เตรียมข้อมูลตัวอย่างเพื่อทำตามตัวอย่าง

ค้นหามาก หรือน้อยล่าสุด

วันล่าสุดน้อย หรือส่วนใหญ่สำหรับกลุ่มของระเบียนการค้นหา

ภาพโดยรวม

คุณสามารถจัดอันดับข้อมูล และรีวิวรายการสูงสุดซึ่งจัดอันดับ โดยใช้แบบสอบถามค่าสูงสุด แบบสอบถามค่าสูงสุดคือ แบบสอบถามที่เลือกที่ส่งกลับตัวเลขที่ระบุหรือเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าจากด้านบนสุดของผลลัพธ์ ตัวอย่างเช่น ห้านิยมหน้าบนเว็บไซต์ คุณสามารถใช้แบบสอบถามค่าสูงสุดสำหรับชนิดใด ๆ ของค่า – พวกเขาไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเลข

ถ้าคุณต้องการจัดกลุ่ม หรือสรุปข้อมูลของคุณก่อนที่คุณจัดอันดับ ไม่ได้ใช้แบบสอบถามค่าสูงสุด ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณต้องการค้นหาหมายเลขยอดขายสำหรับวันที่ระบุสำหรับแต่ละเมืองที่บริษัทของคุณทำงาน ในที่กรณี เมืองกลายเป็น ประเภท (คุณต้องการค้นหาข้อมูลสำหรับแต่ละเมือง), ดังนั้นคุณใช้คิวรีแบบใช้หาผลรวม

เมื่อคุณใช้คิวรีแบบใช้ค่าที่ด้านบนเพื่อค้นหาระเบียนที่ประกอบด้วยวันล่าสุด หรือเร็วที่สุดในตารางหรือกลุ่มของระเบียน คุณสามารถตอบคำถาม business ดังต่อไปนี้ที่หลากหลาย:

 • ใครได้ถูกทำยอดขายสุดแวะได้อย่างไร

 • เมื่อไม่ได้เป็นลูกค้าล่าสุดวางค่าลำดับได้อย่างไร

 • เมื่อจะวันเกิดสามถัดไปในทีมได้อย่างไร

เมื่อต้องการทำแบบสอบถามค่าสูงสุด เริ่ม ด้วยการสร้างแบบสอบถามที่เลือก เรียงลำดับข้อมูลตามคำถามของคุณแล้ว ว่าคุณกำลังค้นหาที่ด้านบนหรือด้านล่าง ถ้าคุณต้องการจัดกลุ่ม หรือสรุปข้อมูล เปิดแบบสอบถามเลือกลงในคิวรีแบบใช้หาผลรวม แล้วคุณสามารถใช้ฟังก์ชันการรวม เช่นMaxหรือฟังก์ชัน Minจะส่งกลับ ค่าสูงสุด หรือต่ำสุด หรือแรกหรือสุดท้ายเพื่อส่งกลับวันเร็วที่สุด หรือล่าสุด

บทความนี้ถือว่า เป็นค่าวันที่ที่คุณใช้มีข้อมูล Date/Time ชนิด ถ้าค่าวันของคุณอยู่ในเขตข้อมูลข้อความ

ให้พิจารณาใช้ตัวกรองแทนที่เป็นแบบสอบถามค่าสูงสุด

ตัวกรองจะดีกว่าโดยปกติแล้วถ้าคุณมีวันเฉพาะเจาะจงในใจ เมื่อต้องการตรวจสอบว่า คุณควรสร้างแบบสอบถามค่าสูงสุด หรือนำตัวกรอง พิจารณาสิ่งต่อไปนี้:

 • ถ้าคุณต้องการส่งกลับ ระเบียนทั้งหมดที่วันที่ตรงกับ ก่อนหน้า หรือใช้ตัวกรองวันที่หลังจากวันเฉพาะเจาะจง ไว้ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการดูวันที่เพื่อหายอดขายระหว่างเมษายนและกรกฎาคม คุณนำตัวกรอง

 • ถ้าคุณต้องการส่งกลับจำนวนที่ระบุระเบียนที่มีวันล่าสุด หรือล่าสุดในเขตข้อมูล และคุณไม่ทราบว่าเป็นค่าวันแน่นอน หรือพวกเขาไม่มีผล คุณสร้างแบบสอบถามค่าสูงสุด ตัวอย่าง เพื่อดูไตรมาสขายดีที่สุด 5 ใช้แบบสอบถามค่าสูงสุด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้าง และใช้ตัวกรอง ดูบทนำตัวกรองเพื่อดูเลือกระเบียนในฐานข้อมูล Access

