ค้นหาระเบียนของคุณใน Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ค้นหาระเบียนทางธุรกิจของคุณเป็นวิธีที่รวดเร็วเพื่อค้นหาระเบียนอย่าง น้อยหนึ่งที่ มีข้อมูลที่คุณต้องการดู ใช้การค้นหา เพื่อระบุ ค่าสูง หรือความ สำคัญสูงโครงการ ตัวอย่างเช่น หรือเมื่อต้อง การค้นหาบัญชี ติดต่อทางธุรกิจ โครงการทางธุรกิจ และโอกาสที่ได้กำหนดให้กับคุณเพื่อจัดการทั้งหมด

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการใช้คุณลักษณะการค้นหาเพื่อค้นหาระเบียนBusiness Contact Manager for Outlook

คุณต้องการทำสิ่งใด

ระเบียน business ค้นหา

ทำซ้ำการค้นหาล่าสุด

คำแนะนำสำหรับการค้นหา

ตัวเลือกการค้นหาขั้นสูง

ขยายขอบเขตการค้นหา

ปรับปรุงผลลัพธ์การค้นหาของคุณ

ใช้โฟลเดอร์การค้นหา

สร้างโฟลเดอร์การค้นหา

ระเบียน business ค้นหา

คุณสามารถค้นหาทุกชนิดของระเบียนในBusiness Contact Manager for Outlook ตลอดจน เช่นผลลัพธ์ของกิจกรรมทางการตลาดข้อมูลอื่น ๆ

เมื่อคุณเริ่มค้นหา ข้อความทั้งหมดในเขตข้อมูลคีย์ในชนิดระเบียนที่เลือกจะถูกตรวจสอบข้อมูลที่คุณต้องการค้นหา รวมถึงเขตข้อมูลผู้ใช้กำหนดเอง หรือกำหนด เอง ของคุณทั้งหมด คุณสามารถค้นหาเขตข้อมูลเกือบทุกชนิดระเบียนถ้าคุณต้องการ

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ภายใต้ Business Contact Manager ให้คลิกโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่งต่อไปนี้เพื่อแสดงเวิร์กสเปซ

  การจัดการที่ติดต่อ ของคุณ

  ยอดขาย

  การตลาด

  การจัดการโครงการ

 2. ในพื้นที่ทำงาน คลิกแท็บแผ่นงานที่ประกอบด้วยชนิดของระเบียนที่คุณต้องการค้นหา

 3. บนแท็บ ในกล่องค้นหาใน '(ชื่อของรายการ)' พิมพ์คำที่คุณคิดว่า จะอยู่ในระเบียนที่คุณต้องการค้นหา เช่นเมือง รหัสพื้นที่ หรือแม้แต่บางส่วนของชื่อ ถ้าคุณพิมพ์คำค้นหาหลาย เช่น 555 สมบัติ ผลลัพธ์การค้นหาจะรวมระเบียนที่ประกอบด้วยทั้งคำเหล่านั้น

ฉันค้นหารายการบันทึกการติดต่อสื่อสารได้อย่างไร

คุณสามารถค้นหารายการบันทึกการติดต่อสื่อสารของแต่ละระเบียน หรือคุณสามารถค้นหาโฟลเดอร์ประวัติสื่อสารทั้งหมด

เมื่อต้องการค้นหารายการประวัติสำหรับระเบียน    ดับเบิลคลิกที่ระเบียนเพื่อเปิดสมุดงาน แล้ว บน Ribbon คลิ กปุ่มประวัติ

เมื่อต้องการค้นหาโฟลเดอร์บันทึกการติดต่อสื่อสาร    ในบานหน้าต่างนำทาง ภายใต้Business Contact Manager คลิกประวัติสื่อสาร

เคล็ดลับ: ค้นหาตัว ดำเนินการเช่น AND และ หรือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำค้นหาของคุณ ตัวดำเนินการเริ่มต้นคือ AND. ถ้าคุณไม่มีตัวดำเนินการกับคำค้นหาหลาย เช่นสมบัติหรือ 555 การค้นหาจะส่งกลับเฉพาะระเบียนที่ประกอบด้วยทุกคำค้นหาที่คุณพิมพ์

