ค้นหาบันทึกย่อใน OneNote

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หนึ่งหลักประโยชน์ของการใช้ OneNote แทนที่เป็นสมุดบันทึกดั้งเดิมเป็นของความสามารถในการค้นหาทั้งหมดของข้อมูลที่คุณได้รวบรวม และดึงข้อมูลสำคัญของบันทึกย่อโดยยึดตามเกณฑ์ที่คุณระบุได้อย่างรวดเร็ว แทนที่จะต้องพลิก และอ่านกวาดผ่านหน้ากระดาษ คุณสามารถได้อย่างรวดเร็วเรียกสิ่งใดที่คุณได้ jotted ลง OneNote ยังทำให้ง่ายต่อการเรียกดูบันทึกย่อของคุณและค้นหาคำพูดในบันทึกย่อแบบเสียงบันทึกล่าสุด

ค้นหาข้อความ

เมื่อต้องการค้นหาคำสำคัญหรือวลีในสมุดบันทึกทั้งหมดของคุณ แม้กระทั่งระหว่างสมุดบันทึกจำนวนมาก ให้ทำดังนี้

 1. ในกล่องค้นหาไปขอบด้านขวาของแท็บส่วนของคุณ เลือกลูกศรทางด้านขวา ของไอคอนกแว่น และ ในรายการที่ปรากฏขึ้น เลือกสมุดบันทึกทั้งหมด

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการใช้คีย์ลัด คุณสามารถกด Ctrl+E เพื่อขยายการค้นหาของคุณไปยังสมุดบันทึกทั้งหมด

 2. ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์คำสำคัญหรือวลี

  ใช้ การค้นหา เพื่อค้นหาบันทึกย่อที่ตำแหน่งใดก็ได้ใน OneNote

 3. ขณะที่คุณพิมพ์ OneNote จะเริ่มต้นส่งกลับผลลัพธ์หน้าที่ตรงกับคำหรือวลีที่คุณค้นหา เลือกผลลัพธ์การค้นหาเพื่อเรียกใช้บันทึกย่อที่ตรงกับการค้นหา

 4. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการค้นหาของคุณ กด Esc

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณต้องการจำกัดขอบเขตการค้นหา ให้เลือกลูกศรด้านขวาของไอคอนรูปแว่นขยาย และในรายการที่ปรากฏขึ้น ให้เลือกวิธีการจำกัดการค้นหาของคุณ ได้แก่ ค้นหาในหน้านี้, ส่วนนี้, กลุ่มส่วนนี้, สมุดบันทึกนี้, สมุดบันทึกทั้งหมด

 • เมื่อต้องการวนรอบผลลัพธ์การค้นหาจำนวนมากได้ง่ายยิ่งขึ้น ปรับขอบเขตการค้นหา เรียงลำดับการค้นหา คุณสามารถตรึงบานหน้าต่างผลลัพธ์การค้นหา ให้กด Alt + O

ค้นหาคำพูดในคลิปเสียงและวิดีโอ

OneNote สามารถจดจำคำพูดในการบันทึกเสียงและวิดีโอได้ถ้าคุณเปิดใช้งานฟีเจอร์การค้นหาเสียง ตัวเลือกนี้ถูกปิดไว้ตามค่าเริ่มต้น เพราะทำให้ฟีเจอร์ค้นหาทำงานช้าลง

เมื่อต้องการเปิดการค้นหาด้วยเสียง ให้ทำดังนี้

 1. เลือก ไฟล์ > ตัวเลือก > เสียงและวิดีโอ

 2. ภายใต้ การค้นหาเสียง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานการค้นหาการบันทึกเสียงและวิดีโอสำหรับคำ แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ: ฟีเจอร์การค้นหาในOffice OneNote 2007 สามารถช่วยปรับปรุง ด้วยการติดตั้งคอมโพเนนต์การค้นหาบนเดสก์ท็อปของ Windows (WDS) ด้วยการติดตั้ง WDS ค้นหาบันทึกย่อใน OneNote เป็นสิ่งที่เกิด และแม้แต่คุณสามารถค้นหาข้อมูลในบันทึกย่อแบบเสียงบันทึกไว้ คุณสามารถดาวน์โหลด และติดตั้ง WDS เมื่อ OneNote พร้อมท์ให้คุณ หรือ โดยการเลือกในตัวเลือก OneNote บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือก ในกล่องโต้ตอบตัวเลือก คลิกอื่น ๆ แล้ว คลิ กติดตั้งค้นหาทันที

