ค้นหาบันทึกย่อใน OneNote

หนึ่งในข้อดีของการใช้ OneNote แทนที่จะใช้สมุดบันทึกแบบดั้งเดิมคือความสามารถในการค้นหาอย่างรวดเร็วในข้อมูลทั้งหมดที่คุณรวบรวมไว้และดูบันทึกย่อที่สำคัญตามเกณฑ์ที่คุณระบุ แทนที่จะต้องพลิกไปมาและอ่านหน้ากระดาษ คุณสามารถดูสิ่งใดก็ตามที่คุณจดไว้ได้อย่างรวดเร็ว OneNote ยังทำให้การเรียกดูบันทึกย่อล่าสุดของคุณและค้นหาคำที่พูดในบันทึกย่อแบบเสียงที่บันทึกได้ง่ายขึ้น

ค้นหาข้อความ

เมื่อต้องการค้นหาคำสำคัญหรือวลีในสมุดบันทึกทั้งหมดของคุณ แม้กระทั่งระหว่างสมุดบันทึกจำนวนมาก ให้ทำดังนี้

 1. ในกล่องค้นหาที่ขอบด้านขวาของแท็บส่วนของคุณ ให้เลือกลูกศรทางด้านขวาของไอคอนรูปแว่นขยาย และในรายการที่ปรากฏขึ้น ให้เลือก สมุดบันทึกทั้งหมด

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการใช้แป้นพิมพ์ลัด คุณสามารถกด Ctrl+E เพื่อขยายการค้นหาของคุณไปยังสมุดบันทึกทั้งหมด

 2. ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์คำสำคัญหรือวลี

  ใช้ ค้นหา เพื่อค้นหาบันทึกย่อที่ตำแหน่งใดก็ได้ใน OneNote

 3. ขณะที่คุณพิมพ์ OneNote จะเริ่มต้นส่งกลับผลลัพธ์หน้าที่ตรงกับคำหรือวลีที่คุณค้นหา เลือกผลลัพธ์การค้นหาเพื่อเรียกใช้บันทึกย่อที่ตรงกับการค้นหา

 4. เมื่อคุณทำการค้นหาเสร็จแล้ว ให้กด Esc

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณต้องการจำกัดขอบเขตการค้นหา ให้เลือกลูกศรด้านขวาของไอคอนรูปแว่นขยาย และในรายการที่ปรากฏขึ้น ให้เลือกวิธีการจำกัดการค้นหาของคุณ ได้แก่ ค้นหาในหน้านี้, ส่วนนี้, กลุ่มส่วนนี้, สมุดบันทึกนี้, สมุดบันทึกทั้งหมด

 • เมื่อต้องการวนดูผลลัพธ์การค้นหาจำนวนมากได้ง่ายยิ่งขึ้น ให้ปรับเปลี่ยนขอบเขตการค้นหา เรียงลำดับการค้นหา คุณสามารถตรึงบานหน้าต่างการค้นหาได้ เพียงกด Alt+O

ค้นหาคำพูดในคลิปเสียงและวิดีโอ

OneNote สามารถจดจำคำพูดในการบันทึกเสียงและวิดีโอได้ถ้าคุณเปิดใช้งานฟีเจอร์การค้นหาเสียง ตัวเลือกนี้ถูกปิดไว้ตามค่าเริ่มต้น เพราะทำให้ฟีเจอร์ค้นหาทำงานช้าลง

เมื่อต้องการเปิดการค้นหาด้วยเสียง ให้ทำดังนี้

 1. เลือก ไฟล์ > ตัวเลือก > เสียงและวิดีโอ

 2. ภายใต้ การค้นหาเสียง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานการค้นหาการบันทึกเสียงและวิดีโอสำหรับคำ แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ: ฟีเจอร์การค้นหาใน Office OneNote 2007 จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการติดตั้งคอมโพเนนต์การค้นหาเดสก์ท็อปของ Windows (WDS) เมื่อติดตั้ง WDS แล้ว การค้นหาบันทึกย่อใน OneNote จะดำเนินการได้ทันที และคุณยังสามารถค้นหาข้อมูลในบันทึกแบบเสียงที่บันทึกไว้ได้อีกด้วย คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้ง WDS ได้เมื่อ OneNote แสดงพร้อมท์ถึงคุณ หรือเลือกในตัวเลือกของ OneNote บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก ให้คลิก อื่นๆ แล้วคลิก ติดตั้งการค้นหาทันที