 1. คลิกปุ่มค้นหา ปุ่มค้นหา ผลลัพธ์การค้นหาจะแสดงบนแท็บ ชื่อของแท็บการเปลี่ยนแปลงการรวมคำ(ผลลัพธ์การค้นหา)

หมายเหตุ: ฟีเจอร์การค้นหาใน Business Contact Manager for Outlook ค้นหาภายในผลลัพธ์การค้นหา

 1. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คลิกปุ่มปิดการค้นหา ปุ่มปิดบนโปรแกรมเบ็ดเตล็ด

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถตัวกรอง รายการของระเบียนบนแท็บการคลิกขวาแท็บ นั้นแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน คลิกที่ปุ่มตัวกรอง จากนั้น ใส่เกณฑ์ที่คุณต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวกรอง ดูที่กรองระเบียนใน Business Contact Manager

ด้านบนของหน้า

ทำซ้ำการค้นหาล่าสุด

ถ้าคุณต้องการเห็นชุดของผลลัพธ์การค้นหาอีกครั้งหลังจากที่คุณได้ปิดผลลัพธ์การค้นหา คุณได้อย่างรวดเร็วสามารถทำซ้ำการค้นหาได้โดยไม่ต้องใส่เกณฑ์การค้นหาอีกครั้ง การค้นหาล่าสุด 10 จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติสำหรับแต่ละแท็บนั้น

หมายเหตุ: ไม่สามารถใช้การค้นหาล่าสุดไปยังแท็บอื่น ๆ

 1. ในพื้นที่ทำงาน บนแท็บใด ๆ คลิกกล่องค้นหา

 2. บน Ribbon ถ้าจำเป็น คลิกที่แท็บค้นหา

 3. ในกลุ่มตัวเลือก คลิกค้นหาล่าสุด ปุ่มการค้นหาล่าสุด ค้นหาจะระบุตามเกณฑ์ของพวกเขา ด้วยการค้นหาล่าสุดที่ด้านบนสุดของรายการ

 4. คลิกค้นหาที่คุณต้องการทำซ้ำ ระเบียนที่ตรงกับเกณฑ์การค้นหาจะแสดงในบานหน้าต่างผลลัพธ์การค้นหา

ถ้าคุณต้องการสร้างรายการสามารถ เราขอแนะนำว่า คุณสร้างแท็บใหม่ในเวิร์กสเปซ และนำตัวกรอง ในพื้นที่ทำงาน คลิกปุ่มสร้างแท็บใหม่ แล้ว ใส่ข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างแท็บใหม่ ดูข้อมูลบนแท็บในบทความหลักของเวิร์กสเปซ Business Contact Manager ของคุณ

เคล็ดลับ: คุณสามารถเปิดใช้กิจกรรมด้านการตลาด จากชุดของผลลัพธ์การค้นหา ด้วยการเลือกระเบียนทั้งหมดในผลลัพธ์ คลิกขวา แล้ว คลิกสร้าง และชนิดของกิจกรรมทางการตลาดที่คุณต้องการเริ่มต้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งานกิจกรรมทางการตลาด ดูตลาดผลิตภัณฑ์และบริการใน Business Contact Manager ของคุณ

ด้านบนของหน้า

คำแนะนำสำหรับการค้นหา

 • ถ้าคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับการสะกดคำค้นหา เช่นชื่อ พิมพ์ตัวอักษรเพียงไม่กี่ของนั้น

 • ฟีเจอร์ค้นหาสแกนทั้งหมดของข้อความที่ใส่ในเขตข้อมูลจำเป็นของแต่ละระเบียนที่คุณกำลังค้นหา เพื่อให้ผลลัพธ์การค้นหาของคุณอาจสามารถมากกว่าที่คุณคาดไว้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์จากชิคาโก้เป็นคำที่ใช้ค้นหา คุณจะเห็นติดต่อที่ มีอยู่จากชิคาโก้และรายการที่ มีจากชิคาโก้ในชื่อบริษัทของพวกเขาในผลลัพธ์การค้นหา

