ค้นหาบันทึกย่อ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: ถ้าสมุดบันทึกของคุณมีส่วนที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านและคุณต้องการค้นหาบันทึกย่อในส่วนเหล่านั้น คุณต้องป้อนรหัสผ่านสำหรับส่วนเหล่านั้นก่อนที่จะเริ่มการค้นหาของคุณ

 1. ในกล่อง ค้นหา ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการค้นหา

 2. คลิกลูกศรขอบเขตการค้นหาเปลี่ยน อยู่ถัดจากปุ่มค้นหา แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการค้นหาข้อความที่ระบุในเฉพาะส่วนปัจจุบัน ให้คลิก ส่วนนี้

  • เมื่อต้องการค้นหาข้อความที่ระบุในส่วนที่เปิดอยู่ทั้งหมด ให้คลิก กลุ่มส่วนนี้

  • เมื่อต้องการค้นหาข้อความที่ระบุในทุกส่วนและทุกหน้าของสมุดบันทึกปัจจุบัน ให้คลิก สมุดบันทึกนี้

  • เมื่อต้องการค้นหาข้อความที่ระบุในทุกส่วนและทุกหน้าของสมุดบันทึกทั้งหมดของคุณ ให้คลิก สมุดบันทึกทั้งหมด

 3. คลิกปุ่ม ค้นหา

  ถ้าพบอินสแตนซ์ของข้อความอย่างน้อยหนึ่งอินสแตนซ์ จำนวนหน้าทั้งหมดจะปรากฏในพื้นที่แถบเครื่องมือ

 4. เมื่อต้องการย้ายจากอินสแตนซ์ของข้อความหนึ่งไปยังอีกอินสแตนซ์หนึ่ง ให้คลิกลูกศร ผลการค้นหาก่อนหน้า หรือ ผลการค้นหาถัดไป

 5. เมื่อต้องการตรวจทานรายการของหน้าที่มีข้อความอยู่ ให้คลิก แสดงรายการ แล้วเลือกทำต่อไปนี้ในบานหน้าต่างงาน รายการของหน้า

  • เมื่อต้องการเปิดหน้าที่ระบุซึ่งมีข้อความ ให้คลิกชื่อเรื่องของหน้านั้น

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับรายการหน้าในลักษณะอื่น ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการในรายการ เรียงลำดับรายการตาม

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนขอบข่ายการค้นหา ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการในรายการ ค้นหา

   หมายเหตุ: เมื่อต้องการให้สามารถจัดการผลลัพธ์การค้นหาในบานหน้าต่างงาน รายการของหน้า OneNote จะแสดงผลการค้นหาเดียวต่อหนึ่งหน้า ในรายการ จดบันทึกผลลัพธ์การค้นหา ให้คลิกการเปลี่ยนแปลงใดๆ เพื่อแสดงเหตุการณ์เพิ่มเติมที่อาจพบบนหน้านั้น

 6. เมื่อต้องการสิ้นสุดการค้นหา ให้คลิกปุ่มสีแดง ออกจากการค้นหาและล้างการเน้นที่ตรงกัน

หมายเหตุ: 

 • เมื่อคุณเลือกขอบข่ายการค้นหา สิ่งที่คุณเลือกจะถูกนำไปใช้กับการค้นหาบันทึกย่อของคุณที่ตามมาทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือก ส่วนนี้ และค้นหาบันทึกย่อของคุณ แต่ต่อมาคุณต้องการค้นหาข้อความในบันทึกย่อของคุณทั้งหมด คุณต้องเปลี่ยนขอบข่าย (เช่น ไปยัง สมุดบันทึกทั้งหมด) ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นการค้นหาถัดไป

 • ขณะที่ค้นหาข้อความในบันทึกย่อของคุณ คุณสามารถเลือกที่จะรวมการค้นหาคำพูดที่ตรงกันในแฟ้มเสียงและวิดีโอ (.wma และ .wmv) ที่คุณบันทึกไว้ใน OneNote ได้ บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก และในรายการ ประเภท ให้คลิก เสียงและวิดีโอ เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานการค้นหาการบันทึกเสียงและวิดีโอสำหรับคำ แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×