คุณต้องการทำอะไร

ค้นหาบันทึกย่อ

ค้นหาบันทึกย่อที่เขียนไว้ล่าสุด

เรียกดูบันทึกย่อที่ดูล่าสุด

เคล็ดลับสำหรับการค้นหาบันทึกย่อ

ค้นหาบันทึกย่อ

หมายเหตุ: ถ้าสมุดบันทึกของคุณมีส่วนที่ถูกป้องกันด้วยรหัสผ่านและคุณต้องการค้นหาบันทึกย่อในส่วนเหล่านั้น คุณต้องใส่รหัสผ่านสำหรับส่วนเหล่านั้นก่อนที่คุณจะเริ่มการค้นหาของคุณ

 1. ในกล่อง ค้นหา ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการค้นหา

 2. คลิกลูกศร เปลี่ยนขอบเขตการค้นหา ที่อยู่ถัดจากสัญลักษณ์ ค้นหา แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการค้นหาข้อความที่ระบุในส่วนปัจจุบันเท่านั้น ให้คลิก ส่วนนี้

  • เมื่อต้องการค้นหาข้อความที่ระบุในส่วนที่อยู่ทั้งหมด ให้คลิก กลุ่มส่วนนี้

  • เมื่อต้องการค้นหาข้อความที่ต้องการให้ส่วนและหน้าทั้งหมดในสมุดบันทึกปัจจุบัน ให้คลิก สมุดบันทึกนี้

  • เมื่อต้องการค้นหาข้อความที่ต้องการให้ส่วนและหน้าทั้งหมดในสมุดบันทึกทั้งหมด ให้คลิก สมุดบันทึกทั้งหมด

 3. คลิกปุ่ม ค้นหา

  ถ้าพบอินสแตนซ์ของข้อความอย่างน้อยหนึ่งอินสแตนซ์ จำนวนหน้าทั้งหมดจะปรากฎในพื้นที่แถบเครื่องมือ

 4. เมื่อต้องการย้ายจากอินสแตนซ์หนึ่งของข้อความไปยังอีกอินสแตนซ์หนึ่ง ให้คลิกลูกศร ก่อนหน้า หรือ ถัดไป

 5. เมื่อต้องการดูรายการหน้าที่มีข้อความ ให้คลิก ดูรายการ แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งในบานหน้าต่างงาน รายการหน้า:

  • เมื่อต้องการเปิดหน้าที่ต้องการที่มีข้อความ ให้คลิกชื่อเรื่องของหน้า

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับรายการหน้าด้วยวิธีอื่น ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการในรายการ เรียงลำดับรายการตาม

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนขอบเขตการค้นหา ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการในรายการ ค้นหา

   หมายเหตุ: เมื่อต้องการเก็บผลลัพธ์การต้นหาไว้ในบานหน้าต่างงาน รายการหน้า ที่จัดการได้ OneNote จะแสดงรายการที่ตรงกันเพียงรายการเดียวต่อหนึ่งหน้า ในรายการ ผลลัพธ์การค้นหาบันทึกย่อ ให้คลิกหน้าใดก็ได้เพื่อแสดงรายการเพิ่มเติมที่อาจพบในหน้านั้น

 6. เมื่อต้องการสิ้นสุดการค้นหา ให้คลิกปุ่ม ออกจากการค้นหา แล้วล้างการเน้นรายการที่ตรงกัน สีแดง

หมายเหตุ: 

 • เมื่อคุณเลือกขอบเขตการค้นหา จะถูกนำไปใช้กับการค้นหาบันทึกย่อของคุณต่อมาทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือก ส่วนนี้ แล้วค้นหาบันทึกย่อของคุณ แต่คุณต้องการค้นหาข้อความในบันทึกย่อทั้งหมดของคุณในภายหลัง คุณต้องเปลี่ยนขอบเขต (ตัวอย่างเช่น เปลี่ยนเป็น สมุดบันทึกทั้งหมด) ก่อนที่คุณจะเริ่มการค้นหาถัดไปของคุณ