ด้านบนของหน้า

เตรียมข้อมูลตัวอย่างเพื่อทำตามตัวอย่าง

ขั้นตอนในบทความนี้ใช้ข้อมูลในตารางตัวอย่างต่อไปนี้

ตารางพนักงาน   

นามสกุล

แรก ชื่อ

ที่อยู่

เมือง

CountryOrR egion

เกิด วัน

จ้างคู่ วัน

พิทยพงษ์พัชร์

วรพล

124 ถ.ติวานนท์

เมือง

ไทย

05-ก.พ.-2511

10-มิ.ย.-2537

ตันติแสงอรุณ

สิทธิชัย

32 ซ.พหลโยธิน 1

พญาไท

ไทย

22-พ.ค.-2500

22-พ.ย.-2539

ณัทธร

ชัยนาม

36 ถ.บางนา-ตราด

เมือง

ไทย

11-พ.ย.-2503

11-มี.ค.-2543

Bagel

Jean Philippe

1 Contoso Blvd.

London

UK

22-มี.ค.-2507

22-มิ.ย.-2541

Price

Julian

Calle Smith 2

Mexico City

Mexico

05-มิ.ย.-2515

05-ม.ค.-2545

พัฒนาพิทักษ์กุล

พรรณรัตน์

156 ม.7 ถ.สุประชาการ

เมือง

ไทย

23-ม.ค.-2513

23-เม.ย.-2542

เลิศพิริยสุวัฒน์

กิตติ

22 ถ.เชื่อมสัมพันธ์

หนองจอก

ไทย

14-เม.ย.-2507

14-ต.ค.-2547

ภานุวัฒนวงศ์

อัญชนา

139 หมู่ 6

ลาดหลุมแก้ว

ไทย

29-ต.ค.-2502

29-มี.ค.-2540

ตาราง EventType   

ID ชนิด

เหตุการณ์ ชนิด

1

การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

2

กิจกรรมองค์กร

3

กิจกรรมส่วนตัว

4

การระดมทุน

5

งานแสดงสินค้า

6

การบรรยาย

7

คอนเสิร์ต

8

นิทรรศการ

9

งานออกร้าน

ตาราง ลูกค้า   

ID ประจำตัวลูกค้า

บริษัท

ผู้ติดต่อ

1

Contoso, Ltd.Graphic

Jonathan Haas

2

Tailspin Toys

Ellen Adams

3

Fabrikam

Carol Philips

4

Wingtip Toys

Lucio Iallo

5

A. Datum

Mandar Samant

6

Adventure Works

Brian Burke

7

Design Institute

Jaka Stele

8

School of Fine Art

Milena Duomanova

ตารางกิจกรรม   

ID กิจกรรม

เหตุการณ์ ชนิด

ลูกค้า

เหตุการณ์ วัน

ราคา

1

การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

Contoso, Ltd.

4/14/2011

$10,000

2

กิจกรรมองค์กร

Tailspin Toys

4/21/2011

$8,000

3

งานแสดงสินค้า

Tailspin Toys

1/5/2554

$25,000

4

นิทรรศการ

Graphic Design Institute

วันที่ 13/5/2011

$4,500

5

งานแสดงสินค้า

Contoso, Ltd.

5/14/2011

$55,000

6

คอนเสิร์ต

School of Fine Art

วันที่ 23/5/2011

$12,000

7

การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

A. Datum

6/1/2011

$15,000

8

การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

Wingtip Toys

วันที่ 18/6/2011

$21,000

9

การระดมทุน

Adventure Works

วันที่ 22/6/2011

$1,300

10

การบรรยาย

Graphic Design Institute

วันที่ 25/6/2011

$2,450

11

การบรรยาย

Contoso, Ltd.

4/7/2554

$3,800

12

งานออกร้าน

Graphic Design Institute

4/7/2554

$5,500

หมายเหตุ: ขั้นตอนในส่วนนี้จะสมมติว่าตารางลูกค้าและตารางชนิดของกิจกรรมอยู่ที่ด้าน "หนึ่ง" ของความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่มกับตารางกิจกรรม ในกรณีนี้ ตารางกิจกรรมจะใช้เขตข้อมูล ID ประจำตัวลูกค้าและ ID ชนิดร่วมกัน ทั้งนี้แบบสอบถามแบบใช้หาผลรวมที่อธิบายไว้ในส่วนถัดไปจะไม่ทำงานถ้าไม่มีความสัมพันธ์ดังกล่าว