 • คุณสามารถใส่คำค้นหามากกว่าหนึ่ง เช่นชื่อหรือเมือง ในกล่องค้นหา

 • ตัวดำเนินการค้นหาค่าเริ่มต้นคือ AND. ถ้าคุณไม่ได้ใช้ตัวดำเนินการอื่น ๆ เฉพาะระเบียนที่ตรงกับเกณฑ์การค้นหาทั้งหมดจะแสดงขึ้นมา

 • ใช้ตัวดำเนินการ (= < > OR) singly หรือร่วมกันระหว่างคำค้นหาเมื่อต้องการจำกัดผลลัพธ์ของคุณ

พิมพ์ตัวดำเนินการและ and OR เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

ตัวเลือกการค้นหาขั้นสูง

ก้าวข้ามการค้นหาพื้นฐานของระเบียน business เพื่อขยาย หรือจำกัดขอบเขตการค้นหาของคุณ

ใช้ตัวเลือกขอบเขต การขยายเขตข้อมูลการค้นหาของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังค้นหาระเบียนที่ติดต่อทางธุรกิจ แต่ต้องการรวมเป้าหมายในผลลัพธ์ของคุณ คุณสามารถรวมระเบียนอื่นของชนิดเดียวกันในการค้นหา

ใช้ตัวเลือกการปรับปรุง การจำกัดขอบเขตการค้นหาไปยังเขตข้อมูลเฉพาะ รวมถึงเขตข้อมูลที่ผู้ใช้กำหนดเองของคุณ คลิกอย่างใดของเขตข้อมูลในกลุ่มการเพิ่มชนิดของข้อมูลนั้นลงในเกณฑ์การค้นหา

ด้านบนของหน้า

ขยายขอบเขตการค้นหา

หลังจากที่คุณเปิดใช้การค้นหา คุณสามารถเปลี่ยนขอบเขตของการรวมระเบียนเพิ่มเติมเป็นชนิดเดียวกัน หรือBusiness Contact Manager for Outlook ระเบียน และรายการทั้งหมด ลองใช้กระบวนงานนี้ถ้าคุณไม่พบระเบียนที่คุณคาดว่าจะมองเห็นได้

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังค้นหาระเบียน – รายการบันทึกการติดต่อสื่อสาร ระเบียนโอกาส บัญชีผู้ใช้ที่เชื่อมโยงและต่อไปเรื่อย ๆ – ที่เกี่ยวข้องกับเฉพาะเจาะจงที่ติดต่อทางธุรกิจ คุณสามารถขยายการค้นหาเพื่อรวมระเบียนทั้งหมดในการค้นหา ชนิดระเบียนแบบกำหนดเองใด ๆ รวมถึงโดยอัตโนมัติ

หลังจากที่คุณได้เปิดใช้การค้นหา ใช้กระบวนงานต่อไปนี้เพื่อขยายขอบเขตการค้นหา

 1. บน Ribbon บนแท็บค้นหา ในกลุ่มขอบเขต คลิอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ชนิดของ (ชื่อระเบียน) ทั้งหมด ตัวเลือกนี้ขยายการค้นหาเพื่อรวมชนิดระเบียนทั้งหมดที่ยึดตามชนิดระเบียนที่เลือก

  • รายการทั้งหมดของ Business Contact Manager ตัวเลือกนี้ ( ปุ่ม ค้นหารายการ BCM ทั้งหมด ) ขยายผลลัพธ์การค้นหาเพื่อรวมทั้งหมด Business Contact Manager for Outlook ระเบียนและรายการ รวมถึงรายการบันทึกการติดต่อสื่อสาร

   หมายเหตุ: รายการ outlook เช่นการนัดหมายและข้อความอีเมล จะไม่รวมอยู่ในผลลัพธ์การค้นหา

