ค้นหาบริษัทจดทะเบียนโดเมนหรือผู้ให้บริการโฮสต์ DNS ของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

โทรศัพท์

ต้องการความช่วยเหลือบางอย่างหรือไม่   

ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

เมื่อต้องการตั้งค่าโดเมนในOffice 365 คุณต้องเป็นเจ้าของอย่างใดอย่างหนึ่ง และเปลี่ยนแปลงบางอย่างของระเบียน DNS สำหรับโดเมนของคุณ

ถ้าคุณไม่ต้องเป็นเจ้าของโดเมนแล้ว คุณสามารถซื้อหนึ่งจากบริษัทจดทะเบียนชื่อโดเมน

ถ้าคุณจำบริษัทจดทะเบียนชื่อโดเมนที่คุณจดทะเบียนโดเมนของคุณ ไม่ได้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อค้นหาบริษัทจดทะเบียนการ

ค้นหาบริษัทจดทะเบียนชื่อโดเมนของคุณ

หมายเหตุ: ชื่อโดเมนที่ลงท้าย ด้วยตัวอักษรสองชุด (เช่น.caหรือ.jp) จะไม่ทำงานกับเครื่องมือนี้

  1. บนด้านหน้าการค้นหาของ InterNICในกล่องค้นหา Whois พิมพ์โดเมนของคุณ ตัวอย่างเช่นcontoso.com

  2. เลือกตัวเลือก โดเมน แล้วคลิก ส่ง

  3. บนหน้า ผลลัพธ์การค้นหา Whois ให้ค้นหารายการของ บริษัทจดทะเบียน ส่วนนี้จะแสดงรายชื่อองค์กรผู้ให้บริการจดทะเบียนสำหรับโดเมนของคุณ

ค้นหาผู้ให้บริการโฮสต์ DNS ของคุณ

หมายเหตุ: ชื่อโดเมนที่ลงท้าย ด้วยตัวอักษรสองชุด (เช่น.caหรือ.jp) จะไม่ทำงานกับเครื่องมือนี้

  1. บนด้านหน้าการค้นหาของ InterNICในกล่องค้นหา Whois พิมพ์โดเมนของคุณ ตัวอย่างเช่นcontoso.com

  2. เลือกตัวเลือก โดเมน แล้วคลิก ส่ง

  3. บนหน้า ผลลัพธ์การค้นหา Whois ให้ค้นหารายการ เซิร์ฟเวอร์ชื่อ ก่อน

  4. คัดลอกข้อมูลชื่อเซิร์ฟเวอร์ (NS) ที่ปรากฏหลังเครื่องหมายทวิภาค (:) แล้ววางลงในกล่อง ค้นหา ที่ด้านบนของหน้านั้น เลือก เซิร์ฟเวอร์ชื่อ แล้วคลิก ส่ง

  5. บนหน้า Whois Search Results ให้ค้นหารายการ บริษัทจดทะเบียน ส่วนนี้จะแสดงรายชื่อผู้ให้บริการโฮสต์ DNS ของคุณ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ DNS ที่เป็นเจ้าของเนมเซิร์ฟเวอร์สำหรับโดเมนของคุณ

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่หรือไม่

รับความช่วยเหลือจากศูนย์ข้อมูลชุมชน Office 365 ผู้ดูแลระบบ: ลงชื่อเข้าใช้และสร้างคำขอบริการ ผู้ดูแลระบบ: การสนับสนุนทางโทรศัพท์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×