ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ค้นหาจดหมายและบุคคลใน Outlook.com

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใน Outlook.com คุณสามารถใช้แถบค้นหาทางด้านบนของหน้าเพื่อค้นหาข้อความอีเมลหรือที่ติดต่อได้

 1. หากคุณไม่พบอีเมล โปรดไปที่กล่อง ค้นหา แล้วพิมพ์สิ่งที่คุณต้องการค้นหา (รายชื่อติดต่อ หัวข้อ หรือส่วนของข้อความ) แล้วกด Enter

  สกรีนช็อตของแถบค้นหา

 2. เมื่อคุณค้นหาเสร็จแล้ว ให้เลือกลูกศรย้อนกลับในกล่อง ค้นหา หรือคลิกโฟลเดอร์ในบานหน้าต่างนำทางทางด้านซ้ายเพื่อออกจากการค้นหา

  สกรีนช็อตของปุ่มออกจากการค้นหา

ถ้าคุณทราบว่าอีเมลถูกส่งไป แต่คุณยังไม่ได้รับ โปรดอ่านการแก้ไขปัญหาการซิงค์อีเมล Outlook.com

 1. เริ่มพิมพ์ชื่อในกล่อง ค้นหา เลือกจากบุคคลที่แนะนำในรายการทางด้านล่างของกล่อง ค้นหา หรือกด Enter เพื่อดูผลลัพธ์เพิ่มเติม

  สกรีนช็อตของบุคคลที่แนะนำในผลลัพธ์การค้นหา
 2. เมื่อคุณเลือกที่ติดต่อในผลลัพธ์การค้นหา คุณจะเห็นรายการข้อความอีเมลที่เกี่ยวข้องกับที่ติดต่อ

  ค้นหาบุคคลเพื่อดูข้อความอีเมลทั้งหมด

  เมื่อต้องการส่งข้อความถึงที่ติดต่อของคุณ ให้เลือก ส่งอีเมล ทางด้านล่างของชื่อที่ติดต่อ เมื่อต้องการเพิ่มที่ติดต่อลงใน รายการโปรด ให้เลือก เพิ่มลงในรายการโปรด ที่อยู่ถัดจากชื่อที่ติดต่อ

ถ้าคุณค้นหาอีเมลจากบุคคลเดิมบ่อยๆ คุณสามารถเพิ่มบุคคลเหล่านี้ลงใน รายการโปรด เมื่อต้องการเพิ่มที่ติดต่อลงใน รายการโปรด ให้ค้นหาที่ติดต่อนั้น เลือกชื่อของพวกเขาในผลลัพธ์การค้นหา แล้วเลือก เพิ่มลงในรายการโปรด ที่อยู่ถัดจากชื่อที่ติดต่อ

สกรีนช็อตของปุ่มเพิ่มรายการโปรด

เมื่อต้องการดูข้อความอีเมลทั้งหมดจากบุคคลนั้น ให้เลือกชื่อของพวกเขาภายใต้ รายการโปรด ในบานหน้าต่างด้านซ้าย

เมื่อค้นหากล่องขาเข้าของคุณ Outlook.com จะค้นหาใน โฟลเดอร์ทั้งหมด ตามค่าเริ่มต้น ใช้ตัวกรองทางด้านขวาของกล่องค้นหาเพื่อค้นหาโฟลเดอร์เฉพาะ เช่น รายการที่ลบหรือรายการที่ส่ง

สกรีนช็อตของปุ่มตัวกรองในแถบค้นหา

คุณยังสามารถใช้กล่องค้นหาที่ติดต่อ ไดเรก ทอรี และกลุ่ม ในบุคคลเมื่อต้องการค้นหาที่ติดต่อ

 1. ในกล่องค้นหาที่ติดต่อ ไดเรก ทอรี และกลุ่ม พิมพ์ชื่อของบุคคล กลุ่ม หรือทรัพยากรคุณต้องการค้นหา

 2. ถ้าติดต่อที่คุณต้องการไม่ปรากฏในคำแนะนำรายการ กด Enter เพื่อ ดูผลลัพธ์การค้นหาทั้งหมด

 3. ปรับปรุงการค้นหาของคุณ โดยการเลือกตัวกรอง ที่ด้านบนสุดของรายการผลลัพธ์

 4. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ด้วยการค้นหา เลือกลูกศรย้อนกลับในกล่องค้นหา หรือเลือกโฟลเดอร์ใด ๆ ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้ายเพื่อออกจากการค้นหา