 2. กลับไปยังผลลัพธ์การค้นหาต้นฉบับของคุณ ด้วยการคลิกแท็บปัจจุบัน บน Ribbon

ด้านบนของหน้า

ปรับปรุงผลลัพธ์การค้นหาของคุณ

คุณสามารถเพิ่มเกณฑ์การค้นหาเพื่อแคบผลลัพธ์คุณเห็นตลอดเวลาในระหว่างการค้นหา เพิ่มค่าที่เกือบทุกเขตข้อมูลค้นหาตามชนิดระเบียนที่เลือก

หลังจากที่คุณได้เปิดใช้การค้นหา ใช้กระบวนงานต่อไปนี้เพื่อจำกัดขอบเขตการค้นหาของคุณ

 1. บน Ribbon บนแท็บค้นหา ในกลุ่มปรับปรุง คลิกตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อรวมเกณฑ์ในการค้นหา:

เมื่อคุณคลิก...

ผลลัพธ์การค้นหารวม...

เลือกการแก้ไขชื่อ (ป้ายชื่อจะแตกต่างกันกับระเบียนคุณค้นหา)

ระเบียนที่ มีชื่อ หรือบางส่วนของชื่อที่คุณพิมพ์ในกล่องค้นหา

มอบหมายให้ แล้ว คลิกชื่อในรายการ

ระเบียนที่ถูกกำหนดให้กับผู้ใช้ทั้งหมดที่ตั้งชื่อที่คุณเลือก

ส่งเสริมการขาย  (สำหรับกิจกรรมทางการตลาดระเบียนเท่านั้น)

ระเบียนกิจกรรมที่เป็นของการส่งเสริมการขายหรือส่งเสริมการขาย ด้วยชื่อที่คุณพิมพ์ในกล่องส่งเสริมการขาย การตลาด

ตั้งค่าสถานะ

ระเบียนที่มีการตั้งค่าสถานะ

ขั้นตอนการขาย  (สำหรับโอกาสระเบียนเท่านั้น)

ระเบียนโอกาสที่อยู่ในพื้นที่การขาย (เช่นเพื่อหรือคุณสมบัติ) ที่คุณคลิกในรายการ

สถานะ  (สำหรับกิจกรรมทางการตลาด โครงการทางธุรกิจ และระเบียนงานโครงการเท่านั้น)

ระเบียนที่ถูกทำเครื่องหมาย ด้วยสถานะที่คุณคลิกในรายการสถานะ

ประเภท

ระเบียนที่ได้รับมอบหมายไปยังประเภทที่คุณคลิกในรายการประเภท

ตัวเลือกแม่ (ป้ายชื่อจะแตกต่างกันกับระเบียนคุณค้นหา)

ระเบียนที่เชื่อมโยงไปยังบัญชีผู้ใช้หรือโครงการที่ มีชื่อที่คุณพิมพ์ในกล่องค้นหา

เขตข้อมูลฟอร์ม ปุ่ม เขตข้อมูลฟอร์ม

ระเบียนทั้งหมดที่ประกอบด้วยค่าเดียวกันในเขตข้อมูลที่คุณพิมพ์ หรือคลิกในกล่องค้นหา สำหรับเขตข้อมูลที่คุณคลิกในรายการเขตข้อมูลฟอร์ม

 1. คลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อแสดงผลลัพธ์การค้นหาของคุณ

เคล็ดลับ: แต่ละรายการที่คุณเลือกจากกลุ่มปรับปรุง จะถูกเพิ่มเป็นเขตข้อมูลภายใต้กล่องค้นหา คุณสามารถตรวจทาน และเปลี่ยนเกณฑ์เหล่านี้ และเรียกใช้การค้นหาเพิ่มเติมได้ตราบใดที่กล่องค้นหา จะถูกเน้น

ด้านบนของหน้า

ใช้โฟลเดอร์การค้นหา

โฟลเดอร์การค้นหา เช่นแท็บบนพื้นที่ทำงาน เป็นวิธีเป็นประโยชน์มากมายเพื่อแสดงข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงที่คุณต้องการดูได้อย่างง่ายดาย

โฟลเดอร์การค้นหาBusiness Contact Manager for Outlook จะแสดงในบานหน้าต่างนำทางเมื่อคุณคลิกจดหมาย คลิกโฟลเดอร์เพื่อดูระเบียนที่ประกอบด้วย