วางข้อมูลตัวอย่างลงในเวิร์กชีต Excel

 1. เปิด Excel ขึ้นมา เวิร์กบุ๊กที่ว่างเปล่าจะเปิดขึ้น

 2. กด SHIFT+F11 เพื่อแทรกเวิร์กชีต (คุณจะต้องใช้สี่เวิร์กชีต)

 3. คัดลอกข้อมูลจากตารางตัวอย่างแต่ละตารางลงในเวิร์กชีตที่ว่างเปล่า ให้รวมส่วนหัวของคอลัมน์เอาไว้ด้วย (แถวแรก)

สร้างตารางฐานข้อมูลจากเวิร์กชีต

 1. เลือกข้อมูลจากเวิร์กชีตแรกโดยให้รวมส่วนหัวของคอลัมน์เอาไว้ด้วย

 2. คลิกขวาที่บานหน้าต่างนำทาง จากนั้นคลิก วาง

 3. คลิก ใช่ เพื่อยืนยันว่าแถวแรกมีส่วนหัวของคอลัมน์

 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-3 สำหรับแต่ละเวิร์กชีตที่เหลืออยู่

ค้นหามาก หรือน้อยล่าสุด

ขั้นตอนในส่วนนี้ใช้ข้อมูลตัวอย่างเพื่อแสดงตัวอย่างขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามค่าสูงสุด

สร้างแบบสอบถามแบบใช้หาค่าสูงสุดแบบพื้นฐาน

 1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม แบบสอบถาม ให้คลิก ออกแบบแบบสอบถาม

  กล่องโต้ตอบ แสดงตาราง จะปรากฏขึ้น

 2. ดับเบิลคลิกที่ตารางพนักงาน แล้ว คลิ กปิด

  ถ้าคุณใช้ข้อมูลตัวอย่าง ให้เพิ่มตารางพนักงานลงในแบบสอบถาม

 3. เพิ่มเขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้ในแบบสอบถามของคุณลงในตารางออกแบบ คุณสามารถคลิกสองครั้งที่แต่ละเขตข้อมูล หรือจะลากแล้วปล่อยแต่ละเขตข้อมูลบนเซลล์ว่างในแถว เขตข้อมูล ก็ได้

  ถ้าคุณใช้ตารางตัวอย่าง ให้เพิ่มเขตข้อมูลชื่อ นามสกุล และวันเกิด

 4. ในเขตข้อมูลที่มีค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุด (เขตข้อมูลวันเกิด ถ้าคุณใช้ตารางตัวอย่าง) ให้คลิกแถว เรียงลำดับ และเลือก จากน้อยไปหามาก หรือ จากมากไปหาน้อย

  การเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยจะส่งกลับวันที่ล่าสุด และการเรียงลำดับจากน้อยไปหามากจะส่งกลับวันที่เก่าที่สุด

  สิ่งสำคัญ: คุณต้องตั้งค่าในแถว เรียงลำดับ สำหรับเขตข้อมูลที่มีวันที่ของคุณเท่านั้น ถ้าคุณระบุการเรียงลำดับสำหรับเขตข้อมูลอื่น แบบสอบถามจะไม่ส่งกลับผลลัพธ์ที่คุณต้องการ

 5. บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มเครื่องมือ คลิกลูกศรลงที่อยู่ถัดจากทั้งหมด (รายการค่าสูงสุด ), และด้านใดใส่จำนวนของระเบียนที่คุณต้องการดู หรือเลือกตัวเลือกจากรายการ

 6. คลิกเรียกใช้ รูปปุ่ม เพื่อเรียกใช้คิวรี และแสดงผลลัพธ์ในมุมมองแผ่นข้อมูล

 7. บันทึกแบบสอบถามเป็น NextBirthDays

คุณจะเห็นว่าแบบสอบถามแบบใช้หาค่าสูงสุดชนิดนี้สามารถตอบคำถามเบื้องต้น เช่น ใครมีอายุมากหรือน้อยที่สุดในบริษัท ขั้นตอนถัดไปจะอธิบายวิธีใช้นิพจน์และเกณฑ์อื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นให้กับแบบสอบถาม เกณฑ์ที่แสดงในขั้นตอนถัดไปจะส่งกลับวันเกิดสามวันเกิดถัดไปของพนักงาน

เพิ่มเกณฑ์ลงในแบบสอบถาม

ขั้นตอนเหล่านี้ใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นในขั้นตอนก่อนหน้านี้ คุณสามารถติดตามพร้อมกับแบบสอบถามค่าสูงสุดที่แตกต่างกันตราบใดที่ประกอบด้วยข้อมูลวัน / เวลาจริง ไม่ใช่ค่าข้อความ

