ค้นหาช่วงที่มีชื่อ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เพื่อให้ ได้ช่วงของเซลล์ที่มีชื่อและ...บางทีคุณลืมตำแหน่งที่ตั้งไว้ คุณสามารถค้นหาช่วงที่มีชื่อ โดยใช้คุณลักษณะไปยัง — ซึ่งนำทางไปยังใด ๆ ที่มีชื่อช่วงทั้งเวิร์กบุ๊กทั้งหมดได้

  1. คุณสามารถค้นหาช่วงที่มีชื่อ โดยไปที่แท็บหน้าแรก คลิกค้นหา และเลือก แล้วไปยัง

    หรือ กด Ctrl + G บนคีย์บอร์ดของคุณ

  2. ในกล่องไป ดับเบิลคลิกที่ช่วงที่มีชื่อที่คุณต้องการค้นหา

    กล่องโต้ตอบ ไปที่

หมายเหตุ: 

  • หน้าต่างป็อปอัพไปที่ แสดงช่วงที่มีชื่อบนทุกเวิร์กชีตในเวิร์กบุ๊กของคุณ

  • เมื่อต้องการไปยังช่วงของเซลล์ที่ไม่มีชื่อ กด Ctrl + G ใส่ช่วงในกล่องการอ้างอิง แล้วกด Enter (หรือคลิกตกลง ) กล่องไปที่ เก็บของช่วง ตามที่คุณใส่ และคุณสามารถกลับไปยังใด ๆ ของพวกเขา โดยดับเบิลคลิก

  • เมื่อต้องการไปยังเซลล์หรือช่วงบนแผ่นงานอื่น ใส่ต่อไปนี้ในกล่องการอ้างอิง: ชื่อแผ่นงานพร้อม ด้วยเครื่องหมายอัศเจรีย์และการอ้างอิงเซลล์แบบสัมบูรณ์ ตัวอย่าง: sheet2 ! $D$ 12เพื่อไปยังเซลล์ และsheet3 ! $C$ 12: $F$ 21เพื่อไปยังช่วง

  • คุณสามารถใส่หลายช่วงที่มีชื่อหรือการอ้างอิงเซลล์ในกล่องการอ้างอิง แยกด้วยเครื่องหมายจุลภาค ดังนี้:ราคา ชนิดหรือB14:C22, F19:G30, H21:H29 เมื่อคุณกด Enter หรือคลิกตกลง Excel จะเน้นช่วงทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลใน Excel

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×