ค้นหาช่วงที่มีชื่อ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เพื่อให้ ได้ช่วงของเซลล์ที่มีชื่อและ...ซึ่งถูกอีกครั้งได้อย่างไร คุณสามารถค้นหาช่วงที่มีชื่อ โดยไปที่แท็บหน้าแรก คลิกค้นหา และเลือก แล้วไป คุณสามารถแล้วไปยังช่วงที่มีชื่อบนแผ่นงานใด ๆ ในเวิร์กบุ๊กของคุณ

  1. กด Ctrl+G

คุณยังสามารถคลิก หน้าแรก > ค้นหาและเลือก > ไปที่

  1. ในกล่อง ไปที่ ให้ดับเบิลคลิกที่ช่วงที่มีชื่อที่คุณต้องการค้นหา

กล่องโต้ตอบ ไปที่

หมายเหตุ: 

  • กล่อง ไปที่ แสดงช่วงที่มีชื่อบนทุกเวิร์กชีตในเวิร์กบุ๊กของคุณ

  • ถ้าคุณต้องการไปที่ช่วงของเซลล์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ ให้กด Ctrl+G ใส่ช่วงในกล่อง การอ้างอิง แล้วกด Enter หรือคลิก ตกลงกล่อง ไปที่ จะติดตามช่วงที่คุณใส่ และคุณสามารถกลับไปยังช่วงใดๆ เหล่านี้ได้โดยการดับเบิลคลิก

  • เมื่อต้องการไปยังเซลล์หรือช่วงบนแผ่นงานอื่น ใส่ชื่อแผ่นงาน เครื่องหมายอัศเจรีย์ และการอ้างอิงเซลล์แบบสัมบูรณ์แล้วในกล่องอ้างอิง ตัวอย่าง: sheet2 ! $D$ 12เพื่อไปยังเซลล์ และsheet3 ! $C$ 12: $F$ 21เพื่อไปยังช่วง

  • คุณสามารถใส่ช่วงที่มีชื่อหลายหรือการอ้างอิงเซลล์ในกล่องการอ้างอิง คั่น ด้วยเครื่องหมายจุลภาค ดัง:ราคา ชนิดหรือB14:C22, F19:G30, H21:H29 เมื่อคุณกด Enter หรือคลิกตกลง Excel ไฮไลต์ช่วงทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลใน Excel

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×