ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ค้นหาพจนานุกรมการค้นหาคำใน Office 2010

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อต้อง การตรวจการสะกดคำ หรือเมื่อต้อง การค้นหาข้อกำหนดของ คุณสามารถค้นหาคำในพจนานุกรม โดยใช้ฟีเจอร์การค้นคว้า

คุณกำลังใช้โปรแกรมใดMicrosoft Office 2010

Excel

OneNote

Outlook

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

Excel  

หมายเหตุ: ใช้ ALT + คลิกหาคำคำเดียวไม่ได้รับการสนับสนุนใน Microsoft Office Excel

 1. บนแท็บรีวิว คลิกการค้นคว้า

  รายการนี้อยู่ที่ใด

  แท็บ รีวิว บน Ribbon ของ Excel

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการค้นหาเนื้อหาของเซลล์ กด ALT แล้วคลิกเซลล์ที่คุณต้องการ ถ้ามีมากกว่าหนึ่งคำในเซลล์ ไว้จะถือว่าเนื้อหาเป็นวลี

  • พิมพ์คำหรือวลีลงในกล่องค้นหา แล้ว คลิ กเริ่มการค้นหา รูปปุ่ม

   ผลลัพธ์ปรากฏในบานหน้าต่างงานค้นคว้า

ด้านบนของหน้า

OneNote

 1. บนแท็บรีวิว คลิกการค้นคว้า

  รายการนี้อยู่ที่ใด

  แท็บ รีวิว ปุ่ม ค้นคว้า

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการค้นหาคำ ๆ เดียวในเอกสาร กด ALT แล้วคลิกคำที่คุณต้องการค้นหา

  • เมื่อต้องการค้นหาวลีในเอกสาร เลือกคำที่คุณต้อง กด ALT แล้วคลิกส่วนที่เลือก ไว้

  • พิมพ์คำหรือวลีลงในกล่องค้นหา แล้ว คลิ กเริ่มการค้นหา รูปปุ่ม

   ผลลัพธ์ปรากฏในบานหน้าต่างงานค้นคว้า

ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. ในข้อความใหม่ บนแท็บรีวิว ในกลุ่มการพิสูจน์อักษร คลิกการค้นคว้า

  รายการนี้อยู่ที่ใด

  ปุ่มการค้นคว้าบน Ribbon ใน Outlook

  หมายเหตุ: ใน Microsoft Office Outlook บานหน้าต่างงานค้นคว้า จะพร้อมใช้งานในใหม่ Outlook ข้อมูลใด ๆ เช่นข้อความคุณสามารถเขียนใน แต่ไม่ได้ จากหน้าต่างหลักของ Outlook

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการค้นหาคำ ๆ เดียวในเอกสาร กด ALT แล้วคลิกคำที่คุณต้องการค้นหา

  • เมื่อต้องการค้นหาวลีในเอกสาร เลือกคำที่คุณต้อง กด ALT แล้วคลิกส่วนที่เลือก ไว้

  • พิมพ์คำหรือวลีลงในกล่องค้นหา แล้ว คลิ กเริ่มการค้นหา รูปปุ่ม

   ผลลัพธ์ปรากฏในบานหน้าต่างงานค้นคว้า

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

หมายเหตุ: ALT + คลิกใช้ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Microsoft Office PowerPoint

 1. บนแท็บรีวิว คลิกการค้นคว้า

  รายการนี้อยู่ที่ใด

  แท็บ รีวิว ปุ่ม ค้นคว้า

 2. พิมพ์คำหรือวลีลงในกล่องค้นหา แล้ว คลิ กเริ่มการค้นหา รูปปุ่ม

ผลลัพธ์ปรากฏในบานหน้าต่างงานค้นคว้า

ด้านบนของหน้า

Publisher

 1. บนแท็บรีวิว คลิกการค้นคว้า

  รายการนี้อยู่ที่ใด

  เมนูการค้นคว้า

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการค้นหาคำ ๆ เดียวในเอกสาร กด ALT แล้วคลิกคำที่คุณต้องการค้นหา

  • เมื่อต้องการค้นหาวลีในเอกสาร เลือกคำที่คุณต้อง กด ALT แล้วคลิกส่วนที่เลือก ไว้

  • พิมพ์คำหรือวลีลงในกล่องค้นหา แล้ว คลิ กเริ่มการค้นหา รูปปุ่ม

ผลลัพธ์ปรากฏในบานหน้าต่างงานค้นคว้า

ด้านบนของหน้า

Visio

 1. บนแท็บรีวิว คลิกการค้นคว้า

  รายการนี้อยู่ที่ใด

  แท็บ รีวิว ปุ่ม ค้นคว้า

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการค้นหาคำ ๆ เดียวในเอกสาร กด ALT แล้วคลิกคำที่คุณต้องการค้นหา

  • เมื่อต้องการค้นหาวลีในเอกสาร เลือกคำที่คุณต้อง กด ALT แล้วคลิกส่วนที่เลือก ไว้

  • พิมพ์คำหรือวลีลงในกล่องค้นหา แล้ว คลิ กเริ่มการค้นหา รูปปุ่ม

   ผลลัพธ์ปรากฏในบานหน้าต่างงานค้นคว้า

ด้านบนของหน้า

Word

 1. บนแท็บรีวิว คลิกการค้นคว้า

  รายการนี้อยู่ที่ใด

  แท็บ รีวิว ปุ่ม ค้นคว้า

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการค้นหาคำ ๆ เดียวในเอกสาร กด ALT แล้วคลิกคำที่คุณต้องการค้นหา

  • เมื่อต้องการค้นหาวลีในเอกสาร เลือกคำที่คุณต้อง กด ALT แล้วคลิกส่วนที่เลือก ไว้

  • พิมพ์คำหรือวลีลงในกล่องค้นหา แล้ว คลิ กเริ่มการค้นหา รูปปุ่ม

   ผลลัพธ์ปรากฏในบานหน้าต่างงานค้นคว้า

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×