ค้นหาบริการรหัสดิจิทัลหรือใบรับรองดิจิทัล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

รหัสดิจิทัล ใบรับรองดิจิทัลหรือที่เรียกว่า วิธีใช้การตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตัวของคุณ และพวกเขาสามารถใช้เพื่อลงชื่อเอกสารที่สำคัญทางอิเล็กทรอนิกส์ พวกเขายังสามารถใช้เพื่อช่วยปกป้องข้อความ โดยการเพิ่มรหัสเฉพาะไปยังข้อความที่เรียกว่าลายเซ็นดิจิทัลออก ข้อความที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัลสามารถพิสูจน์ไปยังผู้รับที่คุณ ไม่ใช่ผู้หลอกลวง เซ็นเนื้อหาของข้อความ และที่ยังไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในการส่งต่อ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้รหัสดิจิทัลใน Outlook ดูรับรหัสดิจิทัล เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเซ็นชื่อแบบดิจิทัลในเอกสาร ดูลายเซ็นดิจิทัลและใบรับรอง

หมายเหตุ: 

  • ลายเซ็นดิจิทัลไม่เหมือนกับลายเซ็นข้อความ ซึ่งเป็นคำขึ้นต้นที่สามารถกำหนดเองได้ ลายเซ็นดิจิทัลเพิ่มโค้ดที่ไม่ซ้ำลงในข้อความ ซึ่งโค้ดนี้จะมาจากรหัสดิจิทัลของผู้ส่งที่แท้จริงเท่านั้น

  • องค์กรของคุณอาจมีนโยบายและกระบวนงานเฉพาะของตนในการใช้รหัสและใบรับรองดิจิทัล โปรดดูผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการค้นหาบริการที่ออกรหัสดิจิทัลให้คุณ หรือบริการที่เป็นส่วนเสริมของ Office ซึ่งใช้รหัสดิจิทัล ให้ลองตรวจสอบจากเว็บไซต์ต่อไปนี้ คุณสามารถเลือกได้ตามที่ต้องการ ซึ่งรวมถึงตัวเลือกที่พร้อมใช้งานแต่ไม่ได้อยู่ในรายการนี้ ต่อไปนี้คือผู้ให้บริการออกใบรับรอง (CA) บางรายที่มีคุณสมบัติในการออกใบรับรองดิจิทัล

Comodo เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบรับรองอีเมลฟรี โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ Comodo

GlobalSign    เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลายเซ็นดิจิทัล GlobalSign เยี่ยมชมเว็บไซต์ GlobalSign

Credential™ ของฉันจาก GeoTrust, inc    เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม เยี่ยมชมเว็บไซต์ GeoTrust

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสและลายเซ็นดิจิทัล

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×