คุณต้องการทำอะไร

ค้นหาบันทึกย่อ

การค้นหาบันทึกย่อล่าสุดเป็นลายลักษณ์อักษร

เรียกดูดูบันทึกย่อล่าสุด

เคล็ดลับสำหรับการค้นหาบันทึกย่อ

ค้นหาบันทึกย่อ

หมายเหตุ: ถ้าสมุดบันทึกของคุณประกอบด้วยส่วนที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน และคุณต้องการค้นหาบันทึกย่อในส่วนดังกล่าว คุณต้องใส่รหัสผ่านสำหรับส่วนเหล่านั้นก่อนที่คุณเริ่มการค้นหา

 1. ในกล่องค้นหา พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการค้นหา

 2. คลิกลูกศรขอบเขตการค้นหาเปลี่ยน อยู่ถัดจากสัญลักษณ์ค้นหา แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการค้นหาข้อความที่ระบุในส่วนปัจจุบันเท่านั้น คลิกส่วนนี้

  • เมื่อต้องการค้นหาข้อความที่ระบุในส่วนเปิดอยู่ทั้งหมด คลิกกลุ่มส่วนนี้

  • เมื่อต้องการค้นหาข้อความที่ระบุในทุกส่วนและหน้าต่าง ๆ ในสมุดบันทึกปัจจุบัน คลิกสมุดบันทึกนี้

  • เมื่อต้องการค้นหาข้อความที่ระบุในทุกส่วนและหน้าต่าง ๆ ในสมุดบันทึกของคุณทั้งหมด คลิกสมุดบันทึกทั้งหมด

 3. คลิกที่ปุ่มค้นหา

  ถ้าพบอย่าง น้อยหนึ่งอินสแตนซ์ของข้อความ จำนวนหน้าทั้งหมดปรากฏในพื้นที่แถบเครื่องมือ

 4. เมื่อต้องการย้ายจากอินสแตนซ์เดียวของข้อความไปยังอีก คลิกลูกศรตรงกันพอดีก่อนหน้า หรือถัดไปที่ตรงกัน

 5. เมื่อต้องการดูรายการของหน้าที่ประกอบด้วยข้อความ คลิกมุมมองรายการ แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ในบานหน้าต่างงานรายการหน้า:

  • เมื่อต้องการเปิดเฉพาะหน้าที่ประกอบด้วยข้อความ คลิกชื่อเรื่องของหน้า

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับรายการของหน้าในแบบที่แตกต่างกัน คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการในรายการเรียงลำดับรายการตาม

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนขอบเขตของการค้นหา คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการในรายการการค้นหา

   หมายเหตุ: เมื่อต้องการเก็บผลลัพธ์การค้นหาในบานหน้าต่างงานรายการหน้า สามารถจัดการได้ OneNote แสดงเดียวเท่านั้นที่ตรงกันต่อหนึ่งหน้า ในรายการผลลัพธ์การค้นหาบันทึกย่อ คลิกหน้าใด ๆ เพื่อแสดงเพิ่มเติมที่ปรากฏอยู่ที่อาจพบบนหน้านั้น

 6. เมื่อต้องการจบการค้นหา คลิกสีแดงปุ่มค้นหาออกและ match ล้างการเน้น ออก

หมายเหตุ: 

 • เมื่อคุณเลือกขอบเขตการค้นหา นั้นจะใช้โดยอัตโนมัติเพื่อค้นหาที่ตามมาทั้งหมดของบันทึกย่อของคุณ ตัวอย่าง ถ้าคุณเลือกนี้ส่วน และค้นหาบันทึกย่อของคุณ แต่คุณต้องการค้นหาข้อความในบันทึกย่อของคุณทั้งหมดในภายหลัง คุณต้องเปลี่ยนขอบเขต (ตัวอย่าง เป็นสมุดบันทึกทั้งหมด ) ก่อนที่คุณเริ่มการค้นหาถัดไป

 • เมื่อทำการค้นหาข้อความในบันทึกย่อของคุณ คุณสามารถเลือกที่จะรวมถึงการค้นหาคำพูดในใด ๆ ไฟล์เสียง และวิดีโอ (.wma และ.wmv) ที่คุณได้บันทึกใน OneNote ที่ตรงกัน บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือก ในรายการประเภท คลิ กเสียงและวิดีโอ เลือกกล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งานการค้นหาการบันทึกเสียง และวิดีโอสำหรับคำ แล้ว คลิ กตกลง