คุณสามารถสร้าง และใช้โฟลเดอร์การค้นหา ตามที่จำเป็น ในทำนองเดียวกันพวกเขาทำไปยังรายการที่ถูกกรองบนแท็บ อย่างไรก็ตามโฟลเดอร์การค้นหา จำเป็นต้องมีมากของ power ประมวลผลของคอมพิวเตอร์ของคุณจากแท็บ เมื่อต้องการเก็บข้อมูลของพวกเขาปัจจุบัน แท็บจะยังคงอยู่เป็นเวอร์ชันล่าสุดเมื่อใดก็ ตามที่พวกเขาจะมองเห็นได้ แต่โฟลเดอร์การค้นหา จะถูกอัป เดตฟี ว่าพวกเขาจะถูกเก็บหรือไม่

เราขอแนะนำว่า คุณสามารถจำกัดจำนวนของโฟลเดอร์การค้นหา ที่คุณสร้าง และใช้แท็บเมื่อคุณต้องการสร้างรายการสามารถแทน คุณสามารถสร้างแท็บ 20 ในแต่ละพื้นที่ทำงาน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างแท็บจากรายการที่ถูกกรอง เห็นส่วนบนแท็บในบทความหลักของเวิร์กสเปซ Business Contact Manager ของคุณ

การสร้างโฟลเดอร์การค้นหา

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกจดหมาย

 2. ภายใต้Business Contact Manager คลิกขวาที่โฟลเดอร์การค้นหา แล้ว คลิ กค้นหาโฟลเดอร์ใหม่

 3. ในกล่องโต้ตอบโฟลเดอร์การค้นหาใหม่ พิมพ์ชื่อสำหรับโฟลเดอร์

 4. คลิกชนิดระเบียนที่คุณต้องการให้โฟลเดอร์การค้นหาเพื่อให้ประกอบด้วย

คุณสามารถเลือกชนิดระเบียนเช่นที่ ติดต่อทางธุรกิจ บัญชีผู้ใช้ โอกาส โครงการทางธุรกิจ และงานโครงการ หรือติดต่อสื่อสารประวัติจะบันทึกเช่น ประวัติติดต่อทางธุรกิจ บัญชีผู้ใช้ประวัติ ประวัติโอกาส และ ประวัติโครงการทางธุรกิจ โฟลเดอร์ประวัติจะประกอบด้วยรายการบันทึกการติดต่อสื่อสารสำหรับชนิดระเบียนที่เลือก

เคล็ดลับ: ถ้าคุณสร้างโฟลเดอร์ที่ มีระเบียนที่ใช้ติดต่อทางธุรกิจ หรือบัญชีผู้ใช้โดยยึด คุณสามารถใช้โฟลเดอร์การค้นหาเป็นรายชื่อผู้รับของกิจกรรมทางการตลาด เพียงแค่เลือกระเบียน บน Ribbon ในกลุ่มCommunicate คลิกทางการตลาด แล้วคลิกกิจกรรมที่คุณต้องการเริ่มต้น

 1. คลิกที่ปุ่มตัวกรอง เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบตัวกรอง เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • บนแท็บตัวกรองอย่างง่าย คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการให้รวมอยู่ในผลลัพธ์ของตัวกรอง

  • คลิกแท็บตัวกรองขั้นสูง เพื่อสร้างแบบสอบถามอย่าง น้อยหนึ่งขีดจำกัดของการกรองผลลัพธ์ของคุณ

  • คลิกแท็บตรวจทานผลลัพธ์ เพื่อดูรายการของระเบียน ล้างกล่องกาเครื่องหมายของระเบียนเพิ่มเติมที่คุณต้องการแยกออกจากผลลัพธ์

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตัวกรอง ดูที่กรองระเบียนใน Business Contact Manager

 2. คลิกตกลง เพื่อบันทึกผลลัพธ์ของคุณเป็นโฟลเดอร์การค้นหา

  โฟลเดอร์ที่ปรากฏในบานหน้าต่างนำทาง ภายใต้โฟลเดอร์Business Contact Manager

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×