ใช้การค้นหาคิวรีขั้นสูงเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์

ใช้ขั้นสูงคิวรีค้นหา (AQS) เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์การค้นหาของคุณ ในกล่องค้นหา พิมพ์คำสำคัญ AQS จากตารางด้านล่าง แล้วตาม ด้วยเครื่องหมายจุดคู่และสิ่งที่คุณต้องการค้นหา ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการค้นหาข้อความที่ มีชื่อเรื่องที่ประกอบด้วย "รายงาน" ใส่ชื่อเรื่อง:รายงานในกล่องค้นหา ในOutlook.com beta

คำสำคัญ AQS

คำอธิบาย

ตัวอย่าง

From

จะค้นหาในเขตข้อมูล จาก

จาก:JerriFrye

To

จะค้นหาในเขตข้อมูล ถึง

ถึง:JerriFrye

Cc

จะค้นหาในเขตข้อมูล สำเนาถึง

สำเนาถึง:JerriFrye

Bcc

จะค้นหาในเขตข้อมูล สำเนาลับถึง

สำเนาลับถึง:JerriFrye

Participants

จะค้นหาในเขตข้อมูล ถึง, สำเนาถึง และ สำเนาลับถึง

ผู้เข้าร่วม:JerriFrye

Subject

จะค้นหาในชื่อเรื่อง

เรื่อง:รายงาน

Body or Content

จะค้นหาในเนื้อหาข้อความ

เนื้อความ:รายงาน

Sent

จะค้นหาตามวันที่ที่ส่ง คุณสามารถค้นหาวันที่ที่ระบุหรือช่วงของวันที่ได้โดยคั่นด้วยจุดสองจุด (..) คุณยังสามารถค้นหาวันที่ที่เกี่ยวข้องได้ ดังนี้ Today, tomorrow, yesterday, this week, next month, last week, past month คุณสามารถค้นหาวันของสัปดาห์หรือเดือนของปีได้ด้วย

สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการค้นหาวันที่ จะต้องใส่ในรูปแบบ เดือน/วัน/ปี ดังนี้ MM/DD/YYYY

ส่ง:01/01/2017

Received

จะค้นหาตามวันที่ที่ได้รับ คุณสามารถใช้คำค้นหาเดียวกันกับ ส่ง ได้

ได้รับ:01/01/2017

Category

จะค้นหาตามเขตข้อมูล Category

ประเภท:รายงาน

HasAttachment:yes

การค้นหา HasAttachment:yes ส่งกลับเฉพาะอีเมลที่มีสิ่งที่แนบมาเท่านั้น

เมื่อต้องการระบุอีเมลที่คุณต้องการค้นหาเพิ่มเติม ให้ใช้คำหรือชื่อจากจดหมายร่วมกับคำสำคัญในการค้นหา ตัวอย่างเช่น สีน้ำเงิน มีสิ่งที่แนบมา:ใช่ จะส่งกลับเฉพาะอีเมลที่มีคำว่า "สีน้ำเงิน" ที่มีสิ่งที่แนบมา

รายงาน มีสิ่งที่แนบมา:ใช่

HasAttachment:no

การค้นหา HasAttachment:no จะส่งกลับเฉพาะอีเมลที่ไม่มีสิ่งที่แนบมา

รายงาน มีสิ่งที่แนบมา:ไม่ใช่

IsFlagged:yes

การค้นหา IsFlagged:yes จะส่งกลับเฉพาะอีเมลที่ได้รับการตั้งค่าสถานะ

รายงาน ได้รับการตั้งค่าสถานะ:ใช่

IsFlagged:no

การค้นหา IsFlagged:no จะส่งกลับเฉพาะอีเมลที่ไม่ได้รับการตั้งค่าสถานะ

รายงาน ได้รับการตั้งค่าสถานะ:ไม่ใช่

เมื่อคุณใช้ AQS คุณสามารถค้นหาบนคำค้นหาหลายคำ รวมถึงวลีบางวลี วลีทั้งหมด หรือวลีที่ตรงกันทุกประการ

 • Subject:product plan จะค้นหาข้อความใดๆ ที่มีคำว่า “product” หรือ “plan” ในชื่อเรื่อง

 • Subject:(product plan) จะค้นหาข้อความใดๆ ที่มีทั้งคำว่า “product” และ “plan” ในชื่อเรื่อง