ด้านบนของหน้า

ค้นหาบันทึกย่อที่เขียนไว้ล่าสุด

 1. บนเมนูมุมมอง คลิกหน้าเรียงลำดับตามวัน

 2. ในบานหน้าต่างงานรายการหน้า เลือกวันที่ ในรายการเรียงลำดับรายการตาม

 3. ในรายการการค้นหา คลิกสมุดบันทึกทั้งหมด

 4. เมื่อต้องการเปิดหน้าใดหน้าหนึ่ง คลิกชื่อเรื่องของหน้าในรายการผลลัพธ์

ด้านบนของหน้า

เรียกดูบันทึกย่อที่ดูล่าสุด

บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการเปิดหน้าสุดท้ายที่คุณดู คลิกย้อนกลับ รูปปุ่ม

 • เมื่อต้องการเปิดหน้าที่คุณดูก่อนที่จะคลิกย้อนกลับ รูปปุ่ม คลิกไปข้างหน้า รายการย่อ/ขยาย

 • เมื่อต้องการเปิดหนึ่งในหน้าที่ไม่กี่ครั้งล่าสุดที่คุณดู คลิกลูกศรอยู่ถัดจากกลับ รูปปุ่ม หรือไปข้างหน้า รายการย่อ/ขยาย ทางแล้ว คลิกชื่อของหน้าที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

เคล็ดลับสำหรับการค้นหาบันทึกย่อ

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุดเมื่อการค้นหาบันทึกย่อของคุณ ให้พิจารณาคำแนะนำต่อไปนี้:

 • ใช้เครื่องหมายอัญประกาศเพื่อค้นหาที่มีวลีทุกประการ    เมื่อต้องการค้นหาวลีแน่นอน ใส่วลีในเครื่องหมายอัญประกาศ ตัวอย่าง ถ้าคุณพิมพ์"Lee วรพล"และคุณมีบันทึกย่อที่มีชื่อ Miller วรพล Lee โอลิเวอร์ และ Lee วรพล OneNote ค้นหาเฉพาะบันทึกย่อเหล่านั้นที่มีที่แน่นอนตั้ง Lee วรพล

 • ใช้ "หรือ" เพื่อค้นหาหน้าที่มีคำใด ๆ    เมื่อต้องการค้นหาบันทึกย่อที่ประกอบด้วยหลายคำใด ๆ พิมพ์ORระหว่างแต่ละคำ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์วรพลหรือ Lee หรือโอลิเวอร์OneNote ค้นหาบันทึกย่อที่ประกอบด้วยสามคำเหล่านั้น

 • ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ และตัวพิมพ์เล็กตัวอักษรให้สลับกัน    ยกเว้น AND, OR และ NEAR ค้นหาเล็กไม่ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์จันทร์วันOneNote ค้นหาบันทึกย่อที่ประกอบด้วยทั้งวันจันทร์และวันจันทร์

 • ใช้ "บันทึกเสียงเริ่มต้นใช้งาน" หรือ "บันทึกวิดีโอเริ่มต้นใช้งาน" เพื่อค้นหาเสียงหรือวิดีโอบันทึกย่อ    เมื่อคุณบันทึกเสียง หรือวิดีโอ OneNote โดยอัตโนมัติแทรกข้อความ "เสียงบันทึกเริ่มต้นใช้งาน" หรือ "บันทึกวิดีโอ เริ่ม โดยขึ้นอยู่กับชนิดของการบันทึก เมื่อต้องการค้นหาบันทึกย่อแบบเสียง พิมพ์เริ่มต้นใช้งานการบันทึกเสียง เมื่อต้องการค้นหาบันทึกย่อวิดีโอ พิมพ์เริ่มต้นใช้งานการบันทึกวิดีโอ

 • ใช้เฉพาะแรกอักษรสองสามตัวคำเพื่อขยายผลลัพธ์การค้นหาของคุณ    ถ้าคุณพิมพ์อักษรสองสามตัวแรกคำ OneNote ค้นหาคำที่ประกอบด้วยส่วนของคำ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์Timและคุณมีบันทึกย่อที่มีเวลา word, OneNote ค้นหาบันทึกย่อที่ประกอบด้วยทั้ง Tim และเวลา เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้เครื่องหมายอัญประกาศเพื่อค้นหาแอแน่นอนคำหรือวลี

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×