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการให้ เข้าใจวิธีการทำงานของแบบสอบถามนี้ สลับระหว่างมุมมองออกแบบและมุมมองแผ่นข้อมูลในแต่ละขั้นตอน ถ้าคุณต้องการดูรหัสแบบสอบถามจริง สลับไปยังมุมมอง SQL การสลับระหว่างมุมมอง คลิกขวาแท็บที่ด้านบนสุดของแบบสอบถามแล้ว คลิกมุมมองที่คุณต้องการ

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาคิวรี NextBirthDays แล้ว คลิ กมุมมองออกแบบ

 2. ในตารางออกแบบคิวรี ในคอลัมน์ทางด้านขวาของ BirthDate ใส่ต่อไปนี้:
  MonthBorn: DatePart("m",[BirthDate])
  นิพจน์นี้แยกเดือนจาก BirthDate โดยใช้ฟังก์ชันDatePart

 3. ในคอลัมน์ถัดไปของตารางออกแบบแบบสอบถาม ใส่ต่อไปนี้:
  DayOfMonthBorn: DatePart("d",[BirthDate])
  นิพจน์นี้แยกวันของเดือนจาก BirthDate โดยใช้ฟังก์ชันDatePart

 4. ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายในแถวแสดง สำหรับแต่ละสองนิพจน์ที่คุณเพิ่งใส่

 5. คลิกเรียงลำดับ แถวสำหรับแต่ละนิพจน์ นั้นแล้ว เลือกน้อยไปหามาก

 6. ในแถวเกณฑ์ ของคอลัมน์วันเกิด พิมพ์นิพจน์ต่อไปนี้:
  Month ([วันเกิด]) > Month([Birth Date]) หรือ Month(Date()) = Day([Birth Date]) และ Month(Date()) > Day(Date())
  นี้ นิพจน์ไม่ต่อไปนี้:

  • เดือน ( [วันเกิด]) > Month(Date())ระบุว่า วันเกิดของพนักงานแต่ละรายการอยู่ในเดือนในอนาคต

  • การเดือน ([วันเกิด]) = Day([Birth Date]) และ Month(Date()) > Day(Date())ระบุว่า วันเกิดครั้งเดือนปัจจุบัน วันเกิดที่อยู่เมื่อ หรือ หลังวันปัจจุบัน

   กล่าวโดยสั้น ๆ นิพจน์นี้ไม่ได้รวมระเบียนใด ๆ ที่วันเกิดที่เกิดขึ้นระหว่าง 1 มกราคมและวันปัจจุบัน

   เคล็ดลับ: สำหรับตัวอย่างเพิ่มเติมของนิพจน์เกณฑ์คิวรี ดูบทความตัวอย่างของเกณฑ์คิวรี

 7. บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มตั้งค่าแบบสอบถาม พิมพ์3ในกล่องส่งกลับ

 8. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิก เรียกใช้ รูปปุ่ม

หมายเหตุ: ในแบบสอบถามของคุณเองโดยใช้ข้อมูลของคุณเอง คุณอาจเห็นระเบียนเพิ่มเติมจากที่คุณระบุไว้ในบางครั้ง ถ้าข้อมูลของคุณประกอบด้วยระเบียนหลายระเบียนที่แชร์เป็นค่าที่อยู่ระหว่างค่าสูงสุด คิวรีของคุณจะส่งกลับระเบียนทั้งหมดดังกล่าวแม้ว่านั่นหมายความว่า ระเบียนเพิ่มเติมจากที่คุณต้องการส่งกลับ

ด้านบนของหน้า

วันล่าสุดน้อย หรือส่วนใหญ่สำหรับกลุ่มของระเบียนการค้นหา

คุณสามารถใช้คิวรีแบบใช้หาผลรวมเพื่อค้นหาวันเร็วที่สุด หรือล่าสุดสำหรับระเบียนที่อยู่ลงในกลุ่ม เช่นเหตุการณ์ที่จัดกลุ่มตามเมือง คิวรีแบบใช้หาผลรวมเป็นแบบสอบถามที่เลือกที่ใช้ฟังก์ชันการรวม (เช่นการจัดกลุ่มตาม MในMax, Countชื่อและสุดท้าย)เพื่อคำนวณค่าสำหรับแต่ละเขตข้อมูลผลลัพธ์

รวมเขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้สำหรับประเภท – เพื่อจัดกลุ่มตาม – และเขตข้อมูลที่ มีค่าที่คุณต้องการสรุป ถ้าคุณรวมถึงเขตข้อมูลอื่น ๆ ของผลลัพธ์ – พูด ชื่อของลูกค้าเมื่อคุณกำลังจัดกลุ่มตามชนิดของเหตุการณ์ – คิวรีจะยังใช้เขตข้อมูลเหล่านั้นเพื่อทำให้กลุ่ม เปลี่ยนผลลัพธ์เพื่อให้พวกเขาไม่ตอบคำถามต้นฉบับของคุณ ป้ายชื่อแถวโดยใช้เขตข้อมูลอื่น ๆ คุณสร้างแบบสอบถามเพิ่มเติมที่ใช้คิวรีผลรวมเป็นแหล่งข้อมูล การเพิ่มเขตข้อมูลเพิ่มเติมลงในแบบสอบถาม

เคล็ดลับ: สร้างแบบสอบถามในขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกลยุทธ์สำหรับการตอบคำถามขั้นสูงยิ่งขึ้น ถ้าคุณกำลังมีปัญหาในต้นแบบสอบถามที่ซับซ้อนเพื่อทำงาน พิจารณาว่า คุณไม่สามารถแบ่งนั้นเป็นชุดของแบบสอบถามง่ายกว่า

สร้างแบบสอบถามแบบใช้หาผลรวม

กระบวนงานนี้ใช้เหตุการณ์ตัวอย่างตารางและตารางตัวอย่าง EventTypeจะตอบคำถามนี้:

เมื่อถูกเหตุการณ์ล่าสุดของแต่ละชนิดของเหตุการณ์ ยกเว้นคอนเสิร์ตได้อย่างไร

 1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม แบบสอบถาม ให้คลิก ออกแบบแบบสอบถาม

 2. ในกล่องโต้ตอบแสดงตาราง ดับเบิลคลิกที่เหตุการณ์และ EventType ตาราง
  แต่ละตารางปรากฏในส่วนบนสุดของตัวออกแบบแบบสอบถาม

 3. ปิดกล่องโต้ตอบ แสดงตาราง

 4. ดับเบิลคลิกที่เขตข้อมูล EventType ของตาราง EventType และ EventDate เขตข้อมูลจากตารางเมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลไปยังตารางออกแบบแบบสอบถาม

 5. ในตารางออกแบบคิวรี ในแถวเกณฑ์ ของเขตข้อมูลEventType ใส่< > คอนเสิร์ต

  เคล็ดลับ: สำหรับตัวอย่างเพิ่มเติมของนิพจน์เงื่อนไข ดูบทความตัวอย่างของเกณฑ์คิวรี

 6. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้คลิก ผลรวม

 7. ในตารางออกแบบแบบสอบถาม คลิกแถวผลรวม ของเขตข้อมูล EventDate แล้ว คลิกMax

 8. บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มผลลัพธ์ คลิกมุมมอง แล้ว คลิ กมุมมอง SQL

 9. ในหน้าต่าง SQL ที่ส่วนท้ายของคำสั่ง select หลังจากคำสำคัญ AS แทนMaxOfEventDateด้วยMostRecent

 10. บันทึกแบบสอบถามเป็น MostRecentEventByType

สร้างแบบสอบถามที่สองเพื่อเพิ่มข้อมูล

กระบวนงานนี้ใช้แบบสอบถาม MostRecentEventByType จากขั้นตอนก่อนหน้านี้จะตอบคำถามนี้:

ผู้ที่มีลูกค้าที่เหตุการณ์ล่าสุดของแต่ละชนิดเหตุการณ์ได้อย่างไร

 1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม แบบสอบถาม ให้คลิก ออกแบบแบบสอบถาม

 2. ในกล่องโต้ตอบแสดงตาราง บนแท็บแบบสอบถาม ดับเบิลคลิกที่คิวรี MostRecentEventByType

 3. บนแท็บตาราง ในกล่องโต้ตอบ คลิกสองครั้งที่ตารางและตารางลูกค้า

 4. ในตัวออกแบบแบบสอบถาม คลิกสองครั้งที่เขตข้อมูลต่อไปนี้:

  1. ในตารางเหตุการณ์ ดับเบิลคลิกที่ EventType

  2. บนคิวรี MostRecentEventByType ดับเบิลคลิกที่ MostRecent

  3. ในตารางลูกค้า คลิกสองครั้งที่บริษัท

 5. ในตารางออกแบบคิวรี ในแถวเรียงลำดับ ของคอลัมน์EventType เลือกน้อยไปหามาก

 6. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิก เรียกใช้

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×