 • Subject:“product plan” จะค้นหาข้อความใดๆ ที่มีวลี “product plan” ในชื่อเรื่อง

คุณยังสามารถใช้ AND หรือ OR เพื่อค้นหาโดยใช้คำค้นหาหลายคำได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถค้นหาข้อความจาก Jerri ที่มี "รายงาน" ในชื่อเรื่องได้โดยใส่ จาก:Jerri AND เรื่อง:รายงาน ในกล่องค้นหา

ค้นหาคำแนะนำและเคล็ดลับ

ใช้คำแนะนำและเคล็ดลับเหล่านี้เพื่อระบุการค้นหาที่แม่นยำเพิ่มขึ้น

 • คำค้นหาสำคัญไม่จำเป็นต้องตรงตามอักษรเล็กใหญ่ เช่น cat และ CAT จะคืนค่าผลลัพธ์เดียวกัน

 • เมื่อการค้นหาบน คุณสมบัติ: นิพจน์ ค่า จะไม่ใส่ช่องว่างหลังเครื่องหมายจุดคู่ ถ้าไม่มีช่องว่าง ค่าที่คุณต้องการจะเป็นเพียงการค้นหาข้อความทั้งหมด เช่น ไปยังJerriFrye ค้นหาสำหรับ “JerriFrye” เป็นคำสำคัญมากกว่าข้อความที่ถูกส่งไปยัง JerriFrye หากต้องการค้นหาข้อความที่ส่งไปยัง JerriFrye ให้ใส่ ไปยัง: JerriFrye

 • ช่องว่างระหว่างคำสำคัญสองคำหรือสอง คุณสมบัติ:นิพจน์ค่า จะเป็นเช่นเดียวกับการใช้ AND ตัวอย่างเช่น จาก:"Jerri Frye"เรื่อง:การจัดระเบียบใหม่ จะส่งกลับข้อความทั้งหมดที่ส่งโดย Jerri Frye ที่มีคำว่า การจัดระเบียบใหม่ ในบรรทัดเรื่อง

 • เมื่อค้นหาคุณสมบัติของผู้รับ เช่น ถึง จาก สำเนาลับถึง หรือผู้รับ คุณสามารถใช้ที่อยู่ SMTP นามแฝง หรือชื่อที่ใช้แสดงเพื่ออ้างอิงผู้รับ เช่น คุณสามารถใช้ JerriFrye@contoso.com, JerriFrye หรือ "JerriFrye"

 • คุณสามารถใช้ได้เฉพาะการค้นหาอักขระตัวแทนของคำต่อท้ายเท่านั้น เช่น แมว* หรือ ชุด* การค้นหาอักขระตัวแทนของคำนำหน้า (*cat) หรือการค้นหาอักขระตัวแทนของสตริงย่อย (*cat*) ไม่ได้รับการรองรับ

 • เมื่อค้นหาคุณสมบัติ ให้ใช้เครื่องหมายอัญประกาศคู่ (" ") ถ้าค่าที่ค้นหามีคำหลายคำ เช่น ชื่อเรื่อง:งบประมาณ Q1 จะคืนค่าข้อความที่มีคำว่า งบประมาณ ในบรรทัดชื่อเรื่อง และ Q1 ที่ใดก็ได้ในข้อความหรือในคุณสมบัติข้อความ การใช้ ชื่อเรื่อง: “งบประมาณ Q1” จะคืนค่าทั้งหมดที่มี งบประมาณ Q1 ที่ใดก็ตามในบรรทัดชื่อเรื่อง

 • หากต้องการที่จะไม่รวมเนื้อหาที่ทำเครื่องหมายด้วยค่าคุณสมบัติปัจจุบันจากผลลัพธ์การค้นหาของคุณ ให้ใส่เครื่องหมายลบ (-) ก่อนหน้าชื่อคุณสมบัติ เช่น -จาก: "Jerri Frye" จะไม่รวมข้อความใดๆ ที่ถูกส่งโดย Jerri Frye

ยังต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

ปุ่ม ศูนย์ข้อมูลชุมชน ปุ่ม ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

มีคำขอฟีเจอร์ใช่หรือไม่

หลอดไฟ - ไอเดีย

เราชอบอ่านคำแนะนำของคุณเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่ๆ และคำติชมเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา! แชร์ความคิดเห็นของคุณบนไซต์ Outlook.com UserVoice เรายินดีรับฟัง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×