 • เมื่อกำลังค้นหาข้อความในบันทึกย่อของคุณ คุณสามารถเลือกใส่การค้นหารายการที่ตรงกับคำที่พูดในไฟล์เสียงและวิดีโอ (.wma และ .wmv) ที่คุณบันทึกไว้ใน OneNote บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก จากนั้น ในรายการ ประเภท ให้คลิก เสียงและวิดีโอ เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานการค้นหาการบันทึกเสียงและวิดีโอสำหรับคำ แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ค้นหาบันทึกย่อที่เขียนไว้ล่าสุด

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก หน้าที่เรียงลำดับตามวันที่

 2. ในบานหน้าต่างงาน รายการหน้า ให้เลือก วันที่ ในรายการ เรียงลำดับรายการตาม

 3. ในรายการ ค้นหา ให้คลิก สมุดบันทึกทั้งหมด

 4. เมื่อต้องการเปิดหน้าที่ต้องการ ให้คลิกชื่อเรื่องของหน้าในรายการผลลัพธ์

ด้านบนของหน้า

เรียกดูบันทึกย่อที่ดูล่าสุด

บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน ให้เลือกทำดังต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการเปิดหน้าสุดท้ายที่คุณดู ให้คลิก ย้อนกลับ รูปปุ่ม

 • เมื่อต้องการเปิดหน้าที่คุณดูก่อนที่จะคลิก ย้อนกลับ รูปปุ่ม ให้คลิก ไปข้างหน้า รายการย่อ/ขยาย

 • เมื่อต้องการเปิดหนึ่งในหน้าล่าสุดที่คุณดู ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก ย้อนกลับ รูปปุ่ม หรือ ไปข้างหน้า รายการย่อ/ขยาย แล้วคลิกชื่อเรื่องของหน้าที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

เคล็ดลับสำหรับการค้นหาบันทึกย่อ

เมื่อต้องการได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเมื่อค้นหาบันทึกย่อของคุณ ให้พิจารณาใช้เคล็ดลับต่อไปนี้:

 • ใช้เครื่องหมายอัญประกาศเพื่อค้นหาวลีที่ต้องการ    เมื่อต้องการค้นหาวลีที่ต้องการ ให้ใส่วลีไว้ในเครื่องหมายอัญประกาศ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์ "Frank Lee" และคุณมีบันทึกย่อที่มีชื่อ Frank Miller, Oliver Lee และ Frank Lee OneNote จะค้นหาเฉพาะบันทึกย่อที่มีเฉพาะวลี Frank Lee

 • ใช้ “OR” เพื่อค้นหาหน้าที่มีคำใดก็ได้    เมื่อต้องการค้นหาบันทึกย่อที่มีคำใดก็ได้จากหลายคำ ให้พิมพ์ OR ระหว่างแต่ละคำ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์ Frank OR Lee OR Oliver OneNote จะค้นหาบันทึกย่อที่มีหนึ่งในสามคำเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งคำ

 • ใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กที่สลับกันได้    ด้วยข้อยกเว้นของ AND, OR และ NEAR การค้นหาจะไม่สนใจตัวพิมพ์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์ วันจันทร์ OneNote จะค้นหาบันทึกย่อที่มีวันจันทร์

 • ใช้ “เริ่มการบันทึกเสียง” หรือ “เริ่มการบันทึกวิดีโอ” เพื่อค้นหาบันทึกย่อแบบเสียงหรือวิดีโอ    เมื่อคุณบันทึกบันทึกย่อแบบเสียงหรือวิดีโอ OneNote จะแทรกข้อความ “เริ่มการบันทึกเสียง” หรือ “เริ่มการบันทึกวิดีโอ” โดยอัตโนมัติ โดยขึ้นอยู่กับชนิดของการบันทึก เมื่อต้องการค้นหาบันทึกย่อแบบเสียง ให้พิมพ์ เริ่มการบันทึกเสียง เมื่อต้องการค้นหาบันทึกย่อแบบวิดีโอ ให้พิมพ์ เริ่มการบันทึกวิดีโอ

 • ใช้เฉพาะตัวอักษรส่วนแรกของคำเพื่อขยายผลลัพธ์การค้นหาของคุณ    ถ้าคุณพิมพ์ตัวอักษรส่วนแรกของคำ OneNote จะค้นหาคำที่มีส่วนนั้นของคำ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์ เวล และคุณมีบันทึกย่อที่มีคำว่าเวลา OneNote จะค้นหาบันทึกย่อที่มีทั้งคำว่าเวลและเวลา เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ ให้ใช้เครื่องหมายอัญประกาศเพื่อค้นหาคำหรือวลี

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×